Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 31

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.31

2011.gada 17.maijā

 

Sēdi vada

Ministru prezidents

 -

 V.Dombrovskis

 

Piedalās:

Ministru prezidenta biedrs, aizsardzības ministrs

-

A.Pabriks

Finanšu ministrs

-

A.Vilks

Iekšlietu ministre

-

L.Mūrniece

Izglītības un zinātnes ministrs

-

R.Broks

Labklājības ministre

-

I.Jurševska

Satiksmes ministrs

-

U.Augulis

Tieslietu ministrs

-

A.Štokenbergs

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

R.Vējonis

Zemkopības ministrs

-

J.Dūklavs

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Latvijas Bankas prezidents

-

I.Rimšēvičs

Valsts kancelejas direktore 

-

E.Dreimane

Juridiskās departamenta vadītāja, Valsts kancelejas direktora vietniece

 

-

I.Gailīte


 

 

Protokolē

Dokumentu nodrošinājuma departamenta vadītāja

 

Sēdi sāk plkst.12.00

-

L.Peinberga

1.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 27.janvāra noteikumos Nr.89 "Kārtība, kādā nosaka Eiropas Savienības struktūrfondu 3.mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" programmu Latvijas partneru projektu attiecināmās un neattiecināmās izmaksas un tiek nodrošināta pirmā līmeņa finanšu kontrole""

TA-1144 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
2.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 25.augusta noteikumos Nr.682 "Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta programmas "Pārrobežu sadarbība" apakšprojektu iesniegumu atklāta konkursa nolikums""

TA-1146 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
3.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 2.septembra noteikumos Nr.701 "Par Igaunijas Republikas, Somijas Republikas, Latvijas Republikas, Zviedrijas Karalistes, autonomās Ālandu salu provinces un Dienvidrietumu Somijas reģionālās padomes, kas darbojas kā Vadošā iestāde, Sertifikācijas iestāde un Revīzijas iestāde, daudzpusējās vienošanās par Centrālā Baltijas jūras reģiona INTERREG IVA pārrobežu sadarbības programmas 2007.–2013.gadam ieviešanu""

TA-1147 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
4.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 25.novembra noteikumos Nr.969 "Eiropas Savienības dalībvalstu, kas piedalās INTERACT 2007-2013 programmā, Bratislavas pašvaldības reģiona, kas darbojas kā Vadošā iestāde, un Slovākijas Republikas Finanšu ministrijas, kas darbojas kā Sertifikācijas un Revīzijas iestāde, vienošanās par darbības programmas INTERACT 2007-2013""

TA-1148 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
5.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 25.novembra noteikumos Nr.970 "Par Vienošanos par darbības programmas "Baltijas jūras reģiona programma 2007.-2013.gadam" ieviešanu""

TA-1149 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
6.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 7.decembra noteikumos Nr.1101 "Par Latvijas Republikas Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas, kas darbojas kā Apvienotā vadošā iestāde, Igaunijas Republikas un Latvijas Republikas vienošanos par Igaunijas-Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2007.-2013.gadam Eiropas Kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros vadību un administrēšanu""

TA-1159 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
7.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 14.decembra noteikumos Nr.1125 "Par Latvijas Republikas Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas un Lietuvas Republikas Iekšlietu ministrijas vienošanos par Latvijas-Lietuvas-Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas 2007.-2013.gadam Eiropas Kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros ieviešanu""

TA-1160 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
8.§
Noteikumu projekts "Obligātās nekaitīguma prasības pārtikai, kuras ražošanā izmanto ekstrahējošus šķīdinātājus"

TA-1158 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
9.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 31.marta noteikumos Nr.273 "Latvijas un Šveices sadarbības programmas vadības nodrošināšanas kārtība""

TA-878 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
10.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 21.oktobra noteikumos Nr.585 "Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju""

TA-807, TA-926 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
11.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 17.jūnija noteikumos Nr.581 "Kārtība, kādā, muitojot preces, elektroniski iesniedz muitas deklarācijas""

TA-1030 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
12.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 9.maija noteikumos Nr.370 "Pirmsmuitošanas darbību noteikumi""

TA-1031 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
13.§
Rīkojuma projekts "Par Valsts policijas amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dalības laika pagarināšanu Eiropas Savienības policijas misijā Afganistānā (EUPOL AFGHANISTAN)"

TA-1125 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
14.§
Rīkojuma projekts "Par uzņemšanu Latvijas pilsonībā naturalizācijas kārtībā"

TA-1141 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
15.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 12.decembra noteikumos Nr.994 "Kārtība, kādā augstskolas un koledžas tiek finansētas no valsts budžeta līdzekļiem""

TA-893 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
16.§
Rīkojuma projekts "Par konsultatīvo padomi "Izglītība visiem""

TA-902 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
17.§
Par Ministru kabineta 2010.gada 31.augusta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.44 33.§) "Noteikumu projekts "Noteikumi par izglītojamo uzņemšanu internātskolā, uzņemšanu un atskaitīšanu speciālajā izglītības iestādē un speciālajā pirmsskolas izglītības grupā"" 2.punktā un protokollēmuma (prot. Nr.44 44.§) "Noteikumu projekts "Speciālās izglītības iestāžu, vispārējās izglītības iestāžu speciālās izglītības klašu (grupu) un internātskolu finansēšanas kārtība"" 2.punktā dotā uzdevuma izpildi

TA-1154 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Ņemot vērā iesniegto informāciju par Ministru kabineta 2010.gada 31.augusta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.44 33.§) „Noteikumu projekts „Noteikumi par izglītojamo uzņemšanu internātskolā, uzņemšanu un atskaitīšanu speciālajā izglītības iestādē un speciālajā pirmsskolas izglītības grupā”” 2.punktā un protokollēmuma (prot. Nr.44 44.§) „Noteikumu projekts „Speciālās izglītības iestāžu, vispārējās izglītības iestāžu speciālās izglītības klašu (grupu) un internātskolu finansēšanas kārtība”” 2.punktā dotā uzdevuma izpildi, pagarināt to izpildes termiņu līdz 2011.gada 1.jūlijam.
 
18.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par dokumenta izslēgšanu no nacionālā dokumentārā mantojuma"

TA-852 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
19.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 31.marta noteikumos Nr.279 "Noteikumi par kārtību, kādā personas saņem sociālās rehabilitācijas pakalpojumus sociālas rehabilitācijas institūcijās, un prasības sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniedzējiem""

TA-758 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
20.§
Noteikumu projekts "Noteikumi, termiņi un kārtība, kādā persona veic valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas pensiju apdrošināšanai"

TA-875 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Labklājības ministrijai noteikumu īstenošanu nodrošināt valsts sociālās apdrošināšanas speciālā budžetā piešķirto līdzekļu ietvaros.
 
21.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Sociālās drošības tīkla stratēģijā"

TA-743 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
22.§
Noteikumu projekts "Komersantu, kas sniedz darbiekārtošanas pakalpojumus kuģa apkalpes komplektēšanā, licencēšanas un uzraudzības kārtība"

TA-842 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
23.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts nodevas apmēru par pārvadātāja licences izsniegšanu kravu pārvadājumiem un pasažieru pārvadājumiem pa dzelzceļu"

TA-392 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
24.§
Noteikumu projekts "Speciālo aviācijas darbu licencēšanas kārtība"

TA-861 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
25.§
Noteikumu projekts "Zāļu reklamēšanas kārtība un kārtība, kādā zāļu ražotājs ir tiesīgs nodot ārstiem bezmaksas zāļu paraugus"

TA-3017 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
26.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 9.maija noteikumos Nr.376 "Zāļu reģistrēšanas kārtība""

TA-1017 ____________________________________

(D.Mūrmane - Umbraško, V.Dombrovskis)

1. Jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.
2. Veselības ministrijai izvērtēt, vai noteikumu projektā ietvertās normas nepalielina administratīvo slogu, vai paredzētais noteikumu spēkā stāšanās termiņš nav jāpagarina, un līdz 2011.gada 23.maijam iesniegt attiecīgu informāciju Valsts kancelejā.
 
27.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 20.aprīļa noteikumos Nr.354 "Noteikumi par būtiskajām prasībām kosmētikas līdzekļiem un to uzraudzības kārtību""

TA-817 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
28.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 8.novembra noteikumos Nr.847 "Noteikumi par Latvijā kontrolējamajām narkotiskajām vielām, psihotropajām vielām un prekursoriem""

TA-905 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
29.§
Noteikumu projekts "Dabas lieguma "Dziļezers un Riebezers" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi"

TA-919 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
30.§
Rīkojuma projekts "Par pretendentu un ierēdņu vērtēšanas komisiju"

TA-1069 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
31.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 16.marta noteikumos Nr.262 "Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu, izmantojot atjaunojamos energoresursus, un cenu noteikšanas kārtību""

TA-1007 ____________________________________

(J.Pūce, R.Vējonis, E.Dreimane, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai svītrot noteikumu projekta 2.punktu un sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Atzīt par spēku zaudējušu Ministru kabineta 2011.gada 3.maija sēdes protokollēmumu (prot. Nr.28, 35.§) „Noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 16.marta noteikumos Nr.262 „Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu, izmantojot atjaunojamos energoresursus, un cenu noteikšanas kārtību””.
3. Pieņemt zināšanai Ekonomikas ministrijas pārstāvja sniegto informāciju, ka līdz šīs sēdes sākumam neviens komersants nav iesniedzis iesniegumus par tiesību iegūšanu saņemt garantētu maksu par elektrostacijā uzstādīto elektrisko jaudu un par tiesību iegūšanu pārdot hidroelektrostacijās saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros.
 
32.§
Likumprojekts "Personu apliecinošu dokumentu likums"

TA-708 ____________________________________

(I.Treiguts, A.Matīss, A.Pabriks, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Iekšlietu ministrijai paredzēt likumprojekta Pārejas noteikumos, ka likuma spēkā stāšanās termiņš ir 2012.gada 1.janvāris, kopīgi ar Satiksmes ministriju precizēt likumprojekta 6.panta ceturtās daļas redakciju, kā arī izvērtēt iespēju precizēt likumprojekta anotāciju attiecībā uz atsevišķu dokumentu veidu derīguma termiņu, paredzot, ka tas ir desmit gadu, un iesniegt precizēto likumprojektu un precizēto anotāciju Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
4. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir iekšlietu ministrs.
5. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai izstrādāt un vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram līdz 2012.gada 1.martam iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā tiesību aktu projektus, kas nosaka tiesisko regulējumu personas identitātes apliecināšanai elektroniskā vidē.
 
33.§
Par Ministru kabineta 2008.gada 22.aprīļa sēdes protokollēmuma (prot. Nr.26 1.§) "Par Ministru kabineta 2008.gada 15.aprīļa sēdes protokollēmumu (prot. Nr.24 54.§) "Likumprojekts "Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums""" 4.punktā dotā uzdevuma atzīšanu par aktualitāti zaudējušu

TA-1128 ____________________________________

(R.Vējonis, V.Dombrovskis)

Ņemot vērā vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra sniegto informāciju atzīt par aktualitāti zaudējušu Ministru kabineta 2008.gada 22.aprīļa sēdes protokollēmumā (prot. Nr.26 1.§) „Par Ministru kabineta 2008.gada 15.aprīļa sēdes protokollēmumu (prot.Nr.24 54.§) „Likumprojekts „Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums””” un Ministru kabineta 2008.gada 15.aprīļa sēdes protokollēmuma (prot. Nr.24 54.§) „Likumprojekts „Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums”” 4.punktā doto uzdevumu.
 
34.§
Rīkojuma projekts "Par obligāti piemērojamo Latvijas nacionālo standartu tulkošanu"

TA-2854 ____________________________________

(R.Vējonis, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai rīkojuma projekta 2.punktā paredzēt, ka projekts iesniedzams līdz 2011.gada 1.novembrim, un sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
35.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 26.septembra noteikumos Nr.801 "Noteikumi par sēra satura ierobežošanu atsevišķiem šķidrās degvielas veidiem""

TA-264 ____________________________________

(R.Vējonis, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
36.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 27.decembra noteikumos Nr.1047 "Noteikumi par autoceļiem neparedzētās mobilās tehnikas iekšdedzes motoru radīto piesārņojošos vielu emisiju gaisā""

TA-1151 ____________________________________

(R.Vējonis, L.Medina, R.Bebrs, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai papildināt noteikumu projekta anotāciju, norādot, kādā termiņā tiks nodrošināts standarta tulkojums latviešu valodā, un iesniegt precizēto anotāciju Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
37.§
Par Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijas 2011.gada I puses darba plāna ekonomikas stabilizācijas procesa uzraudzības nodrošināšanai 20.punkta izpildi (informācija par valsts budžeta 2012.gadam sagatavošanas procesu)

TA-1207 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto atbildes projektu Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijai.
2. Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildi Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijai.
3. Finanšu ministram norīkot pārstāvjus dalībai Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijas sēdē jautājuma par valsts budžeta 2012.gadam sagatavošanas procesu izskatīšanai.
 
38.§
Atbildes projekts Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai (par starpinstitucionālu darba grupu vienotas metodoloģijas izstrādei noziedzīgo nodarījumu recidīva fiksēšanai, uzkrāšanai vienotā reģistrā un tālāku datu izmantošanai)

TA-1145, SAN-854 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto atbildes projektu Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai.
2. Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildi Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai.
 
39.§
Noteikumu projekts "Minimālās mēneša darba algas noteikšanas un pārskatīšanas kārtība"

TA-978 ____________________________________

(I.Lipskis, E.Baldzēns, I.Jurševska, A.Vilks, U.Augulis, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2. Labklājības ministrijai precizēt noteikumu projektu, svītrojot 2.punkta pēdējo teikumu un iekļaujot izvērtējamo kritēriju vidū arī aprēķināto iztikas minimumu, un iesniegt precizēto projektu Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
40.§
Elektroniskās pārvaldes attīstības plāna projekts 2011.–2013.gadam

TA-189 ____________________________________

(R.Vējonis, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
41.§
Elektronisko prasmju attīstības plāna projekts 2011.–2013.gadam

TA-810 ____________________________________

(R.Vējonis, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
42.§
Informatīvais ziņojums "Par nozares informācijas tehnoloģiju infrastruktūras optimizāciju un iestāžu lietvedības nodrošināšanai nepieciešamo informācijas tehnoloģiju resursu optimizācijas iespējām"

TA-2905 ____________________________________

(R.Broks, V.Dombrovskis)

1. Ņemot vērā izglītības un zinātnes ministra priekšlikumu, jautājuma izskatīšanu uz divām nedēļām atlikt.
2. Izglītības un zinātnes ministrijai aktualizēto informatīvo ziņojumu līdz 2011.gada 25.maijam iesniegt Valsts kancelejā.
 
43.§
Informatīvais ziņojums "Par SIA "Kuldīgas rajona slimnīca" un SIA "Ludzas rajona slimnīca" valsts galvoto aizdevumu saistību izpildes nodrošināšanu"

TA-609, TA-538 ____________________________________

(S.Sivicka, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Veselības ministrijai līdz 2011.gada 1.oktobrim izvērtēt SIA „Kuldīgas rajona slimnīca” un SIA „Ludzas rajona slimnīca” darbības ekonomisko pamatotību, izvērtēt pacientu ieinteresētību pakalpojumu saņemšanā, kā arī izzināt attiecīgo pašvaldību iespējas slimnīcu subsidēšanai un par iegūtajiem rezultātiem iesniegt attiecīgu informāciju Ministru kabinetam.
 
44.§
Informatīvais ziņojums "Par plānošanas reģionu turpmāko statusu un darbību"

TA-1080 ____________________________________

(R.Vējonis, A.Štokenbergs, V.Dombrovskis)

1. Jautājumu turpināt izskatīt nākamajā Ministru kabineta sēdē.
2. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai precizēt informatīvo ziņojumu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu, ņemot vērā Saeimas 2011.gada 3.marta lēmumu un to, ka nepieciešams sagatavot grozījumus normatīvajos aktos, paredzot svītrot deleģējumu Ministru kabinetam sagatavot likumprojektu par apriņķu izveidošanu un darbību, kā arī protokollēmuma projektā paredzot atzīt par aktualitāti zaudējušu Ministru kabineta 2010.gada 28.decembra sēdes protokola (prot.nr.75) 71.paragrāfa 2.punktu, un līdz 2011.gada 20.maijam iesniegt Valsts kancelejā.
 
45.§
Likumprojekts "Grozījumi Likumā par budžetu un finanšu vadību"

TA-1191 ____________________________________

(J.Šints, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
3. Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu.
 
46.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājumā"

TA-1133 ____________________________________

(I.Aleksandroviča, J.Bokta, E.Beļskis, S.Bāliņa, J.Lelis, A.Antonovs, U.Augulis, A.Pabriks, R.Vējonis, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai Satiksmes ministrijas, nozaru asociāciju un valsts akciju sabiedrības „Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” pārstāvju sniegto informāciju.
2. Konceptuāli atbalstīt rīkojuma projekta 1.1.apakšpunktā ietverto priekšlikumu.
3. Satiksmes ministrijai pēc 2011.gada 1.jūlija, kad jautājums būs izskatīts Eiropas Komisijā, iesniegt to atkārtotai izskatīšanai Ministru kabinetā.
4. Satiksmes ministrijai rīkojuma projekta 1.5.apakšpunktā ietverto priekšlikumu iesniegt izvērtēšanai Koalīcijas partneru darba grupā par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fondu jautājumiem.
 
47.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu "V1126", "V1124", "V1122" Naudītes pagastā, Dobeles novadā un "V1125" Auru pagastā, Dobeles novadā nodošanu Dobeles novada pašvaldības īpašumā"

TA-1190 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
48.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "V1180" Pampāļu pagastā, Saldus novadā nodošanu Saldus novada pašvaldības īpašumā"

TA-1126 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
49.§
Informatīvais ziņojums "Par vidēja termiņa makroekonomiskās attīstības un fiskālās politikas ietvara 2012.-2014.gadam iesniegšanu Ministru kabinetā"

TA-1196 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Atzīt Ministru kabineta 2011.gada 22.marta sēdē apstiprinātā informatīvā ziņojuma „Par 2012.gada budžeta fiskālās konsolidācijas un Māstrihtas kritēriju izpildei nepieciešamo lēmumu pieņemšanu” pielikuma Nr.1 „Laika grafiks sākotnējai lēmumu pieņemšanai par 2012.gada budžeta fiskālo konsolidāciju un pasākumiem Māstrihtas kritēriju izpildei” (prot. Nr.18 56.§) 11.punktu par aktualitāti zaudējušu.
3. Noteikt, ka vidēja termiņa makroekonomiskās attīstības un fiskālās politikas ietvars 2012. – 2014.gadam iesniedzams Ministru kabinetā 2011.gada 16.augustā.
 
50.§
Informatīvais ziņojums "Par 2011.gada 19.maija neformālajā Ministru padomē par telpisko plānošanu un teritoriālo attīstību izskatāmajiem jautājumiem"

TA-1204 ____________________________________

(R.Vējonis, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram R.Vējonim pārstāvēt Latvijas Republiku neformālajā Ministru padomē par telpisko plānošanu un teritoriālo attīstību izskatāmajiem jautājumiem 2011.gada 19.maijā Ungārijā.
 
51.§
Latvijas nacionālās pozīcijas 2011.gada 23.maija Eiropas Savienības aizsardzības ministru sanāksmē Ārlietu padomē un Eiropas Aizsardzības aģentūras valdes sēdē aizsardzības ministru sastāvā izskatāmajos jautājumos

TA-1188 ____________________________________

(A.Pabriks, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības aizsardzības ministru 2011.gada 23.maija sanāksmē Ārlietu padomē un Eiropas Aizsardzības aģentūras valdes sēdē aizsardzības ministru sastāvā izskatāmajos jautājumos:
2.1. Militārās spējas/Eiropas Aizsardzības aģentūra (pozīcija Nr.21);
2.2. Eiropas Savienības militārās operācijas (pozīcija Nr.18).
3. Aizsardzības ministrijas valsts sekretāram J.Sārtam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības aizsardzības ministru sanāksmē Ārlietu padomē un Eiropas Aizsardzības aģentūras valdes sēdē aizsardzības ministru sastāvā.
 
52.§
Informatīvais ziņojums "Par 2011.gada 20.maija neformālajā ministru sanāksmē par Kohēzijas politikas nākotni izskatāmajiem jautājumiem"

TA-1200-IP ____________________________________

(A.Antonovs, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Finanšu ministrijas valsts sekretāra vietniekam Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda jautājumos A.Antonovam un Finanšu ministrijas Eiropas Savienības fondu stratēģijas departamenta direktorei D.Grūbertei pārstāvēt Latvijas Republiku neformālajā ministru sanāksmē par Kohēzijas politikas nākotni 2011.gada 20.maijā.
 
53.§
Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Izglītības, jaunatnes, kultūras un sporta ministru padomes 2011.gada 19. un 20.maija sanāksmē izskatāmajos Kultūras ministrijas kompetencē esošajos jautājumos

TA-1205 ____________________________________

(S.Zvidriņa, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Izglītības, jaunatnes, kultūras un sporta ministru padomes 2011.gada 19. un 20.maija sanāksmei Kultūras ministrijas kompetencē esošajos jautājumos:
2.1. par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar ko izveido Eiropas Savienības rīcību attiecībā uz Eiropas mantojuma zīmi (pozīcija Nr.4);
2.2. par Padomes lēmumu, ar kuru izraugās Eiropas Kultūras galvaspilsētu 2015. gadam Čehijas Republikā (pozīcija Nr.1);
2.3. par Padomes secinājumiem par kultūras ieguldījumu „ES 2020” stratēģijas īstenošanā (pozīcija Nr.1);
2.4. par Padomes secinājumiem par mobilitātes informācijas pakalpojumiem māksliniekiem un kultūras nozarē strādājošiem (pozīcija Nr.2).
3. Kultūras ministrijas valsts sekretārei S.Zvidriņai pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Izglītības, jaunatnes, kultūras un sporta ministru padomes 2011.gada 19. un 20.maija sanāksmē Kultūras ministrijas kompetencē esošajos jautājumos.
 
54.§
Latvijas nacionālā pozīcija Eiropas Savienības Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju lietu ministru padomes 2011.gada 19.maija sanāksmē izskatāmajos Kultūras ministrijas kompetencē esošajos jautājumos

TA-1206 ____________________________________

(S.Zvidriņa, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas nacionālo pozīciju Eiropas Savienības Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju lietu ministru padomes 2011.gada 19.maija sanāksmē izskatāmajā jautājumā - Padomes secinājumi par Eiropas Savienības ietvaru nacionālajām stratēģijām romu integrācijai līdz 2020.gadam (pozīcija Nr.1).
3. Kultūras ministrijas valsts sekretārei S.Zvidriņai pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju lietu ministru padomes 2011.gada 19.maija sanāksmē Kultūras ministrijas kompetencē esošajā jautājumā.
 
55.§
Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomes un Ārlietu padomes 2011.gada 23.–24.maija sanāksmēm

TA-1211 ____________________________________

(J.Štālmeistars, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Ārlietu padomes 2011.gada 23. – 24.maija sanāksmē izskatāmajos jautājumos:
2.1. pozīcija Ārlietu padomei Nr.3 „Lībija/Eiropas Savienības Dienvidu kaimiņi”;
2.2. pozīcija Ārlietu padomei Nr. 4 „Sudāna”;
2.3. pozīcija Ārlietu padomes attīstības ministru darba sesijai Nr.1 „Pirmais ikgadējais ziņojums Eiropadomei par ES attīstības palīdzības mērķiem”.
3. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu par citiem Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomē un Ārlietu padomē izskatāmajiem jautājumiem.
4. Ārlietu ministram Ģ.V.Kristovskim pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomes un Ārlietu padomes 2011.gada 23.maija sanāksmē.
5. Ārlietu ministrijas Ekonomisko un divpusējo attiecību direkcijas vadītājai vēstniecei E.Kuzmai pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Ārlietu padomes attīstības ministru 2011.gada 24.maija sesijā.
 
56.§
Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Izglītības, jaunatnes, kultūras un sporta ministru padomes 2011.gada 19.-20.maija sanāksmē izskatāmajos Izglītības un zinātnes ministrijas kompetencē esošajos jautājumos

TA-1218 ____________________________________

(M.Gruškevics, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Izglītības, jaunatnes, kultūras un sporta ministru padomes 2011.gada 19.-20.maija sanāksmē izskatāmajos Izglītības un zinātnes ministrijas kompetencē esošajos jautājumos:
2.1. pozīcija Nr.1 par Padomes un Padomē sanākušo dalībvalstu valdību pārstāvju rezolūciju par to, kā sekmēt jaunus un efektīvus veidus visu jauniešu līdzdalībai Eiropas demokrātiskajā dzīvē;
2.2. pozīcija Nr.1 par Padomes un Padomē sanākušo dalībvalstu valdību pārstāvju Rezolūciju par strukturēto dialogu ar jauniešiem attiecībā uz jauniešu nodarbinātību;
2.3. pozīcija Nr.2 par Padomes ieteikumu par politiku priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas mazināšanai un priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas apkarošanai paredzētu preventīvu politiku, kas vērsta uz bērniem no sociālekonomiski nelabvēlīgas vides, tostarp romiem;
2.4. pozīcija Nr.3 par Padomes ieteikumu par jauniešu mācību mobilitātes veicināšanu;
2.5. pozīcija Nr.1 par Padomes ieteikumu par jauniešu mācību mobilitātes veicināšanu;
2.6. pozīcija Nr.1 par Padomes secinājumiem par agrīno pirmsskolas izglītību un aprūpi;
2.7. pozīcija Nr.1 par Padomes un Padomē sanākušo dalībvalstu valdību pārstāvju rezolūciju par Eiropas Savienības sporta darba plānu;
2.8. pozīcija Nr.1 par derībām tiešsaistē – ar sportu saistīti jautājumi.
3. Izglītības un zinātnes ministrijas parlamentārajai sekretārei D.Rečai pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Izglītības, jaunatnes, kultūras un sporta ministru padomes 2011.gada 19.-20.maija sanāksmē Izglītības un zinātnes ministrijas kompetencē esošajos jautājumos.
 
57.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 16.marta rīkojumā Nr.112 "Par komisijas izveidi, lai izvērtētu Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieka atbilstību amatam""

TA-1186, SAN-1099 ____________________________________

(A.Štokenbergs, J.Dūklavs, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
58.§
Informatīvais ziņojums "Par akciju sabiedrības "Parex banka" un akciju sabiedrības "Citadele banka" pārdošanas stratēģiju"

TA-556-DV ____________________________________

()

Dienesta vajadzībām
 
59.§
Informatīvais ziņojums "Par līgumu noslēgšanu ar valsts akciju sabiedrības "Latvijas Hipotēku un zemes banka" amatpersonām"

TA-853-DV ____________________________________

()

Dienesta vajadzībām
 
60.§
Informatīvais ziņojums "Par Latvijai nozīmīgiem stratēģiskajiem projektiem, gatavojoties sarunām par nākošo Eiropas Savienības daudzgadu budžetu pēc 2013.gada"

TA-689-DV ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.
 
61.§
Noteikumu projekts "Par Albānijas Republikas Aizsardzības ministrijas Pievienošanās protokolu Saprašanās memorandam starp Amerikas Savienoto Valstu Aizsardzības departamentu, Beļģijas Karalistes aizsardzības ministru, Bulgārijas Republikas Aizsardzības ministriju, Kanādas Nacionālās aizsardzības departamentu, Čehijas Republikas Aizsardzības ministriju, Dānijas Karalistes Aizsardzības ministriju, Francijas Republikas aizsardzības ministru, Vācijas Federatīvās Republikas Federālās Aizsardzības ministriju, Grieķijas Republikas Nacionālās aizsardzības ministriju, Ungārijas Republikas Aizsardzības ministriju, Itālijas Republikas Aizsardzības ministriju, Latvijas Republikas Aizsardzības ministriju, Lietuvas Republikas Nacionālās aizsardzības ministriju, Nīderlandes Karalistes aizsardzības ministru, Norvēģijas Karalistes Aizsardzības ministriju, Polijas Republikas nacionālās aizsardzības ministru, Portugāles Republikas aizsardzības ministru, Rumānijas Nacionālās aizsardzības ministriju, Slovākijas Republikas Aizsardzības ministriju, Slovēnijas Republikas Aizsardzības ministriju, Spānijas Karalistes Aizsardzības ministriju, Turcijas Republikas Ģenerālštābu, Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes Aizsardzības ministriju un Apvienoto spēku Eiropā Augstākās virspavēlniecības štābu par NATO Speciālo operāciju koordinācijas centra (NSCC) izveidošanu, organizāciju, administrēšanu, drošību, finansēšanu un personāla komplektēšanu"

TA-1179-IP ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1.Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Pilnvarot Latvijas Nacionālo militāro pārstāvi Ziemeļatlantijas līguma organizācijas Apvienoto spēku Eiropā Augstākās virspavēlniecības štābā pulkvedi A.Ozoliņu parakstīt Pievienošanās protokolu.
 
62.§
Noteikumu projekts "Par Saprašanās memoranda starp Amerikas Savienoto Valstu Aizsardzības departamentu, Beļģijas Karalistes aizsardzības ministru, Bulgārijas Republikas Aizsardzības ministriju, Kanādas Nacionālās aizsardzības departamentu, Čehijas Republikas Aizsardzības ministriju, Dānijas Karalistes Aizsardzības ministriju, Francijas Republikas aizsardzības ministru, Vācijas Federatīvās Republikas Federālās Aizsardzības ministriju, Grieķijas Republikas Nacionālās aizsardzības ministriju, Ungārijas Republikas Aizsardzības ministriju, Itālijas Republikas Aizsardzības ministriju, Latvijas Republikas Aizsardzības ministriju, Lietuvas Republikas Nacionālās aizsardzības ministriju, Nīderlandes Karalistes aizsardzības ministru, Norvēģijas Karalistes Aizsardzības ministriju, Polijas Republikas nacionālās aizsardzības ministru, Portugāles Republikas aizsardzības ministru, Rumānijas Nacionālās aizsardzības ministriju, Slovākijas Republikas Aizsardzības ministriju, Slovēnijas Republikas Aizsardzības ministriju, Spānijas Karalistes Aizsardzības ministriju, Turcijas Republikas Ģenerālštābu, Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes Aizsardzības ministriju un Apvienoto spēku Eiropā Augstākās virspavēlniecības štābu par NATO Speciālo operāciju koordinācijas centra (NSCC) izveidošanu, organizāciju, administrēšanu, drošību, finansēšanu un personāla komplektēšanu Pirmo grozījumu"

TA-1174-DV ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Pilnvarot Latvijas Nacionālo militāro pārstāvi Ziemeļatlantijas līguma organizācijas Apvienoto spēku Eiropā Augstākās virspavēlniecības štābā pulkvedi A.Ozoliņu parakstīt Saprašanās memoranda Pirmo grozījumu.
 
63.§
Par Eiropas Cilvēktiesību tiesā izskatāmo lietu "Davidovs pret Latviju"

139-k ____________________________________

(I.Reine, A.Vilks, A.Pabriks, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Ministru kabineta pārstāvim starptautiskajās cilvēktiesību institūcijās turpināt procesu lietā.
 

Sēdi slēdz plkst. 15.40


Ministru prezidents V.Dombrovskis

Valsts kancelejas direktore
E.Dreimane

 

Deklasificēts saskaņā ar Ekonomikas ministrijas 2015.gada 7.jūlija vēstuli

Rīgā

Nr.31

2011.gada 17.maijā

 

58.§

 Par akciju sabiedrības “Parex banka” un akciju sabiedrības “Citadele banka” pārdošanu

 TA-556-DV ______________________________________________________

(J.Pūce, L.Medina, E.Dreimane, V.Loginovs, J.Jākobsons, G.Kauliņš, E.Kušners, I.Rimšēvičs, U.Augulis, V.Dombrovskis)

 1. Pieņemt zināšanai Ekonomikas ministrijas iesniegto un valsts akciju sabiedrības “Privatizācijas aģentūra” (turpmāk – Aģentūra) sagatavoto informatīvo ziņojumu, kā arī piesaistītā starptautiskā finanšu konsultanta “Nomura International plc” (turpmāk – Konsultants) sagatavoto informāciju par akciju sabiedrības “Parex banka” (turpmāk – Parex banka) un akciju sabiedrības “Citadele banka” (turpmāk – Citadele banka) pārdošanas stratēģiju (turpmāk – Informatīvais ziņojums), kas ietver arī pašas stratēģijas.

2. Atbalstīt Konsultanta ieteikto un pēc Ekonomikas ministrijas sniegtās informācijas kā valsts interesēm atbilstošāko risinājumu rekomendēto Citadele bankas pārdošanas stratēģiju Nr.1 (kas tiks īstenota, ievērojot arī šī protokola 3., 4., 5., 8. un 9.punktā minēto), kas paredz uzsākt Citadele bankas akciju pārdošanu kopumā, vienlaicīgi nodrošinot potenciālajiem investoriem iespējas norādīt, kā NVS biznesa (aktīvu un pasīvu kopums, kas saistīts ar Citadele bankas darbību Neatkarīgo valstu sadraudzības valstīs) atdalīšana no Citadele bankas ietekmēs darījuma cenu, kā arī iesniegt piedāvājumus tikai par NVS biznesa iegādi, neiegādājoties Citadele bankas akcijas kopumā, saskaņā ar Informatīvā ziņojuma 1. pielikumu „Citadele bankas pārdošanas gala stratēģija” izsolē ar iepriekšēju pretendentu atlasi.

3. Pieņemt zināšanai, ka Aģentūra sadarbībā ar Konsultantu nekavējoties uzsāks šī protokollēmuma 2.punktā atbalstītās Citadele bankas pārdošanas stratēģijas īstenošanu atbilstoši Informatīvā ziņojuma 1.pielikumā noteiktajai kārtībai pēc Citadele bankas 2010.gada auditēta finanšu pārskata sagatavošanas, kā arī pēc Citadele bankas precizētā trīs gadu biznesa plāna apstiprināšanas.

4. Pieņemt zināšanai, ka Aģentūra sadarbībā ar Konsultantu, īstenojot šī protokollēmuma 2.punktā atbalstīto Citadele bankas pārdošanas stratēģiju, izvērtēs Citadele bankas potenciālo investoru iesniegtos nesaistošos piedāvājumus un pieņems lēmumu par investoru īso sarakstu, kuriem tiks dota iespēja veikt Citadele bankas aktīvu un pasīvu kopuma padziļinātu izpēti. Aģentūrai sadarbībā ar Konsultantu veikt pārrunas ar potenciālajiem investoriem, lai panāktu ekonomiski visizdevīgāko risinājumu Latvijas valstij, un ar ekonomikas ministra starpniecību iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē saistošos piedāvājumus.

5. Ekonomikas ministram sadarbībā ar Aģentūru un Konsultantu reizi ceturksnī, sākot ar 2011.gada 30.septembri, iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par Citadele bankas pārdošanas procesu.

6. (DV)

7. (DV)

8. Pieņemt zināšanai, ka Aģentūra uzturēs regulāru kontaktu ar Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības banku un ar Eiropas Komisijas attiecīgajiem dienestiem, kā arī pēc pieprasījuma sniegs nepieciešamo informāciju par Parex bankas un Citadele bankas pārdošanas procesu.

9. Ekonomikas ministrijai, Finanšu ministrijai un Aģentūrai vienlaicīgi ar šī protokollēmuma 4.punktā minēto investoru saistošo piedāvājumu iesniegšanu Ministru kabinetam informēt Ministru kabinetu par 2010.gada 30.jūlijā noslēgtā Akcionāru līguma starp Latvijas valsti, Aģentūru, Citadeles banku un Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības banku, kā arī 2010.gada 30.jūlijā noslēgtā Otrā pārjaunotā akcionāru līguma starp Latvijas valsti, Aģentūru, Parex banku un Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības banku izpildes gaitu un abu līgumu ietekmi uz gaidāmiem ieņēmumiem no Citadeles bankas akciju pārdošanas.

10. (DV)

11. Pieņemt zināšanai, ka Aģentūra koordinēs Informatīvā ziņojuma 3.sadaļā noteikto publicitātes pasākumu plānu, kura mērķis ir nodrošināt nepieciešamo komunikāciju Ministru kabineta lēmumam par Parex bankas un Citadele bankas pārdošanas stratēģiju apstiprināšanu, kā arī veikt nepieciešamos publicitātes pasākumus Konsultanta organizēto tiešo pārdošanas aktivitāšu atbalstam.

12. Iesaistītajām institūcijām un amatpersonām pēc lēmuma pieņemšanas Ministru kabinetā par Parex bankas un Citadele bankas pārdošanas stratēģiju, sazinoties ar masu medijiem, sniegt Informatīvā ziņojuma 3.pielikumā „Preses relīzes projekts Latvijas medijiem” sagatavoto informāciju, kā arī turpmāk, ņemot vērā pārdošanas procesa netraucētas norises nodrošināšanas nepieciešamību, iesaistītajām institūcijām un amatpersonām izpaužamā informācija masu medijiem par pārdošanas stratēģijas ieviešanas gaitu jāsaskaņo ar Aģentūru, kas to attiecīgi saskaņo ar Konsultantu.

13. Ekonomikas ministrijai tehniski precizēt šī protokollēmuma 1.punktā minētā informatīvā ziņojuma 5. un 6.lappusē ietverto tekstu atbilstoši izteiktajiem priekšlikumiem un iesniegt precizēto informatīvo ziņojumu Valsts kancelejā.

 

Ministru prezidents V.Dombrovskis

 Valsts kancelejas direktore E.Dreimane


 
Skatīt darba kārtību