Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 46

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.46

2011.gada 2.augustā

 

Sēdi vada

Ministru prezidenta vietā - tieslietu ministrs, iekšlietu ministra pienākumu izpildītājs

 -

 A.Štokenbergs

 

Piedalās:

Ministru prezidenta biedrs, aizsardzības ministrs

-

A.Pabriks

Ārlietu ministrs

-

Ģ.V.Kristovskis

Ekonomikas ministrs

-

A.Kampars

Finanšu ministrs

-

A.Vilks

Izglītības un zinātnes ministrs

-

R.Broks

Kultūras ministre

-

S.Ēlerte

Labklājības ministre

-

I.Jurševska

Satiksmes ministrs

-

U.Augulis

Veselības ministrs

-

J.Bārzdiņš

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

R.Vējonis

Zemkopības ministrs

-

J.Dūklavs

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Latvijas Bankas pārstāvis

-

E.Kušners

Valsts kancelejas direktore 

-

E.Dreimane


 

 

Protokolē

Dokumentu nodrošinājuma departamenta vadītāja vietniece

 

Sēdi sāk plkst.12.00

-

L.Milenberga

1.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 21.decembra noteikumos Nr.1171 "Noteikumi par Latvijas ūdeņu izmantošanas kārtību un kuģošanas režīmu tajos""

TA-1828 ____________________________________

(A.Štokenbergs)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
2.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 28.septembra noteikumos Nr.806 "Meža zemes transformācijas noteikumi""

TA-1831 ____________________________________

(A.Štokenbergs)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
3.§
Likumprojekts "Grozījumi Aizsargjoslu likumā"

TA-3237 ____________________________________

(R.Vējonis, J.Pūce, A.Štokenbergs)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Valsts prezidentam, kā arī nosūtīt Saeimai.
3. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir ekonomikas ministrs.
4. Lūgt Valsts prezidentu likumprojektu iekļaut Saeimas ārkārtas sēdes darba kārtībā, lai to varētu atbalstīt pirmajā lasījumā un saskaņā ar Saeimas kārtības ruļļa 39.panta otro daļu tā izskatīšanu turpināt nākamajā Saeimā.
5. Ekonomikas ministrijai:
5.1. izstrādāt un līdz 2011.gada 1.novembrim noteiktā kārtībā iesniegt Ministru kabinetā normatīvā akta projektu, kas nosaka vēja elektrostaciju būvniecības procesa kārtību;
5.2. saskaņojot ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju divu mēnešu laikā sagatavot un noteiktā kārtībā iesniegt Ministru kabinetā normatīvo aktu projektus par aizsargjoslu izveidi ap vēja elektrostacijām ar nominālo jaudu mazāku par 20 kW.
 
4.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2003.gada 26.augusta noteikumos Nr.474 "Noteikumi par kultūras pieminekļu uzskaiti, aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju, valsts pirmpirkuma tiesībām un vidi degradējoša objekta statusa piešķiršanu""

TA-1166 ____________________________________

(A.Štokenbergs)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
5.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 8.marta noteikumos Nr.127 "Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un aizsardzības noteikumi""

TA-1167 ____________________________________

(A.Štokenbergs)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai, ņemot vērā šī protokola 6.paragrāfu.
 
6.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 8.marta noteikumos Nr.127 "Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un aizsardzības noteikumi""

TA-1747 ____________________________________

(A.Štokenbergs)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai iekļaut noteikumu projektā šī protokola 5.paragrāfā atbalstītā noteikumu projekta tekstu un precizēto noteikumu projektu sagatavot parakstīšanai.

 
7.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 1997.gada 1.aprīļa noteikumos Nr.112 "Vispārīgie būvnoteikumi""

TA-1168 ____________________________________

(A.Štokenbergs)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
8.§
Likumprojekts "Grozījumi Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa likumā"

TA-1354 ____________________________________

(U.Augulis, D.Robežniece, J.Golubevs, A.Štokenbergs)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Valsts prezidentam, kā arī nosūtīt Saeimai.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
3. Lūgt Valsts prezidentu likumprojektu iekļaut Saeimas ārkārtas sēdes darba kārtībā, lai to varētu atbalstīt pirmajā lasījumā un saskaņā ar Saeimas kārtības ruļļa 39.panta otro daļu tā izskatīšanu turpināt nākamajā Saeimā.
4. Finanšu ministrijai sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā valsts budžeta projekta 2012.gadam veidošanas gaitā informatīvo ziņojumu par uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa iekasēšanas rezultātiem.
 
9.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 6.marta noteikumos Nr.171 "Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā""

TA-1658 ____________________________________

(A.Štokenbergs)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
10.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 21.oktobra noteikumos Nr.585 "Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju""

TA-1668 ____________________________________

(A.Štokenbergs)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
11.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumos Nr.952 "Kārtība, kādā sniedz un pārbauda informāciju par pievienotās vērtības nodokļa piemērošanu Eiropas Savienības struktūrfondu finansēto projektu ietvaros un pieņem lēmumu par pievienotās vērtības nodokļa iekļaušanu projektu attiecināmajās izmaksās""

TA-1521 ____________________________________

(A.Štokenbergs)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
12.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 23.februāra rīkojumā Nr.72 "Par pretendentu un ierēdņu vērtēšanas komisiju""

TA-1724 ____________________________________

(A.Štokenbergs)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
13.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 30.jūnija noteikumos Nr.720 "Noteikumi par valsts nodevas apmēru, samaksas kārtību un atvieglojumiem par ziņu par deklarēto dzīvesvietu reģistrāciju""

TA-1654 ____________________________________

(A.Štokenbergs)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
Noteikt, ka noteikumus paraksta Ministru prezidenta biedrs, aizsardzības ministrs (otrais paraksts).
 
14.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 15.februāra noteikumos Nr.131 "Iedzīvotāju reģistrā iekļauto ziņu aktualizēšanas kārtība""

TA-1651 ____________________________________

(A.Štokenbergs)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
Noteikt, ka noteikumus paraksta Ministru prezidenta biedrs, aizsardzības ministrs (otrais paraksts).
 
15.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 21.jūnija noteikumos Nr.564 "Uzturēšanās atļauju noteikumi""

TA-1705 ____________________________________

(A.Štokenbergs)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
Noteikt, ka noteikumus paraksta Ministru prezidenta biedrs, aizsardzības ministrs (otrais paraksts).
 
16.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par apsardzes sertifikātu izsniegšanas, pagarināšanas un anulēšanas kārtību un valsts nodevas maksāšanas kārtību un apmēru"

TA-1743 ____________________________________

(A.Štokenbergs)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
Noteikt, ka noteikumus paraksta Ministru prezidenta biedrs, aizsardzības ministrs (otrais paraksts).
 
17.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 21.jūnija noteikumos Nr.568 "Noteikumi par Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm mēnešalgu un speciālajām piemaksām""

TA-1830 ____________________________________

(A.Štokenbergs)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
Noteikt, ka noteikumus paraksta Ministru prezidenta biedrs, aizsardzības ministrs (otrais paraksts).
 
18.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 30.oktobra rīkojumā Nr.747 "Par finansējuma piešķiršanu Iekšlietu ministrijai Valsts robežsardzes Daugavpils pārvaldes un Valsts robežsardzes Daugavpils pārvaldes Nelegālo imigrantu uzturēšanās nometnes un patvēruma meklētāju centra ēku (būvju) Daugavpilī, A.Pumpura ielā 105B, nomas maksas, aprīkojuma iegādes, komunālo maksājumu un pārcelšanās izdevumu segšanai""

TA-1486 ____________________________________

(A.Štokenbergs)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Iekšlietu ministrijai iesniegt Finanšu ministrijā priekšlikumus likuma „Par valsts budžetu 2011.gadam” ilgtermiņa saistību, kā arī apropriācijas pārdalei, un valsts pamatbudžeta bāzes izdevumu 2012.-2014.gadam precizēšanai, kā arī likumprojekta „Par valsts budžetu 2012.gadam” sagatavošanas procesā – priekšlikumus par ilgtermiņa saistību precizēšanu tālākā laika posmā līdz projekta īstenošanai.
Noteikt, ka rīkojumu paraksta Ministru prezidenta biedrs, aizsardzības ministrs (otrais paraksts).
 
19.§
Likumprojekts "Grozījumi Izglītības likumā"

TA-1584 ____________________________________

(A.Štokenbergs)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Valsts prezidentam, kā arī nosūtīt Saeimai.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir izglītības un zinātnes ministrs.
3. Lūgt Valsts prezidentu likumprojektu iekļaut Saeimas ārkārtas sēdes darba kārtībā, lai to varētu atbalstīt pirmajā lasījumā un saskaņā ar Saeimas kārtības ruļļa 39.panta otro daļu tā izskatīšanu turpināt nākamajā Saeimā.
 
20.§
Rīkojuma projekts "Par profesionālās kvalifikācijas atzīšanas koordinatoru"

TA-1718 ____________________________________

(A.Štokenbergs)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
21.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 24.augusta rīkojumā Nr.507 "Par publiskā nodibinājuma "Valsts kultūrkapitāla fonds" padomi""

TA-1766 ____________________________________

(A.Štokenbergs)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
22.§
Rīkojuma projekts "Par Maksātnespējas jautājumu konsultatīvās padomes sastāva apstiprināšanu"

TA-1720 ____________________________________

(A.Štokenbergs)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
Noteikt, ka rīkojumu paraksta Ministru prezidenta biedrs, aizsardzības ministrs (otrais paraksts).
 
23.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 12.aprīļa noteikumos Nr.215 "Kārtība, kādā veicama smadzeņu un bioloģiskās nāves fakta konstatēšana un miruša cilvēka nodošana apbedīšanai""

TA-1708 ____________________________________

(A.Štokenbergs)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
24.§
Noteikumu projekts "Jūras vides padomes nolikums"

TA-1616 ____________________________________

(A.Štokenbergs)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 
25.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 22.februāra noteikumos Nr.135 "Noteikumi par nolietotu transportlīdzekļu pārstrādi un apstrādes uzņēmumiem noteiktajām vides prasībām""

TA-1627 ____________________________________

(A.Štokenbergs)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 
26.§
Noteikumu projekts "Par atkritumu dalītu savākšanu, sagatavošanu atkārtotai izmantošanai, pārstrādi un materiālu reģenerāciju"

TA-1821 ____________________________________

(A.Štokenbergs)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 
27.§
Noteikumu projekts "Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazinošu tehnoloģiju attīstīšana un pilotprojektu īstenošana" nolikums"

TA-1837 ____________________________________

(A.Štokenbergs)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 
28.§
Noteikumu projekts "Labturības prasības skrējējputnu turēšanai"

TA-1606 ____________________________________

(A.Štokenbergs)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
29.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 16.novembra noteikumos Nr.1053 "Noteikumi par īpašām prasībām diētiskajai pārtikai, kārtību, kādā reģistrē diētisko pārtiku, un valsts nodevu par diētiskās pārtikas reģistrāciju""

TA-1819 ____________________________________

(A.Štokenbergs)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
30.§
Rīkojuma projekts "Par I.Ķuzi"

TA-1845 ____________________________________

(I.Pētersone, R.Vējonis, J.Dūklavs, I.Ķuzis, A.Štokenbergs)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
Noteikt, ka rīkojumu paraksta Ministru prezidenta biedrs, aizsardzības ministrs (otrais paraksts).
 
31.§
Rīkojuma projekts "Par M.Auziņu"

TA-1800 ____________________________________

(A.Melnis, A.Pabriks, M.Auziņš, A.Štokenbergs)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
32.§
Informatīvais ziņojums "Par citiem pakalpojumu veidiem, kuriem, lai mazinātu krāpšanās riskus ar pievienotās vērtības nodokli, būtu piemērojama pievienotās vērtības nodokļa apgrieztā maksāšanas kārtība"

TA-1817 ____________________________________

(S.Āmare-Pilka, A.Štokenbergs)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Finanšu ministrijai sadarbībā ar Tieslietu ministrijas, Ekonomikas ministrijas un nevalstisko organizāciju pārstāvjiem izvērtēt normatīvo regulējumu attiecībā uz personas dibināšanas vai reģistrācijas brīdī un tās darbības laikā iesniedzamo informāciju, lai paredzētu iespēju nodrošināt Valsts ieņēmumu dienestu ar aktuālu informāciju par personas darbības veidu atbilstoši NACE 2.red. klasifikācijai.
3. Pēc šā protokollēmuma 2.punktā minētā normatīvā regulējuma izvērtējuma Finanšu ministrijai sadarbībā ar atbildīgām ministrijām, nepalielinot administratīvo slogu, nepieciešamības gadījumā līdz 2011.gada 30.decembrim iesniegt Ministru kabinetā attiecīgus grozījumus normatīvajos aktos.
 
33.§
(2010.) Informatīvais ziņojums "Par valsts informācijas sistēmām un to attīstības iespējām"

TA-2590 ____________________________________

(R.Vējonis, A.Štokenbergs)

1.Pieņemt zināšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas sagatavoto informatīvo ziņojumu;
2. Visām valsts pārvaldes iestādēm, kuru pārziņā ir valsts informācijas sistēmas, izvērtēt un aktualizēt, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pārziņā esošajā valsts informācijas sistēmu reģistrā, saskaņā ar Valsts informācijas sistēmu likuma 13.panta noteikto iekļaujamo informāciju līdz 2011.gada 3.oktobrim;
3. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai sadarbībā ar Satiksmes ministriju izstrādāt un līdz 2011.gada 3.novembrim noteiktā kārtībā iesniegt Ministru kabinetā likumprojektu „Grozījumi Valsts informācijas sistēmu likumā”, nosakot par valsts informācijas sistēmu izveidošanu, reorganizāciju un likvidāciju atbildīgo iestādi, valsts informācijas sistēmas informācijas resursa un integrētas valsts informācijas sistēmas termina skaidrojumu, valsts informācijas sistēmas informācijas resursa pārziņa tiesības un pienākumus, centrālā valsts informācijas sistēmu savietotāja darbības un izmantošanas kārtību, kā arī kārtību kādā valsts informācijas sistēmu pārziņi nodrošinās centralizētu valsts informācijas sistēmās uzkrātās informācijas apmaiņu ar Eiropas Savienības dalībvalstu institūcijām izmantojot centrālo valsts informācijas sistēmu savietotāju;
4. Lai uzlabotu datu savstarpējo apmaiņu starp valsts informācijas sistēmām, kā arī elektronisko pakalpojumu darbības nodrošināšanai, un nodrošinātu darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.2.2.1.1. apakšaktivitātes „Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība” projekta „Personu (fizisko un juridisko) un publiskās pārvaldes iestāžu datu apmaiņa ar Eiropas Savienības dalībvalstu informācijas reģistru tīklu (single Accesspoint)” aktivitāšu plānošanu:
4.1. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai izveidot starpinstitūciju darba grupu, lai identificētu valsts informācijas sistēmas un informācijas resursus, kuriem būtu lietderīgi izveidot vai papildināt valsts informācijas sistēmu starpsistēmu integrācijas saskarnes, izmitinot tās centrālajā valsts informācijas sistēmu savietotājā, kā arī novērtētu saskarņu izveidei vai papildināšanai nepieciešamo finanšu līdzekļu apjomu;
4.2.Valsts reģionālās attīstības aģentūrai līdz 2011.gada 15.oktobrim izstrādāt un ievietot tīmekļa vietnē http://www.vraa.gov.lv aptaujas veidlapu vai formu informācijas sniegšanai par nepieciešamajiem pielāgojumiem valsts informācijas sistēmās, lai izveidotu vai papildinātu to starpsistēmu integrācijas saskarnes, izmitinot tās centrālajā valsts informācijas sistēmu savietotājā;
4.3. Valsts informācijas sistēmu pārziņiem, ievērojot 4.2.apakšpunktā minēto veidlapu vai formu, līdz 2011.gada 12.decembrim sagatavot un sniegt informāciju Valsts reģionālās attīstības aģentūrai par nepieciešamajiem pielāgojumiem to pārziņā esošajām valsts informācijas sistēmām;
4.4. Valsts reģionālās attīstības aģentūrai un valsts informācijas sistēmu pārziņiem sadarbojoties līdz 2014.gada 21.septembrim izstrādāt valsts informācijas sistēmu starpsistēmu integrācijas saskarnes, aprakstīt un izmitināt tās centrālajā valsts informācijas sistēmu savietotājā;
5. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai saskaņā ar informatīvajā ziņojumā minēto un Ministru prezidenta 2011.gada 3.februāra Nr.111-1/11 rezolūciju izstrādāt un līdz 2012.gada 15.martam noteiktā kārtībā iesniegt Ministru kabinetā priekšlikumus valsts informācijas sistēmu uzturēšanas uzlabošanai.
 
34.§
Atbildes projekts Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai (par situāciju apsardzes darbības tirgū)

TA-1827, SAN-1451____________________________________

(I.Aire, A.Štokenbergs)

1. Atbalstīt iekšlietu ministra pienākumu izpildītāja, tieslietu ministra iesniegto atbildes projektu Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai.
2. Iekšlietu ministrijai precizēt atbildes projektu, paredzot, ka komersantu izvirzītie priekšlikumi sabiedrisko konsultatīvo padomju ietvaros izskatāmi divu mēnešu laikā un par secinājumiem ir informējama Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija, un precizēto atbildes projektu iesniegt Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildi Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai un Rīgas Domei.
 
35.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2003.gada 21.oktobra noteikumos Nr.583 "Uzņēmuma mantas, arī prasījumu un saistību novērtēšana grāmatvedībā un atspoguļošana finanšu pārskatos, ja uzņēmuma vai tā struktūrvienības darbība tiek izbeigta""

TA-1798 ____________________________________

(A.Štokenbergs)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
36.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 21.oktobra noteikumos Nr.584 "Kases operāciju uzskaites noteikumi""

TA-1799 ____________________________________

(A.Štokenbergs)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
37.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 17.februāra noteikumos Nr.151 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.2.1.1.2.apakšaktivitāti "Profesionālajā izglītībā iesaistīto pedagogu kompetences paaugstināšana"""

TA-1841 ____________________________________

(R.Broks, S.Bajāre, A.Štokenbergs)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 
38.§
Noteikumu projekts "Aptieku un aptieku filiāļu izvietojuma kritēriji"

TA-1655 ____________________________________

(A.Štokenbergs)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Veselības ministrijai turpināt izvērtēt jautājumu par aptieku un aptieku filiāļu izvietojuma kritērijiem un konkurences palielinājumu šajā sektorā.
 
39.§
Rīkojuma projekts "Par valsts finansiālo atbalstu Latvijas zivsaimniecības integrētās kontroles un informācijas sistēmas attīstības projekta īstenošanai"

TA-1843 ____________________________________

(A.Štokenbergs)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 
40.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 7.jūlija noteikumos Nr.515 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība vietējo attīstības stratēģiju īstenošanai""

TA-1857 ____________________________________

(A.Štokenbergs)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
41.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 27.janvāra noteikumos Nr.78 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā Eiropas Zivsaimniecības fonda pasākumiem zivsaimniecībai nozīmīgo teritoriju attīstības stratēģiju īstenošanai""

TA-1858 ____________________________________

(A.Štokenbergs)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
42.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par mezanīna aizdevumiem saimnieciskās darbības veicēju konkurētspējas uzlabošanai"

TA-1868 ____________________________________

(A.Štokenbergs)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
43.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.2.1.4.2. apakšaktivitāti "Mezanīna aizdevumi investīcijām komersantu konkurētspējas uzlabošanai""

TA-1869 ____________________________________

(A.Štokenbergs)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
44.§
Par atļauju Tieslietu ministrijai uzņemties saistības un īstenot projektus Eiropas Komisijas īpašajās programmās "Civiltiesības" un "Krimināltiesības"

TA-1824 ____________________________________

(A.Štokenbergs)

Saskaņā ar Eiropas Padomes 2007.gada 12.ferbuāra regulu Nr.2007/126/JHA, ar ko tiek izveidota speciālā programma „Krimināltiesības” kā daļa no vispārīgās programmas „Pamattiesības un tiesiskums” un Eiropas Padomes un Parlamenta 2007.gada 25.septembra lēmums Nr.1149/2007/EC, ar ko tiek izveidota speciālā programma „Civiltiesības” kā daļa no vispārīgās programmas „Pamattiesības un tiesiskums” atļaut Tieslietu ministrijai uzņemties saistības un īstenot Eiropas Komisijas apstiprinātus projektus īpašajās programmās “Civiltiesības” un “Krimināltiesības”.
 
45.§
Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta Atzinības raksta piešķiršanu"

TA-1871 ____________________________________

(R.Vējonis, S.Ēlerte, I.Jurševska, U.Augulis, A.Štokenbergs)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 
46.§
Noteikumu projekts "Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra informācijas atkalizmantošanas noteikumi"

TA-1865 ____________________________________

(L.Medina, A.Štokenbergs)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
Noteikt, ka noteikumus paraksta Ministru prezidenta biedrs, aizsardzības ministrs (otrais paraksts).
 
47.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 24.maija noteikumos Nr.360 "Noteikumi par Uzņēmumu reģistra sniegtajiem maksas pakalpojumiem""

TA-1866 ____________________________________

(L.Medina, A.Štokenbergs)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
Noteikt, ka noteikumus paraksta Ministru prezidenta biedrs, aizsardzības ministrs (otrais paraksts).
 
48.§
Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta 2010.gada 30.decembra rīkojuma Nr.790 "Par nacionālās sporta bāzes statusa piešķiršanu Biķernieku kompleksajai sporta bāzei" atcelšanu daļā"

TA-1875 ____________________________________

(R.Broks, A.Štokenbergs)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
49.§
Rīkojuma projekts "Par V.Silenieka iecelšanu Rīgas ostas valdes locekļa amatā"

TA-1836 ____________________________________

(R.Vējonis, A.Štokenbergs)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
50.§
Instrukcijas projekts "Instrukcija par informācijas sistēmu drošības prasībām valsts noslēpuma, Ziemeļatlantijas līguma organizācijas un Eiropas Savienības klasificētās informācijas apstrādei, glabāšanai un pārsūtīšanai, kā arī par šo informācijas sistēmu drošības pārbaudi, reģistrāciju un akreditāciju"

TA-1343-DV ____________________________________

(J.Kažociņš, J.Batalauskis, Ģ.V.Kristovskis, A.Štokenbergs)

Pieņemt iesniegto instrukcijas projektu.
Valsts kancelejai sagatavot instrukcijas projektu parakstīšanai (klasificēts dokuments).
Noteikt, ka instrukciju paraksta Ministru prezidenta biedrs, aizsardzības ministrs (otrais paraksts).
 
51.§
Rīkojuma projekts "Par Nacionālo pretterorisma plānu"

177-s ____________________________________

(J.Leitietis, U.Augulis, A.Kampars, Ģ.V.Kristovskis, S.Ēlerte, J.Dūklavs, A.Štokenbergs)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai (klasificēts dokuments).
Noteikt, ka rīkojumu paraksta Ministru prezidenta biedrs, aizsardzības ministrs (otrais paraksts).
 
52.§
Rīkojuma projekts "Par Nacionālās drošības plānu"

206-s____________________________________

(A.Leitietis, A.Štokenbergs)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
Noteikt, ka rīkojumu paraksta Ministru prezidenta biedrs, aizsardzības ministrs (otrais paraksts).
2. Valsts kancelejai saskaņā ar Nacionālās drošības likuma 30.panta otras daļas 2.punktu nosūtīt izskatīšanai rīkojumu un plānu Nacionālajai Drošības padomei un Saeimas Nacionālās drošības komisijai.
 
53.§
Rīkojuma projekts "Par valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" pamatkapitāla palielināšanu"

TA-1863-DV ____________________________________

()

Dienesta vajadzībām
 
54.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 18.augusta rīkojumā Nr.564 "Par valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" statūtu apstiprināšanu""

TA-1864-DV ____________________________________

(J.Pūce, A.Štokenbergs)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
55.§
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"

TA-1885-DV ____________________________________

(U.Augulis, K.Krastiņš, A.Kampars, I.Stepanova, S.Bajāre, A.Matīss, A.Vilks, A.Štokenbergs)

1. Pieņemt zināšanai Satiksmes ministrijas, SIA "Prudentia Advisers" un Finanšu ministrijas sniegto informāciju.
2. Jautājumu par SIA "Prudentia Advisers" 2011.gada 1.augusta pakalpojuma piedāvājumu Ministru kabinetā izskatīt, ja Ministru kabinets izvēlas kādu no SIA "Prudentia Advisers" gala ziņojumā minētajiem tālākās rīcības scenārijiem.
3. Ievērojot šī protokollēmuma 2.punktā noteikto, konceptuāli atbalstīt priekšlikumu Finanšu ministrijai no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" piešķirt Satiksmes ministrijai 41 724 (ieskaitot PVN) latu samaksai par SIA "Prudentia Adviser " sniegto pakalpojumu tiešajiem izdevumiem, kas sevī neietver risinājuma realizācijas samaksu.
 

Sēdi slēdz plkst. 14.00


Ministru prezidenta vietā - tieslietu ministrs,

iekšlietu ministra pienākumu izpildītājs A.Štokenbergs

Valsts kancelejas direktore E.Dreimane

Deklasificēts saskaņā ar Ekonomikas ministrijas 02.08.2013. vēstuli Nr.222-6-147IP

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA SĒDE

___________________________________________________________

protokola izraksts

 

Rīgā

Nr.46

2011. gada 2.augustā

 

53.§

Par valsts akciju sabiedrības „Privatizācijas aģentūra” pamatkapitāla palielināšanu

 TA-1863-DV ______________________________________________________
( J.Pūce, E.Kušners, J.Placis, A.Kampars, V.Loginovs, A.Štokenbergs) 

1. (DV)[1] Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu „Par valsts akciju sabiedrības „Privatizācijas aģentūra” pamatkapitāla palielināšanu”.

2. (DV)[2] Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

3. (DV)[3] Ekonomikas ministrijai precizēt turpmāk 2011.gadā nepieciešamo pamatkapitāla apjomu un līdz 2011.gada 1.decembrim iesniegt Ministru kabinetā rīkojuma projektu par valsts akciju sabiedrības “Privatizācijas aģentūra” pamatkapitāla palielināšanu.

4. (DV)[4] Pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām’’ 98.panta trešo daļu, valsts akciju sabiedrībai „Privatizācijas aģentūra” atļaut palielināt līdzdalību akciju sabiedrībā „Parex banka” par 20 000 000 latu, iepriekš saņemot Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības bankas beznosacījuma rakstisku piekrišanu.

5. (DV)[5] Pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām’’ 98.panta trešo daļu, valsts akciju sabiedrībai „Privatizācijas aģentūra” atļaut līdz 2011.gada 27.decembrim palielināt līdzdalību akciju sabiedrībā „Parex banka” pēc turpmākas valsts akciju sabiedrības “Privatizācijas aģentūra” pamatkapitāla palielināšanas par apjomu, kas nepārsniedz valsts atbalsta noguldījumu pamatsummu 27 000 000 latu apmērā un uzkrātos, nekapitalizētos procentus par laika periodu līdz 2011.gada 27.decembrim, iepriekš saņemot Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības bankas beznosacījuma rakstisku piekrišanu.

6. (DV)[6] Valsts akciju sabiedrībai „Privatizācijas aģentūra” veikt nepieciešamās darbības šī protokollēmuma 4. un 5.punkta izpildes nodrošināšanai, tajā skaitā nodrošināt, ka akciju sabiedrības “Parex banka” akciju emisijas noteikumos kā akciju emisijas mērķis tiek norādīts – Finanšu ministrijas (Valsts kases) noguldījumu pamatsummas un procentu par 2011.gadu atmaksāšana.

7. (DV)[7] Finanšu ministrijai un Ekonomikas ministrijai (valsts akciju sabiedrībai „Privatizācijas aģentūra”) nodrošināt attiecīgus grozījumus līgumos, kas noslēgti ar akciju sabiedrību „Parex banka” par valsts noguldījumu izvietošanu, lai nodrošinātu šī protokollēmuma izpildi.

8. (DV)[8] Ekonomikas ministrijai līdz 2011.gada 15.oktobrim sadarbībā ar valsts akciju sabiedrību „Privatizācijas aģentūra” un Finanšu ministriju, pamatojoties uz juridisku un finanšu risku izvērtējuma rezultātiem, izstrādāt alternatīvu akciju sabiedrības „Parex banka” darbības modeli turpmākajā restrukturizācijas periodā.

9.(DV)[9] Ekonomikas ministrijai līdz 2011.gada 15.oktobrim sadarbībā ar valsts akciju sabiedrību „Privatizācijas aģentūra” iesniegt informāciju Ministru kabinetā par akciju sabiedrības “ Parex bankas” esošo finanšu stāvokli, tai skaitā par valsts atbalsta restrukturizācijas plāna izpildi.

 

Ministru prezidenta vietā – tieslietu ministrs, iekšlietu ministra pienākumu izpildītājs A.Štokenbergs 

Valsts kancelejas direktore E.Dreimane[1] Deklasificēts saskaņā ar Ekonomikas ministrijas 2013.gada 2.augusta vēstuli Nr.222-6-147IP.

[2] Deklasificēts saskaņā ar Ekonomikas ministrijas 2013.gada 2.augusta vēstuli Nr.222-6-147IP.

[3] Deklasificēts saskaņā ar Ekonomikas ministrijas 2013.gada 2.augusta vēstuli Nr.222-6-147IP.

[4] Deklasificēts saskaņā ar Ekonomikas ministrijas 2013.gada 2.augusta vēstuli Nr.222-6-147IP.

[5] Deklasificēts saskaņā ar Ekonomikas ministrijas 2013.gada 2.augusta vēstuli Nr.222-6-147IP.

[6] Deklasificēts saskaņā ar Ekonomikas ministrijas 2013.gada 2.augusta vēstuli Nr.222-6-147IP.

[7] Deklasificēts saskaņā ar Ekonomikas ministrijas 2013.gada 2.augusta vēstuli Nr.222-6-147IP.

[8] Deklasificēts saskaņā ar Ekonomikas ministrijas 2013.gada 2.augusta vēstuli Nr.222-6-147IP.

[9] Deklasificēts saskaņā ar Ekonomikas ministrijas 2013.gada 2.augusta vēstuli Nr.222-6-147IP.

Skatīt darba kārtību