Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 73

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.73

2011.gada 12.decembrī

 

Sēdi vada

Ministru prezidents

 -

 V.Dombrovskis

 

Piedalās:

Aizsardzības ministrs

-

A.Pabriks

Ārlietu ministrs

-

E.Rinkēvičs

Finanšu ministrs

-

A.Vilks

Iekšlietu ministrs

-

R.Kozlovskis

Izglītības un zinātnes ministrs

-

R.Ķīlis

Kultūras ministre

-

Ž.Jaunzeme-Grende

Labklājības ministre

-

I.Viņķele

Satiksmes ministrs

-

A.Ronis

Tieslietu ministrs

-

G.Bērziņš

Veselības ministre

-

I.Circene

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

E.Sprūdžs

Zemkopības ministre

-

L.Straujuma

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Latvijas Bankas pārstāvis

-

E.Kušners

Juridiskās departamenta vadītāja, Valsts kancelejas direktora vietniece

 

-

I.Gailīte


 

 

Protokolē

Dokumentu nodrošinājuma departamenta vadītāja

 

Sēdi sāk plkst.12.10

-

L.Peinberga

1.§
Informatīvais ziņojums "Par rezidentu darba samaksu 2011.gadā un ietekmi uz 2012.gadu"

TA-3086 ____________________________________

(B.Bāne, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Atbalstīt Veselības ministrijas priekšlikumu apropriācijas pārdalei 2011.gadā, budžeta apakšprogrammā 39.04.00 „Neatliekamā medicīniskā palīdzība” samazinot izdevumus atlīdzībai 18 576 latu apmērā, tai skaitā atalgojumam 14 969 latu apmērā, un budžeta apakšprogrammā 02.04.00 „Rezidentu apmācība” palielinot izdevumus atlīdzībai 18 576 latu apmērā, tai skaitā atalgojumam 14 969 latu apmērā.
3. Finanšu ministram normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā veikt apropriācijas pārdali atbilstoši šī protokollēmuma 2.punktam.
4. Atbalstīt Veselības ministrijas priekšlikumu likumprojekta „Par valsts budžetu 2012.gadam” izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā, budžeta apakšprogrammas 02.04.00 „Rezidentu apmācība” ietvaros veicot pārdali starp izdevumiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām 2012.gadam, palielinot izdevumus atlīdzībai 100 234 latu apmērā, tai skaitā atalgojumam 80 809 latu apmērā, un samazinot izdevumus precēm un pakalpojumiem 99 499 latu apmērā un valsts budžeta transfertiem valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātajām publiskajām personām un budžeta nefinansētām iestādēm noteiktam mērķim 735 latu apmērā.
5. Finanšu ministrijai precizēt Veselības ministrijai maksimāli pieļaujamo valsts budžeta izdevumu 2013.gadam un 2014.gadam ietvaros izdevumus atbilstoši ekonomiskām kategorijām, ievērojot šī protokollēmuma 4.punktā paredzētos apmērus.
 
2.§
Priekšlikumi likumprojekta "Grozījumi likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli"" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā

TA-2891 ____________________________________

(J.Šints, A.Kaļāne, Ģ.Ludeks, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas apkopoto 1., 4., 6., 7., 8., 10., 11., 12., 13. priekšlikumu likumprojekta izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā un izvirzīt 9. un 14.priekšlikumam alternatīvus Ministru kabineta priekšlikumus.
2. Finanšu ministrijai noformēt alternatīvos Ministru kabineta priekšlikumus un iesniegt tos Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai.
3. Valsts kancelejai nosūtīt šo protokollēmumu Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai.
 
3.§
Priekšlikumi likumprojekta "Grozījumi likumā "Par nekustamā īpašuma nodokli"" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā

TA-2889 ____________________________________

(A.Kaļāne, G.Bērziņš, S.Šķiltere, J.Stinka, I.Papina, Dž.Innusa, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas apkopoto 14., 17., 21. un 30.priekšlikumu likumprojekta izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā un izvirzīt 3., 6., 19., 27. un 28., 32.priekšlikumam alternatīvu Ministru kabineta 3.A, 6.A.,19.A, 27.A, 32.A un 32.B priekšlikumu, kā arī izvirzīt 26.priekšlikumam alternatīvu priekšlikumu.
2. Finanšu ministrijai noformēt alternatīvos Ministru kabineta priekšlikumus, tai skaitā: precizēt likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 1.panta otrās daļas 4. punktu, papildinot otro teikumu ar norādi uz 3.panta pirmās daļas 2.punktā minēto objektu piederību reliģiskajām organizācijām (alternatīvais priekšlikums 2.A); precizēt alternatīvā priekšlikuma 27.A redakciju, papildinot likuma pārejas noteikumu 41.punktu ar atsauci uz likuma 3.panta 1.pieci prim daļu; sagatavot alternatīvā priekšlikuma 30.A redakciju, papildinot likuma pārejas noteikumu 44.punktu ar apakšpunktu, kas paredz iesniegt informāciju par nodokļa neaplikšanas pamatojumu; papildināt Ministru kabineta priekšlikumus ar jaunu alternatīvo priekšlikumu 25.A, atbilstoši kuram likuma 9.panta otrajā daļā noteiktais piespiedu izpildes termiņa noilgums tiek apturēts likumā „Par nodokļiem un nodevām” noteiktajos gadījumos un piespiedu zemes nomas gadījumā, ja iznomātājs ir iesniedzis tiesā prasību par nekustamā īpašuma nodokļa kompensācijas piedziņu, uz laiku līdz tiesas sprieduma spēkā stāšanās brīdim, kā arī šajā priekšlikumā paredzēt likuma 9.panta sestās daļas (nobalsota 1.lasījumā) izslēgšanu; papildināt Ministru kabineta priekšlikumus ar jaunu alternatīvo priekšlikumu 8.A, kas paredz, ka ar nekustamā īpašuma nodokli neapliek valstij piederošas ēkas, kas nav iznomātas vai izīrētas, un iesniegt priekšlikumus Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai.
3. Valsts kancelejai nosūtīt šo protokollēmumu Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai.
 
4.§
Priekšlikumi likumprojekta "Grozījumi Mikrouzņēmumu nodokļa likumā" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā

TA-2892 ____________________________________

(J.Šints, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas apkopoto 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12. un 13.priekšlikumu likumprojekta izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā.
2. Valsts kancelejai nosūtīt šo protokollēmumu Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai.
 
5.§
Priekšlikumi likumprojekta "Grozījumi likumā "Par izložu un azartspēļu nodevu un nodokli"" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā

TA-2894 ____________________________________

(J.Šints, V.Dombrovskis)

1. Neatbalstīt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas apkopotos priekšlikumus likumprojekta izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā.
2. Valsts kancelejai nosūtīt šo protokollēmumu Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai.
 
6.§
Priekšlikumi likumprojekta "Grozījumi Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā

TA-2916 ____________________________________

(J.Šints, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas apkopoto 1., 2., 3., 5., 6. un 8.priekšlikumu likumprojekta izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā un izvirzīt 7. un 9.priekšlikumam alternatīvus Ministru kabineta priekšlikumus.
2. Finanšu ministrijai noformēt alternatīvos Ministru kabineta priekšlikumus un iesniegt tos Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai.
3. Valsts kancelejai nosūtīt šo protokollēmumu Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai.
 
7.§
Priekšlikumi likumprojekta "Grozījumi Likumā par budžetu un finanšu vadību" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā

TA-2978 ____________________________________

(J.Šints, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas apkopoto 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19. un 20.priekšlikumu likumprojekta izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā un izvirzīt 3.priekšlikumam alternatīvu Ministru kabineta priekšlikumu.
2. Finanšu ministrijai noformēt alternatīvo Ministru kabineta priekšlikumu un iesniegt to Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai.
3. Valsts kancelejai nosūtīt šo protokollēmumu Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai.
 
8.§
Priekšlikumi likumprojekta "Grozījumi likumā "Par akcīzes nodokli"" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā

TA-2893 ____________________________________

(J.Šints, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas apkopoto 1., 2., 3., 5. un 6.priekšlikumu likumprojekta izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā.
2. Valsts kancelejai nosūtīt šo protokollēmumu Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai.
 
9.§
Priekšlikumi likumprojekta "Par likumprojektu "Grozījumi likumā "Par uzņēmumu ienākuma nodokli"" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā

TA-2926 ____________________________________

(J.Šints, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas apkopoto 1., 2., 3., 5., 6. un 7.priekšlikumu likumprojekta izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā un izvirzīt 8.priekšlikumam alternatīvu Ministru kabineta priekšlikumu.
2. Finanšu ministrijai noformēt alternatīvo Ministru kabineta priekšlikumu un iesniegt to Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai.
3. Valsts kancelejai nosūtīt šo protokollēmumu Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai.
 
10.§
Priekšlikumi likumprojekta "Grozījums Ceļu satiksmes likumā" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā

TA-1998 ____________________________________

(J.Šints, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas apkopoto 1.priekšlikumu likumprojekta izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā un izvirzīt 2.priekšlikumam alternatīvu Ministru kabineta priekšlikumu.
2. Finanšu ministrijai noformēt alternatīvo Ministru kabineta priekšlikumu un iesniegt to Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai.
3. Valsts kancelejai nosūtīt šo protokollēmumu Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai.
 
11.§
Priekšlikumi likumprojekta "Grozījums Vispārējās izglītības likumā" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā

TA-2945 ____________________________________

(J.Šints, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas apkopotos priekšlikumus likumprojekta izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā.
2. Valsts kancelejai nosūtīt šo protokollēmumu Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai.
 
12.§
Priekšlikumi likumprojekta "Grozījums Izglītības likumā" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā

TA-2999 ____________________________________

(J.Šints, L.Sīka, S.Zvidriņa, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas apkopoto 1., 2., 5. un 7.priekšlikumu likumprojekta izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā un izvirzīt 3.priekšlikumam alternatīvu Ministru kabineta priekšlikumu.
2. Finanšu ministrijai kopīgi ar Kultūras ministriju un Izglītības un zinātnes ministriju noformēt alternatīvo Ministru kabineta priekšlikumu, un Finanšu ministrijai iesniegt to Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai.
3. Valsts kancelejai nosūtīt šo protokollēmumu Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai.
 
13.§
Priekšlikumi likumprojekta "Grozījums Profesionālās izglītības likumā" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā

TA-3001 ____________________________________

(J.Šints, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas apkopoto priekšlikumu likumprojekta izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā.
2. Valsts kancelejai nosūtīt šo protokollēmumu Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai.
 
14.§
Priekšlikumi likumprojekta "Grozījumi likumā "Par maternitātes un slimības apdrošināšanu"" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā

TA-2918 ____________________________________

(J.Šints, V.Dombrovskis)

1. Neatbalstīt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas apkopotos priekšlikumus likumprojekta izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā.
2. Valsts kancelejai nosūtīt šo protokollēmumu Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai.
 
15.§
Priekšlikumi likumprojekta "Grozījumi likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu"" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā

TA-2915 ____________________________________

(J.Šints, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas apkopoto priekšlikumu likumprojekta izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā.
2. Valsts kancelejai nosūtīt šo protokollēmumu Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai.
 
16.§
Priekšlikumi likumprojekta "Grozījumi Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā

TA-2919 ____________________________________

(J.Šints, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas apkopoto 2., 3., 4. un 7.priekšlikumu likumprojekta izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā un izvirzīt 1. un 5.priekšlikumam alternatīvu Ministru kabineta priekšlikumu.
2. Finanšu ministrijai noformēt alternatīvos Ministru kabineta priekšlikumus un iesniegt tos Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai.
3. Valsts kancelejai nosūtīt šo protokollēmumu Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai.
 
17.§
Priekšlikumi likumprojekta "Grozījums likumā "Par autoceļiem"" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā

TA-2925 ____________________________________

(J.Šints, A.Lubāns, V.Dombrovskis)

1. Neatbalstīt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas apkopotos priekšlikumus likumprojekta izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā.
2. Valsts kancelejai nosūtīt šo protokollēmumu Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai.
 
18.§
Priekšlikumi likumprojekta "Grozījumi likumā "Par darbinieku aizsardzību darba devēja maksātnespējas gadījumā"" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā

TA-1576 ____________________________________

(J.Šints, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas apkopotos priekšlikumus likumprojekta izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā.
2. Valsts kancelejai nosūtīt šo protokollēmumu Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai.
 
19.§
Priekšlikumi likumprojekta "Par Zemnieku un zvejnieku saimniecību likuma atcelšanu" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā

TA-2831 ____________________________________

(J.Šints, V.Dombrovskis)

1. Neatbalstīt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas apkopoto priekšlikumu likumprojekta izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā un izvirzīt priekšlikumam alternatīvu Ministru kabineta priekšlikumu.
2. Finanšu ministrijai noformēt alternatīvo Ministru kabineta priekšlikumu un iesniegt to Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai.
3. Valsts kancelejai nosūtīt šo protokollēmumu Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai.
 
20.§
Priekšlikumi likumprojekta "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā

TA-2977 ____________________________________

(J.Šints, G.Bērziņš, V.Reitere, L.Medina, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas apkopoto 15., 27. un 48.priekšlikumu likumprojekta izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā.
2. Valsts kancelejai nosūtīt šo protokollēmumu Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai.
 
21.§
Priekšlikumi likumprojekta "Grozījums Sugu un biotopu aizsardzības likumā" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā

TA-2896 ____________________________________

(J.Šints, V.Dombrovskis)

1. Neatbalstīt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas apkopoto priekšlikumu likumprojekta izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā.
2. Valsts kancelejai nosūtīt šo protokollēmumu Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai.
 
22.§
Priekšlikumi likumprojekta "Grozījumi likumā "Par zemes īpašnieku tiesībām uz kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos"" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā

TA-2897 ____________________________________

(J.Šints, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas apkopoto 2.priekšlikumu likumprojekta izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā.
2. Valsts kancelejai nosūtīt šo protokollēmumu Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai.
 
23.§
Priekšlikumi likumprojekta "Grozījums Teritorijas attīstības plānošanas likumā" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā

TA-2861 ____________________________________

(J.Šints, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas apkopotos priekšlikumus likumprojekta izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā.
2. Valsts kancelejai nosūtīt šo protokollēmumu Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai.
 
24.§
Priekšlikumi likumprojekta "Grozījums likumā "Par pašvaldībām"" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā

TA-2877 ____________________________________

(J.Šints, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas apkopoto 1. un 2.priekšlikumu likumprojekta izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā.
2. Valsts kancelejai nosūtīt šo protokollēmumu Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai.
 
25.§
Priekšlikumi likumprojekta "Grozījums Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumā" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā

TA-2902 ____________________________________

(J.Šints, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas apkopotos priekšlikumus likumprojekta izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā.
2. Valsts kancelejai nosūtīt šo protokollēmumu Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai.
 
26.§
Priekšlikumi likumprojekta "Par valsts budžetu 2012.gadam" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā

TA-3069 ____________________________________

(B.Bāne, A.Pabriks, G.Bērziņš, J.Pūce, I.Stepanova, S.Zvidriņa, A.Teikmanis, E.Rinkēvičs, I.Turlaja, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas apkopoto 6. un 26.priekšlikumu likumprojekta izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā un izvirzīt 14. un 15.priekšlikumam alternatīvus priekšlikumus.
2. Finanšu ministrijai sadarbībā ar Aizsardzības ministriju noformēt alternatīvos Ministru kabineta priekšlikumus par finansējuma pārdali no 74.resora „Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” programmas 02.00.00 „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” Aizsardzības ministrijai dotācijai Latvijas Nacionālo partizānu apvienībai un Latvijas Nacionālo karavīru biedrībai, lai biedrībām finansējums tiktu saglabāts 2011.gada līmenī, un Finanšu ministrijai iesniegt priekšlikumus Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai.
3. Atbalstīt Finanšu ministrijas apkopotos ministriju un citu centrālo valsts iestāžu iesniegtos priekšlikumus likumprojekta „Par valsts budžetu 2012.gadam” izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā, izņemot:
3.1. 42., 43., 44., 45., 46., 47., 48., 49., 50., 62., 63., 64., 65. un 66.priekšlikumu par skaitlisko daļu likumprojekta pielikumos;
3.2. 41.priekšlikumu par skaitlisko daļu likumprojekta pielikumos, tā vietā atbalstot alternatīvo 41.A priekšlikumu;
3.3. 36. un 40.priekšlikumu par skaitlisko daļu likumprojekta pielikumos, to vietā atbalstot līdzīgo 17. un 23.priekšlikumu;
3.4. 2.A priekšlikumu par skaitlisko daļu likumprojekta pielikumos, tā vietā atbalstot Ārlietu ministrijas 2.priekšlikumu, kurā paredzēts 2012.gadā samazināt Latvijas Republikas vēstniecības ASV, Vašingtonā, īpašuma izmantošanas izdevumus 214 184 latu apmērā (ilgtermiņa saistības) un palielināt izdevumus atlīdzībai par 167 940 latu, lai nodrošinātu algas pabalsta par dienestu ārvalstī, pabalsta par laulātā uzturēšanos ārvalstī un pabalsta par bērna uzturēšanos ārvalstī izmaksu saskaņā ar normatīvajiem aktiem, ņemot vērā Eiropas Savienības noteikto dzīves dārdzības (korekcijas) koeficientu Eiropas Savienības ierēdņu, pagaidu darbinieku un līgumdarbinieku atalgojumam, un samazināt izdevumus likumprojekta „Par valsts budžetu 2012.gadam” ilgtermiņa saistībām (11.pielikums) 2013.gadā un 2014.gadā katru gadu par 409 566 latiem. Turpmākajos gados jautājumu par papildu finansējumu atlīdzībai pabalstu nodrošināšanai izskatīt gadskārtējā valsts budžeta projekta sagatavošanas procesā.
4. Finanšu ministrijai 47.priekšlikuma ietvaros sagatavot Ministru kabineta priekšlikumu, paredzot finansējuma pārdali no 74.resora „Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” programmas 02.00.00 „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” 282 000 latu apmērā uz Kultūras ministrijas apakšprogrammu 22.11.00 „Rīga-2014.gada Eiropas Kultūras galvaspilsēta” projekta "Rīga - 2014.gada Eiropas Kultūras galvaspilsēta" ietvaros īstenotā pasākuma "Pasaules koru olimpiāde Rīgā 2014" 2012.gada februārī un maijā plānoto rēķinu apmaksai.
5. Finanšu ministrijai kopīgi ar Kultūras ministriju un Ārlietu ministriju noformēt šī protokollēmuma 3.4.apakšpunktā un 4.punktā minētos priekšlikumus, un Finanšu ministrijai iesniegt tos Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijā.
6. Atbalstīt Ekonomikas ministrijas priekšlikumu par Konkurences padomes dalību Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) Konkurences komitejā novērotāja statusā.
7. Atbalstīt Veselības ministrijas priekšlikumu likumprojekta „Par valsts budžetu 2012.gadam” izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā, budžeta apakšprogrammas 02.04.00 „Rezidentu apmācība” ietvaros veicot pārdali starp izdevumiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām 2012.gadam, palielinot izdevumus atlīdzībai 100 234 latu apmērā, tai skaitā atalgojumam 80 809 latu apmērā, un samazinot izdevumus precēm un pakalpojumiem 99 499 latu apmērā un valsts budžeta transfertiem valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātajām publiskajām personām un budžeta nefinansētām iestādēm noteiktam mērķim 735 latu apmērā, lai nodrošinātu darba samaksu rezidentiem un ārstiem un citam mācību personālam valsts budžeta iestādēs, kuras nodrošina rezidentu apmācību atbilstoši Ministru kabineta 2011.gada 28.augusta noteikumiem Nr.685 „Rezidentu sadales un rezidentūras finansēšanas noteikumi”, attiecīgi precizējot Veselības ministrijai maksimāli pieļaujamo valsts budžeta izdevumu 2013.gadam un 2014.gadam ietvaros izdevumus atbilstoši ekonomiskām kategorijām.
8. Pieņemt zināšanai, ka, lai izpildītu Papildu saprašanās memorandā starp Eiropas Savienību un Latvijas Republiku 15.a) punktā iekļauto Latvijas apņemšanos, Ekonomikas ministrijai apakšprogrammā 26.02.00 „Konkurences politikas ieviešana” piešķirta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 100 000 latu apmērā un atbilstoši palielināti izdevumi, tajā skaitā atlīdzībai 75 000 latu apmērā, lai nodrošinātu Konkurences padomi ar augsta līmeņa profesionāliem darbiniekiem tirgus uzraudzības veicināšanai un lai vērstos pret negodīgu konkurenci un aizliegtām vienošanām.
9. Finanšu ministrijai tehniski precizēt atbalstītos priekšlikumus, noformēt tos attiecīgu Ministru kabineta priekšlikumu veidā un iesniegt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijā.
10. Ministrijām un citām centrālajām valsts iestādēm vienas darba dienas laikā pēc likumprojekta pieņemšanas otrajā lasījumā saskaņā ar atbalstītajiem priekšlikumiem ievadīt izmaiņas Vienotajā valsts budžeta plānošanas un izpildes informācijas sistēmā.
11. Valsts kancelejai nosūtīt šo protokollēmumu Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai.
 

Sēdi slēdz plkst. 13.15


Ministru prezidents V.Dombrovskis

Valsts kancelejas direktora vietā -

Juridiskā departamenta vadītāja,

Valsts kancelejas direktora vietniece
I.Gailīte

Skatīt darba kārtību