Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 75

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.75

2011.gada 20.decembrī

 

Sēdi vada

Ministru prezidents

 -

 V.Dombrovskis

Finanšu ministrs

-

 A.Vilks

 

Piedalās:

Aizsardzības ministrs

-

A.Pabriks

Ārlietu ministrs

-

E.Rinkēvičs

Ekonomikas ministrs

-

D.Pavļuts

Iekšlietu ministrs

-

R.Kozlovskis

Izglītības un zinātnes ministrs

-

R.Ķīlis

Kultūras ministre

-

Ž.Jaunzeme-Grende

Labklājības ministre

-

I.Viņķele

Satiksmes ministrs

-

A.Ronis

Tieslietu ministrs

-

G.Bērziņš

Veselības ministre

-

I.Circene

Zemkopības ministre

-

L.Straujuma

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Latvijas Bankas pārstāvis

-

E.Kušners

Tiesībsarga pārstāvis

-

A.Dravnieks

Valsts kancelejas direktore 

-

E.Dreimane

Juridiskās departamenta vadītāja, Valsts kancelejas direktora vietniece

 

-

I.Gailīte


 

 

Protokolē

Dokumentu nodrošinājuma departamenta vadītāja

 

Sēdi sāk plkst.12.00

-

L.Peinberga

1.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 20.aprīļa noteikumos Nr.354 "Noteikumi par būtiskajām prasībām kosmētikas līdzekļiem un to uzraudzības kārtību""

TA-3095 ____________________________________

(R.Muciņš, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Pieņemt zināšanai sniegto informāciju, ka noteikumu projekts ir sagatavots, lai pārņemtu prasības, kuras nosaka Komisijas 2011.gada 13.maija Direktīva 2011/59/ES, ar ko groza Padomes Direktīvu 76/768/EEK attiecībā uz kosmētikas līdzekļiem, lai pielāgotu tās II un III pielikumu tehnikas attīstībai.
 
2.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 27.janvāra noteikumos Nr.78 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā Eiropas Zivsaimniecības fonda pasākumiem zivsaimniecībai nozīmīgo teritoriju attīstības stratēģiju īstenošanai""

TA-3114 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
3.§
Noteikumu projekts "Par Ministru kabineta 2003.gada 16.decembra noteikumu Nr.712 "Dzīvnieku, ganāmpulku un novietņu reģistrēšanas un dzīvnieku apzīmēšanas kārtība" atzīšanu par spēku zaudējušiem"

TA-3138 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
4.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par privatizācijas sertifikātiem""

TA-2269 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir ekonomikas ministrs.
 
5.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par Valsts statistiskās informācijas programmu 2012.gadam"

TA-3164 ____________________________________

(J.Piešiņš, J.Pūce, D.Pavļuts, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
6.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 28.decembra noteikumos Nr.1220 "Asignējumu piešķiršanas un izpildes kārtība""

TA-3146 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
7.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par uzņēmumu ienākuma nodokļa taksācijas perioda deklarāciju un avansa maksājumu aprēķinu"

TA-2993 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
8.§
Noteikumu projekts "Kontu lietošanas un maksājumu izpildes kārtība Valsts kasē"

TA-3132 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
9.§
Instrukcijas projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 20.janvāra instrukcijā Nr.2 "Kārtība, kādā valsts budžeta iestādes sagatavo un apstiprina valsts budžeta programmu, apakšprogrammu un pasākumu tāmes kārtējam gadam""

TA-3137 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto instrukcijas projektu.
Valsts kancelejai sagatavot instrukcijas projektu parakstīšanai.
 
10.§
Ieteikuma projekts "Civillikuma 1073.pantā un likuma "Par atjaunotā Latvijas Republikas 1937.gada Civillikuma ievada, mantojuma tiesību un lietu tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un kārtību" 14. panta otrajā daļā paredzēto valsts pirmpirkuma vai izpirkuma tiesību izmantošanas kārtība"

TA-888 ____________________________________

(I.Leoho-Čudare, E.Dreimane, G.Bērziņš, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto ieteikumu projektu.
Valsts kancelejai noformēt ieteikumu projektu instrukcijas projekta veidā un sagatavot to parakstīšanai.
 
11.§
Likumprojekts "Grozījumi Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm disciplināratbildības likumā"

TA-2446 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir iekšlietu ministrs.
 
12.§
Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā"

TA-1801 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir iekšlietu ministrs.
 
13.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 28.decembra noteikumos Nr.1072 "Iekšējās drošības dienesta reģistrācijas kārtība""

TA-3049 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
14.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 10.augusta noteikumos Nr.742 "Detektīvdarbības licencēšanas un sertifikācijas noteikumi""

TA-3110 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
15.§
Noteikumu projekts "Garantijas naudas iemaksas, atmaksas un dokumentu aizturēšanas kārtība"

TA-2768 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
16.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 26.jūlija noteikumos Nr.578 "Noteikumi par valsts pārbaudes darbu norises laiku 2011./2012.mācību gadā""

TA-2807 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
17.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda 2010.gada programmas aktivitāšu īstenošanu"

TA-3048 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
18.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 5.jūnija noteikumos Nr.230 "Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no valsts pamatbudžeta un valsts sociālās apdrošināšanas speciālajiem budžetiem""

TA-3002 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Noteikumu īstenošana 2012.gadā un 2013.gadā nodrošināma Labklājības ministrijai piešķirto Eiropas Savienības politikas instrumentu līdzekļu ietvaros.
3. Jautājumu par papildu valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu 2014.gadam un turpmākajiem gadiem noteikumu īstenošanai izskatīt Ministru kabinetā likumprojekta „Par valsts budžetu 2014.gadam” un turpmākajiem gadiem sagatavošanas un izskatīšanas procesā.
 
19.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 4.aprīļa noteikumos Nr.254 "Noteikumi par ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas iestāžu maksas pakalpojumu cenrādi""

TA-3009 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
20.§
Likumprojekts "Grozījums Jūrlietu pārvaldes un jūras drošības likumā"

TA-2930 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir satiksmes ministrs.
 
21.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 7.jūlija noteikumos Nr.753 "Noteikumi par atpūtas kuģu vadītāju sertificēšanu""

TA-3167 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
22.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 20.aprīļa noteikumos Nr.327 "Kārtība, kādā veicami pasažieru un kravas pašpārvadājumi""

TA-2937 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
23.§
Noteikumu projekts "Valsts zemes dienesta nolikums"

TA-2903 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
24.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 30.jūnija rīkojumā Nr.419 "Par Centrālās medicīnas ētikas komitejas personālsastāvu""

TA-2820 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
25.§
Rīkojuma projekts "Par Valsts operatīvo medicīnisko komisiju"

TA-3085 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
26.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 10.novembra noteikumos Nr.1306 "Kārtība, kādā valsts budžetā plāno līdzekļus Eiropas Savienības struktūrfondu 3.mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" programmu un Eiropas Kaimiņattiecību un partnerības instrumenta programmu īstenošanai un veic maksājumus""

TA-2899 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
27.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 29.septembra rīkojumā Nr.499 "Par iekārtu sarakstu emisijas kvotu sadalei 2013.–2020.gadam""

TA-3163 ____________________________________

(H.Rimša, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai sagatavot iekārtu sarakstu Eiropas Komisijas izstrādātajā noteiktajā formātā.
3. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai šī protokollēmuma 2.punktā minēto Eiropas Komisijas noteiktajā formātā sagatavoto iekārtu sarakstu līdz 2011.gada 23.decembrim iesniegt Eiropas Komisijā.
 
28.§
Likumprojekts "Grozījums Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likumā"

TA-2477 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgā par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir zemkopības ministre.
 
29.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 10.februāra noteikumos Nr.126 "Lauksaimniecības un pārtikas produktu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrācijas un aizsardzības kārtība""

TA-2739 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
30.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 13.janvāra noteikumos Nr.30 "Noteikumi par traktortehnikas un tās piekabju valsts tehnisko apskati un tehnisko kontroli uz ceļiem""

TA-3052 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
31.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts nodevu par mežsaimnieciskām darbībām, mednieku un medību vadītāju eksāmeniem un medījamo dzīvnieku nodarīto zaudējumu aprēķinu"

TA-3080 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
32.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 18.aprīļa noteikumos Nr.298 "Kārtība, kādā veic to infekcijas slimību profilaksi un apkarošanu, ar kurām slimo gan dzīvnieki, gan cilvēki""

TA-3139 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
33.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā veic brucelozes profilakses un apkarošanas pasākumus aitām un kazām"

TA-3140 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
34.§
Par Ministru kabineta 2008.gada 16.decembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.93 53.§) "Par Ministru kabineta 2007.gada 11.septembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.50 8.§) "Noteikumu projekts "Minimālās prasības civilās aizsardzības kursa saturam un nodarbināto civilās aizsardzības apmācības saturam"" izpildi" 3., 4. un 5. punktā doto uzdevumu izpildi

TA-2300 ____________________________________

(R.Kozlovskis, L.Sīka, O.Āboliņš, V.Dombrovskis)

1. Neatbalstīt Izglītības un zinātnes ministrijas ierosinājumu uz garu termiņu atlikt Ministru kabineta 2008.gada 16.decembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.93 53.§) „Par Ministru kabineta 2007.gada 11.septembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.50 8.§) „Noteikumu projekts „Minimālās prasības civilās aizsardzības kursa saturam un nodarbināto civilās aizsardzības apmācības saturam”” izpildi” 3., 4. un 5.punktā doto uzdevumu izpildi.
2. Izglītības un zinātnes ministrijai kopīgi ar Iekšlietu ministriju izveidot darba grupu, lai izvērtētu civilās aizsardzības kursa izmaksas un sagatavotu ieviešanas grafiku, un izglītības un zinātnes ministram līdz 2012.gada 1.jūlijam iesniegt attiecīgu informāciju izskatīšanai Ministru kabinetā.
 
35.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 14.jūlija noteikumos Nr.762 "Noteikumi par amatiem, kuros personas profesionālā darbība ir uzskatāma par amatniecību""

TA-2427 ____________________________________

(L.Sīka, V.Kazāks, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Izglītības un zinātnes ministrijai organizēt tikšanos ar Latvijas Amatniecības kameras pārstāvjiem, lai izskatītu jautājumu par amatniecības prakses sertifikātiem.
 
36.§
Par Ministru kabineta 2010.gada 6.aprīļa sēdes protokollēmuma (prot. Nr.17 32.§) "Informatīvais ziņojums "Par Microsoft infrastruktūras programmatūras izmantošanas un informācijas tehnoloģiju infrastruktūras optimizācijas iespējām ministrijās un to padotības iestādēs"" 7.punktā doto uzdevumu izpildi

TA-2952 ____________________________________

(V.Ķeņģis, V.Dombrovskis)

1. Ņemot vērā iesniegto informāciju par Ministru kabineta 2010.gada 6.aprīļa sēdes protokollēmuma (prot. Nr.17 32.§) "Informatīvais ziņojums "Par Microsoft infrastruktūras programmatūras izmantošanas un informācijas tehnoloģiju infrastruktūras optimizācijas iespējām ministrijās un to padotības iestādēs"" 7.punktā doto uzdevumu izpildi, noteikt, ka Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija minētos uzdevumus izpilda līdz 2012.gada 30.novembrim.
2. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai līdz Ministru kabineta 2010.gada 6.aprīļa sēdes protokollēmuma (prot. Nr.17 32.§) "Informatīvais ziņojums "Par Microsoft infrastruktūras programmatūras izmantošanas un informācijas tehnoloģiju infrastruktūras optimizācijas iespējām ministrijās un to padotības iestādēs"" 7.punktā doto uzdevumu izpildei iesniegt reizi ceturksnī izskatīšanai Ministru kabinetā informāciju par uzdevumu izpildes gaitu.
 
37.§
Likumprojekts "Grozījumi Valsts meža dienesta likumā"

TA-2984 ____________________________________

(L.Straujuma, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgā par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir zemkopības ministre.
 
38.§
Informatīvais ziņojums "Par valsts vai pašvaldību budžeta finansētu institūciju darbību regulējošo normatīvo aktu pilnveidošanu"

TA-1241 ____________________________________

(I.Jurča, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam sagatavot un līdz 2012.gada 29.februārim iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā:
2.1. likumprojektu par grozījumiem likumā "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā":
2.1.1. precizējot likuma 4.panta trešās daļas noteikumus par valsts amatpersonas statusa attiecināšanu uz personām, kuras pilda amata pienākumus ārpus valsts un pašvaldību institūcijām, bet kurām saskaņā ar normatīvajiem aktiem vai saskaņā ar noslēgto vienošanos pastāvīgi vai uz laiku valsts vai pašvaldība ir deleģējusi noteiktus valsts pārvaldes uzdevumus vai devusi tiesības rīkoties ar valsts vai pašvaldības mantu un finanšu līdzekļiem, kā arī nosakot kritērijus valsts amatpersonas statusa attiecināšanai uz minētajām personām, ievērojot piešķirtā valsts vai pašvaldības finansējuma apmēru kalendāra gada laikā, amatu organizācijā un veicamās amata funkcijas;
2.1.2. precizējot definējumu rīcībai ar valsts mantu un finanšu līdzekļiem;
2.1.3. pārskatot uz likuma 4.panta trešajā daļā minētajām amatpersonām attiecināmos ierobežojumus, aizliegumus un pienākumus, tai skaitā attiecībā uz šīm amatpersonām pārskatot valsts amatpersonu deklarāciju iesniegšanas kārtību un tajās norādāmo ziņu apjomu;
2.2. likumprojektu par grozījumiem likumā "Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu":
2.2.1. nosakot Valsts kontrolei un valsts vai pašvaldības institūcijām, kā arī kapitālsabiedrībām, kurās valsts vai pašvaldības daļa pamatkapitālā atsevišķi vai kopumā pārsniedz 50 procentu, un kapitālsabiedrībām, kurās vienas vai vairāku valsts vai pašvaldības kapitālsabiedrību daļa pamatkapitālā atsevišķi vai kopumā pārsniedz 50 procentu un kuras piešķīrušas finanšu līdzekļus nevalstiskajām organizācijām un privātajām kapitālsabiedrībām, tiesības pārbaudīt, vai šīs organizācijas un privātās kapitālsabiedrības piešķirtos finanšu līdzekļus, tajā skaitā ziedotos finanšu līdzekļus un dāvināto mantu, ir izlietojušas lietderīgi un efektīvi, kā arī nosakot iepriekš minētajām institūcijām pienākumu, slēdzot dāvinājuma (ziedojuma) līgumus, paredzēt, ka gadījumā, ja finanšu līdzekļi un manta tiek izlietota neatbilstoši mērķiem, minētās institūcijas vienpusēji atkāpjas no līguma, bet ziedojuma (dāvinājuma) saņēmējam rodas pienākums atlīdzināt pretēji piešķiršanas mērķiem izlietotā ziedojuma (dāvinājuma) summu;
2.2.2. precizējot definējumu rīcībai ar valsts un pašvaldību finanšu līdzekļiem un mantu.
3. Finanšu ministrijai sagatavot un finanšu ministram līdz 2012.gada 31.oktobrim iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā:
3.1. normatīvo aktu projektus, atbilstoši informatīvajā ziņojumā minētajiem kritērijiem precizējot valsts budžeta līdzekļu piešķiršanas kārtību biedrībām, nodibinājumiem, reliģiskām organizācijām un kapitālsabiedrībām, kā arī šo līdzekļu izlietojuma, uzskaites, kontroles un pārskatu sniegšanas kārtību;
3.2. likumprojektu par grozījumiem Likumā par budžetu un finanšu vadību, paredzot deleģējumu Ministru kabinetam noteikt kārtību specifiskajās jomās par valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu budžeta finansētajām institūcijām un citām organizācijām, kurām var tikt piešķirts valsts budžeta finansējums, kā arī šo līdzekļu izlietošanas kontroli un atskaitīšanas kārtību;
3.3. ziņojumu par iespēju precizēt Sabiedriskā labuma organizāciju likumā sabiedriskā labuma organizāciju definīciju un darbības jēdzienu, tajā skaitā nosakot kritērijus, pēc kuriem nosakāms sabiedriskā labuma organizācijas statuss;
3.4. noteikumu projektu par grozījumiem Ministru kabineta 2006.gada 3.oktobra noteikumos Nr.808 "Noteikumi par biedrību, nodibinājumu un arodbiedrību gada pārskatiem", 37.punktā paredzot, ka gada pārskatā postenī "Saņemtās dotācijas" norāda pārskata gadā biedrības, nodibinājuma vai arodbiedrības kontā no valsts vai pašvaldības iestādes saņemto valsts vai pašvaldību budžeta finansējumu, un 58.punktā paredzot ziņu sniegšanu par saņemtajām dotācijām un to izlietojumu;
3.5. noteikumu projektu par grozījumiem Ministru kabineta 2006.gada 14.novembra noteikumos Nr.928 "Noteikumi par reliģisko organizāciju gada pārskatiem", 34.punktā paredzot, ka gada pārskatā postenī "Saņemtās dotācijas" norāda pārskata gadā reliģiskās organizācijas kontā no valsts vai pašvaldības iestādes saņemto valsts vai pašvaldību budžeta finansējumu, un 54.punktā paredzot ziņu sniegšanu par saņemtajām dotācijām un to izlietojumu.
4. Ņemot vērā informatīvajā ziņojumā minēto, noteikt, ka Ministru kabineta 2010.gada 26.oktobra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.55 44.§) "Rīkojuma projekts "Par valsts budžeta programmas "Valsts aizsardzība, drošība un integrācija NATO" līdzekļu izlietojumu"" 2.punktā dotais uzdevums ir izpildīts.
 
39.§
Informatīvais ziņojums "Par sporta centru un līdzīgu projektu turpmāko finansēšanu"

TA-1991 ____________________________________

(R.Ķīlis, V.Dombrovskis)

Ņemot vērā izglītības un zinātnes ministra priekšlikumu, jautājuma izskatīšanu uz mēnesi atlikt.
 
40.§
Informatīvais ziņojums "Par uzņēmuma līgumu ar Eiropas Savienības fondu finansējuma saņēmēju esošajiem vai bijušajiem darbiniekiem un civildienesta ierēdņiem slēgšanas ierobežošanu"

TA-3045 ____________________________________

(A.Antonovs, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Ekonomikas ministrijai, Finanšu ministrijai, Izglītības un zinātnes ministrijai, Kultūras ministrijai, Labklājības ministrijai, Satiksmes ministrijai, Valsts kancelejai, Veselības ministrijai un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai un Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrai, Nodarbinātības valsts aģentūrai, Sabiedrības integrācijas fondam, Valsts izglītības attīstības aģentūrai un Valsts reģionālās attīstības aģentūrai līgumos un vienošanās par projekta īstenošanu pilnveidot nosacījumus par interešu konfliktu un tā novēršanas pasākumiem projekta ietvaros, piemēram, interešu konflikta definīciju, finansējuma saņēmēja pienākumu izvairīties no situācijām, kas rada vai varētu radīt interešu konfliktu.
3. Lai izvairītos no neatbilstoši veikto izdevumu riska gadījumos, kad Eiropas Savienības fondu, Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta, Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta vai Latvijas un Šveices sadarbības programmas finansējuma saņēmējs ir noslēdzis uzņēmuma līgumu ar esošo vai bijušo darbinieku vai valsts civildienesta ierēdni, šā protokollēmumā 2.punktā minētajām institūcijām informēt finansējuma saņēmējus par nepieciešamību attiecīgajai iepirkuma procedūrai nodrošināt pietiekamu publicitāti un piedāvājumu iesniegšanas termiņu, neatkarīgu un objektīvu iepirkuma komisijas izveidi, kā arī citus pasākumus, ņemot vērā informatīvajā ziņojumā minēto.
4. Finanšu ministrijai izstrādāt priekšlikumus par informatīvajā ziņojumā minētajiem grozījumiem Publisko iepirkumu likumā un Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumā, lai noteiktu papildu rīcību iespējamā interešu konflikta pārbaudei un novēršanai, ja piedāvājumu iesniegušā piegādātāja darbinieks vai piesaistītais speciālists ir piedalījies kādā no iepriekšējiem attiecīgā iepirkuma projekta posmiem vai iepirkuma procedūras dokumentu izstrādāšanā, un finanšu ministram iesniegt priekšlikumus izskatīšanai Saeimā vai Ministru kabinetā.
 
41.§
Informatīvais ziņojums "Par priekšlikumiem elektroniskā paraksta plašākas lietošanas nodrošināšanai"

TA-2936 ____________________________________

(E.Beļskis, D.Pavļuts, A.Matīss, I.Aire, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Atbalstīt darba grupas droša elektroniskā paraksta (turpmāk – e-paraksts) plašākas lietošanas nodrošināšanai piedāvātos priekšlikumus e-paraksta plašākas lietošanas nodrošināšanai.
3. Satiksmes ministrijai:
3.1. līdz 2012.gada 1.martam sagatavot un satiksmes ministram iesniegt noteiktā kārtībā izskatīšanai Ministru kabinetā likumprojektu „Grozījumi Elektronisko dokumentu likumā”, kas paredz pārskatīt Elektronisko dokumentu likuma 3.panta sestajā daļā minētos elektronisko dokumentu lietošanas ierobežojumus;
3.2. līdz 2012.gada 31.decembrim sadarbībā ar VAS „Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” organizēt valsts un pašvaldību institūciju un personu informēšanas pasākumus par e-paraksta lietošanas priekšrocībām.
4. Pēc personas deklarētās elektroniskās adreses jomu regulējošo normatīvo aktu pieņemšanas Satiksmes ministrijai sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju izvērtēt, uz kādām juridisko personu grupām varētu attiekties prasība obligāti pieņemt un izsniegt elektroniski parakstītus dokumentus personas deklarētās elektroniskās adreses risinājuma ietvaros, un iesniegt Ministru kabinetā priekšlikumus grozījumiem normatīvajos aktos, kas regulē attiecīgo juridisko personu grupu darbības jomu, paredzot minētās prasības ieviešanu.
5. Visām ministrijām:
5.1. līdz 2013.gada 31.decembrim nodrošināt iespēju:
5.1.1. personām elektroniski pieprasīt pakalpojumus un iesniegt elektroniski parakstītus dokumentus iestādē, tajā skaitā pieteikumu tiesai (izņemot tādus gadījumus, kad pakalpojumu nav iespējams sniegt bez personas fiziskas ierašanās iestādē);
5.1.2. izsniegt elektroniski parakstītus dokumentus personai, tajā skaitā licences, atļaujas, reģistrācijas apliecības, sertifikātus u.c. dokumentus (izņemot personu apliecinošus dokumentus un tādus dokumentus, kurus to īpašību dēļ nav iespējams izsniegt elektroniski);
5.1.3. valsts un pašvaldību institūcijām savstarpējo dokumentu apriti, kas tiek parakstīti papīra formā, veikt elektroniski, tajā skaitā Eiropas Savienības struktūrfondu, Kohēzijas fonda un citas Eiropas Savienības un ārvalstu finanšu palīdzības dokumentācijas apriti;
5.2. līdz 2012.gada 1.martam iesniegt Satiksmes ministrijai:
5.2.1. informāciju par šī protokollēmuma 5.1.apakšpunktā minēto pasākumu īstenošanas termiņiem 2012. un 2013.gadā;
5.2.2. informāciju par šī protokollēmuma 5.1.apakšpunktā minētajiem pasākumiem, kas veicami ministrijām piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros un pasākumiem, kuriem ir nepieciešams papildu finansējums;
5.2.3. priekšlikumus grozījumiem normatīvajos aktos, ja tajos noteiktā kārtība nepieļauj šī protokollēmuma 5.1.apakšpunktā minētās iespējas;
5.3. līdz 2013.gada 31.decembrim iesniegt Satiksmes ministrijai ziņojumu par veiktajiem pasākumiem pārejai uz savstarpējo saziņu elektroniski (izslēdzot/aizstājot papīra dokumentu apriti), tajā skaitā informāciju par dokumentu skaita pieaugumu, kas parakstīti izmantojot e-parakstu.
6. Satiksmes ministrijai apkopot šī protokollēmuma 5.2.apakšpunktā minēto informāciju un satiksmes ministram līdz 2012.gada 1.aprīlim iesniegt to Ministru kabinetā.
7. Iekšlietu ministrijai (Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei) sadarbībā ar Satiksmes ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Valsts reģionālās attīstības aģentūru sagatavot un iekšlietu ministram līdz 2012.gada 31.martam iesniegt Ministru kabinetā noteiktā kārtībā deklarētās elektroniskās adreses koncepcijas projektu.
8. Ministrijām paredzētos uzdevumus veikt tām piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros.
 
42.§
Informatīvais ziņojums "Fizisko un juridisko personu un publiskās pārvaldes iestāžu datu apmaiņa ar Eiropas Savienības dalībvalstu informācijas reģistru tīklu (single Accesspoint)"

TA-3161 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 10.augusta noteikumu Nr.766 „Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.2.2.1.1. apakšaktivitātes „Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība” projektu iesniegumu atlases otro kārtu” 12.punktu apstiprināt informācijas sistēmas „Fizisko un juridisko personu un publiskās pārvaldes iestāžu datu apmaiņa ar Eiropas Savienības dalībvalstu informācijas reģistru tīklu (Single Accespoint)” darbības koncepcijas aprakstu.
 
43.§
Protokollēmuma projekts "Par Ministru kabineta pārstāvju pilnvarošanu Satversmes tiesā lietā Nr.2011-11-01"

TA-2267 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Ņemot vērā Satversmes tiesas 2011.gada 18.oktobra rīcības sēdes lēmumu lietā Nr.2011-11-01, Finanšu ministrijai kopīgi ar Satiksmes ministriju un Valsts kanceleju nodrošināt Ministru kabineta pārstāvību Satversmes tiesā minētajā lietā.
 
44.§
Atbildes projekts Tiesībsargam (par bērnu tiesībām uzaugt ģimenē)

TA-2904 ____________________________________

(I.Viņķele, L.Liepiņa, A.Dravnieks, V.Gūtmanis, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto atbildes projektu Tiesībsargam.
2. Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildi Tiesībsargam.
 
45.§
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda, Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta, Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta un Latvijas un Šveices sadarbības programmas apguvi līdz 2011.gada 30.septembrim"

TA-2847 ____________________________________

(A.Antonovs, A.Ronis, I.Aleksandroviča, J.Pūce, A.Matīss, D.Pavļuts, V.Gēme, E.Pavlovska, R.Muciņš, S.Zvidriņa, S.Gulbe, D.Lucaua, L.Sīka, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Satiksmes ministrijai divu nedēļu laikā pēc Iepirkumu uzraudzības biroja galīgā lēmuma pieņemšanas par iesniegumu par pārkāpumiem iepirkuma procedūrā Nr.RBP_2010/26 par projektu „Infrastruktūras attīstība Krievu salā ostas aktivitāšu pārcelšanai no pilsētas centra” ziņot Ministru kabinetā par projekta statusu un turpmāko rīcību, tai skaitā par finansējuma saņēmējam izmaksātā avansa 10 849 667 latu apmērā izlietojumu.
3. Satiksmes ministrijai līdz 2011.gada 31.janvārim ziņot Ministru kabinetā par Kohēzijas fonda projekta „Rīgas piepilsētas dzelzceļa pasažieru pārvadājumu sistēmas modernizācija un dīzeļvilcienu ritošā sastāva atjaunošana” turpmāko īstenošanu, tai skaitā par finansējuma saņēmējam izmaksātā avansa 22 274 836 latu apmērā izlietojumu.
4. Pieņemt zināšanai informāciju par ES struktūrfondu 2004.-2006.gada plānošanas perioda projektu izdevumiem, kuri nav iekļauti noslēguma izdevumu deklarācijās. Iespējamie neatbilstoši veiktie izdevumi 1 047 587,48 latu apmērā (tai skaitā ES struktūrfondu daļa –749 280,20 latu) apmērā nav atgūstami un ir norakstāmi uz valsts izdevumiem.
5. Noteikt Labklājības ministriju par 2009.-2014.gada perioda Norvēģijas finanšu instrumenta finansēto programmu „Globālais fonds cienīga darba un trīspusējās sadarbības veicināšanai” atbildīgo nozares ministriju. Labklājības ministrijai pēc Finanšu ministrijas pieprasījuma sniegt nozares viedokli Finanšu ministrijai par programmas īstenošanas jautājumiem.
6. Labklājības ministrijai, Ekonomikas ministrijai, Izglītības un zinātnes ministrijai, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, Satiksmes ministrijai, Valsts kancelejai un Finanšu ministrijai līdz 2012.gada 2.janvārim:
6.1. sagatavot un iesniegt Valsts kancelejā ziņojumu par institūcijas pārziņā esošiem ES fondu līdzfinansētiem pētījumiem, tai skaitā par pētījumiem, kas veikti no tehniskās palīdzības finanšu līdzekļiem, pētījumu rezultātiem un to praktisko pielietojumu, plānotajiem pētījumiem (norādot to mērķi, mērķauditoriju un to ietvaros risināmos uzdevumus), par kuriem atlikušā finansējuma ietvaros tiks veikta iepirkuma procedūra;
6.2. nodrošināt ES fondu līdzfinansēto pētījumu publiskošanu.
7. Valsts kancelejai:
7.1. sadarbībā ar Finanšu ministriju izvērtēt šī protokollēmuma 6.1.apakšpunktā minēto institūciju sniegto informāciju un sagatavot informatīvo ziņojumu par pētījumu turpmāko īstenošanu un rezultātu izmantošanu izskatīšanai ES fondu uzraudzības komitejā ne vēlāk kā līdz 2012.gada 1.jūnijam;
7.2. pēc šī protokollēmuma 7.1.apakšpunktā minētā ziņojuma izskatīšanas ES fondu uzraudzības komitejā to, ja nepieciešams, precizēt, papildināt un saskaņot ar Finanšu ministriju un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā līdz 2012.gada 22.jūnijam.
8. Pieņemt zināšanai ministriju un Valsts kancelejas pārstāvju sniegto informāciju par 1.mērķa Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda projektu ietvaros prognozētajiem valsts budžeta līdzekļu atlikumiem, kuri 2011.gadā pārdalīti 74.resora „Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” 80.00.00 programmai „Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai” citiem ārvalstu finanšu palīdzības instrumentiem un/vai netiks izlietoti līdz 2011.gada 31.decembrim, par kopējo summu 90 942 713 lati.
9. Pieņemt zināšanai ministriju un Valsts kancelejas pārstāvju sniegto informāciju par 1.mērķa Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda projektu ietvaros prognozētajiem valsts budžeta līdzekļiem, kurus plānots izlietot 2011.gada decembrī, par kopējo summu 131 040 094 lati.
10. Ekonomikas ministrijai sadarbībā ar Finanšu ministriju, Satiksmes ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju līdz 2012.gada 31.janvārim izstrādāt vadlīnijas par cenu indeksāciju būvniecības nozarē.
11. Noteikt, ka Latvija neizmantos Eiropas Komisijas izstrādāto piedāvājumu Padomes 2006.gada 11.jūlija Regulas (EK) Nr.1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu un atceļ Regulu (EK) Nr.1260/1999, grozījumos, ar kuriem valstīm, kas nonākušas finanšu grūtībās, tiek piedāvāta iespēja samazināt uz laiku Latvijas līdzfinansējumu ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda līdzfinansētajās darbības programmās par 10%, vienlaikus nepalielinot kopējā ES finansējuma apjomu, jo Latvijas gadījumā piedāvājums nav izdevīgs.
 
46.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-3135 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
47.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-3082 ____________________________________

(R.Muciņš, B.Bāne, I.Circene, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai kopīgi ar Veselības ministriju un Finanšu ministriju precizēt rīkojuma projektā ietverto summu, un Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
48.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā veicami atskaitījumi Privatizācijas aģentūrai par valsts īpašuma privatizāciju, valsts kapitāla daļu atsavināšanu un citām normatīvajos aktos noteiktajām darbībām, izveidojams un izlietojams rezerves fonds un veicami maksājumi valsts budžetā"

TA-2848 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
49.§
Likumprojekts "Par partnerības un sadarbības nolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Irākas Republiku, no otras puses"

TA-3123 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt partnerības un sadarbības nolīguma starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Irākas Republiku, no otras puses (turpmāk – nolīgums), projekta parakstīšanu.
2. Pilnvarot Latvijas Republikas pastāvīgo pārstāvi Eiropas Savienībā, ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieci I.Juhansoni parakstīt nolīgumu.
3. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
4. Ārlietu ministrijai pēc nolīguma parakstīšanas iesniegt to Valsts kancelejā.
5. Valsts kancelejai sagatavot nolīgumu un likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
6. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir ārlietu ministrs.
 
50.§
Rīkojuma projekts "Par iemaksām Āzijas–Eiropas fondā"

TA-3046 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
51.§
Rīkojuma projekts "Par līdzekļu piešķiršanu"

TA-3186 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
52.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par iedzīvotāju deklarāciju par ienākumu no kapitāla pieauguma un tās aizpildīšanas kārtību"

TA-3174 ____________________________________

(A.Orehova, L.Medina, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2. Finanšu ministrijai precizēt noteikumu projekta anotāciju, ņemot vērā Tieslietu ministrijas priekšlikumu, un iesniegt precizēto anotāciju Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
53.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājumā"

TA-3181 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
54.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 9.augusta rīkojumā Nr.368 "Par pretendentu un ierēdņu vērtēšanas komisiju""

TA-3051 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
55.§
Rīkojuma projekts "Par Norvēģijas finanšu instrumenta līdzfinansētās programmas "Latvijas korekcijas dienestu un Valsts policijas īslaicīgās aizturēšanas vietu reforma" iesnieguma projektu"

TA-3189 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
56.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 15.septembra noteikumos Nr.1059 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.5.1.3.aktivitāti "Infrastruktūras izveide Natura 2000 teritorijās"""

TA-3182 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
57.§
Informatīvais ziņojums "Par esošā sliežu ceļa rekonstrukcijas "Rail Baltica" maršrutā projekta īstenošanai nepieciešamo finansējumu 2011.gadā"

TA-3187 ____________________________________

(I.Aleksandroviča, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Satiksmes ministrijai noteiktā kārtībā iesniegt Finanšu ministrijā pieprasījumu par valsts budžeta līdzekļu pārdali 2011.gadam projekta īstenošanai papildus nepieciešamajā apjomā – 2 500 000 latu, veicot līdzekļu pārdali starp Satiksmes ministrijas 2011.gada budžeta programmām, apakšprogrammām un ekonomiskās klasifikācijas kodiem.
3. Atzīt par aktualitāti zaudējušu Ministru kabineta 2011.gada 26.aprīļa sēdes protokola Nr.27 31.§ „Informatīvais ziņojums „Par esošā sliežu ceļa rekonstrukcijas "Rail Baltica" maršrutā projekta īstenošanu”” 3.punktu.
4. Finanšu ministrijai paredzēt valsts budžeta ilgtermiņa saistībās 2012., 2013., 2014. un 2015.gadam projekta īstenošanai nepieciešamo finansējumu 13 956 010 latu apmērā, ievērojot, ka 2012. un 2013.gadā ik gadu projekta īstenošanai nepieciešami 4 114 003 lati, 2014.gadā nepieciešami 4 114 002 lati, 2015.gadā nepieciešami 1 614 002 lati.
 
58.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 21.jūlija noteikumos Nr.576 "Noteikumi par darbības "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.2.2.1.1.apakšaktivitāti "Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība" projektu iesniegumu atlases pirmo kārtu""

TA-3201 ____________________________________

(I.Viņķele, D.Grūberte, R.Timermanis, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
59.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 10.augusta noteikumos Nr.766 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes "Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība" projektu iesniegumu atlases otro kārtu""

TA-3202 ____________________________________

(I.Viņķele, D.Grūberte, R.Timermanis, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā līdz 2012.gada 3.janvārim:
2.1. Grozījumus darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājumā, kas paredz svītrot 3.2.2.1.1.apakšaktivitātei „Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība” noteikto maksimālo Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējumu vienam projektam;
2.2. informatīvā ziņojuma projektu par Ministru kabineta 2011.gada 14.jūnija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.36 40.§) „Informatīvais ziņojums „Par maksimālajām konsultāciju pakalpojumu likmēm, kuras piemērojamas darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes „Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība” projektu iepirkumos” izpildi;
2.3. Ministru kabineta rīkojuma projektu par Ministru kabineta 2010.gada 15.marta rīkojuma Nr.147 „Par elektroniskās pārvaldes un informācijas sabiedrības attīstības prioritāro projektu sarakstu” atzīšanu par spēku zaudējušu;
2.4. tiesību akta projektu par grozījumiem Ministru kabineta 2008.gada 21.jūlija noteikumos Nr.576 „Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes „Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība” projektu iesniegumu atlases pirmo kārtu” un Ministru kabineta 2010.gada 10.augusta noteikumos Nr.766 „Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes „Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība” projektu iesniegumu atlases otro kārtu”, kas paredz veikt grozījumus saskaņā ar Ministru kabineta 2011.gada 14.jūnija sēdes protokollēmumā (prot. Nr.36 40.§) „Informatīvais ziņojums „Par maksimālajām konsultāciju pakalpojumu likmēm, kuras piemērojamas darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes „Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība” projektu iepirkumos”” noteikto.
 
60.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 14.jūnija noteikumos Nr.450 "Noteikumi par valsts naftas produktu rezervju apmēru, par valsts nodevas par drošības rezervju uzturēšanu apmēru, kā arī par kārtību tās aprēķināšanai, maksāšanai un administrēšanai"'

TA-3203 ____________________________________

(D.Pavļuts, J.Pūce, M.Lazdovskis, S.Bajāre, O.Karčevskis, V.Dombrovskis)

1. Jautājumu turpināt izskatīt Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra sēdē.
2. Ekonomikas ministrijai sagatavot koncentrētu ziņojumu par situāciju un prasībām valsts naftas produktu rezervju izveidē, un ekonomikas ministram līdz 2011.gada 23.decembrim iesniegt to Valsts kancelejā.
3. Finanšu ministrijai (Iepirkumu uzraudzības birojam) sagatavot atzinumu par pieņemamas cenas noteikšanas iespējām valsts naftas produktu rezervju iepirkuma konkursā un gadījumā, ja šādu iespēju nav, atzinumā ietvert izvērtējumu, vai tā ir konkrētā konkursa nolikuma vai normatīvā regulējuma nepilnība, un finanšu ministram līdz 2011.gada 23.decembrim iesniegt atzinumu Valsts kancelejā.
4. Ekonomikas ministram izvērtēt ministrijas atbildīgo amatpersonu rīcību valsts naftas produktu rezervju iepirkuma konkursa organizēšanā un iesniegt attiecīgu informāciju Ministru prezidentam.
 
61.§
Informatīvais ziņojums "Par pamatbudžeta apropriācijas pārdali starp Iekšlietu ministrijas programmām un apakšprogrammām 2011.gadā"

TA-3148 ____________________________________

(R.Kozlovskis, B.Bāne, V.Elksnis, S.Bajāre, A.Bērziņš, I.Aire, E.Dreimane, A.Vilks, A.Ronis, E.Rinkēvičs, G.Bērziņš, V.Dombrovskis)

1. Noraidīt Iekšlietu ministrijas iesniegto pieprasījumu apropriācijas pārdalei no programmas 07.00.00 „Ugunsdrošība, glābšana un civilā aizsardzība”, un Valsts kancelejai izbeigt projekta kontroli.
2. Iekšlietu ministrijai sagatavot informatīvo ziņojumu par finanšu pārvaldību ministrijā, un iekšlietu ministram līdz 2012.gada 20.janvārim iesniegt to izskatīšanai Ministru kabinetā.
 
62.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-3199 ____________________________________

(A.Draudiņš, B.Bāne, G.Bērziņš, F.Ģēvele, L.Sīka, V.Dombrovskis)

1. Jautājumu turpināt izskatīt 2012.gada janvārī.
2. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai kopīgi ar Finanšu ministriju un Mālpils novada pašvaldību sagatavot saskaņotus priekšlikumus par to, kā valsts un pašvaldība piedalīsies Mālpils Profesionālās vidusskolas uzturēšanas izdevumu segšanā, un vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram iesniegt attiecīgu informāciju Valsts kancelejā.
 
63.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 17.februāra noteikumos Nr.149 "Noteikumi par iedzīvotāju gada ienākumu deklarāciju un tās aizpildīšanas kārtību""

TA-3077 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Finanšu ministrijai līdz 2012.gada 1.februārim izstrādāt un finanšu ministram noteiktā kārtībā iesniegt Ministru kabinetā noteikumu projektu „Noteikumi par iedzīvotāju ienākuma nodokļa deklarācijām un to aizpildīšanas kārtību”.
 
64.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 15.marta rīkojumā Nr.147 "Par elektroniskās pārvaldes un informācijas sabiedrības attīstības prioritāro projektu sarakstu""

TA-3210 ____________________________________

(I.Viņķele, D.Grūberte, R.Timermanis, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
65.§
Rīkojuma projekts "Par pamatbudžeta apropriācijas pārdali starp Finanšu ministriju un Satiksmes ministriju"

TA-3190 ____________________________________

(A.Lubāns, B.Bāne, A.Draudiņš, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
66.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-3214 ____________________________________

(A.Lubāns, B.Bāne, A.Draudiņš, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
67.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 8.marta noteikumos Nr.183 "Kārtība, kādā piešķir valsts atbalstu vaislas sivēnmāšu, slaucamu govju, zīdītājgovju un vaislas aitu māšu ierakstīšanai ciltsgrāmatā, kā arī to ģenētiskās kvalitātes noteikšanai un produktivitātes datu izvērtēšanai""

TA-3217 ____________________________________

(L.Straujuma, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
68.§
Latvijas nacionālā pozīcija "2012.gada Ikgadējais izaugsmes ziņojums"

TA-3183 ____________________________________

(J.Pūce, V.Dombrovskis)

Apstiprināt Latvijas nacionālo pozīciju Nr.1 „2012.gada Ikgadējais izaugsmes ziņojums”.
 
69.§
Paskaidrojuma projekts Satversmes tiesai lietā Nr.2011-18-01

TA-2974 ____________________________________

(D.Gulbe, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt Finanšu ministrijas iesniegto paskaidrojuma projektu Satversmes tiesai lietā Nr.2011-18-01.
2. Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt paskaidrojumu Satversmes tiesai.
3. Finanšu ministrijai nodrošināt pārstāvību Satversmes tiesā lietā Nr.2011-18-01.
 
70.§
Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 10.jūlija rīkojumā Nr.406-k "Par Valsts materiālo rezervju nomenklatūru"

422-k ____________________________________

(O.Āboliņš, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
71.§
Konfidenciāli

436-k ____________________________________

()

.
 
72.§
Informatīvais ziņojums "Par Ministru kabineta 2011.gada 1.novembra sēdes protokollēmumā Nr.62 64.§ doto uzdevumu izpildi"

TA-3216-DV, TA-2960 ____________________________________

()

Dienesta vajadzībām

 

Sēdi slēdz plkst. 17.25


Ministru prezidents V.Dombrovskis

Finanšu ministrs A.Vilks

Valsts kancelejas direktore
E.Dreimane

Skatīt darba kārtību