Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 76

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.76

2011.gada 27.decembrī

 

Sēdi vada

Ministru prezidents

 -

 V.Dombrovskis

 

Piedalās:

Aizsardzības ministrs

-

A.Pabriks

Ārlietu ministrs

-

E.Rinkēvičs

Ekonomikas ministrs

-

D.Pavļuts

Finanšu ministrs

-

A.Vilks

Iekšlietu ministrs

-

R.Kozlovskis

Izglītības un zinātnes ministrs

-

R.Ķīlis

Kultūras ministre

-

Ž.Jaunzeme-Grende

Labklājības ministre

-

I.Viņķele

Satiksmes ministrs

-

A.Ronis

Tieslietu ministrs

-

G.Bērziņš

Veselības ministre

-

I.Circene

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

E.Sprūdžs

Zemkopības ministre

-

L.Straujuma

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Latvijas Bankas pārstāvis

-

E.Kušners

Valsts kancelejas direktore 

-

E.Dreimane

Juridiskās departamenta vadītāja, Valsts kancelejas direktora vietniece

 

-

I.Gailīte


 

 

Protokolē

Dokumentu nodrošinājuma departamenta vadītāja

 

Sēdi sāk plkst.12.00

-

L.Peinberga

1.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 16.augusta noteikumos Nr.650 "Lauksaimniecības dzīvnieku, ganāmpulku un novietņu reģistrēšanas un lauksaimniecības dzīvnieku apzīmēšanas kārtība""

TA-3213 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
2.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi "Pasākumu ieviešanas plānā skolu apgādei ar augļiem un dārzeņiem (2010.–2013.gadam)""

TA-3157 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
3.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 2.jūnija noteikumos Nr.396 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma apakšaktivitāti "Sociālo partneru administratīvās kapacitātes stiprināšana"""

TA-3171 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
4.§
Rīkojuma projekts "Politiskās deklarācijas par Latvijas un Francijas stratēģisko partnerību rīcības plāns"

TA-3223 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
5.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 16.oktobra noteikumos Nr.709 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 261-07 "Ēku iekšējo elektroinstalāciju izbūve"""

TA-3185 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
6.§
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošo nekustamo īpašumu nodošanu pašvaldību īpašumā"

TA-3006 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
7.§
Rīkojuma projekts "Par proporciju, kādā īpašuma kompensācijas sertifikātu vietā par maksāšanas līdzekli var izmantot privatizācijas sertifikātus laikposmā no 2012.gada 1.janvāra līdz 31.martam"

TA-3221 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
8.§
Noteikumu projekts "Speciālo atļauju (licenču) izsniegšanas kārtība komercdarbībai ar sprāgstvielām un spridzināšanas ietaisēm un valsts nodevas apmērs un maksāšanas kārtība"

TA-2642 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
9.§
Noteikumu projekts "Ieroču atļauju noteikumi, kā arī ieroču izņemšanas un iznīcināšanas kārtība"

TA-2738 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
10.§
Noteikumu projekts "Ieroču un munīcijas iegādāšanās, reģistrēšanas, uzskaites, glabāšanas, pārvadāšanas, pārsūtīšanas, nēsāšanas, realizēšanas un ieroču kolekciju glabāšanas noteikumi"

TA-2833 ____________________________________

(V.Dombrovskis )

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
11.§
Noteikumu projekts "Šaujamieroču, lielas enerģijas pneimatisko ieroču un gāzes pistoļu (revolveru) vienotās uzskaites kārtība"

TA-3111 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
12.§
Noteikumu projekts "Sprāgstvielu un spridzināšanas ietaišu drošības pamatprasības, atbilstības novērtēšanas un marķēšanas kārtība un atbilstības novērtēšanas institūcijai izvirzāmās prasības"

TA-3169 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
13.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā izglītības iestāde (izņemot augstskolas un koledžas) nodrošina bibliotekāros un informācijas pakalpojumus"

TA-2836 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
14.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.3.1.5.aktivitātes "Vietējo nodarbinātības veicināšanas pasākumu plānu ieviešanas atbalsts" otro kārtu"

TA-2728 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
15.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 6.novembra noteikumos Nr.914 "Kārtība, kādā no psihoaktīvām vielām atkarīgās personas saņem sociālās rehabilitācijas pakalpojumus""

TA-3176 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
16.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 21.aprīļa noteikumos Nr.288 "Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanas kārtība""

TA-3168 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
17.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 31.oktobra noteikumos Nr.889 "Noteikumi par kārtību, kādā cilvēku tirdzniecības upuri saņem sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, un kritērijiem personas atzīšanai par cilvēku tirdzniecības upuri""

TA-3207 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
18.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 29.jūnija noteikumos Nr.571 "Ceļu satiksmes noteikumi""

TA-2910 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
19.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 29.aprīļa noteikumos Nr.466 "Noteikumi par transportlīdzekļu valsts tehnisko apskati un tehnisko kontroli uz ceļiem""

TA-2908 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
20.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 13.jūlija noteikumos Nr.634 "Sabiedriskā transporta pakalpojumu organizēšanas kārtība maršruta tīklā""

TA-3209 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
21.§
Noteikumu projekts "Zemes kadastrālās uzmērīšanas noteikumi"

TA-3133 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
22.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 13.maija noteikumos Nr.328 "Noteikumi par poliomielīta pretepidēmijas pasākumiem""

TA-2794 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
23.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 15.septembra noteikumos Nr.746 "Ar noteiktām slimībām slimojošu pacientu reģistra izveides, papildināšanas un uzturēšanas kārtība""

TA-2525 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
24.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 2.augusta noteikumos Nr.608 "Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazinošu tehnoloģiju attīstīšana un pilotprojektu īstenošana" nolikums""

TA-3198 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
25.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par mācību priekšmetiem, kuri mazākumtautību izglītības programmās apgūstami valsts valodā"

TA-2370 ____________________________________

(R.Ķīlis, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
26.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 25.novembra rīkojumā Nr.808 "Par Valsts policijas apsargājamajiem objektiem""

TA-3149 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
27.§
Noteikumu projekts "Maksātnespējīgo darba devēju darbinieku prasījumu apmierināšanas un administratoru atlīdzības izmaksāšanas kārtība"

TA-3238 ____________________________________

(G.Bērziņš, M.Lazdovskis, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Tieslietu ministrijai sagatavot un tieslietu ministram līdz 2012.gada 1.martam iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā priekšlikumus par kompleksu risinājumu, lai vienkāršotu maksātnespējīgo darba devēju darbinieku prasījumu apmierināšanas procesu, vai gadījumā, ja šādi priekšlikumi netiek noteiktajā termiņā sagatavoti, - iesniegt priekšlikumus par administratoru atlīdzības samazināšanu atbilstoši samazinātajam darba apjomam.
 
28.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumos Nr.1046 "Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība""

TA-3242 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Noteikumu īstenošanu nodrošināt Veselības ministrijai piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros.
 
29.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 31.oktobra noteikumos Nr.899 "Ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtība""

TA-3250 ____________________________________

(J.Bundulis, I.Circene, J.Leja, A.Krams, A.Pabriks, E.Sprūdžs, I.Jaunzeme, I.Neimane, A.Ritene, E.Jaunzeme, M.Liguts, M.Lazdovskis, J.Butkēvičs, I.Viņķele, E.Dreimane, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2. Veselības ministrijai papildināt noteikumu projektu, paredzot prasību kompensējamās zāles aptiekā nodrošināt divpadsmit aptiekas darba stundu laikā, un iesniegt precizēto projektu Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
4. Noteikumu īstenošanu nodrošināt Veselības ministrijai piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros.
5. Saskaņā ar Ministru kabineta kārtības ruļļa 193.punktu atzīmēt, ka labklājības ministrei ir atšķirīgs viedoklis izskatītajā jautājumā, un tas ir šāds:
"Neatbalstu Veselības ministrijas sagatavoto Ministru kabineta noteikumu Nr.899 "Ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtība" grozījumu, kas paredz noteikumus papildināt ar punktu 62.trīs prim. Atbalstu Konkurences padomes pausto viedokli, ka minētais punkts nepamatoti ierobežo konkurenci kompensējamo medikamentu tirgū, nostiprinot priekšrocības jau esošajiem tirgus dalībniekiem".
 
30.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 5.decembra rīkojumā Nr.635 "Par akciju sabiedrības "Augstsprieguma tīkls" akciju pirkšanu un akciju turētāju""

TA-3231 ____________________________________

(D.Pavļuts, J.Pūce, B.Bāne, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Pieņemt zināšanai Ekonomikas ministrijas pārstāvja sniegto informāciju par akciju sabiedrības „Latvenergo” veicamo maksājumu par valsts kapitāla izmantošanu un to, ka šis maksājums neietekmēs likuma "Par valsts budžetu 2012.gadam" 51.panta izpildi.
 
31.§
Rīkojuma projekts "Par iemaksu Starptautiskā civilā biroja budžetā (Kosova)"

TA-3204 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
32.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 14.jūnija noteikumos Nr.450 "Noteikumi par valsts naftas produktu rezervju apmēru, par valsts nodevas par drošības rezervju uzturēšanu apmēru, kā arī par kārtību tās aprēķināšanai, maksāšanai un administrēšanai"" un informatīvais ziņojums "Valsts naftas produktu rezervju izveides modeļu salīdzinājums"

TA-3203 ____________________________________

(D.Pavļuts, J.Pūce, D.Gaile, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Ekonomikas ministrijai ņemt vērā informatīvajā ziņojumā minētos priekšlikumus 2012.gada konkursa nolikuma sagatavošanā, un ekonomikas ministram līdz 2012.gada 10.martam iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par veiktajām izmaiņām jaunajā nolikumā.
3. Ekonomikas ministrijai pirms kārtējā valsts naftas produktu drošības rezervju konkursa izsludināšanas saskaņot iepirkuma dokumentāciju ar Iepirkumu uzraudzības biroju.
4. Pēc konkursa piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, bet ne vēlāk kā līdz 2012.gada 25.maijam, ekonomikas ministram iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par konkursā saņemtajiem piedāvājumiem.
5. Finanšu ministrijai sagatavot informatīvo ziņojumu par direktīvu prasībām valsts naftas produktu rezervju izveidē, par citu valstu pieredzi minētā jautājuma risināšanā un priekšlikumus pasūtītāja interešu efektīvākai aizstāvībai, un finanšu ministram līdz 2012.gada 1.februārim iesniegt jautājumu izskatīšanai Ministru kabinetā.
 
33.§
Atbildes projekts Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijai (par valsts kapitālieguldījumu pārvaldes modeli)

TA-3279, SAN-2494 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto atbildes projektu Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijai.
2. Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildi Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijai.
 
34.§
Atbildes projekts Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijai (par darba tirgus politikas pasākumu īstenošanu, pilnveidošanu un pārraudzību)

TA-3056 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto atbildes projektu Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijai.
2. Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildi Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijai.
 
35.§
Atbildes projekts Saeimas Pieprasījumu komisijai (par noteikumu izstrādi, kurus paredz likums "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā")

TA-2966 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto atbildes projektu Saeimas Pieprasījumu komisijai.
2. Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildi Saeimas Pieprasījumu komisijai.
 
36.§
Atbildes projekts Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai (par likumprojektu "Grozījumi Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa likumā")

TA-3106 ____________________________________

(J.Stinka, A.Balode, M.Dzelzkalēja, J.Šolks, L.Straujuma, I.Šņucins, V.Dombrovskis)

1. Jautājumu turpināt izskatīt Ministru kabineta 2012.gada 3.janvāra sēdē.
2. Finanšu ministrijai kopīgi ar Zemkopības ministriju atkārtoti izvērtēt apkopotos priekšlikumus, un finanšu ministram līdz 2012.gada 2.janvārim iesniegt precizēto atbildes projektu Valsts kancelejā.
 
37.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 30.marta noteikumos Nr.311 "Noteikumi par valsts vai pašvaldību kapitālsabiedrību valdes locekļu skaitu, padomes un valdes locekļa, pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvja un atbildīgā darbinieka atlīdzību""

TA-3218 ____________________________________

(I.Ošiņa, J.Pūce, I.Circene, A.Pabriks, E.Rinkēvičs, A.Ronis, D.Pavļuts, E.Sprūdžs, L.Straujuma, E.Dreimane, A.Vilks, B.Bāne, G.Bērziņš, V.Dombrovskis)

1. Pamatā atbalstīt iesniegtos priekšlikumus.
2. Atzīt, ka jautājums par motivācijas sistēmu ir jārisina kompleksi, motivēšanu attiecinot ne tikai uz kapitālsabiedrībām, kas darbojas kā kredītiestāde, bet arī uz citu nozaru kapitālsabiedrībām, kā arī uz valsts pārvaldes iestādēm.
3. Finanšu ministrijai kopīgi ar citām ministrijām un Valsts kanceleju vispusīgi izvērtēt motivācijas jautājumu, tai skaitā par institūciju loku, uz kurām motivācijas sistēma attiecināma, par kritērijiem motivācijas piemērošanai, par iespējamo risinājumu ieviešanas secību u.tml.
4. Finanšu ministrijai apkopot priekšlikumus un līdz 2012.gada 16.janvārim iesniegt tos izskatīšanai Ministru kabinetā.
 
38.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām""

TA-3219 ____________________________________

(I.Ošiņa, J.Pūce, I.Circene, A.Pabriks, E.Rinkēvičs, A.Ronis, D.Pavļuts, E.Sprūdžs, L.Straujuma, E.Dreimane, A.Vilks, B.Bāne, G.Bērziņš, V.Dombrovskis)

1. Pamatā atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Finanšu ministrijai precizēt likumprojektu, ņemot vērā šī protokola 37.paragrāfā noteikto, un līdz 2012.gada 16.janvārim iesniegt to izskatīšanai Ministru kabinetā.
 
39.§
Atbildes projekts Saeimas Ārlietu komisijai (par grozījumiem Publisko iepirkumu likumā)

TA-3076 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto atbildes projektu Saeimas Ārlietu komisijai.
2. Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildi Saeimas Ārlietu komisijai.
 
40.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu"

TA-3109 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
41.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu likmes sadalījumu pa valsts sociālās apdrošināšanas veidiem 2012.gadā"

TA-3208 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
42.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumos Nr.1036 "Audžuģimenes noteikumi""

TA-2670 ____________________________________

(I.Viņķele, A.Salmiņš, E.Dreimane, M.Lazdovskis, V.Gluščenko, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
43.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā valsts budžetā sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšanai reģionālajos vietējās nozīmes maršrutos paredzētos līdzekļus sadala starp plānošanas reģioniem"

TA-3205 ____________________________________

(A.Lubāns, A.Salmiņš, E.Sprūdžs, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Satiksmes ministrijai kopīgi ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju vest sarunas ar plānošanas reģionu pārstāvjiem par rādītājiem dotāciju sadalei, un satiksmes ministram līdz 2012.gada 10.janvārim iesniegt Ministru kabinetā informāciju par sarunu rezultātiem un, ja nepieciešams, tiesību akta projektu par grozījumiem šī protokollēmuma 1.punktā minētajos noteikumos.
 
44.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 27.oktobra noteikumos Nr.1227 "Noteikumi par regulējamiem sabiedrisko pakalpojumu veidiem""

TA-3263 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Ja konkrētajā tirgū konstatēts konkurences tiesību pārkāpums, Ekonomikas ministrijai sadarbībā ar Konkurences padomi un Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisiju izvērtēt nepieciešamību atjaunot regulējumu sašķidrinātās naftas gāzes sadalei no virszemes un pazemes tvertnēm pa cauruļvadiem līdz ievadam daudzdzīvokļu ēkā.
 
45.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts budžeta dotāciju pašvaldībām 2012.gadā par sociālās aprūpes iestādēs līdz 1998.gada 1.janvārim ievietotām personām"

TA-3268 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
46.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda ieņēmumiem un to sadales kārtību 2012.gadā"

TA-3270 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
47.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā 2012.gadā piešķir valsts budžeta dotāciju pašvaldībām, kurām ir zemākie vērtētie ieņēmumi uz vienu iedzīvotāju pēc pašvaldību finanšu izlīdzināšanas"

TA-3271 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
48.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 29.jūnija noteikumos Nr.573 "Kārtība, kādā iedzīvotāju ienākuma nodokli, nodokļa pamatparāda palielinājumu un ar nodokli saistīto nokavējuma naudu un soda naudu ieskaita budžetā""

TA-3272 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
49.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts akciju sabiedrības "Ceļu satiksmes drošības direkcija" normatīvajos aktos noteikto pakalpojumu cenrādi"

TA-3248 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
50.§
Noteikumu projekts "Atkritumu poligonu ierīkošanas, atkritumu poligonu un izgāztuvju apsaimniekošanas, slēgšanas un rekultivācijas noteikumi"

TA-3252 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
51.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 17.janvāra noteikumos Nr.61 "Noteikumi par Zāļu valsts aģentūras publisko maksas pakalpojumu cenrādi""

TA-3245 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
52.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 7.septembra noteikumos Nr.827 "Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu veicēju reģistrāciju un ziņojumiem par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un iedzīvotāju ienākuma nodokli""

TA-3273 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Noteikumu īstenošanu nodrošināt piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros.
 
53.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā valsts finansē profesionālās ievirzes mākslu, mūzikas un dejas izglītības programmas"

TA-3225 ____________________________________

(U.Lielpēters, B.Bāne, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Jautājumu par papildu valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu profesionālās ievirzes mākslas, mūzikas un dejas izglītības programmām izskatīt Ministru kabinetā valsts budžeta projekta 2013.gadam sagatavošanas procesā.
 
54.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 14.novembra noteikumos Nr.933 "Likuma "Par pievienotās vērtības nodokli" normu piemērošanas kārtība""

TA-3282 ____________________________________

(S.Āmare-Pilka, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
55.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā valsts finansē profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas"

TA-2258 ____________________________________

(E.Severs, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
56.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā valsts finansē pirmsskolas izglītības programmas bērniem no piecu gadu vecuma līdz pamatizglītības ieguves uzsākšanai, pamatizglītības un vidējās izglītības programmas, kuras īsteno privātās izglītības iestādes"

TA-3286 ____________________________________

(A.Kenkle, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
57.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1616 "Kārtība, kādā aprēķina un sadala valsts budžeta mērķdotāciju pašvaldību un privātajām izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu darba samaksai un pašvaldību vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai""

TA-3288 ____________________________________

(R.Ķīlis, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
58.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 7.septembra noteikumos Nr.840 "Noteikumi par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu līgumcenu robežām""

TA-3293 ____________________________________

(M.Brencis, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
59.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumos Nr.519 "Noteikumi par publisko iepirkumu līgumcenu robežām""

TA-3294 ____________________________________

(M.Brencis, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
60.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 6.decembra noteikumos Nr.937 "Noteikumi par līgumcenu robežām iepirkumiem aizsardzības un drošības jomā""

TA-3292 ____________________________________

(M.Brencis, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
61.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 22.septembra noteikumos Nr.1068 "Noteikumi par būvdarbu koncesiju līgumcenu robežām""

TA-3291 ____________________________________

(M.Brencis, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
62.§
Latvijas nacionālā pozīcija "Par deklarāciju par Eiropas Demokrātijas fonda izveidi"

TA-3278 ____________________________________

(E.Rinkēvičs, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas nacionālo pozīciju par Eiropas Demokrātijas fonda izveidi.
3. Pilnvarot Latvijas Republikas pastāvīgo pārstāvi Eiropas Savienībā, Ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieci I.Juhansoni parakstīt deklarāciju.
 
63.§
Konfidenciāli

436-k ____________________________________

()

.
 
64.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 1.jūlija rīkojumā Nr.369-k "Par atsevišķu B kategorijas kritiskās infrastruktūras fiziskās drošības pasākumu nodrošināšanas īstenotāju noteikšanu"

435-k ____________________________________

(I.Aire, A.Pabriks, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojumu parakstīšanai.
 
65.§
Slepeni

445-s ____________________________________

()

.
 
66.§
Informatīvais ziņojums "Par akciju sabiedrības "Citadele banka" pārdošanas procesu"

TA-2464-DV ____________________________________

()

Dienesta vajadzībām
 
67.§
Informatīvais ziņojums "Par rīcību saistībā ar valsts atbalstu, kas sniegts noguldījumu veidā, lai nodrošinātu alternatīvas B ieviešanu akciju sabiedrības "Parex banka" turpmākajā restrukturizācijas periodā"

TA-3215-DV ____________________________________

()

Dienesta vajadzībām
 

Sēdi slēdz plkst. 18.10


Ministru prezidents V.Dombrovskis

Valsts kancelejas direktore
E.Dreimane

 

Protokollēmuma 3., 4. un 5.punkts deklasificēts sasakaņā ar Ārlietu ministrijas 02.02.2012. vēstuli Nr.72/19-428
un Valsts kancelejas direktora 02.02.2012. rezolūciju Nr.05/SAN-288

65.§

 

Par informatīvo ziņojumu par Latvijas un Krievijas īpašumu apmaiņu

445-s

___________________________________________________

(A.Teikmanis, G.Bērziņš, A.Ronis, A.Pabriks, E.Rinkēvičs, I.Circene, J.Reiniks, R.Kozlovskis, E.Sprūdžs, Ž.Jaunzeme-Grende, V.Dombrovskis)

 

1. (S) 

2. (S)

3. (N) Noteikt, ka ēka Maskavā Boļšoj Afanasjevskij pereulok 9 pēc tās saņemšanas īpašumā izmantojama ekonomiskās pārstāvniecības, kā arī valsts reprezentācijas vajadzībām.

4. (N) Valsts akciju sabiedrībai "Valsts nekustamie īpašumi" sadarbībā ar Ārlietu ministriju organizēt sanatorijas "Dzintarkrasts" ēku kompleksa un ēkas Maskavā Boļšoj Afanasjevskij pereulok 9 novērtēšanu.

5.(N) Piešķirt Ārlietu ministrijai no budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem Ls 3000 šī protokollēmuma 4.punktā dotā uzdevuma izpildei.

6. (S)

 

Deklasificēts saskaņā ar FM 28.10.2013. vēstuli Nr.17-1-02/6750

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA SĒDE

___________________________________________________________

protokola izraksts

 

Rīgā

Nr.76

2011. gada 27.decembrī

 

67.§

 

Par rīcību saistībā ar valsts atbalstu, kas sniegts noguldījumu veidā, lai nodrošinātu alternatīvas B ieviešanu akciju sabiedrības „Parex banka” turpmākajā restrukturizācijas periodā

 TA-3215-DV _____________________________________________________

(J.Pone, G.Romeiko, V.Dombrovskis) 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto ziņojumu „Par rīcību saistībā ar valsts atbalstu, kas sniegts noguldījumu veidā, lai nodrošinātu alternatīvas B ieviešanu akciju sabiedrības „Parex banka” turpmākajā restrukturizācijas periodā.” 

2. Ņemot vērā informatīvajā ziņojumā minēto par valsts interesēm atbilstošāko risinājumu, finanšu ministram veikt grozījumus ar akciju sabiedrību „Parex banka” noslēgtajos līgumos par valsts atbalsta noguldījumiem, paredzot valsts atbalsta noguldījumu konvertēšanas par vērtspapīriem (obligācijām) mehānismu un veikt attiecīgus grozījumus valsts atbalsta noguldījumu nodrošinājuma līgumos.

3. Ņemot vērā informatīvajā ziņojumā minēto par valsts interesēm atbilstošāko risinājumu, finanšu ministram veikt valsts atbalsta noguldījumu konvertēšanu uz vērtspapīriem (obligācijām) atbilstoši informatīvajā ziņojumā un veiktajos grozījumos valsts atbalsta noguldījumu līgumos noteiktajam mehānismam.

 Ministru prezidents V.Dombrovskis 

Valsts kancelejas direktore E.Dreimane

 Deklasificēts saskaņā ar Ekonomikas ministrijas 2015.gada 7.jūlija vēstuli

Rīgā

Nr.76

2011. gada 27.decembrī

66.§

Informatīvais ziņojums “ Par akciju sabiedrības “Citadele banka” pārdošanas procesu”

 TA-2464-DV ______________________________________________________

(J.Pūce, G.Bērziņš, J.Jākobsons, D.Pavļuts, P.Chudzik, R.Ķīlis, E.Sprūdžs, V.Dombrovskis)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu par akciju sabiedrības “Citadele banka” (turpmāk – Citadele banka) pārdošanas procesu.

2. Ņemot vērā piesaistītā starptautiskā finanšu konsultanta “Nomura International plc” rekomendāciju par valsts interesēm atbilstošāko risinājumu, atlikt Citadele bankas pārdošanas procesu.

3. Ekonomikas ministram līdz 2012.gada 31.oktobrim iesniegt Ministru kabinetā valsts akciju sabiedrības “Privatizācijas aģentūra” (turpmāk – Privatizācijas aģentūra) sadarbībā ar piesaistītā starptautiskā finanšu konsultanta “Nomura International plc” sagatavoto izvērtējumu par Citadele bankas pārdošanas procesa atsākšanu.

4. Ekonomikas ministrijai sadarbībā ar Privatizācijas aģentūru, Citadele banku un starptautisko finanšu konsultantu „Nomura International plc” sagatavot nepieciešamo informāciju, lai Finanšu ministrija varētu nodrošināt sarunu uzsākšanu ar Eiropas Komisiju par informatīvā ziņojuma 2.3. sadaļas 3.punktā minēto saistību pārskatīšanu, lai pārdotu Citadele bankas aizdevumus Neatkarīgo Valstu Sadraudzības (NVS) valstu klientiem un privātā kapitāla pārvaldīšanas biznesu pēc iespējas vienlaikus ar Citadele bankas akciju pārdošanu kopumā līdz 2014.gada beigām un informatīvajā ziņojumā 2.3.sadaļas 4.punktā noteikto.

5. Ņemot vērā ekonomikas ministra sniegto informāciju par Ministru kabineta 2010.gada 30.novembra lēmumā (prot. Nr.69 80.§ 10.punkts) dotā uzdevuma izpildes gaitu, pagarināt tā izpildes termiņu līdz 2012.gada 31.oktobrim.

 6. Ņemot vērā informatīvajā ziņojumā minēto par valsts interesēm atbilstošāko risinājumu, pieņemt zināšanai informatīvā ziņojuma III daļā ietverto informāciju par operacionālās sadales saistības ieviešanas nodrošināšanu un atbalstīt ietverto risinājumu turpmākajai rīcībai.

7. Valsts kancelejai nosūtīt Citadele bankai šo protokollēmumu.

 

Ministru prezidents V.Dombrovskis

 Valsts kancelejas direktore E.Dreimane

Skatīt darba kārtību