Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 2

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.2

2012.gada 10.janvārī

 

Sēdi vada

Ministru prezidents

 -

 V.Dombrovskis

 

Piedalās:

Aizsardzības ministrs

-

A.Pabriks

Ārlietu ministrs

-

E.Rinkēvičs

Ekonomikas ministrs

-

D.Pavļuts

Iekšlietu ministrs

-

R.Kozlovskis

Kultūras ministre

-

Ž.Jaunzeme-Grende

Labklājības ministre

-

I.Viņķele

Satiksmes ministrs

-

A.Ronis

Tieslietu ministrs

-

G.Bērziņš

Veselības ministre

-

I.Circene

Zemkopības ministre

-

L.Straujuma

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Valsts kancelejas direktore 

-

E.Dreimane

Juridiskās departamenta vadītāja, Valsts kancelejas direktora vietniece

 

-

I.Gailīte


 

 

Protokolē

Dokumentu nodrošinājuma departamenta vadītāja

 

Sēdi sāk plkst.12.00

-

L.Peinberga

1.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 24.februāra noteikumos Nr.177 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākuma "Mežsaimniecības ražošanas potenciāla atjaunošana un preventīvu pasākumu ieviešana" aktivitātē "Meža ugunsdrošības profilaktisko pasākumu ieviešana"""

TA-3220 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
2.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 14.februāra noteikumos Nr.143 "Beramkravu kuģu drošas kraušanas noteikumi""

TA-3301 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
3.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā komersants glabā Eiropas Savienības Kopējā militāro preču sarakstā minēto militāro munīciju, militāro pirotehniku, militārās sprāgstvielas un spridzināšanas ietaises"

TA-3249 ____________________________________

(V.Dombrovskis )

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
4.§
Rīkojuma projekts "Par Latvijas Republikas pārstāvju grupu Latvijas Republikas un Kazahstānas Republikas starpvaldību komisijā ekonomiskās, zinātniskās un tehniskās sadarbības jautājumos"

TA-5 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
5.§
Rīkojuma projekts "Par Latvijas Republikas valdības pārstāvju grupu Latvijas–Ķīnas Apvienotajā komitejā"

TA-20 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
6.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu""

TA-704 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
3. Atzīt par spēku zaudējušu Ministru kabineta 2011.gada 19.jūlija sēdes protokola Nr.44 2.§ "Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu""".
 
7.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā""

TA-2714 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir ekonomikas ministrs.
 
8.§
Likumprojekts "Par Latvijas Republikas valdības un Meksikas Savienoto Valstu valdības konvenciju par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma nodokļiem un tās Protokolu"

TA-2968 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt Latvijas Republikas valdības un Meksikas Savienoto Valstu valdības konvencijas par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma nodokļiem (turpmāk – Konvencija) un tās Protokola projektu parakstīšanu.
2. Pilnvarot finanšu ministru parakstīt Konvenciju un tās Protokolu.
3. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
4. Finanšu ministrijai pēc Konvencijas un tās Protokola parakstīšanas iesniegt tos Valsts kancelejā.
5. Valsts kancelejai sagatavot Konvenciju, tās Protokolu un likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
6. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
 
9.§
Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā"

TA-2744 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Finanšu ministrijai noformēt likumprojektu priekšlikumu veidā, apvienot priekšlikumus ar šī protokola 10.paragrāfā minētajiem priekšlikumiem un finanšu ministram iesniegt tos attiecīgajā Saeimas komisijā.
 
10.§
Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā"

TA-3094 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Finanšu ministrijai noformēt likumprojektu priekšlikumu veidā un apvienot tos ar šī protokola 9.paragrāfā minētajiem priekšlikumiem.
 
11.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par muitošanas režīma – preču iznīcināšana – piemērošanu"

TA-3107 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
12.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 23.marta noteikumos Nr.269 "Eiropas Savienības finanšu interešu aizsardzības koordinācijas padomes nolikums""

TA-3099 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
13.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma "Priedkalne" Priedkalnē, Garkalnes novadā, nodošanu Garkalnes novada pašvaldības īpašumā"

TA-2979 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
14.§
Noteikumu projekts "Pirotehniķa sertifikāta iegūšanas kārtība, un par tā izsniegšanu maksājamās valsts nodevas apmērs un maksāšanas kārtība"

TA-3303 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
15.§
Likumprojekts "Par Ventspils Augstskolas Satversmes grozījumu"

TA-3028 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir izglītības un zinātnes ministrs.
 
16.§
Noteikumu projekts "Iepriekšējā izglītībā vai profesionālajā pieredzē sasniegtu studiju rezultātu atzīšanas noteikumi"

TA-2811 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
17.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par pasažieru starptautiskajiem pārvadājumiem ar autobusiem, to organizēšanas, veikšanas, maršrutu atklāšanas, grozīšanas un slēgšanas kārtību"

TA-2939 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
18.§
Rīkojuma projekts "Par Valsts rīcības plānu civilās aviācijas nelaimes gadījumu seku novēršanai"

TA-3143 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
19.§
Noteikumu projekts "Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas pieprasīšanas un izsniegšanas kārtība"

TA-2295 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai sekot sistēmas "Vienotā ģeotelpiskās informācijas portāla izveidošana un nozaru ģeotelpisko informācijas sistēmu sasaiste ar portālu" ieviešanas termiņam - 2012.gada 1.jūlijs un, ja sistēmas izstrādes procesā veidojas novirzes no noteiktā ieviešanas termiņa, sagatavot un iesniegt Ministru kabinetā attiecīgu informatīvo ziņojumu par sistēmas ieviešanas kavēšanās iemesliem un priekšlikumus lēmuma pieņemšanai, lai no 2012.gada 1.jūlija šo datu pieejamība un licences līgumu pakalpojumi pašvaldībām būtu bez maksas.
 
20.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas uzturēšanai nepieciešamās informācijas sniegšanas kārtību un apjomu"

TA-2434 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
21.§
Noteikumu projekts "Būvju kadastrālās uzmērīšanas noteikumi"

TA-3130 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Tieslietu ministrijai kopīgi ar Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību sagatavot un tieslietu ministram noteiktā kārtībā iesniegt Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanas jautājumiem un ietekmi uz nodokļa iekasēšanu, ja telpu grupa tiek lietota neatbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1620 „Noteikumi par būvju klasifikāciju” noteiktajam telpu grupas lietošanas veidam.
3. Informatīvo ziņojumu izskatīt Ministru kabinetā vienlaikus ar Finanšu ministrijas izstrādāto informatīvo ziņojumu par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanas jautājumiem (Ministru kabineta 2011.gada 8.novembra sēdē (prot. Nr.66 31.§) dotais uzdevums).
 
22.§
Noteikumu projekts "Peldvietas izveidošanas un uzturēšanas kārtība"

TA-2785 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
23.§
Noteikumu projekts "Par Latvijas Republikas Veselības ministrijas un Moldovas Republikas Veselības ministrijas līgumu par sadarbību veselības nozares un medicīnas zinātnes jomā"

TA-3129 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Latvijas Republikas Veselības ministrijas un Moldovas Republikas Veselības ministrijas līgumā par sadarbību veselības nozares un medicīnas zinātnes jomā paredzētos pasākumus nodrošināt Veselības ministrijai piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros.
3. Pilnvarot veselības ministru parakstīt līgumu.
 
24.§
Noteikumu projekts "Zirgu infekciozās anēmijas uzraudzības, kontroles un apkarošanas kārtība"

TA-3042 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
25.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 17.jūnija noteikumos Nr.554 "Kārtība, kādā izsniedz atļauju tādu šķirņu sēklu izvietošanai tirgū, par kurām ir iesniegts iesniegums, bet kuras vēl nav iekļautas Latvijas augu šķirņu katalogā vai kādā no Eiropas Savienības dalībvalstu nacionālajiem katalogiem""

TA-3211 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
26.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 28.augusta noteikumos Nr.590 "Meža inventarizācijas un Meža valsts reģistra informācijas aprites noteikumi""

TA-3298 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
27.§
Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta Atzinības raksta piešķiršanu"

TA-4 ____________________________________

(I.Viņķele, A.Pabriks, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
28.§
Par Ministru kabineta 2010.gada 10.augusta sēdes protokollēmumu (prot. Nr.41 32.§) "Par Ministru kabineta 2008.gada 15.janvāra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.3 17.§) "Par Ministru kabineta 2006.gada 6.novembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.57 16.§) "Par Eiropas ainavu konvenciju" izpildi" izpildi"

TA-2 ____________________________________

(I.Urtāne, L.Straujuma, V.Dombrovskis)

Ņemot vērā iesniegto informāciju par Ministru kabineta 2010.gada 10.augusta sēdes protokollēmumu (prot. Nr.41 32.§) „Par Ministru kabineta 2008.gada 15.janvāra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.3 17.§) „Par Ministru kabineta 2006.gada 6.novembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.57 16.§) „Par Eiropas ainavu konvenciju” izpildi” izpildi”, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai līdz 2013.gada 30.jūnijam izstrādāt un normatīvajos aktos noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā Ainavu politikas pamatnostādņu projektu.
 
29.§
Rīkojuma projekts "Par Finanšu ministrijas un iekšējā audita struktūrvienību funkcijām Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda, Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta, Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta un Latvijas Šveices sadarbības programmas vadības un kontroles sistēmā"

TA-3290 ____________________________________

(I.Viņķele, V.Dombrovskis)

Ņemot vērā finanšu ministra pienākumu izpildītājas labklājības ministres priekšlikumu, jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.
 
30.§
Likumprojekts "Grozījumi Maksātnespējas likumā"

TA-3239 ____________________________________

(L.Medina, G.Bērziņš, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.
3. Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu.
 
31.§
Noteikumu projekts "Vietvārdu informācijas noteikumi"

TA-2233 ____________________________________

(M.Baltiņš, D.Giluce, M.Lazdovskis, V.Reitere, A.Pabriks, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2. Tieslietu ministrijai saskaņot ar Latvijas Pašvaldību savienību jautājumu par oficiālo vietvārdu un oficiālo paralēlnosaukumu piešķiršanas un apstiprināšanas, vietvārda statusa maiņas vai rakstības formas precizēšanas iekļaušanu Pašvaldību vienotajā informācijas sistēmā un par to, kura institūcija oficiālos vietvārdus un oficiālos paralēlnosaukumus piešķir sabiedriskā transporta pieturām, un tieslietu ministram iesniegt precizēto noteikumu projektu Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
4. Noteikumi īstenojami institūcijām piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros.
 
32.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2000.gada 22.augusta noteikumos Nr.294 "Noteikumi par vietu nosaukumu, iestāžu, sabiedrisko organizāciju, uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) nosaukumu un pasākumu nosaukumu veidošanu un lietošanu""

TA-2230 ____________________________________

(M.Baltiņš, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
33.§
Protokollēmuma projekts "Par Latvijas Republikas Veselības ministrijas un Pasaules Veselības organizācijas Eiropas Reģionālā biroja divgades sadarbības līgumu 2012.–2013.gadam"

TA-24 ____________________________________

(R.Muciņš, I.Circene, V.Dombrovskis)

1. Apstiprināt Latvijas Republikas Veselības ministrijas un Pasaules Veselības organizācijas Eiropas Reģionālā biroja divgades sadarbības līguma 2012.–2013. gadam (turpmāk – Līgums) projektu.
2. Pilnvarot veselības ministru parakstīt Līgumu 2012.–2013.gadam.
3. Līgumā paredzēto saistību izpildi koordinē Veselības ministrija.
4. Veselības ministrijai nodrošināt Līguma izpildi piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros.
5. Ja arī turpmākam laikposmam Latvijas Republikas Veselības ministrijas un Pasaules Veselības organizācijas Eiropas Reģionālā biroja sadarbības līgumu projekti attieksies tikai uz Veselības ministrijas kompetences jautājumiem un to īstenošana tiks paredzēta ministrijai piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros, pilnvarot veselības ministru parakstīt Līgumu arī turpmākajiem gadiem.
 
34.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 4.oktobra noteikumos Nr.764 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku attīstībai pasākumā "Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā" un pasākumā "Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā""

TA-21 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
35.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 10.augusta noteikumos Nr.766 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes "Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība" projektu iesniegumu atlases otro kārtu""

TA-38 ____________________________________

(R.Timermanis, L.Medina, A.Antonovs, E.Rinkēvičs, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai precizēt noteikumu projektu, ņemot vērā Finanšu ministrijas priekšlikumus, kā arī noteikumu projekta anotāciju, ņemot vērā Tieslietu ministrijas priekšlikumu, un iesniegt ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju saskaņotu precizēto noteikumu projektu un tā anotāciju Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
4. Nozares ministrijai kā finansējuma saņēmējam 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes „Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība” (turpmāk – 3.2.2.1.1.apakšaktivitāte) ietvaros vai kā tiešās pārvaldes iestādei, kuras padotībā atrodas finansējuma saņēmējs 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes ietvaros, iesniegt Ministru kabinetā izskatīšanai grozījumus attiecīgajos normatīvajos aktos, kas nosaka valsts nodevu apmēra un maksas par sniegtajiem pakalpojumiem aprēķinu, paredzot izņēmumu attiecībā uz nodevu apmēra un maksas par sniegtajiem pakalpojumiem aprēķināšanas kārtību informācijas sistēmām un citām 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes projektu ietvaros radītajām vērtībām, kas izveidotas ar Eiropas Savienības fonda finansējumu, nodrošinot, ka valsts nodevas apmēra un maksas par sniegtajiem pakalpojumiem aprēķinā netiek iekļauti ar Eiropas Savienības fonda finansējuma izveidotās informāciju sistēmas amortizācijas izdevumi un ka maksas par pakalpojumiem rezultātā nerodas neto ieņēmumi.
5. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai sadarbībā ar Finanšu ministriju nodrošināt informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstības projektu izmaksu pamatotības novērtēšanas metodikas izstrādi, saskaņā ar kuru veikt izvērtējumu par visiem 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes „Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība” projektiem un informācijas sistēmu darbības koncepciju aprakstiem. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai iesniegt par to informatīvo ziņojumu Ministru kabinetā līdz 2012.gada 29.jūnijam.


 
36.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 21.jūlija noteikumos Nr.576 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes "Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība" projektu iesniegumu atlases pirmo kārtu""

TA-43 ____________________________________

(R.Timermanis, L.Medina, A.Antonovs, E.Rinkēvičs, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai precizēt noteikumu projektu, ņemot vērā Finanšu ministrijas priekšlikumus, kā arī noteikumu projekta anotāciju, ņemot vērā Tieslietu ministrijas priekšlikumu, un iesniegt ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju saskaņotu precizēto noteikumu projektu un tā anotāciju Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
4. Nozares ministrijai kā finansējuma saņēmējam 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes „Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība” (turpmāk – 3.2.2.1.1.apakšaktivitāte) ietvaros vai kā tiešās pārvaldes iestādei, kuras padotībā atrodas finansējuma saņēmējs 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes ietvaros, iesniegt Ministru kabinetā izskatīšanai grozījumus attiecīgajos normatīvajos aktos, kas nosaka valsts nodevu apmēra un maksas par sniegtajiem pakalpojumiem aprēķinu, paredzot izņēmumu attiecībā uz nodevu apmēra un maksas par sniegtajiem pakalpojumiem aprēķināšanas kārtību informācijas sistēmām un citām 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes projektu ietvaros radītajām vērtībām, kas izveidotas ar Eiropas Savienības fonda finansējumu, nodrošinot, ka valsts nodevas apmēra un maksas par sniegtajiem pakalpojumiem aprēķinā netiek iekļauti ar Eiropas Savienības fonda finansējuma izveidotās informāciju sistēmas amortizācijas izdevumi un ka maksas par pakalpojumiem rezultātā nerodas neto ieņēmumi.
 
37.§
Informatīvais ziņojums "Par Ministru kabineta 2011.gada 14.jūnija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.36 40.§) "Informatīvais ziņojums "Par maksimālajām konsultāciju pakalpojumu likmēm, kuras piemērojamas darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes "Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība" projektu iepirkumos"" izpildi"

TA-39 ____________________________________

(R.Timermanis, L.Medina, A.Antonovs, E.Rinkēvičs, V.Dombrovskis)

Jautājumu Ministru kabineta sēdē neskatīt, un Valsts kancelejai izbeigt tā kontroli.
 
38.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājumā"

TA-40 ____________________________________

(R.Timermanis, L.Medina, A.Antonovs, E.Rinkēvičs, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
39.§
Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta 2010.gada 15.marta rīkojuma Nr.147 "Par elektroniskās pārvaldes un informācijas sabiedrības attīstības prioritāro projektu sarakstu" atzīšanu par spēku zaudējušu"

TA-3258 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
40.§
Ārlietu ministra ikgadējais ziņojums "Par paveikto un iecerēto darbību valsts ārpolitikā un par paveikto un iecerēto turpmāko darbību Eiropas Savienības jautājumos"

SAN-72 ____________________________________

(E.Rinkēvičs, D.Pavļuts, A.Pabriks, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt ārlietu ministra iesniegto ikgadējo ziņojumu "Par paveikto un iecerēto darbību valsts ārpolitikā un par paveikto un iecerēto turpmāko darbību Eiropas Savienības jautājumos" (turpmāk tekstā - ziņojums).
2. Ārlietu ministrijai steidzami precizēt ziņojumu, ņemot vērā Ekonomikas ministrijas ierosinātus redakcionālus precizējumus, kā arī papildinot ziņojuma tekstu atbilstoši aizsardzības ministra izteiktajam priekšlikumam par Eiropas Savienībā esošo Baltijas jūras valstu informācijas telpas savstarpēju stiprināšanu.
3. Ārlietu ministram līdz 2012.gada 13.janvārim iesniegt precizēto ziņojumu Saeimā Saeimas kārtības ruļļa 118.trīs prim panta pirmajā daļā paredzētajā kārtībā.
 
41.§
Latvijas nacionālā pozīcija "Komisijas ieteikums par atbalstu visu ES aptverošiem eCall pakalpojumiem elektronisko sakaru tīklos neatliekamās palīdzības zvanu pārraidīšanai no transportlīdzekļa, pamatojoties uz 112 zvanu ("eCall")"

TA-27 ____________________________________

(I.Tauriņa, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas nacionālo pozīciju Nr.1 „Komisijas ieteikums par atbalstu visu ES aptverošiem eCall pakalpojumiem elektronisko sakaru tīklos neatliekamās palīdzības zvanu pārraidīšanai no transportlīdzekļa, pamatojoties uz 112 zvanu („eCall”)”.
 
42.§
Latvijas Republikas nostājas "Uz Eiropas Komisijas 2011.gada 24.novembra formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2011/2195" projekts

TA-28-IP ____________________________________

(R.Kašs, V.Dombrovskis)

1. Apstiprināt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas sagatavoto Latvijas Republikas nostāju uz Eiropas Komisijas 2011.gada 24.novembra formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2011/2195.
2. Valsts kancelejai nostājas elektronisko versiju nosūtīt Tieslietu ministrijai.
3. Tieslietu ministrijai, izmantojot Eiropas Komisijas izveidoto un uzturēto notifikāciju sistēmu pārkāpuma procedūru lietās, nostāju nosūtīt Eiropas Komisijai.
 
43.§
Latvijas nacionālā pozīcija "Par Starptautiskās atjaunojamās enerģijas aģentūras (IRENA) Asamblejas otro sesiju 2012.gada 14.-15.janvārī"

TA-48 ____________________________________

(J.Pūce, V.Dombrovskis)

1. Apstiprināt Latvijas nacionālo pozīciju „Par Starptautiskās atjaunojamās enerģijas aģentūras (IRENA) Asamblejas otro sesiju 2012.gada 14.-15.janvārī”.
2. Pilnvarot Ekonomikas ministrijas Enerģētikas departamenta direktoru D.Merirandu Latvijas valdības vārdā ar balsstiesībām piedalīties un pieņemt lēmumus IRENA Asamblejas otrajā sesijā atbilstoši šī protokollēmuma 1.punktā apstiprinātajai pozīcijai.
 
44.§
Latvijas nacionālā pozīcija "Par starptautisku līgumu par pastiprinātu ekonomisko savienību"

TA-60 ____________________________________

(A.Balode, G.Bērziņš, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas nacionālo pozīciju Nr.1 „Par starptautisku līgumu par pastiprinātu ekonomisko savienību”.
 
45.§
Informatīvais ziņojums "Par priekšlikumiem efektīva mehānisma nodrošināšanai to amatpersonu iespējamo pārkāpumu noskaidrošanai un saukšanai pie atbildības, kuras veic izmeklēšanas darbības"

TA-2398-IP ____________________________________

(L.Medina, R.Kozlovskis, I.Pētersone-Godmane, E.Rinkēvičs, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Atbalstīt iekšlietu ministra priekšlikumu par Valsts policijas Iekšējās drošības biroja atdalīšanu no Valsts policijas, nododot to iekšlietu ministra pārraudzībā.
3. Iekšlietu ministrijai līdz 2012. gada 1. decembrim nodrošināt, ka noziedzīgos nodarījumus, kas saistīti ar vardarbību un ko izdarījuši pašvaldību policiju darbinieki, pildot dienesta pienākumus, izmeklē Iekšējās drošības birojs.
4. Tieslietu ministrijai sešu mēnešu laikā sagatavot un noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā likumprojektu „Grozījumi Kriminālprocesa likumā”, lai noteiktu, ka noziedzīgos nodarījumus, kas saistīti ar vardarbību un ko izdarījuši Ieslodzījuma vietu pārvaldes darbinieki un Iekšlietu ministrijas sistēmas iestādes amatpersonas, pildot dienesta pienākumus, izmeklē Iekšējās drošības birojs.
5. Lai īstenotu šī protokollēmuma 2.punktā minēto priekšlikumu, Iekšlietu ministrijai sešu mēnešu laikā sagatavot un noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā tiesību aktu projektus par grozījumiem normatīvajā regulējumā, kā arī priekšlikumus nepieciešamajam finansējumam.
6. Iekšlietu ministrijai sadarbībā ar Valsts policijas koledžu organizēt dažāda līmeņa Valsts policijas un pašvaldības policijas darbinieku apmācības par noziedzīgiem nodarījumiem valsts institūciju dienestā, lai vairotu izpratni par šādu likumpārkāpumu nepieļaujamību, to konstatēšanu, pierādījumu fiksēšanu un pirmstiesas izmeklēšanas īpatnībām.
7. Iekšlietu ministrijai un pašvaldībām piešķirtā budžeta ietvaros turpināt aprīkot Valsts policijas un pašvaldību policiju telpas un transportlīdzekļus ar videonovērošanas kamerām un audio ieraksta sistēmām.
8. Iekšlietu ministrijai līdz 2013.gada 1.janvārim iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā informāciju par šī protokollēmuma 6. un 7.punkta izpildes gaitu.
9. Aicināt Ģenerālprokuratūru veikt pasākumus izmeklēšanas uzraudzības kvalitātes uzlabošanai.
10. Valsts kancelejai šī protokollēmuma 4. un 5.punktā minētos tiesību aktu projektus sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē vienlaikus.
 

Sēdi slēdz plkst. 13.20


Ministru prezidents V.Dombrovskis

Valsts kancelejas direktore
E.Dreimane

Skatīt darba kārtību