Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 3

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.3

2012.gada 17.janvārī

 

Sēdi vada

Ministru prezidents

 -

 V.Dombrovskis

Labklājības ministre

-

I.Viņķele

 

Piedalās:

Aizsardzības ministrs

-

A.Pabriks

Ārlietu ministrs

-

E.Rinkēvičs

Ekonomikas ministrs

-

D.Pavļuts

Iekšlietu ministrs

-

R.Kozlovskis

Kultūras ministre

-

Ž.Jaunzeme-Grende

Satiksmes ministrs

-

A.Ronis

Tieslietu ministrs

-

G.Bērziņš

Veselības ministre

-

I.Circene

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

E.Sprūdžs

Zemkopības ministre

-

L.Straujuma

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Latvijas Bankas pārstāvis

-

E.Kušners

Valsts kancelejas direktore 

-

E.Dreimane

Juridiskās departamenta vadītāja, Valsts kancelejas direktora vietniece

 

-

I.Gailīte


 

 

Protokolē

Dokumentu nodrošinājuma departamenta vadītāja

 

Sēdi sāk plkst.12.00

-

L.Peinberga

1.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 25.marta noteikumos Nr.201 "Noteikumi par atpūtas kuģu drošību""

TA-31 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
2.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 22.jūnija rīkojumā Nr.358 "Par Latvijas Republikas pārstāvju grupu Latvijas Republikas un Ukrainas starpvaldību komisijā ekonomiskās, rūpnieciskās, zinātniskās un tehniskās sadarbības jautājumos""

TA-44 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
3.§
Rīkojuma projekts "Par dzīvojamo māju neprivatizēto daļu nodošanu pašvaldību īpašumā"

TA-3127 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
4.§
Rīkojuma projekts "Par Eiropas Savienības finanšu interešu aizsardzības koordinācijas padomes sastāvu"

TA-2194 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
5.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamās mantas domājamo daļu Liepu ielā 38, Rēzeknē, pārdošanu"

TA-3170 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
6.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamās mantas domājamo daļu Kārsas ielā 13, Jūrmalā, pārdošanu"

TA-3200 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
7.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 29.jūnija noteikumos Nr.601 "Noteikumi par Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm amatiem atbilstošajām augstākajām speciālajām dienesta pakāpēm""

TA-3101 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
8.§
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošo būvju Lejasciema pagastā, Gulbenes novadā, nodošanu Gulbenes novada pašvaldības īpašumā"

TA-3043 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
9.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 21.oktobra noteikumos Nr.866 "Vidējās apdrošināšanas iemaksu algas aprēķināšanas kārtība bezdarbnieka pabalsta apmēra noteikšanai un bezdarbnieka pabalsta un apbedīšanas pabalsta piešķiršanas, aprēķināšanas un izmaksas kārtība""

TA-36 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
10.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 1998.gada 28.jūlija noteikumos Nr.270 "Vidējās apdrošināšanas iemaksu algas aprēķināšanas kārtība un valsts sociālās apdrošināšanas pabalstu piešķiršanas, aprēķināšanas un izmaksas kārtība""

TA-37 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
11.§
Rīkojuma projekts "Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma pārņemšanu valsts īpašumā"

TA-58 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
12.§
Par likumprojektu "Grozījumi likumā "Par Valsts ieņēmumu dienestu""

TA-2178 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atzīt par aktualitāti zaudējušu Ministru kabineta 2011.gada 29.novembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.70 55.§) 3.punktu.
2. Noteikt, ka atbildīgais par Ministru kabineta 2011.gada 29.novembra sēdē atbalstītā likumprojekta "Grozījumi likumā "Par Valsts ieņēmumu dienestu"" (prot. Nr.70 55.§) turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
3. Valsts kancelejai nosūtīt šo protokollēmumu Saeimai.
 
13.§
Par likumprojektu "Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām""

TA-2180 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atzīt par aktualitāti zaudējušu Ministru kabineta 2011.gada 29.novembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.70 54.§) 3.punktu.
2. Noteikt, ka atbildīgais par Ministru kabineta 2011.gada 29.novembra sēdē atbalstītā likumprojekta "Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām"" (prot. Nr.70 54.§) turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
3. Valsts kancelejai nosūtīt šo protokollēmumu Saeimai.
 
14.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā veic zemes kadastrālo uzmērīšanu par valsts budžeta līdzekļiem"

TA-3325 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
15.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 27.decembra noteikumos Nr.1040 "Kārtība, kādā ārstniecības persona ziņo par vakcinācijas izraisītajām komplikācijām""

TA-3122 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
16.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 27.jūlija noteikumos Nr.635 "Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas, administrēšanas un uzraudzības kārtība šķiedras linu un kaņepju pirmapstrādātājiem un personām, kuras uzskata par apstrādātājiem""

TA-3302 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
17.§
Rīkojuma projekts "Par Latvijas Republikas dalību Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas Pasaules forumā par caurskatāmību un informācijas apmaiņu attiecībā uz nodokļiem"

TA-62 ____________________________________

(A.Birums, E.Rinkēvičs, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Finanšu ministram nosūtīt Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas Globālajam forumam par caurskatāmību un informācijas apmaiņu nodokļu mērķiem (turpmāk – OECD Globālais forums) apstiprinājuma vēstuli par Latvijas Republikas pievienošanos OECD Globālajam forumam.
3. Finanšu ministrijai dalības maksu OECD Globālajā forumā par 2012.gadu nodrošināt Finanšu ministrijas resoram 2012.gadam piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros.
4. Jautājumu par Finanšu ministrijas valsts budžeta bāzes izdevumu 2013.- 2015.gadam palielināšanu ilgtermiņa saistībām par EUR 15 100 jeb latu ekvivalentā LVL 10 612 ik gadu dalības maksas OECD Globālajā forumā segšanai izskatīt valsts 2013.gada valsts budžeta projekta sagatavošanas procesā.
 
18.§
Rīkojuma projekts "Par Finanšu ministrijas un iekšējā audita struktūrvienību funkcijām Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda, Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta, Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta un Latvijas Šveices sadarbības programmas vadības un kontroles sistēmā"

TA-3290 ____________________________________

(I.Viņķele, V.Dombrovskis)

Ņemot vērā finanšu ministra pienākumu izpildītājas, labklājības ministres priekšlikumu, jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.
 
19.§
Plāna projekts dzimumu līdztiesības īstenošanai 2012.–2014.gadam

TA-3128 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
20.§
Informatīvais ziņojums "Par kārtību, kādā Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijā tiek pārskatīta personām piešķirtā invaliditātes grupa"

TA-2991 ____________________________________

(E.Celmiņa, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Labklājības ministrijai sagatavot un labklājības ministram līdz 2012.gada 30.aprīlim iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā noteikumu projektu par grozījumiem Ministru kabineta 2010.gada 28.decembra noteikumos Nr.1209 „Noteikumi par prognozējamas invaliditātes, invaliditātes un darbspēju zaudējuma noteikšanas kritērijiem, termiņiem un kārtību”, paredzot iespēju invaliditāti bez atkārtota ekspertīzes termiņa noteikt arī neatgriezenisku funkcionēšanas ierobežojumu gadījumā.
 
21.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-63 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
22.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1640 "Noteikumi par pievienotās vērtības nodokļa deklarāciju""

TA-100 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
23.§
Noteikumu projekts "Latvijas un Šveices sadarbības programmas grantu shēmas "Šveices pētnieku aktivitātes Latvijā" apakšprojektu iesniegumu atklāta konkursa nolikums"

TA-89 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
24.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā ar brīvības atņemšanu notiesātos nodarbina par samaksu"

TA-76 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
25.§
Rīkojuma projekts "Par R.Lūša pārcelšanu"

TA-73 ____________________________________

(I.Viņķele, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
26.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā piešķir valsts atbalstu vaislas lauksaimniecības dzīvnieku ierakstīšanai ciltsgrāmatā, kā arī to ģenētiskās kvalitātes noteikšanai un produktivitātes datu izvērtēšanai"

TA-87 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
27.§
Rīkojuma projekts "Par tiešās pārvaldes iestādes "Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē sekretariāts" izveidošanu"

TA-98 ____________________________________

(E.Rinkēvičs, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
28.§
Noteikumu projekts "Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē sekretariāta nolikums"

TA-103 ____________________________________

(E.Rinkēvičs, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
29.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumos Nr.237 "Ārlietu ministrijas nolikums""

TA-101 ____________________________________

(E.Rinkēvičs, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
30.§
Rīkojuma projekts "Par R.Beinaroviča atbrīvošanu no Labklājības ministrijas valsts sekretāra amata"

TA-116 ____________________________________

(I.Viņķele, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
31.§
Latvijas nacionālā pozīcija "Par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu"

TA-96 ____________________________________

(L.Straujuma, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas nacionālo pozīciju Nr.1 „Par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu”.
 
32.§
Latvijas Republikas nostājas prejudiciālā nolēmuma lūguma procesā Eiropas Savienības Tiesas lietā C-527/11 Ablessio projekts

TA-102-IP ____________________________________

(I.Kalniņš, V.Dombrovskis)

1. Apstiprināt Latvijas Republikas nostājas projektu, sniedzot rakstiskus apsvērumus prejudiciālā nolēmuma procesā Eiropas Savienības Tiesas lietā C-527/11 Ablessio.
2. Pilnvarot Tieslietu ministrijas Eiropas Savienības Tiesas departamenta direktoru I.Kalniņu un Tieslietu ministrijas Eiropas Savienības Tiesas departamenta juriskonsulti I.Ņesterovu pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Tiesas lietā C-527/11 Ablessio.
 
33.§
Latvijas Republikas nostājas prejudiciālā nolēmuma lūguma procesā Eiropas Savienības Tiesas lietā C-525/11 Mednis projekts

TA-104-IP ____________________________________

(I.Kalniņš, V.Dombrovskis)

1. Apstiprināt Latvijas Republikas nostājas projektu, sniedzot rakstiskus apsvērumus prejudiciālā nolēmuma procesā Eiropas Savienības Tiesas lietā C 525/11 Mednis.
2. Pilnvarot Tieslietu ministrijas Eiropas Savienības Tiesas departamenta direktoru I.Kalniņu un Tieslietu ministrijas Eiropas Savienības Tiesas departamenta juriskonsultu K.Freimani pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Tiesas lietā C-525/11 Mednis.
 
34.§
Latvijas nacionālā pozīcija Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2012.gada 23.janvāra sanāksmei

TA-119 ____________________________________

(L.Straujuma, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas nacionālo pozīciju Nr.1 „Par Priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido tirgu kopīgo organizāciju lauksamniecības produktiem (Vienotā TKO regula) un par Priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Padomes regulu Nr.1234/2007 attiecībā uz vienotā maksājuma shēmu un atbalstu vīnogulāju audzētājiem” Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2012.gada 23.janvāra sanāksmei.
3. Zemkopības ministrei L.Straujumai pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2012.gada 23.janvāra sanāksmē.
 
35.§
Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Ārlietu padomes 2012. gada 23. janvāra sanāksmei

TA-122 ____________________________________

(E.Rinkēvičs, A.Ronis, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības 2012.gada 23.janvāra Ārlietu padomes sanāksmē izskatāmajos jautājumos:
2.1. pozīcija Nr.3 „Sīrija”;
2.2. pozīcija Nr.12 „Birma/Mjanma”;
2.3. pozīcija Nr.14 „Baltkrievija”;
2.4. pozīcija Nr.26 „Irāna”;
2.5. pozīcija Nr.6 „Sudāna/Dienvidsudāna”;
2.6. pozīcija Nr.1 „Par Operāciju centra aktivizēšanu KDAP operāciju/misiju atbalstam Āfrikas raga reģionā”.
3. Pieņemt zināšanai Ārlietu ministrijas sagatavoto informatīvo ziņojumu par citiem Eiropas Savienības Ārlietu padomē izskatāmajiem jautājumiem.
4. Ārlietu ministram E.Rinkēvičam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Ārlietu padomes 2012.gada 23.janvāra sanāksmē.
 
36.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 23.marta noteikumos Nr.281 "Par Saprašanās memorandu starp Amerikas Savienoto Valstu Aizsardzības departamentu, Beļģijas Karalistes aizsardzības ministru, Bulgārijas Aizsardzības ministriju, Kanādas Nacionālās Aizsardzības departamentu, Čehijas Republikas Aizsardzības ministriju, Dānijas Karalistes Aizsardzības ministriju, Francijas Republikas aizsardzības ministru, Vācijas Federatīvās Republikas Aizsardzības ministriju, Grieķijas Republikas Nacionālās Aizsardzības ministriju, Ungārijas Republikas Aizsardzības ministriju, Itālijas Republikas Aizsardzības ministriju, Latvijas Republikas Aizsardzības ministriju, Lietuvas Republikas Nacionālās Aizsardzības ministriju, Nīderlandes Karalistes aizsardzības ministru, Norvēģijas Karalistes Aizsardzības ministriju, Polijas Republikas Nacionālās aizsardzības ministru, Portugāles Republikas aizsardzības ministru, Rumānijas Nacionālās Aizsardzības ministriju, Slovākijas Republikas Aizsardzības ministriju, Slovēnijas Republikas Aizsardzības ministriju, Spānijas Karalistes Aizsardzības ministriju, Turcijas Republikas Ģenerālštābu, Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes Aizsardzības ministriju un Apvienoto spēku Eiropā Augstākās virspavēlniecības štābu par NATO Speciālo operāciju koordinācijas centra (NSCC) izveidošanu, organizāciju, administrēšanu, drošību, finansēšanu un personāla komplektēšanu""

TA-85-DV ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
37.§
Par Ministru kabineta 2011.gada 20.decembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.75 72.§) 3.punkta izpildi

TA-121-DV ____________________________________

()

Dienesta vajadzībām
 
38.§
Dienesta vajadzībām

SAN-123-DV ____________________________________

()

 
 

Sēdi slēdz plkst. 14.10


Ministru prezidents V.Dombrovskis

Labklājības ministre I.Viņķele

Valsts kancelejas direktore
E.Dreimane

Skatīt darba kārtību