Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 7

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.7

2012.gada 7.februārī

 

Sēdi vada

Ministru prezidents

 -

 V.Dombrovskis

 

Piedalās:

Ārlietu ministrs

-

E.Rinkēvičs

Ekonomikas ministrs

-

D.Pavļuts

Iekšlietu ministrs

-

R.Kozlovskis

Izglītības un zinātnes ministrs

-

R.Ķīlis

Kultūras ministre

-

Ž.Jaunzeme-Grende

Labklājības ministre

-

I.Viņķele

Satiksmes ministrs

-

A.Ronis

Tieslietu ministrs

-

G.Bērziņš

Veselības ministre

-

I.Circene

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

E.Sprūdžs

Zemkopības ministre

-

L.Straujuma

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Latvijas Bankas pārstāvis

-

E.Kušners

Valsts kancelejas direktore 

-

E.Dreimane

Juridiskās departamenta vadītāja, Valsts kancelejas direktora vietniece

 

-

I.Gailīte


 

 

Protokolē

Dokumentu nodrošinājuma departamenta vadītāja

 

Sēdi sāk plkst.12.00

-

L.Peinberga

1.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 25.novembra noteikumos Nr.963 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.5.2.2.2.apakšaktivitāti "Nevalstisko organizāciju administratīvās kapacitātes stiprināšana"""

TA-144 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
2.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 30.novembra noteikumos Nr.1075 "Valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogs""

TA-3284 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
3.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1651 "Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku darba samaksu, kvalifikācijas pakāpēm un to noteikšanas kārtību""

TA-3212 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
4.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 22.oktobra noteikumos Nr.478 "Kārtība, kādā aizpildāmas, iesniedzamas, reģistrējamas un glabājamas valsts amatpersonu deklarācijas un aizpildāmi un iesniedzami valsts amatpersonu saraksti""

TA-203 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
5.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumos Nr.662 "Akcīzes preču aprites kārtība""

TA-74 ____________________________________

(A.Danilāns, G.Bērziņš, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Pieņemt zināšanai Finanšu ministrijas pārstāvja sniegto informāciju, ka noteikumi papildu administratīvo slogu neradīs, jo jebkura persona, kas atbilst noteiktajām prasībām, var saņemt licenci.
 
6.§
Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā"

TA-46 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Ekonomikas ministrijai noformēt likumprojektu priekšlikumu veidā, un ekonomikas ministram iesniegt tos attiecīgajā Saeimas komisijā.
 
7.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2000.gada 30.maija noteikumos Nr.187 "Iekārtu elektrodrošības noteikumi""

TA-14 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
8.§
Rīkojuma projekts "Par Latvijas Nacionālo akreditācijas padomi"

TA-129 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
9.§
Likumprojekts "Grozījumi Fizisko personu datu aizsardzības likumā"

TA-3184 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir iekšlietu ministrs.
 
10.§
Rīkojuma projekts "Par uzņemšanu Latvijas pilsonībā naturalizācijas kārtībā"

TA-228 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
11.§
Likumprojekts "Par Latvijas Republikas valdības un Lietuvas Republikas valdības līgumu par bijušajā PSRS uzkrāto apdrošināšanas periodu ieskaitīšanu"

TA-108 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt Latvijas Republikas valdības un Lietuvas Republikas valdības līguma par bijušajā PSRS uzkrāto apdrošināšanas periodu ieskaitīšanu (turpmāk – līgums) projekta parakstīšanu.
2. Pilnvarot labklājības ministru parakstīt līgumu.
3. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
4. Labklājības ministrijai pēc līguma parakstīšanas iesniegt to Valsts kancelejā.
5. Valsts kancelejai sagatavot līgumu un likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
6. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir labklājības ministrs.
7. Labklājības ministrijai līgumā Latvijas Republikas pusei paredzēto pasākumu īstenošanu nodrošināt valsts sociālās apdrošināšanas speciālajā budžetā piešķirto līdzekļu ietvaros.
 
12.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 7.jūnija noteikumos Nr.402 "Noteikumi par reklāmas objektu vai informācijas objektu izvietošanu gar ceļiem, kā arī kārtību, kādā saskaņojama reklāmas objektu vai informācijas objektu izvietošana""

TA-3251 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
13.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu pirkšanu valsts autoceļa E22 posma Rīga (Tīnūži) - Koknese rekonstrukcijas projekta īstenošanai"

TA-194 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Satiksmes ministrijai pirkt šādus nekustamos īpašumus Ķeguma novadā un Ogres novadā:
2.1. nekustamo īpašumu „Piepiņi A” (nekustamā īpašuma kadastra Nr.7484 002 0023) – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 7484 002 0188) Rembates pagasta Ķeguma novadā 0,44 ha platībā par Ls 2400,00;
2.2. nekustamo īpašumu „Piepiņi P” (nekustamā īpašumu kadastra Nr.7484 002 0022) – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 7484 002 0189) Rembates pagasta Ķeguma novadā 0,90 ha platībā par Ls 3700,00;
2.3. nekustamo īpašumu „Jaunsētas P” (nekustamā īpašuma kadastra Nr.7484 002 0040) – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 7484 002 0181) Rembates pagasta Ķeguma novadā 0,38 ha platībā par Ls 2000,00;
2.4. nekustamo īpašumu „Nīmes P” (nekustamā īpašuma kadastra Nr.7484 001 0014) – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 7484 001 0150) Rembates pagasta Ķeguma novadā 0,23 ha platībā par Ls 1100,00;
2.5. nekustamo īpašumu „Vētras P” (nekustamā īpašuma kadastra Nr.7452 004 0014) – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 7452 004 0272) Krapes pagasta Ogres novadā 0,0559 ha platībā par Ls 310,00;
2.6. nekustamo īpašumu „Vārpas P” (nekustamā īpašuma kadastra Nr.7452 001 0013) – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 7452 001 0027) Krapes pagasta Ogres novadā 0,02 ha platībā par Ls 120,00;
2.7. nekustamo īpašumu „Kalēji A” (nekustamā īpašuma kadastra Nr.7452 004 0012) – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 7452 004 0108) Krapes pagasta Ogres novadā 1,58 ha platībā par Ls 8700,00;
2.8. nekustamo īpašumu „Jaunkrijdibenes 2” (nekustamā īpašuma kadastra Nr.7468 011 0052) – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 7468 011 0052) Madlienas pagasta Ogres novadā 0,19 ha platībā par Ls 1050,00;
2.9. nekustamo īpašumu „Jaunkrijdibenes P” (nekustamā īpašuma kadastra Nr.7468 011 0025) – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 7468 011 0065) Madlienas pagasta Ogres novadā 0,28 ha platībā par Ls 1550,00.
 
14.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma pirkšanu valsts autoceļa E22 posma Ludza - Terehova rekonstrukcijas projekta īstenošanai"

TA-197 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Satiksmes ministrijai pirkt nekustamo īpašumu „Kaziņas - 1” (nekustamā īpašuma kadastra Nr.6858 003 0003) – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 6858 003 0168) 1,27 ha platībā - Isnaudas pagastā, Ludzas novadā, par Ls 19 300,00.
 
15.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma pirkšanu Vircavas tilta rekonstrukcijas projekta īstenošanai uz autoceļa P94 Jelgava–Staļģene–Code 3,00.km"

TA-198 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Satiksmes ministrijai pirkt nekustamo īpašumu „Lazdas A” (nekustamā īpašuma kadastra Nr.5456 002 0130) – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 5456 002 0167) 0,0154 ha platībā – Jaunsvirlaukas pagastā, Jelgavas novadā par Ls 1935,75, kas ietver nekustamā īpašuma tirgus vērtību un apstādījumu kokaudzes vērtību.
 
16.§
Likumprojekts "Grozījums likumā "Par Eiropas konvenciju par Starptautisko komercšķīrējtiesu""

TA-3269 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.
3. Ārlietu ministrija informē Apvienoto Nāciju Ģenerālsekretāru par Latvijas Republikas deklarācijas atcelšanu, kas veikta saskaņā ar Konvencijas 2.panta 2.punktu.
 
17.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 7.jūnija noteikumos Nr.433 "Noteikumi par pieteikumu veidlapām ierakstiem uzņēmumu reģistra žurnālā, masu informācijas līdzekļu reģistrā un arodbiedrību reģistrā un reģistrācijas apliecībām""

TA-117 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
18.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par meža apsaimniekošanu iežogotā meža platībā, kas izveidota dzīvnieku turēšanai nebrīvē"

TA-35 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
19.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu biškopībai, tā administrēšanas un uzraudzības kārtību"

TA-3312 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
20.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 9.novembra noteikumos Nr.1029 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu zivsaimniecības attīstībai atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā pasākumam "Ūdens faunas un floras aizsardzība un attīstība"""

TA-200 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
21.§
Koncepcijas projekts par korupcijas risku samazināšanu valsts pārvaldes iestādēs un pašvaldībās

TA-1676 ____________________________________

(D.Kurpniece, A.Ronis, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
Noteikt, ka rīkojumu paraksta tieslietu ministrs (otrais paraksts).
 
22.§
Informatīvais ziņojums "Par Latvijas valdības prioritātēm Dānijas prezidentūrā Eiropas Savienības Padomē"

TA-206 ____________________________________

(E.Rinkēvičs, G.Bērziņš, D.Pavļuts, V.Dombrovskis)

Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
 
23.§
Par Latvāņu izplatības ierobežošanas programmas 2006.-2012.gadam izpildi laika posmā no 2009.gada līdz 2011.gadam

TA-3103 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai sagatavot un vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram līdz 2012.gada 1.decembrim iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā rīkojuma projektu par grozījumiem Ministru kabineta 2006.gada 6.jūnija rīkojumā Nr.426 "Par Latvāņu izplatības ierobežošanas programmu 2006.–2012.gadam".
 
24.§
Rīkojuma projekts "Par Valdības rīcības plānu Deklarācijas par Valda Dombrovska vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību īstenošanai"

TA-292 ____________________________________

(Ģ.Blumers, G.Puķītis, L.Straujuma, E.Sprūdžs, D.Pavļuts, I.Šura, G.Kauliņš, E.Dreimane, I.Zemdega-Grāpe, D.Mūrmane-Umbraško, I.Circene, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai precizēt rīcības plāna projektu, ņemot vērā izteiktos priekšlikumus, to skaitā: svītrot 98.7.apakšpunktā vārdus "turpmāk" un "to spēkā stāšanās dienā"; 99.5.apakšpunktā paredzēt, ka lēmums par normatīvā regulējuma virzību obligātajai depozīta sistēmai dzērienu iepakojumam tiek pieņemts pēc ekonomiskā pamatojuma izvērtēšanas (ieviešanai atbilstoši izvērtējumam, indikatīvi ar 2015.gadu); 45.1.apakšpunktā paredzēt, ka otra atbildīgā institūcija par uzdevuma izpildi ir Ekonomikas ministrija; precizēt 29.1. un 29.2.apakšpunkta redakciju atbilstoši Veselības ministrijas un sociālo partneru saskaņotam priekšlikumam, un sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
Noteikt, ka rīkojumu paraksta finanšu ministrs (otrais paraksts).
2. Konceptuāli atbalstīt Izglītības un zinātnes ministrijas, Ekonomikas ministrijas, Zemkopības ministrijas, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas piedāvāto pasākumu (Valdības rīcības plāna attiecīgi 9.4., 27.6., 39.3., 51.3., 55.4., 70.5., 77.2., 78.2., 91.1., 91.2., 96.1., 143.2. un 148.3. apakšpunktā minētie pasākumi) īstenošanu ES fondu 2014-2020 programmēšanas periodā, ja nepieciešams, attiecīgi precizējot pasākumu saturu un īstenošanas veidu atbilstoši Nacionālā attīstības plāna un nākamā ES fondu plānošanas perioda prioritātēm.
 
25.§
Priekšlikumi likuma "Grozījumi Latvijas Republikas valsts robežas likumā" otrreizējai caurlūkošanai

TA-207 ____________________________________

(I.Pētersone-Godmane, L.Medina, E.Dreimane, R.Kozlovskis, A.Ronis, G.Kauliņš, A.Matīss, L.Čunka, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iekšlietu ministra iesniegtos priekšlikumus likuma "Grozījumi Latvijas Republikas valsts robežas likumā" otrreizējai caurlūkošanai, papildinot tos ar Satiksmes ministrijas pārstāvja ierosināto priekšlikumu Ministru kabinetam noteikt kārtību un nosacījumus ārējās sauszemes robežas rindu administrēšanas deleģēšanai privātpersonai.
2. Valsts kancelejai steidzami noformēt un nosūtīt priekšlikumus Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai.
 
26.§
Noteikumu projekts "Par Latvijas Republikas un Ukrainas ekonomiskās sadarbības programmu 2012. – 2013.gadam"

TA-279 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai noformēt noteikumu projektu rīkojuma projekta veidā un sagatavot to parakstīšanai.
 
27.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 21.jūnija noteikumos Nr.568 "Noteikumi par Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm mēnešalgu un speciālajām piemaksām""

TA-260 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
28.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 20.jūlija noteikumos Nr.662 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.3.1.6.aktivitāti "Liepājas Karostas ilgtspējīgas attīstības priekšnoteikumu nodrošināšana"""

TA-274 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
29.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 17.jūnija noteikumos Nr.573 "Kārtība, kādā administrē Eiropas Lauksaimniecības garantiju fondu, Eiropas lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Zivsaimniecības fondu, kā arī atbalstu valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauksaimniecībai, lauku un zivsaimniecības attīstībai""

TA-211 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
30.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu pirkšanu valsts autoceļa E22 posma Rīga (Tīnūži) – Koknese rekonstrukcijas projekta īstenošanai"

TA-269 ____________________________________

(Dž.Innusa, K.Lore, D.Baltruma, D.Pavļuts, G.Bērziņš, V.Putāns, V.Dombrovskis)

1. Jautājumu turpināt izskatīt Ministru kabineta 2012.gada 14.februāra sēdē.
2. Satiksmes ministrijai kopīgi ar Ekonomikas ministriju, Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju atkārtoti izvērtēt rīkojuma projekta juridiskos un finanšu aspektus, un satiksmes ministram līdz 2012.gada 13.februārim iesniegt attiecīgu informāciju Valsts kancelejā.
 
31.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma pirkšanu valsts autoceļa E22 posma Rīga (Tīnūži) – Koknese rekonstrukcijas projekta īstenošanai"

TA-270 ____________________________________

(Dž.Innusa, K.Lore, D.Baltruma, D.Pavļuts, G.Bērziņš, V.Putāns, V.Dombrovskis)

1. Jautājumu turpināt izskatīt Ministru kabineta 2012.gada 14.februāra sēdē.
2. Satiksmes ministrijai kopīgi ar Ekonomikas ministriju, Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju atkārtoti izvērtēt rīkojuma projekta juridiskos un finanšu aspektus, un satiksmes ministram līdz 2012.gada 13.februārim iesniegt attiecīgu informāciju Valsts kancelejā.
 
32.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts pamatbudžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-271 ____________________________________

(U.Lielpēters, E.Rinkēvičs, G.Grūbe, E.Kots, I.Circene, G.Bērziņš, R.Kozlovskis, Ž.Jaunzeme-Grende, J.Siksnis, I.Viņķele, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai kopīgi ar Kultūras ministriju precizēt rīkojuma projektu, paredzot, ka piešķirtie finanšu līdzekļi izmantojami tikai referenduma būtības un rezultātu skaidrošanai (bet ne aģitācijai par vienu vai otru viedokli), un Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
33.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-272 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
34.§
Rīkojuma projekts "Par pretendentu un ierēdņu vērtēšanas komisiju"

TA-276 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
35.§
Likumprojekts "Grozījumi Aizsargjoslu likumā"

TA-295, TA-2273, TA-82 ____________________________________

(D.Pavļuts, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Ekonomikas ministrijai noformēt likumprojektu priekšlikumu veidā, un ekonomikas ministram iesniegt tos Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai.
3. Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildi Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai.
 
36.§
Rīkojuma projekts "Par I.Jaunzemes pārcelšanu"

TA-293 ____________________________________

(I.Viņķele, D.Pavļuts, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
37.§
Latvijas nacionālā pozīcija Nr.2 "Par Eiropas Savienības Kohēzijas politikas regulu priekšlikumiem 2014.-2020.gada plānošanas periodam"

TA-220 ____________________________________

(A.Antonovs, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas nacionālo pozīciju Nr.2 par ES Kohēzijas politikas regulu priekšlikumiem 2014. – 2020.gada plānošanas periodam.
 
38.§
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Komisijas pret Latviju ierosināto pārkāpuma procedūru Nr.2007/2189"

TA-265-IP ____________________________________

(D.Vilkaste, E.Sprūdžs, V.Dombrovskis)

Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
 
39.§
Latvijas nacionālā pozīcija par Latvijas nostāju Eiropas Savienības Transporta, telekomunikāciju un enerģētikas ministru padomes 2012.gada 14.februāra sanāksmē izskatāmajos Ekonomikas ministrijas kompetencē esošajos jautājumos

TA-297 ____________________________________

(D.Pavļuts, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas nacionālo pozīciju Nr.2 „Eiropas Savienojumu Instruments - Par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai par vadlīnijām trans-Eiropas enerģētikas infrastruktūrai un ar ko atceļ Lēmumu Nr.1364/2006/EC”.
3. Ekonomikas ministram D.Pavļutam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Transporta, telekomunikāciju un enerģētikas ministru padomes 2012.gada 14.februāra sanāksmē Ekonomikas ministrijas kompetences jautājumos.
 
40.§
Latvijas nacionālās pozīcijas par Eiropas Savienības Izglītības, jaunatnes, kultūras un sporta ministru padomes 2012.gada 10.februāra sanāksmē izskatāmajiem Izglītības un zinātnes ministrijas kompetencē esošajiem jautājumiem

TA-300 ____________________________________

(R.Ķīlis, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Izglītības, jaunatnes, kultūras un sporta ministru padomes 2012.gada 10.februāra sanāksmē izskatāmajos Izglītības un zinātnes ministrijas kompetencē esošajos jautājumos:
2.1. pozīcija Nr.1 "Par Projektu Padomes un Komisijas 2012.gada kopīgajam ziņojumam par stratēģiskās sistēmas Eiropas sadarbībai izglītības un apmācības jomā („IA 2020”) īstenošanu: Izglītība un apmācība gudrā, ilgtspējīgā un iekļaujošā Eiropā";
2.2. pozīcija Nr.1 "Par „Eiropa 2020” stratēģiju – Izglītības un apmācības nozīme jauniešu bezdarba mazināšanā".
3. Izglītības un zinātnes ministram R.Ķīlim pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Izglītības, jaunatnes, kultūras un sporta ministru padomes 2012.gada 10.februāra sanāksmē Izglītības un zinātnes ministrijas kompetencē esošajos jautājumos.
 
41.§
Rīkojuma projekts "Par Pablo Goodman (Pavel Lozhevich) izdošanu Baltkrievijas Republikai kriminālvajāšanai"

TA-182-IP ____________________________________

(V.Rūsiņa, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
42.§
Informatīvais ziņojums "Par Latvijas-Krievijas starpvaldību komisijas darbu"

TA-67-DV ____________________________________

(E.Rinkēvičs, Ž.Jaunzeme- Grende, V.Dombrovskis)

Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
 
43.§
Informatīvais ziņojums "Par Ministru kabineta 2011.gada 22.februāra sēdes protokollēmumā (prot. Nr.11 79.§) "Par Latvijas-Krievijas Starpvaldību komisijas darbu" noteiktā uzdevuma izpildi"

TA-71-IP ____________________________________

(Ž.Jaunzeme-Grende, E.Rinkēvičs, V.Dombrovskis)

Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
 
44.§
Par Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedumu lietā "Longa Yonkeu pret Latviju"

50-k ____________________________________

(S.Kauliņa, A.Ronis, R.Kozlovskis, D.Pavļuts, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Ārlietu ministrijai nodrošināt Eiropas Cilvēktiesību tiesas 2011.gada 15.novembra sprieduma lietā "Longa Yonkeu pret Latviju" tulkošanu latviešu valodā un tulkojuma publicēšanu laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".
3. Finanšu ministrijai no kārtējā gada valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" piešķirt Ārlietu ministrijai 6 326 LVL (ekvivalents 9 000 EUR pēc Latvijas Bankas kursa 0,702804) izmaksāšanai GUY Walter Longa Yonkeu saskaņā ar Eiropas Cilvēktiesību tiesas 2011.gada 15.novembra spriedumu lietā "Longa Yonkeu pret Latviju".
4. Iekšlietu ministram izveidot darba grupu, kurā iesaistīt arī Ārlietu ministrijas un Tieslietu ministrijas pārstāvjus, lai izvērtētu normatīvo regulējumu un sagatavotu attiecīgus grozījumus Patvēruma likumā un Imigrācijas likumā.
 
45.§
Par Ministru kabineta 2011.gada 4.novembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.63 4.§) "Par ministriju un citu centrālo valsts iestāžu papildu līdzekļu pieprasījumiem 2012.-2014.gadam" 6.punkta izpildi

TA-215-DV ____________________________________

(G.Bērziņš, I.Viņķele, E.Dreimane, M.Lazdovskis, D.Pavļuts, E.Sprūdžs, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Atbalstīt informatīvajā ziņojumā piedāvāto risinājuma variantu.
3. Tieslietu ministrijai precizēt informatīvo ziņojumu atbilstoši Finanšu ministrijas priekšlikumiem, saskaņot ar Finanšu ministriju un iesniegt Valsts kancelejā.
4. Pieņemt zināšanai, ka Finanšu ministrija ir atbalstījusi šī protokollēmuma 2.punktā minēto risinājuma variantu.
 

Sēdi slēdz plkst. 15.10


Ministru prezidents V.Dombrovskis

Valsts kancelejas direktore
E.Dreimane

Skatīt darba kārtību