Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 10

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.10

2012.gada 21.februārī

 

Sēdi vada

Ministru prezidents

 -

 V.Dombrovskis

 

Piedalās:

Ekonomikas ministrs

-

D.Pavļuts

Iekšlietu ministrs

-

R.Kozlovskis

Kultūras ministre

-

Ž.Jaunzeme-Grende

Labklājības ministre

-

I.Viņķele

Tieslietu ministrs

-

G.Bērziņš

Veselības ministre

-

I.Circene

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

E.Sprūdžs

Zemkopības ministre

-

L.Straujuma

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Valsts kancelejas direktore 

-

E.Dreimane

Juridiskās departamenta vadītāja, Valsts kancelejas direktora vietniece

 

-

I.Gailīte


 

 

Protokolē

Dokumentu nodrošinājuma departamenta vadītāja

 

Sēdi sāk plkst.12.00

-

L.Peinberga

1.§
Likumprojekts "Grozījums likumā "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju""

TA-50 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir ekonomikas ministrs.
 
2.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 16.oktobra noteikumos Nr.711 "Noteikumi par privatizācijas sertifikātu tirgus starpniecības sabiedrību licenču izsniegšanas, apturēšanas un anulēšanas kārtību, valsts nodevas likmi par tās saņemšanu, kā arī starpniecības sabiedrību pienākumiem un to uzraudzības kārtību""

TA-81 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
3.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumos Nr.483 "Noteikumi par iekārtu elektromagnētisko saderību""

TA-130 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
4.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu"

TA-223 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
5.§
Rīkojuma projekts "Par dzīvojamo māju neprivatizēto daļu nodošanu pašvaldību īpašumā"

TA-222 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
6.§
Rīkojuma projekts "Par dzīvojamo māju neprivatizēto daļu nodošanu pašvaldību īpašumā"

TA-192 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
7.§
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošo nekustamo īpašumu nodošanu pašvaldību īpašumā"

TA-193 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
8.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Pērnavas ielā 7, Jelgavā, pārņemšanu valsts īpašumā"

TA-183 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
9.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 5.februāra noteikumos Nr.61 "Kārtība, kādā izsniedz caurlaides pasta pārvadātāju transportlīdzekļiem, inkasācijas transportlīdzekļiem, Saeimas transportlīdzekļiem, Valsts prezidenta Kancelejas transportlīdzekļiem, Valsts kancelejas transportlīdzekļiem un ministriju transportlīdzekļiem, ar kuriem nogādā pasta sūtījumus""

TA-69 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
10.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā Valsts policija klasificē šaujamieročus, munīciju un lielas enerģijas pneimatiskos ieročus"

TA-9 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
11.§
Noteikumu projekts "Licenču un sertifikātu reģistra noteikumi"

TA-3256 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
12.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 22.februāra noteikumos Nr.148 "Profesionālās izglītības kompetences centra statusa piešķiršanas un anulēšanas kārtība""

TA-339 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
13.§
Noteikumu projekts "Dziesmu un deju svētku padomes nolikums"

TA-305 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
14.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 5.oktobra noteikumos Nr.951 "Kārtība, kādā Valsts ieņēmumu dienests sniedz Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai ziņas par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām""

TA-191 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Noteikumu īstenošanu nodrošināt piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros.
 
15.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 26.februāra noteikumos Nr.107 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma apakšaktivitāti "Darba attiecību un darba drošības normatīvo aktu uzraudzības pilnveidošana"""

TA-307 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
16.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 14.jūlija noteikumos Nr.785 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.3.1.1.5.apakšaktivitāti "Atbalsts bezdarba riskam pakļauto personu apmācībai"""

TA-308 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
17.§
Noteikumu projekts "Grozījums 2007.gada 26.jūnija noteikumos Nr.455 "Noteikumi par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Autotransporta direkcija" sniegto maksas pakalpojumu cenrādi""

TA-178 ____________________________________

(S.Bajāre, A.Matīss, V.Dombrovskis)

 

1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Finanšu ministrijai informatīvajā ziņojumā "Par valsts (pašvaldību) nodevu un maksas pakalpojumu nošķiršanu un nodevu sistēmas pilnveidošanu" paredzēt pārejas periodu un risinājumu spēkā esošo valsts nodevu un maksas pakalpojumu sakārtošanai, pārskatīšanai un izvērtēšanai, un finanšu ministram mēneša laikā iesniegt informatīvo ziņojumu izskatīšanai Ministru kabinetā.
3. Satiksmes ministrijai pēc šī protokollēmuma 2.punktā minētā informatīvā ziņojuma "Par valsts (pašvaldību) nodevu un maksas pakalpojumu nošķiršanu un nodevu sistēmas pilnveidošanu" izskatīšanas Ministru kabinetā izvērtēt tiesību aktus, kas reglamentē tās kompetencē esošās valsts nodevas un maksas pakalpojumus, izstrādāt un noteiktā kārtībā iesniegt Ministru kabinetā atbilstošus grozījumus tiesību aktos.

 
18.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā izsniedz, uz laiku aptur vai anulē speciālās atļaujas (licences) un licences kartītes komercpārvadājumu veikšanai ar autotransportu un izsniedz autopārvadājumu vadītāja profesionālās kompetences sertifikātus"

TA-180 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
19.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā izsniedz, anulē vai uz laiku aptur Eiropas Kopienas atļaujas, Eiropas Kopienas atļauju kopijas un autovadītāja atestātus starptautiskajiem komercpārvadājumiem ar autotransportu Eiropas Savienības teritorijā"

TA-181 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
20.§
Rīkojuma projekts "Par Ogres novada pašvaldības nekustamā īpašuma pārņemšanu valsts īpašumā"

TA-212 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
21.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 31.maija rīkojumā Nr.297 "Par zemes vienību piederību vai piekritību valstij un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda attiecīgās ministrijas vai valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" personā""

TA-84 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
22.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 10.novembra rīkojumā Nr.648 "Par zemes vienību Rīgas administratīvajā teritorijā piederību vai piekritību valstij un to nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda attiecīgās ministrijas vai valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" personā""

TA-92, TA-250 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
23.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 30.augusta noteikumos Nr.670 "Noteikumi par izpildu darbību veikšanai nepieciešamo izdevumu apmēru un to maksāšanas kārtību""

TA-185 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
24.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2000.gada 26.septembra noteikumos Nr.330 "Vakcinācijas noteikumi""

TA-66 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
25.§
Noteikumu projekts "Dabas lieguma "Jaunciems" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi"

TA-34 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
26.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā ārvalsts zinātniskās pētniecības kuģim izsniedz speciālo atļauju zinātniskās izpētes darbu veikšanai Latvijas Republikas teritoriālajā jūrā, kontinentālajā šelfā un ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā"

TA-3 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
27.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par ziņojamām, reģistrējamām un valsts uzraudzībā esošām dzīvnieku infekcijas slimībām un kārtību, kādā par tām sniedzama informācija Pārtikas un veterinārajam dienestam"

TA-109 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
28.§
Rīkojuma projekts "Par meža zemes transformāciju nekustamajā īpašumā Dzintara ielā 63, Rīgā"

TA-140 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
29.§
Rīkojuma projekts "Par vienreizējā sociālā pabalsta piešķiršanu M.Čerpinskai sakarā ar trīnīšu piedzimšanu"

TA-349 ____________________________________

(I.Viņķele, V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
30.§
Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta Atzinības raksta piešķiršanu"

TA-359 ____________________________________

(I.Viņķele, V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
31.§
Rīkojuma projekts "Par Dz.Striku"

TA-353 ____________________________________

(D.Pavļuts, V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
32.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 17.augusta noteikumos Nr.784 "Noteikumi par alkoholisko dzērienu daudzuma noteikšanu, spirta uzskaiti un spirta daudzuma kontroles kārtību""

TA-326 ____________________________________

(G.Pužule, V.Dombrovskis)

 

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Finanšu ministrijai sagatavot un finanšu ministram līdz 2012.gada 1.augustam iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par uztura bagātinātāju (kuri satur spirtu un kurus reģistrē, izplata, realizē, noformē un piegādā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par obligātajām nekaitīguma un marķējuma prasībām uztura bagātinātājiem un uztura bagātinātāju reģistrācijas kārtību, ja absolūtā spirta saturs nepārsniedz 80 mililitrus iepakojumā) apgrozījumu valstī gada pirmajā pusē sadalījumā pa mēnešiem.

 
33.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts nodevu par personu apliecinošu dokumentu izsniegšanu"

TA-268 ____________________________________

(I.Pētersone-Godmane, S.Bajāre, I.Viņķele, E.Sprūdžs, I.Circene, R.Kozlovskis, E.Beļskis, I.Treiguts, V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
34.§
Noteikumu projekts "Personu apliecinošu dokumentu noteikumi"

TA-369 ____________________________________

(I.Pētersone-Godmane, S.Bajāre, I.Viņķele, E.Sprūdžs, I.Circene, R.Kozlovskis, E.Beļskis, I.Treiguts, V.Dombrovskis)

 

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2. Iekšlietu ministrijai kopīgi ar Valsts kanceleju noteikumu projektā precizēt 12.pielikumu atbilstoši Valsts kancelejas juriskonsulta atzinumam, kā arī noteikt, ka līdz elektroniskas vēlētāju reģistrācijas ieviešanai Latvijas pilsoņa pase ir obligāti nepieciešams dokuments vēlēšanu tiesību īstenošanai, un precizēto noteikumu projektu iesniegt Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
4. Iekšlietu ministrijai sadarbībā ar Labklājības ministriju un citām ieinteresētajām iestādēm veikt personas apliecību plašākas izmantošanas iespēju izpēti, sagatavot informatīvo ziņojumu, un iekšlietu ministram līdz 2012.gada 1.septembrim ziņojumu noteiktā kārtībā iesniegt Ministru kabinetā.

 
35.§
Par Ministru kabineta 2011.gada 22.marta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.18 25.§) "Informatīvais ziņojums "Par normatīvā regulējuma izstrādāšanas nepieciešamību zaudējumu atlīdzināšanas tiesiskā regulējuma trūkumu novēršanai Satversmes tiesas 2009.gada 28.maija sprieduma lietā Nr.2008-47-01 kontekstā"" izpildi

TA-261 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Ņemot vērā Iekšlietu ministrijas iesniegto informāciju, pagarināt Ministru kabineta 2011.gada 22.marta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.18 25.§) "Informatīvais ziņojums "Par normatīvā regulējuma izstrādāšanas nepieciešamību zaudējumu atlīdzināšanas tiesiskā regulējuma trūkumu novēršanai Satversmes tiesas 2009.gada 28.maija sprieduma lietā Nr.2008-47-01 kontekstā"" 4.punktā dotā uzdevuma izpildes termiņu līdz 2012.gada 1.augustam.

 
36.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 1.marta noteikumos Nr.173 "Kārtība, kādā tiek piešķirts valsts un Eiropas Savienības atbalsts lauksaimniecībai tiešā atbalsta shēmu ietvaros""

TA-325 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
37.§
Informatīvais ziņojums "Par 2011.gada tautas skaitīšanas gaitu un galvenajiem rezultātiem"

TA-328 ____________________________________

(D.Pavļuts, A.Žīgure, G.Bērziņš, J.Pūce, Ž.Jaunzeme-Grende, R.Kozlovskis, V.Dombrovskis)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Ekonomikas ministrijai:
2.1. izveidot un vadīt starpministriju (starpinstitūciju) darba grupu savlaicīgai priekšlikumu izstrādei nākamās tautas skaitīšanas organizēšanas pilnveidošanai, lai 2021.gada tautas skaitīšanu varētu veikt, visu nepieciešamo informāciju iegūstot no administratīvajiem reģistriem un citām datu bāzēm, atsakoties no iedzīvotāju aptaujas internetā vai viņu dzīvesvietās;
2.2. darba grupas izstrādāto informatīvo ziņojumu, kurā ietverti konkrēti priekšlikumi, tautas skaitīšanas alternatīvo izmaksu salīdzinājums, ja tautas skaitīšanu veic aptaujas kārtībā vai visu nepieciešamo informāciju iegūstot no datu bāzēm, un indikatīvais finansējums, lai savlaicīgi varētu lemt par budžeta līdzekļu piešķiršanu, noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā līdz 2012.gada 1.decembrim.

 
38.§
Likumprojekts "Par grozījumiem Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības bankas Dibināšanas līgumā"

TA-107 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu un Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības bankas Pilnvarnieku valdes 2011.gada 30.septembra rezolūciju Nr.137 un 2011.gada 30.septembra rezolūciju Nr.138 (turpmāk – Rezolūcijas) iesniegšanai Saeimā.
3. Pēc likumprojekta un Rezolūciju apstiprināšanas Saeimā Ārlietu ministrijai Latvijas Republikas vārdā informēt Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības banku par piekrišanu grozījumiem Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības bankas Dibināšanas līgumā, izmantojot Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības bankas noteikto Apstiprinājuma paziņojuma redakciju.
4. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.

 
39.§
Informatīvais ziņojums "Par Latvijas Stratēģiskās attīstības plāna 2010.-2013.gadam uzdevumu un darbības rezultātu īstenošanu kārtējā pārskata periodā"

TA-371 ____________________________________

(L.Ozoliņa, V.Dombrovskis)

 

Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
 
40.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Latvijas Stratēģiskās attīstības plānā 2010.-2013.gadam"

TA-375 ____________________________________

(L.Ozoliņa, V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
41.§
Informatīvais ziņojums "Latvijas Republikas Regulārais ziņojums atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 23.aprīļa Direktīvas 2009/28/EK par atjaunojamo energoresursu izmantošanas veicināšanu un ar ko groza un sekojoši atceļ Direktīvas 2001/77/EK un 2003/30/EK 22.pantam"

TA-384 ____________________________________

(D.Merirands, D.Pavļuts, J.Pūce, V.Dombrovskis)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Ekonomikas ministrijai iesniegt informatīvo ziņojumu Eiropas Komisijai.
 
42.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 30.jūnija noteikumos Nr. 490 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.5.1.2.1.apakšaktivitāti "Normatīvo aktu prasībām neatbilstošo izgāztuvju rekultivācija"""

TA-389 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
43.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības reģistrācijai nepieciešamajiem dokumentiem un šīs sabiedrības atbilstības"

TA-394 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
44.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu Ikšķiles novada pašvaldības īpašumā"

TA-280 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
45.§
Rīkojuma projekts "Par Ikšķiles novada pašvaldības nekustamā īpašuma pārņemšanu valsts īpašumā"

TA-282 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Pieņemt zināšanai Zemkopības ministrijas pārstāvju sniegto informāciju, ka Ogres novada pašvaldība un Ikšķiles novada pašvaldība turpina darbu, lai zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 7401 003 0435) 0,0662 ha platībā īpašuma tiesības nostiprinātu zemesgrāmatā uz Ikšķiles novada pašvaldības vārda un nodotu šo nekustamo īpašumu valsts īpašumā Zemkopības ministrijas valdījumā.

 
46.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-385 ____________________________________

(I.Pētersone-Godmane, V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
47.§
Rīkojuma projekts "Par Slimību profilakses un kontroles centra izveidošanu un Veselības ministrijas padotībā esošo valsts pārvaldes iestāžu reorganizāciju"

TA-396 ____________________________________

(R.Muciņš, I.Circene, L.Medina, I.Bērziņa, P.Apinis, S.Zitāne, I.Viņķele, S.Bajāre, V.Dombrovskis)

 

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2. Veselības ministrijai precizēt rīkojuma projektu un anotāciju atbilstoši Tieslietu ministrijas priekšlikumiem, saskaņot ar Tieslietu ministriju un iesniegt Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
4. Ar reorganizāciju saistītie izdevumi tiks segti no valsts aģentūrai "Latvijas Infektoloģijas centrs", Veselības inspekcijai, Nacionālajam veselības dienestam un Pārtikas un veterinārajam dienestam piešķirtajiem valsts budžeta līdzekļiem atbilstoši likumam "Par valsts budžetu 2012.gadam".
5. Veselības ministrijai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā iesniegt Finanšu ministrijā priekšlikumus apropriācijas pārdalei 2012.gadā starp programmām/ apakšprogrammām un izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām, tai skaitā:
5.1. budžeta apakšprogrammā 39.01.00 "Infekcijas slimību specifiskā diagnostika, ārstēšana un profilakse" samazinot valsts aģentūrai „Latvijas Infektoloģijas centrs” vispārējā kārtībā sadalāmo dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem un izdevumus 8 145 045 latu apmērā, tai skaitā atlīdzībai 5 187 113 latu apmērā (tai skaitā izdevumus atalgojumam 4 138 065 latu apmērā), precēm un pakalpojumiem 2 954 497 latu apmērā un kapitālajiem izdevumiem 3 435 latu apmērā un budžeta apakšprogrammā 33.01.00 "Ārstniecība" palielinot vispārējā kārtībā sadalāmo dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem un izdevumus subsīdijām un dotācijām 8 145 045 latu apmērā;
5.2. budžeta apakšprogrammas 02.04.00 "Rezidentu apmācība" ietvaros veicot pārdali starp izdevumiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām, samazinot izdevumus atlīdzībai 103 058 latu apmērā (tai skaitā izdevumus atalgojumam 83 075 latu apmērā), precēm un pakalpojumiem 12 528 latu apmērā un palielinot izdevumus valsts budžeta transfertiem valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātajām publiskajām personām un budžeta nefinansētām iestādēm noteiktam mērķim 115 586 latu apmērā;
5.3. budžeta apakšprogrammā 62.06.00 "Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projektu īstenošana (2007-2013)" samazinot vispārējā kārtībā sadalāmo dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem un kapitālos izdevumus 1 017 736 latu apmērā, pārdalot finansējumu 74.resora "Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmai 80.00.00 "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai";
5.4. budžeta programmā 45.00.00 "Veselības aprūpes finansējuma administrēšana un ekonomiskā novērtēšana" samazinot Nacionālajam veselības dienestam vispārējā kārtībā sadalāmo dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem un izdevumus 283 102 latu apmērā, tai skaitā atlīdzībai 234 210 latu apmērā (tai skaitā izdevumus atalgojumam 188 361 latu apmērā), precēm un pakalpojumiem 38 722 latu apmērā un kapitālajiem izdevumiem 10 170 latu apmērā un budžeta apakšprogrammā 39.01.00 "Infekcijas slimību specifiskā diagnostika, ārstēšana un profilakse" palielinot Slimību profilakses un kontroles centram vispārējā kārtībā sadalāmo dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem un izdevumus 283 102 latu apmērā, tai skaitā atlīdzībai 234 210 latu apmērā (tai skaitā izdevumus atalgojumam 188 361 latu apmērā), precēm un pakalpojumiem 38 722 latu apmērā un kapitālajiem izdevumiem 10 170 latu apmērā;
5.5. budžeta apakšprogrammā 46.01.00 "Uzraudzība un kontrole" samazinot Veselības inspekcijai vispārējā kārtībā sadalāmo dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem un izdevumus 11 916 latu apmērā, tai skaitā atlīdzībai 10 924 latu apmērā (tai skaitā izdevumus atalgojumam 8 802 latu apmērā), precēm un pakalpojumiem 992 latu apmērā un budžeta apakšprogrammā 39.01.00 "Infekcijas slimību specifiskā diagnostika, ārstēšana un profilakse" palielinot Slimību profilakses un kontroles centram vispārējā kārtībā sadalāmo dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem un izdevumus 11 916 latu apmērā, tai skaitā atlīdzībai 10 924 latu apmērā (tai skaitā izdevumus atalgojumam 8 802 latu apmērā), precēm un pakalpojumiem 992 latu apmērā.
6. Veselības ministrijai priekšlikumu par jaunas valsts budžeta apakšprogrammas kodu un nosaukumu tiešās valsts pārvaldes iestādei "Slimību profilakses un kontroles centrs" iesniegt Finanšu ministrijā likumprojekta "Par valsts budžetu 2013.gadam" sagatavošanas un izskatīšanas procesā.
7. Veselības inspekcijai izstrādāt tās pārziņā esošās informācijas sistēmas "Kosmētikas līdzekļu un tabakas izstrādājumu reģistrācijas sistēma" reorganizācijas projektu un līdz 2012.gada 1.aprīlim saskaņot to ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju.
8. Pārtikas un veterinārais dienests pārņem Veselības inspekcijas pārvaldes uzdevumu bez finansējuma.
9. Veselības ministrijai rīkojumā minēto funkciju un pārvaldes uzdevumu īstenošanu nodrošināt, nepieprasot papildu valsts budžeta līdzekļus.
10. Pieņemt zināšanai Veselības ministrijas pārstāvju sniegto informāciju, ka pēc reorganizācijas ēkas un teritorija, kurā atradās valsts aģentūra „Latvijas Infektoloģijas centrs”, arī turpmāk tiks izmantotas līdzšinējām - veselības aizsardzības - vajadzībām.

 
48.§
Rīkojuma projekts "Par konkursa atlases komisijas izveidošanu Latvijas ekspertu izvirzīšanai ievēlēšanai Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūras valdē un atklāta konkursa izsludināšanu"

TA-406 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
49.§
Latvijas nacionālā pozīcija "Par Grozīto priekšlikumu Padomes Lēmumam par Eiropas Savienības pašu resursu sistēmu, grozīto priekšlikumu Padomes Regulai ar ko nosaka Eiropas Savienības pašu resursu sistēmas īstenošanas pasākumus, grozīto priekšlikumu Padomes Regulai par metodēm un procedūru, lai darītu pieejamus tradicionālos un NKI pašu resursus, un par pasākumiem, lai izpildītu kases vajadzības, priekšlikumu Padomes Regulai par metodēm un procedūru, lai darītu pieejamus pašu resursus, kuru pamatā ir pievienotās vērtības nodoklis, priekšlikumu Padomes Regulai par metodēm un procedūru, lai darītu pieejamus pašu resursus, kuru pamatā ir finanšu darījumu nodoklis"

TA-400 ____________________________________

(I.Pavlina, V.Dombrovskis)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas nacionālo pozīciju "Par Grozīto priekšlikumu Padomes Lēmumam par Eiropas Savienības pašu resursu sistēmu, grozīto priekšlikumu Padomes Regulai ar ko nosaka Eiropas Savienības pašu resursu sistēmas īstenošanas pasākumus, grozīto priekšlikumu Padomes Regulai par metodēm un procedūru, lai darītu pieejamus tradicionālos un NKI pašu resursus, un par pasākumiem, lai izpildītu kases vajadzības, priekšlikumu Padomes Regulai par metodēm un procedūru, lai darītu pieejamus pašu resursus, kuru pamatā ir pievienotās vērtības nodoklis, priekšlikumu Padomes Regulai par metodēm un procedūru, lai darītu pieejamus pašu resursus, kuru pamatā ir finanšu darījumu nodoklis" (pozīcija Nr.2).

 
50.§
Latvijas nacionālā pozīcija "Par Komisijas paziņojumu Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai "Stratēģijas "Eiropa 2020" projektu obligāciju iniciatīvas izmēģinājuma posms"

TA-404 ____________________________________

(I.Pavlina, V.Dombrovskis)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas nacionālo pozīciju Nr.1 "Par Komisijas paziņojumu Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai "Stratēģijas "Eiropa 2020" projektu obligāciju iniciatīvas izmēģinājuma posms"".

 
51.§
Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomes un Ārlietu padomes 2012.gada 27.-28.februāra sanāksmei

TA-420 ____________________________________

(A.Teikmanis, V.Dombrovskis)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Ārlietu padomes 2012.gada 27.-28.februāra sanāksmē izskatāmajos jautājumos:
2.1. pozīcija Nr.4 "Sīrija";
2.2. pozīcija Nr.2 "Ēģipte";
2.3. pozīcija Nr.2 "Dienvidkaukāzs".
3. Pieņemt zināšanai sagatavoto informatīvo ziņojumu par citiem Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomē un Ārlietu padomē izskatāmajiem jautājumiem.
4. Ārlietu ministram E.Rinkēvičam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomes un Ārlietu padomes 2012.gada 27.-28.februāra sanāksmē.

 
52.§
Latvijas nacionālā pozīcija "Par Padomes lēmuma projektu, ar ko atļauj Komisijai vest sarunas par līgumu starp Krievijas Federāciju, Baltkrievijas Republiku un Eiropas Savienību par elektroenerģijas sistēmas darbību Baltijas valstīs"

TA-424 ____________________________________

(D.Pavļuts, V.Dombrovskis)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas nacionālo pozīciju par Padomes lēmuma projektu, ar ko atļauj Komisijai vest sarunas par līgumu starp Krievijas Federāciju, Baltkrievijas Republiku un Eiropas Savienību par elektroenerģijas sistēmas darbību Baltijas valstīs.

 
53.§
Instrukcijas projekts "Drošības prasības informācijas sistēmām, kurās apstrādā informāciju dienesta vajadzībām un kuras ir savienotas ar elektronisko sakaru tīklu"

TA-124-DV ____________________________________

(G.Bērziņš, J.Batalauskis, L.Straujuma, A.Teikmanis, D.Pavļuts, E.Dreimane, E.Sprūdžs, I.Circene, V.Dombrovskis)

 

1. Jautājuma izskatīšanu atlikt.
2. Tieslietu ministrijai saskaņot instrukcijas projektu ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, atkārtoti izvērtēt instrukcijas projektā ietvertās normas kontekstā ar nepieciešamību īstenot drošības prasības, neparedzot valsts budžeta papildu izdevumus, un iesniegt jautājumu izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.

 
54.§
Dienesta vajadzībām

TA-425-DV ____________________________________

()

.
 
55.§
Par Eiropas Cilvēktiesību tiesā izskatāmo lietu "Brūzītis pret Latviju"

63-k ____________________________________

(I.Reine, E.Sprūdžs, V.Dombrovskis)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Ministru kabineta pārstāvim starptautiskajās cilvēktiesību institūcijās turpināt procesu lietā.
 
56.§
Par Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedumu lietā "Zandbergs pret Latviju"

68-k ____________________________________

(I.Reine, V.Dombrovskis)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Finanšu ministrijai no kārtējā gada valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" piešķirt Ārlietu ministrijai LVL 2 109 (ekvivalents EUR 3 000 pēc Latvijas Bankas kursa 0,702804) izmaksāšanai Kasparam Zandbergam saskaņā ar Eiropas Cilvēktiesību tiesas 2011.gada 20.decembra spriedumu lietā "Zandbergs pret Latviju".
3. Ārlietu ministrijai nodrošināt Eiropas Cilvēktiesību tiesas 2011.gada 20.decembra sprieduma lietā "Zandbergs pret Latviju" tulkošanu latviešu valodā un tulkojuma publicēšanu laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

 
57.§
Konfidenciāli

76-k____________________________________

()

.
 

Sēdi slēdz plkst. 15.40


Ministru prezidents V.Dombrovskis

Valsts kancelejas direktore
E.Dreimane

Skatīt darba kārtību