Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 11

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.11

2012.gada 28.februārī

 

Sēdi vada

Ministru prezidents

 -

 V.Dombrovskis

 

Piedalās:

Aizsardzības ministrs

-

A.Pabriks

Ekonomikas ministrs

-

D.Pavļuts

Finanšu ministrs

-

A.Vilks

Iekšlietu ministrs

-

R.Kozlovskis

Izglītības un zinātnes ministrs

-

R.Ķīlis

Kultūras ministre

-

Ž.Jaunzeme-Grende

Labklājības ministre

-

I.Viņķele

Satiksmes ministrs

-

A.Ronis

Tieslietu ministrs

-

G.Bērziņš

Veselības ministre

-

I.Circene

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

E.Sprūdžs

Zemkopības ministre

-

L.Straujuma

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Latvijas Bankas pārstāvis

-

E.Kušners

Valsts kancelejas direktore 

-

E.Dreimane

Juridiskās departamenta vadītāja, Valsts kancelejas direktora vietniece

 

-

I.Gailīte


 

 

Protokolē

Dokumentu nodrošinājuma departamenta vadītāja

 

Sēdi sāk plkst.12.00

-

L.Peinberga

1.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 20.decembra noteikumos Nr.971 "Valsts zemes dienesta nolikums""

TA-380 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
2.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju""

TA-310 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir ekonomikas ministrs.
 
3.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 11.februāra noteikumos Nr.74 "Prasības individuālajiem aizsardzības līdzekļiem, to atbilstības novērtēšanas kārtība un tirgus uzraudzība""

TA-190 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
4.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumos Nr.286 "Kārtība, kādā komersanti nodrošina un sniedz drošības rezervju pakalpojumu valsts naftas produktu (degvielas) drošības rezervju izveidei noteiktā apjomā""

TA-382 ____________________________________

(D.Pavļuts, J.Lukss, J.Pūce, V.Dombrovskis)

 

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Ekonomikas ministrijai tehniski precizēt noteikumu projektu un iesniegt to Valsts kancelejā.
2.Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
3. Ekonomikas ministrijai, sagatavojot iesniegšanai Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu atbilstoši Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra sēdē (prot. Nr.76 32.§ 2.punkts) dotajam uzdevumam, papildināt ziņojumu ar izvērtējumu iespējai paplašināt konkursa pretendentu loku, iekļaujot to skaitā finanšu institūcijas.

 
5.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumos Nr.495 "Likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" normu piemērošanas kārtība""

TA-2729 ____________________________________

(A.Orehova, V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai kopīgi ar Finanšu ministriju precizēt noteikumu projekta 23.prim punkta 4.apakšpunkta redakciju atbilstoši Finanšu ministrijas izteiktajam priekšlikumam, un Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 
6.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 30.marta noteikumos Nr.300 "Noteikumi par akcīzes nodokļa deklarācijas veidlapām un to aizpildīšanas kārtību""

TA-263 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
7.§
Rīkojuma projekts "Par Latvijas Republikas delegāciju Starptautiskā Valūtas fonda un Pasaules bankas grupas pavasara sanāksmē Vašingtonā 2012.gada 20.-22.aprīlī"

TA-315 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
8.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamās mantas pārdošanu"

TA-141 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
9.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 22.februāra noteikumos Nr.149 "Noteikumi par profesionālās izglītības iestāžu valsts pārvaldes uzdevuma ietvaros sniegto maksas pakalpojumu cenrādi""

TA-187 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
10.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 20.janvāra noteikumos Nr.46 "Narkotiku kontroles un narkomānijas ierobežošanas koordinācijas padomes nolikums""

TA-383 ____________________________________

(R.Kozlovskis, S.Bajāre, J.Bekmanis, V.Dombrovskis)

 

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2. Iekšlietu ministrijai atkārtoti saskaņot noteikumu projektu ar Finanšu ministriju un iesniegt precizēto projektu Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
11.§
Noteikumu projekts "Grādu un profesionālo kvalifikāciju pielīdzināšanas kārtība"

TA-3320 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
12.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības iestādēs un atskaitīti no tām, un obligātās prasības pārcelšanai uz nākamo klasi"

TA-403 ____________________________________

(I.Juhņeviča, I.Viņķele, Ģ.Blumers, A.Pabriks, R.Kozlovskis, V.Dombrovskis)

 

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Valsts kancelejai, pieaicinot iesaistīto ministriju un institūciju pārstāvjus, izanalizēt spēkā esošo regulējumu jautājumā par vecāku pienākumiem bērna pamattiesību nodrošināšanā izglītības jomā, sagatavot priekšlikumus regulējuma pilnveidošanai, lai sekmētu minēto pienākumu izpildi, un līdz 2012.gada 1.aprīlim noteiktā kārtībā iesniegt jautājumu izskatīšanai Ministru kabinetā.
3. Izglītības un zinātnes ministrijai sagatavot un noteiktā kārtībā līdz 2012.gada 28.maijam iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā tiesību akta projektu par grozījumiem Ministru kabineta 2009.gada 24.novembra noteikumos Nr.1338 „Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos”, paredzot kārtību rīcībai gadījumos, kad izglītojamais apdraud savu vai citu personu veselību, drošību vai dzīvību.

 
13.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā publiskos dokumentus pārvērš elektroniskā formā"

TA-55 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Kultūras ministrijai sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju izvērtēt iegūtā publiskā dokumenta regulējumu Arhīvu likumā, Elektronisko dokumentu likumā un Dokumentu juridiskā spēka likumā un, ja nepieciešams, sagatavot un kultūras ministram līdz 2013.gada 1.janvārim noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā attiecīgus grozījumus normatīvajos aktos.

 
14.§
Likumprojekts "Grozījums Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā"

TA-139 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir labklājības ministrs.
3. Jautājumu par papildu valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu 2015.gadā un turpmākajos gados no vardarbības cietušo pilngadīgo personu un vardarbību veikušu personu sociālās rehabilitācijas pakalpojumu nodrošināšanai skatīt Ministru kabinetā likumprojekta par valsts budžetu kārtējam gadam sagatavošanas un izskatīšanas procesā.

 
15.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ģimenes valsts politikas pamatnostādnēs 2011.–2017.gadam"

TA-125 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
16.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 18.februāra rīkojumā Nr.65 "Par Ģimenes valsts politikas pamatnostādnēm 2011.–2017.gadam""

TA-127 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
17.§
Instrukcijas projekts "Civilmilitārās gaisa telpas plānošanas un koordinācijas ekspertu grupas lēmumu pieņemšanas kārtība"

TA-12 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto instrukcijas projektu.
Valsts kancelejai sagatavot instrukcijas projektu parakstīšanai.
 
18.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 27.aprīļa noteikumos Nr.397 "Noteikumi par Valsts civilās aviācijas drošības programmu""

TA-65 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
19.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1494 "Mopēdu, mehānisko transportlīdzekļu, to piekabju un sastāvdaļu atbilstības novērtēšanas noteikumi""

TA-301 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
20.§
Noteikumu projekts "Grozījums 2001.gada 3.aprīļa Ministru kabineta noteikumos Nr.152 "Darbnespējas lapu izsniegšanas kārtība""

TA-253 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
21.§
Par Ministru kabineta 2008.gada 15.septembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.65 28.§) "Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 17.janvāra noteikumos Nr.61 "Noteikumi par Zāļu valsts aģentūras publisko maksas pakalpojumu cenrādi""" 2.punktā dotā uzdevuma izpildi

TA-3172 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Noteikt, ka Ministru kabineta 2008.gada 15.septembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.65 28.§) "Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 17.janvāra noteikumos Nr.61 "Noteikumi par Zāļu valsts aģentūras publisko maksas pakalpojumu cenrādi"" 2.punktā dotā uzdevuma izpilde tiek nodrošināta divu mēnešu laikā pēc Finanšu ministrijas izstrādātajā informatīvajā ziņojumā "Par valsts (pašvaldību) nodevu un maksas pakalpojumu nošķiršanu un nodevu sistēmas pilnveidošanu" minēto likumprojektu pieņemšanas Saeimā.

 
22.§
Par Ministru kabineta 2009.gada 6.oktobra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.67 23.§) "Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 27.decembra noteikumos Nr.1043 "Katastrofu medicīnas centra sniegto maksas pakalpojumu cenrādis""" 2.punktā dotā uzdevuma izpildi

TA-3173 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Noteikt, ka Ministru kabineta 2009.gada 6.oktobra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.67 23.§) "Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 27.decembra noteikumos Nr.1043 "Katastrofu medicīnas centra sniegto maksas pakalpojumu cenrādis"" 2.punktā dotā uzdevuma izpilde tiks nodrošināta divu mēnešu laikā pēc Finanšu ministrijas izstrādātajā informatīvajā ziņojumā "Par valsts (pašvaldību) nodevu un maksas pakalpojumu nošķiršanu un nodevu sistēmas pilnveidošanu" minēto likumprojektu pieņemšanas Saeimā.

 
23.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par fitosanitāriem pasākumiem un to piemērošanas kārtību koksnes iepakojamajam materiālam"

TA-95 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
24.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā Valsts augu aizsardzības dienests veic references laboratorijas funkcijas augu karantīnas organismu un augiem sevišķi bīstamu organismu laboratoriskajā diagnostikā"

TA-340 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
25.§
Rīkojuma projekts "Par B.Pētersones atbrīvošanu no Valsts administrācijas skolas direktora amata"

TA-285 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
26.§
Informatīvais ziņojums "Par valsts mantas atsavināšanu pret atlīdzību akciju sabiedrības "Latvijas Gāze" īpašumā"

TA-248 ____________________________________

(J.Balčūns, V.Dombrovskis)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Atbalstīt Aizsardzības ministrijas lēmumu par augstā spiediena P mazāks 0,6 MPa gāzesvada D 60,3mm no gāzesvada noslēgierīces A-8126 līdz noslēgierīcei PA-9118 ar kopējo garumu 192,75 m Kadagā, Ādažu novadā, atsavināšanu pret atlīdzību akciju sabiedrības „Latvijas Gāze” īpašumā.
3. Iegūtos līdzekļus par šī protokollēmuma 2.punktā minētās valsts mantas atsavināšanu akciju sabiedrības „Latvijas Gāze” īpašumā 5 000 latu apmērā (plus PVN 22%) ieskaitīt valsts pamatbudžeta ieņēmumos.

 
27.§
Informatīvais ziņojums "Par atalgojuma daļveida attiecināšanu un darba laika uzskaites sistēmas piemērošanu Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda, Norvēģijas finanšu instrumenta un Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta vadības nodrošināšanai"

TA-105 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Finanšu ministrijai un Valsts kancelejai nodrošināt atalgojuma daļas attiecināšanu un elektroniskas darba laika uzskaites sistēmas projekta ieviešanu līdz 2012.gada 1.oktobrim.
3. Finanšu ministrijai sadarbībā ar Valsts kanceleju sagatavot informatīvo ziņojumu par projekta rezultātiem un pieejamo Tehniskās palīdzības finansējumu, un finanšu ministram iesniegt informatīvo ziņojumu Ministru kabinetā vienlaikus ar informatīvo ziņojumu par Eiropas Savienības fondu apguvi 2012.gada trešajā ceturksnī.
4. Konceptuāli atbalstīt atalgojuma daļas attiecināšanu un elektroniskas darba laika uzskaites sistēmas ieviešanu ne vēlāk kā 2014.gadā institūcijās, kas administrē Eiropas Savienības fondus un citus finanšu instrumentus.

 
28.§
Informatīvais ziņojums "Par obligātā izglītības vecumā esošo bērnu uzskaiti"

TA-284 ____________________________________

(A.Stankevičs, A.Pabriks, I.J.Mihailovs, V.Dombrovskis)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Izglītības kvalitātes valsts dienestam turpināt regulāri apkopot informāciju par obligātā izglītības vecumā esošajiem bērniem, kuri nav reģistrēti nevienas izglītības iestādes sarakstā, tajā skaitā apzināt iemeslus, kuru dēļ šie bērni nav reģistrēti nevienas izglītības iestādes sarakstā.
3. Izglītības un zinātnes ministrijai sadarbībā ar citām ministrijām veicināt obligātā izglītības vecumā esošajiem bērniem, kuri nav reģistrēti nevienas izglītības iestādes sarakstā, normatīvajos aktos noteikto obligātās izglītības ieguvi.
4. Iekšlietu ministrijai sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju izvērst interneta vidē informatīvu kampaņu attiecībā uz personām, kurām ir Latvijas valstiskā piederība un kuras uzturas ārpus Latvijas Republikas ilgāk par sešiem mēnešiem, lai informētu par šo personu pienākumu saskaņā ar Iedzīvotāju reģistra likuma 15.panta otro daļu paziņot Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei par savu un savu nepilngadīgo bērnu dzīvesvietas adresi ārvalstīs.

 
29.§
Informatīvais ziņojums "Par īstenotajiem valsts informācijas sistēmu attīstības projektiem un par priekšlikumiem valsts informācijas sistēmu attīstībai"

TA-213 ____________________________________

(A.Laurinovičs, V.Dombrovskis)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai tehniski precizēt informatīvo ziņojumu un iesniegt to Valsts kancelejā.
3. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai līdz 2013.gada 1.martam izstrādāt un noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā grozījumus normatīvajos aktos, kas noteiktu vienotu valsts informācijas sistēmu izveides un darbības koordinācijas un uzraudzības tiesisko regulējumu atbilstoši informatīvajā ziņojumā sniegtajiem priekšlikumiem.

 
30.§
Atbildes projekts Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai (par grozījumiem Krimināllikumā)

TA-245 ____________________________________

(L.Medina, I.Lāce, G.Bērziņš, R.Kozlovskis, A.Pabriks, I.Circene, D.Trofimovs, Ž.Jaunzeme-Grende, V.Dombrovskis)

 

1. Atbalstīt priekšlikumu tieslietu ministram izveidot darba grupu Tieslietu ministrijas pārstāvja vadībā, lai apzinātu un apkopotu Igaunijas, Lietuvas un citu ārvalstu pieredzi Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas vēstulē minēto problēmu risināšanā un sagatavotu priekšlikumu turpmākās rīcības virzieniem. Darba grupā iekļaut arī Iekšlietu ministrijas pārstāvi (darba grupas vadītāja vietnieks), Labklājības ministrijas, Veselības ministrijas, Izglītības un zinātnes ministrijas, Kultūras ministrijas, kā arī nevalstisko organizāciju pārstāvjus. Tieslietu ministram darba grupas apkopoto informāciju un priekšlikumus līdz 2012.gada 1.jūlijam iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā.
2. Atbalstīt iesniegto atbildes projektu Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai.
3. Valsts kancelejai kopīgi ar Tieslietu ministriju papildināt atbildes projektu, norādot, ka Tieslietu ministrijas vadībā tiks izveidota darba grupa komisijas vēstulē minēto problēmu risināšanai, un Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildi Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai.
4. Labklājības ministrijai savas kompetences ietvaros līdz 2012.gada 1.oktobrim izvērtēt, kādus valsts atbalsta pasākumus būtu nepieciešams un iespējams sniegt seksuālo pakalpojumu sniedzējiem, kuri vēlas pārtraukt šo nodarbošanos.
5. Izglītības un zinātnes ministrijai savas kompetences ietvaros līdz 2012.gada 1.oktobrim izvērtēt nepieciešamību un iespēju uzlabot esošās mācību programmas, lai to saturā akcentētu vērtībizglītības, dzimumu līdztiesības un veselības izglītības jautājumus.
6. Kultūras ministrijai savas kompetences ietvaros līdz 2012.gada 1.oktobrim izvērtēt nepieciešamību un iespēju sadarbībā ar valsts, pašvaldību institūcijām vai nevalstiskajām organizācijām īstenot pasākumus dzimumu līdztiesības izpratnes, morāles principu, cieņas pret cilvēku un ģimeniskām vērtībām veicināšanai sabiedrībā.

 
31.§
Rīkojuma projekts "Par Norvēģijas finanšu instrumenta līdzfinansētās programmas "Inovācijas "zaļās" ražošanas jomā" iesnieguma projektu"

TA-446 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
32.§
Rīkojuma projekts "Par konkursa atlases komisijas izveidošanu, lai izvirzītu Latvijas ekspertu uz Eiropas Komisiju pret rasismu un neiecietību (ECRI), un atklāta konkursa izsludināšanu"

TA-448 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
33.§
Rīkojuma projekts "Par valsts aģentūras "Latvijas institūts" likvidāciju un tiešās pārvaldes iestādes "Latvijas institūts" izveidošanu"

TA-435 ____________________________________

(A.Teikmanis, V.Dombrovskis)

 

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Pieņemt zināšanai Ārlietu ministrijas valsts sekretāra sniegto informāciju, ka ar visiem valsts aģentūras "Latvijas institūts" darbiniekiem darba tiesiskās attiecības tiek turpinātas.

 
34.§
Noteikumu projekts "Latvijas institūta nolikums"

TA-436 ____________________________________

(A.Teikmanis, V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
35.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumos Nr.237 "Ārlietu ministrijas nolikums""

TA-437 ____________________________________

(A.Teikmanis, V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
36.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-438 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
37.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-440 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
38.§
Rīkojuma projekts "Par finansējuma piešķiršanu un līdzekļu pārdali stacionārās veselības aprūpes nodrošināšanai, palielinot viena pacienta ārstēšanas tarifu terapeitiskajiem pakalpojumiem" un informatīvais ziņojums "Par līgumu noslēgšanas gaitu starp Nacionālo veselības dienestu un ārstniecības iestādēm"

TA-452 ____________________________________

(R.Muciņš, V.Dombrovskis)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
39.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 1.marta noteikumos Nr.163 "Noteikumi par Valsts augu aizsardzības dienesta sniegto maksas pakalpojumu cenrādi""

TA-450 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
40.§
Likumprojekts "Par Līgumu par stabilitāti, koordināciju un pārvaldību ekonomiskajā un monetārajā savienībā"

TA-458 ____________________________________

(K.Našeniece, A.Pabriks, A.Balode, E.Kušners, S.Bajāre, V.Dombrovskis)

 

1. Atbalstīt Līguma par stabilitāti, koordināciju un pārvaldību ekonomiskajā un monetārajā savienībā (turpmāk – Līgums) projekta parakstīšanu.
2. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
3. Ārlietu ministrijai pēc Līguma parakstīšanas iesniegt to Valsts kancelejā.
4. Valsts kancelejai sagatavot Līgumu un likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
5. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir ārlietu ministrs.

 
41.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Koncepcijā par sociālā apdrošināšanas sistēmas stabilitāti ilgtermiņā"

TA-376 ____________________________________

(I.Viņķele, V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
42.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 17.novembra rīkojumā Nr.674 "Par Koncepciju par sociālās apdrošināšanas sistēmas stabilitāti ilgtermiņā""

TA-377 ____________________________________

(I.Viņķele, V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
43.§

Informatīvais ziņojums "Par Latvijas kā Eiropas Savienības dalībvalsts saistību izpildi laika periodā līdz 2012.gada 31.augustam un par ierosinātajām (turpinātajām) pārkāpuma procedūru lietām pret Latviju laika periodā līdz 2012.gada 1.februārim"

TA-395-IP ____________________________________

 

()

Ierobežotas pieejamības informācija
 
44.§
Latvijas nacionālā pozīcija par 2012.gada 1.- 2.marta Eiropadomē izskatāmajiem jautājumiem

TA-466 ____________________________________

(K.Našeniece, V.Dombrovskis)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas nacionālo pozīciju Nr.1 "Par 2012.gada 1.-2.marta Eiropadomē izskatāmajiem jautājumiem".
 
45.§

Informatīvais ziņojums "Par tīmekļa vietņu drošības paaugstināšanu"

 

TA-324-DV ____________________________________

 

()

Dienesta vajadzībām
 
46.§
Dienesta vajadzībām

TA-460-DV ____________________________________

 

()

 

Sēdi slēdz plkst. 14.05


Ministru prezidents V.Dombrovskis

Valsts kancelejas direktore
E.Dreimane

Skatīt darba kārtību