Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 12

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.12

2012.gada 6.martā

 

Sēdi vada

Ministru prezidents

 -

 V.Dombrovskis

 

Piedalās:

Aizsardzības ministrs

-

A.Pabriks

Ārlietu ministrs

-

E.Rinkēvičs

Ekonomikas ministrs

-

D.Pavļuts

Finanšu ministrs

-

A.Vilks

Izglītības un zinātnes ministrs

-

R.Ķīlis

Kultūras ministre

-

Ž.Jaunzeme-Grende

Labklājības ministre

-

I.Viņķele

Tieslietu ministrs

-

G.Bērziņš

Veselības ministre

-

I.Circene

Zemkopības ministre

-

L.Straujuma

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Latvijas Bankas pārstāvis

-

E.Kušners

Juridiskās departamenta vadītāja, Valsts kancelejas direktora vietniece

 

-

I.Gailīte


 

 

Protokolē

Dokumentu nodrošinājuma departamenta vadītāja

 

Sēdi sāk plkst.12.00

-

L.Peinberga

1.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 15.janvāra noteikumos Nr.11 "Noteikumi par rūpniecības produkcijas klasifikāciju (PRODCOM)""

TA-329 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
2.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 27.decembra noteikumos Nr.1032 "Noteikumi par budžetu ieņēmumu klasifikāciju""

TA-439 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
3.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumos Nr.735 "Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu""

TA-2734 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
4.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par aviāciju""

TA-278 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījums Dzelzceļa likumā".
3. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir satiksmes ministrs.
4. Lūgt Saeimu izskatīt likumprojektu vienlaikus ar likumprojektu "Grozījums Dzelzceļa likumā" (likumprojektu pakete).

 
5.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 5.maija noteikumos Nr.415 "Noteikumi par Civilās aviācijas drošības kvalitātes kontroles programmu""

TA-242 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
6.§
Likumprojekts "Grozījums Dzelzceļa likumā"

TA-303 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi likumā "Par aviāciju"".
3. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir satiksmes ministrs.
4. Lūgt Saeimu izskatīt likumprojektu vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi likumā "Par aviāciju"" (likumprojektu pakete).

 
7.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2000.gada 21.marta noteikumos Nr.105 "Noteikumi par gaisa kuģu, kuģu, mazo kuģu un jahtu reģistrācijas valsts nodevu (transportlīdzekļu reģistra nodevu)""

TA-251 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
8.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 1.augusta noteikumos Nr.635 "Noteikumi par civilās aviācijas lidlauku izveidošanu, sertifikāciju un ekspluatāciju""

TA-154 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
9.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts nodevu par gaisa pārvadājumu licences vai speciālo aviācijas darbu licences izsniegšanu"

TA-188 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
10.§
Par Ministru kabineta 2011.gada 8.novembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.66 49.§) "Likumprojekts "Par Nolīgumu vēstuļu apmaiņas veidā starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Krievijas Federāciju, no otras puses, par Saskaņotiem principiem esošās Sibīrijas maršrutu izmantošanas sistēmas modernizācijas jomā, un par līdzsvarošanas mehānisma izveidi, ko veic dalībvalstis"" atzīšanu par aktualitāti zaudējušu

TA-362, TA-2771 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Ņemot vērā iesniegto informāciju, atzīt Ministru kabineta 2011.gada 8.novembra sēdes protokollēmumu (prot. Nr.66 49.§) "Likumprojekts "Par Nolīgumu vēstuļu apmaiņas veidā starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Krievijas Federāciju, no otras puses, par Saskaņotiem principiem esošās Sibīrijas maršrutu izmantošanas sistēmas modernizācijas jomā, un par līdzsvarošanas mehānisma izveidi, ko veic dalībvalstis"" par aktualitāti zaudējušu.

 
11.§
Par Ministru kabineta 2011.gada 21.jūnija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.39 13.§) "Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 25.janvāra noteikumos Nr.75 "Noteikumi par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem""" 3.punktā dotā uzdevuma izpildi

TA-75 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Ņemot vērā iesniegto informāciju par Ministru kabineta 2011.gada 21.jūnija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.39 13.§) "Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 25.janvāra noteikumos Nr.75 "Noteikumi par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem""" 3.punktā dotā uzdevuma izpildi, pagarināt tā izpildes termiņu līdz 2012.gada 1.jūnijam daļā par noteikumu projekta 1.1.apakšpunkta noformēšanu atsevišķa noteikumu projekta veidā un saskaņošanu ar Latvijas Darba devēju konfederāciju un noteikt, ka uzdevums attiecībā uz noteikumu projekta 1.6.apakšpunkta izstrādi atsevišķa noteikumu projekta veidā tiek izpildīts triju mēnešu laikā pēc Administratīvās rajona tiesas sprieduma spēkā stāšanās.

 
12.§
Rīkojuma projekts "Par D.Gaili"

TA-473 ____________________________________

(A.Vilks, D.Pavļuts, D.Gaile, G.Bērziņš, V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
13.§
Rīkojuma projekts "Par muitas ģenerāļa dienesta pakāpes piešķiršanu T.Kravalim"

TA-156 ____________________________________

(A.Vilks, V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
14.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu policijas ģenerāļa dienesta pakāpes piešķiršanu K.Čerņeckim"

TA-155 ____________________________________

(A.Vilks, V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
15.§
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas vienotā ārkārtējo notikumu numura 112 zvanu apstrādes sistēmas darbības nodrošināšanas problēmām un nepieciešamā finansējuma piešķiršanu"

TA-456 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Jautājuma izskatīšanu uz divām nedēļām atlikt.
 
16.§
Atbildes projekts Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai (par sociālajām garantijām karavīriem un amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm)

TA-302 ____________________________________

(J.Sārts, I.Gailīte, V.Dombrovskis)

 

1. Atbalstīt iesniegto atbildes projektu Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai.
2. Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildi Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai.
3. Finanšu ministram izveidot starpinstitūciju darba grupu, lai izvērtētu normatīvajos aktos noteiktās sociālās garantijas karavīriem un amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm un izstrādātu priekšlikumus par to iespējamu pilnveidošanu. Finanšu ministram informatīvo ziņojumu līdz 2012.gada 30.decembrim noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā.

 
17.§
Atbildes projekts Saeimas Ārlietu komisijai (par likumprojektu "Par Pārskatīto Eiropas Sociālo hartu")

TA-342 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

1. Atbalstīt iesniegto atbildes projektu Saeimas Ārlietu komisijai.
2. Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildi Saeimas Ārlietu komisijai.
 
18.§
Papildinājums Valsts kontrolei sniegtajai atbildei (par revīzijas rezultātiem AS "Latvijas autoceļu uzturētājs" un VAS "Latvijas Valsts ceļi")

TA-174 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

1. Atbalstīt iesniegto papildinājumu Valsts kontrolei sniegtajai atbildei.
2. Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt papildinājumu Valsts kontrolei sniegtajai atbildei.
 
19.§
Atbildes projekts Tiesībsargam (par partnerattiecību tiesisko regulējumu)

TA-219 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

1. Atbalstīt iesniegto atbildes projektu Tiesībsargam.
2. Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildi Tiesībsargam.
 
20.§
Atbildes projekts Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai (par likumprojektu "Grozījumi Kredītiestāžu likumā")

TA-361 ____________________________________

(J.Macuka, S.Bajāre, G.Bērziņš, L.Kļaviņa, V.Dombrovskis)

 

1. Atbalstīt iesniegto atbildes projektu Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai.
2. Tieslietu ministrijai kopīgi ar Finanšu ministriju steidzami precizēt atbildes projektu, iekļaujot tajā informāciju par to, ka Finanšu ministrija triju mēnešu laikā sagatavos un finanšu ministrs iesniegs izskatīšanai Ministru kabineta sēdē informatīvo ziņojumu, kurā tiks arī izvērtētas prasības un kārtība, kādā tiek izvēlētas kredītiestādes administratora kandidatūras kredītiestādes maksātnespējas procesā, iespēja paplašināt personu loku, kuras var veikt kredītiestādes administratora pienākumus kredītiestādes maksātnespējas procesā, kā arī līdzšinējā kārtība šo administratoru atlīdzības noteikšanā. Tieslietu ministram precizēto atbildes projektu iesniegt Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildi Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai.

 
21.§
Rīkojuma projekts "Par vidēja termiņa budžeta ietvara likuma projekta 2013.-2015.gadam un likuma projekta "Par valsts budžetu 2013.gadam" saskaņošanas grafiku"

TA-479 ____________________________________

(B.Bāne, V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
22.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājumā"

TA-490 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
23.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 12.maija noteikumos Nr.436 "Īstermiņa eksporta kredītu garantēšanas noteikumi""

TA-489 ____________________________________

(D.Pavļuts, I.Gailīte, V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai tehniski precizēt noteikumu projektu un sagatavot to parakstīšanai.
 
24.§
Likumprojekts "Grozījums likumā "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā""

TA-225 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir ekonomikas ministrs.
 
25.§
Informatīvais ziņojums "Par vadlīnijām būvniecības izmaksu indeksācijai"

TA-306 ____________________________________

(D.Pavļuts, O.Barānovs, D.Grūberte, J.Pūce, I.Pāže, I.Aleksandroviča, E.Kārkla, V.Dombrovskis)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Ekonomikas ministrijai tehniski precizēt informatīvo ziņojumu un iesniegt to Valsts kancelejā.
3. Valsts pārvaldes iestādēm, slēdzot publiski finansētus būvniecības līgumus, nodrošināt būvniecības līgumu nosacījumu atbilstību informatīvajam ziņojumam.
4. Aicināt pašvaldības un citas atvasinātās publiskās personas, slēdzot publiski finansētus būvniecības līgumus, nodrošināt būvniecības līgumu nosacījumu atbilstību informatīvajam ziņojumam.
5. Finanšu ministrijai kopīgi ar Satiksmes ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju divu nedēļu laikā vienoties par to, kā indeksi tiks piemēroti Eiropas Savienības fondu projektos, un finanšu ministram līdz 2012.gada 26.martam iesniegt informatīvo ziņojumu izskatīšanai Ministru kabinetā.
6. Ministrijām, izstrādājot Ministru kabineta noteikumu projektus, kas attiecas uz Eiropas Savienības fondu aktivitāšu īstenošanu, turpmāk ievērot informatīvajā ziņojumā iekļautos nosacījumus.
7. Ekonomikas ministrijai sadarbībā ar Finanšu ministriju katru gadu līdz 30.novembrim noteikt indeksēšanas slieksni būvizmaksu indeksiem, kurus piemēro nākamā gadā izsludinātiem konkursiem un atbilstoši noslēgtiem līgumiem.
8. Centrālajai statistikas pārvaldei nodrošināt visu būvizmaksu indeksu publicēšanu Centrālās statistikas pārvaldes tīmekļa vietnē.
9. Ņemot vērā iesniegto informāciju, atzīt Ministru kabineta 2011.gada 28.jūnija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.40 43.§) "Informatīvais ziņojums "Par izmaksu pieaugumu Eiropas Savienības fondu līdzfinansēto projektu ietvaros"" 2. un 5.punktu par aktualitāti zaudējušu.

 
26.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumos Nr.732 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma apakšaktivitātes "Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācību" pirmo un otro kārtu""

TA-483 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
27.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumos Nr.293 "Demogrāfisko lietu padomes nolikums""

TA-496 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
28.§
Informatīvais ziņojums "Nacionālā attīstības plāna 2014.–2020.gadam prioritāšu pamatojuma ziņojums"

TA-503 ____________________________________

(M.Krieviņš, S.Bajāre, A.Pabriks, R.Ķīlis, L.Straujuma, Ž.Jaunzeme-Grende, I.Circene, D.Pavļuts, I.Aire, I.Viņķele, V.Dombrovskis)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Nacionālā attīstības plāna 2014.–2020.gadam turpmākajā izstrādē konceptuāli atbalstīt šādas prioritātes: “Cilvēka drošumspēja”, “Tautas saimniecības izaugsme” un “Izaugsmi atbalstošas teritorijas”.
3. Ministriem nedēļas laikā iesniegt Pārresoru koordinācijas centram priekšlikumus šī protokollēmuma 2.punktā minēto prioritāšu rīcības virzieniem.
4. Pārresoru koordinācijas centram apkopot saņemtos priekšlikumus un iesniegt ziņojumu izskatīšanai Ministru kabineta 2012.gada 20.marta sēdē.
5. Noteikt, ka Ministru kabineta 2011.gada 19.oktobra sēdes protokollēmuma "Noteikumu projekts "Nacionālā attīstības plāna 2014.-2020. gadam izstrādes, ieviešanas, uzraudzības un publiskās apspriešanas kārtība" (prot. Nr.60, 29.§) 7.punktā dotā uzdevuma vietā Pārresoru koordinācijas centrs sagatavo un iesniedz noteiktā kārtībā izskatīšanai Ministru kabineta 2012.gada 24.aprīļa sēdē informatīvo ziņojumu par Nacionālā attīstības plāna 2014.-2020.gadam izstrādes gaitu un sasniegtajiem rezultātiem, bet 8.punktā dotā uzdevuma izpildes termiņš ir 2012.gada 19.jūnijs. 
29.§
Rīkojuma projekts "Par Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta līdzfinansētās programmas "Stipendijas un Latvijas – Norvēģijas Pētniecības atbalsta fonda un stipendiju programma" iesnieguma projektu"

TA-520 ____________________________________

(R.Ķīlis, M.Gruškevics, D.Grūberte, V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
30.§
Par Ministru kabineta 2009.gada 12.maija sēdes protokollēmumu (prot. Nr.31 46.§) "Likumprojekts "Latvijas Republikas valdības un Apvienoto Arābu Emirātu valdības konvencija par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma un kapitāla nodokļiem""

TA-1448 ____________________________________

(A.Vilks, E.Rinkēvičs, S.Bajāre, I.Gailīte, V.Dombrovskis)

 

1. Pilnvarot Latvijas Republikas ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieku Apvienotajos Arābu Emirātos M.Selgu parakstīt Latvijas Republikas valdības un Apvienoto Arābu Emirātu valdības konvenciju par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma un kapitāla nodokļiem un tās protokolu.
2. Atzīt par aktualitāti zaudējušu Ministru kabineta 2009.gada 12.maija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.31 46.§) „Likumprojekts „Latvijas Republikas valdības un Apvienoto Arābu Emirātu valdības konvencija par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma un kapitāla nodokļiem”” 2.punktu.

 
31.§
Par Latvijas Republikas nostājas "Uz Eiropas Komisijas 2012.gada 26.janvāra formālo paziņojumu pārkāpumu lietā Nr.2012/2003" projekts

TA-498-IP ____________________________________

(L.Straujuma, G.Bērziņš, A.Pabriks, V.Dombrovskis)

 

1. Apstiprināt iesniegto Latvijas Republikas nostājas projektu uz Eiropas Komisijas formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2012/2003.
2. Valsts kancelejai nostājas elektronisko versiju nosūtīt Tieslietu ministrijai.
3. Tieslietu ministrijai, izmantojot Eiropas Komisijas izveidoto un uzturēto notifikāciju sistēmu pārkāpuma procedūru lietās, nostāju nosūtīt Eiropas Komisijai.

 
32.§
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības ārlietu ministru neformālo (Gimnihas) sanāksmi 2012.gada 9.-10.martā"

TA-509-IP ____________________________________

(E.Rinkēvičs, V.Dombrovskis)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Ārlietu ministram E.Rinkēvičam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības ārlietu ministru neformālajā (Gimnihas) sanāksmē 2012.gada 9.-10.martā.

 
33.§
Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2012.gada 8.marta sanāksmei

TA-510 ____________________________________

(K.Āboliņš, V.Dombrovskis)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas nacionālo pozīciju par Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem - pozīcija Nr.1 "Par Padomes secinājumu projektu par kopēju ietvaru patiesai un praktiskai solidaritātei ar tām dalībvalstīm, kas saskaras ar īpašu spiedienu uz to patvēruma sistēmu".
3. Pieņemt zināšanai sagatavoto informatīvo ziņojumu par citiem Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2012.gada 8.marta sanāksmē iekļautiem iekšlietu jautājumiem un Latvijas nostāju tajos.
4. Iekšlietu ministram R.Kozlovskim pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2012.gada 8.marta sanāksmē.

 
34.§
Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Vides ministru padomes 2012. gada 9.marta sanāksmei

TA-524 ____________________________________

(E.Cilinskis, V.Dombrovskis)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Vides ministru padomes 2012.gada 9.marta sanāksmē izskatāmajos jautājumos:
2.1. pozīcija Nr.2 "Par padomes secinājumu projektu "Ceļa karte virzībai uz konkurētspējīgu zema oglekļa ekonomiku 2050.gadā"";
2.2. pozīcija Nr.1 "Par padomes secinājumu projektu "Turpmāki pasākumi pēc Apvienoto Nāciju Organizācijas Vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām (UNFCCC) līgumslēdzēju pušu konferences septiņpadsmitās sesijas (COP 17) un Kioto protokola līgumslēdzēju pušu sanāksmes septītās sesijas (CMP 7)"";
2.3. pozīcija Nr.1 "Par padomes secinājumu projektu "Rio+20 konference: virzība uz ilgtspējīgu nākotni"";
2.4. pozīcija Nr.6 "Par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko attiecībā uz iespēju, ka dalībvalstis var ierobežot vai aizliegt ģenētiski modificētu organismu audzēšanu savā teritorijā, groza Direktīvu 2001/18/EK";
2.5. pozīcija Nr.2 "Par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par vides un klimata pasākumu programmas (LIFE) izveidi".
3. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram E.Sprūdžam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Vides ministru padomes 2012.gada 9.marta sanāksmē.

 
35.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 13.maija noteikumos Nr.324 "Par Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas, Igaunijas Republikas Aizsardzības ministrijas, Vācijas Federatīvās Republikas Federālās Aizsardzības ministrijas, Itālijas Republikas Aizsardzības ministrijas, Lietuvas Republikas Nacionālās Aizsardzības ministrijas, Slovākijas Republikas Aizsardzības ministrijas un Spānijas Karalistes aizsardzības ministrijas, kā arī Ziemeļatlantijas līguma organizācijas Sabiedroto spēku Augstākās virspavēlniecības Transformācijas komandiera štāba saprašanās memorandu par kopējā kiberaizsardzības izcilības centra funkcionālajām attiecībām""

TA-484 ____________________________________

(J.Sārts, V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
36.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 13.maija noteikumos Nr.325 "Par Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas, Igaunijas Republikas Aizsardzības ministrijas, Vācijas Federatīvās Republikas Federālās Aizsardzības ministrijas, Itālijas Republikas Aizsardzības ministrijas, Lietuvas Republikas Nacionālās Aizsardzības ministrijas, Slovākijas Republikas Aizsardzības ministrijas un Spānijas Karalistes aizsardzības ministra saprašanās memorandu par kopējā kiberaizsardzības izcilības centra izveidošanu, pārvaldīšanu un vadīšanu""

TA-485 ____________________________________

(J.Sārts, V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
37.§
Informatīvais ziņojums "Par akciju sabiedrības „Air Baltic Corporation” biznesa plānu 2012.-2016.gadam"

TA-525-IP ____________________________________

(A.Matīss, M.Gauss, D.Pavļuts, A.Pabriks, R.Ķīlis, A.Vilks, K.Krastiņš, V.Dombrovskis)

 

Pieņemt zināšanai iesniegto informāciju par akciju sabiedrības "Air Baltic Corporation" valdes un padomes apstiprināto akciju sabiedrības "Air Baltic Corporation" biznesa plānu 2012. – 2016.gadam, nevērtējot biznesa plānā iekļautos pasākumus pēc būtības un procesuāliem aspektiem.

 
38.§

Instrukcijas projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 17.oktobra instrukcijā Nr.14 "Kārtība, kādā valsts institūcijas apmainās ar informāciju un sadarbojas gadījumos, kad tiek pieņemts lēmums par gaisa kuģa identificēšanu, pārtveršanu, pavadīšanu, piespiedu nosēdināšanu, brīdinājuma šāviena izdarīšanu un kaujas darbību veikšanu pret gaisa kuģi Latvijas Republikas teritorijā""

TA-142-DV ____________________________________

(A.Pabriks, J.Garisons, V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto instrukcijas projektu (dienesta vajadzībām).
Valsts kancelejai sagatavot instrukcijas projektu parakstīšanai.
 

Sēdi slēdz plkst. 16.00


Ministru prezidents V.Dombrovskis

Valsts kancelejas direktora vietā -
Juridiskā departamenta vadītāja,
Valsts kancelejas direktora vietniece
I.Gailīte

Skatīt darba kārtību