Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 16

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.16

2012.gada 20.martā

 

Sēdi vada

Ministru prezidents

 -

 V.Dombrovskis

 

Piedalās:

Aizsardzības ministrs

-

A.Pabriks

Ekonomikas ministrs

-

D.Pavļuts

Finanšu ministrs

-

A.Vilks

Iekšlietu ministrs

-

R.Kozlovskis

Izglītības un zinātnes ministrs

-

R.Ķīlis

Satiksmes ministrs

-

A.Ronis

Tieslietu ministrs

-

G.Bērziņš

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

E.Sprūdžs

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Latvijas Bankas pārstāvis

-

E.Kušners

Valsts kancelejas direktore 

-

E.Dreimane

Juridiskās departamenta vadītāja, Valsts kancelejas direktora vietniece

 

-

I.Gailīte


 

 

Protokolē

Dokumentu nodrošinājuma departamenta vadītāja

 

Sēdi sāk plkst.12.00

-

L.Peinberga

1.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2007.gada 11.septembra noteikumos Nr.619 "Noteikumi par zudušu identificējamu elektronisko sakaru galiekārtu centralizētas izmantošanas iespējas pārtraukšanu un atjaunošanu""

TA-526 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
2.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 18.marta rīkojumā Nr.159 "Par pretendentu un ierēdņu vērtēšanas komisiju""

TA-562 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
Noteikt, ka rīkojumu paraksta tieslietu ministrs (otrais paraksts).
 
3.§
Noteikumu projekts "Publisko dokumentu legalizācijas noteikumi"

TA-497 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
4.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts nodevu par publisko dokumentu legalizāciju"

TA-495 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
5.§
Rīkojuma projekts "Par darba grupu, lai koordinētu Eiropas Savienības stratēģijas Baltijas jūras reģionam rīcības plāna īstenošanu"

TA-500 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
6.§
Rīkojuma projekts "Par dzīvojamo māju neprivatizēto daļu nodošanu pašvaldību īpašumā"

TA-492 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
7.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumos Nr.239 "Finanšu ministrijas nolikums""

TA-413 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
8.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 30.marta noteikumos Nr.307 "Akcīzes preču elektroniskā administratīvā dokumenta aprites un kontroles kārtība""

TA-390 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
9.§
Par Ministru kabineta 2011.gada 20.decembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.75 63.§) "Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 17.februāra noteikumos Nr.149 "Noteikumi par iedzīvotāju gada ienākumu deklarāciju un tās aizpildīšanas kārtību""" 2.punktā dotā uzdevuma izpildi

TA-412 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Ņemot vērā iesniegto informāciju, pagarināt Ministru kabineta 2011.gada 20.decembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.75 63.§) "Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 17.februāra noteikumos Nr.149 "Noteikumi par iedzīvotāju gada ienākumu deklarāciju un tās aizpildīšanas kārtību""" 2.punkta izpildes termiņu līdz 2012.gada 1.maijam.

 
10.§
Par Ministru kabineta 2012.gada 24.janvāra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.5 22.§) "Rīkojuma projekts "Par Finanšu ministrijas un iekšējā audita struktūrvienību funkcijām Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda, Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta, Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta un Latvijas Šveices sadarbības programmas vadības un kontroles sistēmā"" 2.punkta izpildi

TA-457 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Ņemot vērā iesniegto informāciju, Finanšu ministrijai Ministru kabineta 2012.gada 24.janvāra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.5 22.§) 'Rīkojuma projekts "Par Finanšu ministrijas un iekšējā audita struktūrvienību funkcijām Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda, Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta, Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta un Latvijas Šveices sadarbības programmas vadības un kontroles sistēmā"" 2.punktā dotā uzdevuma par Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumu Nr.918 "Iekšējā audita veikšanas kārtība" grozījumu sagatavošanu vietā izstrādāt grozījumus Ministru kabineta 2010.gada 10.augusta noteikumos Nr.760 "Iekšējā audita struktūrvienību darba salīdzinošo pārbaužu veikšanas kārtība".

 
11.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par notikumu reģistrēšanas kārtību un policijas reaģēšanas laiku"

TA-332 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
12.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2007.gada 18.decembra noteikumos Nr.888 "Noteikumi par Valsts robežsardzes koledžas sniegto maksas pakalpojumu cenrādi""

TA-235 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
13.§
Rīkojuma projekts "Par uzņemšanu Latvijas pilsonībā naturalizācijas kārtībā"

TA-564 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
14.§
Noteikumu projekts "Sporta bāzu un nacionālo sporta bāzu pārbaudes kārtība"

TA-244 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
15.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 31.oktobra noteikumos Nr.886 "Noteikumi par institūcijām, kas izsniedz ārvalstīs iegūtās profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecības reglamentētajās profesijās""

TA-338 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
16.§
Rīkojuma projekts "Par atteikumu piešķirt profesionālās izglītības kompetences centra statusu biedrībai "Vidzemes reģiona profesionālās izglītības Attīstības kompetences centrs""

TA-391 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
17.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 30.jūnija rīkojumā Nr.365 "Par Latvijas Zinātnes padomes sastāvu""

TA-2010 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
18.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2001.gada 31.oktobra rīkojumā Nr.529 "Par Latvijas Republikas pārstāvju grupu Latvijas Republikas–Izraēlas Valsts kopējā izglītības, kultūras un zinātnes sadarbības starpvaldību komitejā""

TA-535 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
19.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 1.marta noteikumos Nr.166 "Elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas un būvniecības kārtība""

TA-2731 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Satiksmes ministrijai sagatavot un līdz 2012.gada 30.maijam iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā likumprojektu par grozījumiem Elektronisko sakaru likumā, paredzot prasības, kas attiecas uz elektronisko sakaru tīkla īpašnieka pienākumu veikt tīkla demontāžu un atlīdzināt ar to saistītos izdevumus, kā arī paredzot regulējumu brīvo tilpumu izbūvei un izmantošanai.

 
20.§
Noteikumu projekts "Jūrnieku ārstu atzīšanas kārtība"

TA-163 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Noteikumu projektu par ārstniecības personu sertifikācijas kārtību atbilstoši Ārstniecības likuma 29.panta pirmajā daļā Ministru kabinetam dotajam deleģējumam veselības ministram līdz 2012.gada 1.aprīlim iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā.

 
21.§
Rīkojuma projekts "Par valsts budžeta programmā 44.00.00 "Līdzekļi aviācijas drošības pasākumu nodrošināšanai" līdzekļu izlietojumu"

TA-488 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
22.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 6.jūlija noteikumos Nr.608 "Noteikumi par peldvietu ūdens monitoringu, kvalitātes nodrošināšanu un prasībām sabiedrības informēšanai""

TA-289 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
23.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 24.novembra noteikumos Nr.1354 "Noteikumi par sākotnējo plūdu riska novērtējumu, plūdu kartēm un plūdu riska pārvaldības plānu""

TA-516 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
24.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 7.jūlija noteikumos Nr.744 "Noteikumi par dējējvistu labturības prasībām un dējējvistu turēšanas uzņēmumu reģistrācijas kārtību""

TA-455 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
25.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 7.septembra noteikumos Nr.827 "Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu veicēju reģistrāciju un ziņojumiem par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un iedzīvotāju ienākuma nodokli""

TA-421 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
26.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 6.oktobra noteikumos Nr.1145 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas, administrēšanas un uzraudzības kārtība pasākuma "Meža ekonomiskās vērtības uzlabošana" īstenošanai"

TA-552 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
27.§
Likumprojekts "Grozījumi Aizsargjoslu likumā"

TA-295, TA-2273, TA-82 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir ekonomikas ministrs.
 
28.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 16.oktobra noteikumos Nr.712 "Privatizācijas sertifikātu izmantošanas noteikumi""

TA-3300 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
29.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu ieguldīšanu valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Rīgas pārtikas ražotāju vidusskola" pamatkapitālā"

TA-3160 ____________________________________

(S.Sidiki, L.Medina, V.Dombrovskis)

 

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai kopīgi ar Tieslietu ministriju precizēt rīkojuma projekta 2.punkta redakciju, paredzot, ka atsavināšana par labu valstij notiek bez atlīdzības, un Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Atzīt par aktualitāti zaudējušu Ministru kabineta 2011.gada 13.decembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.74 13.§) 2.punktu.
3. Noteikt, ka gadījumā, ja ministrijas gatavo rīkojuma projektu par valsts nekustamo īpašumu ieguldīšanu valsts kapitālsabiedrību pamatkapitālā, rīkojuma projektā jāparedz uzdevums atbildīgajai ministrijai kā kapitāldaļu turētājai nodrošināt, ka pamatkapitālā ieguldītie valsts nekustamie īpašumi tiek dzēsti no pamatkapitāla un atsavināti bez atlīdzības atpakaļ valstij, ja tie vairs nav nepieciešami attiecīgās kapitālsabiedrības funkciju īstenošanai, atbilstoši Komerclikuma noteiktajām normām.

 
30.§
Informatīvais ziņojums "Par pasākumiem ar dzīvokļa īpašuma lietošanu saistīto parādu problēmas risināšanai"

TA-257 ____________________________________

(J.Pūce, L.Medina, A.Pabriks, I.Oša, A.Akermanis, D.Pavļuts, V.Dombrovskis)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Ekonomikas ministrijai izstrādāt un ekonomikas ministram līdz 2012.gada 2.aprīlim iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā likumprojektu par grozījumiem Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likumā, nosakot pārvaldniekam pienākumu kontrolēt dzīvokļa īpašnieku maksājumu saistību izpildi par dzīvokļa īpašuma lietošanu.
3. Tieslietu ministrijai sagatavot un tieslietu ministram iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā:
3.1. līdz 2012.gada 1.maijam - attiecīgus tiesību aktu projektus, kas paredz palielināt deklarētās dzīvesvietas nozīmi tiesiskajās attiecībās;
3.2. līdz 2012.gada 1.jūnijam - grozījumus Civilprocesa likumā, paredzot, ka daļa no valsts nodevas maza apmēra prasību gadījumā tiek atmaksāta, ja attiecīgā tiesvedība arī beidzas kā maza apmēra prasība, kā arī paredzot samazināt valsts nodevu par prasības nodrošinājumu maza apmēra prasību gadījumā. Tieslietu ministrijai sadarbībā ar Finanšu ministriju izvērtēt grozījumu ietekmi uz valsts budžetu un sagatavot saskaņotu priekšlikumu par minēto grozījumu spēkā stāšanās laiku.
4. Lai mazinātu šķēršļus personas tiesību īstenošanai attiecībā uz tiesas nolēmuma pienācīgas un savlaicīgas izpildes nodrošināšanu, Tieslietu ministrijai:
4.1. pārskatīt zvērinātu tiesu izpildītāju amata atlīdzības takses, lai nodrošinātu ar piedzenamā parāda apmēru samērīgas kopējās izpildes procesa izmaksas;
4.2. saglabājot spēkā esošo piedziņas mehānismu kopumā, izvērtēt iespēju diferencēt sprieduma izpildē veicamo darbību apjomu un skaitu atsevišķās izpildu lietu kategorijās (piemēram, lietās par maza apmēra prasībām).
5. Tieslietu ministrijai sadarbībā ar Ekonomikas ministriju un tiesību normu piemērotājiem līdz 2012.gada 1.maijam pārrunāt jautājumu par iespējām nodrošināt vienveidīgu tiesu praksi, lemjot par prasības nodrošinājuma noteikšanu lietās, kad apmierināta prasība par parādu piedziņu, kas saistīti ar dzīvokļa īpašniekam sniegtajiem pakalpojumiem saistībā ar dzīvokļa īpašuma lietošanu.
6. Tieslietu ministrijai līdz 2012.gada 17.aprīlim sagatavot un tieslietu ministram nosūtīt Latvijas Pašvaldību savienībai vēstuli par komunālo parādu piedziņas iespējām Civilprocesa likumā paredzētajā kārtībā, lai veicinātu savlaicīgu parādu piedziņas procesu uzsākšanu.
7. Ekonomikas ministrijai sadarbībā ar Tieslietu ministriju pilnveidot normatīvo aktu regulējumu, nosakot dzīvokļa ieguvēja pienākumu uzsākt norēķināties par pārvaldīšanas pakalpojumiem un pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu, ar brīdi, kad tiesa ir pieņēmusi lēmumu par tiesu izpildītāja pieteikuma apmierināšanu par izsoles akta apstiprināšanu.
8. Ekonomikas ministrijai izstrādāt un ekonomikas ministram līdz 2012.gada 1.novembrim iesniegt Ministru kabinetā ziņojumu par situāciju saistībā ar siltumapgādes pakalpojumiem 2012.gadā, iekļaujot tajā informāciju par progresu normatīvo aktu ieviešanā parādu problēmas risināšanai.


 
31.§
Informatīvais ziņojums "Par valsts nodevu un maksas pakalpojumu nošķiršanu un nodevu sistēmas pilnveidošanu"

TA-477 ____________________________________

(T.Trenko, I.Žemaite- Dziceviča, M.Prikulis, J.Stinka, M.Krieviņš, D.Pavļuts, V.Dombrovskis)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Finanšu ministrijai līdz 2012.gada 1.augustam izstrādāt un finanšu ministram noteiktā kārtībā iesniegt Ministru kabinetā šādus normatīvo aktu projektus:
2.1. likumprojektu "Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām"", kurā:
2.1.1. precizēt nodokļa un valsts nodevas definīciju;
2.1.2. precizēt regulējumu, kas paredz tiesības Ministru kabinetam noteikt atvieglojumus valsts nodevu piemērošanā, attiecinot to arī uz atbrīvojumiem;
2.1.3. iekļaut regulējumu, kas nosaka valsts nodevas maksāšanas kārtību negatīva lēmuma pieņemšanas gadījumā;
2.2. likumprojektu "Grozījumi Likumā par budžetu un finanšu vadību", papildinot noteikto maksas pakalpojuma definīciju.
3. Visām ministrijām pēc šī protokollēmuma 2.punktā minēto grozījumu normatīvajos aktos spēkā stāšanās izvērtēt kompetencē esošās valsts nodevas, kancelejas nodevas un maksas pakalpojumus, ņemot vērā informatīvajā ziņojumā minētos kritērijus, likumā "Par nodokļiem un nodevām" noteikto valsts nodevas, kā arī Likumā par budžetu un finanšu vadību noteikto maksas pakalpojuma definīciju un līdz 2013.gada 1.aprīlim iesniegt Finanšu ministrijai informatīvajā ziņojumā paredzēto informāciju izvērtēšanai.
4. Finanšu ministrijai pēc šī protokollēmuma 3.punktā minētās informācijas saņemšanas divu mēnešu laikā izvērtēt to un sniegt savu viedokli attiecīgajām ministrijām.
5. Visām ministrijām vienlaikus ar šī protokollēmuma 3.punktā noteikto izskatīt iespēju atteikties no atsevišķām nodevām un maksas par sniegto pakalpojumu, ņemot vērā to ekonomisko būtību, lietderību, efektivitāti, ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi un ietekmi uz budžetu, kā arī izvērtēt iespēju noteikt atbrīvojumus valsts nodevu un maksas pakalpojuma piemērošanā.
6. Visām ministrijām pēc šī protokollēmuma 3. un 4.punktā veiktā izvērtējuma līdz 2013.gada 15.septembrim iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā attiecīgos grozījumus normatīvajos aktos.
7. Finanšu ministrijai līdz 2013.gada 15.augustam izstrādāt un iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā tiesību akta projektu, kas nosaka kārtību, kādā tiek piešķirts finanšu līdzekļu apjoms privāto tiesību subjektam, kuram ir deleģēts valsts pārvaldes uzdevums – sniegt attiecīgu pakalpojumu (par kuru nosakāma valsts nodeva), ar valsts nodevu administrēšanu un pakalpojuma sniegšanu saistīto izmaksu segšanai.
8. Finanšu ministrijai līdz 2013.gada 1.jūnijam izstrādāt un finanšu ministram iesniegt Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par valsts nodevu administrēšanas procesa un ieņēmumu uzskaites pilnveidošanu.

 

32.§
Informatīvais ziņojums "Par laika periodā no 2011.gada 1.augusta līdz 2012.gada 31.janvārim paveiktajiem un nākošajā atskaites periodā plānotajiem uzdevumiem Eiropas vienotās valūtas ieviešanai Latvijā"

TA-469 ____________________________________

(D.Kalsone, V.Dombrovskis)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Valsts kancelejai nosūtīt informatīvo ziņojumu un šo protokollēmumu Saeimai.
 
33.§
Informatīvais ziņojums "Par dienesta vieglo automobiļu izdevumiem valsts pārvaldes iestādēs, savstarpēji salīdzinot nomāto automobiļu izdevumus ar izdevumiem, ja attiecīgie automobiļi būtu iestādes īpašums"

TA-432, TA-3322____________________________________

(I.Štrausa, D.Pavļuts, B.Bāne, V.Dombrovskis)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Finanšu ministrijai sagatavot un finanšu ministram divu mēnešu laikā iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā tiesību akta projektu par grozījumiem Ministru kabineta 2008.gada 4.augusta instrukcijā Nr.11 "Dienesta vieglo automobiļu iegādes un nomas kārtība", to skaitā svītrojot 7.punktu, paredzot noteikt maksimālo apmēru izdevumiem par dienesta vieglo automobiļu iegādi un nomu un ņemt vērā automobiļa ekspluatācijas laika izmaksas.
3. Ekonomikas ministrijai sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Finanšu ministriju, Satiksmes ministriju un Valsts kanceleju sagatavot priekšlikumus par maksimāli pieļaujamo CO2 izmešu līmeni dienesta automobiļiem un iesniegt tos Finanšu ministrijai iekļaušanai šī protokollēmuma 2.punktā minētajā tiesību akta projektā.

 
34.§
Informatīvais ziņojums "Par sporta centru un līdzīgu projektu turpmāko finansēšanu"

TA-1991 ____________________________________

(A.Brūne, V.Dombrovskis)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Noteikt, ka:
2.1. sporta infrastruktūras attīstībai Latvijā izmantojami valsts un pašvaldību budžeta līdzekļi, piesaistītie privātie finanšu līdzekļi, kā arī Eiropas Savienības struktūrfondu līdzekļi, ja tiks paredzēts to izmantojums minētajam mērķim;
2.2. valsts investīcijas valsts vai pašvaldību nozīmes sporta infrastruktūras attīstībai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā tiek paredzētas attiecīgā projekta īstenotājam. Minētais nosacījums neattiecas uz jau uzsākto projektu pabeigšanu.
3. Izglītības un zinātnes ministrijai izstrādāt un izglītības un zinātnes ministram līdz 2012.gada 1.augustam iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā valsts un pašvaldību nozīmes sporta infrastruktūras attīstības koncepcijas projektu, nosakot arī kritērijus valsts budžeta finansējuma piešķiršanai.
4. Jautājumu par valsts investīcijām valsts vai pašvaldību nozīmes sporta infrastruktūras attīstībai izskatīt pēc šī protokollēmuma 3.punktā minētās koncepcijas pieņemšanas, sagatavojot valsts budžeta projektu kārtējam gadam.

 
35.§
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas vienotā ārkārtējo notikumu numura 112 zvanu apstrādes sistēmas darbības nodrošināšanas problēmām un nepieciešamā finansējuma piešķiršanu"

TA-456 ____________________________________

(A.Stepens, B.Bāne, R.Kozlovskis, V.Dombrovskis)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Iekšlietu ministrijai kopīgi ar Finanšu ministriju izvērtēt iespējas ministrijas budžeta ietvaros pārdalīt finansējumu 89 100 latu apmērā vai rast citu finanšu avotu, lai nodrošinātu Eiropas vienotā ārkārtējo notikumu numura 112 zvanu apstrādes sistēmas darbību līdz 2012.gada beigām, un iekšlietu ministram iesniegt Ministru kabinetā attiecīgu tiesību akta projektu.

 
36.§
Informatīvais ziņojums "Par faktiski veikto valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu pensiju apdrošināšanai ietekmi uz personu sociālo nodrošinājumu"

TA-528 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Valsts kancelejai noformēt informatīvo ziņojumu un nosūtīt to Saeimai.
3. Valsts ieņēmumu dienestam nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu prioritāri vērst uz valsts sociālās apdrošināšanas iemaksām.
 
37.§
Informatīvais ziņojums "Nacionālā attīstības plāna 2014.–2020.gadam prioritāšu pamatojuma ziņojums"

TA-503 ____________________________________

(M.Krieviņš, G.Bērziņš, E.Sprūdžs, A.Pabriks, D.Pavļuts, V.Dombrovskis)

 

1. Noteikt, ka Nacionālā attīstības plāna 2014.–2020.gadam prioritāšu vadmotīvs ir "ekonomikas izrāviens".
2. Ministriem izvērtēt personīgas līdzdalības lietderību Nacionālā attīstības plāna 2014.–2020.gadam izstrādes vadības grupā un, ja nepieciešams, nedēļas laikā iesniegt attiecīgus priekšlikumus Pārresoru koordinācijas centram.
3. Pārresoru koordinācijas centram:
3.1. atbilstoši saņemtajiem priekšlikumiem sagatavot un iesniegt Valsts kancelejā attiecīgu tiesību akta projektu par grozījumiem Ministru prezidenta 2012.gada 17.janvāra rīkojumā Nr.22 "Par Nacionālā attīstības plāna 2014.–2020.gadam izstrādes vadības grupu";
3.2. regulāri iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē ziņojumu par sasniegto progresu Nacionālā attīstības plāna izstrādē;
3.3. rīkot ministriem seminārus par Nacionālā attīstības plāna izstrādes gaitu.

 
38.§
Atbildes projekts Saeimas Ārlietu komisijai (par valsts finansējuma atjaunošanu Latvijas Ārpolitikas institūtam)

TA-428 ____________________________________

(A.Teikmanis, B.Bāne, E.Sprūdžs, A.Pabriks, V.Dombrovskis)

 

1. Atbalstīt iesniegto atbildes projektu Saeimas Ārlietu komisijai, ņemot vērā Finanšu ministrijas priekšlikumu – par valsts finansējuma atjaunošanu Latvijas Ārpolitikas institūtam lemt valsts budžeta projekta 2013.gadam sagatavošanas un izskatīšanas procesā.
2. Ārlietu ministrijai attiecīgi precizēt atbildes projektu Saeimas Ārlietu komisijai un ārlietu ministram iesniegt to Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildi Saeimas Ārlietu komisijai.

 
39.§
Atbildes projekts Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai (par ostu darbības problēmu novēršanu)

TA-367 ____________________________________

(A.Matīss, E.Sprūdžs, D.Pavļuts, V.Dombrovskis)

 

1. Atbalstīt iesniegto atbildes projektu Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai.
2. Valsts kancelejai kopīgi ar Satiksmes ministriju precizēt atbildes projekta pēdējās rindkopas formulējumu, aicinot Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisiju vēstulē minētos jautājumus Saeimā skatīt tikai pēc tam, kad tie ir izdiskutēti Latvijas Ostu, tranzīta un loģistikas padomē un izskatīti Ministru kabinetā, un Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildi Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai.

 
40.§
Likumprojekts "Par nekustamā īpašuma Kuldīgas ielā 2, Rīgā, atsavināšanu sabiedriskajām vajadzībām – satiksmes mezgla rekonstrukcijai Krišjāņa Valdemāra ielas un Daugavgrīvas ielas krustojumā"

TA-598, TA-952 ____________________________________

(A.Vectēva, V.Dombrovskis)

 

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs.
 
41.§
Likumprojekts "Grozījumi Sēklu un šķirņu aprites likumā"

TA-527 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgā par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir zemkopības ministre.
 
42.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 23.marta noteikumos Nr.295 "Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības lauku attīstības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību vides un lauku ainavas uzlabošanai""

TA-590 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
43.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 9.februāra noteikumos Nr.132 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā pasākumam "Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai (ietverot ar lauksaimniecību nesaistītu darbību dažādošanu)""

TA-592 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
44.§
Rīkojuma projekts "Par meža zemes transformāciju nekustamajā īpašumā "Kuplā priede", Ragaciemā, Lapmežciema pagastā, Engures novadā"

TA-578 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
45.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 3.maija noteikumos Nr.344 "Kārtība, kādā no akcīzes nodokļa ir atbrīvota dīzeļdegviela (gāzeļļa) un dīzeļdegviela (gāzeļļa), kurai ir pievienota rapšu sēklu eļļa vai no rapšu sēklu eļļas iegūta biodīzeļdegviela un kuru izmanto lauksaimniecības produkcijas ražošanai, lauksaimniecības zemes apstrādei un tādas meža vai purva zemes platības apstrādei, kurā kultivē dzērvenes vai mellenes, kā arī zemes apstrādei zem zivju dīķiem""

TA-595 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
46.§
Rīkojuma projekts "Par finansējumu no Jūrmalas pašvaldības pārņemtā valsts galvenā autoceļa A10 posma sakārtošanai 2012.gadā"

TA-584 ____________________________________

(I.Pāže, E.Kobzeva, A.Matīss, B.Bāne, V.Dombrovskis)

 

1. Jautājuma izskatīšanu uz divām nedēļām atlikt.
2. Satiksmes ministrijai kopīgi ar Finanšu ministriju izvērtēt jautājumu par finanšu avotu no Jūrmalas pašvaldības pārņemtā valsts galvenā autoceļa A10 posma sakārtošanai 2012.gadā, un satiksmes ministram līdz 2012.gada 30.martam iesniegt attiecīgu tiesību akta projektu Valsts kancelejā.

 
47.§
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības līdzfinansēto valsts galveno un valsts reģionālo autoceļu sakārtoto posmu uzturēšanu 2012. un 2013.gadā"

TA-607 ____________________________________

(I.Pāže, I.Liepa, D.Grūberte, E.Kobzeva, A.Matīss, V.Dombrovskis)

 

1. Ņemot vērā iesniegto informatīvo ziņojumu, atzīt par nepieciešamu rast finansējumu Eiropas Savienības līdzfinansēto valsts galveno un valsts reģionālo autoceļu sakārtoto posmu ikdienas uzturēšanai 2012.gadā, kā arī izstrādājot valsts budžeta projektu 2013. un turpmākiem gadiem, apakšprogrammā 23.06.00 "Valsts autoceļu pārvaldīšana, uzturēšana un atjaunošana" specifiski izdalīt finansējumu Eiropas Savienības līdzfinansēto valsts galveno un valsts reģionālo autoceļu sakārtoto posmu ikdienas uzturēšanai un periodiskai segumu atjaunošanai.
2. Satiksmes ministrijai kopīgi ar Finanšu ministriju izvērtēt jautājumu par finanšu avotu Eiropas Savienības līdzfinansēto valsts galveno un valsts reģionālo autoceļu sakārtoto posmu ikdienas uzturēšanai 2012.gadā, un satiksmes ministram līdz 2012.gada 30.martam iesniegt attiecīgu tiesību akta projektu Valsts kancelejā.

 
48.§
Rīkojuma projekts "Par grozījumiem Piejūras reģionālajā atkritumu apsaimniekošanas plānā 2007.- 2013.gadam"

TA-606 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
49.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 27.jūlija noteikumos Nr.704 "Noteikumi par robežšķērsošanas vietām un tajās veicamajām pārbaudēm""

TA-602 ____________________________________

(L.Medina, V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
50.§
Informatīvais ziņojums "Vienotas informācijas telpas ieviešanai un pārejai uz nekomerciālu frekvenču izmantošanu ar valsts aizsardzību un sabiedrības drošību saistītiem mērķiem, kā arī sabiedriskās kārtības nodrošināšanai valstī"

TA-2192-IP ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Atbalstīt Iekšlietu ministrijas piedāvāto risinājumu – modernizēt APCO–25 radiosakaru tīklu.
3. Jautājumu par Iekšlietu ministrijas radiosakaru sistēmas attīstības nodrošināšanai nepieciešamo finansējumu ilgtermiņa saistībām 2013.gadā ne vairāk kā 3 672 000 latu apmērā un 2014.gadā ne vairāk kā 6 553 260 latu apmērā izskatīt Ministru kabinetā likumprojekta "Par valsts budžetu 2013.gadam" sagatavošanas procesā.
4. Jautājumu par rāciju iegādei nepieciešamo finansējumu 2013.gadam Finanšu ministrijai ne vairāk kā 44 370 latu apmērā, Veselības ministrijai ne vairāk kā 572 985 latu apmērā, Tieslietu ministrijai ne vairāk kā 5 355 latu apmērā, Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam ne vairāk kā 5 355 latu apmērā un Satversmes aizsardzības birojam ne vairāk kā 47 430 latu apmērā izskatīt Ministru kabinetā likumprojekta "Par valsts budžetu 2013.gadam" sagatavošanas procesā.

 
51.§
Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības aizsardzības ministru sanāksmē Ārlietu padomē un Eiropas Aizsardzības aģentūras valdes sēdē aizsardzības ministru sastāvā 2012.gada 22.martā izskatāmajos jautājumos

TA-588 ____________________________________

(A.Pabriks, V.Dombrovskis)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības aizsardzības ministru sanāksmē Ārlietu padomē un Eiropas Aizsardzības aģentūras valdes sēdē aizsardzības ministru sastāvā 2012.gada 22.martā izskatāmajos jautājumos:
2.1. pozīcija Nr.23 "Militārās spējas/Eiropas Aizsardzības aģentūra (EAA)";
2.2. pozīcija Nr.20 "Eiropas Savienības militārās operācijas".
3. Latvijas Republikas vēstniecei Eiropas Savienības Politiskajā un drošības komitejā D.Treijai-Masī pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības aizsardzības ministru sanāksmē Ārlietu padomē un Eiropas Aizsardzības aģentūras valdes sēdē aizsardzības ministru sastāvā 2012.gada 22.martā.

 
52.§
Latvijas Republikas nostājas "Eiropas Savienības Tiesas lietā C-650/11 Brunovskis" projekts

TA-600-IP ____________________________________

(I.Kalniņš, V.Dombrovskis)

 

1. Apstiprināt Latvijas Republikas nostājas projektu, sniedzot rakstiskus apsvērumus prejudiciālā nolēmuma procesā Eiropas Savienības Tiesas lietā C-650/11 Brunovskis.
2. Pilnvarot Tieslietu ministrijas Eiropas Savienības Tiesas departamenta direktoru I.Kalniņu un Tieslietu ministrijas Eiropas Savienības Tiesas juriskonsulti M.Ošleju pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Tiesas lietā C-650/11 Brunovskis.

 
53.§
Latvijas Republikas nostājas "Uz Eiropas Komisijas 2012.gada 25.janvāra formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2012/0095" projekts

TA-601-IP ____________________________________

(M.Brencis, V.Dombrovskis)

 

1. Apstiprināt Finanšu ministrijas sagatavoto Latvijas Republikas nostāju uz Eiropas Komisijas formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2012/0095.
2. Valsts kancelejai nostājas elektronisko versiju nosūtīt Tieslietu ministrijai.
3. Tieslietu ministrijai, izmantojot Eiropas Komisijas izveidoto un uzturēto notifikāciju sistēmu pārkāpuma procedūru lietās, nostāju nosūtīt Eiropas Komisijai.

 
54.§
Latvijas Republikas nostājas "Uz Eiropas Komisijas 2012.gada 25.janvāra formālo paziņojumu pārkāpumu procedūras lietā Nr.2012/0094" projekts

TA-599-IP ____________________________________

(M.Brencis, V.Dombrovskis)

 

1. Apstiprināt Finanšu ministrijas sagatavoto Latvijas Republikas nostāju uz Eiropas Komisijas formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2012/0094.
2. Valsts kancelejai nostājas elektronisko versiju nosūtīt Tieslietu ministrijai.
3. Tieslietu ministrijai, izmantojot Eiropas Komisijas izveidoto un uzturēto notifikāciju sistēmu pārkāpuma procedūru lietās, nostāju nosūtīt Eiropas Komisijai.
 
55.§
Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Ārlietu padomes 2012.gada 23.marta sanāksmei un Vispārējo lietu padomes 26.marta sanāksmei

TA-621 ____________________________________

(A.Teikmanis, V.Dombrovskis)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Ārlietu padomes 2012. gada 23.marta sanāksmē izskatāmajos jautājumos:
2.1. pozīcija Nr.5 "Sīrija";
2.2. pozīcija Nr.2 "Sāhela".
3. Pieņemt zināšanai sagatavoto informatīvo ziņojumu par Vispārējo lietu padomē izskatāmajiem jautājumiem.
4. Ārlietu ministram E.Rinkēvičam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Ārlietu padomes 2012.gada 23.marta sanāksmē.
5. Ārlietu ministrijas valsts sekretāram A.Teikmanim pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomes 2012.gada 26.marta sanāksmē.

 
56.§
Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Transporta, telekomunikāciju un enerģētikas Ministru padomes 2012.gada 22.marta sanāksmei

TA-626 ____________________________________

(A.Ronis, V.Dombrovskis)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Transporta, telekomunikāciju un enerģētikas Ministru padomes 2012.gada 22.marta sanāksmē izskatāmajos Satiksmes ministrijas kompetencē esošajos jautājumos:
2.1. priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai par Savienības pamatnostādnēm Eiropas transporta tīkla attīstībai – vispārējā pieeja;
2.2. priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai par apkalpošanas uz zemes pakalpojumiem Savienības lidostās, un ar ko atceļ Padomes Direktīvu 96/67/EK – vispārējā pieeja.
3. Satiksmes ministram A.Ronim pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Transporta, telekomunikāciju un enerģētikas Ministru padomes 2012.gada 22.marta sanāksmē Satiksmes ministrijas kompetencē esošajos jautājumos.

 
57.§
Konfidenciāli

114-k ____________________________________

()

 

.
 

Sēdi slēdz plkst. 16.00


Ministru prezidents V.Dombrovskis

Valsts kancelejas direktore
E.Dreimane

Skatīt darba kārtību