Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 17

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.17

2012.gada 27.martā

 

Sēdi vada

Ministru prezidents

 -

 V.Dombrovskis

Zemkopības ministre

-

L.Straujuma

 

Piedalās:

Aizsardzības ministrs

-

A.Pabriks

Iekšlietu ministrs

-

R.Kozlovskis

Izglītības un zinātnes ministrs

-

R.Ķīlis

Kultūras ministre

-

Ž.Jaunzeme-Grende

Satiksmes ministrs

-

A.Ronis

Tieslietu ministrs

-

G.Bērziņš

Veselības ministre

-

I.Circene

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

E.Sprūdžs

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Latvijas Bankas pārstāvis

-

E.Kušners

Ģenerālprokurors

-

Ē.Kalnmeiers

Valsts kancelejas direktore 

-

E.Dreimane

Juridiskās departamenta vadītāja, Valsts kancelejas direktora vietniece

 

-

I.Gailīte


 

 

Protokolē

Dokumentu nodrošinājuma departamenta vadītāja

 

Sēdi sāk plkst.12.00

-

L.Peinberga

1.§
Par Ministru kabineta 2012.gada 20.marta sēdes protokollēmumu (prot. Nr.16 34.§) "Informatīvais ziņojums "Par sporta centru un līdzīgu projektu turpmāko finansēšanu""

TA-1991 ____________________________________

(M.Gruškevics, V.Dombrovskis)

 

Ministru kabineta 2012.gada 20.marta sēdes protokollēmumu (prot. Nr.16 34.§) "Informatīvais ziņojums "Par sporta centru un līdzīgu projektu turpmāko finansēšanu"" negrozīt.

 
2.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 6.jūlija noteikumos Nr.618 "Dezinfekcijas, dezinsekcijas un deratizācijas noteikumi""

TA-614 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
3.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 19.jūnija noteikumos Nr.405 "Putnu gripas uzliesmojuma likvidēšanas un draudu novēršanas kārtība""

TA-615 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
4.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 18.aprīļa noteikumos Nr.298 "Kārtība, kādā veic to infekcijas slimību profilaksi un apkarošanu, ar kurām slimo gan dzīvnieki, gan cilvēki""

TA-616 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
5.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 23.februāra noteikumos Nr.178 "Trakumsērgas profilakses un apkarošanas kārtība""

TA-617 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
6.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 4.novembra noteikumos Nr.628 "Cilvēka imūndeficīta vīrusa infekcijas (HIV) un AIDS izplatības ierobežošanas un ar HIV inficētu personu un AIDS slimnieku ārstēšanas organizatoriskā kārtība""

TA-618 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
7.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 4.augusta noteikumos Nr.864 "Noteikumi par references laboratorijas statusa piešķiršanas un akreditācijas kārtību, funkcijām un pienākumiem, kā arī iekārtām un aprīkojumam noteiktajām prasībām pārtikas, dzīvnieku barības un veterinārajā jomā""

TA-619 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
8.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 20.decembra noteikumos Nr.988 "Kārtība, kādā veic brucelozes profilakses un apkarošanas pasākumus aitām un kazām""

TA-620 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
9.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 12.oktobra noteikumos Nr.954 "Kārtība, kādā profesionālā dienesta karavīram kompensē mācību izdevumus, un šo izdevumu atmaksāšanas kārtība""

TA-587 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
10.§
Rīkojuma projekts "Par ministriju kompetenču sadalījumu Eiropas Savienības jautājumos atbilstoši Eiropas Savienības tiesību kopuma klasifikācijai"

TA-553 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
11.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 5.maija noteikumos Nr.408 "Noteikumi par iesnieguma paraugu uzturlīdzekļu izmaksai un iesniegumam pievienojamajiem dokumentiem""

TA-451 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
12.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 20.jūlija noteikumos Nr.612 "Kārtība, kādā uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija izskata iesniegumu par uzturlīdzekļu izmaksu un tam pievienotos dokumentus, kā arī izmaksā uzturlīdzekļus""

TA-453 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
13.§
Noteikumu projekts "Administratīvo teritoriju un to teritoriālā iedalījuma vienību robežu noteikšanas, kā arī aprakstu sagatavošanas un aktualizēšanas kārtība"

TA-557 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
14.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par siltumnīcefekta gāzu emisijas vienību inventarizācijas nacionālo sistēmu"

TA-6 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
15.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 26.maija noteikumos Nr.485 "Bioloģiskās lauksaimniecības uzraudzības un kontroles kārtība""

TA-468 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
16.§
Rīkojuma projekts "Par pretendentu un ierēdņu vērtēšanas komisiju"

TA-487 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
17.§
Rīkojuma projekts "Par darba grupas izveidi saistībā ar valstij tieši un netieši piederošajām kapitāla daļām sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Lattelecom" un sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Latvijas Mobilais Telefons""

TA-153 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
18.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu ieguldīšanu sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Nacionālais metroloģijas centrs" pamatkapitālā"

TA-341 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
19.§
Informatīvais ziņojums "Finanšu ministra priekšlikumi Fiskālās disciplīnas likumprojekta otrajam lasījumam"

TA-566 ____________________________________

(A.Eberhards, V.Dombrovskis)

 

Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
 
20.§
Informatīvais ziņojums "Par priekšlikumiem veselības nozares kapitālsabiedrību menedžmenta modelim, kas nodrošina kapitālsabiedrības sabalansētu budžeta plānošanu un izstrādi, un darbības efektivitātes uzlabošanos, tādejādi novēršot situāciju ar atkārtotu parādu veidošanos"

TA-3088 ____________________________________

(R.Muciņš, E.Dreimane, V.Dombrovskis)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Valsts kancelejai kopīgi ar Veselības ministriju redakcionāli precizēt informatīvo ziņojumu.
3. Atbalstīt informatīvajā ziņojumā minētos pasākumus bezdeficīta budžeta nodrošināšanai kapitālsabiedrībās, izvēloties rīcības modeli, kas ir balstīts uz kapitālsabiedrību izdevumu daļas samazināšanu.
4. Veselības ministrijai kā valsts kapitāla daļu turētājai nodrošināt, lai veselības nozares mazajās kapitālsabiedrībās no 2012.gada 31.decembra un vidējās un lielajās kapitālsabiedrībās no 2013.gada 31.decembra tiktu sasniegts:
4.1. bezdeficīta budžets;
4.2. pozitīva (sabalansēta) naudas plūsma;
4.3. pozitīvs rentabilitātes rādītājs;
4.4. likviditātes koeficients ne mazāks par 1,00.

 
21.§
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Cilvēktiesību tiesas izskatītajām lietām, kurās iesniedzēju sūdzību pamatā ir nacionālo tiesu darbības nepilnības"

TA-515 ____________________________________

(I.Reine, G.Bērziņš, M.Lazdovskis, V.Dombrovskis)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Valsts kancelejai nosūtīt informatīvo ziņojumu Saeimas Juridiskajai komisijai.
 
22.§
Informatīvais ziņojums "Par līdzšinējo praksi tiesnešu izglītošanas un tiesnešu kvalifikācijas izvērtēšanas jautājumos"

TA-471 ____________________________________

(G.Bērziņš, I.Ilgaža, M.Lazdovskis, I.Reine, P.Gruziņš, A.Pabriks, V.Dombrovskis)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Tieslietu ministrijai sagatavot un tieslietu ministram līdz 2013.gada 30.decembrim iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par tiesnešu profesionālās darbības novērtēšanas sistēmas pirmo darbības gadu.

 
23.§
Informatīvais ziņojums "Par nepieciešamību pilnveidot brīvības atņemšanas iestāžu administratīvo komisiju lēmumu pieņemšanas un pārsūdzēšanas kārtības normatīvo regulējumu"

TA-415 ____________________________________

(L.Medina, V.Dombrovskis)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Tieslietu ministrijai sagatavot un tieslietu ministram līdz 2013.gada 1.martam iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā normatīvo aktu projektus, kas paredz brīvības atņemšanas soda izpildes procedūras vienkāršošanu un efektivizēšanu, tai skaitā kriminālsodu izpildes laikā pieņemto lēmumu un brīvības atņemšanas iestādes administratīvās komisijas lēmumu apstrīdēšanu un pārsūdzēšanu.
3. Valsts kancelejai nosūtīt informatīvo ziņojumu Satversmes tiesai un Tiesībsargam.

 
24.§
Informatīvais ziņojums "Par Uzņēmējdarbības vides uzlabošanas pasākumu plānā 2011.gadam iekļauto uzdevumu izpildi"

TA-379 ____________________________________

(I.Beināre, V.Dombrovskis)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Pieņemt zināšanai, ka pasākumu plāna 9.1.pasākums "Elektroenerģijas sistēmas pieslēguma tehnisko noteikumu izstrādes termiņu samazināšana" ir izpildīts daļēji, jo ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2009.gada 1.aprīļa lēmumu apstiprinātajos noteikumos Nr.74 „Sistēmas pieslēguma noteikumi elektroenerģijas sistēmas dalībniekiem” grozījumi 7.punktā, nosakot vienkāršota tehniska projekta gadījumā tehnisko noteikumu izstrādes termiņu 30 dienu vietā 10 dienas, nav veikti, lai gan praksē tiek piemērots minētais saīsinātais termiņš.
3. Ekonomikas ministrijai sekot, lai praksē tiktu turpināta šī protokollēmuma 2.punktā minētā saīsinātā termiņa ievērošana, un, iesniedzot izskatīšanai Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par Uzņēmējdarbības vides uzlabošanas pasākumu plānā 2012.gadam iekļauto uzdevumu izpildi, iekļaut tajā informāciju arī par elektroenerģijas sistēmas pieslēguma tehnisko noteikumu izstrādes termiņu.

 
25.§
Uzņēmējdarbības vides uzlabošanas pasākumu plāna projekts 2012.gadam

TA-378 ____________________________________

(I.Beināre, Z.Liepiņa, S.Bajāre, V.Dombrovskis)

 

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2. Ekonomikas ministrijai precizēt Uzņēmējdarbības vides uzlabošanas pasākumu plāna projektu 2012.gadam, ņemot vērā šī protokola 24.§ 3.punktā minēto, un iesniegt precizēto plāna projektu Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
4. Ekonomikas ministrijai divu nedēļu laikā sagatavot un ekonomikas ministram iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē informatīvo ziņojumu par Ministru kabineta 2011.gada 8.novembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.66 44.§) "Informatīvais ziņojums "Par Latvijas Komercbanku asociācijas iniciatīvu-kredītbiroja izveidi"" 2. un 3.punktā doto uzdevumu izpildes gaitu.

 
26.§
Papildinājums Tiesībsargam sniegtajai atbildei (par plānotajiem vai veiktajiem pasākumiem legionelozes izplatības ierobežošanai)

TA-434, TA-2250_________________________

(V.Dombrovskis)

 

1. Atbalstīt iesniegto papildinājumu Tiesībsargam sniegtajai atbildei.
2. Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt Tiesībsargam papildinājumu sniegtajai atbildei.
 
27.§
Atbildes projekts Tiesībsargam (par ANO Konvencijas pret spīdzināšanu un citādu cietsirdīgu, necilvēcīgu vai cilvēka cieņu pazemojošu apiešanos vai sodīšanu Papildprotokolu)

TA-423 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

1. Atbalstīt iesniegto atbildes projektu Tiesībsargam.
2. Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildi Tiesībsargam.
 
28.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-610 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
29.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-597 ____________________________________

(N.Garbars, R.Rugēvica, R.Kozlovskis, A.Teikmanis, V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
30.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par atgriešanās apliecību"

TA-644 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
31.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par pagaidu ceļošanas dokumentu"

TA-646 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
32.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts nodevas apmēru par atgriešanās apliecības un pagaidu ceļošanas dokumenta izsniegšanu un valsts nodevas maksāšanas kārtību"

TA-648 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
33.§
Rīkojuma projekts "Par proporciju, kādā īpašuma kompensācijas sertifikātu vietā par maksāšanas līdzekli var izmantot privatizācijas sertifikātus laikposmā no 2012.gada 1.aprīļa līdz 30.jūnijam"

TA-656 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
34.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 21.oktobra noteikumos Nr.585 "Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju""

TA-637 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
35.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 14.novembra noteikumos Nr.928 "Noteikumi par reliģisko organizāciju gada pārskatiem""

TA-636 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
36.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 3.oktobra noteikumos Nr.808 "Noteikumi par biedrību, nodibinājumu un arodbiedrību gada pārskatiem""

TA-638 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
37.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 4.aprīļa noteikumos Nr.265 "Medicīnisko dokumentu lietvedības kārtība""

TA-649 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
38.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 14.jūnija noteikumos Nr.413 "Kārtība, kādā veicama personu obligātā medicīniskā un laboratoriskā pārbaude, obligātā un piespiedu izolēšana un ārstēšana infekcijas slimību gadījumos""

TA-651 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
39.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 23.marta noteikumos Nr.277 "Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo profilaktiskā veselības aprūpe un pirmās palīdzības pieejamība izglītības iestādēs""

TA-652 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
40.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 13.janvāra noteikumos Nr.44 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.1.5.3.1.apakšaktivitāti "Stacionārās veselības aprūpes attīstība"""

TA-663 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Pagarināt Ministra kabineta 2011.gada 4.oktobra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.57 47.§) "Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 13.janvāra noteikumos Nr.44 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.1.5.3.1.apakšaktivitāti "Stacionārās veselības aprūpes attīstība""" 2.punktā dotā uzdevuma izpildes termiņu līdz 2012.gada 30.maijam.
3. Pēc šī protokollēmuma 2.punktā noteiktā uzdevuma izpildes Veselības ministrijai sagatavot un līdz 2012.gada 30.jūnijam veselības ministram noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē ar Finanšu ministriju un Tieslietu ministriju saskaņotus nepieciešamos grozījumus Ministru kabineta 2009.gada 13.janvāra noteikumos Nr.44 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.1.5.3.1.apakšaktivitāti "Stacionārās veselības aprūpes attīstība"".

 
41.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumos Nr.1046 "Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība""

TA-675 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2. Veselības ministrijai precizēt noteikumu projekta anotāciju atbilstoši Tieslietu ministrijas priekšlikumam un iesniegt Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 
42.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts pensijām""

TA-654 ____________________________________

(I.Jaunzeme, E.Baldzēns, P.Leiškalns, S.Bajāre, R.Ķīlis, V.Dombrovskis)

 

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgā par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir labklājības ministre.
3. Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu.
4. Likuma īstenošana nodrošināma Labklājības ministrijai piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros. Pēc likuma izsludināšanas plānotās izdevumu un ieņēmumu izmaiņas turpmākajiem gadiem tiks iekļautas Labklājības ministrijas valsts sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta un pamatbudžeta bāzes projektā kārtējam gadam atbilstoši Ministru kabineta 2007.gada 20.marta noteikumiem Nr.198 "Noteikumi par maksimāli pieļaujamā valsts budžeta izdevumu kopējā apjoma katrai ministrijai un citām centrālajām valsts iestādēm noteikšanas metodiku vidējam termiņam".
5. Labklājības ministrijai kopīgi ar Izglītības un zinātnes ministriju sagatavot un labklājības ministrei līdz 2012.gada 1.jūlijam iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē informatīvo ziņojumu par to iedzīvotāju iesaisti mūžizglītības un aktīvās nodarbinātības pasākumos, kuri ir vecāki par 50 gadiem.
6. Finanšu ministrijai kopīgi ar Labklājības ministriju sagatavot un finanšu ministram līdz 2012.gada 1.augustam iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē informatīvo ziņojumu par Valsts ieņēmumu dienesta un Valsts darba inspekcijas paveikto ēnu ekonomikas un nelegālās nodarbinātības apkarošanā un par priekšlikumiem darbības efektivizēšanai.

 
43.§
Informatīvais ziņojums "Par konkursa atlases komisijas, kas izveidota, lai izvirzītu Latvijas ekspertus ievēlēšanai Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūras valdē, darba rezultātiem"

TA-682 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Atbalstīt prioritārā secībā Anetes Erdmanes un Solvitas Olsenas kandidatūru izvirzīšanu ievēlēšanai Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūras valdē.
3. Kultūras ministrei informēt Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūru par Latvijas izvirzītajiem ekspertu kandidātiem.

 
44.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 30.jūnija rīkojumā Nr.286 "Par valsts nekustamā īpašuma nodošanu Liepājas pilsētas pašvaldības īpašumā""

TA-642 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
45.§
Likumprojekts "Grozījumi Ģenētiski modificēto organismu aprites likumā"

TA-678 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgā par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir zemkopības ministre.
 
46.§
Informatīvais ziņojums "Par virssaistību uzņemšanos Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai un Eiropas Zivsaimniecības fonda pasākumu ietvaros 2007.–2013.gada plānošanas periodā"

TA-680 ____________________________________

(D.Lucaua, V.Dombrovskis)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Atbalstīt Zemkopības ministrijas ierosinājumu par virssaistību uzņemšanos Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai ne vairāk kā 48 143 711 latu apmērā un Eiropas Zivsaimniecības fonda pasākumos 2007.–2013.gada plānošanas periodā ne vairāk kā 5 852 220 latu apmērā.
3. Zemkopības ministrijai veikt Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai un Eiropas Zivsaimniecības fonda ieviešanu regulējošajos Eiropas Savienības tiesību aktos paredzētās darbības, lai nodrošinātu virssaistību atbilstību Eiropas Savienības tiesību aktiem.
4. Lauku atbalsta dienestam ir tiesības apstiprināt projektus, nepārsniedzot šī protokollēmuma 2.punktā minēto virssaistību apjomus. Finansējumu virssaistību segšanai un maksājumu veikšanai Zemkopības ministrija normatīvajos aktos noteiktā kārtībā pieprasa atbilstoši faktiskajai naudas plūsmai no valsts budžeta programmas 80.00.00 "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai".

 
47.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 17.augusta noteikumos Nr.789 "Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Sabiedrības izpratnes attīstīšana par siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanas nozīmi un iespējām" nolikums""

TA-674 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
48.§
Par Ministru kabineta atbildes vēstules projektu Valsts prezidentam par vides aizsardzības un reģionālās attīstības aktuālajiem jautājumiem un problēmām

TA-224, SAN-2667_______________________

(E.Sprūdžs, S.Bajāre, V.Dombrovskis)

 

1. Atbalstīt iesniegto atbildes projektu Valsts prezidentam.
2. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai steidzami aktualizēt un precizēt atbildes projektu, saskaņot ar Finanšu ministriju un Valsts kanceleju un iesniegt Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildi Valsts prezidentam.

 
49.§
Informatīvais ziņojums "Par informācijas tehnoloģiju pārvaldības, infrastruktūras un informācijas sistēmu attīstības optimizāciju valsts pārvaldē"

TA-672 ____________________________________

(E.Sprūdžs, I.Tauriņa, S.Bāliņa, A.Leimanis, L.Straujuma, R.Kozlovskis, A.Ronis, V.Dombrovskis)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu, kā arī ņemt vērā nozares nevalstisko organizāciju pārstāvju izteiktos viedokļus.
2. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai precizēt informatīvo ziņojumu jautājumā par informācijas tehnoloģiju pārvaldības centralizācijas pakāpi un iespējamiem informācijas tehnoloģiju pakalpojumu centra institucionāliem modeļiem un iesniegt to Valsts kancelejā.
3. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai sadarbībā ar Satiksmes ministriju sagatavot un pēc izskatīšanas Informācijas sabiedrības padomē un saskaņošanas ar visām ministrijām vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā:
3.1. attīstības plānošanas dokumentu "Valsts IT pārvaldības organizatoriskais modelis";
3.2. priekšlikumus par koplietojamo informācijas tehnoloģiju pakalpojumu centra izveidi, tā pārvaldības modeli, kā arī iespējamā pilotprojekta aprakstu;
3.3. priekšlikumus par valsts informācijas sistēmu attīstības projektu centralizāciju.

 
50.§
Informatīvais ziņojums par neformālās Eiropas Savienības Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes (ECOFIN) 2012.gada 30.-31.marta sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem

TA-696 ____________________________________

(A.Eberhards, V.Dombrovskis)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Finanšu ministram A.Vilkam pārstāvēt Latvijas Republiku neformālās Eiropas Savienības Ekonomisko un finanšu jautājumu (ECOFIN) padomes 2012.gada 30.-31.marta sanāksmē.

 
51.§
Latvijas nacionālās pozīcijas "Par Eiropas Savienības kopējās nostājas projektiem pievienošanās sarunu ar Islandi 15.sadaļā Enerģētika, 28.sadaļā Patērētāju un veselības aizsardzība un 31.sadaļā Ārējā, drošības un aizsardzības politika"

TA-653 ____________________________________

(I.Ābelis, V.Dombrovskis)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt informatīvajā ziņojumā ietvertās nacionālās pozīcijas par Islandes ES pievienošanās sarunu 28.sadaļas "Patērētāju un veselības aizsardzība" un 31.sadaļas "Ārējā, drošības un aizsardzības politika" provizorisku slēgšanu un 15.sadaļas "Enerģētika" atvēršanu.

 
52.§
Latvijas Republikas nostājas "Uz Eiropas Komisijas 2012.gada 10.janvāra vēstuli pārkāpuma procedūras lietā Nr.2007/2189" projekts

TA-686-IP__________________________________

(D.Vilkaste, V.Dombrovskis)

 

1. Apstiprināt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas sagatavoto Latvijas Republikas nostājas projektu uz Eiropas Komisijas vēstuli pārkāpuma procedūras lietā Nr.2007/2189.
2. Valsts kancelejai nostājas elektronisko versiju nosūtīt Tieslietu ministrijai.
3. Tieslietu ministrijai, izmantojot Eiropas Komisijas izveidoto un uzturēto notifikāciju sistēmu pārkāpuma procedūru lietās, nostāju nosūtīt Eiropas Komisijai.

 
53.§
Atbildes raksta projekts Satversmes tiesai lietā Nr.2012-04-03

TA-256 ____________________________________

(M.Brencis, A.Ronis, B.Bāne, V.Dombrovskis)

 

1. Apstiprināt iesniegto atbildes raksta projektu Satversmes tiesai lietā Nr.2012-04-03.
2. Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildes rakstu Satversmes tiesai.
3. Valsts kancelejai nosūtīt atbildes rakstu zināšanai Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam.
4. Finanšu ministrijai kopīgi ar Valsts kanceleju nodrošināt Ministru kabineta pārstāvību Satversmes tiesā lietā Nr.2012-04-03.
5. Saskaņā ar Ministru kabineta kārtības ruļļa 193.punktu atzīmēt, ka satiksmes ministram A.Ronim ir atšķirīgs viedoklis izskatītajā jautājumā, un tas ir šāds:
"1) atbildes raksta projekta apstiprināšanu neatbalstu, jo netika nodrošināta tā skaņošana ar Satiksmes ministriju;
2) jautājums par valsts stratēģiski nozīmīgo kapitālsabiedrību ar būtisku ietekmi uz Latvijas ekonomiku un darba tirgu vadītāju konkurētspējīgu un motivējošu atalgojumu ir jārisina pēc būtības;
3) nepieciešamos grozījumus normatīvajos aktos aicinu sagatavot iespējami tuvākajā laikā.".

 
54.§
Informatīvais ziņojums "Par veiktajām izmaiņām 2012.gada atklāta konkursa nolikumā drošības rezervju pakalpojuma sniegšanai valsts naftas produktu drošības rezervju izveidei"

TA-665-IP__________________________________

(I.Ruško, D.Gaile, Ž.Levina, E.Sprūdžs, V.Dombrovskis)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Ekonomikas ministrijai precizēt 2012.gada atklāta konkursa nolikumu drošības rezervju pakalpojuma sniegšanai valsts naftas produktu drošības rezervju izveidei atbilstoši Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.76 32.§) 2.punktam un saskaņot to ar Finanšu ministriju un Iepirkumu uzraudzības biroju. Gadījumā, ja nolikums netiek saskaņots, ekonomikas ministram iesniegt jautājumu atkārtotai izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
3. Ekonomikas ministrijai, ņemot vērā šī protokollēmuma 2.punktā noteikto, līdz 2012.gada 10.aprīlim izsludināt kārtējo valsts naftas produktu drošības rezervju iepirkumu, vienlaicīgi informējot iespējamos piegādātājus.
4. Ekonomikas ministrijai divu nedēļu laikā sagatavot un noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā tiesību akta projektu par grozījumiem Enerģētikas likumā, lai paplašinātu konkursa pretendentu loku atbilstoši ES direktīvā 2006/67/EK un 2009/119/EK noteiktajam.

 
55.§
Par Ministru kabineta 2008.gada 25.novembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.83 76.§) "Par Konvenciju par kasešu munīciju" izpildi

TA-571-DV__________________________________

()

 

Dienesta vajadzībām
 
56.§
Par Eiropas Cilvēktiesību tiesas sprieduma lietā "Čerņikovs pret Latviju" izpildi

113-k________________________________

(I.Reine, G.Bērziņš, A.Pabriks, E.Sprūdžs, Ž.Jaunzeme-Grende, I.Circene, R.Kozlovskis, L.Straujuma, V.Dombrovskis)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Pamatojoties uz informatīvo ziņojumu, Ministru kabineta pārstāvim starptautiskajās cilvēktiesību institūcijās sagatavot rīcības ziņojumu angļu valodā par Eiropas Cilvēktiesību tiesas sprieduma izpildi lietā "Čerņikovs pret Latviju" un iesniegt to Eiropas Padomes Ministru komitejā.
3. Pieņemt zināšanai, ka turpmāk Ministru kabineta pārstāvis starptautiskajās cilvēktiesību institūcijās sadarbībā ar Tieslietu ministriju bez atsevišķa Ministru kabineta pilnvarojuma iesniegs Eiropas Padomes Ministru komitejā rīcības ziņojumus par Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedumu izpildi lietās, kurās konstatētajam pārkāpumam par pamatu ir bijusi Latvijas Kriminālprocesa kodeksa normu piemērošana.
4. Ņemot vērā Ārlietu ministrijas 2012.gada 5.marta informatīvajā ziņojumā nr.03/13-178k minēto, Tieslietu ministrijai kopīgi ar Ministru kabineta pārstāvi starptautiskajās cilvēktiesību institūcijās mēneša laikā sagatavot Ministru kabineta vēstules projektu Augstākās tiesas priekšsēdētājam, un tieslietu ministram iesniegt to Valsts kancelejā.
5. Tieslietu ministrijai triju mēnešu laikā apkopot un izvērtēt informāciju par ārvalstu praksi tiesnešu iecelšanā amatā, viņu kvalifikācijas izvērtēšanā un atcelšanā no amata, un tieslietu ministram iesniegt jautājumu izskatīšanai Ministru kabinetā.

 
57.§
Informatīvais ziņojums "Par Satversmes aizsardzības biroja darbību 2011.gadā"

73-s_________________________________

(J.Kažociņš, A.Ronis, A.Pabriks, E.Sprūdžs, V.Dombrovskis)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Atbalstīt informatīvajā ziņojumā ietvertos Satversmes aizsardzības biroja darbības virzienus 2012.gadam.
3. Satversmes aizsardzības birojam tehniski precizēt informatīvā ziņojuma kopsavilkumu, un tieslietu ministram iesniegt to Valsts kancelejā.

 
58.§
Slepeni

112-s________________________________

()

 

.
 
59.§
Par Ministru kabineta 2012.gada 17.janvāra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.3 37.§) "Par Ministru kabineta 2011.gada 20.decembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.75 72.§) 3.punkta izpildi" 6.punktā dotā uzdevuma izpildi

TA-701-DV__________________________________

()

 

Dienesta vajadzībām
 

Sēdi slēdz plkst. 1800


Ministru prezidents V.Dombrovskis

Zemkopības ministre L.Straujuma

Valsts kancelejas direktore
E.Dreimane

Skatīt darba kārtību