Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 34

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.34

2012.gada 19.jūnijā

 

Sēdi vada

Ministru prezidents

 -

 V.Dombrovskis

Finanšu ministrs

-

A.Vilks

 

Piedalās:

Aizsardzības ministrs

-

A.Pabriks

Ārlietu ministrs

-

E.Rinkēvičs

Ekonomikas ministrs

-

D.Pavļuts

Iekšlietu ministrs

-

R.Kozlovskis

Izglītības un zinātnes ministrs

-

R.Ķīlis

Kultūras ministre, tieslietu ministra pienākumu izpildītāja

-

Ž.Jaunzeme-Grende

Labklājības ministre

-

I.Viņķele

Satiksmes ministrs

-

A.Ronis

Tieslietu ministrs

-

G.Bērziņš

Veselības ministre

-

I.Circene

Zemkopības ministre

-

L.Straujuma

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Valsts kancelejas direktore 

-

E.Dreimane

Juridiskās departamenta vadītāja, Valsts kancelejas direktora vietniece

 

-

I.Gailīte


 

 

Protokolē

Dokumentu nodrošinājuma departamenta vadītāja

 

Sēdi sāk plkst.12.00

-

L.Peinberga

1.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 15.septembra noteikumos Nr.1056 "Lauksaimniecības produktu integrētās audzēšanas, uzglabāšanas un marķēšana prasības un kontroles kārtība""

TA-1226 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
2.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 2.augusta noteikumos Nr.581 "Medicīnisko ierīču reģistrācijas, atbilstības novērtēšanas, izplatīšanas, ekspluatācijas un tehniskās uzraudzības kārtība""

TA-1261 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
3.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 6.janvāra noteikumos Nr.10 "Noteikumi par valsts statistikas pārskatiem veselības aprūpes jomā""

TA-1262 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
4.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 27.jūnija noteikumos Nr.508 "Noteikumi par aizsargjoslām ap valsts aizsardzības objektiem un šo aizsargjoslu platumu""

TA-1189 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai, ņemot vērā šī protokola 23.§ minēto.
 
5.§
Likumprojekts "Par tirdzniecības nolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Kolumbiju un Peru, no otras puses"

TA-1343 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

1. Atbalstīt Tirdzniecības nolīguma starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Kolumbiju un Peru, no otras puses (turpmāk – Nolīgums), parakstīšanu, lai piemērotu to pagaidu kārtā.
2. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
3. Pilnvarot Latvijas Republikas ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieci Eiropas Savienībā I.Juhansoni Latvijas Republikas valdības vārdā parakstīt Nolīgumu.
4. Ekonomikas ministrijai pēc Nolīguma parakstīšanas iesniegt to Valsts kancelejā.
5. Valsts kancelejai sagatavot Nolīgumu un likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
6. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir ekonomikas ministrs.

 
6.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 17.jūnija noteikumos Nr.537 "Noteikumi par trešās valsts revidenta vai trešās valsts revidentu komercsabiedrības reģistrācijas iesnieguma veidlapas paraugu un atzinuma veidlapas paraugu par trešās valsts revidenta vai trešās valsts revidentu komercsabiedrības atbilstības reģistrēšanas nosacījumiem, atzinuma sagatavošanas un nosūtīšanas kārtību""

TA-1103 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
7.§
Noteikumu projekts "Valsts atbalsta nodrošināšanas kārtība dalībai starptautiskās sadarbības programmās pētniecības un tehnoloģiju jomās"

TA-814 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Izglītības un zinātnes ministrijai izstrādāt un izglītības un zinātnes ministram līdz 2012.gada 1.oktobrim iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā grozījumus Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumos Nr.289 "Par Līgumu starp EUREKA Sekretariātu un Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministriju", lai svītrotu atsauci uz Ministru kabineta 2008.gada 8.septembra noteikumiem Nr.722 "Kārtība, kādā nodrošina valsts atbalstu dalībai starptautiskās sadarbības programmās pētniecības un tehnoloģiju jomās".

 
8.§
Likumprojekts "Grozījumi Patērētāju tiesību aizsardzības likumā"

TA-909 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Fizisko personu-saimnieciskās darbības veicēju-diskriminācijas aizlieguma likums".
3. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir labklājības ministre.
4. Lūgt Saeimu izskatīt likumprojektu vienlaikus ar likumprojektu "Fizisko personu saimnieciskās darbības veicēju-diskriminācijas aizlieguma likums" (likumprojektu pakete).

 
9.§
Likumprojekts "Fizisko personu-saimnieciskās darbības veicēju-diskriminācijas aizlieguma likums"

TA-911 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Patērētāju tiesību aizsardzības likumā".
3. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir labklājības ministre.
4. Lūgt Saeimu izskatīt likumprojektu vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Patērētāju tiesību aizsardzības likumā" (likumprojektu pakete).

 
10.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par ekspluatācijas aizsargjoslu noteikšanas metodiku ap civilās aviācijas drošībai paredzētajiem navigācijas tehniskajiem līdzekļiem"

TA-1044 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
11.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 29.septembra noteikumos Nr.1104 "Noteikumi par valsts autoceļu un valsts autoceļu maršrutā ietverto pašvaldībām piederošo autoceļu posmu sarakstiem""

TA-1047 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
12.§
Noteikumu projekts "Valsts informācijas sistēmu savietotāju un integrētā valsts informācijas sistēmu aizsardzības prasības"

TA-1100 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
13.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām""

TA-845 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgā par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir zemkopības ministre.

 
14.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 21.jūnija noteikumos Nr.474 "Liellopu, cūku, aitu, kazu un zirgu vaislinieku, to spermas, olšūnu un embriju sertifikācijas kārtība""

TA-1077 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
15.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 29.septembra noteikumos Nr.1123 "Traktortehnikas vadītāja tiesību iegūšanas un atjaunošanas, kā arī traktortehnikas vadītāja apliecības izsniegšanas, apmaiņas un atjaunošanas kārtība""

TA-1131 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
16.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 3.augusta noteikumos Nr.737 "Kārtība, kādā piešķir, administrē un uzrauga valsts un Eiropas Savienības atbalstu augļu un dārzeņu piegādei skolēniem vispārējās izglītības iestādēs""

TA-1307 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
17.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 5.februāra noteikumos Nr.65 "Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem""

TA-2174 ____________________________________

(M.Brencis, V.Dombrovskis)

 

1. Ņemot vērā sniegto informāciju, atzīt par aktualitāti zaudējušu iesniegto tiesību akta projektu, un Valsts kancelejai izbeigt tā kontroli.
2. Finanšu ministrijai mēneša laikā izstrādāt un noteiktā kārtībā izsludināt Valsts sekretāru sanāksmē jaunu tiesību akta projektu par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētajiem projektiem, kā galvenos regulējuma elementus nosakot interešu konflikta novēršanu, publicitātes nodrošināšanu un izmaksu pamatotības izvērtēšanu, vienlaikus mazinot administratīvo slogu un tuvinot iepirkumu norises kārtību privātajā sektorā pieņemtajai kārtībai.

 
18.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 16.novembra noteikumos Nr.1060 "Daugavas hidroelektrostaciju ūdenskrātuvju krastu nostiprināšanas darbu un Rīgas hidroelektrostacijas ūdenskrātuves inženieraizsardzības būvju ekspluatācijas izdevumu finansēšanas kārtība""

TA-1380 ____________________________________

(A.Stašāne, J.Pūce, A.Antonovs, V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai papildināt noteikumu projekta 3.punktu ar vārdiem "un trešo" un sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
19.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā suni atzīst par bīstamu, un prasībām bīstama suņa turēšanai"

TA-1048 ____________________________________

(L.Straujuma, E.Upīte, D.Lucaua, V.Dombrovskis)

 

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai kopīgi ar Zemkopības ministriju precizēt noteikumu projekta redakciju, un Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Jautājumu par papildu valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu Pārtikas un veterinārajam dienestam ar suņa bīstamības izvērtēšanu saistīto izdevumu segšanai 2013.gadā un turpmākajiem gadiem izskatīt 2013.gada valsts budžeta projekta sagatavošanas procesā.


 
20.§
Informatīvais ziņojums "Par autoostu darbības pilnveidošanu, lai veicinātu sistēmas efektivitātes uzlabošanu un izmaksu samazināšanu"

TA-1134 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Satiksmes ministrijai sagatavot un satiksmes ministram līdz 2012.gada 15.septembrim iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā grozījumus normatīvajos aktos, lai atbilstoši informatīvajā ziņojumā sniegtajiem priekšlikumiem uzlabotu autoostu sistēmas darbības efektivitāti un samazinātu izmaksas.

 
21.§
Priekšlikumi par atbildīgās institūcijas noteikšanu koplietošanas meliorācijas sistēmas ekspluatēšanā un uzturēšanā valstij piederošai zemei

C-1337-jur____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Ņemot vērā vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra iesniegto priekšlikumu, jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.
 
22.§

Informatīvais ziņojums "Par atbildīgās ministrijas noteikšanu tiesību aktu projektu sagatavošanā par pašvaldību administratīvajās teritorijās esošo publisko ūdeņu un zemi zem tiem nodošanu attiecīgās pašvaldības valdījumā (publisko ezeru Lielais Baltezers, Mazais Baltezers, Lilastes ezers, Dūņezers, Gaujas upe, Gaujas-Daugavas kanāls un dabas lieguma "Daugava pie Kaibalas")

TA-1401, Ā-1275-jur, D-1303-jur____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Ņemot vērā vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra iesniegto priekšlikumu, jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.
 
23.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 27.jūnija noteikumos Nr.508 "Noteikumi par aizsargjoslām ap valsts aizsardzības objektiem un šo aizsargjoslu platumu""

TA-1381 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai iekļaut noteikumu projekta tekstu šī protokola 4.§ minētā projekta tekstā.
 
24.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 31.marta noteikumos Nr.273 "Latvijas un Šveices sadarbības programmas vadības nodrošināšanas kārtība""

TA-1358 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
25.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 24.augusta noteikumos Nr.802 "Noteikumi par nekustamā īpašuma nodokļa prognozi""

TA-1360 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Finanšu ministrijai līdz 2013.gada 1.aprīlim iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā noteikumu projektu par nekustamā īpašuma nodokļa prognozes aprēķināšanas kārtību, ņemot vērā pašvaldībām dotās tiesības noteikt nodokļa likmes.
 
26.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 27.decembra noteikumos Nr.1047 "Noteikumi par autoceļiem neparedzētās mobilās tehnikas iekšdedzes motoru radīto piesārņojošo vielu emisiju gaisā""

TA-1149 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
27.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 2.augusta noteikumos Nr.613 "Noteikumi par mezanīna aizdevumiem saimnieciskās darbības veicēju konkurētspējas uzlabošanai""

TA-1385 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
28.§
Rīkojuma projekts "Par atļauju B.Vītoliņai savienot amatus"

TA-1373 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 
29.§
Informatīvais ziņojums "Par 2012.gada Starptautiskā Ķīnas uzņēmējdarbības foruma (2012 Global China Business Meeting) līdzorganizēšanu Rīgā 2012.gada 25.-27.novembrī"

TA-1382 ____________________________________

(J.Pūce, V.Dombrovskis)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt pasākuma organizēšanas izdevumu tāmi.
3. Ekonomikas ministrijai organizēt Latvijas līdzdalību 2012.gada Starptautiskajā Ķīnas uzņēmējdarbības forumā, Rīgā, 2012.gada 25.-27.novembrī, izmantojot šim mērķim piesaistīto finansējumu no valsts akciju sabiedrības „Latvijas Dzelzceļš” 45 000 latu apmērā, pieskaitot pievienotās vērtības nodokli, no Rīgas brīvostas pārvaldes 30 000 latu apmērā, pieskaitot pievienotās vērtības nodokli, no Ventspils brīvostas pārvaldes 30 000 latu apmērā, pieskaitot pievienotās vērtības nodokli, un no sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Lattelecom” 30 000 latu apmērā, pieskaitot pievienotās vērtības nodokli.
4. Pieņemt zināšanai, ka Rīgas pilsētas pašvaldība organizēs foruma pirmā vakara 2012.gada 25.novembrī atklāšanas pieņemšanu un vakariņas, kā arī ekskursijas foruma trešajā dienā 2012.gada 27. novembrī.
5. Ārlietu ministrijai saskaņā ar Vīzu kodeksu nodrošināt vīzu izsniegšanu Ķīnas uzņēmējiem dalībai Starptautiskajā Ķīnas uzņēmējdarbības forumā Rīgā 2012.gada 25.-27.novembrī.
6. Atbalstīt Nodomu protokola starp Latvijas Republikas Ekonomikas ministriju un Horasis par 2012.gada Starptautiskā Ķīnas uzņēmējdarbības foruma (2012 Global China Business Meeting) norises Rīgā organizatoriskajiem aspektiem projektu.
7. Pilnvarot ekonomikas ministru D.Pavļutu parakstīt Nodomu protokolu.
 
30.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-1379 ____________________________________

(J.Pūce, V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 
31.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 22.februāra noteikumos Nr.149 "Noteikumi par profesionālās izglītības iestāžu valsts pārvaldes uzdevuma ietvaros sniegto maksas pakalpojumu cenrādi""

TA-1374 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
32.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par Rojas ostas robežu noteikšanu"

TA-1166, TA-1167 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Ņemot vērā satiksmes ministra iesniegto priekšlikumu, jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.
 
33.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par atsavināšanas izdevumu apmēra noteikšanu valsts nekustamā īpašuma Rojas osta, Rojas novadā (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 8882 008 0728) daļas – atsavināšanai"

TA-1168 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Ņemot vērā satiksmes ministra iesniegto priekšlikumu, jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.

 
34.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā mantas konfiskācijas rezultātā iegūtos naudas līdzekļus vai mantu sadala ar ārvalstīm un kādā naudas līdzekļus pārskaita uz ārvalstīm"

TA-1363 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
35.§
Informatīvais ziņojums "Kredītinformācijas apmaiņas tiesiskie aspekti un institucionālais modelis"

TA-1277 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Ministrijām izvērtēt to kompetencē esošajās darbības jomās, kāda kredītbiroju dalībnieku sniegtā informācija, izņemot ziņas no valsts informācijas sistēmām, valsts pārvaldes un pašvaldību iestādēm būtu saņemama no kredītbirojiem tām normatīvajos aktos paredzēto funkciju efektīvākas izpildes nodrošināšanai, un mēneša laikā minēto informāciju iesniegt Ekonomikas ministrijai.
3. Finanšu ministrijai sadarbībā ar Ekonomikas ministriju un Latvijas Komercbanku asociāciju:
3.1. izvērtēt ekonomiski izdevīgāko informācijas par personas ienākumiem un nodokļu parādiem sniegšanas kredītbirojiem nodrošināšanas mehānismu;
3.2. izvērtēt nepieciešamību ieviest maksu par informācijas par personu ienākumiem sagatavošanu un sniegšanu kredītbirojiem, lai kompensētu sākotnēji nepieciešamās investīcijas informācijas tehnoloģiju sistēmu pilnveidošanai.
4. Pagarināt Ministru kabineta 2011.gada 8.novembra sēdes protokollēmumā (prot. Nr.66 44.§ TA-2657) „Informatīvais ziņojums „Par Latvijas Komercbanku asociācijas iniciatīvu-kredītbiroja izveidi”” 2.punktā dotā uzdevuma izpildes termiņu līdz 2012.gada 1.decembrim.
5. Ekonomikas ministrijai sagatavot un ekonomikas ministram noteiktā kārtībā līdz 2014.gadam 1.jūnijam iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par kredītbiroju darbību un attīstības tendencēm, kā arī izvērtējumu par iespēju (nepieciešamību) paredzēt tiesības kredītbirojiem apstrādāt datus kredītspējas vērtēšanai arī ar datiem par līguma esamību (pozitīvo kredītinformāciju).

 
36.§
Informatīvais ziņojums "Par spēkā esošo normatīvo regulējumu un kārtību saistībā ar izsniegto būvatļauju pagarināšanu un procesa optimizēšanu"

TA-3050 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Ekonomikas ministrijai izstrādāt un ekonomikas ministram līdz 2012.gada 1.oktobrim iesniegt noteiktā kārtībā izskatīšanai Ministru kabinetā grozījumus Ministru kabineta 1997.gada 1.aprīļa noteikumos Nr.112 „Vispārīgie būvnoteikumi”:
2.1. par dokumentu un būvdarbu termiņu ierobežošanu projektiem, par kuriem sabiedrība ir izteikusi viedokli paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējuma ietvaros vai paredzētās būves publiskajā apspriešanā, paredzot, ka turpmāk netiks pagarināts plānošanas un arhitektūras uzdevuma, kā arī būvprojekta derīguma termiņš, un vienlaikus nosakot maksimālo būvdarbu veikšanas ilgumu - 5 gadi;
2.2. par būvdarbu termiņa ierobežošanu pārējām būvēm, nosakot maksimālo būvdarbu veikšanas ilgumu – 8 gadi.
3. Atbildīgajām ministrijām par būvēm, kurām, ievērojot Būvniecības likuma 6.pantu, noteikta īpaša būvniecības procesa kārtība, izvērtēt šā ziņojuma priekšlikumus attiecībā uz projektiem, par kuriem sabiedrība ir izteikusi viedokli paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējuma ietvaros vai paredzētās būves publiskajā apspriešanā, un, ja nepieciešams, sagatavot tiesību aktu projektus par dokumentu un būvdarbu termiņu ierobežošanu un noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā līdz 2012.gada 1.oktobrim.
4. Finanšu ministrijai izstrādāt un finanšu ministram līdz 2012.gada 1.oktobrim iesniegt noteiktā kārtībā izskatīšanai Ministru kabinetā grozījumus likumā „Par nekustamā īpašuma nodokli”, paredzot, ka objektu, par kuru sabiedrība nav izteikusi savu viedokli un kura būvniecībā pārsniegts normatīvajos aktos noteiktais kopējais būvdarbu veikšanas ilgums, apliek ar nekustamā īpašuma nodokļa likmi 3 procentu apmērā no būvei piekritīgās zemes kadastrālās vērtības, ja to ir noteikusi pašvaldība savos saistošajos noteikumos.

 
37.§
Protokollēmuma projekts "Par Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas un ASV Starptautiskās attīstības aģentūras (USAID) saprašanās memorands par sadarbību Moldovā tieslietu jomā"

TA-1398 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

1. Apstiprināt Ārlietu ministrijas iesniegto Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas un ASV Starptautiskās attīstības aģentūras (USAID) saprašanās memorandu par sadarbību Moldovā tieslietu jomā (turpmāk – Saprašanās memorands).
2. Ārlietu ministrijai Saprašanās memoranda īstenošanu nodrošināt tai piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros.
3. Saprašanās memorandā paredzēto saistību izpildi koordinē Ārlietu ministrija.


 
38.§
Informatīvais ziņojums "Par situācijas stabilizēšanu valsts sociālās aprūpes centros"

TA-1408 ____________________________________

(I.Viņķele, I.Jaunzeme, B.Bāne, E.Dreimane, V.Dombrovskis)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Konceptuāli atbalstīt Labklājības ministrijas priekšlikumus situācijas stabilizēšanai valsts sociālās aprūpes centros un piedāvātos finanšu risinājumus.
3. Jautājumu par papildu finansējuma piešķiršanu valsts sociālās aprūpes centriem 2013.gadā 3 685 299 latu apmērā un turpmāk ikgadēji 3 648 381 latu apmērā izskatīt Ministru kabinetā likumprojekta „Par valsts budžetu 2013.gadam” sagatavošanas un izskatīšanas procesā, t.sk. šādiem pasākumiem:
3.1. atlīdzības palielināšanai valsts sociālās aprūpes centros klientu aprūpē nodarbinātajiem 2013.gadā un turpmāk ikgadēji 3 378 470 latu apmērā (t.sk. atalgojumam 2 722 597 lati);
3.2. precēm un pakalpojumiem (pārtikai), lai nodrošinātu pieaugošo pārtikas cenu ietekmes samazināšanu uz pakalpojumu kvalitāti, paredzot papildu finansējumu 2013.gadā un turpmāk ikgadēji 269 911 latu apmērā;
3.3. precēm un pakalpojumiem izmēģinājumprojekta „Priekšlikumu klientu grupēšanai un nepieciešamā pakalpojuma apjoma noteikšanai” pabeigšanai 2013.gadā 36 918 latu apmērā.
4. Jautājumu par finansējuma palielinājumu precēm un pakalpojumiem, lai nodrošinātu komunālo maksājumu (apkure, elektrība) un degvielas sadārdzinājumu valsts sociālās aprūpes centros, izskatīt Ministru kabinetā atbilstoši Ministru kabineta 2012.gada 17.aprīļa sēdes protokola Nr.20 38.§ 4.punktam.
5. Atbalstīt Labklājības ministrijas priekšlikumu 2012.gadā uzsākt izmēģinājumprojekta „Priekšlikumu klientu grupēšanai un nepieciešamā pakalpojuma apjoma noteikšanai” īstenošanu valsts sociālās aprūpes centros.
6. Labklājības ministrijai līdz 2013.gada 1.augustam iesniegt Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par izmēģinājumprojekta „Priekšlikumu klientu grupēšanai un nepieciešamā pakalpojuma apjoma noteikšanai” ieviešanas rezultātiem un priekšlikumus turpmākai pakalpojumu sniegšanas organizēšanai valsts sociālās aprūpes centros.
7. Labklājības ministrijai, ņemot vērā šo protokollēmumu, precizēt informatīvo ziņojumu, saskaņot ar Finanšu ministriju un iesniegt Valsts kancelejā.


 
39.§
Rīkojuma projekts "Par papildu finansējuma piešķiršanu Labklājības ministrijai pilotprojekta uzsākšanai valsts sociālās aprūpes centros"

TA-1409 ____________________________________

(I.Viņķele, I.Jaunzeme, B.Bāne, E.Dreimane, V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
40.§
Rīkojuma projekts "Par likumprojekta "Grozījumi likumā "Par valsts budžetu 2012.gadam"" sagatavošanas grafiku"

TA-1400 ____________________________________

(B.Bāne, V.Dombrovskis)

 

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Ministrijām un citām centrālajām valsts iestādēm (turpmāk – ministrijas) atbilstoši Finanšu ministrijas elektroniski nosūtītajai veidlapai un nosacījumiem tās aizpildīšanai līdz 2012.gada 26.jūnijam iesniegt Finanšu ministrijai:
2.1. priekšlikumus papildu pieprasījumiem (izdevumiem no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem) iekļaušanai likumprojektā „Grozījumi likumā „Par valsts budžetu 2012.gadam””;
2.2. priekšlikumus ieņēmumu no maksas pakalpojumiem un citu pašu ieņēmumu un ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļu atlikumu novirzīšanai izdevumu segšanai, ja par to jau nav pieņemts Finanšu ministrijas rīkojums atbilstoši Likuma par budžetu un finanšu vadību 9.panta nosacījumiem.
3. Papildu pieprasījumiem regulāriem pasākumiem, kuriem izdevumi jānodrošina katru mēnesi, nepieciešamo līdzekļu apjomu aprēķināt trīs mēnešiem (no 1.oktobra).
4. Finanšu ministrijai apkopot ministriju sagatavotos priekšlikumus un iesniegt lēmuma pieņemšanai Ministru kabineta 2012.gada 10.jūlija sēdē.
5. Noteikt, ka lēmums par papildu līdzekļu piešķiršanu likumprojektā „Grozījumi likumā „Par valsts budžetu 2012.gadam”” tiek pieņemts, pamatojoties uz aktualizētām makroekonomiskās attīstības un ieņēmumu prognozēm, prioritāri papildu līdzekļus paredzot vienreizējiem pasākumiem, kas nerada fiskālu ietekmi uz nākamajiem gadiem, kā arī tiem pasākumiem, par kuriem Ministru kabinets jau ir pieņēmis lēmumu.
6. Ja papildu pieprasījumos iekļautie pasākumi rada ietekmi uz nākamajiem gadiem, tad ministrijām šie pasākumi kā prioritāri jāparedz arī atbilstoši Ministru kabineta 2012.gada 17.aprīļa sēdes protokola Nr.20 38.§ 3.punktam Finanšu ministrijā līdz 2012.gada 1.jūlijam iesniedzamajos papildu pieprasījumos 2013.–2015.gadam.
7. Ņemot vērā Fiskālās disciplīnas likuma virzības gaitu Saeimā, Ministru kabineta 2012.gada 9.marta rīkojuma Nr.120 „Par likumprojekta „Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2013.-2015.gadam” un likumprojekta „Par valsts budžetu 2013.gadam” sagatavošanas grafiku” pielikuma 3.punktā paredzēto semināru par likumprojekta „Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2013.-2015.gadam” sagatavošanu organizēt pēc Fiskālās disciplīnas likuma izskatīšanas Saeimā otrajā lasījumā.
8. Pieņemt zināšanai, ka Ministru kabineta 2012.gada 9.marta rīkojuma Nr.120 „Par likumprojekta „Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2013.-2015.gadam” un likumprojekta „Par valsts budžetu 2013.gadam” sagatavošanas grafiku” pielikuma 4.punktā paredzētā makroekonomiskās attīstības un ieņēmumu prognožu saskaņošana ar Ekonomikas ministriju un Latvijas Banku tiks veikta līdz 2012.gada 3.jūlijam.
9. Valsts kancelejai pieņemto rīkojumu nosūtīt Valsts prezidenta kancelejai, Augstākajai tiesai, Satversmes tiesai, Valsts kontrolei, Nacionālajai elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomei, Tiesībsarga birojam, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai, Prokuratūrai un Tieslietu padomei un aicināt šo institūciju pārstāvjus piedalīties Ministru kabineta sēdēs, izskatot ar likumprojekta „Grozījumi likumā „Par valsts budžetu 2012.gadam”” sagatavošanu saistītos jautājumus.
10. Valsts kancelejai uzaicināt Latvijas Pašvaldību savienības, Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kameras, Latvijas Darba devēju konfederācijas un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības pārstāvjus piedalīties Ministru kabineta sēdēs, izskatot ar likumprojekta „Grozījumi likumā „Par valsts budžetu 2012.gadam”” sagatavošanu saistītos jautājumus.
11. Finanšu ministrijai nodrošināt šī protokollēmuma 9. un 10.punktā minētās institūcijas ar attiecīgajiem materiāliem.

 
41.§
Informatīvais ziņojums "Par jauna Latvijas sabiedriskā elektroniskā medija izveidi"

TA-1187 ____________________________________

(A.Dimants, S.Bajāre, G.Grūbe, A.Pabriks, I.Circene, Ž.Jaunzeme-Grende, V.Dombrovskis)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Atzīt par nepieciešamu 2012.gadā veikt detalizētu situācijas izpēti jautājumā par jauna Latvijas sabiedriskā elektroniskā medija izveidi.


 
42.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts pamatbudžeta apakšprogrammas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-1399 ____________________________________

(A.Dimants, S.Bajāre, G.Grūbe, A.Pabriks, I.Circene, Ž.Jaunzeme-Grende, V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
43.§
Latvijas nacionālās pozīcijas par Eiropas Savienības kopējās nostājas projektiem pievienošanās sarunu ar Islandi 14.sadaļā Transporta politika, 19.sadaļā Sociālā politika un nodarbinātība, 32.sadaļā Finanšu kontrole un EK ziņojumu par atvēršanas nosacījuma izpildi pievienošanās sarunu ar Islandi 22.sadaļā Reģionālā politika un strukturālo instrumentu koordinācija

TA-1376 ____________________________________

(E.Rinkēvičs, V.Dombrovskis)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas nacionālās pozīcijas par Islandes ES pievienošanās sarunu 14.sadaļas "Transporta politika", 19.sadaļas "Sociālā politika un nodarbinātība", 22.sadaļas "Reģionālā politika un strukturālo instrumentu koordinācija" un 32.sadaļas "Finanšu kontrole" atvēršanu.

 
44.§
Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju lietu Ministru padomes 2012.gada 21.-22.jūnija sanāksmē izskatāmajos Veselības ministrijas kompetencē esošajos jautājumos

TA-1375 ____________________________________

(I.Circene, V.Dombrovskis)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju lietu ministru padomes 2012.gada 21.–22. jūnija sanāksmei Veselības ministrijas kompetencē esošajos jautājumos:
2.1. priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai, ar kuru tiek izveidota Veselības un izaugsmes programma, trešā daudzgadējā Eiropas Savienības rīcības programma veselības jomā 2014.–2020.gadiem un atceļ Lēmumu Nr.1350/2007/EK;
2.2. Eiropas Parlamenta un Padomes lēmums par nopietniem pārrobežu veselības apdraudējumiem;
2.3. Padomes secinājumu projekts par antimikrobās rezistences ietekmi uz cilvēku veselības nozari un veterināro nozari – „Vienas veselības” perspektīva.
3. Veselības ministrei I.Circenei pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju lietu ministru padomes 2012.gada 21.–22.jūnija sanāksmē Veselības ministrijas kompetencē esošajos jautājumos.

 
45.§
Par Latvijas Republikas nostājas "Uz Eiropas Komisijas 2012.gada 26.aprīļa formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2012/4023" projekts

TA-1378-IP ____________________________________

(R.Muciņš, V.Dombrovskis)

 

1. Apstiprināt Veselības ministrijas iesniegto nostājas projektu uz Eiropas Komisijas 2012.gada 26.aprīļa formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2012/4023 (turpmāk – nostāja).
2. Valsts kancelejai nostājas elektronisko versiju nosūtīt Tieslietu ministrijai.
3. Tieslietu ministrijai, izmantojot Eiropas Komisijas izveidoto un uzturēto notifikāciju sistēmu pārkāpuma procedūru lietās, nostāju nosūtīt Eiropas Komisijai.

 
46.§
Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju lietu ministru padomes 2012.gada 21.-22.jūnija sanāksmē izskatāmajos Labklājības ministrijas un Kultūras ministrijas kompetencē esošajos jautājumos

TA-1402 ____________________________________

(I.Viņķele, V.Dombrovskis)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju lietu ministru padomes 2012.gada 21.-22.jūnija sanāksmē izskatāmajos jautājumos:
2.1. priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par Direktīvas 96/71/EK par darbinieku norīkošanu darbā pakalpojumu sniegšanas jomā piemērošanu un Priekšlikums Padomes regulai par tiesību uz kolektīvo rīcību izmantošanu saistībā ar brīvību veikt uzņēmējdarbību un pakalpojumu sniegšanas brīvību (pozīcija Nr.1);
2.2. priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas Savienības Sociālo pārmaiņu un inovāciju programmu (2014-2020) (pozīcija Nr.2).
3. Labklājības ministrei I.Vinķelei pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju lietu ministru padomes 2012.gada 21.-22.jūnija sanāksmē izskatāmajos Labklājības ministrijas un Kultūras ministrijas kompetencē esošajos jautājumos.

 
47.§
Latvijas nacionālā pozīcija "Par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par noziedzīgi iegūtu līdzekļu iesaldēšanu un konfiskāciju Eiropas Savienībā"

TA-1406 ____________________________________

(L.Medina, V.Dombrovskis)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas nacionālo pozīciju Nr.1 "Par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par noziedzīgi iegūtu līdzekļu iesaldēšanu un konfiskāciju Eiropas Savienībā".

 
48.§
Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes 2012.gada 22.jūnija sanāksmei

TA-1411 ____________________________________

(N.Sakss, V.Dombrovskis)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas nacionālās pozīcijas:
2.1. par Enerģijas nodokļu direktīvu (pozīcija Nr.3);
2.2. par priekšlikumu Padomes direktīvai par finanšu darījumu nodokļa kopēju sistēmu un direktīvas 2008/7/EC grozīšanu – orientējošās debates (pozīcija Nr.3);
2.3. par Eiropas Komisijas ieteikumu Padomes rekomendācijām par Latvijas 2012.gada nacionālo reformu programmu un ar ko sniedz Padomes atzinumu par Latvijas 2012.-2015.gada konverģences programmu (pozīcija Nr.1);
2.4. Par Eiropas Komisijas un Eiropas Centrālās bankas 2012.gada konverģences ziņojumiem (pozīcija Nr.1).
3. Finanšu ministram A.Vilkam un Latvijas Republikas pastāvīgai pārstāvei, ārkārtējai un pilnvarotai vēstniecei Eiropas Savienībā I.Juhansonei pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes 2012.gada 22.jūnija sanāksmē.

 
49.§
Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Ārlietu padomes un Vispārējo lietu padomes 2012.gada 25.-26.jūnija sanāksmei

TA-1422 ____________________________________

(E.Rinkēvičs, V.Dombrovskis)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Ārlietu padomes un Vispārējo lietu padomes 2012.gada 25.-26. jūnija sanāksmē izskatāmajos jautājumos:
2.1. pozīcija Ārlietu padomei Nr.46 „Rietumbalkāni (Bosnija un Hercegovina)”;
2.2. pozīcija Ārlietu padomei Nr.2 „Eiropas Savienības Cilvēktiesību stratēģija”;
2.3. pozīcija Vispārējo lietu padomei Nr.2 „Paplašināšanās – Melnkalne”;
2.4. pozīcija Vispārējo lietu padomei Nr.1 „Par gatavošanos 2012.gada 28.-29.jūnija Eiropadomes sanāksmei”.
3. Pieņemt zināšanai Ārlietu ministrijas sagatavoto informatīvo ziņojumu par citiem Ārlietu padomē un Vispārējo lietu padomē izskatāmajiem jautājumiem.
4. Ārlietu ministram E.Rinkēvičam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Ārlietu padomes un Vispārējo lietu padomes 2012.gada 25.-26. jūnija sanāksmē.

 
50.§
Paskaidrojumu projekts par apelācijas sūdzību Augstākās tiesas Civillietu tiesu palātai civillietā Nr.C04233510

TA-1041 ____________________________________

(M.Inkina, V.Dombrovskis)

 

1. Ņemot vērā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pārstāves sniegto informāciju, atzīt, ka nav nepieciešams sniegt paskaidrojumus par apelācijas sūdzību civillietā Nr.C04233510.
2. Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt attiecīgu vēstuli Augstākās tiesas Civillietu tiesu palātai.

 
51.§
Atbildes projekts Augstākajai tiesai administratīvajā lietā Nr.42532607

TA-1042 ____________________________________

(L.Medina, E.Dreimane, A.Antonovs, V.Dombrovskis)

 

1. Apstiprināt iesniegto atbildes projektu Augstākajai tiesai administratīvajā lietā Nr.42532607.
2. Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildi Augstākajai tiesai.
3. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai sadarbībā ar Ekonomikas ministriju un Tieslietu ministriju sagatavot un vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministam līdz 2012.gada 31.decembrim iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā tiesību akta projektu par Aizsargjoslu likuma tiesiskā regulējuma papildinājumu ar privātpersonas tiesībām saņemt atbilstošu atlīdzinājumu, ja aizsargjoslas lietošanas noteiktais režīms ir tāds, kas pēc būtības ir pielīdzināms īpašumu tiesību atsavināšanai de facto.

 
52.§
Nacionālo bruņoto spēku attīstības plāna 2012.-2024.gadam projekts

TA-1049-DV ____________________________________

(A.Pabriks, J.Sārts, I.Circene, I.Viņķele, A.Vilks, R.Kozlovskis, V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu (dienesta vajadzībām).
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
53.§
Informatīvais ziņojums "Par nekustamā īpašuma atsavināšanu sabiedrības vajadzībām"

TA-981-DV ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.
 
54.§
Atbildes projekts Eiropas Komitejai spīdzināšanas un necilvēcīgas vai pazemojošas rīcības vai soda novēršanai

TA-919-DV, TA-1410-DV ____________________________________

(G.Bērziņš, V.Dombrovskis)

 

1. Atbalstīt iesniegto atbildes projektu.
2. Tieslietu ministrijai nodrošināt atbildes tulkošanu angļu valodā un līdz 2012.gada 25.jūnijam nosūtīt to Ārlietu ministrijai.
3. Ārlietu ministrijai nodrošināt atbildes nosūtīšanu Eiropas komitejai Spīdzināšanas, necilvēcīgas vai pazemojošas izturēšanas vai soda novēršanai līdz 2012.gada 28.jūnijam.
4. Tieslietu ministram līdz 2012.gada 16.jūlijam iesniegt atbilstošus priekšlikumus likumprojekta „Grozījumi Latvijas Sodu izpildes kodeksā” trešajam lasījumam Saeimā, lai nodrošinātu Eiropas komitejas Spīdzināšanas, necilvēcīgas vai pazemojošas izturēšanas vai soda novēršanai ziņojumā par vizīti Latvijā 2011.gada 5.–15. septembrī 76.rindkopā izteikto rekomendāciju izpildi.

 
55.§
Informatīvais ziņojums "Par valsts akciju sabiedrības "Latvijas Hipotēku un zemes banka" komercdaļas pārdošanas stratēģijas ieviešanas gaitu"

TA-1404-DV ____________________________________

(V.Dombrovskis, S.Bajāre, M.Krūtainis, R.Paņko, G.Bērziņš, E.Dreimane, R.Ķīlis, E.Rinkēvičs, Ž.Jaunzeme-Grende, A.Vilks)

 

1. (N) Pieņemt zināšanai Ministru prezidenta sniegto informāciju, ka viņš, ievērojot likumā "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" noteikto, nepiedalās informatīvā ziņojuma izskatīšanā un sēdi šajā jautājumā vada finanšu ministrs.
2. (DV)
3. (N) Ņemot vērā Konsultanta izvērtējumu un ieteikumu, kā arī, lai nodrošinātu uzņemtās saistības par Hipotēku bankas komercdarbības izbeigšanu saskaņā ar Eiropas Komisijas 2009.gada 19.novembra lēmumu valsts atbalsta lietā NN 60/2009 izpildi, apstiprināt Hipotēku bankas komercdaļas pirmās, otrās, piektās un sestās aktīvu paketes atsavināšanu atbilstoši informatīvajā ziņojumā un tā pielikumos iekļautajiem līgumisko attiecību būtiskajiem nosacījumiem.
4. (DV)
5. (N) Ņemot vērā šī protokollēmuma 3.punktā noteikto, Finanšu ministrijai palielināt Hipotēku bankas pamatkapitālu par 25 miljoniem latu, ja Saeima atbilstoši likuma "Par valsts budžetu 2012.gadam" 14.pantam ar atsevišķu lēmumu piekritusi pamatkapitāla palielinājumam. Pamatkapitālu palielināt, izmantojot daļu līdzekļu no Hipotēku bankā veiktā noguldījuma, kas bankā izvietots Hipotēku bankas likviditātes nodrošināšanai atbilstoši Ministru kabineta 2011.gada 20.decembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.75 72.§) 4.punktam.
6. (N) Atbalstīt Finanšu ministrijas iesniegto Saeimas lēmuma projektu "Par Saeimas piekrišanu valsts akciju sabiedrības "Latvijas Hipotēku un zemes banka" pamatkapitāla palielinājumam". Valsts kancelejai steidzami nosūtīt Saeimas lēmuma projektu Saeimas Prezidijam. Lūgt Saeimu izskatīt lēmuma projektu kā steidzamu.
7. (DV)
8. (DV)
9. (DV)
10. (DV)
11. (DV)

 

Sēdi slēdz plkst. 15.40


Ministru prezidents V.Dombrovskis

Finanšu ministrs A.Vilks

Valsts kancelejas direktore
E.Dreimane

Skatīt darba kārtību