Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 45

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.45

2012.gada 14.augustā

 

Sēdi vada

Ministru prezidents

 -

 V.Dombrovskis

 

Piedalās:

Aizsardzības ministrs

-

A.Pabriks

Ārlietu ministrs

-

E.Rinkēvičs

Finanšu ministrs

-

A.Vilks

Iekšlietu ministrs

-

R.Kozlovskis

Izglītības un zinātnes ministrs

-

R.Ķīlis

Kultūras ministre

-

Ž.Jaunzeme-Grende

Labklājības ministre

-

I.Viņķele

Satiksmes ministrs

-

A.Ronis

Tieslietu ministrs

-

J.Bordāns

Veselības ministre

-

I.Circene

Zemkopības ministre

-

L.Straujuma

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Valsts kancelejas direktore 

-

E.Dreimane

Valsts kancelejas direktora vietniece tiesību aktu lietās, Juridiskā departamenta vadītāja 

-

I.Gailīte

 

Protokolē

Dokumentu nodrošinājuma departamenta vadītāja

 

Sēdi sāk plkst.12.00

-

L.Peinberga

1.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 13.oktobra noteikumos Nr.840 "Noteikumi par Valsts policijas koledžas sniegto maksas pakalpojumu cenrādi""

TA-1662 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
2.§
Likumprojekts "Grozījums likumā "Par Latvijas Nacionālo bibliotēku""

TA-1724 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgā par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir kultūras ministre.
 
3.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par kultūras pieminekļu aizsardzību""

TA-1725 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgā par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir kultūras ministre.
 
4.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumos Nr.1011 "Ieroču atļauju noteikumi, kā arī ieroču izņemšanas un iznīcināšanas kārtība""

TA-1794 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
5.§
Par Ministru kabineta 2011.gada 20.decembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.75 38.§) "Informatīvais ziņojums "Par valsts vai pašvaldību budžeta finansētu institūciju darbību regulējošo normatīvo aktu pilnveidošanu"" 2.1.apakšpunktā dotā uzdevuma izpildi

TA-1484 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Ņemot vērā iesniegto informāciju, pagarināt Ministru kabineta 2011.gada 20.decembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.75 38.§) "Informatīvais ziņojums "Par valsts vai pašvaldību budžeta finansētu institūciju darbību regulējošo normatīvo aktu pilnveidošanu"" 2.1.apakšpunktā dotā uzdevuma izpildes termiņu līdz 2012.gada 30.septembrim.
 
6.§
Rīkojuma projekts "Par finansējuma piešķiršanu Mērsraga novada Domei"

TA-1646 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
7.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma "Jūras Pērles", Kolkā, Kolkas pagastā, Dundagas novadā, nodošanu Dundagas novada pašvaldības īpašumā"

TA-1676 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
8.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu"

TA-1651 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
9.§
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošo nekustamo īpašumu nodošanu pašvaldību īpašumā"

TA-1653 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
10.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Zemgales ielā 33A, Olainē, Olaines novadā, nodošanu Olaines novada pašvaldības īpašumā"

TA-1723 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
11.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamās mantas pārdošanu"

TA-1728 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
12.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par Latvijas Republikas valsts robežas joslu, pierobežas joslu un pierobežu, kā arī pierobežas, pierobežas joslas un valsts robežas joslas norādījuma zīmju un informatīvo norāžu paraugiem un to uzstādīšanas kārtību"

TA-1656 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
13.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "P63" Preiļu pagastā, Preiļu novadā, nodošanu Preiļu novada pašvaldības īpašumā"

TA-1689 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
14.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par apmācību pirmās palīdzības sniegšanā"

TA-467 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
15.§
Rīkojuma projekts "Par pretendentu un ierēdņu vērtēšanas komisiju"

TA-1660 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
16.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par ūdenstilpju klasifikatoru"

TA-1612 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
17.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 21.decembra noteikumos Nr.1165 "Kārtība, kādā izsniedz atļaujas nemedījamo sugu indivīdu iegūšanai, ievieš Latvijas dabai neraksturīgas savvaļas sugas (introdukcija) un atjauno sugu populācijas dabā (reintrodukcija)""

TA-1789 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
18.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 5.maija noteikumos Nr.417 "Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai valsts un pašvaldību profesionālās izglītības iestāžu ēkās" nolikums""

TA-1818 ____________________________________

(R.Ķīlis, A.Antonovs, L.Sīka, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegtā Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projekta 1. un 2.punktā ietvertajā tabulā norādīto informāciju par tām valsts profesionālās izglītības iestādēm, ar kurām noslēgtie līgumi par projektu īstenošanu tiek izbeigti, jo projektu realizācija vairs nav iespējama līdz 2012.gada 1.decembrim, un par projektu īstenošanā apgūto piešķirtā finansējuma daļu.
2. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai precizēt šī protokollēmuma 1.punktā minēto informāciju atbilstoši Izglītības un zinātnes ministrijas iesniegtiem tehniskiem precizējumiem, iekļaut to noteikumu projekta anotācijā un iesniegt precizēto anotāciju Valsts kancelejā.
3. Pieņemt zināšanai, ka projektu īstenošanas pārtraukšanas rezultātā valsts budžetam radīti zaudējumi 60 006,95 latu apmērā.
4. Izglītības un zinātnes ministrija, normatīvajos aktos noteiktā kārtībā iesniegt Finanšu ministrijā pieprasījumu par šī protokollēmuma 1.punktā minētajiem projektiem piešķirtā valsts budžeta līdzfinansējuma pārdali uz programmu 80.00.00 „Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai” 257 754,00 latu apmērā.
5. Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansējumu 1 570 378,02 latu apmērā pievienot Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai” ietvaros pieejamajam finanšu instrumenta finansējumam.
6. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansējumu 40 636,10 latu apmērā, kas izmaksāts konkursa „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai valsts un pašvaldību profesionālās izglītības iestāžu ēkās” ietvaros, maksājumu veikšanai konkursa „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai” nolikums” ietvaros normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pieprasa atbilstoši faktiskajai naudas plūsmai no valsts budžeta programmas 80.00.00 „Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai”.
7. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai pēc precizētās anotācijas saņemšanas sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
19.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumos Nr.521 "Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai ražošanas ēkās" nolikums""

TA-1819 ____________________________________

(R.Ķīlis, A.Antonovs, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
20.§
Noteikumu projekts "Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai" nolikums"

TA-1820 ____________________________________

(R.Ķīlis, A.Antonovs, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai katras Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Kompleksi risinājumu siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai" kārtas ietvaros nodrošināt proporcionālas attiecības ievērošanu starp katras konkursa kārtas ietvaros pieejamajiem līdzekļiem, kas iegūti no valstij piederošo siltumnīcefekta gāzu emisijas vienību (noteiktā daudzuma vienību) pārdošanas.
3. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai sagatavot grozījumus klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai" nolikumā, kas paredz, ka izglītības iestāde var būt projekta iesniedzējs konkursa otrajā un turpmākajās kārtas, ja tādas tiks īstenotas.
 
21.§
Likumprojekts "Grozījumi Zvejniecības likumā"

TA-1113 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgā par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir zemkopības ministre.
 
22.§
Noteikumu projekts "Biešu sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumi"

TA-1377 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
23.§
Rīkojuma projekts "Par Dobeles novada pašvaldības nekustamā īpašuma pārņemšanu valsts īpašumā"

TA-1639 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
24.§
Likumprojekts "Pievienotās vērtības nodokļa likums"

TA-1968 ____________________________________

(S.Āmare- Pilka, V.Dombrovskis)

1. Pamatā atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Pieņemt zināšanai, ka Finanšu ministrija ir lūgusi Eiropas Komisiju sniegt viedokli par Aizsardzības ministrijas priekšlikumos piedāvātās likuma normas attiecībā uz Ziemeļatlantijas līguma organizācijas (NATO) dalībvalstu drošības investīciju programmas (NSIP) līdzekļiem atbilstību Padomes 2006.gada 28.novembra direktīvas 2006/112/EK par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu prasībām.
3. Saskaņā ar Eiropas Komisijas sniegto viedokli Padomes 2006.gada 28.novembra direktīvā 2006/112/EK par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu nav paredzēts juridiskais pamatojums atbrīvojumam no pievienotās vērtības nodokļa, kas balstīts vienīgi uz finansēšanas avotiem, līdz ar to darījumiem, kas veikti NSIP projektu īstenošanai, piemērojami tikai šajā direktīvā noteiktie atbrīvojumi no pievienotās vērtības nodokļa.
4. Ņemot vērā Ministru kabineta 2012.gada 29.maija sēdē (prot. Nr.30 36.§) doto uzdevumu, likumprojektu turpināt izskatīt Ministru kabineta 2012.gada 21.augusta sēdē.
5. Finanšu ministrijai sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta 2012.gada 21.augusta sēdē informatīvo ziņojumu par PVN nomaksu par precēm, kas tiek sūtītas no Eiropas Savienības dalībvalstīm.
6. Valsts kancelejai apkopot un iesniegt Ministru prezidentam informāciju par citiem Finanšu ministrijai dotajiem uzdevumiem saistībā ar PVN piemērošanas jautājumiem, lai izvērtētu šo uzdevumu izpildes aktualitāti.
 
25.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 16.septembra rīkojumā Nr.629 "Par koncepciju "Profesionālās izglītības pievilcības paaugstināšana un sociālo partneru līdzdalība profesionālās izglītības kvalitātes nodrošināšanā"""

TA-1720 ____________________________________

(E.Papule, R.Ķīlis, L.Straujuma, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai aizstāt rīkojuma projektā skaitļus un vārdus "līdz 2014.gada 1.jūlijam" ar skaitļiem un vārdiem "līdz 2014.gada 1.janvārim" un sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Noteikt, ka attiecīgo Eiropas Savienības fondu projektu turpmākā finansējuma sadale ir saistāma ar Profesionālās izglītības likumprojekta pamatnostādnēm.
 
26.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 20.jūlija noteikumos Nr.664 "Kārtība, kādā tiek administrēts un uzraudzīts valsts un Eiropas Savienības atbalsts lauksaimniecībai, lauku un zivsaimniecības attīstībai, izveidojot kredītu fondu""

TA-1768 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
27.§
Informatīvais ziņojums "Par Latvijas un Krievijas kopīgās demarkācijas komisijas darba un tās lēmumu īstenošanas finansējumu 2012.-2015.gadam"

TA-1837 ____________________________________

(J.Mažeiks, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Finanšu ministrijai precizēt Aizsardzības ministrijas bāzes izdevumus ilgtermiņa saistībām 2013.-2015.gadam pasākumam "Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas valsts robežas demarkācija", bāzes izdevumus 2013.gadā samazinot par 165 538 latiem, 2014.gadā palielinot par 80 990 latiem un 2015.gadā palielinot par 84 548 latiem.
3. Finanšu ministrijai precizēt Ārlietu ministrijas bāzes izdevumus ilgtermiņa saistībām 2013.-2015.gadam pasākumam "Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas valsts robežas demarkācija", bāzes izdevumus 2013.-2014.gadā samazinot par 6 298 latiem katru gadu, 2015.gadā palielinot par 18 894 latiem.
4. Finanšu ministrijai precizēt Tieslietu ministrijas bāzes izdevumus 2013.gadam, paredzot programmā 57.00.00 "Valsts zemes dienests" ilgtermiņa saistībās Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas valsts robežu demarkācijas nodrošināšanai nepieciešamā finansējuma palielinājumu par 8 640 latiem.
5. Tieslietu ministrijai, sagatavojot priekšlikumus likumprojekta "Grozījumi likumā "Par valsts budžetu 2012.gadam"" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā, iekļaut priekšlikumu par Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas valsts robežu demarkācijas nodrošināšanai plānotā finansējuma samazinājumu par 8 640 latiem.
6. Ārlietu ministrijai, sagatavojot priekšlikumus likumprojekta "Grozījumi likumā "Par valsts budžetu 2012.gadam"" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā, iekļaut priekšlikumu par Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas valsts robežu demarkācijas nodrošināšanai plānotā finansējuma samazinājumu par 6 298 latiem.
 
28.§
Informatīvais ziņojums "Par turpmāku valsts pabalstu izmaksas ierobežojumu noteikšanas pamatotību"

TA-1785 ____________________________________

(I.Viņķele, J.Muižniece, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu un atbalstīt tajā ietvertos secinājumus.
2. Valsts kancelejai nosūtīt informatīvo ziņojumu Saeimai.
 
29.§
Informatīvais ziņojums "Par uzņēmējdarbības riska valsts nodevas apmēru 2013. – 2015.gadam"

TA-1762 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Noteikt, ka 2013. — 2015.gadā uzņēmējdarbības riska valsts nodeva ir 0.25 lati mēnesī, ko aprēķina par katru darbinieku, ar kuru nodibinātas darba tiesiskās attiecības, izvērtējot atlikuma uzkrājuma un izmaksājamo summu apmēru un nepieciešamības gadījumā pārskatot uzņēmējdarbības riska valsts nodevas apmēru atbilstoši esošajai situācijai.
3. Noteikt, ka Ministru kabineta noteikumu projekts par uzņēmējdarbības riska valsts nodevas apmēru un darbinieku prasījumu garantiju fondā ieskaitāmās nodevas daļu attiecīgajā gadā Tieslietu ministrijai jāizstrādā un jāiesniedz Ministru kabinetā līdz iepriekšējā gada 1.oktobrim.
4. Tieslietu ministrijai mēneša laikā sagatavot un noteiktā kārtībā iesniegt Ministru kabinetā noteikumu projektu "Noteikumi par uzņēmējdarbības riska valsts nodevas apmēru un darbinieku prasījumu garantiju fondā ieskaitāmās nodevas daļu 2013.gadā".
5. Ar 2013.gadu visus uzņēmējdarbības riska valsts nodevas ieņēmumus, kas iekasēti vairāk par plānoto, ieskaitīt darbinieku prasījumu garantiju fonda kontā.
 
30.§
Atbildes projekts Latvijas Pašvaldību savienībai (par Ministru kabineta un Latvijas Pašvaldību savienības 2012.gada vienošanās un domstarpību protokolā fiksēto vienošanos izpildi)

TA-1847, SAN-1121, TA-1685 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto atbildes projektu Latvijas Pašvaldību savienībai.
2. Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildi Latvijas Pašvaldību savienībai.
 
31.§
Atbildes projekts Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas Korupcijas novēršanas apakškomisijai (par grozījumiem normatīvajos aktos attiecībā uz lietu izskatīšanas paātrināšanu un par jauna ekspertīzes institūta radīšanu)

TA-664 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto atbildes projektu Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai.
2. Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildi Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai.
 
32.§
Informatīvais ziņojums "Par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes "Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība" projekta "Valsts informācijas sistēmas darbam ar Eiropas Savienības dokumentiem izveidošana" informācijas sistēmas darbības koncepcijas saīsināto aprakstu"

TA-1822 ____________________________________

(A.Daugulis, I.Stepanova, A.Antonovs, L.Straujuma, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt informatīvajam ziņojumam pievienoto valsts informācijas sistēmas darbam ar Eiropas Savienības dokumentiem darbības koncepcijas saīsināto aprakstu un aprakstā minētā risinājuma scenāriju A, kas paredz jaunas valsts informācijas sistēmas izveidi, kas nodrošinātu darbu ar Eiropas Savienības dokumentiem un dokumentu ar statusu „dienesta vajadzībām” apriti.
3. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai kā atbildīgajai iestādei par 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes "Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība" īstenošanu uzaicināt Valsts reģionālās attīstības aģentūru iesniegt projekta "Valsts informācijas sistēmas darbam ar Eiropas Savienības dokumentiem izveidošana" iesniegumu atbildīgajai iestādei par koncepcijas saīsinātajā aprakstā minētā risinājuma scenāriju A.
4. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 26.jūnija sēdes protokollēmumu Nr.36 (82.§ 4. un 6.punkts) līdz 2012. gada 15. oktobrim izstrādāt valsts informācijas sistēmas darbam ar Eiropas Savienības dokumentiem darbības detalizētas koncepcijas projektu par koncepcijas saīsinātajā aprakstā minētā risinājuma scenāriju A, un vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram pēc saskaņošanas ar visām ministrijām un Valsts kanceleju līdz 2012. gada 29. oktobrim iesniegt Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par valsts informācijas sistēmas darbam ar Eiropas Savienības dokumentiem darbības detalizētās koncepcijas projektu.
5. Visām ministrijām un Valsts kancelejai, izmantojot Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas izstrādāto metodiku, atbilstoši novērtēt ministrijas, Valsts kancelejas un to padotībā/pārraudzībā esošo iestāžu datortīklu pielāgošanas un sagatavošanas izmaksas darbam ar Eiropas Savienības dokumentiem šī protokollēmuma 3. punktā minētā projekta ietvaros izveidotajā valsts informācijas sistēmā, kā arī iespējamo līdzekļu ietaupījumu, ja tiks izmantota šī valsts informācijas sistēma. Divu nedēļu laikā pēc metodikas saņemšanas no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas visām ministrijām un Valsts kancelejai informāciju par izmaksām kopā ar priekšlikumiem par optimālāko risinājumu datortīklu sagatavošanai iesniegt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.
6. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai sadarbībā ar Satversmes aizsardzības biroju sniegt ministrijām, Valsts kancelejai un to padotības/pārraudzībā esošajām iestādēm nepieciešamo atbalstu (semināru, konsultāciju un citā veidā) šī protokollēmuma 5. punktā minētās informācijas sagatavošanas procesā.
7. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, pamatojoties uz šī protokollēmuma 5. punktā minētās informācijas analīzi, sagatavot priekšlikumus par nepieciešamo finansējumu, iespējamajiem finansējuma avotiem un optimālākajiem risinājumiem ministriju, Valsts kancelejas un citu iestāžu datortīklu sagatavošanai, kā arī izvērtējumu, kā, ieviešot šo sistēmu, samazināsies citu sistēmu uzturēšanas izdevumi un kādu ietaupījumu tas radīs, un iestrādāt tos šī protokollēmuma 4. punktā minētās detalizētās koncepcijas projektā.
8. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai precizēt sistēmas un vienotā datortīkla uzturēšanas un darbināšanas izmaksas pēc nodošanas ekspluatācijā, sagatavot priekšlikumus par nepieciešamo finansējumu un iestrādāt tos šī protokollēmuma 4. punktā minētajā detalizētās koncepcijas projektā.
9. Valsts informācijas sistēmas darbam ar Eiropas Savienības dokumentiem ieviešanas izmaksas, kas šobrīd tiek prognozētas 2 498 264 LVL apmērā (programmatūras piegādei, pielāgošanai un ieviešanai, pielāgojumiem un integrācijai ar citām valsts informācijas sistēmām, aparatūrai, datu centra izveidei/pielāgošanai un sertifikācijai, vienotā datortīkla izveidei, konsultantu pakalpojumiem u.c.), tiek segtas šī protokollēmuma 3. punktā minētā projekta ietvaros.
10. Pieņemt zināšanai, ka Valsts informācijas sistēmas darbam ar Eiropas Savienības dokumentiem lietošanas izmaksas (datu centra izmaksas, sistēmas uzturēšanas izmaksas pēcgarantijas periodā, sistēmas administrēšanas un lietotāju atbalsta izmaksas) ar 2014.gada 1.jūliju ir jāsedz no valsts pamatbudžeta līdzekļiem valsts pamatfunkciju īstenošanai. Jautājums par papildu finanšu līdzekļu piešķiršanu valsts informācijas sistēmas darbam ar Eiropas Savienības dokumentiem darbināšanas izmaksu segšanu skatāms 2014.gada un turpmāko gadu valsts budžeta likumprojekta sagatavošanas un izskatīšanas procesā.
11. Gala lietotāju apmācības izmaksas, kas šobrīd tiek prognozētas 121 000 LVL apmērā, tiks segtas no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas budžeta programmas „Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē nodrošināšana 2015. gadā” līdzekļiem.
12. Informatīvajā ziņojumā norādītās iespējamās izmaksas ministrijām, Valsts kancelejai un citām valsts iestādēm, kuras nav obligātas valsts informācijas sistēmas darbam ar Eiropas Savienības dokumentiem darbības nodrošināšanai (iestāžu dokumentu vadības sistēmu integrācijai ar valsts informācijas sistēmu darbam ar Eiropas Savienības dokumentiem, mobilo iekārtu (datoru) iegādei u.c.) un kuras nevar attiecināt uz šī protokollēmuma 3.punktā minēto projektu, tiks precizētas šī protokollēmuma 4.punktā minētajā detalizētās koncepcijas projektā kopā ar priekšlikumiem par iespējamiem finansējuma avotiem.
 
33.§
Informatīvais ziņojums "Par VAS "Latvijas Hipotēku un zemes banka" nekustamā īpašuma Jēkaba ielā 6/8, Rīgā, atsavināšanu"

TA-1833 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Atbalstīt priekšlikumu par VAS "Latvijas Hipotēku un zemes banka" piederošā nekustamā īpašuma (nekustamā īpašuma kadastra Nr.0100 008 0077), kas sastāv no zemes vienības 659 kvm. platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 0100 008 0077) un divām ēkām (būvju kadastra apzīmējums 0100 008 0077 001 un 0100 008 0077 002) Jēkaba ielā 6/8, Rīgā, atsavināšanu 2012.gadā valstij Saeimas Kancelejas personā par LVL 1 655 541.
3. Finanšu ministrijai kā VAS "Latvijas Hipotēku un zemes banka" valsts kapitāldaļu turētājai nodrošināt šī protokollēmuma 2.punkta izpildi.
4. Finanšu ministrijai informēt Saeimas Kanceleju par pieņemto lēmumu.
 
34.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-1754 ____________________________________

(G.Karlsons, S.Bajāre, L.Medina, V.Dombrovskis)

1. Jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.
2. Kultūras ministrijai kopīgi ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju atkārtoti izvērtēt attiecīgi rīkojuma projekta juridiskos aspektus, kā arī projekta atbilstību Ministru kabineta lēmumam par valsts iestāžu izvietošanu valsts nekustamajos īpašumos, un līdz 2012.gada 20.augustam iesniegt attiecīgu informāciju Valsts kancelejā.
 
35.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-1812 ____________________________________

(A.Antonovs, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
36.§
Nacionālā attīstības plāna projekta 2014.–2020.gadam sākotnējā redakcija

TA-1875 ____________________________________

(M.Krieviņš, I.Circene, R.Ķīlis, A.Pabriks, J.Bordāns, L.Straujuma, Ž.Jaunzeme-Grende, E.Rinkēvičs, E.Cilinskis, L.Menģelsone, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informāciju.
2. Konceptuāli atbalstīt Nacionālā attīstības plāna 2014.–2020.gadam sākotnējo redakciju.
3. Pieņemt zināšanai izglītības un zinātnes ministra iesniegto Nacionālā attīstības plāna 2014.–2020.gadam vīzijas projektu -"Ekonomiskā izrāviena vadmotīvs: Latvija 2020. gadā – zaļākā valsts pasaulē".
4. Pārresoru koordinācijas centram ar 2012.gada 15.augustu organizēt Nacionālā attīstības plāna 2014.–2020.gadam sākotnējās redakcijas publisko apspriešanu atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumiem Nr.970 "Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā", publiskojot Pārresoru koordinācijas centra mājaslapā Nacionālā attīstības plāna 2014.–2020.gadam sākotnējo redakciju, kā arī par to saņemto šī protokollēmuma 3.punktā minēto priekšlikumu.
5. Pārresoru koordinācijas centram, pēc sabiedriskās apspriešanas precizējot t Nacionālā attīstības plāna 2014.–2020.gadam sākotnējo redakciju, ņemt vērā arī sēdes laikā izteiktos ministru priekšlikumus par tiesiskuma aspekta pastiprināšanu, par veselības mācību, par jēdzienu precizēšanu (veselības tūrisms).
6. Pārresoru koordinācijas centram veikt nepieciešamās darbības, lai sagatavotu stratēģisko ietekmes uz vidi novērtējumu par Nacionālā attīstības plāna 2014.–2020.gadam sākotnējo redakciju.
7. Pārresoru koordinācijas centram un Finanšu ministrijai sadarbībā ar visām ministrijām organizēt Nacionālā attīstības plāna 2014.–2020.gadam sākotnējās redakcijas mērķu sasniegšanas rādītāju un uzdevumu precizēšanu un to darbības rezultātu, finanšu apjoma un avotu noteikšanu.
8. Pārresoru koordinācijas centram pēc sabiedriskās apspriešanas noslēguma sagatavot Nacionālā attīstības plāna 2014.–2020.gadam gala redakcijas projektu un iesniegt to izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
9. Pārresoru koordinācijas centram un Finanšu ministrijai sadarbībā ar visām ministrijām nodrošināt Nacionālā attīstības plāna 2014.–2020.gadam gala redakcijas projekta saskaņotību ar Eiropas Savienības politikas plānošanas dokumentiem, tiesību aktiem un to projektiem, lai īstenotu Nacionālā attīstības plāna 2014.–2020.gadam saskaņotību ar Eiropas Savienības daudzgadu budžetā 2014.–2020.gadam plānotajiem līdzekļu avotiem.
 
37.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 4.augusta noteikumos Nr.642 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.1.5.2.aktivitāti "Neatliekamās medicīniskās palīdzības attīstība"""

TA-1668 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
38.§
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Investīciju bankas lēmuma projekta par kapitāla palielināšanu apstiprināšanu un nepieciešamo līdzekļu ieplānošanu likumprojektā "Par valsts budžetu 2013.gadam""

TA-1860 ____________________________________

(A.Timofejeva, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Finanšu ministrijai 2013.gada valsts budžeta likumprojekta sagatavošanas procesā palielināt resursus (vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem) 2013.gadam Finanšu ministrijai par 6 496 018 latiem (ekvivalenti 9 243 000 EUR), lai nodrošinātu Eiropas Investīciju bankas kapitāla palielināšanu.
 
39.§
Informatīvais ziņojums "Par ēnu ekonomikas apkarošanas pasākumu īstenošanā iesaistīto institūciju darbības rezultātiem 2012.gada sešos mēnešos un šo pasākumu ietekmi uz nodokļu iekasēšanu"

TA-1864 ____________________________________

(J.Salmiņa, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Pamatojoties uz informatīvajā ziņojumā veikto analīzi, atbalstīt iesaistīto institūciju amatpersonu (darbinieku) motivēšanu un apropriācijas palielinājumam novirzāmo finansējuma apjomu 2 000 000 latu apmērā, kas ir 4 procenti no valsts budžetā plānoto nodokļu ieņēmumu pārpildes 50 000 000 latu, kuri uzskatāmi par ieņēmumiem, realizējot ēnu ekonomikas ierobežošanas pasākumus.
3. Finanšu ministram iesniegt likumprojekta "Grozījumi likumā "Par valsts budžetu 2012.gadam"" otrajam lasījumam Saeimā priekšlikumu par nepieciešamību palielināt vispārējā kārtībā sadalāmo dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem un izdevumus atlīdzībai budžeta programmā 33.00.00 "Valsts ieņēmumu un muitas politikas nodrošināšana" atalgojumam Valsts ieņēmumu dienestam 1 600 000 latu apmērā.
4. Iekšlietu ministram iesniegt likumprojekta "Grozījumi likumā "Par valsts budžetu 2012.gadam"" otrajam lasījumam Saeimā priekšlikumu par nepieciešamību palielināt vispārējā kārtībā sadalāmo dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem un izdevumus atlīdzībai atalgojumam Valsts policijai un Valsts robežsardzei 320 000 latu apmērā.
5. Labklājības ministram iesniegt likumprojekta "Grozījumi likumā "Par valsts budžetu 2012.gadam"" otrajam lasījumam Saeimā priekšlikumu par nepieciešamību palielināt vispārējā kārtībā sadalāmo dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem un izdevumus atlīdzībai budžeta apakšprogrammā 21.01.00 "Darba tiesisko attiecību un darba apstākļu kontrole un uzraudzība" atalgojumam Valsts darba inspekcijai 40 000 latu apmērā.
6. Zemkopības ministram iesniegt likumprojekta "Grozījumi likumā "Par valsts budžetu 2012.gadam"" otrajam lasījumam Saeimā priekšlikumu par nepieciešamību palielināt vispārējā kārtībā sadalāmo dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem un izdevumus atlīdzībai atalgojumam Pārtikas un veterinārais dienestam, Valsts meža dienestam un Valsts augu aizsardzības dienestam 40 000 latu apmērā.
7. Iekšlietu ministrijai un Zemkopības ministrijai līdz 2012.gada 15.augustam iesniegt Finanšu ministrijā paredzamo finanšu līdzekļu sadalījumu pa budžeta programmām un apakšprogrammām starp padotības iestādēm (Iekšlietu ministrijai - Valsts policijai, Valsts robežsardzei; Zemkopības ministrijai - Pārtikas un veterinārais dienestam, Valsts meža dienestam, Valsts augu aizsardzības dienestam), kuras veicinājušas budžeta ieņēmumus, realizējot ēnu ekonomikas ierobežošanas pasākumus.
 
40.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 18.oktobra noteikumos Nr.779 "Noteikumi par vispārējās izglītības iestāžu pedagoģiskā procesa organizēšanai nepieciešamo obligāto dokumentāciju""

TA-1880 ____________________________________

(R.Ķīlis, A.Pabriks, V.Dombrovskis )

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
41.§
Informatīvais ziņojums "Par 10 000 000 latu ieguldīšanu valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Paula Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīca" pamatkapitālā"

TA-1748-IP, SAN-750 ____________________________________

(R.Muciņš, I.Stepanova, Ž.Jaunzeme-Grende, J.Bordāns, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Veselības ministrijai iekļaut priekšlikumos likumprojekta „Grozījumi likumā „Par valsts budžetu 2012.gadam”” izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā finansējumu 10 000 000 latu apmērā ieguldīšanai valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Paula Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīca” pamatkapitālā.
3. Noteikt, ka šī protokollēmuma 2.punktā norādītais finansējums novirzāms tikai valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Paula Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīca” kreditoru saistību segšanai, kas veidojušās saistībā ar valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu, lai nodrošinātu nepārtrauktu veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu pacientiem.
4. Veselības ministrijai kā valsts kapitāla daļu turētājai nodrošināt, ka slimnīca sasniegs informatīvā ziņojuma 3.sadaļā izvirzītos attīstības mērķus, tajā skaitā stabilizēs finanšu situāciju, lai turpmāk nepieļautu kavēto maksājumu uzkrāšanos.
5. Veselības ministrijai reizi gadā līdz 31.maijam iesniegt Ministru kabinetam informatīvo ziņojumu par Ministru kabineta 2012.gada 27.marta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.17 20.§ „Informatīvais ziņojums „Par priekšlikumiem veselības nozares kapitālsabiedrību menedžmenta modelim, kas nodrošina kapitālsabiedrības sabalansētu budžeta plānošanu un izstrādi, un darbības efektivitātes uzlabošanu, tādējādi novēršot situāciju ar atkārtotu parādu veidošanos”) 4.punktā dotā uzdevuma izpildi.
6. Pieņemt zināšanai, ka kultūras ministre Ž.Jaunzeme-Grende un tieslietu ministrs J.Bordāns atturas no lēmuma pieņemšanas izskatītajā jautājumā.
 
42.§
Par Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta 2012.gada 17.aprīļa spriedumu lietā SKA-127/2012, A42521507

TA-1207 ____________________________________

(J.Upeniece, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt Finanšu ministrijas iesniegto iebildumu projektu par SIA „Izglītības apgāds” pieteikumu par pārrakstīšanās kļūdas labošanu Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta 2012.gada 17.aprīļa spriedumā lietā Nr.A42521507, SKA-127/2012.
2. Valsts kancelejai noformēt un līdz 2012.gada 17.augustam iesniegt iebildumus Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamentā.
 

Sēdi slēdz plkst. 15.25


Ministru prezidents V.Dombrovskis

Valsts kancelejas direktore
E.Dreimane

Skatīt darba kārtību