Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 56

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.56

2012.gada 9.oktobrī

 

Sēdi vada

Ministru prezidents

 -

 V.Dombrovskis

 

Piedalās:

Ārlietu ministrs

-

E.Rinkēvičs

Ekonomikas ministrs

-

D.Pavļuts

Iekšlietu ministrs

-

R.Kozlovskis

Izglītības un zinātnes ministrs

-

R.Ķīlis

Kultūras ministre

-

Ž.Jaunzeme-Grende

Labklājības ministre

-

I.Viņķele

Satiksmes ministrs

-

A.Ronis

Tieslietu ministrs

-

J.Bordāns

Veselības ministre

-

I.Circene

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

E.Sprūdžs

Zemkopības ministre

-

L.Straujuma

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Valsts kancelejas direktore 

-

E.Dreimane

Valsts kancelejas direktora vietniece tiesību aktu lietās, Juridiskā departamenta vadītāja

 

-

I.Gailīte

Valsts kancelejas direktora vietniece valsts pārvaldes un cilvēkresursu attīstības jautājumos, Valsts pārvaldes attīstības departamenta vadītāja


 -

E.Upīte

 

Protokolē

Dokumentu nodrošinājuma departamenta vadītāja

 

Sēdi sāk plkst.12.00

-

L.Peinberga

1.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2012.gada 3.aprīļa noteikumos Nr.239 "Noteikumi par Latvijas Republikas dienesta pasi""

TA-2063 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
2.§
Noteikumu projekts "Par Ministru kabineta 2004.gada 2.marta noteikumu Nr.120 "Noteikumi par mājsaimniecības gaisa kondicionieru marķēšanu un distances līgumā ietveramo informāciju" atzīšanu par spēku zaudējušiem"

TA-2188 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
3.§
Noteikumu projekts "Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda vadības noteikumi"

TA-2282 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
4.§
Rīkojuma projekts "Par neapbūvētu zemesgabalu pārdošanu"

TA-1987 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
5.§
Par Ministru kabineta 2012.gada 10.aprīļa sēdes protokollēmuma (prot. Nr.19 36.§) "Informatīvais ziņojums "Pārskats Ministru kabinetam par noslēgto publiskās un privātās partnerības līgumu izpildi"" 3.1.apakšpunktā dotā uzdevuma izpildi

TA-2069 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Ņemot vērā iesniegto informāciju, pagarināt Ministru kabineta 2012.gada 10.aprīļa sēdes protokollēmuma (prot. Nr.19 36.§) "Informatīvais ziņojums "Pārskats Ministru kabinetam par noslēgto publiskās un privātās partnerības līgumu izpildi"" 3.1.apakšpunktā dotā uzdevuma izpildes termiņu līdz 2012.gada 28.decembrim.

 
6.§
Rīkojuma projekts "Par uzņemšanu Latvijas pilsonībā naturalizācijas kārtībā"

TA-2291 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
7.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 30.novembra noteikumos Nr.1096 "Noteikumi par minimālo mēneša darba algu un minimālo stundas tarifa likmi""

TA-2166 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
8.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 7.septembra noteikumos Nr.827 "Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu veicēju reģistrāciju un ziņojumiem par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un iedzīvotāju ienākuma nodokli""

TA-2120 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
9.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu pirkšanu valsts autoceļa P76 Aizkraukle – Jēkabpils rekonstrukcijas projekta īstenošanai"

TA-2242 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Satiksmes ministrijai pirkt šādus nekustamos īpašumus:
2.1. nekustamo īpašumu „Autoceļš P76” (nekustamā īpašuma kadastra Nr.3201 001 0004) – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 3201 001 0133) 0,0872 ha platībā, Aizkrauklē, Aizkraukles novadā par Ls 620,00;
2.2. nekustamo īpašumu „Daugava – A” (nekustamā īpašuma kadastra Nr.3278 006 0172) – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 3278 006 0066) 0,7469 ha platībā, Seces pagastā, Jaunjelgavas novadā par Ls 2460,00;
2.3. nekustamo īpašumu „Irbes - A” (nekustamā īpašuma kadastra Nr.3278 006 0175) – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 3278 006 0164) 0,0301 ha platībā, Seces pagastā, Jaunjelgavas novadā par Ls 135,45;
2.4. nekustamo īpašumu „Kaktieši – A” (nekustamā īpašuma kadastra Nr.3278 006 0173) – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 3278 006 0168) 0,2681 ha platībā, Seces pagastā, Jaunjelgavas novadā par Ls 1072,40;
2.5. nekustamo īpašumu „Mācītāja māja A” (nekustamā īpašuma kadastra Nr.3278 007 0159) – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 3278 007 0116) 0,3061 ha platībā, Seces pagastā, Jaunjelgavas novadā par Ls 1163,18;
2.6. nekustamo īpašumu „Sniķeri A” (nekustamā īpašuma kadastra Nr.3278 006 0174) – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 3278 006 0072) 0,1425 ha platībā, Seces pagastā, Jaunjelgavas novadā par Ls 584,25;
2.7. nekustamo īpašumu „Svikļi – A” (nekustamā īpašuma kadastra Nr.3278 006 0177) – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 3278 006 0170) 0,4322 ha platībā, Seces pagastā, Jaunjelgavas novadā par Ls 1555,92;
2.8. nekustamo īpašumu „Ziedāni A” (nekustamā īpašuma kadastra Nr.3278 006 0176) – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 3278 006 0166) 0,0196 ha platībā un zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 3278 006 0171) 0,0275 ha platībā, Seces pagastā, Jaunjelgavas novadā par Ls 211,95;
2.9. nekustamo īpašumu „Bencēni – A” (nekustamā īpašuma kadastra Nr.3280 004 0164) – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 3280 004 0159) 0,1133 ha platībā, Sērenes pagastā, Jaunjelgavas novadā par Ls 464,53;
2.10. nekustamo īpašumu „Birzītes A” (nekustamā īpašuma kadastra Nr.3280 004 0167) – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 3280 004 0157) 0,1737 ha platībā, Sērenes pagastā, Jaunjelgavas novadā par Ls 710,00;
2.11. nekustamo īpašumu „Dūņas – A” (nekustamā īpašuma kadastra Nr.3280 003 0430) – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 3280 003 0401) 0,1971 ha platībā, Sērenes pagastā, Jaunjelgavas novadā par Ls 788,40;
2.12. nekustamo īpašumu „Dūņas 1-A” (nekustamā īpašuma kadastra Nr.3280 003 0431) – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 3280 003 0301) 0,0791 ha platībā, Sērenes pagastā, Jaunjelgavas novadā par Ls 340,13;
2.13. nekustamo īpašumu „Labrenči – A” (nekustamā īpašuma kadastra Nr.3280 004 0165) – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 3280 004 0163) 0,0879 ha platībā, Sērenes pagastā, Jaunjelgavas novadā par Ls 390,00;
2.14. nekustamo īpašumu „Lodes – A” (nekustamā īpašuma kadastra Nr.3280 004 0166) – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 3280 004 0161) 0,0422 ha platībā, Sērenes pagastā, Jaunjelgavas novadā par Ls 189,90;
2.15. nekustamo īpašumu „Zeltiņi A” (nekustamā īpašuma kadastra Nr.3280 003 0429) – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 3280 003 0423) 0,0707 ha platībā, Sērenes pagastā, Jaunjelgavas novadā par Ls 304,01.
3. Satiksmes ministrijai šā protokollēmuma 2.1.apakšpunktā minētā nekustamā īpašuma īpašniekam atlīdzināt kompensējamos zaudējumus Ls 73,00 apmērā.
4. Satiksmes ministrijai šā protokollēmuma 2.3.apakšpunktā minētā nekustamā īpašuma īpašniecei atlīdzināt kompensējamos zaudējumus Ls 18,66 apmērā.
5. Satiksmes ministrijai šā protokollēmuma 2.4.apakšpunktā minētā nekustamā īpašuma īpašniekam atlīdzināt kompensējamos zaudējumus Ls 147,72 apmērā.
6. Satiksmes ministrijai šā protokollēmuma 2.5.apakšpunktā minētā nekustamā īpašuma īpašniekam atlīdzināt kompensējamos zaudējumus Ls 168,98 apmērā.
7. Satiksmes ministrijai šā protokollēmuma 2.6.apakšpunktā minētā nekustamā īpašuma īpašniekam atlīdzināt kompensējamos zaudējumus Ls 80,48 apmērā.
8. Satiksmes ministrijai šā protokollēmuma 2.7.apakšpunktā minētā nekustamā īpašuma īpašniecei atlīdzināt kompensējamos zaudējumus Ls 214,37 apmērā.
9. Satiksmes ministrijai šā protokollēmuma 2.8.apakšpunktā minētā nekustamā īpašuma īpašniekam atlīdzināt kompensējamos zaudējumus Ls 29,20 apmērā.
10. Satiksmes ministrijai šā protokollēmuma 2.9.apakšpunktā minētā nekustamā īpašuma īpašniecei atlīdzināt kompensējamos zaudējumus Ls 63,99 apmērā.
11. Satiksmes ministrijai šā protokollēmuma 2.11.apakšpunktā minētā nekustamā īpašuma īpašniekam atlīdzināt kompensējamos zaudējumus Ls 108,59 apmērā.
12. Satiksmes ministrijai šā protokollēmuma 2.12.apakšpunktā minētā nekustamā īpašuma īpašniekam atlīdzināt kompensējamos zaudējumus Ls 46,87 apmērā.
13. Satiksmes ministrijai šā protokollēmuma 2.14.apakšpunktā minētā nekustamā īpašuma īpašniecei atlīdzināt kompensējamos zaudējumus Ls 28,29 apmērā.
14. Satiksmes ministrijai šā protokollēmuma 2.15.apakšpunktā minētā nekustamā īpašuma īpašniecei atlīdzināt kompensējamos zaudējumus Ls 41,89 apmērā.

 
10.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par zemes dzīlēm""

TA-1915 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs.
3. Finanšu ministrijai sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Zemkopības ministriju sagatavot un finanšu ministram trīs mēnešu laikā pēc likuma „Par zemes dzīlēm” 8.panta otrās daļas 4.punkta spēkā stāšanās noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā tiesību akta projektu, lai paredzētu atsevišķu valsts vai pašvaldības zemes nomas maksas noteikšanas kārtību gadījumos, ja valsts vai pašvaldības zemesgabals tiek iznomāts zemes dzīļu izmantošanai.
4. Atzīt par aktualitāti zaudējušu Ministru kabineta 2011.gada 8.novembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.66 38.§) "Informatīvais ziņojums "Par dabas resursu nodokļa piemērošanas praksi dabas resursu ieguvei Latvijā salīdzinājumā ar Igauniju un Lietuvu un izvērtējumu un priekšlikumiem par valsts ienākumiem ilgtermiņā saistībā ar dabas resursu izmantošanu"" 2.punktā doto uzdevumu.

 
11.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 11.augusta noteikumos Nr.890 "Kārtība, kādā piešķir valsts budžeta līdzekļus Eiropas Savienības struktūrfondu 3.mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" programmu un Eiropas Kaimiņattiecību un partnerības instrumenta programmu finansējuma saņēmējiem no Latvijas Republikas""

TA-2085 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
12.§
Noteikumu projekts "Valsts reģionālās attīstības aģentūras nolikums"

TA-1817 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Valsts kancelejai (Valsts pārvaldes attīstības departamentam) sagatavot un iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā likumprojektu par grozījumiem Publisko aģentūru likuma normatīvajā regulējumā attiecībā uz aģentūru nosaukumu atveidošanu.

 
13.§
Noteikumu projekts "Latvijas Dabas muzeja nolikums"

TA-2079 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
14.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par Latvijas Dabas muzeja sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi"

TA-2080 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
15.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par aviācijas darbību dalību Eiropas Savienības emisijas kvotu tirdzniecības sistēmā"

TA-1791 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
16.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu pašvaldību īpašumā"

TA-1945 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
17.§
Rīkojuma projekts "Par valsts kustamās mantas nodošanu sabiedriskā labuma organizācijai – biedrībai "Aktīvās atpūtas centrs jauniešiem""

TA-2017 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
18.§
Noteikumu projekts "Asistenta pakalpojuma izglītības iestādē piešķiršanas un finansēšanas kārtība"

TA-2232 ____________________________________

(E.Papule, D.Bīlmanis, V.Dombrovskis)

 

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai kopīgi ar Izglītības un zinātnes ministriju precizēt noteikumu projekta 8.punkta redakciju, paredzot, ka Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija tās sagatavoto izziņu pati nodod izglītības iestādei, un Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Izglītības un zinātnes ministrijai sadarbībā ar Labklājības ministriju izstrādāt un izglītības un zinātnes ministram līdz 2013.gada 1.februārim noteiktā kārtībā iesniegt Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par risinājumiem, kas vērsti uz sadarbības efektivizāciju starp izglītības iestādēm un Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisiju (tai skaitā, par Valsts izglītības informācijas sistēmas lietotāja tiesību piešķiršanu Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijai).

 
19.§
Informatīvais ziņojums "Par Latvijas pievienošanos Amerikas Savienoto Valstu Savstarpējās izglītības un kultūras apmaiņas likuma programmai"

TA-2075 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Pilnvarot Ārlietu ministrijas valsts sekretāru A.Teikmani parakstīt vēstuli ASV Valsts departamenta Publiskās diplomātijas un sabiedrisko lietu valsts sekretāra vietniecei T.Sonenšainai par Latvijas pievienošanos Amerikas Savienoto Valstu Savstarpējās izglītības un kultūras apmaiņas likuma programmai.
3. Ārlietu ministrija informatīvajā ziņojumā minēto pasākumu (ASV valsts amatpersonu vizīšu, tai skaitā, ceļa, viesnīcas un transporta izdevumus) īstenošanu nodrošina piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros.

 
20.§
Informatīvais ziņojums "Par privatizācijas procesā gūtiem ieņēmumiem, izdevumiem un privatizācijas gaitu 2012.gada otrajā ceturksnī"

TA-2020 ____________________________________

(D.Pavļuts, V.Dombrovskis)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Ņemot vērā Ekonomikas ministrijas iesniegto informāciju, atzīt Ministru kabineta 2000.gada 25.jūlija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.33 32.§) "Par Privatizācijas aģentūras piedāvājumu starptautiskajām investīciju bankām, privatizācijā iegūto līdzekļu izlietojumu un privatizācijas ieņēmumu prognozi 2001.gadam" 2.punktu par aktualitāti zaudējušu.
3. Ekonomikas ministrijas sagatavot un ekonomikas ministram līdz 2013.gada 4.janvārim iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā Privatizācijas aģentūras darbības izbeigšanas stratēģiju.

 
21.§
Informatīvais ziņojums "Par Mikrouzņēmumu nodokļa likuma praktiskās īstenošanas gaitu un rezultātiem no 2010.gada 1.septembra līdz 2012.gada 30.jūnijam"

TA-2140 ____________________________________

(I.Viņķele, J.Muižniece, V.Dombrovskis)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Valsts kancelejai informatīvo ziņojumu nosūtīt Saeimai.
3. Finanšu ministrijai sadarbībā ar Labklājības ministriju izvērtēt mikrouzņēmumu darbinieku skaita un mikrouzņēmumu darbinieku ienākumu kontroles pilnveidošanu, kā arī problēmas saistībā ar mikrouzņēmuma nodokļa maksātāja statusa zaudēšanu ar atpakaļejošu datumu un nepieciešamības gadījumā izstrādāt un līdz 2012.gada 1.decembrim noteiktā kārtībā iesniegt Ministru kabinetā tiesību aktu projektus:
3.1. finanšu ministram attiecībā uz nodokļu politiku regulējošiem jautājumiem;
3.2. labklājības ministram attiecībā uz valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu veikšanu.

 
22.§
Informatīvais ziņojums "Par valsts fondēto pensiju shēmas darbības izvērtējumu"

TA-1582 ____________________________________

(J.Muižniece, I.Jaunzeme, D.Pavļuts, I.Viņķele, H.Švarcs, V.Dombrovskis)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Labklājības ministrijai sadarbībā ar Finanšu ministriju līdz 2013.gada 1.martam sagatavot un labklājības ministram iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā likumprojektu "Grozījumi Valsts fondēto pensiju likumā", paredzot, ka:
2.1. tiek paplašinātas pensiju plānu investēšanas iespējas Latvijas finanšu tirgū, tai skaitā palielinot īpatsvaru ieguldījumiem vienā fondā;
2.2. tiek dota iespēja palielināt ieguldījumu īpatsvaru riska kapitālā un dotas plašākas iespējas ieguldījumiem biržā netirgotās kapitālsabiedrībās;
2.3. tiek paredzēti papildu risku samazināšanas mehānismi valsts fondēto pensiju shēmas dalībnieku interešu aizsardzībai;
2.4. līdzekļu pārvaldītāju komisijas nauda par valsts fondēto pensiju shēmas administrēšanu ir piesaistīta ieguldījumu plānu rezultātiem.
3. Lai uzlabotu valsts fondēto pensiju shēmas dalībnieku informētības līmeni:
3.1. Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai sadarbībā ar Latvijas Komercbanku asociāciju un Latvijas Centrālo depozitāriju piedalīties mājas lapas www.manapensija.lv pilnveidošanā;
3.2. Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai veikt nepieciešamos sabiedrības informēšanas pasākumus, lai pievērstu uzmanību valsts fondēto pensiju shēmas ieguldījumu plāna izvēles riskiem, t.i. aicināt valsts fondēto pensiju shēmas dalībniekus 10 gadus pirms pensionēšanās vecuma sasniegšanas apsvērt iespēju mainīt aktīvo ieguldījumu plānu uz konservatīvo plānu.
4. Finanšu ministrijai sadarbībā ar Ekonomikas ministriju, izstrādājot vienotas attīstības institūcijas darbības modeli un konsultējoties ar Konsultatīvo padomi, kas izveidota saskaņā ar Ministru kabineta 2011.gada 1.novembra sēdes protokola Nr.62 64.§ 16.punktu, kā vienu no tās funkcijām paredzēt tādu instrumentu izveides veicināšanu, kuros var tikt ieguldīti pensiju fondu līdzekļi.

 
23.§
Informatīvais ziņojums "Par veselības aprūpes pakalpojumu eksportspējas veicināšanas pasākumiem"

TA-815 ____________________________________

(R.Muciņš, V.Dombrovskis)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Veselības ministrijai savas kompetences ietvaros sadarbībā ar citām ministrijām turpināt iesākto pasākumu īstenošanu veselības aprūpes pakalpojumu eksportspējas veicināšanai.

 
24.§
Atbildes projekts Tiesībsargam (par Eiropas Savienības finanšu instrumentu un valsts budžeta līdzekļu izlietojumu romu integrācijai)

TA-2039 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Atbalstīt iesniegto atbildes projektu Tiesībsargam.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildi Tiesībsargam.
 
25.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 15.marta noteikumos Nr.190 "Noteikumi par karavīra mēnešalgas un speciālo piemaksu noteikšanas kārtību un to apmēru""

TA-1674 ____________________________________

(J.Sārts, V.Dombrovskis)

 

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Aizsardzības ministram iesniegt likumprojekta "Par valsts budžetu 2013.gadam" otrajam lasījumam Saeimā priekšlikumu līdzekļu pārdalei 35 500 latu apmērā no budžeta apakšprogrammā 22.12.00 "Nacionālo bruņoto spēku uzturēšana" precēm un pakalpojumiem plānotajiem līdzekļiem, kas paredzēti starptautisko operāciju uzturēšanai, uz budžeta apakšprogrammu 22.10.00 "Starptautisko operāciju un Nacionālo bruņoto spēku personālsastāva centralizētais atalgojums".

 
26.§
Noteikumu projekts "Programmas "NVO fonds" īstenošanas kārtība"

TA-2320 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
27.§
Noteikumu projekts "Nevalstisko organizāciju projektu programmas atklāta konkursa nolikums"

TA-2318 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
28.§
Noteikumu projekts "Nevalstisko organizāciju darbības atbalsta programmas atklāta konkursa nolikums"

TA-2319 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
29.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 25.maija noteikumos Nr.477 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.4.3.2.aktivitāti "Sociālekonomiski nozīmīgu kultūras mantojuma objektu atjaunošana"""

TA-2321 ____________________________________

(G.Puķītis, V.Dombrovskis)

 

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2. Kultūras ministrijai saskaņot noteikumu projektu ar Finanšu ministriju un iesniegt precizēto projektu Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
30.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par uzņēmējdarbības riska valsts nodevas apmēru, kā arī darbinieku prasījumu garantiju fondā un maksātnespējas procesa izmaksu segšanai ieskaitāmās nodevas daļu 2013.gadā"

TA-2303 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
31.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 31.oktobra noteikumos Nr.899 "Ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtība""

TA-2325 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Noteikumu īstenošanu nodrošināt Veselības ministrijai piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros.
 
32.§
Informatīvais ziņojums "Par 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes "Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība" tiesiskā regulējuma pilnveidošanu"

TA-2317 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Atbalstīt informatīvajā ziņojumā par 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes "Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība" tiesiskā regulējuma pilnveidošanu minētos priekšlikumus un vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram līdz 2012.gada 11.decembrim iesniegt grozījumus Ministru kabineta 2008.gada 21.jūlija noteikumos Nr.576 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.2.2.1.1.apakšaktivitāti "Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība" projektu iesniegumu atlases pirmo kārtu" un Ministru kabineta 2010.gada 10.augusta noteikumos Nr.766 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes "Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība" projektu iesniegumu atlases otro kārtu".

 
33.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 13.aprīļa noteikumos Nr.361 "Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.1.2.1.1.apakšaktivitāti "Kompetences centri"""

TA-2329 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
34.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par kritērijiem sadzīves atkritumu radītājam, kurš atbrīvots no dabas resursu nodokļa samaksas un kuram ir tiesības slēgt līgumu ar sadzīves atkritumu apsaimniekošanas komersantu, kuru tas ir pats izvēlējies"

TA-1610 ____________________________________

(J.Spiridonovs, M.Kučinskis, S.Sproģe, I.Šņucins, E.Sprūdžs, D.Pavļuts, E.Atlācis, V.Dombrovskis)

 

1. Jautājumu turpināt izskatīt Ministru kabineta 2012.gada 20.novembra sēdē.
2. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai sadarbībā ar Latvijas Pašvaldību savienību sagatavot provizoriskus aprēķinus par noteikumu projektā ietverto prasību ietekmi uz atkritumu apsaimniekošanas maksām iedzīvotājiem un līdz 2012.gada 12.novembrim iesniegt tos Valsts kancelejā. Ja kopīgā darba procesā nav iespējams vienoties par pieņēmumiem, uz kuriem balstīt saskaņotu provizorisko aprēķinu sagatavošanu, katrai institūcijai sagatavot savus provizoriskus aprēķinus un minētajā termiņā iesniegt tos Valsts kancelejā.

 
35.§
Informatīvais ziņojums "Par Baltijas inovatīvās pētniecības un tehnoloģiju infrastruktūras (BIRTI) projektu"

TA-2336 ____________________________________

(R.Ķīlis, V.Dombrovskis)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Izglītības un zinātnes ministrijai līdz 2012.gada 30.oktobrim sagatavot Baltijas inovatīvās pētniecības un tehnoloģiju infrastruktūras (BIRTI) projekta idejas aprakstu angļu valodā un iesniegt Finanšu ministrijā.
3. Finanšu ministrijai divu nedēļu laikā pēc Izglītības un zinātnes ministrijas atbilstoši JASPERS veidlapai izstrādātā BIRTI projekta idejas apraksta angļu valodā saņemšanas nodrošināt BIRTI projekta idejas apraksta iesniegšanu tehniskā atbalsta instrumenta „Kopējā palīdzība projekta sagatavošanai Eiropas reģionos” (turpmāk – JASPERS) ekspertiem tehniski ekonomiskā pamatojuma izstrādei.
4. Izglītības un zinātnes ministrijai sadarbībā ar Ārlietu ministriju un Finanšu ministriju trīs mēnešu laikā pēc JASPERS izstrādātā tehniski ekonomiskā pamatojuma saņemšanas izstrādāt BIRTI projekta ieviešanas grafiku ar konkrētiem uzdevumiem un termiņiem.
5. Izglītības un zinātnes ministrijai līdz 2012.gada 30.oktobrim izveidot BIRTI projekta vadības grupu.
6. Izglītības un zinātnes ministrijai līdz 2013.gada 1.aprīlim iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par progresu BIRTI projekta pieteikuma izstrādē, tajā, cita starpā, iekļaujot JASPERS tehniski ekonomiskā pamatojuma rezultātus un projekta īstenošanai nepieciešamā finansējuma apjomu un avotus, kā arī aprakstu par BIRTI projekta ieviešanas progresu Lietuvā un Igaunijā.
7. Izglītības un zinātnes ministrijai līdz 2012.gada 30.oktobrim sadarbībā ar Ārlietu ministriju un Finanšu ministriju izstrādāt pasākumu plānu Latvijas puses sarunām ar EK pārstāvjiem, lai aizstāvētu Latvijas intereses BIRTI projekta idejas ieviešanas finansēšanai ES daudzgadu budžeta 2014.-2020.gadam ietvaros.

 
36.§
Rīkojuma projekts "Par pretendentu un ierēdņu vērtēšanas komisiju"

TA-2340 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
37.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.1.1.2.aktivitātes "Cilvēkresursu piesaiste zinātnei" otro projektu iesniegumu atlases kārtu"

TA-2342 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
38.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 2.septembra noteikumos Nr.703 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.1.1.2.aktivitāti "Cilvēkresursu piesaiste zinātnei"""

TA-2338 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
39.§
Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta Atzinības raksta piešķiršanu"

TA-2347 ____________________________________

(I.Viņķele, V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
40.§
Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Ārlietu padomes un Vispārējo lietu padomes 2012.gada 15.-16.oktobra sanāksmei

TA-2343 ____________________________________

(E.Rinkēvičs, J.Pūce, V.Dombrovskis)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Ārlietu padomes 2012.gada 15.oktobra sanāksmē izskatāmajos jautājumos:
2.1. pozīcija Ārlietu padomei Nr.27 "Irāna";
2.2. pozīcija Ārlietu padomei Nr.1 "Mali";
2.3. pozīcija Ārlietu padomei Nr.1 "Par 9. ASEM samitu 2012.g. 5.-6.novembrī Vjentjanā, Laosas TDR";
2.4. pozīcija Ārlietu padomes attīstības ministru darba sesijai Nr.1 "Par Eiropas Savienības atbalstu ilgtspējīgām pārmaiņām pārejas sabiedrībās".
3. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu par citiem Ārlietu padomē un Vispārējo lietu padomē izskatāmajiem jautājumiem.
4. Ārlietu ministram E.Rinkēvičam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Ārlietu padomes un Vispārējo lietu padomes 2012.gada 15.-16.oktobra sanāksmē.
5. Ārlietu ministrijas ekonomisko un divpusējo attiecību direkcijas vadītājam vēstniekam J.Mažeikam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Ārlietu padomes 2012.gada 15.oktobra attīstības ministru darba sesijā.

 
41.§
Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Konkurētspējas ministru padomes 2012.gada 10.-11.oktobra sanāksmē izskatāmajos Izglītības un zinātnes ministrijas kompetencē esošajos jautājumos

TA-2350 ____________________________________

(R.Ķīlis, V.Dombrovskis)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Konkurētspējas ministru padomes 2012.gada 10.-11.oktobra sanāksmē izskatāmos Izglītības un zinātnes ministrijas kompetences jautājumos:
2.1. pozīcija Nr.1 "Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai, ar kuru papildina Regulu (EK) 294/2008, ar kuru izveido Eiropas Inovācijas un tehnoloģiju institūtu";
2.2. pozīcija Nr.2 "Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, kurā izklāstīti dalības un pētījumu rezultātu izplatīšanas noteikumi attiecībā uz pētniecības un inovācijas pamatprogrammu "Horizonts 2020" (2014.–2020.gads)";
2.3. pozīcija Nr.1 "Stiprāka Eiropas Pētniecības telpas dalība izcilībai un izaugsmei".
3. Izglītības un zinātnes ministram R.Ķīlim pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Konkurētspējas ministru padomes 2012.gada 10.-11.oktobra sanāksmē izskatāmajos Izglītības un zinātnes ministrijas kompetences jautājumos.

 
42.§
Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Konkurētspējas ministru padomes 2012.gada 11.oktobra sanāksmē izskatāmajos Ekonomikas ministrijas, Kultūras ministrijas un Izglītības un zinātnes ministrijas kompetencē esošajos jautājumos

TA-2351 ____________________________________

(D.Pavļuts, J.Pūce, V.Dombrovskis )

 

1. Pieņemt zināšanai Ekonomikas ministrijas iesniegto informatīvo ziņojumu par Latvijas Republikas nostāju Eiropas Savienības Konkurētspējas ministru padomes 2012.gada 11.oktobra sanāksmē izskatāmajos Ekonomikas ministrijas, Kultūras ministrijas un Izglītības un zinātnes ministrijas kompetences jautājumos.
2. Apstiprināt Latvijas nacionālās pozīcijas:
2.1. pozīcija Nr.1 „Padomes rezolūcija par Eiropas Patērētāju tiesību aizsardzības programma paļāvības un izaugsmes veicināšanai”;
2.2. pozīcija Nr.1 „Gatavošanās 2012.gada 10.-11.oktobra Padomei („Konkurētspēja”) Eiropas rūpniecības politika a) Komisijas paziņojums par rūpniecības politikas paziņojuma atjaunošanu: Ieguldījums izaugsmē un ekonomikas atveseļošanā b) Komisijas paziņojums par stratēģiju būvniecības nozares un tās uzņēmumu ilgtspējīgai konkurētspējai c) Komisijas paziņojums par kultūras un radošo nozaru veicināšanu ES izaugsmei”;
2.3. pozīcija Nr.1 „Par Komisijas paziņojumu Eiropas Parlamentam un Padomei: Būvniecības nozares un tās uzņēmumu ilgtspējīgas konkurētspējas stratēģija”;
2.4. pozīcija Nr.1 „Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai: Eiropas stratēģija par svarīgām pamattehnoloģijām – tilts uz izaugsmi un nodarbinātību”.
3. Pieņemt zināšanai Ekonomikas ministrijas iesniegto informatīvo ziņojumu par Eiropas Savienības Konkurētspējas ministru padomes 2012.gada 11.oktobra sanāksmes darba kārtības jautājumu „Vienotais tirgus akts I”.
4. Ekonomikas ministrijas valsts sekretāram J.Pūcem pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Konkurētspējas ministru padomes 2012.gada 11.oktobra sanāksmē Ekonomikas ministrijas, Kultūras ministrijas un Izglītības un zinātnes ministrijas kompetences jautājumos.

 
43.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 10.jūlija rīkojumā Nr.406-k "Par valsts materiālo rezervju nomenklatūru""

309-k ____________________________________

(I.Pētersone- Godmane, E.Dreimane, V.Dombrovskis)

 

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu (klasificēts dokuments).
2. Iekšlietu ministrijai, ņemot vērā Ministru kabineta 2008.gada 10.jūlija rīkojumā Nr.406-k "Par valsts materiālo rezervju nomenklatūru"" veikto grozījumu skaitu, izteikt rīkojumu jaunā redakcijā un iesniegt to Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 
44.§
Konfidenciāli

325-k ____________________________________

()

 

Sēdi slēdz plkst. 13.45


Ministru prezidents V.Dombrovskis

Valsts kancelejas direktore
E.Dreimane

Skatīt darba kārtību