Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 60

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.60

2012.gada 30.oktobrī

 

Sēdi vada

Ministru prezidents

 -

 V.Dombrovskis

Finanšu ministrs

-

A.Vilks

 

Piedalās:

Aizsardzības ministrs

-

A.Pabriks

Ekonomikas ministrs

-

D.Pavļuts

Izglītības un zinātnes ministrs

-

R.Ķīlis

Kultūras ministre

-

Ž.Jaunzeme-Grende

Labklājības ministre

-

I.Viņķele

Tieslietu ministrs

-

J.Bordāns

Veselības ministre

-

I.Circene

Zemkopības ministre

-

L.Straujuma

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Latvijas Bankas pārstāvis

-

E.Kušners

Valsts kancelejas direktore 

-

E.Dreimane

Valsts kancelejas direktora vietniece tiesību aktu lietās, Juridiskā departamenta vadītāja

 

-

I.Gailīte

 

Protokolē

Dokumentu nodrošinājuma departamenta vadītāja

 

Sēdi sāk plkst.12.00

-

L.Peinberga

1.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 31.augusta noteikumos Nr.818 "Noteikumi par veterinārajām prasībām govju, cūku, aitu, kazu un zirgu sugas dzīvnieku embriju un olšūnu un zirgu, aitu un kazu sugas dzīvnieku spermas apritei, kā arī embriju transplantācijas uzņēmumu, spermas sagatavošanas centru un spermas uzglabāšanas centru reģistrācijas kārtību""

TA-2307 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
2.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 6.novembra noteikumos Nr.922 "Valsts statistikas pārskatu un anketu veidlapu paraugu apstiprināšanas noteikumi""

TA-2263 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
3.§
Rīkojuma projekts "Par atteikumu nodot privatizācijai valsts nekustamā īpašuma objektus Kazdangā, Kazdangas pagastā, Aizputes novadā"

TA-1871 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
4.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu"

TA-2215 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
5.§
Rīkojuma projekts "Par dzīvojamo māju neprivatizēto daļu nodošanu pašvaldību īpašumā"

TA-2295 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
6.§
Rīkojuma projekts "Par valsts meža zemes privatizāciju Apes pagastā, Apes novadā"

TA-2353 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
7.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 14.novembra noteikumos Nr.933 "Likuma "Par pievienotās vērtības nodokli" normu piemērošanas kārtība""

TA-2243 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
8.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2002.gada 6.novembra rīkojumā Nr.635 "Par informatīvo ziņojumu "Par valsts budžeta prioritāšu īstenošanu 2001.gadā"""

TA-2285 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Finanšu ministrijai izvērtēt Ministru kabineta 2002.gada 6.novembra rīkojuma Nr.635 "Par informatīvo ziņojumu "Par valsts budžeta prioritāšu īstenošanu 2001.gadā""" aktualitāti un iesniegt attiecīgu informāciju Valsts kancelejā.
 
9.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 27.novembra rīkojumā Nr.742 "Par Revīzijas konsultatīvās padomes sastāvu""

TA-2300 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
10.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamās mantas pārdošanu"

TA-2283 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
11.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājumā"

TA-2334 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
12.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par 1974.gada Atēnu konvencijas par pasažieru un to bagāžas jūras pārvadājumu 2002.gada protokolu""

TA-2005 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir satiksmes ministrs.
 
13.§
Likumprojekts "Grozījumi Autopārvadājumu likumā"

TA-2192 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir satiksmes ministrs.
 
14.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 17.maija noteikumos Nr.364 "Kārtība, kādā licencē un uzrauga komersantus, kuri sniedz darbiekārtošanas pakalpojumus kuģa apkalpes komplektēšanā""

TA-2181 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
15.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 6.jūnija noteikumos Nr.467 "Noteikumi par kuģu reģistrāciju Latvijas Kuģu reģistrā""

TA-2187 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Satiksmes ministrijai izvērtēt iespējas veikt grozījumus Ministru kabineta 2006. gada 6. jūnija noteikumu Nr. 467 „Noteikumi par kuģu reģistrāciju Latvijas Kuģu reģistrā” 35.1. apakšpunktā, kas paredz, ka Latvijas Kuģu reģistra izsniegtās reģistrācijas apliecības maksimālais derīguma termiņš ir divi gadi, un satiksmes ministram nedēļas laikā iesniegt attiecīgu informāciju Valsts kancelejā.

 
16.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu pirkšanu valsts autoceļa P32 Līgatne–Skrīveri rekonstrukcijas projekta īstenošanai"

TA-2184 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Satiksmes ministrijai pirkt šādus nekustamos īpašumus:
2.1. nekustamo īpašumu "Kalna Riekstiņi A" (nekustamā īpašuma kadastra Nr.4268 010 0064) – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 4268 010 0050) 0,59 ha platībā, Nītaures pagastā, Amatas novadā par Ls 1000,00;
2.2. nekustamo īpašumu "Mazriekstiņi A" (nekustamā īpašuma kadastra Nr.4268 006 0213) – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 4268 006 0171) 0,65 ha platībā, Nītaures pagastā, Amatas novadā, par Ls 1100,00;
2.3. nekustamo īpašumu "Vīganti A" (nekustamā īpašuma kadastra Nr.4268 006 0210) – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 4268 006 0199) 0,10 ha platībā, Nītaures pagastā, Amatas novadā, par Ls 230,00.

 
17.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu ieguldīšanu valsts akciju sabiedrības "Tiesu namu aģentūra" pamatkapitālā"

TA-2018 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
18.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 3.marta noteikumos Nr.133 "Dabas parka "Abavas senleja" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi""

TA-1968 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
19.§
(atbalstīts MKK) Noteikumu projekts "Kārtība, kādā saņemama atļauja reklāmas izvietošanai publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu"

TA-1007 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
20.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumos Nr.480 "Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldības var uzlikt pašvaldību nodevas""

TA-1005 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
21.§
Noteikumu projekts "Jūras plānojuma izstrādes, ieviešanas un uzraudzības kārtība"

TA-2401 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Jautājums par valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai ar jūras plānojuma izstrādi saistīto pasākumu nodrošināšanai skatāms Ministru kabinetā valsts budžeta projekta 2014.gadam un turpmākajiem gadiem sagatavošanas un izskatīšanas procesā.
 
22.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 20.septembra noteikumos Nr.726 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība vietējām rīcības grupām starpvalstu sadarbībai""

TA-2408 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
23.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 7.jūlija noteikumos Nr.515 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība vietējo attīstības stratēģiju īstenošanai""

TA-2409 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
24.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 8.marta noteikumos Nr.185 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu vietējo rīcības grupu darbības nodrošināšanai, prasmju apguvei un teritorijas aktivizēšanai""

TA-2410 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
25.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 21.jūnija noteikumos Nr.477 "Kārtība, kādā veic salmonelozes profilakses un apkarošanas pasākumus, vakcinējot vistas pret salmonelozi""

TA-2412 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
26.§
Koncepcijas projekts "Par azartspēļu automātu saslēgšanu vienotā tīklā"

TA-493 ____________________________________

(A.Birums, Ģ.Ludeks, V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
27.§
Informatīvais ziņojums "Par elektroniskās algas nodokļa grāmatiņas ieviešanu"

TA-2287 ____________________________________

(A.Segliņa, V.Dombrovskis)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Atbalstīt Finanšu ministrijas sagatavoto priekšlikumu informāciju par fiziskajai personai piemērojamiem iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojumiem nodrošināt elektroniski ar 2014.gada 1.janvāri.
3. Informatīvā ziņojuma pielikumā norādītajām iestādēm līdz 2013.gada 1.februārim sniegt Finanšu ministrijai informāciju par pielikumā norādītās informācijas pieejamību iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojumu nodrošināšanai elektroniskā veidā, sadarbībā ar Finanšu ministriju izvērtējot piemērotāko (izmaksu efektīvāko) tehnoloģisko risinājumu informācijas saņemšanai un nepieciešamajiem pielāgojumiem to izmantošanai iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojumu nodrošināšanai.
4. Finanšu ministrijai līdz 2013.gada 31.martam sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā grozījumus Ministru kabineta 2012.gada 3.janvāra noteikumos Nr.21 "Kārtība, kādā izsniedzama algas nodokļa grāmatiņa", nosakot, ka informācija par fiziskajai personai piemērojamiem iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojumiem tiek nodrošināta elektroniski, kā arī nosakot kārtību (ja nepieciešams - arī pārejas perioda termiņu), kādā tiks nodrošināti pielikumā norādīto iestāžu dati iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanai.

 
28.§
Informatīvais ziņojums "Par akciju sabiedrības "Latvijas valsts meži" dāvināšanai (ziedošanai) paredzēto finanšu apjomu un dāvināšanas (ziedošanas) kārtību 2012.gadā"

TA-2327 ____________________________________

(L.Straujuma, V.Dombrovskis)

 

Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
 
29.§
Rīkojuma projekts "Par Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Cēsu ugunsdzēsības depo telpu Ata Kronvalda ielā 52, Cēsīs, un Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes telpu Daugavpils cietoksnī nomas maksai, aprīkojuma iegādei un uzturēšanas izdevumu segšanai paredzētā finansējuma precizēšanu"

TA-2447 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Iekšlietu ministrijai, sagatavojot priekšlikumus likumprojekta "Par valsts budžetu 2013.gadam" un likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2013.–2015.gadam" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā, iekļaut priekšlikumu par Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Cēsu ugunsdzēsības depo telpu Ata Kronvalda ielā 52, Cēsīs, un Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes telpu Daugavpils cietoksnī nomas maksai, aprīkojuma iegādei un uzturēšanas izdevumu segšanai paredzētā finansējuma precizēšanu.
3. Ietaupīto finansējumu 2013.gadā no Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Cēsu ugunsdzēsības depo telpu Ata Kronvalda ielā 52, Cēsīs, un Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes telpu Daugavpils cietoksnī nomas maksas un uzturēšanas izdevumiem 48 534 latu apmērā pārdalīt Drošības policijas darbības nodrošināšanai.
4. Jautājumu par Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Cēsu ugunsdzēsības depo telpu Ata Kronvalda ielā 52, Cēsīs, aprīkojuma iegādei nepieciešamo finansējumu 41 078 latu apmērā izskatīt 2014.gada valsts budžeta likumprojekta sagatavošanas procesā.

 
30.§
Informatīvais ziņojums "Par 2013.gadam un turpmākajiem gadiem plānoto ieņēmumu no naudas sodiem, ko uzliek Valsts policija par pārkāpumiem ceļu satiksmē, kas fiksēti ar komersanta tehniskajiem līdzekļiem, un attiecīgo izdevumu precizēšanu"

TA-2429 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Iekšlietu ministrijai noteiktā kārtībā sagatavot un iesniegt likumprojekta "Par valsts budžetu 2013.gadam" un likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2013.–2015.gadam" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā šādus priekšlikumus:
2.1. paredzēt budžeta apakšprogrammā 06.02.00 "Ātruma kontroles mērierīču darbības nodrošināšana" ilgtermiņa saistību pasākumam "Ātruma kontroles mērierīču darbības nodrošināšana" resursus izdevumu segšanai un izdevumus:
2.1.1. 2013.gadā – 620 280 latu apmērā (samazinot par 2 526 673 latiem) (citi pašu ieņēmumi – 483 652 latu apmērā (samazinot par 1 848 439 latiem); dotācija no vispārējiem ieņēmumiem – 136 628 latu apmērā (samazinot par 678 234 latiem), tajā skaitā 483 652 latu apmērā (samazinot par 1 848 439 latiem) (citi pašu ieņēmumi; kārtējie izdevumi (preces un pakalpojumi)) samaksas veikšanai komersantam par pakalpojuma sniegšanu – pārkāpumu ceļu satiksmē fiksēšanu ar komersanta tehniskajiem līdzekļiem (turpmāk – samaksa komersantam), 103 155 latu apmērā (samazinot par 628 991 latu) ( dotācija no vispārējiem ieņēmumiem; kārtējie izdevumi (preces un pakalpojumi) samaksas veikšanai VAS "Ceļu satiksmes drošības direkcija" par pakalpojumu sniegšanu, 33 473 latu apmērā (samazinot par 49 243 latiem) (dotācija no vispārējiem ieņēmumiem; kārtējie izdevumi – 33 473 latu apmērā, tajā skaitā, atlīdzība – 22 337 latu apmērā (samazinot par 22 336 latiem), no tā atalgojums – 18 000 latu apmērā (samazinot par 18 000 latiem), preces un pakalpojumi – 11 136 latu apmērā (samazinot par 26 907 latiem) Valsts policijas izdevumu segšanai;
2.1.2. 2014.gadā – 172 093 latu apmērā (samazinot par 2 013 282 latiem) (citi pašu ieņēmumi – 172 093 latu apmērā (samazinot par 1 490 376 latiem); tajā skaitā 172 093 latu apmērā (samazinot par 1 490 376 latiem) (citi pašu ieņēmumi; kārtējie izdevumi (preces un pakalpojumi)) samaksai komersantam;
2.1.3. 2015.gadā – 52 425 latu apmērā (samazinot par 1 821 671 latu) (citi pašu ieņēmumi – 52 425 latu apmērā (samazinot par 1 298 765 latiem); tajā skaitā 52 425 latu apmērā (samazinot par 1 298 765 latiem) (citi pašu ieņēmumi; kārtējie izdevumi (preces un pakalpojumi)) samaksai komersantam;
2.1.4. tālākā laika posmā – 71 835 latu apmērā (samazinot par 1 266 555 latiem) citi pašu ieņēmumi – 71 835 latu apmērā (samazinot par 1 000 527 latiem); tajā skaitā 71 835 latu apmērā (samazinot par 1 000 527 latiem) (citi pašu ieņēmumi; kārtējie izdevumi (preces un pakalpojumi)) samaksai komersantam;
2.2. paredzēt valsts pamatbudžetā iemaksājamo ieņēmumu no naudas sodiem, ko uzliek Valsts policija par pārkāpumiem ceļu satiksmē, kas fiksēti ar komersanta tehniskajiem līdzekļiem, prognozi:
2.2.1. 2013.gadā – 898 210 latu apmērā (samazinot par 3 432 815 latiem);
2.2.2. 2014.gadā – 319 600 latu apmērā (samazinot par 2 767 844 latiem);
2.2.3. 2015.gadā – 97 361 lata apmērā (samazinot par 2 411 992 latiem);
2.2.4. tālākā laika posmā – 133 410 latu apmērā (samazinot par 1 858 119 latiem);
2.3. papildināt likumprojektu "Par valsts budžetu 2013.gadam" ar pantu šādā redakcijā:
"(1) Iekšlietu ministrijai pēc Ministru kabineta lēmuma pieņemšanas par pārkāpumu fiksēšanas tehnisko līdzekļu iegādi iesniegt Ministru kabinetā priekšlikumu par apropriācijas palielināšanu izdevumiem, kas saistīti ar pārkāpumu ceļu satiksmē fiksēšanu ar tehniskajiem līdzekļiem un naudas sodu uzlikšanu, kā arī par valsts pamatbudžeta ieņēmumu palielināšanu no naudas sodiem, ko uzliek Valsts policija par pārkāpumiem ceļu satiksmē, kas fiksēti ar šiem tehniskajiem līdzekļiem.
(2) Finanšu ministram ir tiesības atbilstoši šā panta pirmajā daļā minētajam Ministru kabineta lēmumam, pirms tam informējot Saeimu, palielināt apropriāciju Iekšlietu ministrijai, paredzot papildu dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem un izdevumus, kā arī palielināt ar šo likumu apstiprinātos valsts budžeta ieņēmumus, tajā skaitā paredzēt valsts pamatbudžeta ieņēmumus no nauda sodiem, ko uzliek Valsts policija par pārkāpumiem ceļu satiksmē, kas fiksēti ar tehniskajiem līdzekļiem. Apropriāciju Iekšlietu ministrijai un valsts pamatbudžeta ieņēmumus no naudas sodiem atļauts palielināt, ja Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija piecu dienu laikā no attiecīgās informācijas saņemšanas nav iebildusi pret to."

 
31.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-2400 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
32.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 18.septembra noteikumos Nr.629 "Kārtība, kādā tiek aprēķināta un sadalīta valsts budžeta mērķdotācija pašvaldību tautas mākslas kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 2012.gadā""

TA-2448 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
33.§
Rīkojuma projekts "Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Radio" peļņas daļu"

TA-2483 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
34.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-2470 ____________________________________

(G.Puķītis, I.Stepanova, J.Siliņš, Ž.Jaunzeme-Grende, V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai kopīgi ar Kultūras ministriju precizēt rīkojuma projektu, ņemot vērā, ka netiek atbalstīta līdzekļu piešķiršana Latvijas Kultūras akadēmijas Latvijas Kultūras koledžai 51 179 latu apmērā, lai segtu uzsāktā projekta "Latvijas Kultūras koledžas ēkas Rīgā, Bruņinieku 57, siltināšana, realizējot energoefektivitātes pasākumus un atbilstoši samazinot kaitīgo izmešu (CO2, CH4, N2O, NOX, CO, GOS) daudzumu, veicinot energoefektivitātes pasākumus" neattiecināmos izdevumus, un Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 
35.§
Rīkojuma projekts "Par papildu finansējuma piešķiršanu Iekšlietu ministrijai Latvijas pilsoņu reģistrācijas procesa nodrošināšanai"

TA-2495 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Iekšlietu ministrijai noteiktā kārtībā sagatavot un iesniegt likumprojekta "Par valsts budžetu 2013.gadam" un likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2013.-2015.gadam" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā šādus priekšlikumus:
2.1. paredzēt budžeta apakšprogrammā 11.01.00 "Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde" papildu resursus izdevumu segšanai un izdevumus 2013.-2014.gadā 41 024 latu apmērā (ik gadu) (atalgojums 33 060 latu apmērā, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 7 964 latu apmērā);
2.2. paredzēt ieņēmumu no nodevas par atteikšanos no Latvijas pilsonības un pilsonības atjaunošanas dokumentēšanu prognozi šādā apmērā:
2.2.1. 2013.gadā – 42 555 latu apmērā (palielinot par 41 055 latiem);
2.2.2. 2014.gadā – 42 555 latu apmērā (palielinot par 41 055 latiem).

 
36.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 4.janvāra noteikumos Nr.9 "Noteikumi par individuālo rehabilitācijas plānu personai ar prognozējamu invaliditāti un personai ar invaliditāti""

TA-2458 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
37.§
Likumprojekts "Grozījumi Pasta likumā"

TA-463 ____________________________________

(E.Beļskis, V.Lokenbahs, V.Dombrovskis)

 

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
3. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir satiksmes ministrs.
4. Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu.
 
38.§
Rīkojuma projekts "Par Zāļu valsts aģentūras 2013.gada budžeta apstiprināšanu"

TA-2489 ____________________________________

(R.Muciņš, V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
39.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-2474 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
40.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-2477 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
41.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 24.maija noteikumos Nr.408 "Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā" nolikums""

TA-2480 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
42.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 4.janvāra noteikumos Nr.11 "Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Atjaunojamo energoresursu izmantošana mājsaimniecību sektorā" nolikums""

TA-2402 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
43.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 28.jūlija noteikumos Nr.606 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.4.1.1.aktivitāti "Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000"""

TA-2482 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
44.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 14.februāra noteikumos Nr.112 "Noteikumi par valsts atbalstu lauksaimniecībai un tā piešķiršanas kārtību""

TA-2473 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
45.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-2472 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
46.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-2510 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
47.§
Rīkojuma projekts "Par naudas balvu piešķiršanu par izciliem sasniegumiem sportā"

TA-2511 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
48.§
Informatīvais ziņojums "Par Latvijas kā Eiropas Savienības dalībvalsts saistību izpildi laika periodā līdz 2013.gada 1.februārim un par ierosinātajām (turpinātajām) pārkāpuma procedūru lietām pret Latviju laika periodā līdz 2012.gada 1.oktobrim

TA-2396-IP ____________________________________

()

 

Ierobežotas pieejamības informācija
 
49.§
Informatīvais ziņojums "Par Latvijas Republikas vēstniecības Turcijas Republikā nomātās ēkas iegādi"

TA-2415-DV ____________________________________

()

 

Dienesta vajadzībām
 
50.§
Informatīvais ziņojums "Par valsts akciju sabiedrības "Latvijas Hipotēku un zemes banka" komercdaļas pārdošanas stratēģijas ieviešanas gaitu"

TA-2512-DV ____________________________________

()

 

Dienesta vajadzībām
 

Sēdi slēdz plkst. 13.40


Ministru prezidents V.Dombrovskis
Finanšu ministrs A.Vilks
Valsts kancelejas direktore E.Dreimane

Skatīt darba kārtību