Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 62

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.62

2012.gada 6.novembrī

 

Sēdi vada

Ministru prezidents

 -

 V.Dombrovskis

 

Piedalās:

Aizsardzības ministrs

-

A.Pabriks

Iekšlietu ministrs

-

R.Kozlovskis

Izglītības un zinātnes ministrs

-

R.Ķīlis

Kultūras ministre

-

Ž.Jaunzeme-Grende

Labklājības ministre

-

I.Viņķele

Satiksmes ministrs

-

A.Ronis

Tieslietu ministrs

-

J.Bordāns

Veselības ministre

-

I.Circene

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

E.Sprūdžs

Zemkopības ministre

-

L.Straujuma

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Latvijas Bankas pārstāve

-

M.Āboliņa

Valsts kancelejas direktore 

-

E.Dreimane

Valsts kancelejas direktora vietniece tiesību aktu lietās, Juridiskā departamenta vadītāja

 

-

I.Gailīte

Valsts kancelejas direktora vietniece valsts pārvaldes un cilvēkresursu attīstības jautājumos, Valsts pārvaldes attīstības departamenta vadītāja


 -

E.Upīte

 

Protokolē

Dokumentu nodrošinājuma departamenta vadītāja

 

Sēdi sāk plkst.12.00

-

L.Peinberga

1.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 4.augusta noteikumos Nr.872 "Noteikumi par pasažieru kategorijām, kuras ir tiesīgas izmantot braukšanas maksas atvieglojumus maršrutu tīkla maršrutos""

TA-2461 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 
2.§
Noteikumu projekts "Par Eiropas Demokrātijas fonda statūtiem"

TA-2375 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 
3.§
Rīkojuma projekts "Par Latvijas Republikas pārstāvju grupu Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas starpvaldību komisijā ekonomiskās, zinātniskās un tehniskās sadarbības jautājumos"

TA-2354 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
4.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par mēneša neapliekamā minimuma un nodokļa atvieglojuma apmēru iedzīvotāju ienākuma nodokļa aprēķināšanai"

TA-2391 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 
5.§
Noteikumu projekts "Centrālās finanšu un līgumu aģentūras nolikums"

TA-2330 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 
6.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 10.janvāra noteikumos Nr.38 "Noteikumi par īslaicīgās aizturēšanas vietā ievietoto personu uztura, mazgāšanas un personīgās higiēnas līdzekļu nodrošinājuma normām""

TA-2249 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 
7.§
Rīkojuma projekts "Par uzņemšanu Latvijas pilsonībā naturalizācijas kārtībā"

TA-2507 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
8.§
Noteikumu projekts "Latvijas Nacionālā arhīva darbības noteikumi"

TA-1060 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Kultūras ministrijai sagatavot un kultūras ministrei iesniegt attiecīgajā Saeimas komisijā priekšlikumu par grozījumu Arhīvu likumā, izslēdzot 20.panta trešajā daļā deleģējumu Ministru kabinetam noteikt Latvijas Nacionālā arhīva uzkrāšanas kārtību.
 
9.§
Noteikumu projekts "Dokumentu un arhīvu pārvaldības noteikumi"

TA-1832 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 
10.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā nodod dokumentus pastāvīgā valsts glabāšanā Latvijas Nacionālajā arhīvā"

TA-3004 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 
11.§
Noteikumu projekts "Nacionālā dokumentārā mantojuma reģistra noteikumi"

TA-3229 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 
12.§
Par Ministru kabineta 2012.gada 26.jūnija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.36 13.§) "Noteikumu projekts "Noteikumi par invaliditāti apliecinoša dokumenta paraugu, tā izsniegšanas un uzskaites kārtību"" 2.punktā dotā uzdevuma izpildi

TA-2355 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Ņemot vērā iesniegto informāciju, pagarināt Ministru kabineta 2012.gada 26.jūnija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.36 13.§) "Noteikumu projekts "Noteikumi par invaliditāti apliecinoša dokumenta paraugu, tā izsniegšanas un uzskaites kārtību"" 2.punktā dotā uzdevuma izpildes termiņu līdz 2013.gada 1.martam.

 
13.§
Noteikumu projekts "Maksātnespējas administrācijas nolikums"

TA-2179 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Tieslietu ministrijai sagatavot un tieslietu ministram iesniegt priekšlikumu likumprojekta "Grozījumi Maksātnespējas likumā" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā, paredzot, ka Maksātnespējas administrācija ir tieslietu ministra pārraudzībā esoša tiešās pārvaldes iestāde.
 
14.§
Likumprojekts "Grozījumi Piespiedu ietekmēšanas līdzekļu izpildes likumā"

TA-2180 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.
 
15.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par masalu un masaliņu pretepidēmijas pasākumiem"

TA-2359 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 
16.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 20.decembra noteikumos Nr.959 "Labturības prasības sporta, darba un atrakciju dzīvnieku turēšanai, apmācībai un izmantošanai sacensībās, darbā vai atrakcijās""

TA-2403 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 
17.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 17.janvāra noteikumos Nr.64 "Kārtība, kādā piešķir valsts atbalstu vaislas lauksaimniecības dzīvnieku ierakstīšanai ciltsgrāmatā, kā arī to ģenētiskās kvalitātes noteikšanai un produktivitātes datu izvērtēšanai""

TA-2498 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 
18.§
Likumprojekts "Mediācijas likums"

TA-1734 ____________________________________

(I.Ilgaža, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Civilprocesa likumā".
3. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.
4. Lūgt Saeimu izskatīt likumprojektu vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Civilprocesa likumā" (likumprojektu pakete).
 
19.§
Likumprojekts "Grozījumi Civilprocesa likumā"

TA-1733 ____________________________________

(I.Ilgaža, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Mediācijas likums".
3. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.
4. Lūgt Saeimu izskatīt likumprojektu vienlaikus ar likumprojektu "Mediācijas likums" (likumprojektu pakete).
 
20.§
Informatīvais ziņojums "Par Latvijas Stratēģiskās attīstības plāna 2010.-2013.gadam uzdevumu un darbības rezultātu īstenošanu kārtējā pārskata periodā"

TA-2514 ____________________________________

(I.Jermacāne, V.Dombrovskis)

Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
 
21.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Latvijas Stratēģiskās attīstības plānā 2010.–2013.gadam"

TA-2513 ____________________________________

(I.Jermacāne, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
22.§
Likumprojekts "Grozījumi Elektronisko sakaru likumā"

TA-1910 ____________________________________

(E.Beļskis, E.Filippovs, E.Dreimane, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījums likumā "Par nodokļiem un nodevām"".
3. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir satiksmes ministrs.
4. Lūgt Saeimu izskatīt likumprojektu vienlaikus ar likumprojektu "Grozījums likumā "Par nodokļiem un nodevām"" (likumprojektu pakete).
 
23.§
Likumprojekts "Grozījums likumā "Par nodokļiem un nodevām""

TA-1903 ____________________________________

(E.Beļskis, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Elektronisko sakaru likumā".
3. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir satiksmes ministrs.
4. Lūgt Saeimu izskatīt likumprojektu vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Elektronisko sakaru likumā" (likumprojektu pakete).
 
24.§
Rīkojuma projekts "Par iemaksām ANO Humanitārās koordinācijas centra Sīrijas ārkārtas palīdzības fondā, ANO Bēgļu komisāra biroja un Cilvēktiesību komisāra biroja budžetos"

TA-2523 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
25.§
Likumprojekts "Grozījumi Elektroenerģijas tirgus likumā"

TA-2437 ____________________________________

(J.Pūce, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir ekonomikas ministrs.
3. Ekonomikas ministrijai sadarbībā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisiju līdz 2012.gada 31.decembrim sagatavot priekšlikumus normatīvo aktu grozījumiem par Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas tiesībām elektroapgādes komersantiem piemērot sankcijas par elektroapgādi regulējošo normatīvo aktu normu neievērošanu un noteiktā kārtībā iesniegt tos Ministru kabinetā.
 
26.§
Likumprojekts "Euro ieviešanas likums"

TA-2496 ____________________________________

(N.Sakss, S.Bajāre, L.Medina, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
3. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
4. Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu.
 
27.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par Latvijas Banku""

TA-2500 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
3. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
4. Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu.
 
28.§
Likumprojekts "Grozījums likumā "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā""

TA-2487 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
3. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
4. Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu.
 
29.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par piesārņojumu""

TA-2241 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs.
 
30.§
Rīkojuma projekts "Par Publisko iepirkumu likuma nepiemērošanu"

TA-2550 ____________________________________

(J.Pūce, E.Sprūdžs, A.Lapiņš, E.Dreimane, A.Matīss, J.Bordāns, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai kopīgi ar Ekonomikas ministriju, Finanšu ministriju un Tieslietu ministriju precizēt rīkojuma projektu, un Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Ekonomikas ministrijai sadarbībā ar Satiksmes ministriju un Iepirkumu uzraudzības biroju nodrošināt vispārējās vienošanās noslēgšanu atbilstoši Publisko iepirkumu likumam par transporta pakalpojumu piegādi turpmāko Latvijas delegācijas vizīšu nodrošināšanai.

 
31.§
Informatīvais ziņojums par neformālajā Eiropas Savienības Kohēzijas politikas ministru 2012.gada 6.novembra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem

TA-2536 ____________________________________

(E.Šadris, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Finanšu ministram A.Vilkam pārstāvēt Latvijas Republiku Kohēzijas politikas ministru 2012.gada 6.novembra neformālā sanāksmē.
 
32.§
Latvijas nacionālā pozīcija Nr.1 "Par 2014.gada Eiropas Parlamenta vēlēšanu laika periodu" Eiropas Savienības Padomes Vispārējo jautājumu darba grupas 2012.gada 9.novembra sanāksmei

TA-2529 ____________________________________

(A.Teikmanis, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas nacionālo pozīciju Nr.1 "Par 2014.gada Eiropas Parlamenta vēlēšanu laika periodu".
 
33.§
Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Ekonomisko un finanšu jautājumu (budžets) Padomes 2012.gada 9.novembra sanāksmei

TA-2544 ____________________________________

(N.Sakss, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Finanšu ministrijas sagatavotās Latvijas nacionālās pozīcijas:
2.1. pozīcija "Par Eiropas Savienības 2013.gada budžeta projektu" (pozīcija Nr.3);
2.2. pozīcija "Par Grozījumu vēstuli Nr.1 Eiropas Savienības 2013.gada budžeta projektam" (pozīcija Nr.1);
2.3. pozīcija "Par budžeta grozījumu projektu Nr.5 2012.gada Eiropas Savienības vispārējam budžetam" (pozīcija Nr.2);
2.4. pozīcija "Par budžeta grozījumu projektu Nr.6 2012.gada Eiropas Savienības vispārējam budžetam" (pozīcija Nr.1).
3. Finanšu ministrijas valsts sekretārei S.Bajārei pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Ekonomisko un finanšu jautājumu (budžets) Padomes 2012.gada 9.novembra sanāksmē.
 
34.§
Latvijas Republikas nostājas "Uz Eiropas Komisijas 2012.gada 20.septembra formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2012/0381" projekts

TA-2553-IP ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Apstiprināt Labklājības ministrijas sagatavoto Latvijas Republikas nostāju uz Eiropas Komisijas 2012.gada 20.septembra formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2012/0381 (turpmāk – nostāja).
2. Valsts kancelejai nostājas elektronisko versiju nosūtīt Tieslietu ministrijai.
3. Tieslietu ministrijai, izmantojot Eiropas Komisijas izveidoto un uzturēto notifikāciju sistēmu pārkāpuma procedūru lietās, nostāju nosūtīt Eiropas Komisijai.
 
35.§
Informatīvais ziņojums "Par valsts kustamās mantas nodošanu bezatlīdzības valdījumā"

339-s ____________________________________

()

Slepeni
 
36.§
Par Eiropas Cilvēktiesību tiesā izskatāmo lietu "Ignats pret Latviju"

342-k ____________________________________

(K.Līce, A.Pabriks, J.Bordāns, A.Ronis, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Ministru kabineta pārstāvim starptautiskajās cilvēktiesību institūcijās turpināt procesu lietā.
 
37.§
Par Eiropas Cilvēktiesību tiesā izskatāmo lietu "Gaile pret Latviju"

343-k ____________________________________

(K.Līce, R.Ķīlis, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Ministru kabineta pārstāvim starptautiskajās cilvēktiesību institūcijās turpināt procesu lietā.
 
38.§
Par Eiropas Cilvēktiesību tiesas sprieduma lietā "Andrejeva pret Latviju" izpildi

344-k ____________________________________

(K.Līce, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Pamatojoties uz informatīvo ziņojumu, Ministru kabineta pārstāvim starptautiskajās cilvēktiesību institūcijās sagatavot rīcības ziņojumu angļu valodā par Eiropas Cilvēktiesību tiesas sprieduma lietā "Andrejeva pret Latviju" izpildi un iesniegt to Eiropas Padomes Ministru komitejā.
 
39.§
Par Eiropas Cilvēktiesību tiesas sprieduma lietā "Longa Yonkeu pret Latviju" izpildi

345-k ____________________________________

(K.Līce, A.Ronis, I.Viņķele, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Pamatojoties uz informatīvo ziņojumu, Ministru kabineta pārstāvim starptautiskajās cilvēktiesību institūcijās sagatavot rīcības ziņojumu angļu valodā par Eiropas Cilvēktiesību tiesas sprieduma lietā "Longa Yonkeu pret Latviju" izpildi un iesniegt to Eiropas Padomes Ministru komitejā.

 
40.§
Par Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedumu lietā "Mitkus pret Latviju"

354-k ____________________________________

(K.Līce, J.Bordāns, I.Circene, V.Dombrovskis)

1.Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Finanšu ministrijai no kārtējā gada valsts budžeta programmas 02.00.00 “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” piešķirt Ārlietu ministrijai 11 245 LVL (ekvivalents 16 000 EUR pēc Latvijas Bankas kursa 0,702804) izmaksāšanai Andrim Mitkum saskaņā ar Eiropas Cilvēktiesību tiesas 2012.gada 2.oktobra spriedumu lietā "Mitkus pret Latviju".
3. Ārlietu ministrijai nodrošināt Eiropas Cilvēktiesību tiesas 2012.gada 2.oktobra sprieduma lietā "Mitkus pret Latviju" tulkošanu latviešu valodā un tulkojuma publicēšanu tīmekļa vietnē www.tiesas.lv.
 
41.§
Informatīvais ziņojums "Par akciju sabiedrības "Citadele banka" pārdošanas stratēģiju"

TA-2532-DV ____________________________________

 

Dienesta vajadzībām
 

Sēdi slēdz plkst. 14.00


Ministru prezidents V.Dombrovskis

Valsts kancelejas direktore
E.Dreimane

Deklasificēts saskaņā ar Ekonomikas ministrijas 2015.gada 7.jūlija vēstuli

Rīgā

Nr.62

2012.gada 6.novembrī

 41.§

Par akciju sabiedrības "Citadele banka" pārdošanas stratēģiju

 TA-2532-DV ______________________________________________________

(J.Pūce, J.P.Warszewski, F.Mele, P.Allard, S.Bajāre, G.Beļavskis, V.Dombrovskis)

 1. Pieņemt zināšanai ekonomikas ministra iesniegto informatīvo ziņojumu par akciju sabiedrības “Citadele banka” (turpmāk – Citadele banka) pārdošanas procesu.

2. Ņemot vērā piesaistītā starptautiskā finanšu konsultanta “Nomura International plc” rekomendāciju, atlikt Citadele bankas pārdošanas procesu.

3. Ekonomikas ministram līdz 2013.gada 31.maijam iesniegt Ministru kabinetā valsts akciju sabiedrības “Privatizācijas aģentūra” (turpmāk – Privatizācijas aģentūra) sadarbībā ar piesaistītā starptautiskā finanšu konsultanta “Nomura International plc” sagatavoto izvērtējumu par Citadele bankas pārdošanas procesa atsākšanu un finanšu ministra sagatavoto informāciju par sarunu gaitu ar Eiropas Komisiju.

4. Ekonomikas ministrijai sadarbībā ar Privatizācijas aģentūru, Citadele banku un starptautisko finanšu konsultantu „Nomura International plc” sagatavot nepieciešamo informāciju, lai Finanšu ministrija varētu nodrošināt sarunu uzsākšanu ar Eiropas Komisiju:

4.1. par privātā kapitāla pārvaldīšanas biznesa atsavināšanas termiņa pagarināšanu un tā pārdošanu pēc iespējas vienlaikus ar Citadele bankas akciju pārdošanu kopumā līdz 2014.gada beigām, vienlaikus piedāvājot jaunas saistības un apņemšanās, lai sasniegtu izvirzīto mērķi;

4.2. par nepieciešamību sadalīt valsts atbalsta lietu (jauns restrukturizācijas plāns un atsevišķas saistības attiecībā uz Citadele banku), ņemot vērā, ka Citadele banka un akciju sabiedrība „Reverta” ir operacionāli neatkarīgas institūcijas;

4.3. par nosacījumu pārskatīšanu, paredzot iespēju valsts daļējai izejai, saglabājot līdzdalību Citadele bankā bez izšķirošās ietekmes pēc Citadele bankas pārdošanas, izbeidzot valsts atbalsta lietu.

5. Lai ekonomikas ministrs varētu izpildīt šī protokollēmuma 3.punktā noteikto, finanšu ministram līdz 2013.gada 15.maijam iesniegt Ekonomikas ministrijā informāciju par sarunu gaitu ar Eiropas Komisiju saskaņā ar šī protokollēmuma 4.punktā noteikto.

6. Pieņemt zināšanai informatīvā ziņojuma V sadaļā sniegto informāciju, ka Citadele banka var veikt pakāpenisku Privatizācijas aģentūras un Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības bankas izsniegtā subordinētā aizdevuma atmaksu.

7. Ņemot vērā informatīvā ziņojuma VII sadaļā sniegto informāciju par Ministru kabineta 2010.gada 30.novembra sēdē (prot. Nr.69 80.§ 10.punkts) dotā uzdevuma izpildes gaitu, pagarināt tā izpildes termiņu līdz 2013.gada 31.maijam.

8. Valsts kancelejai nosūtīt šo  protokollēmumu Citadele bankai.

 

Ministru prezidents V.Dombrovskis

 Valsts kancelejas direktore E.Dreimane

 

 

Skatīt darba kārtību