Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 64

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.64

2012.gada 13.novembrī

 

Sēdi vada

Ministru prezidenta vietā - aizsardzības ministrs

 -

 A.Pabriks

 

Piedalās:

Ekonomikas ministrs

-

D.Pavļuts

Iekšlietu ministrs

-

R.Kozlovskis

Izglītības un zinātnes ministrs

-

R.Ķīlis

Labklājības ministre

-

I.Viņķele

Satiksmes ministrs

-

A.Ronis

Tieslietu ministrs

-

J.Bordāns

Veselības ministre

-

I.Circene

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

E.Sprūdžs

Zemkopības ministre

-

L.Straujuma

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Latvijas Bankas pārstāvis

-

E.Kušners

Valsts kancelejas direktore 

-

E.Dreimane

Valsts kancelejas direktora vietniece tiesību aktu lietās, Juridiskā departamenta vadītāja

 

-

I.Gailīte

 

Protokolē

Dokumentu nodrošinājuma departamenta vadītāja

 

Sēdi sāk plkst.12.00

-

L.Peinberga

1.§
Par NATO 2012.gada Krīzes vadības mācībām

____________________________________

(I.Mežulis, M.Šics, K.Galkins, M.Andžāns, B.Braže, R.Ķīlis, D.Pavļuts, J.Bordāns, I.Circene, L.Straujuma, E.Sprūdžs, S.Bajāre, J.Sārts, A.Pabriks)

 

Pieņemt zināšanai iesniegto informāciju.
 
2.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2012.gada 13.februāra rīkojumā Nr.72 "Par koncepciju par korupcijas risku samazināšanu valsts pārvaldes iestādēs un pašvaldībās""

TA-2381 ____________________________________

(A.Pabriks)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
Noteikt, ka rīkojumu paraksta tieslietu ministrs (otrais paraksts).
 
3.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par piesārņojumu""

TA-2419, TA-2073 ____________________________________

(A.Pabriks)

 

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai iestrādāt likumprojektā iekļauto regulējumu likumprojektā "Grozījumi likumā "Par piesārņojumu"" (TA-2241), kas atbalstīts Ministru kabineta 2012.gada 6.novembra sēdē (prot. Nr.62 29.§), un precizēto likumprojektu un precizēto anotāciju iesniegt Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
4. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs.
5. Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu.

 
4.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 17.jūnija noteikumos Nr.311 "Kārtība, kādā no obligātā aktīvā militārā dienesta veselības stāvokļa dēļ atvaļinātajiem karavīriem sedz dienesta laikā gūto veselības traucējumu ārstēšanas un rehabilitācijas izmaksas""

TA-2394 ____________________________________

(A.Pabriks)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
Noteikt, ka noteikumus paraksta finanšu ministrs (otrais paraksts).
 
5.§
Rīkojuma projekts "Par valsts budžeta programmas "Valsts aizsardzība, drošība un integrācija NATO" līdzekļu izlietojumu"

TA-2388 ____________________________________

(A.Pabriks)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
Noteikt, ka rīkojumu paraksta finanšu ministrs (otrais paraksts).
 
6.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 15.februāra noteikumos Nr.132 "Rotaļlietu drošuma noteikumi""

TA-2395 ____________________________________

(A.Pabriks)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
7.§
Rīkojuma projekts "Par Latvijas Republikas pārstāvju grupu Latvijas Republikas un Azerbaidžānas Republikas starpvaldību komisijā ekonomiskās, zinātniskās, tehniskās un kultūras sadarbības jautājumos"

TA-2522 ____________________________________

(A.Pabriks)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
8.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām""

TA-1951 ____________________________________

(A.Pabriks)

 

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Kredītiestāžu likumā".
3. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
4. Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu un izskatīt to vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Kredītiestāžu likumā" (likumprojektu pakete).
5. Finanšu ministrijai izstrādāt un finanšu ministram līdz 2013.gada 1.jūlijam iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā grozījumus likumā "Par nodokļiem un nodevām", paredzot nodokļu likmju noteikšanas principus.

 
9.§
Likumprojekts "Grozījumi Kredītiestāžu likumā"

TA-1972 ____________________________________

(A.Pabriks)

 

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām"".
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
3. Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu un izskatīt to vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām"" (likumprojektu pakete).

 
10.§
Noteikumu projekts "Par Ministru kabineta 1997.gada 15.novembra noteikumu Nr.371 "Noteikumi par kompensāciju izmaksas normu holokausta upuriem, kas netiek aplikta ar iedzīvotāju ienākuma nodokli" atzīšanu par spēku zaudējušiem"

TA-2467 ____________________________________

(A.Pabriks)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
11.§
Noteikumu projekts "Par Ministru kabineta 2001.gada 13.februāra noteikumu Nr.70 "Noteikumi par Vācijas Federatīvās Republikas fonda "Atmiņa, atbildība un nākotne" kompensācijas izmaksas normu, kas netiek aplikta ar iedzīvotāju ienākuma nodokli" atzīšanu par spēku zaudējušiem"

TA-2468 ____________________________________

(A.Pabriks)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
12.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1644 "Kārtība, kādā pieprasa un izlieto budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" līdzekļus""

TA-2385 ____________________________________

(A.Pabriks)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
13.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 10.novembra rīkojumā Nr.648 "Par zemes vienību Rīgas administratīvajā teritorijā piederību vai piekritību valstij un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda attiecīgās ministrijas vai valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" personā""

TA-2323 ____________________________________

(A.Pabriks)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
14.§
Par Ministru kabineta 2011.gada 20.decembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.75 38.§) "Informatīvais ziņojums "Par valsts vai pašvaldību budžeta finansētu institūciju darbību regulējošo normatīvo aktu pilnveidošanu"" 3.1., 3.2. un 3.3.apakšpunktā dotā uzdevuma izpildi

TA-2455 ____________________________________

(A.Pabriks)

 

Ņemot vērā iesniegto informāciju, pagarināt Ministru kabineta 2011.gada 20.decembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.75 38.§) "Informatīvais ziņojums "Par valsts vai pašvaldību budžeta finansētu institūciju darbību regulējošo normatīvo aktu pilnveidošanu"" 3.1., 3.2. un 3.3.apakšpunktā dotā uzdevuma izpildes termiņu līdz 2013.gada 1.jūlijam.

 
15.§
Par Ministru kabineta 2011.gada 9.augusta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.47 23.§) "Informatīvais ziņojums "Par turpmāko rīcību ar valsts akciju sabiedrības "Valsts nekustamie īpašumi" būvniecības projektiem"" 6.3.2.apakšpunktā dotā uzdevuma izpildi

TA-2534 ____________________________________

(A.Pabriks)

 

Ņemot vērā iesniegto informāciju, pagarināt Ministru kabineta 2011.gada 9.augusta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.47 23.§) "Informatīvais ziņojums "Par turpmāko rīcību ar valsts akciju sabiedrības "Valsts nekustamie īpašumi" būvniecības projektiem"" 6.3.2.apakšpunktā dotā uzdevuma izpildes termiņu līdz 2013.gada 1.jūlijam.
 
16.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumos Nr.1431 "Noteikumi par Rīgas Tehniskās koledžas sniegto maksas pakalpojumu cenrādi""

TA-2274 ____________________________________

(A.Pabriks)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
17.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumos Nr.1434 "Noteikumi par Rīgas Celtniecības koledžas sniegto maksas pakalpojumu cenrādi""

TA-2337 ____________________________________

(A.Pabriks)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
18.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par Latvijas Nacionālā arhīva sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi"

TA-2156 ____________________________________

(A.Pabriks)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
19.§
Noteikumu projekts "Nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un integrācijas politikas pamatnostādņu īstenošanas uzraudzības padomes nolikums"

TA-2135 ____________________________________

(A.Pabriks)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
20.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 17.jūlija noteikumos Nr.493 "Noteikumi par izpletņlēcēju desantēšanu un izpletņlēcēju desantēšanas atļaujas izsniegšanas kārtību""

TA-2309 ____________________________________

(A.Pabriks)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
21.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma un zemes vienību pirkšanu valsts autoceļa P21 Rūjiena–Mazsalaca rekonstrukcijas projekta īstenošanai"

TA-2387 ____________________________________

(A.Pabriks)

 

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Satiksmes ministrijai pirkt šādu nekustamo īpašumu un zemes vienības:
2.1. nekustamo īpašumu "P21" (nekustamā īpašuma kadastra Nr.9682 002 0106) – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 9682 002 0019) 0,0997 ha platībā, Sēļu pagastā, Mazsalacas novadā, par Ls 499,00;
2.2. nekustamā īpašuma "Dambi" (nekustamā īpašuma kadastra Nr.9694 005 0010) sastāvā esošo zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 9694 005 0114, 0,96 ha platībā, Vilpulkas pagastā, Rūjienas novadā, par Ls 2625,00;
2.3. nekustamā īpašuma "Jāņkalni" (nekustamā īpašuma kadastra Nr.9694 005 0022) sastāvā esošo zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 9694 005 0121, 0,0947 ha platībā, Vilpulkas pagastā, Rūjienas novadā, par Ls 466,00.

 
22.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu pirkšanu valsts autoceļa P45 Viļaka - Kārsava rekonstrukcijas projekta īstenošanai"

TA-2551 ____________________________________

(A.Pabriks)

 

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Satiksmes ministrijai pirkt šādus nekustamos īpašumus:
2.1. nekustamo īpašumu "Andrēni A" (nekustamā īpašuma kadastra Nr.3844 012 0084) – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 3844 012 0057) 0,37 ha platībā, Baltinavas novadā, Zubkos par Ls 2738,00;
2.2. nekustamo īpašumu "Kāpostiņi A" (nekustamā īpašuma kadastra Nr.3844 012 0083) – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 3844 012 0048) 0,05 ha platībā, Baltinavas novadā par Ls 360,00;
2.3. nekustamo īpašumu "Veldra A" (nekustamā īpašuma kadastra Nr.3844 012 0077) – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējumu 3844 012 0028) 0,07 ha platībā un zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 3844 012 0031) 0,01 ha platībā, Baltinavas novadā par Ls 584,00;
2.4. nekustamo īpašumu "Liepavoti A" (nekustamā īpašuma kadastra Nr.3844 012 0093) – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 3844 012 0089) 0,16 ha platībā, Baltinavas novadā par Ls 1200,00.

 
23.§
Par Ministru kabineta 2012.gada 14.februāra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.8 35.§) "Par Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedumu lietā "Beiere pret Latviju"" 4.punktā dotā uzdevuma izpildi

TA-2460 ____________________________________

(A.Pabriks)

 

Ņemot vērā iesniegto informāciju par Ministru kabineta 2012.gada 14.februāra sēdes protokollēmumā (prot. Nr.8 35.§) "Par Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedumu lietā "Beiere pret Latviju"" 4.punktā dotā uzdevuma izpildi, pagarināt tā izpildes termiņu līdz 2013.gada 1.martam.

 
24.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 3.augusta noteikumos Nr.726 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.1.5.1.1.apakšaktivitāti "Ģimenes ārstu tīkla attīstība"""

TA-2505 ____________________________________

(A.Pabriks)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
25.§
Par Ministru kabineta 2012.gada 12.jūnija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.33 53.§) "Informatīvais ziņojums "Par komercdarbības atbalsta normu piemērošanu Eiropas Savienības fondu darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.1.5.3.1.apakšaktivitātes "Stacionārās veselības aprūpes attīstība" atbalstam"" 2. un 3.punktā doto uzdevumu izpildi

TA-2490 ____________________________________

(A.Pabriks)

 

Ņemot vērā iesniegto informāciju, pagarināt Ministru kabineta 2012.gada 12.jūnija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.33 53.§) "Informatīvais ziņojums "Par komercdarbības atbalsta normu piemērošanu Eiropas Savienības fondu darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.1.5.3.1.apakšaktivitātes "Stacionārās veselības aprūpes attīstība" atbalstam"" 2.punktā dotā uzdevuma izpildes termiņu līdz 2012.gada 31.decembrim un 3.punktā dotā uzdevuma izpildes termiņu līdz 2013.gada 30.jūnijam.

 
26.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 17.februāra noteikumos Nr.91 "Kārtība, kādā reģionālā vides pārvalde izdod tehniskos noteikumus paredzētajai darbībai, kurai nav nepieciešams ietekmes uz vidi novērtējums""

TA-2071 ____________________________________

(A.Pabriks)

 

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai sadarbībā ar Zemkopības ministriju, pieaicinot biedrības "Latvijas Ezeri" pārstāvjus, izvērtēt iespēju savstarpēji saskaņot un vienkāršot tehnisko noteikumu un piesārņojošo darbību vai ūdens resursu lietošanas atļauju saņemšanas procesu un, ja nepieciešams, sagatavot tiesību aktu projektus par attiecīgajiem grozījumiem un noteiktā kārtībā iesniegt tos Ministru kabinetā līdz 2013.gada 1.oktobrim.

 
27.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par stacionāro tehnoloģisko iekārtu dalību Eiropas Savienības emisijas kvotu tirdzniecības sistēmā"

TA-2535 ____________________________________

(A.Pabriks)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
28.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2004.gada 7.septembra noteikumos Nr.778 "Kārtība, kādā tiek veikts siltumnīcefekta gāzu emisiju monitorings, kā arī pārbaudīti un apstiprināti ikgadējie pārskati par siltumnīcefekta gāzu emisiju""

TA-2537 ____________________________________

(A.Pabriks)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
29.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 13.janvāra noteikumos Nr.30 "Noteikumi par traktortehnikas un tās piekabju valsts tehnisko apskati un tehnisko kontroli uz ceļiem""

TA-2267 ____________________________________

(A.Pabriks)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
30.§
Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta Atzinības raksta piešķiršanu"

TA-2561 ____________________________________

(I.Viņķele, A.Pabriks)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
31.§
Informatīvais ziņojums "Par Ministru kabineta 2006.gada 19.septembra sēdes protokollēmumā (prot. Nr.48 28.§) "Par Latvijas Televīzijas jaunas ēkas būvniecību" un Ministru kabineta 2007.gada 5.jūlija rīkojuma Nr.423 "Par koncepciju "Valsts bezpeļņas sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Televīzija". Sabiedriskās televīzijas tehnoloģiskās attīstības koncepcija 2008.–2012.gadam"" doto uzdevumu izpildi"

TA-2423 ____________________________________

(A.Pabriks)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Atzīt par aktualitāti zaudējušu Ministru kabineta 2006.gada 19.septembra sēdes protokollēmumu (prot. Nr.48 28.§) "Par Latvijas Televīzijas jaunas ēkas būvniecību".
 
32.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par Valsts statistiskās informācijas programmu 2013.gadam"

TA-2411 ____________________________________

(A.Pabriks)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
33.§
Atbildes projekts Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai (par likumprojektu "Priekšvēlēšanu aģitācijas likums")

TA-2389 ____________________________________

(A.Pabriks)

 

Jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.
 
34.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-2558 ____________________________________

(A.Pabriks)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
35.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-2559 ____________________________________

(A.Pabriks)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
36.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Latvijas zvejas flotes kapacitātes sabalansēšanas plānā 2008.–2013.gadam"

TA-2570 ____________________________________

(A.Pabriks)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
37.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 6.maija noteikumos Nr.323 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība zivsaimniecības attīstībai pasākumam "Zvejas aktivitāšu pilnīga pārtraukšana"""

TA-2569 ____________________________________

(A.Pabriks)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
38.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklāta projektu iesniegumu konkursa veidā pasākumam "Tūrisma aktivitāšu veicināšana""

TA-2572 ____________________________________

(A.Pabriks)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
39.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 14.jūlija noteikumos Nr.783 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku un zivsaimniecības attīstībai""

TA-2269 ____________________________________

(A.Pabriks)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
40.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu investīciju veicināšanai lauksaimniecībā un investīcijām materiālās bāzes pilnveidošanai"

TA-2574 ____________________________________

(A.Pabriks)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
41.§
Rīkojuma projekts "Par Valsts vides dienesta dalību Eiropas Komisijas Zivsaimniecības kontroles programmā un tās finansējumu"

TA-2581 ____________________________________

(A.Pabriks)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
42.§
Informatīvais ziņojums "Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto valsts profesionālo izglītības iestāžu un augstāko izglītības iestāžu projektu finansējuma norakstīšana pēc projekta izbeigšanas un neatbilstoši veikto izdevumu atgūšana"

TA-2576 ____________________________________

(E.Kalbergs, G.Arāja, A.Pabriks)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu, kā arī sniegto precizējošo informāciju.
2. Pieņemt zināšanai, ka projektu īstenotāji projektu īstenošanas pārtraukšanas rezultātā un piemērotās finanšu korekcijas rezultātā valsts budžetā 2012.gadam neatbilstoši ir veikuši izdevumus 22 805,31 lata apmērā, tai skaitā, Izglītības un zinātnes ministrijas pārraudzībā esošā izglītības iestāde Liepājas Jūrniecības koledža 6 416,10 latu apmērā, Izglītības un zinātnes ministrijas padotībā esošā Saulaines Profesionālā vidusskola 16 389,21 lata apmērā.
3. Kultūras ministrijai līdz 2012.gada 20.novembrim iesniegt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā sertificēta būvinženiera apstiprinātu detalizētu konstatēto trūkumu novēršanas plānu un nodošanas pieņemšanas aktu, kas apliecina darbu pabeigšanu Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta līdzfinansētajā projektā „Energoefektivātes paaugstināšana Rīgas Dizaina un mākslas vidusskolas dienesta viesnīcas ēkā”.
4. Kultūras ministrijas līdz 2012.gada 20.decembrim iesniegt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā projekta „Energoefektivātes paaugstināšana Rīgas Dizaina un mākslas vidusskolas dienesta viesnīcas ēkā” noslēguma dokumentāciju, sertificēta būvinženiera atzinumu par veikto darbu kvalitāti un aprēķinu par projekta mērķu sasniegšanu.
5. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, ja pēc šī protokollēmuma 4.punktā minētās informācijas tiek konstatēts, ka projekta mērķis nav sasniegts, līdz 2013.gada 28.februārim iesniegt Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par Kultūras ministrijas padotībā esošās Rīgas Dizaina un mākslas vidusskolas radītajiem zaudējumiem valsts budžetā.
6. Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansējumu 366 482,24 latu apmērā pievienot Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai” ietvaros pieejamajam finanšu instrumenta finansējumam.
7. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansējumu 22 805,31 lata apmērā, kas neatbilstoši izmaksāts konkursa „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai valsts un pašvaldību profesionālās izglītības iestāžu ēkās” un konkursa "Energoefektivitātes paaugstināšana augstākās izglītības iestāžu ēkās" ietvaros, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pieprasīt atbilstoši faktiskajai naudas plūsmai no valsts budžeta programmas 80.00.00 „Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai” konkursa „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai” projektu realizācijai.
8. Izglītības un zinātnes ministrijai, kā arī Kultūras ministrijai (ņemot vērā šī protokollēmuma 5.punktu) izvērtēt attiecīgi Liepājas Jūrniecības koledžas, Saulaines Profesionālās vidusskolas un Rīgas Dizaina un mākslas vidusskolas amatpersonu atbildību par neatbilstoši veiktajiem izdevumiem un izglītības un zinātnes ministram un kultūras ministram iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā informāciju par šajā jautājumā pieņemtajiem lēmumiem.
9. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai precizēt informatīvo ziņojumu atbilstoši sniegtajai informācijai un iesniegt to Valsts kancelejā.

 
43.§
Likumprojekts "Par kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem aizsargājamās teritorijās"

TA-1556 ____________________________________

(E.Sprūdžs, L.Medina, A.Pabriks)

 

1. Jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.
2. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai atkārtoti saskaņot likumprojektu ar Tieslietu ministriju un līdz 2012.gada 16.novembrim iesniegt attiecīgu informāciju Valsts kancelejā.

 
44.§
Informatīvais ziņojums "Par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes "Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība" īstenošanas progresu un projektu ieviešanas plānu izvērtēšanu"

TA-2579 ____________________________________

(E.Sprūdžs, A.Daugulis, L.Medina, J.Bordāns, A.Pabriks)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Izglītības un zinātnes ministrijai līdz 2012.gada 27.novembrim iesniegt informāciju Ministru kabinetam par rīcību attiecībā uz projekta Nr.3DP/3.2.2.1.1/08/IPIA/IUMEPLS/003 "Portāla www.skolas.lv attīstība (2.kārta)" turpmāko īstenošanu vai pārtraukšanu un, par turpmāko rīcību, lai novērstu risku, ka projekta Nr.3DP/3.2.2.1.1/08/IPIA/IUMEPLS/002 "Valsts izglītības informācijas sistēmas 2.kārta" īstenošana pārsniedz Ministru kabineta 2008.gada 21.jūlija noteikumos Nr.576 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes "Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība" projektu iesniegumu atlases pirmo kārtu" noteikto termiņu.
3. Izglītības un zinātnes ministrijai projekta Nr.3DP/3.2.2.1.1/08/IPIA/IUMEPLS/002 "Valsts izglītības informācijas sistēmas 2.kārta", projekta Nr.3DP/3.2.2.1.1/08/IPIA/IUMEPLS/003 "Portāla www.skolas.lv attīstība (2.kārta)" un projekta Nr.3DP/3.2.2.1.1/09/IPIA/IUMEPLS/020 "Valsts pārbaudījumu informācijas sistēmas 2.kārta", kā arī plānotā projekta par tēmu "Skolu portāla izveide – 3.kārta" īstenošanai nodrošināt atbilstošu projektu vadības kapacitāti, katram projektam piesaistot savu projekta vadītāju un vienu šo projektu virsvadītāju, lai nodrošinātu visu savstarpēji saistīto projektu integrētu vadību.
4. Ministrijām, kuru pārziņā atrodas 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes "Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība" projektu īstenošana un kuru projekti ir minēti Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (turpmāk – VARAM) Ziņojumā kā mērena vai augsta riska projekti, organizēt projektu uzraudzības padomes, vismaz reizi divos mēnešos organizējot to sēdes, un kā novērotājus pieaicinot VARAM un Centrālās finanšu un līgumu aģentūras pārstāvjus, lai novērstu risku, ka projektu īstenošana pārsniedz Ministru kabineta 2008.gada 21.jūlija noteikumos Nr.576 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes "Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība" projektu iesniegumu atlases pirmo kārtu" un 2012.gada 10.augusta noteikumos Nr.766 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes "Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība" projektu iesniegumu atlases otro un trešo kārtu" noteikto projektu īstenošanas termiņu.
5. Projektiem, kuri ietekmē un kavē citu projektu aktivitāšu sekmīgu īstenošanu vienošanās noteiktajos termiņos, nodrošināt projekta valdes sēžu organizēšanu vienu reizi mēnesī par projekta virzību un attīstību, pieaicinot iesaistītos projektu pārstāvjus.
6. VARAM līdz 2013.gada 15.janvārim izstrādāt projektu ieviešanas plānu sagatavošanas un uzraudzības metodiku un līdz 2013.gada 31.janvārim sadarbībā ar ministrijām, kuru pārziņā atrodas 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes projektu īstenošana, precizēt projektu ieviešanas plānus, novēršot ziņojumā minētās projektu ieviešanas plānu nepilnības.
7. VARAM piecus gadus pēc 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes "Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība" projektu īstenošanas veikt projektu ieviešanas plānu izpildes uzraudzību, reizi gadā, sākot ar 2013.gadu, līdz 1.decembrim iesniedzot Ministru kabinetā ziņojumu par ieviešanas plānu izpildi.

 
45.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-2593 ____________________________________

(U.Lielpēters, A.Pabriks)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
46.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-2533 ____________________________________

(U.Lielpēters, A.Pabriks)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
47.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 11.novembra noteikumos Nr.939 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.1.1.1.aktivitāti "Mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana profesionālās izglītības programmu īstenošanai"""

TA-2580 ____________________________________

(A.Pabriks)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
48.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 25.marta noteikumos Nr.200 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.1.3.1.aktivitāti "Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana"""

TA-2462 ____________________________________

(A.Pabriks)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
49.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 11.novembra noteikumos Nr.940 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.1.3.3.1.apakšaktivitāti "Speciālās izglītības iestāžu infrastruktūras un aprīkojuma uzlabošana"""

TA-2464 ____________________________________

(A.Pabriks)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
50.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 8.aprīļa noteikumos Nr.259 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.1.3.3.2.apakšaktivitāti "Vispārējās izglītības iestāžu infrastruktūras uzlabošana izglītojamiem ar funkcionāliem traucējumiem"""

TA-2465 ____________________________________

(A.Pabriks)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
51.§
Latvijas nacionālā pozīcija Nr.6 "Par ES Kohēzijas politikas regulu priekšlikumiem 2014.-2020.gada plānošanas periodam"

TA-2586 ____________________________________

(L.Straujuma, E.Šadris, A.Pabriks)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas nacionālo pozīciju Nr.6 "Par ES Kohēzijas politikas regulu priekšlikumiem 2014.–2020.gada plānošanas periodam".
 
52.§
Latvijas nacionālās pozīcijas 2012.gada 19.novembra Eiropas Savienības aizsardzības ministru sanāksmē Ārlietu padomē un Eiropas Aizsardzības aģentūras valdes sēdē aizsardzības ministru sastāvā izskatāmajos jautājumos

TA-2591 ____________________________________

(J.Sārts, A.Pabriks)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības aizsardzības ministru 2012.gada 19.novembra sanāksmē Ārlietu padomē un Eiropas Aizsardzības aģentūras valdes sēdē aizsardzības ministru sastāvā izskatāmajos jautājumos:
2.1. Militārās spējas/Eiropas Aizsardzības aģentūra (EAA) (Pozīcija Nr.24);
2.2. Eiropas Savienības militārās operācijas (Pozīcija Nr.21).
3. Aizsardzības ministrijas valsts sekretāram J.Sārtam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības aizsardzības ministru sanāksmē Ārlietu padomē un Eiropas Aizsardzības aģentūras valdes sēdē aizsardzības ministru sastāvā 2012.gada 19.novembrī.

 
53.§
Latvijas Republikas nostājas "Uz Eiropas Komisijas 2012.gada 20.septembra formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2012/0382" projekts

TA-2595-IP ____________________________________

(D.Mūrmane-Umbraško, A.Pabriks)

 

1. Apstiprināt Veselības ministrijas iesniegto nostājas projektu uz Eiropas Komisijas 2012.gada 20.septembra formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2012/0382 (turpmāk – nostāja).
2. Valsts kancelejai nostājas elektronisko versiju nosūtīt Tieslietu ministrijai.
3. Tieslietu ministrijai, izmantojot Eiropas Komisijas izveidoto un uzturēto notifikāciju sistēmu pārkāpuma procedūru lietās, nostāju nosūtīt Eiropas Komisijai.
4. Veselības ministrijai veikt nepieciešamos pasākumus nostājā minētā tiesību akta projekta pieņemšanai līdz 2013.gada 31.janvārim.

 
54.§
Latvijas Republikas nostājas "Uz Eiropas Komisijas 2012.gada 20.septembra formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2012/0383" projekts

TA-2596-IP ____________________________________

(D.Mūrmane-Umbraško, A.Pabriks)

 

1. Apstiprināt Veselības ministrijas iesniegto nostājas projektu uz Eiropas Komisijas 2012.gada 20.septembra formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2012/0383 (turpmāk – nostāja).
2. Valsts kancelejai nostājas elektronisko versiju nosūtīt Tieslietu ministrijai.
3. Tieslietu ministrijai, izmantojot Eiropas Komisijas izveidoto un uzturēto notifikāciju sistēmu pārkāpuma procedūru lietās, nostāju nosūtīt Eiropas Komisijai.
4. Veselības ministrijai veikt nepieciešamos pasākumus nostājā minēto tiesību aktu projektu pieņemšanai līdz 2013.gada 1.februārim.

 
55.§
Latvijas Republikas nostājas "Uz Eiropas Komisijas 2012.gada 20.septembra formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2012/0380" projekts

TA-2605-IP ____________________________________

(J.Pūce, A.Pabriks)

 

1. Apstiprināt Ekonomikas ministrijas sagatavoto Latvijas Republikas nostājas projektu uz Eiropas Komisijas formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2012/0380.
2. Valsts kancelejai nostājas elektronisko versiju nosūtīt Tieslietu ministrijai.
3. Tieslietu ministrijai, izmantojot Eiropas Komisijas izveidoto un uzturēto notifikāciju sistēmu pārkāpuma procedūru lietās, nostāju nosūtīt Eiropas Komisijai.
4. Ekonomikas ministrijai pēc likumprojekta "Ēku energoefektivitātes likums" pieņemšanas Saeimā līdz 2013.gada 30.jūnijam iesniegt Ministru kabinetā noteikumu projektu "Noteikumi par energoauditoriem", noteikumu projektu "Noteikumi par ēku energosertifikāciju" un noteikumu projektu "Ēkas energoefektivitātes aprēķina metode", lai nodrošinātu Eiropas Parlamenta un Padomes 2010.gada 19.maija Direktīvas 2010/31/ES par ēku energoefektivitāti transponēšanu.

 
56.§
Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Ārlietu padomes un Vispārējo lietu padomes 2012.gada 19.-20.novembra sanāksmei

TA-2611 ____________________________________

(M.Selga, A.Pabriks)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Ārlietu padomes 2012.gada 19.novembra sanāksmē izskatāmajos jautājumos:
2.1. pozīcija Ārlietu padomei Nr.11 "Ukraina";
2.2. pozīcija Ārlietu padomei Nr.2 "Kuba".
3. Pieņemt zināšanai Ārlietu ministrijas sagatavoto informatīvo ziņojumu par citiem Ārlietu padomē un Vispārējo lietu padomē izskatāmajiem jautājumiem.
4. Ārlietu ministram E.Rinkēvičam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Ārlietu padomes un Vispārējo lietu padomes 2012.gada 19.-20.novembra sanāksmē.

 
57.§
Rīkojuma projekts "Par valsts pārvaldes iestādēm, kurām nodrošināma piekļuve ārkārtas situāciju valsts elektronisko sakaru tīklam"

TA-2436-DV ____________________________________

(A.Pabriks)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu (dienesta vajadzībām).
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 

Sēdi slēdz plkst. 13.15


Ministru prezidenta vietā - aizsardzības ministrs A.Pabriks

Valsts kancelejas direktore
E.Dreimane

Skatīt darba kārtību