Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 67

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.67

2012.gada 3.decembrī

 

Sēdi vada

Ministru prezidents

 -

 V.Dombrovskis

 

Piedalās:

Aizsardzības ministrs

-

A.Pabriks

Ārlietu ministrs

-

E.Rinkēvičs

Finanšu ministrs

-

A.Vilks

Iekšlietu ministrs

-

R.Kozlovskis

Kultūras ministre

-

Ž.Jaunzeme-Grende

Labklājības ministre

-

I.Viņķele

Satiksmes ministrs

-

A.Ronis

Tieslietu ministrs

-

J.Bordāns

Veselības ministre

-

I.Circene

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

E.Sprūdžs

Zemkopības ministre

-

L.Straujuma

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Valsts kancelejas direktore 

-

E.Dreimane

Valsts kancelejas direktora vietniece tiesību aktu lietās, Juridiskā departamenta vadītāja

 

-

I.Gailīte

Valsts kancelejas direktora vietniece valsts pārvaldes un cilvēkresursu attīstības jautājumos, Valsts pārvaldes attīstības departamenta vadītāja


 -

E.Upīte

 

Protokolē

Dokumentu nodrošinājuma departamenta vadītāja vietniece

Sēdi sāk plkst.10.40

-

L.Milenberga

1.§
Informatīvais ziņojums "Par veiktajiem pasākumiem un priekšlikumiem turpmākai rīcībai cīņā ar klasisko cūku mēri" un rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-2792 ____________________________________

(L.Straujuma, M.Balodis, A.Pabriks, I.Pētersone-Godmane, D.Lucaua, S.Bajāre, V.Dombrovskis)

 

1. Informatīvo ziņojumu "Par veiktajiem pasākumiem un priekšlikumiem turpmākai rīcībai cīņā ar klasisko cūku mēri", rīkojuma projektu "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"" (TA-2792) un rīkojuma projektu "Par situāciju saistībā ar klasiskā cūku mēra uzliesmojumu Krāslavas un Dagdas novadā" (TA-2776) izskatīt Ministru kabineta 2012.gada 4.decembra sēdē.
2. Zemkopības ministrijai līdz Ministru kabineta 2012.gada 4.decembra sēdei saskaņot rīkojuma projektu "Par situāciju saistībā ar klasiskā cūku mēra uzliesmojumu Krāslavas un Dagdas novadā"" un anotāciju ar Iekšlietu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Satiksmes ministriju un saskaņoto rīkojuma projektu un anotāciju iesniegt Valsts kancelejā.

 
2.§
Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes 2012.gada 4.decembra sanāksmei

TA-2805 ____________________________________

(A.Andreičika, V.Dombrovskis)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas nacionālās pozīcijas:
2.1. pozīcija Nr.2 "Par kopīgiem noteikumiem budžeta plānu projektu pārraudzībai un novērtēšanai un pārmērīga budžeta deficīta novēršanai eirozonas dalībvalstīs";
2.2. pozīcija Nr.2 "Par to eirozonas dalībvalstu ekonomiskās un budžeta uzraudzības pastiprināšanu, kurās ir vai kuras apdraud finansiālās stabilitātes grūtības";
2.3. pozīcija Nr.3 "Par priekšlikumu Padomes regulai, ar ko Eiropas Centrālajai bankai piešķir īpašus uzdevumus saistībā ar kredītiestāžu uzraudzības politiku" un "Par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai ar ko Regulu (ES) Nr.1093/2010, ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Banku iestādi), groza attiecībā uz tās mijiedarbību ar Padomes Regulu (ES), ar ko Eiropas Centrālajai bankai piešķir īpašus uzdevumus saistībā ar kredītiestāžu uzraudzības politiku";
2.4. pozīcija Nr.1 "Par priekšlikumu Padomes direktīvai, ar ko attiecībā uz ātrās reaģēšanas mehānismu pret krāpniecību PVN jomā groza Direktīvu 2006/112/EK par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu".
3. Finanšu ministram A.Vilkam un pastāvīgai pārstāvei, ārkārtējai un pilnvarotai vēstniecei Eiropas Savienībā I.Juhansonei pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes 2012.gada 4.decembra sanāksmē.

 
3.§
Latvijas nacionālā pozīcija Nr.1 "Par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulām par jurisdikciju, piemērojamajiem tiesību aktiem, atzīšanu un izpildi laulāto mantisko attiecību lietās un partneru attiecību lietās"

TA-2760 ____________________________________

(L.Medina, I.Circene, J.Bordāns, I.Viņķele, A.Pabriks, E.Rinkēvičs, Ž.Jaunzeme-Grende, V.Dombrovskis)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr.1 „Par priekšlikumu Padomes regulai par jurisdikciju, piemērojamajiem tiesību aktiem, atzīšanu un izpildi laulāto mantisko attiecību lietās un Padomes regulai par jurisdikciju, piemērojamajiem tiesību aktiem, atzīšanu un izpildi reģistrēto partneru mantisko attiecību lietās” to precizējot, ka Latvija piedalās Partneru regulas izstrādē, vienlaikus paužot bažas par regulas redakciju sadaļā par viendzimuma partnerattiecībām, un precizēto pozīciju iesniegt Valsts kancelejā.
3. Saskaņā ar Ministru kabineta kārtības ruļļa 193.punktu atzīmēt, ka tieslietu ministram J.Bordānam un kultūras ministrei Ž.Jaunzemei-Grendei ir atšķirīgs viedoklis izskatītajā jautājumā, un tas ir šāds:
"Ņemot vērā gan Latvijas Republikas Satversmes 110.pantā nostiprināto un aizsargāto sievietes un vīrieša savienību – laulību, kā arī nolūkā stiprināt laulību un dabīgas ģimenes pastāvēšanu, neatbalstām Ministru kabineta pozīciju attiecībā uz priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par jurisdikciju, piemērojamajiem tiesību aktiem un izpildi partneru attiecību lietās un uzskatām, ka darbs pie šī regulas projekta nav uzsākams Tieslietu ministrijas Ministru kabinetā iesniegtajā Latvijas nacionālās pozīcijas projektā pausto apsvērumu dēļ.".

 

Sēdi slēdz plkst. 11.15


Ministru prezidents V.Dombrovskis

Valsts kancelejas direktore
E.Dreimane

Skatīt darba kārtību