Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 68

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.68

2012.gada 4.decembrī

 

Sēdi vada

Ministru prezidents

 -

 V.Dombrovskis

 

Piedalās:

Aizsardzības ministrs

-

A.Pabriks

Iekšlietu ministrs

-

R.Kozlovskis

Kultūras ministre

-

Ž.Jaunzeme-Grende

Labklājības ministre

-

I.Viņķele

Satiksmes ministrs

-

A.Ronis

Tieslietu ministrs

-

J.Bordāns

Veselības ministre

-

I.Circene

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

E.Sprūdžs

Zemkopības ministre

-

L.Straujuma

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Latvijas Bankas pārstāvis

-

E.Kušners

Valsts kancelejas direktore 

-

E.Dreimane

Valsts kancelejas direktora vietniece tiesību aktu lietās, Juridiskā departamenta vadītāja

 

-

I.Gailīte

Valsts kancelejas direktora vietniece valsts pārvaldes un cilvēkresursu attīstības jautājumos, Valsts pārvaldes attīstības departamenta vadītāja


 -

E.Upīte

 

Protokolē

Dokumentu nodrošinājuma departamenta vadītāja

 

Sēdi sāk plkst.12.00

-

L.Peinberga

1.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 27.marta noteikumos Nr.220 "Zāļu iegādes, uzglabāšanas, izlietošanas, uzskaites un iznīcināšanas kārtība ārstniecības iestādēs un sociālās aprūpes institūcijās""

TA-2748 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
2.§
Instrukcijas projekts "Kārtība, kādā saskaņo un iesniedz izskatīšanai Ministru kabinetā attīstības plānošanas dokumentu, tiesību akta projektu vai informatīvo ziņojumu, kas satur valsts noslēpuma objektu"

TA-1787 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto instrukcijas projektu.
Valsts kancelejai sagatavot instrukcijas projektu parakstīšanai.
 
3.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 6.janvāra noteikumos Nr.21 "Valsts noslēpuma, Ziemeļatlantijas līguma organizācijas, Eiropas Savienības un ārvalstu institūciju klasificētās informācijas aizsardzības noteikumi""

TA-2617 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Valsts kancelejai darba grupas ietvaros (izveidota ar Ministru prezidenta 2012.gada 10.februāra rīkojumu Nr.55 "Par darba grupu normatīvā regulējuma izvērtēšanai ierobežotas pieejamības informācijas aprites jomā") izvērtēt iespēju valsts noslēpuma objekta nosaukumam piešķirt pieejamības statusu ne augstāku par "Informācija dienesta vajadzībām".

 
4.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2004.gada 26.oktobra noteikumos Nr.887 "Valsts noslēpuma objektu saraksts""

TA-2619 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
5.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-2764 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
6.§
Likumprojekts "Grozījums Eiropas Parlamenta vēlēšanu likumā"

TA-2554 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir aizsardzības ministrs.
 
7.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 8.aprīļa noteikumos Nr.260 "Noteikumi par valsts nodevas apmēru un maksu par konsulārajiem pakalpojumiem latos un ārvalstu valūtā""

TA-2652 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
8.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājumā"

TA-2737 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
9.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 21.septembra noteikumos Nr.887 "Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.3.1.1.aktivitātes "Ārējo tirgu apgūšana" 2.3.1.1.2.apakšaktivitāti "Ārējo tirgu apgūšana – nozaru starptautiskās konkurētspējas stiprināšana"""

TA-2734 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
10.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 17.jūnija noteikumos Nr.582 "Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.3.1.1.1.apakšaktivitātes "Ārējo tirgu apgūšana – ārējais mārketings" sesto un turpmākajām kārtām""

TA-2733 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
11.§
Rīkojuma projekts "Par kopējām valsts pārvaldē auditējamām prioritātēm 2013.gadam"

TA-2753 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
12.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Valsts civilās aizsardzības plānā"

TA-1849 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
13.§
Par Ministru kabineta 2012.gada 28.februāra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.11 12.§) "Noteikumu projekts "Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības iestādēs un atskaitīti no tām, un obligātās prasības pārcelšanai uz nākamo klasi"" 3.punktā dotā uzdevuma izpildi

TA-2618 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Ņemot vērā iesniegto informāciju, pagarināt Ministru kabineta 2012.gada 28.februāra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.11 12.§) "Noteikumu projekts "Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības iestādēs un atskaitīti no tām, un obligātās prasības pārcelšanai uz nākamo klasi"" 3.punktā dotā uzdevuma izpildes termiņu līdz 2013.gada 1.martam.
 
14.§
Rīkojuma projekts "Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Koncerti" peļņas daļu"

TA-2541 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
15.§
Rīkojuma projekts "Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Nacionālais teātris" peļņas daļu"

TA-2547 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
16.§
Rīkojuma projekts "Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Liepājas simfoniskais orķestris" peļņas daļu"

TA-2545 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
17.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 23.decembra rīkojumā Nr.880 "Par koncepciju "Par Latvijas nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanu"""

TA-2602 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
18.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi koncepcijā "Par Latvijas nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanu""

TA-2603 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
19.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 28.marta noteikumos Nr.248 "Noteikumi par jūras zvejas kuģu drošību""

TA-2368 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
20.§
Rīkojuma projekts "Par valsts aģentūras "Civilās aviācijas aģentūra" budžeta apstiprināšanu"

TA-2660 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
21.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 7.decembra rīkojumā Nr.639 "Par valsts aģentūras "Civilās aviācijas aģentūra" budžeta apstiprināšanu""

TA-2661 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
22.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 11.maija rīkojumā Nr.218 "Par pretendentu un ierēdņu vērtēšanas komisiju""

TA-2563 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
23.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 13.aprīļa noteikumos Nr.286 "Veselības ministrijas nolikums""

TA-2698 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Noteikumu īstenošanu nodrošināt Veselības ministrijai piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros.
 
24.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 3.aprīļa noteikumos Nr.241 "Slimību profilakses un kontroles centra nolikums""

TA-2386 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
25.§
Noteikumu projekts "Valsts sporta medicīnas centra nolikums"

TA-2549 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Noteikumu īstenošanu nodrošināt Veselības ministrijai piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros.
 
26.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 1.novembra noteikumos Nr.830 "Noteikumi par Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centra sniegto maksas pakalpojumu cenrādi""

TA-2560 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
27.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 28.decembra noteikumos Nr.1236 "Noteikumi par valsts akciju sabiedrības "Elektronisko sakaru direkcija" publisko maksas pakalpojumu cenrādi un samaksas kārtību""

TA-2713 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
28.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 14.februāra noteikumos Nr.140 "Dabas lieguma "Ventas ieleja" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi""

TA-2088 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai sagatavot un vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministram līdz 2013.gada 2.decembrim noteiktā kārtībā iesniegt Valsts kancelejā izskatīšanai Ministru kabinetā noteikumu projektu par grozījumiem Ministru kabineta 2006.gada 14.februāra noteikumos Nr.140 "Dabas lieguma "Ventas ieleja" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi", lai iekļautu dabas lieguma "Ventas ieleja" dabas aizsardzības plānā iekļautos priekšlikumus.
 
29.§
Par Ministru kabineta 2011.gada 5.aprīļa sēdes protokollēmuma (prot. Nr.22 26.§) "Informatīvais ziņojums "Par energoefektivitātes paaugstināšanu valsts iestādēs"" 3.punktā dotā uzdevuma izpildi

TA-2479 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

1. Ņemot vērā iesniegto informāciju, atzīt Ministru kabineta 2011.gada 5.aprīļa sēdes protokollēmuma (prot. Nr.22 26.§) "Informatīvais ziņojums "Par energoefektivitātes paaugstināšanu valsts iestādēs"" 3.punktā doto uzdevumu par aktualitāti zaudējušu.
2. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai:
2.1. apkopot informāciju par nepieciešamā finansējuma apjomu energoefektivitātes pasākumu īstenošanai valsts īpašumā esošajās ēkās, kurās izvietotas valsts pārvaldes vadošās (augstākās) iestādes;
2.2. izstrādāt un līdz 2013.gada 30.jūnijam iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā tiesību akta projektu energoefektivitātes pasākumu īstenošanai valsts īpašumā esošajās ēkās, kurās izvietotas valsts pārvaldes vadošās (augstākās) iestādes, paredzot finansējumu no emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzekļiem.

 
30.§
Par Ministru kabineta 2007.gada 9.janvāra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.3 20.§) "Par Eiropas Savienības kopējās lauksaimniecības politikas reformas ietvaros paredzētās vienotā maksājuma shēmas ieviešanu Latvijā" 2.punktā dotā uzdevuma izpildi

TA-2583 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Ievērojot iesniegto informāciju, atzīt Ministru kabineta 2007.gada 9.janvāra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.3 20.§) "Par Eiropas Savienības kopējās lauksaimniecības politikas reformas ietvaros paredzētās vienotā maksājuma shēmas ieviešanu Latvijā" 2.punktā doto uzdevumu par aktualitāti zaudējušu.

 
31.§
Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta Atzinības raksta piešķiršanu"

TA-2765 ____________________________________

(I.Viņķele, V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
32.§
Rīcības plāna projekts Ģimenes valsts politikas pamatnostādņu 2011.–2017.gadam īstenošanai 2012.–2014.gadā

TA-1690 ____________________________________

(I.Viņķele, L.Līviņa, V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
33.§
Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030.gadam īstenošanas uzraudzības ziņojums

TA-2729 ____________________________________

(V.Vesperis, A.Pabriks, V.Dombrovskis)

 

1. Atbalstīt iesniegto Ministru prezidenta ziņojumu Saeimai par Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030.gadam īstenošanas uzraudzību.
Valsts kancelejai sagatavot ziņojumu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par ziņojuma turpmāko virzību Saeimā ir Ministru prezidents.

 
34.§
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda, Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta, Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta un Latvijas un Šveices sadarbības programmas apguvi līdz 2012.gada 30.septembrim"

TA-2668 ____________________________________

(D.Rancāne, I.Aleksandroviča, A.Ronis, L.Sīka, J.Pūce, L.Straujuma, D.Grūberte, E.Sprūdžs, S.Bajāre, V.Dombrovskis)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt informatīvā ziņojuma 2.pielikumā noteikto virssaistību dalījumu aktivitāšu sadalījumā un noslēgto līgumu apjomu virssaistību finansējumam 2012.-2015.gadam.
3. Atbildīgajām iestādēm līdz 2013.gada 1.februārim iesniegt Finanšu ministrijā:
3.1. kumulatīvos ikmēneša maksājumu Eiropas Savienības fondu finansējuma saņēmējiem plānus 2013.gadam, iekļaujot tajos arī plānotos virssaistību finansējuma maksājumus;
3.2. aktualizētas prognozes uzraudzības rādītāju izpildei 2013.-2015.gadam.
4. Pieņemt zināšanai, ka ar 2013.gada 1.martu Ministru kabinets, pamatojoties uz finanšu ministra sniegtu ierosinājumu, lemj par noteikto virssaistību apjoma samazināšanu ministrijai kā atbildīgajai iestādei, ja iestājas vismaz viens no šādiem apstākļiem:
4.1. atbildīgās iestādes noteiktā kumulatīvā ikmēneša maksājumu Eiropas Savienības fondu finansējuma saņēmējiem plāna neizpilde divus mēnešus pēc kārtas ir vismaz 10% un vienlaikus pārsniedz 250 000 latu;
4.2. aktivitātei 2013.-2015.gada ietvaros ceturksnī paredzēto noslēgto līgumu par plānoto virssaistību finansējuma apjomu neizpilde ir lielāka par 10% un vienlaikus pārsniedz 250 000 latu.
5. Pieņemt zināšanai, ka Ministru kabinets, pamatojoties uz finanšu ministra ierosinājumu, var lemt par virssaistību apjoma samazinājumu proporcionāli šī protokollēmuma 4.punktā minēto nosacījumu neizpildei, kā arī par virssaistību pārdali uz tām Eiropas Savienības fondu aktivitātēm, kurās ir pieejami projekti augstā gatavības pakāpē, kas atbilst konkrētās aktivitātes īstenošanas nosacījumiem, un var tikt īstenoti, ievērojot noteiktos Eiropas Savienības fondu projektu īstenošanas termiņus. Finanšu ministrs virssaistību apjoma samazinājumu vai palielinājumu var ierosināt tikai par to piešķirto virssaistību daļu, par kuru nav uzņemtas saistības (noslēgti līgumi un/vai apstiprināti projektu iesniegumi).
6. Pieņemt zināšanai, ka Finanšu ministrija informāciju par atalgojuma daļas attiecināšanu un elektroniskās darba laika uzskaites sistēmas projekta rezultātiem un pieejamo Tehniskās palīdzības finansējumu sagatavos un noteiktā kārtībā Ministru kabinetā sniegs vienlaikus ar informatīvo ziņojumu par Eiropas Savienības fondu apguvi 2013.gada trešajā ceturksnī.
7. Kultūras ministrijai izstrādāt un līdz 2013.gada 18.janvārim noteiktā kārtībā Ministru kabinetā iesniegt grozījumus Ministru kabineta noteikumos par 3.4.3.3.aktivitātes "Atbalsts kultūras pieminekļu privātīpašniekiem kultūras pieminekļu saglabāšanā un to sociālekonomiskā potenciāla efektīvā izmantošanā" īstenošanu, paredzot virssaistību finansējuma apjomu ne vairāk kā 4 000 000 latu apmērā.
8. Pieņemt zināšanai, ka ES struktūrfondu 2004.-2006.gada plānošanas perioda Burtnieku novada pašvaldības nepabeigtā projekta Nr.VPD1/ERAF/CFLA/05/NP/1.1.1./0001/000069 "Ūdenssaimniecības attīstība Matīšu pagasta Matīšu ciemā un jaunas apbūves rajonā – 2" ietvaros veiktie izdevumi 400 689,93 latu apmērā ir atskaitīti no Eiropas Reģionālās attīstības fonda noslēguma izdevumu deklarācijas Eiropas Komisijai. Saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 30.jūnija noteikumu Nr.706 "Kārtība, kādā ziņo par struktūrfondu finansēto projektu ieviešanā konstatētajām neatbilstībām un pieņem lēmumu par piešķirtā finansējuma izlietojumu" 40.punktu Burtnieku novada pašvaldības Eiropas Savienības fonda projekta Nr.VPD1/ERAF/CFLA/05/NP/1.1.1./0001/000069 "Ūdenssaimniecības attīstība Matīšu pagasta Matīšu ciemā un jaunas apbūves rajonā – 2" ietvaros veiktie izdevumi 400 689,93 latu apmērā, tai skaitā neatbilstoši veiktie izdevumi 121 326,26 latu apmērā, uzskatāmi par atgūtiem.
9. Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai, pamatojoties uz šī protokollēmuma 8.punktā noteikto, izbeigt 2011.gada 15.decembrī starp Centrālo finanšu un līgumu aģentūru, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Burtnieku novada domi noslēgto Papildu vienošanos Nr.2. pie Līguma par nacionālās programmas projekta ieviešanu un Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējuma piešķiršanu Nr.VPD1/ERAF/CFLA/05/NP/1.1.1./0001/000069/075.
10. Aicināt Burtnieku novada pašvaldību investēt pašvaldības budžeta līdzekļus nepieciešamā apmērā ūdenssaimniecības sistēmas sakārtošanai un šī protokollēmuma 8.punktā minētā projekta mērķu sasniegšanai Matīšu ciemata teritorijā.
11. Aicināt Naukšēnu novada pašvaldību atmaksāt Eiropas Savienības fonda projekta Nr.3DP/3.1.3.1.0/08/IPIA/VIAA/081 "Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana Naukšēnu vidusskolā" ietvaros neatbilstoši veiktos izdevumus 3 076,71 latu apmērā.
12. Atzīt par aktualitāti zaudējušu Ministru kabineta 2012.gada 28.februāra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.11 27.§) "Informatīvais ziņojums "Par atalgojuma daļveida attiecināšanu un elektroniskas darba laika uzskaites sistēmas piemērošanu Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda, Norvēģijas finanšu instrumenta un Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta vadības nodrošināšanai"" 3.punktu.
13. Valsts kancelejai nosūtīt šo protokollēmumu Burtnieku novada pašvaldībai un Naukšēnu novada pašvaldībai.

 
35.§
Informatīvais ziņojums "Par 2011.gada neto zaudējumu apmēru un rašanās cēloņiem VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" un VAS "Elektroniskie sakari" un priekšlikumiem turpmākai rīcībai"

TA-2095 ____________________________________

(M.Brencis, E.Sprūdžs, V.Vesperis, S.Bajāre, V.Dombrovskis)

 

1. Ņemot vērā izteiktos viedokļus, jautājumu turpināt izskatīt Ministru kabineta sēdē.
2. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai izvērtēt iespējas nodot VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" nekustamos īpašumus, kuri nav vajadzīgi tās pamatfunkciju īstenošanai, VAS "Valsts nekustamie īpašumi", izvērtēt sagatavoto priekšlikumu fiskālo ietekmi un ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi (neparedzot priekšlikumus, kas palielina administratīvo slogu), attiecīgi precizēt informatīvo ziņojumu, saskaņot ar Finanšu ministriju un Pārresoru koordinācijas centru un nedēļas laikā iesniegt precizēto informatīvo ziņojumu Valsts kancelejā.

 

36.§
Informatīvais ziņojums "Par oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" drošumu un pieejamību"

TA-2773 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
Valsts kancelejai nosūtīt informatīvo ziņojumu Saeimai.
 
37.§
Par Saeimas deputātu priekšlikumiem Nacionālā attīstības plāna 2014.–2020.gadam projektam un precizēto projekta redakciju

TA-1875 ____________________________________

(M.Krieviņš, A.Ronis, I.Aleksandroviča, D.Rancāne, Ž.Jaunzeme-Grende, V.Dombrovskis)

 

1. Atbalstīt precizēto Nacionālā attīstības plāna 2014.–2020.gadam projektu. Ņemot vērā satiksmes ministra ierosinājumu, 162.paragrāfā svītrot vārdus „kā priekšnoteikums” un izteikt paragrāfu šādā redakcijā: „Ostu pārvaldības sistēmas efektivizācija un atdeves palielināšana, nepieciešamo ieguldījumu veikšana lielo Latvijas ostu (Rīgas, Ventspils, Liepāja) pamata infrastruktūras sakārtošanai un jaudu palielināšanai (TEN-T nodrošināšana).”, kā arī papildināt 16.paragrāfu ar jaunu teikumu šādā redakcijā: „Jebkuram publiskajam finanšu ieguldījumam ir jābūt vērstam uz efektivitātes un resursu ekonomiskās atdeves palielināšanu.”
2. Atbalstīt Saeimas deputātu iesniegtos priekšlikumus Nacionālā attīstības plāna 2014.–2020.gadam projektam.
3. Pārresoru koordinācijas centram, ņemot vērā šī protokollēmuma 1.punktu, veikt attiecīgus grozījumus Nacionālā attīstības plāna 2014.–2020.gadam projektā, kā arī Saeimas deputātu un frakciju iesniegto priekšlikumu izvērtēšanas tabulā un iesniegt tos Valsts kancelejā.
4. Valsts kancelejai sagatavot plāna projektu un Saeimas deputātu un frakciju iesniegto priekšlikumu izvērtēšanas tabulu iesniegšanai Saeimā.
5. Noteikt, ka atbildīgais par plāna projekta turpmāko virzību Saeimā ir Ministru prezidents.

 
38.§
Atbildes projekts Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai (par jauna organizētās noziedzības novēršanas, apkarošanas un samazināšanas politikas dokumenta izstrādi)

TA-2801 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

1. Atbalstīt iesniegto atbildes projektu Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildi Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai.
2. Iekšlietu ministrijai sadarbībā ar iesaistītajām institūcijām sagatavot un noteiktā kārtībā līdz 2013.gada 1.decembrim iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā jaunu organizētās noziedzības novēršanas, apkarošanas un samazināšanas politikas dokumenta projektu.

 
39.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 26.maija noteikumos Nr.484 "Noteikumi par valsts mērķdotāciju apmēru un nosacījumiem sociālo darbinieku amatalgu paaugstināšanai""

TA-2420 ____________________________________

(I.Viņķele, V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
40.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 28.jūnija noteikumos Nr.500 "Noteikumi par transportējamām spiedieniekārtām""

TA-2790 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Ekonomikas ministrijai līdz 2013.gada 1.jūlijam sagatavot un noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā grozījumus Preču un pakalpojumu drošuma likumā, kas paredz noteikt gāzes balonu aprites un uzraudzības kārtību.

 

41.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumos Nr.953 "Sašķidrinātās naftas gāzes balonu uzpildes staciju tehniskās uzraudzības kārtība""

TA-2791 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
42.§
Rīkojuma projekts "Par uzņemšanu Latvijas pilsonībā naturalizācijas kārtībā"

TA-2771 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
43.§
Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali starp Labklājības ministrijas programmām, apakšprogrammām un budžeta izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām 2012.gadā"

TA-2793 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
44.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 5.februāra noteikumos Nr.61 "Kārtība, kādā izsniedz caurlaides pasta pārvadātāju transportlīdzekļiem, inkasācijas transportlīdzekļiem, Saeimas transportlīdzekļiem, Valsts prezidenta Kancelejas transportlīdzekļiem, Valsts kancelejas transportlīdzekļiem un ministriju transportlīdzekļiem, ar kuriem nogādā pasta sūtījumus""

TA-2787 ____________________________________

(I.Pakule, E.Dreimane, Dž.Innusa, A.Ronis, V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai kopīgi ar Satiksmes ministriju izvērtēt nepieciešamību tehniski precizēt noteikumu projektu, un Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 
45.§
Rīkojuma projekts "Par atļauju Ģ.Kronbergam savienot amatus"

TA-2275 ____________________________________

(M.Brencis, E.Sprūdžs, V.Dombrovskis)

 

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Pieņemt zināšanai vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra E.Sprūdža sniegto informāciju, ka viņš uzņemas atbildību par jautājuma sagatavošanas procedūru.
3. Pieņemt zināšanai Ministru prezidenta V.Dombrovska izteikto atgādinājumu par termiņu ievērošanu, sagatavojot rīkojumu projektus par atļauju amatpersonām savienot amatus.

 
46.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2012.gada 27.jūnija rīkojumā Nr.281 "Par Rīcības plānu Latgales reģiona izaugsmei 2012.-2013.gadā""

TA-2781 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
47.§
Likumprojekts "Grozījumi Bibliotēku likumā"

TA-2785 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs.
 
48.§
Rīkojuma projekts "Par klasiskā cūku mēra uzliesmojuma apkarošanas pasākumu organizēšanu Krāslavas un Dagdas novadā"

TA-2776 ____________________________________

(L.Straujuma, V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
49.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-2792 ____________________________________

(L.Straujuma, I.Pētersone-Godmane, B.Bāne, V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegtos rīkojumu projektus.
Valsts kancelejai apvienot abus iesniegtos rīkojumu projektus un sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
50.§
Par Eiropas Savienības Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju lietu ministru padomes 2012.gada 6.-7.decembra sanāksmē izskatāmajiem Labklājības ministrijas un Kultūras ministrijas kompetencē esošajiem jautājumiem

TA-2808 ____________________________________

(I.Viņķele, V.Dombrovskis)

 

1. Pieņemt zināšanai Labklājības ministrijas iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Labklājības ministrijas parlamentārajam sekretāram A.Ašeradenam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju lietu ministru padomes 2012.gada 6.-7.decembra sanāksmē izskatāmajos Labklājības ministrijas un Kultūras ministrijas kompetencē esošajos jautājumos.

 
51.§
Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju lietu Ministru padomes 2012.gada 6.–7.decembra sanāksmē izskatāmajos Veselības ministrijas un Zemkopības ministrijas kompetencē esošajos jautājumos

TA-2768 ____________________________________

(R.Muciņš, V.Dombrovskis)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju lietu ministru padomes 2012.gada 6.-7.decembra sanāksmei Veselības ministrijas un Zemkopības ministrijas kompetencē esošajos jautājumos:
2.1. pozīcija "Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai, ar ko groza Direktīvas 1999/4/EK, 2000/36/EK, 2001/111/EK, 2001/113EK un 2001/114/EK attiecībā uz Komisijas piešķiramajām pilnvarām";
2.2. pozīcija "Padomes secinājumu projekts "Veselīga novecošana visa dzīves cikla garumā"";
2.3. pozīcija "Padomes secinājumu projekts par orgānu ziedošanu un transplantāciju".
3. Veselības ministrijas valsts sekretāram R.Muciņam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju lietu ministru padomes 2012.gada 6.-7.decembra sanāksmē Veselības ministrijas kompetencē esošajos jautājumos.

 
52.§
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2012.gada 6.–7.decembra sanāksmē izskatāmiem Iekšlietu ministrijas kompetencē esošajiem jautājumiem

TA-2802 ____________________________________

(I.Pētersone-Godmane, V.Dombrovskis)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Pieņemt zināšanai sagatavoto informatīvo ziņojumu par Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2012.gada 6.-7.decembra sanāksmē iekļautiem iekšlietu jautājumiem un Latvijas nostāju tajos.
3. Iekšlietu ministrijas valsts sekretārei I.Pētersonei–Godmanei pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2012.gada 6.-7.decembra sanāksmē.

 
53.§
Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Konkurētspējas ministru padomes 2012.gada 10.decembra sanāksmē izskatāmajos Ekonomikas ministrijas, Izglītības un zinātnes ministrijas un Tieslietu ministrijas kompetencē esošajos jautājumos

TA-2811 ____________________________________

(J.Pūce, V.Dombrovskis)

 

1. Pieņemt zināšanai Ekonomikas ministrijas iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas nacionālās pozīcijas:
2.1. pozīcija Nr.1 "Padomes secinājumi par atjauninātu paziņojumu par rūpniecības politiku – Spēcīgāka Eiropas rūpniecība izaugsmei un ekonomikas atveseļošanai";
2.2. pozīcija Nr.1 "Par Padomes secinājumu projektu par Vienotā tirgus aktu II - Kopā jaunai izaugsmei";
2.3. pozīcija Nr.5 "Par vienotu Eiropas Savienības patentu aizsardzības sistēmu: 1) Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulas projektam par ciešāku sadarbību saistībā ar vienotās patenta aizsardzības sistēmas izveidi; 2) Priekšlikums Padomes regulas projektam par ciešāku sadarbību saistībā ar vienotās patenta aizsardzības sistēmas izveidi attiecībā un piemērojamo tulkošanas kārtību; 3) Līguma projekts par vienotas patentu tiesas izveidi".
3. Eiropas Savienības Konkurētspējas ministru padomes 2012.gada 10.decembra sanāksmē Ekonomikas ministrijas valsts sekretāram J.Pūcem pārstāvēt Latvijas Republiku Ekonomikas ministrijas un Tieslietu ministrijas kompetences jautājumos, bet Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītājai L.Sīkai - Izglītības un zinātnes ministrijas kompetences jautājumos.

 
54.§
Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Ārlietu padomes un Vispārējo lietu padomes 2012.gada 10.-11.decembra sanāksmei

TA-2813 ____________________________________

(A.Teikmanis, V.Dombrovskis)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Ārlietu padomes un Vispārējo lietu padomes 2012.gada 10.-11.decembra sanāksmē izskatāmajos jautājumos:
2.1. pozīcija Ārlietu padomei un Vispārējo lietu padomei Nr.4 "Paplašināšanās un stabilizācijas un asociācijas process";
2.2. pozīcija Ārlietu padomei Nr.14 "Krievija (Gatavošanās ES-Krievijas 30.samitam)".
3. Pieņemt zināšanai sagatavoto informatīvo ziņojumu par citiem Ārlietu padomē un Vispārējo lietu padomē izskatāmajiem jautājumiem.
4. Ārlietu ministram E.Rinkēvičam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Ārlietu padomes un Vispārējo lietu padomes 2012.gada 10.-11.decembra sanāksmē.

 
55.§
Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2012.gada 6.-7.decembra sanāksmē izskatāmajos Tieslietu ministrijas kompetencē esošajos jautājumos

TA-2815 ____________________________________

(M.Lazdovskis, V.Dombrovskis)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas nacionālās pozīcijas par šādiem Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2012.gada 6.-7.decembra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem:
2.1. pozīcija Nr.4 "Par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par kriminālsankcijām iekšējās informācijas ļaunprātīgas izmantošanas un tirgus manipulāciju gadījumā";
2.2. pozīcija Nr.3 "Par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par noziedzīgi iegūtu līdzekļu iesaldēšanu un konfiskāciju Eiropas Savienībā";
2.3. pozīcija Nr.2 "Par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par aizsardzības pasākumu savstarpēju atzīšanu civillietās";
2.4. pozīcija Nr.2 " Par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojumu, lai atvieglotu pārrobežu parādu piedziņu civillietās un komerclietās".
3. Latvijas Republikas Pastāvīgajai pārstāvei Eiropas Savienībā, vēstniecei I.Juhansonei pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2012.gada 6.-7.decembra sanāksmē Tieslietu ministrijas kompetencē esošajos jautājumos.

 
56.§
Informatīvais ziņojums "Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Lattelecom" pārvaldību"

TA-2725-IP ____________________________________

()

 

Ierobežotas pieejamības informācija
 
57.§
Rīkojuma projekts "Par D.Kamušadzes (D.Kamushadze) izdošanu Ukrainai"

TA-2475 ____________________________________

(M.Lazdovskis, V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
58.§
Informatīvais ziņojums "Par pārkāpumu fiksēšanas tehnisko līdzekļu (fotoradaru) ieviešanas gaitu un ar to saistītajiem problēmjautājumiem"

TA-2797-IP ____________________________________

(R.Kozlovskis, Z.Elksniņa-Zaščerinska, A.Pabriks, I.Pētersone-Godmane, B.Bāne, I.Ķuzis, Dž.Innusa, V.Dombrovskis)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Iekšlietu ministrijai precizēt informatīvo ziņojumu, iekļaujot tajā fiskālās ietekmes un ietekmes uz ceļu satiksmes drošību izvērtējumu, un iesniegt precizēto informatīvo ziņojumu Valsts kancelejā.
3. Iekšlietu ministrijai kopīgi ar Satiksmes ministriju izvērtēt iespējamos fotoradaru ieviešanas risinājumus Latvijā un līdz 2013.gada 1.martam iesniegt Ministru kabinetā priekšlikumus par institūciju, kura nodrošinās fotoradaru ieviešanu, kā arī fotoradaru ieviešanas termiņiem.
4. Noraidīt VITRONIC GmbH priekšlikumu par fotoradaru iegādi.
5. Atļaut Iekšlietu ministrijai (Nodrošinājuma valsts aģentūrai un Valsts policijai) veikt nepieciešamās iepirkuma procedūras, lai aprīkotu Valsts policijas transportlīdzekļus ar radariem un video ieraksta sistēmu un veiktu transportlīdzekļos uzstādīto radaru pārbūvi un modernizāciju par kopējo summu - ne vairāk kā 487 874 lati.
6. Iekšlietu ministrijai 2013.gadā pēc šī protokollēmuma 5.punktā dotā uzdevuma izpildes sagatavot un iesniegt Ministru kabinetā rīkojuma projektu par līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem".
7. Iekšlietu ministrijai pēc šī protokollēmuma 5. un 6.punktā doto uzdevumu izpildes iesniegt Finanšu ministrijā precizētās valsts pamatbudžeta nenodokļu ieņēmumos iemaksājamo naudas sodu, ko uzliek Valsts policija par pārkāpumiem ceļu satiksmē, kas fiksēti ar Valsts policijai piederošajiem tehniskajiem līdzekļiem, prognozes 2013.-2016.gadam.

 
59.§
Par Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedumu lietā "Dmitrijevs pret Latviju"

375-k ____________________________________

(E.Plaksins, I.Circene, A.Pabriks, J.Bordāns, R.Kozlovskis, V.Dombrovskis)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Finanšu ministrijai no kārtējā gada valsts budžeta programmas 02.00.00 “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” piešķirt Ārlietu ministrijai 3 515 LVL (ekvivalents 5 000 EUR pēc Latvijas Bankas kursa 0,702804) izmaksāšanai Jurijam Dmitrijevam saskaņā ar Eiropas Cilvēktiesību tiesas 2012.gada 2.oktobra spriedumu lietā „Dmitrijevs pret Latviju”.
3. Ārlietu ministrijai nodrošināt sprieduma tulkošanu latviešu valodā un iesniegt publicēšanai tīmekļa vietnē www.tiesas.lv.

 
60.§
Informatīvais ziņojums "Par akciju sabiedrības "Reverta" pārdošanas stratēģiju"

TA-2789-DV ____________________________________

()

 

Dienesta vajadzībām
 
61.§
Konfidenciāli

381-k____________________________________

()

 

 

Sēdi slēdz plkst. 17.15


Ministru prezidents V.Dombrovskis

Valsts kancelejas direktore
E.Dreimane

Skatīt darba kārtību