Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 69

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.69

2012.gada 10.decembrī

 

Sēdi vada

Ministru prezidenta vietā - labklājības ministre

 -

 I.Viņķele

 

Piedalās:

Aizsardzības ministrs

-

A.Pabriks

Ekonomikas ministrs

-

D.Pavļuts

Finanšu ministrs

-

A.Vilks

Iekšlietu ministrs

-

R.Kozlovskis

Veselības ministre

-

I.Circene

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

E.Sprūdžs

Zemkopības ministre

-

L.Straujuma

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Valsts kancelejas direktore 

-

E.Dreimane
Valsts kancelejas direktora vietniece valsts pārvaldes un cilvēkresursu attīstības jautājumos, Valsts pārvaldes attīstības departamenta vadītāja


 -

E.Upīte

 

Protokolē

Dokumentu nodrošinājuma departamenta vadītāja vietniece

 

Sēdi sāk plkst.11.00

-

L.Milenberga

1.§
Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Konkurētspējas ministru padomes 2012.gada 10.-11.decembra sanāksmē izskatāmos Finanšu ministrijas kompetencē esošajos jautājumos

TA-2885 ____________________________________

(A.Andreičika, I.Viņķele)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Finanšu ministrijas sagatavotās Latvijas nacionālās pozīcijas:
2.1. "Par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par publisko iepirkumu un par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par iepirkumu, ko īsteno subjekti, kuri darbojas ūdensapgādes, enerģētikas, transporta un pasta pakalpojumu nozarēs" (pozīcija Nr.3);
2.2. "Par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par koncesijas līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanu" (pozīcija Nr.2);
2.3. "Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai, ar ko izveido Savienības Muitas kodeksu" (pozīcija Nr.2);
2.4. "Grozīts priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido rīcības programmu muitas nozarei Eiropas Savienībā laikposmam no 2014. līdz 2020.gadam (Muita 2020) un atceļ Lēmumu Nr.624/2007/EC" (pozīcija Nr.2);
2.5. "Par valsts atbalsta normu modernizāciju - ietekme uz ES konkurētspēju" (pozīcijas Nr.1).
3. Ekonomikas ministrijas valsts sekretāram J.Pūcem pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Konkurētspējas ministru padomes 2012.gada 10.-11.decembra sanāksmē Finanšu ministrijas kompetences jautājumos.

 
2.§
Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Konkurētspējas ministru padomes 2012.gada 10.-11.decembra sanāksmē izskatāmos Izglītības un zinātnes ministrijas kompetencē esošajos jautājumos

TA-2878 ____________________________________

(B.Beinaroviča, I.Viņķele)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Konkurētspējas ministru padomes 2012.gada 10.-11.decembra sanāksmes izskatāmajos Izglītības un zinātnes ministrijas kompetences jautājumos:
2.1. "Padomes lēmums, ar ko izveido īpašo programmu, ar kuru īsteno Pētniecības un inovāciju pamatprogrammu 2014.–2020. gadam "Horizonts 2020"- daļēja vispārēja pieeja" (pozīcija Nr.1);
2.2. "Priekšlikums Padomes regulai par Eiropas Atomenerģijas kopienas pētniecības un mācību programmu 2014.–2018. gadam, kas papildina pētniecības un inovācijas pamatprogrammu “Horizonts 2020” - Progresa ziņojums" (pozīcija Nr.2);
2.3. "Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Inovācijas un tehnoloģiju institūta (EIT) Stratēģisko inovācijas dienaskārtību: EIT ieguldījums inovācijas veicināšanā Eiropā - daļēja vispārēja pieeja" (pozīcija Nr.1);
2.4. "Padomes secinājumu projekts "Stiprāka Eiropas Pētniecības telpas dalība izcilībai un izaugsmei"" (pozīcija Nr.1);
2.5. "Eiropas Komisijas paziņojums "Uzlabot un koncentrēt ES starptautisko sadarbību pētniecībā un inovācijā" – iepazīstināšana un viedokļu apmaiņa" (pozīcija Nr.1);
2.6. "Eiropas Komisijas paziņojums Padomei un Eiropas Parlamentam "Nepieciešamo attiecību izveide starp ES un Eiropas Kosmosa aģentūru" - Komisijas sniegta informācija un ministru viedokļu apmaiņa" (pozīcija Nr.1).
3. Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra vietniecei – struktūrfondu un starptautisko finanšu instrumentu departamenta direktorei, valsts sekretāra pienākumu izpildītājai L.Sīkai pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Konkurētspējas ministru padomes 2012.gada 10.-11.decembra sanāksmē Izglītības un zinātnes ministrijas kompetences jautājumos.

 
3.§
Informatīvais ziņojums "Par 2012.gada 10.-11.decembrī Berlīnē, Vācijā Izglītības ministru konferencē izskatāmo jautājumu"

TA-2895 ____________________________________

(M.Zvirbule, L.Lejiņa, L.Medina, E.Dreimane, I.Viņķele)

 

1. Jautājumu turpināt izskatīt Ministru kabineta 2012.gada 11.decembra sēdē.
2. Izglītības un zinātnes ministrijai steidzami saskaņot Memoranda par sadarbību profesionālajā izglītībā un apmācībā Eiropā projektu ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju un Labklājības ministriju un saskaņoto memoranda projektu, tā tulkojumu un precizēto Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu iesniegt Valsts kancelejā izskatīšanai Ministru kabineta 2012.gada 11.decembra sēdē.
 

Sēdi slēdz plkst. 11.50


Ministru prezidenta vietā - labklājības ministre I.Viņķele

Valsts kancelejas direktore
E.Dreimane

Skatīt darba kārtību