Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 70

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.70

2012.gada 11.decembrī

 

Sēdi vada

Ministru prezidents

 -

 V.Dombrovskis

 

Piedalās:

Aizsardzības ministrs

-

A.Pabriks

Ekonomikas ministrs

-

D.Pavļuts

Iekšlietu ministrs

-

R.Kozlovskis

Kultūras ministre

-

Ž.Jaunzeme-Grende

Labklājības ministre

-

I.Viņķele

Satiksmes ministrs

-

A.Ronis

Veselības ministre

-

I.Circene

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

E.Sprūdžs

Zemkopības ministre

-

L.Straujuma

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Latvijas Bankas prezidents

-

I.Rimšēvičs

Ģenerālprokurors

-

Ē.Kalnmeiers

Valsts kontroliere

-

I.Sudraba

Valsts kancelejas direktore 

-

E.Dreimane

Valsts kancelejas direktora vietniece tiesību aktu lietās, Juridiskā departamenta vadītāja

 

-

I.Gailīte

Valsts kancelejas direktora vietniece valsts pārvaldes un cilvēkresursu attīstības jautājumos, Valsts pārvaldes attīstības departamenta vadītāja


 -

E.Upīte

 

Protokolē

Dokumentu nodrošinājuma departamenta vadītāja

 

Sēdi sāk plkst.12.00

-

L.Peinberga

1.§
Noteikumu projekts "Par Ministru kabineta 2006.gada 7.februāra noteikumu Nr.116 "Valsts aģentūras "Nacionālais botāniskais dārzs" nolikums" atzīšanu par spēku zaudējušiem"

TA-2782 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
2.§
Noteikumu projekts "Par Ministru kabineta 2008.gada 16.decembra noteikumu Nr.1034 "Noteikumi par valsts aģentūras "Nacionālais botāniskais dārzs" sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi" atzīšanu par spēku zaudējušiem"

TA-2784 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
3.§
Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta 2004.gada 21.aprīļa rīkojuma Nr.261 "Par Latvijas pārstāvjiem sadarbībai ar Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādi" atzīšanu par spēku zaudējušu"

TA-2816 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
4.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 27.jūnija rīkojumā Nr.397 "Par Latvijas Republikas dalību Eiropas Savienības aģentūrās""

TA-2817 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
5.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 20.jūlija noteikumos Nr.638 "Noteikumi par valsts aģentūras "Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra" sniegto maksas pakalpojumu cenrādi""

TA-2678 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
6.§
Noteikumu projekts "Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras nolikums"

TA-2659 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
7.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par mērījumu vienotību""

TA-2431 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir ekonomikas ministrs.
 
8.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2007.gada 19.jūnija noteikumos Nr.414 "Noteikumi par skaidras naudas deklarācijas veidlapu, tās aizpildīšanas, iesniegšanas un sniegto ziņu pārbaudes kārtību""

TA-2750 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
9.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 1.jūnija noteikumos Nr.501 "Kārtība, kādā gadskārtējā valsts budžeta likumprojektā iekļauj pieprasījumus valsts vārdā sniedzamajiem galvojumiem, un galvojumu sniegšanas un uzraudzības kārtība""

TA-2804 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
10.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 21.jūnija noteikumos Nr.565 "Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku sociālajām garantijām""

TA-2497 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
11.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2004.gada 24.augusta noteikumos Nr.740 "Noteikumi par stipendijām""

TA-2503 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
12.§
Noteikumu projekts "Nodrošinājuma valsts aģentūras nolikums"

TA-2701 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
13.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 7.oktobra rīkojumā Nr.675 "Par pārstāvju norīkošanu Latvijas un Krievijas kopīgajā demarkācijas komisijā""

TA-2539 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
14.§
Likumprojekts "Par Eiropas Sadarbības valsts līgumu starp Eiropas Kosmosa aģentūru un Latvijas Republikas valdību"

TA-2454 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt Latvijas Republikas valdības un Eiropas Kosmosa aģentūras Eiropas sadarbības valsts līguma (turpmāk – Līgums) parakstīšanu.
2. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
3. Pilnvarot izglītības un zinātnes ministru parakstīt Līgumu.
4. Izglītības un zinātnes ministrijai pēc Līguma parakstīšanas iesniegt to Valsts kancelejā.
5. Valsts kancelejai sagatavot Līgumu un likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
6. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir izglītības un zinātnes ministrs.
7. Jautājumu par papildu finansējuma piešķiršanu katru gadu 870 067 latu apmērā (no 2014. līdz 2018.gadam) Latvijas dalībai Eiropas Kosmosa aģentūras Eiropas sadarbības valsts statusā izskatīt likumprojekta "Par valsts budžetu 2014.gadam" sagatavošanas procesā kopā ar citu ministriju un centrālo valsts iestāžu pieprasījumiem atbilstoši valsts budžeta finansiālajām iespējām.
8. Jautājumu par papildu finansējuma piešķiršanu divām jaunām štata vietām – 16 496 lati gadā, sākot ar 2014.gadu (atlīdzība, darba vietu iekārtošana), – izskatīt likumprojekta "Par valsts budžetu 2014.gadam" sagatavošanas procesā kopā ar citu ministriju un centrālo valsts iestāžu pieprasījumiem atbilstoši valsts budžeta finansiālajām iespējām.
 
15.§
Rīkojuma projekts "Par Biznesa augstskolas Turība Satversmes apstiprināšanu"

TA-2527 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
16.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 31.oktobra noteikumos Nr.889 "Noteikumi par kārtību, kādā cilvēku tirdzniecības upuri saņem sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, un kritērijiem personas atzīšanai par cilvēku tirdzniecības upuri""

TA-2488 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Labklājības ministrijai noteikumu īstenošanu 2013.gadā nodrošināt piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros, bet jautājumu par valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu noteikumu īstenošanai 2014.gadā un turpmākajos gados izskatīt Ministru kabinetā likumprojekta par valsts budžetu kārtējam gadam sagatavošanas un izskatīšanas procesā.
 
17.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 3.jūnija noteikumos Nr.291 "Prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem""

TA-2491 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
18.§
Noteikumu projekts "Valsts aģentūras "Civilās aviācijas aģentūra" nolikums"

TA-2501 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
19.§
Noteikumu projekts "Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa maksāšanas kārtība"

TA-2234 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
20.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā nosakāma kravas automobiļu dzenošā tilta atsperojuma ekvivalence pneimatiskajam atsperojumam"

TA-2502 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
21.§
Likumprojekts "Grozījumi Ārstniecības likumā"

TA-2778 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.
3. Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu.
 
22.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par Valsts sporta medicīnas centra maksas pakalpojumu cenrādi"

TA-2769 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
23.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par Slimību profilakses un kontroles centra maksas pakalpojumu cenrādi"

TA-2770 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
24.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 12.janvāra noteikumos Nr.33 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.1.5.1.2.apakšaktivitāti "Veselības aprūpes centru attīstība"""

TA-2692 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
25.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 26.februāra noteikumos Nr.131 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.1.5.3.2.apakšaktivitāti "Onkoloģijas slimnieku radioterapijas ārstēšanas attīstība"""

TA-2693 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
26.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 8.novembra noteikumos Nr.847 "Noteikumi par Latvijā kontrolējamajām narkotiskajām vielām, psihotropajām vielām un prekursoriem""

TA-2365 ____________________________________

(V.Dombrovskis )

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Iekšlietu ministrijai nepieciešamības gadījumā sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā jautājumu par papildu valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu noteikumu īstenošanai 2013.gadā no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem".
3. Nepieciešamības gadījumā jautājumu par papildu līdzekļu piešķiršanu noteikumu īstenošanai 2014.gadā un turpmākajos gados izskatīt Ministru kabinetā likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2014.-2016.gadam" sagatavošanas un izskatīšanas procesā.
 
27.§
Likumprojekts "Grozījums likumā "Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību""

TA-2364 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir veselības ministrs.
 
28.§
Likumprojekts "Grozījums Zvejniecības likumā"

TA-633 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā".
3. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs.
4. Lūgt Saeimu izskatīt likumprojektu vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā" (likumprojektu pakete).
 
29.§
Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā"

TA-2481 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījums Zvejniecības likumā".
3. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs.
4. Lūgt Saeimu izskatīt likumprojektu vienlaikus ar likumprojektu "Grozījums Zvejniecības likumā" (likumprojektu pakete).
 
30.§
Par Ministru kabineta 2011.gada 24.maija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.32 26.§) "Informatīvais ziņojums "Par plānošanas reģionu turpmāko statusu un darbību"" 2.2.apakšpunktā dotā uzdevuma izpildi

TA-2694 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Ņemot vērā iesniegto informāciju par Ministru kabineta 2011.gada 24.maija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.32 26.§) "Informatīvais ziņojums "Par plānošanas reģionu turpmāko statusu un darbību"" 2.2.apakšpunktā dotā uzdevuma izpildi, pagarināt uzdevuma izpildes termiņu līdz 2013.gada 31.decembrim.
 
31.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts nodevu par izmēģinājuma projekta atļaujas izsniegšanu dzīvnieka izmantošanai procedūrās"

TA-2629 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
32.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 4.novembra noteikumos Nr.921 "Noteikumi par augļu un dārzeņu ražotāju grupu atzīšanu, to darbības nosacījumiem un kontroli, kā arī kārtību, kādā piešķir, administrē un uzrauga valsts un Eiropas Savienības atbalstu augļu un dārzeņu ražotāju grupām""

TA-2492 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
33.§
Rīkojuma projekts "Par likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2014., 2015. un 2016.gadam" un likumprojekta "Par valsts budžetu 2014.gadam" sagatavošanas grafiku"

TA-2800 ____________________________________

(B.Bāne, A.Pabriks, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
34.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts pārbaudes darbu norises laiku 2012./2013.mācību gadā"

TA-2675 ____________________________________

(G.Vasiļevskis, J.Abāšins, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
35.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 6.aprīļa noteikumos Nr.334 "Noteikumi par valsts pārbaudījumu norises kārtību""

TA-2631 ____________________________________

(G.Vasiļevskis, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
36.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2012.gada 10.aprīļa noteikumos Nr.259 "Noteikumi par 2012./2013.mācību gada un mācību semestru sākuma un beigu laiku""

TA-2646 ____________________________________

(G.Vasiļevskis, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
37.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 6.aprīļa noteikumos Nr.335 "Noteikumi par centralizēto eksāmenu saturu un norises kārtību""

TA-2643 ____________________________________

(G.Vasiļevskis, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
38.§
Informatīvais ziņojums "Par Ministru kabineta 2011.gada 9.augusta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.47 23.§) "Informatīvais ziņojums "Par turpmāko rīcību ar valsts akciju sabiedrības "Valsts nekustamie īpašumi" būvniecības projektiem"" 2.punktā un Ministru kabineta 2010.gada 17.augusta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.42 21.§) "Informatīvais ziņojums "Par turpmāko rīcību ar valsts akciju sabiedrības "Valsts nekustamie īpašumi" būvniecības projektiem"" 2.punktā doto uzdevumu izpildes gaitu"

TA-2308 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Ņemot vērā iesniegto informāciju, atzīt Ministru kabineta 2010.gada 17.augusta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.42 21.§) "Informatīvais ziņojums "Par turpmāko rīcību ar valsts akciju sabiedrības "Valsts nekustamie īpašumi" būvniecības projektiem"" 2.3.2.apakšpunktā doto uzdevumu par aktualitāti zaudējušu.
 
39.§
Informatīvais ziņojums "Par nepieciešamību veikt normatīvo aktu grozījumus, lai nodrošinātu zaudējumu atlīdzināšanu gadījumos, ja personām nodarīti zaudējumi operatīvās darbības subjektu rīcības dēļ"

TA-2546 ____________________________________

(M.Rāzna, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Noteikt, ka speciāls regulējums zaudējumu atlīdzībai gadījumos, ja personām nodarīti zaudējumi operatīvās darbības subjektu rīcības dēļ, nav izstrādājams un minētajos gadījumos zaudējumu atlīdzība risināma civiltiesiskā kārtā.
3. Iekšlietu ministram līdz 2013.gada 1.jūnijam iesniegt noteiktā kārtībā izskatīšanai Ministru kabinetā Iekšlietu ministrijā izveidotās darba grupas sagatavotos grozījumus Operatīvās darbības likumā un citos normatīvajos aktos, kuri regulē operatīvo darbību, kā arī darba grupas sagatavotu izvērtējumu par iespējām regresa kārtībā vērsties pret amatpersonām, kuru vainas dēļ cietušajiem nodarīti zaudējumi, kas tiek atlīdzināti no valsts budžeta līdzekļiem.
 
40.§
Informatīvais ziņojums "Par Latgales uzņēmējdarbības centra izveidi"

TA-2780 ____________________________________

(E.Sprūdžs, R.Bremšmits, L.Straujuma, D.Pavļuts, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Latgales plānošanas reģionam izveidot struktūrvienību - Latgales uzņēmējdarbības centrs.
3. Latgales uzņēmējdarbības centra darbību uzsākt pēc Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.–2014.gadam finansētā projekta "Reģionālās politikas aktivitāšu īstenošana Latvijā un reģionālās attīstības pasākumu izstrāde" apstiprināšanas un uzsākšanas.
4. Aicināt valsts akciju sabiedrību "Latvijas Hipotēku un zemes banka", sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs" un valsts aģentūru "Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra" plānotos uzņēmējdarbības atbalsta pasākumus Latgales plānošanas reģionā koordinēt ar Latgales uzņēmējdarbības centru.
5. Lai nodrošinātu Latgales uzņēmējdarbības centra darbību, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai sadarbībā ar Latgales plānošanas reģionu sagatavot vienošanos par valsts budžeta dotāciju izlietojumu 2013.gadam.
 
41.§
Informatīvais ziņojums "Par priekšlikumiem elektroniskā paraksta plašākas lietošanas nodrošināšanai"

TA-1129 ____________________________________

(E.Beļskis, J.Bokta, A.Antonovs, A.Matīss, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Satiksmes ministrijai aktualizēt informatīvo ziņojumu, ņemot vērā Tieslietu ministrijas atzinumu, un iesniegt to Valsts kancelejā.
2. Iekšlietu ministrijai, Izglītības un zinātnes ministrijai, Labklājības ministrijai, Satiksmes ministrijai, Tieslietu ministrijai un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai līdz 2013.gada 1.jūnijam sagatavot grozījumus normatīvajos aktos saskaņā ar precizētā informatīvā ziņojuma 3.1.apakšpunktu un iesniegt noteiktā kārtībā izskatīšanai Ministru kabinetā.
3. Labklājības ministrijai līdz 2014.gada 1.jūnijam sagatavot grozījumus normatīvajos aktos saskaņā ar precizētā informatīvā ziņojuma 3.2.apakšpunktu un iesniegt noteiktā kārtībā izskatīšanai Ministru kabinetā.
4. Jautājumu par papildu nepieciešamo finansējumu elektroniskā paraksta plašākas lietošanas nodrošināšanai izskatīt Ministru kabinetā kārtējā gada valsts budžeta sagatavošanas procesā.
5. Satiksmes ministrijai sagatavot un satiksmes ministram mēneša laikā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par valsts kapitālsabiedrību iespējām un praksi izmantot drošu elektronisko parakstu elektroniskās saziņas procesā ar fiziskām un juridiskām personām, kā arī par iedzīvotāju informēšanu par dokumentu elektroniskas aprites iespējām.

 
42.§
Informatīvais ziņojums "Par elektromobilitātes koordinācijas centra izveides nepieciešamību"

TA-2494 ____________________________________

(A.Lubāns, D.Pavļuts, A.Antonovs, E.Sprūdžs, A.Matīss, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Atbalstīt piedāvāto risinājumu un noteikt Satiksmes ministriju par atbildīgo un kompetento institūciju elektromobilitātes politikas, stratēģijas un izvirzīto mērķu īstenošanai. Satiksmes ministrijai jautājumus, kas skar elektromobilitātes attīstību vidējā termiņā, ietvert Transporta attīstības pamatnostādnēs. Satiksmes ministrijai sadarbībā ar Pārresoru koordinācijas centra ekspertiem līdz 2013.gada 31.oktobrim izstrādāt un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā Latvijas Elektromobilitātes Nacionālā plāna projektu 2014. - 2016.gadam elektromobilitātes risinājumu īstenošanai atbilstoši Nacionālā attīstības plāna 2014. - 2020.gadam noteiktajiem virzieniem.
3. Satiksmes ministrijai nodrošināt informatīvajā ziņojumā noteiktā risinājuma īstenošanai nepieciešamo tiesību aktu projektu sagatavošanu un iesniegšanu izskatīšanai Ministru kabinetā.
 
43.§
Informatīvais ziņojums "Par privatizācijas sertifikātu turpmākās administrēšanas jautājumiem"

TA-2900 ____________________________________

(J.Pūce, S.Bajāre, R.Paņko, V.Dombrovskis)

1. Jautājumu turpināt izskatīt Ministru kabineta 2012.gada 18.decembra sēdē.
2. Ekonomikas ministrijai sadarbībā ar Tieslietu ministriju un Valsts kanceleju izvērtēt iespējas privatizācijas sertifikātu centralizēto pārcelšanu no likvidējamās akciju sabiedrības "Latvijas Krājbanka" attiecināt tikai uz aktīvajiem kontiem un līdz 2012.gada 17.decembrim iesniegt attiecīgu informāciju Valsts kancelejā.
3. Ekonomikas ministrijai sagatavot un noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta 2013.gada 8.janvāra sēdē grozījumus likumā 'Par privatizācijas sertifikātiem", paredzot, ka privatizācijas sertifikātu aprites administrēšana ir valsts deleģēta funkcija.
4. Ekonomikas ministrijai sagatavot un līdz 2013.gada 1.aprīlim noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā konceptuālu jautājumu par privatizācijas sertifikātu aprites noslēgšanu.

 
44.§
Atbildes projekts Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai (par papildus finansējuma piešķiršanu Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomei)

TA-2620 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Atbalstīt iesniegto atbildes projektu Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildi Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai.
 
45.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 16.oktobra noteikumos Nr.712 "Privatizācijas sertifikātu izmantošanas noteikumi""

TA-2863 ____________________________________

(J.Pūce, R.Paņko, V.Dombrovskis)

1. Jautājumu turpināt izskatīt Ministru kabineta 2012.gada 18.decembra sēdē.
2. Ekonomikas ministrijai kopīgi ar Finanšu ministriju precizēt noteikumu projektā norādīto maksu par konta pārcelšanu uz citu banku, un ekonomikas ministram līdz 2012.gada 17.decembrim iesniegt precizēto noteikumu projektu Valsts kancelejā.
 
46.§
Informatīvais ziņojums "Ministru prezidenta ziņojums Saeimai par Latvijas nacionālo drošību"

TA-2874 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto Ministru prezidenta ziņojumu Saeimai par Latvijas nacionālo drošību.
2. Valsts kancelejai sagatavot ziņojumu iesniegšanai Saeimā.
3. Noteikt, ka atbildīgais par ziņojuma turpmāko virzību Saeimā ir Ministru prezidents.
 
47.§
Noteikumu projekts "Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras nolikums"

TA-2872 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
48.§
Noteikumu projekts "Latvijas Sporta muzeja nolikums"

TA-2869 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
49.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 28.decembra noteikumos Nr.1206 "Kārtība, kādā aprēķina, piešķir un izlieto valsts budžetā paredzētos līdzekļus pašvaldībām pamatizglītības iestādes skolēnu ēdināšanai""

TA-2854 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
50.§
Rīkojuma projekts "Par naudas balvu piešķiršanu par izciliem sasniegumiem sportā"

TA-2871 ____________________________________

(S.Batare, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
51.§
Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta balvas piešķiršanu par sasniegumiem starptautiskajās mācību priekšmetu olimpiādēs"

TA-2864 ____________________________________

(G.Vasiļevskis, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
52.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-2868 ____________________________________

(G.Puķītis, I.Stepanova, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai svītrot rīkojuma projekta 1.punktu un sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Konceptuāli atbalstīt priekšlikumu par 29 040 latu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"", lai segtu izdevumus, kas saistīti ar dzejnieka Ojāra Vācieša memoriāla izveidi.
3. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai aicināt Carnikavas novada domi sagatavot pilnīgu informāciju par dzejnieka Ojāra Vācieša memoriāla izveides projekta īstenošanu, un vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram pēc attiecīgas informācijas saņemšanas iesniegt jautājumu noteiktā kārtībā izskatīšanai Ministru kabinetā.
 
53.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-2870 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
54.§
Informatīvais ziņojums "Par Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pārziņā esošo iemaksu starptautiskajās organizācijās 2012.gadam iekšējo pārdali"

TA-2844 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Atbalstīt informatīvajā ziņojumā ietverto priekšlikumu par valsts budžeta programmas "Vides aizsardzības fonds" apakšprogrammā "Iemaksas starptautiskajās organizācijās" plānoto iemaksu starptautiskajās organizācijās un līgumos apmēra sadalījumu 2012.gadā.
 
55.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1493 "Noteikumi par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības apjomu, samaksas apmēru, atlīdzināmajiem izdevumiem un to izmaksas kārtību""

TA-2820 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Jautājumu par papildu nepieciešamā finansējuma piešķiršanu Tieslietu ministrijai noteikumu projektā minēto normu īstenošanai 2014.gadā 1 617 391 lata apmērā un 2015.gadā un turpmākajos gados 1 685 929 latu apmērā katru gadu izskatīt Ministru kabinetā kopā ar visu ministriju budžeta prioritāšu pieteikumiem likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2014., 2015. un 2016.gadam" sagatavošanas procesā.
 
56.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 13.novembra noteikumos Nr.775 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu investīciju veicināšanai lauksaimniecībā un investīcijām materiālās bāzes pilnveidošanai""

TA-2821 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
57.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 17.janvāra noteikumos Nr.64 "Kārtība, kādā piešķir valsts atbalstu vaislas lauksaimniecības dzīvnieku ierakstīšanai ciltsgrāmatā, kā arī to ģenētiskās kvalitātes noteikšanai un produktivitātes datu izvērtēšanai""

TA-2855 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
58.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 14.februāra noteikumos Nr.112 "Noteikumi par valsts atbalstu lauksaimniecībai un tā piešķiršanas kārtību""

TA-2856 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
59.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 8.novembra noteikumos Nr.842 "Noteikumi par vispārējā valdības parāda klasifikāciju""

TA-2877 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
60.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 22.novembra noteikumos Nr.875 "Noteikumi par budžetu finansēšanas klasifikāciju""

TA-2879 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
61.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā nosakāms maksimāli pieļaujamais valsts budžeta izdevumu kopapjoms un maksimāli pieļaujamais valsts budžeta izdevumu kopējais apjoms katrai ministrijai un citām centrālajām valsts iestādēm vidējam termiņam"

TA-2846 ____________________________________

(D.Gulbe, V.Vesperis, B.Bāne, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Pārresoru koordinācijas centram, ņemot vērā centra atzinumā ietverto ierosinājumu noteikumu projektu papildināt ar otrās kārtas izvērtēšanu un kritērijiem, atbilstoši savai kompetencei sekot noteikumu īstenošanai un problēmu gadījumā, ja tās nav iespējams atrisināt spēkā esošā normatīvā regulējuma ietvaros, noteiktā kārtībā sagatavot un iesniegt attiecīgus grozījumus šī protokollēmuma 1.punktā minētajos noteikumos.
 
62.§
Rīkojuma projekts "Par iemaksām Āzijas–Eiropas fondā"

TA-2876 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
63.§
Likumprojekts "Līgums par grozījumiem Kontrabandas un viltojumu apkarošanas un vispārējo atbrīvojumu Līgumā, kas noslēgts 2004.gada 9.jūlijā starp Philip Morris International Inc., Philip Moris Products Inc., Philip Morris Duty Free Inc. un Philip Morris World Trade Sarl., Eiropas Kopienu, kuru pārstāv Eiropas Komisija, un tām dalībvalstīm, kas norādītas pievienotajās parakstu lapās"

TA-2897 ____________________________________

(S.Āmare-Pilka, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt Līguma par grozījumiem Kontrabandas un viltojumu apkarošanas un vispārējo atbrīvojumu Līgumā, kas noslēgts 2004.gada 9.jūlijā starp Philip Morris International Inc., Philip Moris Products Inc., Philip Morris Duty Free Inc. un Philip Morris World Trade Sarl., Eiropas Kopienu, kuru pārstāv Eiropas Komisija, un tām dalībvalstīm, kas norādītas pievienotajās parakstu lapās (turpmāk – Grozījumu līgums) parakstīšanu.
2. Pilnvarot finanšu ministru parakstīt Grozījumu līgumu.
3. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
4. Finanšu ministrijai pēc Grozījumu līguma parakstīšanas iesniegt to Valsts kancelejā.
5. Valsts kancelejai sagatavot Grozījumu līgumu un likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
6. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
 
64.§
Informatīvais ziņojums "Par 2012.gada 10.-11.decembrī Berlīnē, Vācijā, Izglītības ministru konferencē izskatāmo jautājumu"

TA-2895 ____________________________________

(S.Batare, I.Viņķele, M.Lazdovskis, A.Teikmanis, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Izglītības un zinātnes ministrijas parlamentārajai sekretārei I.Vanagai pārstāvēt Latvijas pozīciju 2012.gada 10.-11.decembrī Berlīnē, Vācijā, Izglītības ministru konferencē un parakstīt Memorandu par sadarbību profesionālajā izglītībā un apmācībā Eiropā (turpmāk – Memorands).
3. Izglītības un zinātnes ministrijai koordinēt Memorandā paredzēto saistību izpildi un nodrošināt to īstenošanu piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros un Eiropas Savienības struktūrfondu un Eiropas Savienības izglītības programmu ietvaros.
4. Pieņemt zināšanai, ka izskatītais jautājums ir saskaņots ar Tieslietu ministriju, Ārlietu ministriju un Labklājības ministriju.
 
65.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu likmes sadalījumu pa valsts sociālās apdrošināšanas veidiem 2013.gadā"

TA-2828 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
66.§
Likumprojekts "Grozījums Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likumā"

TA-2577 ____________________________________

(M.Inkina, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likumā".
3. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs.
4. Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu un izskatīt to vienlaikus ar likumprojektu ""Grozījumi Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likumā" (likumprojektu pakete).
 
67.§
Likumprojekts "Grozījumi Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likumā"

TA-2578 ____________________________________

(E.Sprūdžs, V.Reitere, A.Cimdars, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai steidzami precizēt likumprojekta anotāciju, ņemot vērā Latvijas Pašvaldību savienības pārstāves piezīmi attiecībā uz formulējumu par pārejas periodu, un iesniegt precizēto anotāciju Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījums Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likumā".
4. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs.
5. Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu un izskatīt to vienlaikus ar likumprojektu ""Grozījums Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likumā" (likumprojektu pakete).
6. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai sagatavot un vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministram līdz 2013.gada 1.martam noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu „Administratīvi teritoriālās reformas izvērtējums”.
 
68.§
Rīkojuma projekts "Par iemaksām Annas Lindes fondā"

TA-2890 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
69.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 1.marta noteikumos Nr.170 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.4.1.1.1.apakšaktivitāti "Kompleksi atbalsta pasākumi iedzīvotāju integrēšanai sabiedrībā un darba tirgū"""

TA-2405 ____________________________________

(I.Jaunzeme, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
70.§
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības Padomes daudzpusējām sanāksmēm Latvijas prezidentūras laikā 2015.gada pirmajā pusē"

TA-2858 ____________________________________

(I.Skujiņa, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Atbalstīt Austrumu partnerības samita organizēšanu Latvijā tās prezidentūras Eiropas Savienības Padomē laikā 2015.gada pirmajā pusē.
3. Atbalstīt piektās Āzijas – Eiropas Savienības valstu izglītības ministru konferences organizēšanu Latvijā tās prezidentūras Eiropas Savienības Padomē laikā 2015.gada pirmajā pusē.
 
71.§
Latvijas nacionālās pozīcijas "Par Eiropas Savienības kopējās nostājas projektiem pievienošanās sarunu ar Islandi 1.sadaļā Brīva preču kustība, 8.sadaļā Konkurence, 16.sadaļā Nodokļu politika, 17.sadaļā Ekonomiskā un monetārā politika, 27.sadaļā Vides aizsardzības politika, 30.sadaļā Ārējās attiecības un Melnkalnes ES pievienošanās sarunu 25.sadaļā Zinātne un pētniecība"

TA-2891 ____________________________________

(V.Erte, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas nacionālās pozīcijas par Islandes Eiropas Savienības pievienošanās sarunu 1.sadaļas "Brīva preču kustība", 16.sadaļas "Nodokļu politika", 17.sadaļas "Ekonomiskā un monetārā politika", 27.sadaļas "Vides aizsardzības politika" un 30.sadaļas "Ārējās attiecības" atvēršanu, 8.sadaļas "Konkurence" provizorisku slēgšanu un Melnkalnes Eiropas Savienības pievienošanās sarunu 25.sadaļas "Zinātne un pētniecība" provizorisku slēgšanu.
 
72.§
Latvijas nacionālā pozīcija Eiropadomes 2012.gada 13.-14.decembra sanāksmei

TA-2901 ____________________________________

(K.Našeniece, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas nacionālo pozīciju Nr.1 "Par 2012.gada 13.-14.decembra Eiropadomē izskatāmajiem jautājumiem".
 
73.§
Latvijas nacionālā pozīcija Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2012.gada 18.-19.decembra sanāksmei

TA-2910 ____________________________________

(L.Straujuma, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas nacionālo pozīciju Nr.1 "Priekšlikums – Padomes Regula, ar ko 2013. gadam nosaka Eiropas Savienības ūdeņos pieejamās zvejas iespējas un Eiropas Savienības kuģu zvejas iespējas ūdeņos, kas nav Eiropas Savienības ūdeņi, no konkrētiem zivju krājumiem un zivju krājumu grupām, kuras ir starptautisku sarunu vai nolīgumu priekšmets" Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2012.gada 18.-19.decembra sanāksmei.
3. Latvijas Republikas Pastāvīgās pārstāves Eiropas Savienībā vietniekam J.Štālmeistaram pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2012.gada 18.decembra sanāksmē, bet 19.decembra sanāksmē - zemkopības ministrei L.Straujumai.
 
74.§
Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Vides ministru padomes 2012. gada 17.decembra sanāksmei

TA-2913 ____________________________________

(A.Drondina, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas nacionālās pozīcijas Vides ministru padomes 2012.gada 17.decembra sanāksmē izskatāmajos jautājumos:
2.1. pozīcija "Par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumam par vispārējo Savienības vides rīcības programmu līdz 2020.gadam "Labklājīga dzīve ar pieejamajiem planētas resursiem"";
2.2. pozīcija "Par Eiropas Semestra zaļumošanu – viedokļu apmaiņa";
2.3. pozīcija Eiropas Savienības Vides ministru padomei par Padomes secinājumu projektu "Konceptuāls plāns kā aizsargāt Eiropas ūdens resursus".
3. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas parlamentārajam sekretāram E.Cilinskim pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Vides ministru padomes sanāksmē 2012.gada 17.decembrī.
 
75.§
Informatīvais ziņojums "Par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes "Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība" projekta "Valsts informācijas sistēmas darbam ar Eiropas Savienības dokumentiem izveidošana" informācijas sistēmas darbības koncepcijas aprakstu"

TA-2866 ____________________________________

(S.Zvidriņa, I.Stepanova, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt informatīvajam ziņojumam pievienoto darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes "Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība" projekta "Valsts informācijas sistēmas darbam ar Eiropas Savienības dokumentiem izveidošana" informācijas sistēmas darbības koncepcijas aprakstu, kas paredz jaunas valsts informācijas sistēmas un vienota starpiestāžu datortīkla izveidi, lai nodrošinātu darbu ar Eiropas Savienības dokumentiem un dokumentu ar statusu "dienesta vajadzībām" apriti.
3. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai nodrošināt projekta "Valsts informācijas sistēmas darbam ar Eiropas Savienības dokumentiem izveidošana" īstenošanu un šī protokollēmuma 2.punktā minētās valsts informācijas sistēmas ieviešanu, saskaņā ar informatīvajam ziņojumam pievienotā valsts informācijas sistēmas darbības koncepcijas aprakstā ietverto ieviešanas plānu, kā arī izveidot projekta uzraudzības padomi, kas ietver pārstāvjus no Ārlietu ministrijas, Satversmes aizsardzības biroja un Valsts kancelejas.
4. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai sadarbībā ar Tieslietu ministriju un Ārlietu ministriju izstrādāt un vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram līdz 2014.gada 1.aprīlim iesniegt Ministru kabinetā tiesību aktu projektus, kas regulē šī protokollēmuma 2.punktā minētās valsts informācijas sistēmas darbību, nosaka sistēmas pārzini, informācijas statusu un apriti sistēmā.
5. Valsts kancelejai, visām ministrijām un to padotības iestādēm, kas izmantos šī protokollēmuma 2.punktā minēto valsts informācijas sistēmu, sagatavot iestāžu lokālo datortīklu infrastruktūru darbam ar dokumentiem "dienesta vajadzībām" un veikt datortīkla akreditāciju Satversmes aizsardzības birojā līdz 2014.gada 1.martam.
6. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai sadarbībā ar Valsts kanceleju un visām ministrijām līdz 2013.gada 1.martam sagatavot un vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram iesniegt Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu ar pamatotiem un vispusīgi izvērtētiem priekšlikumiem par nepieciešamajiem pasākumiem un materiāli tehnisko un finansiālo ieguldījumu valsts pārvaldes iestāžu lokālo datortīklu infrastruktūras pielāgošanai darbam ar dokumentiem "dienesta vajadzībām" un iestāžu datortīklu akreditācijai Satversmes aizsardzības birojā, kā arī priekšlikumus par datu centra, kas atbilst prasībām darbam ar dokumentiem "dienesta vajadzībām", izveidi vai īri Sistēmas darbināšanas vajadzībām, un attiecīgus šī protokollēmuma 2.punktā minētā informācijas sistēmas darbības koncepcijas apraksta 8. un 9.sadaļas grozījumus.
7. Par šī protokollēmuma 6.punktā minētās iestāžu lokālo datortīklu infrastruktūras pielāgošanas izmaksu un infrastruktūras uzturēšanas izmaksu segšanu lemt vienlaikus ar vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra iesniegtā informatīvā ziņojuma izskatīšanu Ministru kabinetā.
 
76.§
Informatīvais ziņojums "Par direktīvu pārņemšanas gaitu Ekonomikas ministrijā"

TA-2907-IP ____________________________________

(J.Pūce, V.Dombrovskis)

Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
 

Sēdi slēdz plkst. 15.50


Ministru prezidents V.Dombrovskis

Valsts kancelejas direktore
E.Dreimane

Skatīt darba kārtību