Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 1

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.1

2013.gada 3.janvārī

 

Sēdi vada

Ministru prezidents

 -

 V.Dombrovskis

 

Piedalās:

Ārlietu ministrs

-

E.Rinkēvičs

Finanšu ministrs

-

A.Vilks

Izglītības un zinātnes ministrs

-

R.Ķīlis

Labklājības ministre

-

I.Viņķele

Satiksmes ministrs

-

A.Ronis

Tieslietu ministrs

-

J.Bordāns

Veselības ministre

-

I.Circene

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

E.Sprūdžs

Zemkopības ministre

-

L.Straujuma

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Valsts kancelejas direktore 

-

E.Dreimane

Valsts kancelejas direktora vietniece tiesību aktu lietās, Juridiskā departamenta vadītāja

 

-

I.Gailīte

Valsts kancelejas direktora vietniece valsts pārvaldes un cilvēkresursu attīstības jautājumos, Valsts pārvaldes attīstības departamenta vadītāja


 -

E.Upīte

 

Protokolē

Dokumentu nodrošinājuma departamenta vadītāja

 

Sēdi sāk plkst.12.00

-

L.Peinberga

1.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 30.augusta noteikumos Nr.673 "Ģeotelpisko datu kopas izmantošanas noteikumu obligātais saturs un izmantošanas atļaujas saņemšanas kārtība""

TA-2944 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
2.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 30.augusta noteikumos Nr.668 "Valsts vienotā ģeotelpiskās informācijas portāla noteikumi""

TA-2945 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
3.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 19.jūlija noteikumos Nr.538 "Noteikumi par Valsts administrācijas skolas maksas pakalpojumu cenrādi un maksas pakalpojumu samaksas kārtību""

TA-2999 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
4.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu"

TA-2612 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
5.§
Rīkojuma projekts "Par transformatoru apakšstacijas ēkas Ūdeļu ielā 22, Rīgā, nodošanu Ekonomikas ministrijas valdījumā"

TA-2962 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
6.§
Likumprojekts "Par Latvijas Republikas valdības un Džērsijas valdības līgumu par informācijas apmaiņu attiecībā uz nodokļiem"

TA-2715 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt Latvijas Republikas valdības un Džērsijas valdības līguma par informācijas apmaiņu attiecībā uz nodokļiem (turpmāk – Līgums) projekta parakstīšanu.
2. Pilnvarot Latvijas ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieku Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotajā Karalistē E.Stipro parakstīt Līgumu.
3. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
4. Finanšu ministrijai pēc Līguma parakstīšanas iesniegt to Valsts kancelejā.
5. Valsts kancelejai sagatavot Līgumu un likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
6. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
 
7.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 27.septembra noteikumos Nr.731 "Noteikumi par akcīzes preču apvienotā Kopienas tarifa (TARIC) nacionālajiem kodiem un to piemērošanas kārtību""

TA-2990 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
8.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 10.augusta noteikumos Nr.740 "Kārtība, kādā ziņo par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda ieviešanā konstatētajām neatbilstībām, pieņem lēmumu par piešķirtā finansējuma izlietojumu un atgūst neatbilstošos izdevumus""

TA-2636 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
9.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 9.maija rīkojuma Nr.319 "Par Valsts nekustamā īpašuma vienotas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas koncepciju""

TA-2208 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
10.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Valsts nekustamā īpašuma vienotas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas koncepcijā"

TA-2638 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
11.§
Likumprojekts "Par Latvijas Republikas valdības un Baltkrievijas Republikas valdības līgumu par Latvijas–Baltkrievijas valsts robežas režīmu"

TA-3295 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt Latvijas Republikas valdības un Baltkrievijas Republikas valdības līguma par Latvijas - Baltkrievijas valsts robežas režīmu (turpmāk – Līgums) projekta parakstīšanu.
2. Pilnvarot Valsts robežsardzes priekšnieku parakstīt Līgumu.
3. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
4. Iekšlietu ministrijai pēc Līguma parakstīšanas iesniegt to Valsts kancelejā.
5. Valsts kancelejai sagatavot Līgumu un likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
6. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir iekšlietu ministrs.
 
12.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumos Nr.1013 "Noteikumi par sprāgstvielu un spridzināšanas ietaišu drošības pamatprasībām, atbilstības novērtēšanas un marķēšanas kārtību un atbilstības novērtēšanas institūcijai izvirzāmajām prasībām""

TA-2922 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
13.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 22.novembra noteikumos Nr.893 "Noteikumi par sprāgstvielu un spridzināšanas ietaišu izgatavošanas, iegādāšanās, glabāšanas, realizēšanas un uzskaites kārtību un prasībām komersantam sprāgstvielu un spridzināšanas ietaišu pārvadāšanā""

TA-2926 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
14.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 7.jūlija noteikumos Nr.752 "Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.1.1.1.aktivitātes "Atbalsts zinātnei un pētniecībai" pirmo projektu iesniegumu atlases kārtu""

TA-3000 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
15.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.1.1.1.aktivitātes "Atbalsts zinātnei un pētniecībai" otro projektu iesniegumu atlases kārtu"

TA-3001 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
16.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 21.marta rīkojumā Nr.138 "Par Latvijas Zinātnes padomes sastāvu""

TA-2600 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
17.§
Par Ministru kabineta 2012.gada 2.maija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.24 27.§) "Noteikumu projekts "Darba aizsardzības prasības mežsaimniecībā"" 2.punktā dotā uzdevuma izpildi

TA-2788 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Ņemot vērā iesniegto informāciju, pagarināt Ministru kabineta 2012.gada 2.maija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.24 27.§) "Noteikumu projekts "Darba aizsardzības prasības mežsaimniecībā"" 2.punktā dotā uzdevuma izpildes termiņu līdz 2013.gada 1.martam.
 
18.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "V743" Rušonas pagastā, Riebiņu novadā, nodošanu Riebiņu novada pašvaldības īpašumā"

TA-2763 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
19.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Klīvi 2"–10 Vecumnieku pagastā, Vecumnieku novadā pirkšanu"

TA-2647 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Tieslietu ministrijai pirkt nekustamo īpašumu (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 40949000751) – dzīvokļi "Klīvi 2"-10, Vecumnieku pagastā, Vecumnieku novadā, par kopējo summu 4000,00 latu.
 
20.§
Likumprojekts "Grozījumi Vides aizsardzības likumā"

TA-2582 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs.
 
21.§
Noteikumu projekts "Dabas lieguma "Liepājas ezers" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi"

TA-2585 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
22.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma "Plaužu ezers" Ogres novadā nodošanu Ogres novada pašvaldības valdījumā"

TA-2706 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
23.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājumā"

TA-3023 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
24.§
Rīkojuma projekts "Par nacionālo interešu objekta statusa noteikšanu elektrotīklu pārvades savienojuma "Kurzemes loks" 1. posmam "Grobiņa – Ventspils – Dundaga""

TA-3032 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
25.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 30.novembra noteikumos Nr.1375 "Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību piekrastes ūdeņos""

TA-2795 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
26.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 18.jūlija noteikumos Nr.600 "Veterināro zāļu reģistrēšanas kārtība""

TA-2684 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
27.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 13.oktobra noteikumos Nr.846 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu zivsaimniecības attīstībai pasākumam "Jaunu noieta tirgu sekmēšana un reklāmas kampaņas""

TA-2823 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
28.§
Noteikumu projekts "Kaušanai paredzēto lauksaimniecības dzīvnieku aizsardzības prasības"

TA-3017 ____________________________________

(L.Straujuma, V.Dombrovskis)

Ņemot vērā zemkopības ministres priekšlikumu, jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.
 
29.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu pašvaldību īpašumā"

TA-2626 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
30.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā publiska persona pasūta pētījumus"

TA-3041 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
31.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par uzņēmumu ienākuma nodokli""

TA-3044 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
3. Finanšu ministrijai sadarbībā ar Ekonomikas ministriju izvērtēt un finanšu ministram līdz 2013.gada 31.martam iesniegt Ministru kabinetā:
3.1. informāciju par šādu uzņēmumu ienākuma nodokļa atvieglojumu fiskālo un ekonomisko ietekmi uz tautsaimniecību un to efektivitāti:
3.1.1. atvieglojuma par jaunajām ražošanas tehnoloģiskajām iekārtām termiņa pagarināšanu līdz 2020.gadam;
3.1.2. atvieglojumu pētniecības un attīstības izmaksām, piemērojot koeficientu 3;
3.1.3. nodokļa atlaides par atbalstāmo investīciju projektiem piemērošanas termiņu pagarināšanu.
3.2. rīkojuma projektu par atbalstāmo uzņēmumu ienākuma nodokļa atvieglojumu ieviešanas iespējām un termiņiem.
 
32.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā reģistrēts nodokļa maksātājs iesniedz pieteikumu pievienotās vērtības nodokļa atmaksas saņemšanai citā Eiropas Savienības dalībvalstī, un kārtība, kādā atmaksā pievienotās vērtības nodokli citas Eiropas Savienības dalībvalsts reģistrētam nodokļa maksātājam"

TA-2997 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Finanšu ministrijai sagatavot un finanšu ministram līdz 2013.gada 1.oktobrim noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā likumprojektu "Grozījumi Pievienotās vērtības nodokļa likumā", paredzot Pievienotās vērtības nodokļa likuma 113.panta otrās daļas 2.punktā administratīvā akta izdošanas termiņu atbilstoši Administratīvā procesa likuma 64.panta pirmajai daļai.
 
33.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par tabakas izstrādājumu realizācijas, reklāmas un lietošanas ierobežošanu""

TA-1429 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgā par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir veselības ministre.
 
34.§
Likumprojekts "Vietējo pašvaldību referendumu likums"

TA-1960 ____________________________________

(E.Sprūdžs, V.Dombrovskis)

Ņemot vērā vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra priekšlikumu, jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.
 
35.§
Noteikumu projekts "Nodokļu maksātāja un nodokļu administrācijas iepriekšējas vienošanās par darījuma vai darījumu veida tirgus cenas (vērtības) noteikšanu noslēgšanas kārtība"

TA-3040 ____________________________________

(R.Auziņš, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
36.§
Rīkojuma projekts "Par finansējuma piešķiršanu Nacionālajai elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomei euro komunikācijas pasākumu izdevumu segšanai"

TA-3043 ____________________________________

(A.Jarockis, L.Straujuma, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
37.§
Informatīvais ziņojums "Par energoresursu krājumiem, uzsākot apkures sezonu"

TA-2937 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Ņemot vērā informatīvajā ziņojumā sniegto informāciju, atzīt Ministru kabineta 1999.gada 16.novembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.63 29.§) "Par situāciju valstī, uzsākot apkures sezonu" 2.punktā doto uzdevumu Ekonomikas ministrijai (Centrālajai statistikas pārvaldei) katru gadu līdz 1.novembrim sagatavot un iesniegt Ministru kabinetā informāciju par situāciju valstī, uzsākot apkures sezonu, par aktualitāti zaudējušu.
 
38.§
Informatīvais ziņojums "Par Latvijas Republikas sākotnējo ziņojumu par Konvencijas par bērna tiesībām papildu protokola par tirdzniecību ar bērniem, bērna prostitūciju un bērna pornogrāfiju izpildi no 2006.gada līdz 2010.gadam"

TA-2825 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Apstiprināt Latvijas Republikas sākotnējo ziņojumu par Konvencijas par bērna tiesībām papildu protokola par tirdzniecību ar bērniem, bērna prostitūciju un bērna pornogrāfiju izpildi no 2006.gada līdz 2010.gadam.
2. Iekšlietu ministrijai nodrošināt Latvijas Republikas sākotnējā ziņojuma par Konvencijas par bērna tiesībām papildu protokola par tirdzniecību ar bērniem, bērna prostitūciju un bērna pornogrāfiju izpildi no 2006.gada līdz 2010.gadam tulkošanu angļu valodā un iesniegt ziņojumu Apvienoto Nāciju Organizācijas Bērnu tiesību komitejā.
 
39.§
Informatīvais ziņojums "Par 2011.gada neto zaudējumu apmēru un rašanās cēloņiem VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" un VAS "Elektroniskie sakari" un priekšlikumiem turpmākai rīcībai"

TA-2095 ____________________________________

(A.Antonovs, U.Lapiņš, J.Spiridonovs, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai kā valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" un valsts akciju sabiedrības "Elektroniskie sakari" kapitāla daļu turētājai nodrošināt:
2.1. informatīvajā ziņojumā minēto priekšlikumu īstenošanu, lai novērstu valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" un valsts akciju sabiedrības "Elektroniskie sakari" zaudējumu rašanās cēloņus;
2.2. ka nekustamie īpašumi, kas nav nepieciešami komercdarbības nodrošināšanai, tiek atsavināti tikai ar VAS „Valsts nekustamie īpašumi” starpniecību.
 
40.§
Informatīvais ziņojums "Par Izglītības un zinātnes ministrijas turpmāko rīcību zinātnes un augstākās izglītības reformu jomā"

TA-2972 ____________________________________

(R.Ķīlis, D.Kuļšs, J.Vētra, A.Teikmanis, L.Ribickis, M.Auziņš, E.Ratnieks, G.Puķītis, E.Teirumnieks, V.Vesperis, L.Straujuma, J.Bordāns, E.Dreimane, I.Viņķele, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Izglītības un zinātnes ministrijai precizēt informatīvo ziņojumu, paredzot, ka: tiks izsludināts iepirkuma konkurss nevis par augstākās izglītības finansēšanas modeļa izstrādi, kas ir pašas ministrijas pienākums, bet gan par nepieciešamo pētījumu veikšanu šāda modeļa izstrādei; virzot jautājumu turpmākai apspriešanai, tiks pievienots Pasākumu plāna nepieciešamajām reformām augstākajā izglītībā un zinātnē 2010.-2012.gadam detalizēts izvērtējums, norādot katra pasākuma izpildes statusu un aktualitāti turpmākajam laikposmam; tiks izvērsts jautājums par izglītības sasaisti ar tautsaimniecības vajadzībām un zināšanu pārnesi. Izglītības un zinātnes ministram precizēto informatīvo ziņojumu iesniegt Valsts kancelejā.
 
41.§
Protokollēmuma projekts "Priekšlikumi Publisko iepirkumu likuma grozījumiem"

TA-2 ____________________________________

(I.Mēkons, A.Matīss, L.Straujuma, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai Ministru prezidenta, kā arī Valsts kancelejas Juridiskā departamenta vadītāja vietnieka sniegto informāciju.
2. Valsts kancelejai sagatavot darba grupas izstrādātos priekšlikumus iesniegšanai Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai kā Ministru prezidenta priekšlikumus Publisko iepirkumu likuma grozījumiem.
3. Atbalstīt priekšlikumu par to, ka darba grupa (izveidota ar Valsts kancelejas direktora 2012.gada 29.novembra rīkojumu Nr.78) turpina darbu, iesaistot arī Satiksmes ministrijas un Zemkopības ministrijas pārstāvi, lai sagatavotu priekšlikumus normatīvā regulējuma pilnveidošanai attiecībā uz lielajiem infrastruktūras objektiem.
 
42.§
Noteikumu projekts "Pievienotās vērtības nodokļa likuma normu piemērošanas kārtība un atsevišķas prasības pievienotās vērtības nodokļa maksāšanai un administrēšanai"

TA-1 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai kopīgi ar Finanšu ministriju precizēt noteikumu projektu, aizstājot tā tekstā vārdu "diena" ar vārdu "darbdiena" un Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
43.§
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības direktīvu pārņemšanas gaitu Labklājības ministrijā"

TA-2755 ____________________________________

(I.Viņķele, V.Dombrovskis)

Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
 
44.§
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības direktīvu pārņemšanas gaitu Iekšlietu ministrijā"

TA-2925 ____________________________________

(I.Aire, V.Dombrovskis)

Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
 
45.§
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības direktīvu pārņemšanas gaitu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā"

TA-2845-IP ____________________________________

(J.Spiridonovs, E.Sprūdžs, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai aktualizēt informatīvo ziņojumu, papildināt to ar informāciju par tikšanās rezultātiem ar Rīgas domes priekšsēdētāju jautājumā par to, kā Rīgas dome pārskatīs gaisa rīcības programmu, spēs nodrošināt gaisa kvalitātes uzlabošanos un nodrošināt atbilstību Direktīvas 2008/50/EK noteiktajām prasībām, un iesniegt precizēto informatīvo ziņojumu Valsts kancelejā.
3. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai kopīgi ar Tieslietu ministriju un Valsts kanceleju sagatavot priekšlikumus par kārtību, kādā var vērsties pret pašvaldībām un komersantiem, kuri nepilda direktīvu prasības, par kuru ieviešanu tie ir atbildīgi, un vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram līdz 2013.gada 5.aprīlim iesniegt jautājumu izskatīšanai Ministru kabinetā.
 
46.§
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības direktīvu pārņemšanas gaitu Finanšu ministrijā"

TA-2851-IP ____________________________________

(I.Šņucins, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Finanšu ministrijai noņemt informatīvajam ziņojumam lietojuma ierobežojuma statusu un iesniegt to Valsts kancelejā.
 
47.§
Konfidenciāli

403-k (2012.) ____________________________________

()

 

Sēdi slēdz plkst. 15.05


Ministru prezidents V.Dombrovskis

Valsts kancelejas direktore
E.Dreimane

Skatīt darba kārtību