Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 3

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 

RīgāNr

Nr.3

2013.gada 15.janvārī

 

Sēdi vada

Ministru prezidents

 -

 V.Dombrovskis

 

Piedalās:

Ārlietu ministrs

-

E.Rinkēvičs

Ekonomikas ministrs

-

D.Pavļuts

Finanšu ministrs

-

A.Vilks

Iekšlietu ministrs

-

R.Kozlovskis

Izglītības un zinātnes ministrs

-

R.Ķīlis

Kultūras ministre

-

Ž.Jaunzeme-Grende

Labklājības ministre

-

I.Viņķele

Satiksmes ministrs

-

A.Ronis

Tieslietu ministrs

-

J.Bordāns

Veselības ministre

-

I.Circene

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

E.Sprūdžs

Zemkopības ministre

-

L.Straujuma

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Latvijas Bankas pārstāvis

-

E.Kušners

Valsts kancelejas direktora vietniece tiesību aktu lietās, Juridiskā departamenta vadītāja

-

I.Gailīte

Valsts kancelejas direktora vietniece valsts pārvaldes un cilvēkresursu attīstības jautājumos, Valsts pārvaldes attīstības departamenta vadītāja


 -

E.Upīte

 

Protokolē

Dokumentu nodrošinājuma departamenta vadītāja

 

Sēdi sāk plkst.12.00

-

L.Peinberga

1

Rīkojuma projekts "Par pretendentu un ierēdņu vērtēšanas komisiju"

TA-2939

 ______________________________________________________

(V.Dombrovskis) 

 Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

 Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

2

Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 30.marta rīkojumā Nr.135 "Par Sabiedriskā labuma komisiju""

 TA-2889

______________________________________________________

(V.Dombrovskis) 

 Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

 Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

3

Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 21.jūnija noteikumos Nr.554 "Noteikumi par valstīm, kuru pilsoņiem, izsniedzot vīzu vai uzturēšanās atļauju, veic papildu pārbaudi""

 TA-2772

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

 Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

 Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

4

Par Ministru kabineta 2012.gada 26.jūnija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.36 36.§) "Informatīvais ziņojums "Par pasākumiem, kas veikti, ieviešot rekomendācijas korupcijas risku novēršanai tiesībsargājošās institūcijās"" 3.punktā dotā uzdevuma izpildi

 TA-2898

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

 Ņemot vērā iesniegto informāciju, atzīt Ministru kabineta 2012.gada 26.jūnija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.36 36.§) "Informatīvais ziņojums "Par pasākumiem, kas veikti, ieviešot rekomendācijas korupcijas risku novēršanai tiesībsargājošās institūcijās"" 3.punktā doto uzdevumu par aktualitāti zaudējušu.

 

5

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 18.decembra noteikumos Nr.918 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.6.1.1.aktivitāti "Programmas vadības un atbalsta funkciju nodrošināšana", darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.4.1.1.aktivitāti "Programmas vadības un atbalsta funkciju nodrošināšana", darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.7.1.1.aktivitāti "Programmas vadības un atbalsta funkciju nodrošināšana" un 3.8.1.1.aktivitāti "Programmas vadības un atbalsta funkciju nodrošināšana"""

 TA-2848

______________________________________________________

(V.Dombrovskis) 

 Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

 Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

6

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 24.marta noteikumos Nr.268 "Noteikumi par ārstniecības personu un studējošo, kuri apgūst pirmā vai otrā līmeņa profesionālās augstākās medicīniskās izglītības programmas, kompetenci ārstniecībā un šo personu teorētisko un praktisko zināšanu apjomu""

 TA-431

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

 Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

 Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

7

Noteikumu projekts "Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu profesionālo zināšanu pārbaudes un sertifikācijas maksas pakalpojumu cenrādis"

 TA-2850

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

 Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

 Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

8

 Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā"

 TA-2829

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

 1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

 Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.

 2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir zemkopības ministrs.

 

9

 Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 22.septembra noteikumos Nr.784 "Ģenētiski modificēto organismu ierobežotās izmantošanas un atļaujas izsniegšanas kārtība""

 TA-2509

______________________________________________________

(V.Dombrovskis) 

 Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

 Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

10.§ 

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 26.maija noteikumos Nr.457 "Noteikumi par kārtību, kādā ģenētiski modificētos organismus izplata vidē vai tirgū, monitoringa un atļaujas izsniegšanas kārtību, kā arī kārtību, kādā sniedzama informācija par ģenētiski modificēto organismu apriti, un sabiedrības iesaistīšanu lēmumu pieņemšanas procesā""

 TA-2573

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

 Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

 Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

11.§ 

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 22.decembra noteikumos Nr.1078 "Ģenētiski modificēto organismu riska novērtēšanas metodoloģija""

 TA-2798

______________________________________________________

(V.Dombrovskis) 

 Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

 Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

12.§ 

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 6.oktobra noteikumos Nr.1145 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas, administrēšanas un uzraudzības kārtība pasākuma "Meža ekonomiskās vērtības uzlabošana" īstenošanai""

 TA-2857

______________________________________________________

(V.Dombrovskis) 

 Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

 Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

13

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 18.decembra noteikumos Nr.897 "Noteikumi par traktortehnikas, tās piekabju un numurēto agregātu tirdzniecības vietas reģistrācijas kārtību un tirdzniecības prasībām, kā arī tirdzniecības valsts reģistrācijas numura zīmju izmantošanas kārtību""

 TA-2881

______________________________________________________

(V.Dombrovskis) 

 Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

 Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

14

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 14.februāra noteikumos Nr.112 "Noteikumi par valsts atbalstu lauksaimniecībai un tā piešķiršanas kārtību""

 TA-55

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

 Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

 Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

15

Noteikumu projekts "Noteikumi par pievienotās vērtības nodokļa deklarāciju"

 TA-53

______________________________________________________

(V.Dombrovskis) 

 Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

 Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

16

Noteikumu projekts "Noteikumi par minimālo uzturlīdzekļu apmēru bērnam"

 TA-44

______________________________________________________

(V.Dombrovskis) 

 Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

 Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

17

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 25.jūlija noteikumos Nr.611 "Dzemdību palīdzības nodrošināšanas kārtība""

 TA-49

______________________________________________________

(V.Dombrovskis) 

 1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

 Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 2. Noteikumu īstenošanu nodrošināt Veselības ministrijai piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros.

 3. Veselības ministrijai sagatavot un veselības ministrei līdz 2013.gada 1.februārim iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā rīkojuma projektu "Grozījumi Mātes un bērna veselības uzlabošanas plānā 2012.-2014.gadam", papildinot Mātes un bērna veselības uzlabošanas plāna 2012.-2014.gadam informatīvās daļas 7.sadaļas 1.punktu ar 1.1.5.apakšpunktu, precizējot grūtnieču aprūpes kārtību, tai skaitā paredzot papildu izmeklējumus (ehokardiogrāfija auglim, atkārtota asinsgrupas piederības noteikšana) riska grupas grūtniecēm.

 

 18

Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 29.septembra rīkojumā Nr.499 "Par iekārtu sarakstu emisijas kvotu sadalei 2013.–2020.gadam""

 TA-43

______________________________________________________

(V.Dombrovskis) 

 1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

 Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 2. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai sagatavot iekārtu sarakstu Eiropas Komisijas noteiktajā formātā un nekavējoties iesniegt to Eiropas Komisijā.

 

19.§ 

Instrukcijas projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 29.jūnija instrukcijā Nr.6 "Kārtība, kādā sedzami Latvijas pārstāvju ceļa izdevumi līdz Eiropas Savienības Padomes darba grupu sanāksmju un Eiropas Savienības Padomes sanāksmju norises vietai un atpakaļ un viesnīcas (naktsmītnes) izdevumi""

 TA-3

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

 Pieņemt iesniegto instrukcijas projektu.

 Valsts kancelejai sagatavot instrukcijas projektu parakstīšanai.

 

20

Likumprojekts "Vietējo pašvaldību referendumu likums"

 TA-1960

______________________________________________________

(A.Antonovs, V.Dombrovskis)

 

 1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

 Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā, pievienojot arī Ministru kabineta 2013.gada 8.janvāra sēdes (prot. Nr.2 14.§) protokollēmumu "Likumprojekts "Vietējo pašvaldību referendumu likums"".

 2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs.

 

21

Koncepcijas projekts "Valsts informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pārvaldības organizatoriskais modelis"

 TA-2783

______________________________________________________

(A.Daugulis, T.Trubača, E.Sprūdžs, B.Bāne, V.Dombrovskis) 

 1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

 2. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai kopīgi ar Finanšu ministriju precizēt rīkojuma projekta 7.punkta redakciju, paredzot vispārīgu formulējumu attiecībā uz iespējamu papildu finansējumu 2013.gadā, un vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram iesniegt precizēto projektu Valsts kancelejā.

 3. Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

22.§ 

Likumprojekts "Grozījumi Civillikumā"

 TA-58

______________________________________________________

(D.Palčevska, R.Muciņš, I.Circene, M.Lazdovskis, J.Bordāns, V.Dombrovskis) 

 1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

 2. Tieslietu ministrijai papildināt likumprojektu ar Veselības ministrijas priekšlikumu saistībā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2011.gada 16.februāra Direktīvā 2011/7/ES par maksājumu kavējumu novēršanu komercdarījumos nacionālajā tiesību sistēmā pieļauto izņēmumu attiecībā uz saistību izpildes termiņa pagarinājumu ārstniecības iestādēm, kuras nodrošina publisko pakalpojumu sniegšanu, attiecīgi precizēt likumprojekta anotāciju un iesniegt Valsts kancelejā.

 3. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījums likumā "Par atjaunotā Latvijas Republikas 1937.gada Civillikuma saistību tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un kārtību"".

 4. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.

 5. Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu un izskatīt to vienlaikus ar likumprojektu "Grozījums likumā "Par atjaunotā Latvijas Republikas 1937.gada Civillikuma saistību tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un piemērošanas kārtību"" (likumprojektu pakete).

 

23.§ 

Likumprojekts "Grozījums likumā "Par atjaunotā Latvijas Republikas 1937.gada Civillikuma saistību tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un kārtību""

 TA-60

______________________________________________________

(D.Palčevska, V.Dombrovskis)

 1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

 Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Civillikumā".

 2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.

 3. Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu un izskatīt to vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Civillikumā" (likumprojektu pakete).

 

24

Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

 TA-59

______________________________________________________

(A.Briņķe, V.Dombrovskis)

 Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

 Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

25.§ 

Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta Atzinības raksta piešķiršanu"

 TA-78

______________________________________________________

(I.Viņķele, V.Dombrovskis)

 Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

 Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

26.§ 

Informatīvais ziņojums "Par euro ieviešanas plāna izpildi"

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

 Jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.

 

27

Priekšlikumi viedoklim par turpmāko rīcību saistībā ar valsts nozīmes kultūras pieminekli Ķemeru viesnīca

 TA-2998, SAN-1548, SAN-2158

______________________________________________________

(K.Lore, V.Dombrovskis)

 1. Atbalstīt Ekonomikas ministrijas un Finanšu ministrijas sagatavotajos dokumentos ietvertos priekšlikumus.

 2. Valsts kancelejai, pamatojoties uz iesniegtajiem priekšlikumiem, kopīgi ar Finanšu ministriju un Ekonomikas ministriju sagatavot, noformēt un nosūtīt atbildi Saeimas Pieprasījumu komisijai.

 

28

Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par privatizācijas sertifikātiem""

 TA-27

______________________________________________________

(K.Lore, V.Dombrovskis) 

 1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

 Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.

 2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir ekonomikas ministrs.

 

29.§ 

Atbildes projekts Saeimas Juridiskajai komisijai (par brīvprātīgā darba tiesisko regulējumu)

 TA-2966

______________________________________________________

(D.Palčevska, V.Dombrovskis)

 Atbalstīt iesniegto atbildes projektu Saeimas Juridiskajai komisijai.

 Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildi Saeimas Juridiskajai komisijai.

 

 

30

Atbildes projekts Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai (par tiešās valsts pārvaldes funkciju decentralizācijas iespējām attiecībā uz vietējām pašvaldībām)

 TA-2903

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

 Atbalstīt iesniegto atbildes projektu Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai.

 Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildi Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai.

 

 

31.§ 

Noteikumu projekts "Noteikumi par kritērijiem sadzīves atkritumu radītājam, kurš atbrīvots no dabas resursu nodokļa samaksas un kuram ir tiesības slēgt līgumu ar sadzīves atkritumu apsaimniekošanas komersantu, kuru tas ir pats izvēlējies"

 TA-1610

______________________________________________________

(J.Spiridonovs, D.Pavļuts, S.Sproģe, N.Niedols, R.Ceplis, J.Baiks, E.Sprūdžs, A.Antonovs, I.Gailīte, S.Ābrama, E.Rinkēvičs, A.Vilks, R.Kozlovskis, R.Ķīlis, Ž.Jaunzeme-Grende, I.Viņķele, A.Ronis, J.Bordāns, I.Circene, L.Straujuma, V.Dombrovskis) 

 1. Iesniegto noteikumu projektu nepieņemt (balsojumā par noteikumu projekta pieņemšanu: par - 6 (ārlietu ministrs E.Rinkēvičs, iekšlietu ministrs R.Kozlovskis, izglītības un zinātnes ministrs R.Ķīlis, ekonomikas ministrs D.Pavļuts, vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs E.Sprūdžs, finanšu ministrs A.Vilks), pret - 3 ( tieslietu ministrs J.Bordāns, zemkopības ministre L.Straujuma, Ministru prezidents V.Dombrovskis), atturas - 3 (kultūras ministre Ž.Jaunzeme-Grende, veselības ministre I.Circene, labklājības ministre I.Viņķele). Pieņemt zināšanai, ka satiksmes ministrs A.Ronis nepiedalās balsošanā ētisku iemeslu dēļ. Tā kā balsojumā balsu skaits sadalās vienādi, izšķirošā ir Ministru prezidenta balss, un viņš balso - pret.).

 2. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai sagatavot un noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā tiesību akta projektu par grozījumiem Atkritumu apsaimniekošanas likuma 18.pantā, paredzot svītrot vai grozīt deleģējumu Ministru kabinetam.

 

 

32

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 30.marta noteikumos Nr.311 "Noteikumi par valsts vai pašvaldību kapitālsabiedrību valdes locekļu skaitu, padomes un valdes locekļa, pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvja un atbildīgā darbinieka atlīdzību""

 TA-72

______________________________________________________

(Ģ.Blumers, L.Straujuma, A.Ronis, D.Pavļuts, V.Dombrovskis)

 1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

 Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 2. Saskaņā ar Ministru kabineta kārtības ruļļa 193.punktu atzīmēt, ka satiksmes ministram A.Ronim ir atšķirīgs viedoklis izskatītajā jautājumā un tas ir šāds:

 "Uzskatu, ka īpaši lielos valsts uzņēmumos ir jāpiesaista kvalificēti speciālisti ar adekvātu atalgojumu, lai nodrošinātu pilnvērtīgu atdevi valstij no valsts aktīvu pārvaldības, tāpēc neatbalstu maksimālo atalgojuma griestu noteikšanu. Noteikumu pieņemšana neveicina efektīvu īpaši lielo uzņēmumu pārvaldību un starptautisko konkurētspēju.".

 

33

Informatīvais ziņojums "Par priekšlikumiem grozījumiem būvniecību regulējošos normatīvajos aktos, lai garantētu sabiedrības intereses kopumā un nodrošinātu atsevišķu indivīdu tiesību aizsardzību būvatļaujas apstrīdēšanas vai pārsūdzēšanas procesā"

 TA-76

______________________________________________________

(D.Pavļuts, I.Oša, A.Ronis, J.Bordāns, E.Sprūdžs, M.Lazdovskis, V.Dombrovskis)

 1. Atbalstīt iesniegtos priekšlikumus grozījumiem būvniecību regulējošos normatīvajos aktos, lai garantētu sabiedrības intereses kopumā un nodrošinātu atsevišķu indivīdu tiesību aizsardzību būvatļaujas apstrīdēšanas vai pārsūdzēšanas procesā.

 2. Ekonomikas ministrijai saskaņot priekšlikumus ar Tieslietu ministriju, Satiksmes ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, un ekonomikas ministram saskaņotos priekšlikumus iesniegt Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijā un nosūtīt Valsts kancelejai.

 

34

Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2013.gada 17.–18.janvāra neformālajā sanāksmē izskatāmajiem Iekšlietu ministrijas kompetencē esošajiem jautājumiem

 TA-75

______________________________________________________

(I.Pētersone-Godmane, V.Dombrovskis)

 1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.

 2. Iekšlietu ministram R.Kozlovskim pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2013.gada 17.-18.janvāra neformālajā sanāksmē Iekšlietu ministrijas kompetencē esošajos jautājumos.

 

35.§ 

Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2013.gada 17.–18.janvāra neformālajā sanāksmē izskatāmajiem Tieslietu ministrijas kompetencē esošajiem jautājumiem

 TA-79

______________________________________________________

(A.Skrjabina, V.Dombrovskis)

 1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.

 2. Tieslietu ministram J.Bordānam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2013.gada 17.-18.janvāra neformālajā sanāksmē Tieslietu ministrijas kompetencē esošajos jautājumos.

 

36

Latvijas Republikas nostājas projekts "Uz Eiropas Komisijas 2012.gada 21.novembra papildu argumentēto atzinumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2006/2233"

 TA-51-IP

______________________________________________________

(M.Lazdovskis, V.Dombrovskis)

 1. Apstiprināt Tieslietu ministrijas sagatavoto Latvijas Republikas nostāju uz Eiropas Komisijas 2012.gada 21.novembra papildu argumentēto atzinumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2006/2233 (turpmāk – nostāja).

 2. Valsts kancelejai nostājas elektronisko versiju nosūtīt Tieslietu ministrijai.

 3. Tieslietu ministrijai, izmantojot Eiropas Savienības izveidoto un uzturēto notifikāciju sistēmu pārkāpuma procedūru lietās, nostāju nosūtīt Eiropas Komisijai.

 

37

Dienesta vajadzībām

 TA-2902-DV

______________________________________________________

()

 

38

Ierobežotas pieejamības informācija

 TA-69-IP

______________________________________________________

()

 

39

Konfidenciāli

 408-k (2012.)

______________________________________________________

()

 

40.§ 

Slepeni

 1-s

______________________________________________________

()

 

41

Konfidenciāli

 14-k

______________________________________________________

()

 

 

Sēdi slēdz plkst. 14.05


Ministru prezidents V.Dombrovskis

Valsts kancelejas direktora vietā -
Valsts kancelejas direktora vietniece tiesību aktu lietās,
Juridiskā departamenta vadītāja I.Gailīte
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
.

 

 
 
Skatīt darba kārtību