Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 6

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.6

2013.gada 29.janvārī

 

Sēdi vada

Ministru prezidents

 -

 V.Dombrovskis

 

Piedalās:

Ārlietu ministrs

-

E.Rinkēvičs

Ekonomikas ministrs

-

D.Pavļuts

Kultūras ministre

-

Ž.Jaunzeme-Grende

Labklājības ministre

-

I.Viņķele

Satiksmes ministrs

-

A.Ronis

Tieslietu ministrs

-

J.Bordāns

Veselības ministre

-

I.Circene

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Latvijas Bankas pārstāvis

-

E.Kušners

Valsts kontroles pārstāve

-

L.Karlsone

Valsts kancelejas direktore 

-

E.Dreimane

Valsts kancelejas direktora vietniece tiesību aktu lietās, Juridiskā departamenta vadītāja

 

-

I.Gailīte

Valsts kancelejas direktora vietniece valsts pārvaldes un cilvēkresursu attīstības jautājumos, Valsts pārvaldes attīstības departamenta vadītāja


 -

E.Upīte

 

Protokolē

Dokumentu nodrošinājuma departamenta vadītāja

 

Sēdi sāk plkst.12.00

-

L.Peinberga

1.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 6.septembra noteikumos Nr.694 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.6.1.1.aktivitātes "Programmas vadības un atbalsta funkciju nodrošināšana", darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.4.1.1.aktivitātes "Programmas vadības un atbalsta funkciju nodrošināšana", darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.7.1.1.aktivitātes "Programmas vadības un atbalsta funkciju nodrošināšana" un 3.8.1.1.aktivitātes "Programmas vadības un atbalsta funkciju nodrošināšana" projektu iesniegumu atlases otro kārtu""

TA-2989 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 

2.§

Noteikumu projekts "Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda uzraudzības noteikumi"

TA-101 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
3.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 29.jūnija noteikumos Nr.601 "Noteikumi par Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm amatiem atbilstošajām augstākajām speciālajām dienesta pakāpēm""

TA-2896 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
4.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 24.oktobra noteikumos Nr.873 "Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm amata aprakstu izstrādāšanas kārtība""

TA-2893 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
5.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumos Nr.1430 "Noteikumi par Liepājas Jūrniecības koledžas sniegto maksas pakalpojumu cenrādi""

TA-3018 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
6.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumos Nr.1439 "Noteikumi par Rīgas Uzņēmējdarbības koledžas sniegto maksas pakalpojumu cenrādi""

TA-3019 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
7.§
Par Ministru kabineta 2012.gada 31.janvāra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.6 12.§) "Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par arodbiedrībām""" 4.punktā dotā uzdevuma izpildi

TA-33 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Ņemot vērā iesniegto informāciju, pagarināt Ministru kabineta 2012.gada 31.janvāra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.6 12.§) "Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par arodbiedrībām""" 4.punktā dotā uzdevuma izpildes termiņu līdz 2013.gada 1.aprīlim.

 
8.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 18.augusta noteikumos Nr.661 "Zvērinātu tiesu izpildītāju kvalifikācijas eksāmena norises un vērtēšanas kārtība""

TA-2894 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
9.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 25.jūlija noteikumos Nr.619 "Noteikumi par zvērināta tiesu izpildītāja eksāmena kārtību, minimālo zināšanu apjomu un eksāmena maksu""

TA-3033 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
10.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 19.maija noteikumos Nr.353 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.3.2.3.aktivitāti "Veselības aprūpes un veicināšanas procesā iesaistīto institūciju personāla kompetences, prasmju un iemaņu līmeņa paaugstināšana"""

TA-3027 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
11.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 19.oktobra noteikumos Nr.820 "Dopinga kontroles kārtība""

TA-119 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
12.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 7.jūlija noteikumos Nr.746 "Lauksaimniecības un lauku attīstības kredītu garantēšanas kārtība""

TA-3021 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
13.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 18.aprīļa noteikumos Nr.298 "Kārtība, kādā veic to infekcijas slimību profilaksi un apkarošanu, ar kurām slimo gan dzīvnieki, gan cilvēki""

TA-107 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
14.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā veic brucelozes profilakses un apkarošanas pasākumus cūkām"

TA-109 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Jautājumu par papildu līdzekļu piešķiršanu Zemkopības ministrijai (Pārtikas un veterinārajam dienestam un valsts zinātniskajam institūtam "Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "BIOR"") cūku brucelozes apkarošanas nodrošināšanai izskatīt Ministru kabinetā kopā ar visu ministriju budžeta prioritāšu pieteikumiem 2014.gada un turpmāko gadu valsts budžeta projekta sagatavošanas gaitā.
 
15.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par cilvēka orgānu izmantošanu medicīnā, kā arī cilvēka orgānu un miruša cilvēka ķermeņa izmantošanu medicīnas studijām"

TA-134 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
16.§
Noteikumu projekts "Par Ministru kabineta 2008.gada 27.maija noteikumu Nr.374 "Par Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas, Igaunijas Republikas Aizsardzības ministrijas un Lietuvas Republikas Nacionālās aizsardzības ministrijas līgumu par sadarbību aizsardzības un militāro attiecību jomā" atzīšanu par spēku zaudējušiem"

TA-147 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Apstiprināt Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas, Igaunijas Republikas Aizsardzības ministrijas un Lietuvas Republikas Nacionālās Aizsardzības ministrijas saprašanās memorandu par sadarbību aizsardzības un militāro attiecību jomā (turpmāk – saprašanās memorands) projektu.
3. Pilnvarot aizsardzības ministru parakstīt saprašanās memorandu.
4. Saprašanās memorands stājas spēkā tā 10.pantā noteiktajā laikā un kārtībā.
5. Aizsardzības ministrijai nodrošināt saprašanās memoranda izpildi.

 
17.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 21.februāra noteikumos Nr.134 "Personu apliecinošu dokumentu noteikumi""

TA-160 ____________________________________

(J.Citskovskis, J.Bordāns, D.Pavļuts, A.Ronis, E.Dreimane, V.Dombrovskis)

 

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2. Iekšlietu ministrijai papildināt noteikumu projekta anotāciju ar informāciju, ka visām tām personām, kuras pasi saņēmušas laikposmā no 2012.gada 1.aprīļa līdz šī protokollēmuma 1.punktā minēto noteikumu spēkā stāšanās dienai, pase bez maksas tiks papildināta ar tautības ierakstu, ja persona to vēlēsies, un iesniegt precizēto anotāciju Valsts kancelejā, kā arī publiskot minēto informāciju ministrijas un Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes mājas lapā.
3. Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
4. Iekšlietu ministrijai sagatavot rīkojuma projektu par finanšu līdzekļu piešķiršanu 21 540 latu apmērā no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem", lai nodrošinātu tehniskā aprīkojuma iegādi ziņu par pilsoņa vai nepilsoņa tautību iekļaušanai pasē, ja persona to vēlas, un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā.
5. Saskaņā ar Ministru kabineta kārtības ruļļa 193.punktu atzīmēt, ka tieslietu ministram J.Bordānam ir atšķirīgs viedoklis izskatītajā jautājumā, un tas ir šāds:
"Neatbalstu grozījumu 4.punkta normas par noteikumu spēkā stāšanos ar 2013.gada 1.aprīli. Uzskatu, ka noteikumu spēkā stāšanās nosakāma nekavējoties līdz ar noteikumu pieņemšanu vai arī ne vēlāk kā 2013.gada 1.martā".

 
18.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-156 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
19.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību un mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību atbilstības izvērtēšanu"

TA-167 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 
20.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku darba samaksu un tās noteikšanas kārtību"

TA-90 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai, ņemot vērā šī protokola 21.§ minēto.

 
21.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1651 "Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku darba samaksu, kvalifikācijas pakāpēm un to noteikšanas kārtību""

TA-144 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai iekļaut noteikumu projekta tekstu šī protokola 20.§ minēto noteikumu projektā.
 
22.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 30.novembra noteikumos Nr.1075 "Valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogs""

TA-170 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
23.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par parāda atgūšanas izdevumu pieļaujamo apmēru un izdevumiem, kuri nav atlīdzināmi"

TA-130 ____________________________________

(I.Eglītis, V.Dombrovskis)

 

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2. Ekonomikas ministrijai steidzami papildināt noteikumu projekta anotāciju ar izvērstu pamatojumu parāda atgūšanas maksimāli atlīdzināmo izdevumu noteikšanai 12 latu apmērā un iesniegt precizēto anotāciju Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 
24.§
Noteikumu projekts "Parāda atgūšanas pakalpojuma sniedzēju licencēšanas kārtība"

TA-131 ____________________________________

(I.Eglītis, V.Dombrovskis)

 

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Patērētāju tiesību aizsardzības centram 2013.gadā funkcijas, kas saistītas ar licences pieteikumu izvērtēšanu un parāda piedzinēju tirgus uzraudzību, nodrošināt tam piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros.
3. Jautājumu par papildu valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu Patērētāju tiesību aizsardzības centram 2014.gadā un turpmākajos gados izskatīt Ministru kabinetā likumprojekta "Par valsts budžetu 2014.gadam" un likumprojekta "Par vidējā termiņa budžeta ietvaru 2014., 2015. un 2016.gadam" sagatavošanas procesā kopā ar visu ministriju un centrālo valsts iestāžu jaunajām politikas iniciatīvām.

 
25.§
Rīkojuma projekts "Par likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2014., 2015. un 2016.gadam" un likumprojekta "Par valsts budžetu 2014.gadam" sagatavošanas grafiku"

TA-142 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
26.§
Noteikumu projekts "Zāļu valsts aģentūras maksas pakalpojumu cenrādis"

TA-146 ____________________________________

(R.Muciņš, V.Dombrovskis)

 

1. Pieņemt iesniegto noteikumu "Noteikumi par Zāļu valsts aģentūras publisko maksas pakalpojumu cenrādi" projektu, kas paredz samazināt zāļu reģistrācijas pakalpojumu izmaksas 110 500 latu apmērā 2013.gadā.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Ņemot vērā iesniegto informāciju, atzīt par aktualitāti zaudējušu Ministru kabineta 2011.gada 8.novembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.66 20.§) "Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 17.janvāra noteikumos Nr.61 "Noteikumi par Zāļu valsts aģentūras publisko maksas pakalpojumu cenrādi"" 2.punktā doto uzdevumu.
3. Veselības ministrijai pārskatīt Zāļu valsts aģentūras maksas pakalpojumu cenas saistībā ar zāļu reģistrēšanas pakalpojumiem un veselības ministram līdz 2013.gada 1.jūlijam noteiktā kārtībā iesniegt Ministru kabinetā grozījumus Zāļu valsts aģentūras maksas pakalpojumu cenrādī.
4. Noteikt, ka saskaņā ar Publisko aģentūru likuma 14.panta otro daļu un Likuma par budžetu un finanšu vadību 6.prim panta piekto daļu 2013.gada beigās no Zāļu valsts aģentūras kontā esošā līdzekļu atlikuma, kas radies no ieņēmumiem par sniegtajiem maksas pakalpojumiem, 2014.gadā līdzekļi 140 000 latu apmērā novirzāmi Zāļu valsts aģentūras izdevumu finansēšanai šādu funkciju nodrošināšanai:
4.1. audu, šūnu un orgānu ieguves un izmantošanas vietu, asins kabinetu, asins sagatavošanas nodaļu un Valsts asinsdonoru centra atbilstības novērtēšanai un uzraudzībai - 50 000 latu;
4.2. Latvijā ražotu medicīnisko ierīču reģistrēšanai, atļauju speciāli piegādāto medicīnisko ierīču laišanai apgrozībā izsniegšanai, kā arī medicīnisko ierīču vigilances veikšanai un atļauju izsniegšanu medicīnisko ierīču klīniskās izpētes veikšanai – 90 000 latu.

 
27.§
Informatīvais ziņojums "Par priekšlikumiem reemigrācijas atbalsta pasākumiem"

TA-165 ____________________________________

(D.Pavļuts, J.Bordāns, V.Dombrovskis)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Ekonomikas ministrijai sadarbībā ar Ārlietu ministriju, Finanšu ministriju, Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Kultūras ministriju, Labklājības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību līdz 2013.gada 2.aprīlim izstrādāt un iesniegt Ministru kabinetā Reemigrācijas atbalsta pasākumu plānu 2013.-2016.gadam. Rīcības plānā atbilstoši informatīvajā ziņojumā identificētajiem atbalsta pasākumu virzieniem un to risinājumiem iekļaut rīcības virzienus un konkrētus pasākumus, to īstenošanai nepieciešamo finansējumu un tā avotus, sagaidāmos rezultatīvos rādītājus, norādīt pasākumu īstenošanas termiņus un noteikt atbildīgās un iesaistītās institūcijas.
3. Sagatavojot Reemigrācijas atbalsta pasākumu plānu 2013.-2016.gadam, iesaistītajām iestādēm paredzēt 2013.gadā pasākumu īstenošanu piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros, savukārt jautājumu par 2014.-2016.gada pasākumu īstenošanai papildus nepieciešamo finansējumu izskatīt Ministru kabinetā vidējā termiņa budžeta projekta 2014.-2016.gadam un valsts budžeta projekta 2014.gadam sagatavošanas procesā kopā ar visu ministriju un centrālo valsts iestāžu priekšlikumiem jaunajām politikas iniciatīvām un iesniegtajiem papildu finansējuma pieprasījumiem, atbilstoši valsts budžeta finansiālajām iespējām.

 
28.§
Par Ministru kabineta 2012.gada 10.aprīļa sēdes protokollēmuma (prot.Nr.19 43.§) "Noteikumu projekts "Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi"" 3.punktā dotā uzdevuma izpildi

TA-3024 ____________________________________

(J.Citskovskis, V.Reitere, V.Dombrovskis)

 

1. Ņemot vērā iesniegto informāciju, noteikt Ministru kabineta 2012.gada 10.aprīļa sēdes protokollēmuma (prot. Nr.19 43.§) "Noteikumu projekts "Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi"" 3.punktā dotā uzdevuma izpildes termiņu līdz 2013.gada 1.septembrim.
2. Iekšlietu ministrijai 2013.gada februārī iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā koncepcijas projektu "Fizisko personu reģistrs", pievienojot ar iesaistītajām institūcijām saskaņotu informāciju par pagaidu risinājumu, lai nodrošinātu noteiktu personu, kurām saskaņā ar normatīvajiem aktiem nav paredzēts piešķirt personas identifikatoru, identificēšanas un atpazīšanas iespēju.

 
29.§
Par Ministru kabineta 2012.gada 24.aprīļa sēdes protokollēmuma (prot. Nr.22 24.§) "Par Ministru kabineta 2012.gada 10.aprīļa sēdes protokollēmumu (prot. Nr.19 43.§) "Noteikumu projekts "Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi""" izpildi

TA-166 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Ņemot vērā iesniegto informāciju, atzīt Ministru kabineta 2012.gada 24.aprīļa sēdes protokollēmumā (prot. Nr.22 24.§) "Par Ministru kabineta 2012.gada 10.aprīļa sēdes protokollēmumu (prot. Nr.19 43.§) "Noteikumu projekts "Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi""" doto uzdevumu par aktualitāti zaudējušu.

 

30.§
Noteikumu projekts "Oficiālo publikāciju noteikumi"

TA-161 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
31.§
Informatīvais ziņojums "Par Latvijas valdības prioritātēm Īrijas prezidentūrā Eiropas Savienības Padomē"

TA-136 ____________________________________

(E.Rinkēvičs, V.Dombrovskis)

 

Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
 
32.§
Informatīvais ziņojums "Par vides monitoringu un jūras zvejas kontroli"

TA-8 ____________________________________

(J.Spiridonovs, V.Dombrovskis)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Jautājumu par papildu valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu vides monitoringam un zvejas kontrolei izskatīt Ministru kabinetā 2014. un 2015.gada valsts budžeta projekta sagatavošanas un izskatīšanas procesā, atbilstoši valsts budžeta finansiālajām iespējām.

 
33.§
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības fondu investīciju prioritātēm Latvijā 2014.-2020.gada plānošanas periodam"

TA-168 ____________________________________

(A.Eberhards, S.Gulbe, M.Pūķis, A.Kazinovskis, A.Antonovs, P.Vilks, D.Pavļuts, E.Rinkēvičs, V.Dombrovskis)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Finanšu ministrijai sadarbībā ar Valsts kanceleju precizēt informatīvā ziņojuma izklāstu jautājumā par atbalstu valsts pārvaldes kapacitātes stiprināšanai, un finanšu ministram iesniegt precizēto informatīvo ziņojumu Valsts kancelejā.
3. Finanšu ministrijai informēt par aktualitātēm, gatavojoties Eiropas Savienības fondu 2014.– 2020.gada plānošanas periodam, informatīvā ziņojuma par ārvalstu finanšu resursu apguvi ietvaros.

 
34.§
Atbildes projekts Saeimas Juridiskajai komisijai (par oficiālo izdevumu "Latvijas Vēstnesis")

TA-3036 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

1. Atbalstīt iesniegto atbildes projektu Saeimas Juridiskajai komisijai.
2. Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildi Saeimas Juridiskajai komisijai, kā arī zināšanai Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai.
3. Ministrijām un Valsts kancelejai ņemt vērā Saeimas Juridiskās komisijas vēstulē minēto aicinājumu un katrā gadījumā rūpīgi vērtēt to lēmumu finansiālās sekas Oficiālo publikāciju un tiesiskās informācijas likumā (turpmāk – Likums) noteikto valsts funkciju nodrošināšanai, kuri saistīti ar oficiālo paziņojumu publicēšanas apjoma samazināšanu oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".
4. Jautājumu par Uzņēmumu reģistram nepieciešamo papildu finansējumu tām Komercreģistra oficiālajām publikācijām, kuru skaits pieaudzis saistībā ar izmaiņām normatīvajos aktos un kuras līdz šim oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" publicēja bez maksas, bet kuru bezmaksas publicēšanu likums neparedz, risināt 2014.gada valsts budžeta projekta sagatavošanas procesā.
5. Tieslietu ministrijai saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 13.aprīļa rīkojuma Nr.206 "Par Valsts oficiālo elektronisko publikāciju pieejamības veicināšanas koncepciju" 1.punktā atbalstīto risinājumu sagatavot un tieslietu ministram iesniegt Saeimā priekšlikumus grozījumiem likumā "Par pašvaldībām" otrajam lasījumam, lai nodrošinātu visām vietējām pašvaldībām iespēju publicēt saistošos noteikumus oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

 
35.§
Informatīvais ziņojums "Par divpusējām sarunām ar Eiropas Komisiju"

TA-177-IP ____________________________________

(A.Liepiņš, V.Dombrovskis)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Noteikt Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietnieku A.Liepiņu par Latvijas delegācijas vadītāju divpusējās sarunās ar Eiropas Komisiju 2013.gada 1.februārī Briselē.
3. Finanšu ministrijas valsts sekretāres vietniecei A.Andreičikai, Finanšu ministrijas valsts sekretārei S.Bajārei, Labklājības ministrijas valsts sekretārei I.Jaunzemei, Ārlietu ministrijas Eiropas Savienības koordinācijas departamenta direktorei K.Našeniecei, Ekonomikas ministrijas nozares padomniekam Latvijas Republikas Pastāvīgajā pārstāvniecībā Eiropas Savienībā A.Neimanim, Finanšu ministrijas Fiskālās politikas departamenta direktoram N.Saksam, Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra vietniecei, Struktūrfondu un starptautisko finanšu instrumentu departamenta direktorei L.Sīkai, Latvijas Republikas Pastāvīgās pārstāvniecības Eiropas Savienībā vadītājas vietniekam, vēstniekam J.Štālmeistaram pārstāvēt Latvijas Republiku divpusējās sarunās ar Eiropas Komisiju 2013.gada 1.februārī Briselē.

 
36.§
Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Ārlietu padomes 2013.gada 31.janvāra un Vispārējo lietu padomes 4.februāra sanāksmei

TA-178 ____________________________________

(A.Teikmanis, V.Dombrovskis)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Ārlietu padomes 2013.gada 4.februāra sanāksmē izskatāmajos jautājumos:
2.1. pozīcija Ārlietu padomei Nr. 2 "Mali";
2.2. pozīcija Ārlietu padomei Nr.11 "Āfrikas rags";
2.3. pozīcija Ārlietu padomei Nr.1 "Arktikas reģions".
3. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu par citiem Ārlietu padomē un Vispārējo lietu padomē izskatāmajiem jautājumiem.
4. Ārlietu ministram E.Rinkēvičam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Ārlietu padomes 2013.gada 31.janvāra un Vispārējo lietu padomes 4.februāra sanāksmē.

 
37.§
Protokollēmuma projekts "Par Nacionālo bruņoto spēku vienību dalību Eiropas Savienības kaujas grupā 2013.gadā"

TA-152-DV ____________________________________

(J.Sārts, V.Dombrovskis)

 

1. Atbalstīt Nacionālo bruņoto spēku vienību dalību Eiropas Savienības kaujas grupā no 2013.gada 1.jūlija līdz 31.decembrim Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes vadībā.
2. Aizsardzības ministrijai veikt nepieciešamās darbības dalības nodrošināšanai, tai skaitā vienoties ar Eiropas Savienības kaujas grupas dalībvalstīm par Nacionālo bruņoto spēku vienību materiāltehnisko nodrošinājumu.

 

Sēdi slēdz plkst. 14.00


Ministru prezidents V.Dombrovskis

Valsts kancelejas direktore
E.Dreimane

Skatīt darba kārtību