Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 9

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.9

2013.gada 12.februārī

 

Sēdi vada

Ministru prezidents

 -

 V.Dombrovskis

 

Piedalās:

Aizsardzības ministrs

-

A.Pabriks

Ārlietu ministrs

-

E.Rinkēvičs

Ekonomikas ministrs

-

D.Pavļuts

Iekšlietu ministrs

-

R.Kozlovskis

Izglītības un zinātnes ministrs

-

R.Ķīlis

Kultūras ministre

-

Ž.Jaunzeme-Grende

Labklājības ministre

-

I.Viņķele

Satiksmes ministrs

-

A.Ronis

Tieslietu ministrs

-

J.Bordāns

Veselības ministre

-

I.Circene

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

E.Sprūdžs

Zemkopības ministre

-

L.Straujuma

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Latvijas Bankas pārstāvis

-

E.Kušners

Valsts kontroles pārstāve

-

L.Karlsone

Valsts kancelejas direktore 

-

E.Dreimane

Valsts kancelejas direktora vietniece tiesību aktu lietās, Juridiskā departamenta vadītāja

 

-

I.Gailīte

Valsts kancelejas direktora vietniece valsts pārvaldes un cilvēkresursu attīstības jautājumos, Valsts pārvaldes attīstības departamenta vadītāja


 -

E.Upīte

 

Protokolē

Dokumentu nodrošinājuma departamenta vadītāja

 

Sēdi sāk plkst.12.00

-

L.Peinberga

1.§
(2012.) Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā""

TA-2531 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
3. Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu.
 
2.§
Par Ministru kabineta 2012.gada 20.marta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.16 31.§) "Informatīvais ziņojums "Par valsts nodevu un maksas pakalpojumu nošķiršanu un nodevu sistēmas pilnveidošanu"" 7.punktā dotā uzdevuma atzīšanu par aktualitāti zaudējušu

TA-91 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Ņemot vērā iesniegto informāciju, atzīt Ministru kabineta 2012.gada 20.marta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.16 31.§) "Informatīvais ziņojums "Par valsts nodevu un maksas pakalpojumu nošķiršanu un nodevu sistēmas pilnveidošanu"" 7.punktā doto uzdevumu par aktualitāti zaudējušu.
 
3.§
Likumprojekts "Grozījumi Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likumā"

TA-31 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir iekšlietu ministrs.
 
4.§
Likumprojekts "Grozījumi Patvēruma likumā"

TA-213 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
3. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir iekšlietu ministrs.
4. Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu.
5. Lai patvēruma meklētāju skaita ievērojama pieauguma gadījumā nodrošinātu patvēruma meklētājiem un personām, kurām piešķirts bēgļa vai alternatīvais statuss, paredzēto garantiju ievērošanu atbilstoši Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām, kas izriet no Eiropas Savienības tiesību aktiem patvēruma jomā, Iekšlietu ministrijai un Tieslietu ministrijai nepieciešamības gadījumā sagatavot rīkojuma projektu par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem".
6. Jautājums par papildu nepieciešamo finansējumu 2014.gadā un turpmākajos gados Iekšlietu ministrijai likumā paredzēto garantiju nodrošināšanai patvēruma meklētājiem un personām, kurām piešķirts bēgļa vai alternatīvais statuss, ne vairāk kā 144 529 latu apmērā ik gadu izskatāms Ministru kabinetā likumprojekta "Par valsts budžetu 2014.gadam" sagatavošanas un izskatīšanas procesā kopā ar visu ministriju un citu centrālo valsts iestāžu prioritāšu pieprasījumiem.
7. Tieslietu ministrijai steidzamības kārtībā sagatavot likumprojektu "Grozījumi Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likumā" un virzīt to noteiktā kārtībā kā Ministru kabineta lietu, iesniedzot Ministru kabinetā līdz 2013.gada 2.aprīlim.
 
5.§
Rīkojuma projekts "Par būves Šmerļa ielā 5, Rīgā, saglabāšanu valsts īpašumā un nodošanu Ekonomikas ministrijas valdījumā"

TA-24 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
6.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā administratīvajā lietā iemaksā, atmaksā un atlīdzina valsts nodevu un iemaksā un atmaksā drošības naudu"

TA-3034 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
7.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu ieguldīšanu valsts akciju sabiedrības "Tiesu namu aģentūra" pamatkapitālā"

TA-141 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
8.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 6.augusta rīkojumā Nr.468 "Par pamatnostādnēm "Iedzīvotāju garīgās veselības uzlabošana 2009.–2014.gadā"""

TA-48 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
9.§
Noteikumu projekts "Par Ministru kabineta 2007.gada 18.decembra noteikumu Nr.912 "Ūdensapgādes, notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas būvju būvniecības kārtība" atzīšanu par spēku zaudējušiem"

TA-104 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai pēc Ministru kabineta 2007.gada 18.decembra noteikumu Nr.912 "Ūdensapgādes, notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas būvju būvniecības kārtība" spēka zaudēšanas nodrošināt to ūdenssaimniecības būvju tehniski ekonomisko pamatojumu izvērtēšanu, kuri iesniegti līdz 2013.gada 15.februārim.
 
10.§
Noteikumu projekts "Meža inventarizācijas un Meža valsts reģistra informācijas aprites noteikumi"

TA-202 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
11.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 8.septembra noteikumos Nr.1040 "Piena kvotu administrēšanas noteikumi""

TA-243 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
12.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumos Nr.1046 "Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība""

TA-244 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Noteikumos paredzēto veselības aprūpes pasākumu īstenošanu nodrošināt Veselības ministrijai piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros.
 
13.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 10.augusta noteikumos Nr.766 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes "Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība" projektu iesniegumu atlases otro un trešo kārtu""

TA-256 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
14.§
Rīkojuma projekts "Par R.Simsones atbrīvošanu no amata"

TA-234 ____________________________________

(I.Viņķele, M.Knoks, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Pieņemt zināšanai Labklājības ministrijas pārstāvja sniegto informāciju, ka ministrija ir izvērtējusi R.Simsones 2012.gada 8.februāra vēstuli un tai pievienotos dokumentus.
 
15.§
Noteikumu projekts "Kārtība un noteikumi par ārējās sauszemes robežas rindas administrēšanas deleģēšanu"

TA-2027 ____________________________________

(U.Reimanis, I.Pētersone-Godmane, D.Pavļuts, A.Ronis, N.Garbars, A.Matīss, V.Dombrovskis)

1. Iesniegto noteikumu projektu nepieņemt un Valsts kancelejai izbeigt tā kontroli.
2. Atbalstīt Satiksmes ministrijas un Konkurences padomes priekšlikumu sagatavot grozījumus Latvijas Republikas valsts robežas likumā, izslēdzot likuma normas par elektronisku reģistrēšanos ārējās sauszemes robežas rindā, nosakot, ka ārējas sauszemes robežas rindu administrē Valsts robežsardze un paredzot īpašu deleģējumu Ministru kabinetam noteikt valsts robežšķērsošanas vietas, kurās transportlīdzekļi tiek reģistrēti rindās un kārtību, kādā ārējās sauszemes robežas rindā reģistrētie transportlīdzekļi šķērso ārējo sauszemes robežu.
3. Satiksmes ministrijai likumprojektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Iekšlietu ministriju, un satiksmes ministram saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā izskatīšanai Ministru kabineta 2013.gada 26.februāra sēdē kā Ministru kabineta lietu.
 
16.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā administrē kravas transportlīdzekļu rindu ārējās sauszemes robežas šķērsošanai"

TA-2029 ____________________________________

(U.Reimanis, I.Pētersone - Godmane, D.Pavļuts, A.Ronis, N.Garbars, A.Matīss, V.Dombrovskis)

Iesniegto noteikumu projektu nepieņemt, un Valsts kancelejai izbeigt tā kontroli.
 
17.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumos Nr.286 "Kārtība, kādā komersanti nodrošina un sniedz drošības rezervju pakalpojumu valsts naftas produktu (degvielas) drošības rezervju izveidei noteiktā apjomā""

TA-248 ____________________________________

(D.Merirands, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
18.§
Par Vienotās patentu tiesas izveides nolīguma parakstīšanu

TA-266 ____________________________________

(J.Bordāns, L.Medina, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Atbalstīt Vienotās patentu tiesas izveides nolīguma parakstīšanu.
3. Pilnvarot tieslietu ministru J.Bordānu parakstīt Vienotās patentu tiesas izveides nolīgumu.
 
19.§
Ieslodzījuma vietu infrastruktūras attīstības koncepcijas projekts

TA-2531 ____________________________________

(J.Bordāns, L.Medina, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
20.§
Koncepcijas projekts par publisko pakalpojumu sistēmas pilnveidi

TA-697 ____________________________________

(E.Sprūdžs, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
21.§
Informatīvais ziņojums "Par pasākumiem Publisko iepirkumu sistēmas uzlabošanai"

TA-242 ____________________________________

(I.Mēkons, D.Pavļuts, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai Ministru prezidenta, kā arī Valsts kancelejas Juridiskā departamenta vadītāja vietnieka sniegto informāciju.
2. Ar Valsts kancelejas direktora 2012.gada 29.novembra rīkojumu Nr.78 "Par darba grupu" izveidotajai darba grupai:
2.1. līdz 2013.gada 5.maijam izstrādāt un iesniegt Ministru prezidentam priekšlikumus pārsūdzības sistēmas pilnveidošanai;
2.2. līdz 2013.gada 5.aprīlim izstrādāt un iesniegt Ministru prezidentam priekšlikumus rīcībai gadījumos, kad pasūtītājam ir pamatotas bažas par to, vai uzvarētājs, kas formāli atbilst konkursa prasībām, labticīgi pildīs uzņemtās līgumsaistības;
2.3. līdz 2013.gada 5.aprīlim izstrādāt un iesniegt Ministru prezidentam priekšlikumus centralizēto iepirkumu paplašināšanai uz citām kategorijām;
2.4. līdz 2013.gada 5.aprīlim izstrādāt un iesniegt Ministru prezidentam priekšlikumus Iepirkumu uzraudzības biroja vadlīniju lomas stiprināšanā;
2.5. līdz 2013.gada 1.martam izstrādāt un iesniegt Ministru prezidentam priekšlikumus Valsts ieņēmumu dienesta un Uzņēmumu Reģistra publiski pieejamo datubāžu pienācīgai aktualizācijai.
 
22.§
Informatīvais ziņojums "Par Latvijas Stratēģiskās attīstības plāna 2010.-2013.gadam uzdevumu un darbības rezultātu īstenošanu kārtējā pārskata periodā"

TA-239 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
 
23.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Latvijas Stratēģiskās attīstības plānā 2010.-2013.gadam"

TA-240 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
24.§
Atbildes projekts Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas Sabiedrības veselības apakškomisijai (par valsts apmaksāto antiretrovirālo terapiju HIV/AIDS infekcijas ārstēšanai)

TA-45 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Atbalstīt iesniegto atbildes projektu Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas Sabiedrības veselības apakškomisijai.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildi Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas Sabiedrības veselības apakškomisijai.
 
25.§
Informatīvais ziņojums par Latvijas Republikas nostāju Eiropas Savienības Konkurētspējas ministru padomes 2013.gada 19.februāra sanāksmē izskatāmajiem Ekonomikas ministrijas kompetencē esošajiem jautājumiem

TA-272 ____________________________________

(D.Pavļuts, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu par Eiropas Savienības Konkurētspējas ministru padomes 2013.gada 19.februāra sanāksmes darba kārtības jautājumu "Komisijas paziņojums "Rīcības plāns uzņēmējdarbības jomā 2020.gadam – Uzņēmējdarbības gara atdzīvināšana Eiropā"".
3. Ekonomikas ministram D.Pavļutam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Konkurētspējas ministru padomes 2013.gada 19.februāra sanāksmē Ekonomikas ministrijas, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas un Finanšu ministrijas kompetences jautājumos.
 
26.§
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Konkurētspējas ministru padomes 2013.gada 18.-19.februāra sanāksmē izskatāmajiem Izglītības un zinātnes ministrijas kompetencē esošajiem jautājumiem

TA-274 ____________________________________

(R.Ķīlis, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretārei S.Liepiņai pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Konkurētspējas ministru padomes 2013.gada 18.-19.februāra sanāksmē Izglītības un zinātnes ministrijas kompetences jautājumos.
 
27.§
Latvijas nacionālā pozīcija Eiropas Savienības Ārlietu padomes 2013.gada 18.februāra sanāksmei

TA-252 ____________________________________

(E.Rinkēvičs, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas nacionālo pozīciju Nr.4 "Austrumu partnerība" Eiropas Savienības Ārlietu padomes 2013.gada 18.februāra sanāksmei.
3. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu par citiem Ārlietu padomē izskatāmajiem jautājumiem.
4. Ārlietu ministram E.Rinkēvičam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Ārlietu padomes 2013.gada 18.februāra sanāksmē.
 
28.§
Latvijas nacionālā pozīcija "Par Zaļo grāmatu "Integrēts paku piegādes tirgus e-tirdzniecības izaugsmei ES""

TA-255 ____________________________________

(E.Beļskis, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr.1 "Par Zaļo grāmatu "Integrēts paku piegādes tirgus e-tirdzniecības izaugsmei ES"'.
 
29.§
Latvijas Republikas nostājas projekts Eiropas Savienības Tiesas lietā C-575/12 Air Baltic Corporation

TA-253 ____________________________________

(I.Kucina, V.Vītoliņš, E.Rinkēvičs, I.Pētersone-Godmane, Ž.Jaunzeme-Grende, J.Bordāns, A.Matīss, V.Dombrovskis)

1. Apstiprināt Latvijas Republikas nostājas projektu, sniedzot rakstiskus apsvērumus prejudiciālā nolēmuma procesā Eiropas Savienības Tiesas lietā C-575/12 Air Baltic Corporation.
2. Iekšlietu ministrijai, Ārlietu ministrijai un Satiksmes ministrijai sniegt nepieciešamo atbalstu Tieslietu ministrijai, nesniedzot atsevišķus rakstiskos apsvērumus.
3. Pilnvarot Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietnieku stratēģijas jautājumos I.Kalniņu un Tieslietu ministrijas Eiropas Savienības Tiesas departamenta juriskonsulti D.Pelši pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Tiesas lietā C-575/12 Air Baltic Corporation.
4. Valsts kancelejai sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta 2013.gada 19.februāra sēdē Iekšlietu ministrijas iesniegto likumprojektu "Grozījumi Imigrācijas likumā" (TA- 128).
 
30.§
Latvijas nacionālā pozīcija Eiropas Savienības Izglītības, jaunatnes, kultūras un sporta ministru padomes 2013.gada 15.februāra sanāksmē izskatāmajos Izglītības un zinātnes ministrijas kompetencē esošajos jautājumos

TA-271 ____________________________________

(R.Ķīlis, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas nacionālo pozīciju Eiropas Savienības Izglītības, jaunatnes, kultūras un sporta ministru padomes 2013.gada 15.februāra sanāksmē izskatāmajos Izglītības un zinātnes ministrijas kompetencē esošajos jautājumos: pozīcija Nr.1 "Par Padomes secinājumiem par ieguldījumiem izglītībā un apmācībā – atbilde uz Izglītības pārvērtēšanu: Ieguldījumi prasmju attīstībā labākiem sociāli ekonomiskajiem sasniegumiem un 2013.gada Ikgadējās izaugsmes ziņojumu un politikas debatēm par izglītības un prasmju nozīmi nodarbinātības, stabilitātes un izaugsmes veicināšanā: Eiropa 2020 un Ikgadējais izaugsmes ziņojums".
3. Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretārei S.Liepiņai pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Izglītības, jaunatnes, kultūras un sporta ministru padomes 2013.gada 15.februāra sanāksmē Izglītības un zinātnes ministrijas kompetencē esošajos jautājumos.
 
31.§
Latvijas nacionālā pozīcija Nr.1 "Par ieteikumu Padomes lēmumam, ar kuru atļauj sākt sarunas par Eiropas Padomes Konvencijas par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu automātisko apstrādi (EST 108) modernizēšanu un par nosacījumiem un kārtību, kādā Eiropas Savienība pievienojas modernizētajai Konvencijai"

TA-276 ____________________________________

(L.Medina, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas nacionālo pozīciju Nr.1 "Par ieteikumu Padomes lēmumam, ar kuru atļauj sākt sarunas par Eiropas Padomes Konvencijas par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu automātisko apstrādi (EST 108) modernizēšanu un par nosacījumiem un kārtību, kādā Eiropas Savienība pievienojas modernizētajai Konvencijai".
 
32.§
Atbildes raksta projekts Satversmes tiesai lietā Nr.2012-26-03

TA-3006 ____________________________________

(R.Osis, V.Dombrovskis)

1. Apstiprināt iesniegto atbildes raksta projektu Satversmes tiesai lietā Nr.2012-26-03.
2. Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildes rakstu Satversmes tiesai.
3. Veselības ministrijai kopīgi ar Valsts kanceleju pārstāvēt Ministru kabinetu Satversmes tiesā lietā Nr.2012-26-03.
 
33.§
Saeimas lēmumprojekts "Par Latvijas Nacionālo bruņoto spēku karavīru dalību Eiropas Savienības militārajā misijā, lai palīdzētu Mali bruņoto spēku apmācībā"

TA-258 ____________________________________

(A.Pabriks, B.Bāne, A.Ronis, E.Rinkēvičs, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto Saeimas lēmumprojektu.
2. Valsts kancelejai sagatavot lēmumprojektu iesniegšanai Saeimā.
3. Noteikt, ka atbildīgais par lēmumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir aizsardzības ministrs.
4. Lūgt Saeimu atzīt minēto lēmumprojektu par steidzamu.
5. Aizsardzības ministrijai pēc Saeimas lēmuma pieņemšanas iesniegt Ministru kabinetā pieprasījumu papildu finansējuma piešķiršanai no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" 2013.gadā. Jautājumu par finansējuma piešķiršanu 2014.gadā izskatīt valsts budžeta projekta 2014.gadam sagatavošanas procesā.
 
34.§
Informatīvais ziņojums "Par 3.3.2.1.aktivitātes "Ilgtspējīga sabiedriskā transporta sistēmas attīstība" īstenošanu"

TA-278 ____________________________________

(A.Birkmanis, S.Bajāre, A.Eberhards, I.Aleksandroviča, D.Pavļuts, E.Rinkēvičs, A.Ronis, Ē.Blumbergs, E.Sprūdžs, A.Matīss, V.Dombrovskis)

1. Jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.
2. Satiksmes ministrijai sagatavot konkrētus priekšlikumus par Kohēzijas fonda līdzekļu izlietošanu, precīzu laika grafiku lēmumu pieņemšanai, lai novērstu Kohēzijas fonda līdzekļu neapgūšanas riskus, saskaņot ar Finanšu ministriju un līdz 2013.gada 18.februārim iesniegt jautājumu Valsts kancelejā.
 
35.§
Par Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedumu lietā "Savičs pret Latviju"

TA-278 ____________________________________

(K.Līce, J.Bordāns, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Finanšu ministrijai no kārtējā gada valsts budžeta programmas 02.00.00 “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” piešķirt Ārlietu ministrijai 3 515 LVL (ekvivalents 5 000 EUR pēc Latvijas Bankas kursa 0,702804) izmaksāšanai Valerijam Savičam pēc Eiropas Cilvēktiesību tiesas 2012.gada 27.novembra sprieduma lietā Savičs pret Latviju spēkā stāšanās.
3. Ārlietu ministrijai nodrošināt Eiropas Cilvēktiesību tiesas 2012.gada 27.novembra sprieduma lietā Savičs pret Latviju tulkošanu latviešu valodā un tulkojuma publicēšanu tīmekļa vietnē www.tiesas.lv.
4. Tieslietu ministrijai izvērtēt normatīvo regulējumu un praksi, kas tiek piemērota ar mūža ieslodzījumu notiesātajām personām, un četru mēnešu laikā iesniegt Ārlietu ministrijai rīcības ziņojuma vai rīcības plāna sagatavošanai nepieciešamos priekšlikumus un informāciju.
 
36.§
Par Eiropas Cilvēktiesību tiesas lietu "Vistiņš un Perepjolkins pret Latviju"

TA-278 ____________________________________

()

Konfidenciāli
 

Sēdi slēdz plkst. 15.50


Ministru prezidents V.Dombrovskis

Valsts kancelejas direktore
E.Dreimane

Skatīt darba kārtību