Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 15

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.15

2013.gada 19.martā

 

Sēdi vada

Ministru prezidents

 -

 V.Dombrovskis

 

Piedalās:

Aizsardzības ministrs

-

A.Pabriks

Ārlietu ministrs

-

E.Rinkēvičs

Ekonomikas ministrs

-

D.Pavļuts

Finanšu ministrs

-

A.Vilks

Iekšlietu ministrs

-

R.Kozlovskis

Kultūras ministre

-

Ž.Jaunzeme-Grende

Labklājības ministre

-

I.Viņķele

Satiksmes ministrs

-

A.Matīss

Veselības ministre

-

I.Circene

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

E.Sprūdžs

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Valsts kontroles pārstāvis

-

J.Gustiņš

Valsts kancelejas direktore 

-

E.Dreimane

Valsts kancelejas direktora vietniece tiesību aktu lietās, Juridiskā departamenta vadītāja

-

I.Gailīte

 

Protokolē

Dokumentu nodrošinājuma departamenta vadītāja

 

Sēdi sāk plkst.12.00

-

L.Peinberga

1.§
Likumprojekts "Grozījumi Militārā dienesta likumā"

TA-267 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir aizsardzības ministrs.
 
2.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 15.februāra noteikumos Nr.134 "Noteikumi par kapelānu dienestu""

TA-1808 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
3.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 5.janvāra noteikumos Nr.2 "Kārtība, kādā īsteno granta projektu konkursus""

TA-226 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
4.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 25.aprīļa noteikumos Nr.319 "Noteikumi par hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju valdītāja civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu""

TA-2685 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
5.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par uzņēmumu ienākuma nodokļa atlaidi invalīdu biedrību kapitālsabiedrībām, medicīniska rakstura fondu un citu labdarības fondu kapitālsabiedrībām""

TA-339 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
 
6.§
Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā"

TA-2469 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
 
7.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 3.aprīļa noteikumos Nr.233 "Finanšu sektora attīstības padomes nolikums""

TA-326 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
8.§
Noteikumu projekts "Profesionālās izglītības kompetences centra statusa piešķiršanas un anulēšanas kārtība"

TA-2719 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Jautājumu par papildu valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu Kultūras ministrijai, lai nodrošinātu padotībā esošo profesionālās izglītības kompetences centru darbību, izskatīt pēc Kultūras ministrijas izstrādātā attiecīgā politikas plānošanas dokumenta apstiprināšanas Ministru kabinetā un vienlaikus ar visu ministriju un citu centrālo valsts iestāžu prioritātēm 2014.–2016.gada vidēja termiņa budžeta likuma sagatavošanas un izskatīšanas procesā.

 
9.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 4.marta noteikumos Nr.152 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma apakšaktivitāti "Darba attiecību un darba drošības normatīvo aktu praktiska piemērošana nozarēs un uzņēmumos"""

TA-452 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
10.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 13.aprīļa noteikumos Nr.358 "Noteikumi par transportlīdzekļu vadītāju apmācību un transportlīdzekļu vadītāju apmācības programmām""

TA-3013 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
11.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 26.septembra rīkojumā Nr.456 "Par Transporta nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas biroja 2013.gada budžeta apstiprināšanu""

TA-382 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
12.§
Par Ministru kabineta 2012.gada 27.novembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.66 51.§) "Par Latvijas Republikas nostāju uz Eiropas Komisijas 2012.gada 27.septembra papildus argumentēto atzinumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2010/2175" 4.punktā dotā uzdevuma izpildi

TA-492 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Ņemot vērā iesniegto informāciju par Ministru kabineta 2012.gada 27.novembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.66 51.§) "Par Latvijas Republikas nostāju uz Eiropas Komisijas 2012.gada 27.septembra papildus argumentēto atzinumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2010/2175" 4.punktā dotā uzdevuma izpildi, pagarināt tā izpildes termiņu līdz 2013.gada 1.jūlijam.

 
13.§
Par Ministru kabineta 2011.gada 20.septembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.53 23.§) "Noteikumu projekts "Darbību ar jonizējošā starojuma avotiem licencēšanas kārtība"" 2.punktā dotā uzdevuma izpildi

TA-493 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Ņemot vērā iesniegto informāciju par Ministru kabineta 2011.gada 20.septembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.53 23.§) "Noteikumu projekts "Darbību ar jonizējošā starojuma avotiem licencēšanas kārtība"" 2.punktā dotā uzdevuma izpildi, pagarināt tā izpildes termiņu līdz 2013.gada 1.maijam.
 
14.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par profesionālo augu aizsardzības līdzekļu lietotāju, augu aizsardzības līdzekļu lietošanas operatoru, augu aizsardzības līdzekļu pārdevēju un augu aizsardzības konsultantu apmācību un apliecību izsniegšanas kārtību"

TA-3026 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Zemkopības ministrijai sagatavot un zemkopības ministram līdz 2013.gada 1.maijam noteiktā kārtībā iesniegt Ministru kabinetā grozījumus Ministru kabineta 2012.gada 10.jūlija noteikumos Nr.493 "Valsts augu aizsardzības dienesta maksas pakalpojumu cenrādis", paredzot iekļaut jaunus maksas pakalpojumus, kas saistīti ar atļaujas izsniegšanu apmācību veicējam, kā arī ar pārbaudījumu organizēšanu un profesionālo augu aizsardzības līdzekļu lietotāju, augu aizsardzības līdzekļu lietošanas operatoru, augu aizsardzības līdzekļu pārdevēju un augu aizsardzības konsultantu apliecību izsniegšanu.

 
15.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 11.janvāra noteikumos Nr.33 "Noteikumi par ūdens un augsnes aizsardzību no lauksaimnieciskās darbības izraisīta piesārņojuma ar nitrātiem""

TA-376 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
16.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 1995.gada 19.decembra noteikumos Nr.388 "Zivju fonda nolikums""

TA-40 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
17.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 2.marta noteikumos Nr.215 "Noteikumi par valsts atbalsta piešķiršanu zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem""

TA-54 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
18.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 21.augusta noteikumos Nr.570 "Derīgo izrakteņu ieguves kārtība""

TA-283 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
19.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 21.decembra noteikumos Nr.1173 "Kārtība, kādā izsniedz, pagarina un anulē veterinārmedicīniskās prakses sertifikātu un reģistrē sertificēto personu un veterinārmedicīniskās prakses vietu""

TA-286 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
20.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 11.oktobra noteikumos Nr.793 "Noteikumi par pārdošanai paredzēta vai Latvijā ievedama vaislas lauksaimniecības dzīvnieka, tā spermas, olšūnas un embrija izcelsmes sertifikātu izsniegšanu""

TA-288 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
21.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-528 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
22.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-529 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
23.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2012.gada 24.jūlija rīkojumā Nr.352 "Par pretendentu un ierēdņu vērtēšanas komisiju""

TA-563 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
24.§
Rīkojuma projekts "Par Latvijas Republikas pilnvaroto pārstāvi Ziemeļu Investīciju bankas Kontroles komitejā"

TA-562 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
25.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par republikas pilsētu un novadu administratīvo teritoriju robežu aprakstu apstiprināšanu"

TA-543 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
26.§
Rīkojuma projekts "Par A.Matīsa atbrīvošanu no Ventspils ostas valdes locekļa amata"

TA-466 ____________________________________

(A.Matīss, V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
27.§
Rīkojuma projekts "Par K.Ozoliņa iecelšanu Ventspils ostas valdes locekļa amatā"

TA-467 ____________________________________

(A.Matīss, V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
28.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2003.gada 24.decembra rīkojumā Nr.808 "Par valsts pārstāvju iecelšanu Ventspils ostas valdes locekļu amatos""

TA-468 ____________________________________

(A.Matīss, D.Pavļuts, V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai papildināt rīkojuma projektu, ņemot vērā šī protokola 32. un 33.§ minēto, un sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
29.§
Rīkojuma projekts "Par atļauju K.Ozoliņam savienot amatus"

TA-541 ____________________________________

(A.Matīss, V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
30.§
Rīkojuma projekts "Par A.Matīsa atbrīvošanu no Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valdes locekļa amata"

TA-469 ____________________________________

(A.Matīss, V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
31.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 26.septembra rīkojumā Nr.478 "Par Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valdi""

TA-470 ____________________________________

(A.Matīss, V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
32.§
Rīkojuma projekts "Par A.Vjatera atbrīvošanu no Ventspils ostas valdes locekļa amata"

TA-573 ____________________________________

(D.Pavļuts, V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
33.§
Rīkojuma projekts "Par I.Ļaško iecelšanu Ventspils ostas valdes locekļa amatā"

TA-578 ____________________________________

(D.Pavļuts, V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
34.§
Rīkojuma projekts "Par Rīgas Juridiskās augstskolas rektora apstiprināšanu"

TA-270 ____________________________________

(D.Pavļuts, I.Stūre, V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
35.§
Likumprojekts "Grozījumi Ģeotelpiskās informācijas likumā"

TA-559 ____________________________________

(H.Baranovs, V.Dombrovskis)

 

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Aizsardzības ministrijai izvērtēt, cik pamatoti un lietderīgi ir mainīt valsts aģentūras "Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra" nosaukumu līdz ar tās statusa maiņu, attiecīgi precizēt likumprojektu un tā anotāciju un iesniegt Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
4. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir aizsardzības ministrs.
5. Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu.
6. Saskaņā ar Publisko aģentūru likuma pārejas noteikumu 2.punktu konceptuāli atbalstīt valsts aģentūras "Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra" darbības turpināšanu aizsardzības ministra pārraudzībā esošas tiešās pārvaldes iestādes statusā.

 
36.§
Informatīvais ziņojums "Priekšlikumi par normatīvajos aktos noteikto sociālo garantiju karavīriem un amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm iespējamu pilnveidošanu"

TA-386 ____________________________________

(I.Ošiņa, I.Pētersone-Godmane, R.Kozlovskis, I.Stepanova, M.Lazdovskis, V.Dombrovskis)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Lai pilnveidotu sociālās garantijas karavīriem un amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm, konceptuāli atbalstīt šādus pasākumus:
2.1. Iekšlietu ministrijai šādus pasākumus, kuri vērsti uz Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības paaugstināšanu un veselības aprūpes uzlabošanu:
2.1.1. plānveida operāciju, kuras saistītas ar nelaimes gadījumu darbā, apmaksu;
2.1.2. obligāto veselības pārbaužu apmaksu;
2.1.3. kompensējamo maksas medicīnisko pakalpojumu limitu palielināšanu no 50 līdz 75 latiem gadā 2014.gadā;
2.1.4. vakcinācijas izdevumu pret vakcīnregulējamām slimībām bez limita ierobežojuma kompensēšanu;
2.1.5. medicīniskās rehabilitācijas kursa vienu reizi gadā pēc nelaimes gadījumiem darbā apmaksu;
2.1.6. psiholoģiskā atbalsta dienesta izveidošanu psiholoģiskās palīdzības saņemšanai pēc krīzes situācijām un, nepieciešamības gadījumā, speciālistu izbraukumu uz notikuma vietām nodrošināšanai;
2.1.7. veselības aprūpes izdevumu apmaksu bijušajām Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm, kuras no dienesta atvaļinātas veselības stāvokļa dēļ un kuras veselības bojājumus guvušas, pildot dienesta pienākumus;
2.1.8. zobārstniecības izdevumu kompensēšanu ar limitu līdz 50 latiem gadā;
2.1.9. medikamentu iegādes izdevumu kompensēšanu līdz 30 latiem gadā;
2.2. Aizsardzības ministrijai uzturdevas kompensācijas paaugstināšanu karavīriem līdz 6 latiem dienā 2014.gadā;
2.3. Finanšu ministrijai veselības apdrošināšanas polišu iegādi Valsts ieņēmumu dienesta amatpersonām, kuras, veicot amata (dienesta, darba) pienākumus, ir pakļautas reālam dzīvības vai veselības apdraudējumam (riskam).
3. Jautājumu par papildu valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu šī protokollēmuma 2.punktā minēto pasākumu īstenošanai 2014.gadam izskatīt Ministru kabinetā vienlaikus ar visu ministriju un citu centrālo valsts iestāžu prioritāšu pieteikumiem likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2014., 2015. un 2016.gadam" un likumprojekta "Par valsts budžetu 2014.gadam" sagatavošanas procesā atbilstoši valsts budžeta finansiālajām iespējām.
4. Iekšlietu ministrijai izstrādāt un līdz 2013.gada 31.oktobrim iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā grozījumu Ministru kabineta 2010.gada 21.jūnija noteikumos Nr.565 "Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku sociālajām garantijām", nosakot, ka amatpersonai, kura, pildot ar dzīvības vai veselības apdraudējumu (risku) saistītus amata (dienesta, darba) pienākumus, ir cietusi nelaimes gadījumā un guvusi ievainojumu vai sakropļojumu vai kuras veselībai nodarīts citāds kaitējums (izņemot arodslimību), ir kļuvusi par I grupas invalīdu, vienreizēja pabalsta apmērs ir 50 000 latu, paredzot nodrošināt pabalstu izmaksu Iekšlietu ministrijai piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros.
5. Ja likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2014., 2015. un 2016.gadam" sagatavošanas procesā tiek atbalstīts:
5.1. šī protokollēmuma 2.1.apakšpunktā minētā pasākuma finansējums, Iekšlietu ministrijai izstrādāt un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā attiecīgus grozījumus Ministru kabineta 2010.gada 21.jūnija noteikumos Nr.569 "Kārtība, kādā Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersona ar speciālo dienesta pakāpi saņem apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus";
5.2. šī protokollēmuma 2.2.apakšpunktā minētā pasākuma finansējums, Aizsardzības ministrijai izstrādāt un līdz 2013.gada 1.jūlijam iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā grozījumus Ministru kabineta 2010.gada 29.jūnija noteikumos Nr.606 "Noteikumi par karavīra un zemessarga uzturdevas kompensācijas pamēru un izmaksāšanas kārtību", paredzot, ka karavīra un zemessarga uzturdevas kompensācija ar 2014.gadu ir 6 latu apmērā;
5.3. šī protokollēmuma 2.3.apakšpunktā minētā pasākuma finansējums, Finanšu ministrijai izstrādāt un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā grozījumus Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā, papildinot obligāti apdrošināmo amatpersonu loku ar Valsts ieņēmuma dienesta Muitas kriminālpārvaldes, Muitas pārvaldes un Finanšu policijas pārvaldes amatpersonām, kuras, veicot amata (dienesta, darba) pienākumus, ir pakļautas reālam dzīvības vai veselības apdraudējumam (riskam), vienlaikus, veicot grozījumus minētā likuma 21.pantā, nosakot, ka, ja karavīrs ir kļuvis par I grupas invalīdu, vienreizēja pabalsta apmērs ir 50 000 latu un, svītrojot pantā atsauces uz mēnešalgām, kā arī, veicot citas izmaiņas atbilstoši Ministru kabineta sēdē nolemtajam.
6. Iekšlietu ministrijai un Tieslietu ministrijai jautājumu par izdienas pabalstu kā jauno politikas iniciatīvu saskaņā ar Ministru kabineta 2013.gada 5.februāra rīkojuma Nr.40 „Par likumprojekta „Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2014., 2015. un 2016.gadam” un likumprojekta „Par valsts budžetu 2014.gadam” sagatavošanas grafiku” pielikuma 4.punktu iesniegt Finanšu ministrijā un Pārresoru koordinācijas centrā līdz 2013.gada 3.jūnijam.
7. Saskaņā ar Ministru kabineta kārtības ruļļa 193.punktu atzīmēt, ka iekšlietu ministram, tieslietu ministra pienākumu izpildītājam R.Kozlovskim ir atšķirīgs viedoklis izskatītajā jautājumā un tas ir šāds:
"Izdienas pabalsts Iekšlietu ministrijas un Tieslietu ministrijas iestāžu amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm ir nozīmīga sociālā garantija, kuras mērķis ir novērst lielo personāla maiņu (kadru mainību). Šāds pabalsts bija pieņemts 2006.gadā, bet krīzes rezultātā tika izslēgts. Uzskatu, ka šāds pabalsts būtu atjaunojams un iekļaujams Iekšlietu ministrijas un Tieslietu ministrijas bāzes izdevumos un nebūtu skatāms kā jauna politiskā iniciatīva.".

 
37.§
Informatīvais ziņojums "Par kredītiestādes maksātnespējas procesa administratoru atlases kārtību un atlīdzību"

TA-2138 ____________________________________

(A.Zitcere, V.Dombrovskis)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Finanšu ministrijai izstrādāt un finanšu ministram iesniegt Saeimā priekšlikumus likumprojekta "Grozījumi Kredītiestāžu likumā" (Saeimas reģ. Nr.603/Lp11) izskatīšanai otrajā lasījumā, paredzot, ka:
2.1. kredītiestādes maksātnespējas procesa administratora atlīdzības apmērs tiek noteikts no apmierināto kreditoru prasījumu apmēra (kreditoriem izmaksājamās summas) un pēc analoģijas šāda kārtība tiek attiecināta arī uz kredītiestādes likvidatoru;
2.2. no kredītiestādes maksātnespējas procesa administratora atlīdzības kredītiestādes maksātnespējas procesā tiek segtas maksātnespējas procesa efektīvas norises nodrošināšanai nepieciešamo pakalpojumu izmaksas, piemēram, tiesāšanās izdevumi Latvijā un ārvalstīs, grāmatvedības un audita pakalpojumi, ekspertu un speciālistu konsultācijas, administratīvie un tehniskie izdevumi un pēc analoģijas šāda kārtība tiek attiecināta arī uz kredītiestādes likvidatoru.
3. Finanšu ministrijai, ņemot vērā Eiropas Savienības kredītiestādes krīzes noregulējuma vienotā ietvara priekšlikumu, sagatavot un līdz 2013.gada 31.decembrim iesniegt Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par finanšu sektora krīzes risinājuma plāna izstrādi, tai skaitā kredītiestāžu maksātnespējas un likvidācijas normatīvā regulējuma izvērtējumu un priekšlikumus tā pilnveidošanai.

 
38.§
Informācija par valsts nekustamo īpašumu nodošanu Rīgas pilsētas pašvaldības īpašumā

TA-559 ____________________________________

(O.Geitus-Eitvina, I.Circene, Dž.Innusa, V.Dombrovskis)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informāciju.
2. Ņemot vērā iesniegto informāciju, atlikt ar Finanšu ministrijas 2012.gada 5.maija pavadvēstuli Nr.38/VK-313/2908 iesniegtā Ministru kabineta rīkojuma projekta "Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu Rīgas pilsētas pašvaldības īpašumā" izskatīšanu līdz 2013.gada 15.jūlijam (TA-559).
3. Finanšu ministrijai sadarbībā ar Veselības ministriju un citām nozaru ministrijām apzināt nekustamos īpašumus, kas nepieciešami valsts pārvaldes uzdevumu izpildes nodrošināšanai Rīgā, un sagatavot attiecīgus priekšlikumus par iespējamiem risinājuma variantiem nekustamo īpašumu maiņai.
4. Ņemot vērā Rīgas pilsētas pašvaldības uzsākto privatizācijas procesu par valstij nepieciešamajiem zemes gabaliem, Satiksmes ministrijai un Finanšu ministrijai neturpināt zemes maiņas procesu ar Rīgas pilsētas pašvaldību gadījumā, ja notiek minēto zemju atsavināšana privatizācijas procesā.
5. Satiksmes ministrijai nodrošināt, ka valsts akciju sabiedrība „Starptautiskā lidosta „Rīga”” pārskata lidostas attīstības plānu gadījumā, ja neizdodas atrisināt jautājumu par valstij nepieciešamo pašvaldības zemju pārņemšanu valsts īpašumā valsts akciju sabiedrības „Starptautiskā lidosta „Rīga”” attīstībai.

 
39.§
Informatīvais ziņojums "Par turpmāku valsts pabalstu izmaksas ierobežojumu noteikšanas pamatotību"

TA-349 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu un atbalstīt tajā ietvertos secinājumus.
Valsts kancelejai nosūtīt informatīvo ziņojumu Saeimai.
 
40.§
Informatīvais ziņojums "Par veicamo darbu grafiku saistībā ar Latvijas dalību starptautiskajā izstādē "Expo Milano 2015" Milānā, Itālijā, un tam nepieciešamā finansējuma iekļaušanu pamatbudžeta ilgtermiņa saistībās"

TA-527 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Valsts pamatbudžeta bāzē 2014., 2015. un 2016.gadam un likumprojektā "Par valsts budžetu 2014.gadam" Ekonomikas ministrijas pamatbudžetā paredzēt valsts ilgtermiņa saistības Latvijas dalības nodrošināšanai "Expo Milano 2015" izstādē Milānā, Itālijā, šādā apmērā: 2014.gadam 937 000 latu, 2015.gadam 2 770 000 latu un 2016.gadam 116 600 latu.
3. Ekonomikas ministrijai 2014.gada, 2015. un 2016.gada valsts budžeta projekta sagatavošanas procesā precizēt attiecīgā gadā nepieciešamo finansējumu atbilstoši veicamo darbu grafikam un aktualizētiem aprēķiniem.
4. Ekonomikas ministrijai līdz 2013.gada 1.augustam iesniegt Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par paveikto, gatavojoties starptautiskajai izstādei "Expo Milano 2015" Milānā, Itālijā.

 
41.§
Attīstības sadarbības politikas plāna projekts 2013.gadam

TA-526 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
42.§
Atbildes projekts Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai (par Rīgas Tehniskās universitātes Inženierekonomikas un vadības fakultātes Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas institūta studiju programmas "Muitas un nodokļu administrēšana" nepietiekamo finansēšanu)

TA-588, SAN-327 ____________________________________

(D.Pavļuts, S.Liepiņa, S.Bajāre, I.Stūre, V.Dombrovskis)

 

Atbalstīt iesniegto atbildes projektu Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildi Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai.
 
43.§
Koncepcijas projekts par veselības aprūpes sistēmas finansēšanas modeli

TA-63, TA-744 ____________________________________

(I.Circene, E.Rinkēvičs, I.Šņucins, I.Viņķele, A.Vilks, L.Ūbele, P.Leiškalns, D.Mūrmane-Umbraško, V.Dombrovskis)

 

1. Jautājuma izskatīšanu atlikt.
2. Veselības ministrijai kopīgi ar Finanšu ministriju, Labklājības ministriju, Tieslietu ministriju un Valsts kanceleju izvērtēt alternatīvu modeli - aprūpes pakalpojumus sasaistīšana ar valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu nomaksas faktu,
un veselības ministrei divu nedēļu laikā iesniegt attiecīgu informāciju Valsts kancelejā.

 

44.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-565 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Jautājumu par 2014. un 2015.gadā papildu nepieciešamo finansējumu 98 790 latu apmērā Latvijas Nacionālajam mākslas muzeja krātuvju, restaurācijas un biroja telpu uzturēšanas izdevumu segšanai ēkas Rīgā, Kr.Valdemāra ielā 10a, rekonstrukcijas laikā skatīt likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2014.–2016.gadam" un likumprojekta "Par valsts budžetu 2014.gadam" sagatavošanas gaitā.

 
45.§
Latvijas Republikas nostājas projekts "Uz Eiropas Komisijas 2012.gada 24.janvāra formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2012/4177"

TA-522-IP ____________________________________

(D.Vilkaste, V.Dombrovskis)

 

1. Apstiprināt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas iesniegto nostājas projektu uz Eiropas Komisijas 2013.gada 24.janvāra formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2012/4177.
2. Valsts kancelejai nostājas elektronisko versiju nosūtīt Tieslietu ministrijai.
3. Tieslietu ministrijai, izmantojot Eiropas Komisijas izveidoto un uzturēto notifikācijas sistēmu pārkāpumu procedūru lietās, nostāju nosūtīt Eiropas Komisijai.
4. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai izstrādāto noteikumu projektu „Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 9.novembra noteikumos Nr.1033 „Prasības savvaļas sugu dzīvnieku turēšanai zooloģiskajā dārzā un prasības zooloģiskā dārza izveidošanai un reģistrācijai”” iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā līdz 2013.gada 15.aprīlim.

 

46.§
Latvijas Republikas nostājas projekts "Uz Eiropas Komisijas 2013.gada 24.janvāra papildu formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2008/2195"

TA-550-IP ____________________________________

(D.Vilkaste, V.Dombrovskis)

 

1. Apstiprināt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas iesniegto Latvijas Republikas nostājas projektu uz Eiropas Komisijas 2013.gada 24.janvāra papildu formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2008/2195.
2. Valsts kancelejai nostājas elektronisko versiju nosūtīt Tieslietu ministrijai.
3. Tieslietu ministrijai, izmantojot Eiropas Komisijas izveidoto un uzturēto notifikāciju sistēmu pārkāpuma procedūru lietās, nostāju nosūtīt Eiropas Komisijai.

 
47.§
Latvijas nacionālā pozīcija "Par tematiskajiem mērķiem Centrālā Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programmas 2014. – 2020.gadam ietvaros"

TA-549 ____________________________________

(I.Kravale, V.Dombrovskis)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas nacionālo pozīciju Nr.1 "Par tematiskajiem mērķiem Centrālā Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programmas 2014.–2020.gadam ietvaros".

 
48.§
Latvijas nacionālā pozīcija "Eiropas Komisijas un Eiropas Savienības Augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos sagatavotais kopīgais paziņojums "Eiropas Savienības Informācijas tehnoloģiju drošības stratēģija: atvērta, neapdraudēta un droša elektroniskās informācijas telpa""

TA-567 ____________________________________

(M.Andžāns, NV.Dombrovskis)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas nacionālo pozīciju "Eiropas Komisijas un Eiropas Savienības Augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos sagatavotais kopīgais paziņojums "Eiropas Savienības Informācijas tehnoloģiju drošības stratēģija: atvērta, neapdraudēta un droša elektroniskās informācijas telpa"".

 
49.§
Latvijas nacionālā pozīcija "Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par pasākumiem augsta kopējā tīklu un informācijas drošības līmeņa nodrošināšanai Eiropas Savienībā"

TA-569 ____________________________________

(M.Andžāns, V.Dombrovskis)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas nacionālo pozīciju Nr.1 "Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par pasākumiem augsta kopējā tīklu un informācijas drošības līmeņa nodrošināšanai Eiropas Savienībā".

 
50.§
Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Vides ministru padomes 2013.gada 21.marta sanāksmei

TA-570 ____________________________________

(D.Vilkaste, V.Dombrovskis)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas nacionālās pozīcijas Vides ministru padomes 2013.gada 21.marta sanāksmē izskatāmajos jautājumos:
2.1. pozīcija "Par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas grozījumiem 2011/92/EU par dažu sabiedrisku un privātu projektu ietekmes uz vidi novērtējumu";
2.2. pozīcija "Par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai par "Piekļuvi ģenētiskajiem resursiem un godīgu un vienlīdzīgu to ieguvumu sadali, kas gūti no šo resursu izmantošanas Savienībā"".
3. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretāram A.Antonovam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Vides ministru padomes sanāksmē 2013.gada 21.martā.

 
51.§
Latvijas nacionālā pozīcija "Par Eiropas Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr.1346/2000 par maksātnespējas procedūrām"

TA-574 ____________________________________

(L.Medina, V.Dombrovskis)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas nacionālo pozīciju Nr.1 "Par Eiropas Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr.1346/2000 par maksātnespējas procedūrām".

 
52.§
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības ārlietu ministru neformālajā (Gimnihas) sanāksmē 2013.gada 22.-23.martā izskatāmajiem jautājumiem

TA-577-IP ____________________________________

(E.Rinkēvičs, V.Dombrovskis)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Ārlietu ministram E.Rinkēvičam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības ārlietu ministru neformālajā (Gimnihas) sanāksmē 2013.gada 22.-23.martā.

 
53.§
Par Ministru kabineta 2012.gada 31.jūlija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.42 56.§) "Informatīvais ziņojums "Par Latvijas un Krievijas pārrobežu sadarbības programmas ieviešanu Eiropas Kaimiņattiecību instrumenta ietvaros 2014.-2020.gadā"" 3.punktā dotā uzdevuma izpildi

TA-430-IP ____________________________________

(I.Kravale, V.Dombrovskis)

 

Ņemot vērā iesniegto informāciju, pagarināt Ministru kabineta 2012.gada 31.jūlija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.42 56.§) "Informatīvais ziņojums "Par Latvijas un Krievijas pārrobežu sadarbības programmas ieviešanu Eiropas Kaimiņattiecību instrumenta ietvaros 2014.-2020.gadā"" 3.punktā dotā uzdevuma izpildes termiņu līdz 2013.gada 31.jūlijam.

 

54.§
Informatīvais ziņojums "Par Latvijas tiešo interešu jomām Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) komitejās un darba grupās" un Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-535-IP ____________________________________

()

Ierobežotas pieejamības informācija
 
55.§
Informatīvais ziņojums "Par pedagogu darba samaksas reformas īstenošanas gaitu"

____________________________________

(S.Liepiņa, V.Dombrovskis)

 

Pieņemt zināšanai Izglītības un zinātnes ministrijas pārstāves sniegto informāciju, ka Izglītības un zinātnes ministrijā noris darbs pie pedagogu darba samaksas reformas īstenošanas gaitas analīzes, kā arī vispārējās un profesionālās izglītības pedagogu motivācijas, atalgojuma un profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas sasaistes programmas. Ja programmas īstenošanas uzsākšanai būs nepieciešams papildu finansējums, jautājumu izskatīt kā jauno politikas iniciatīvu, un Izglītības un zinātnes ministrijai saskaņā ar Ministru kabineta 2013.gada 5.februāra rīkojuma Nr.40 „Par likumprojekta „Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2014., 2015. un 2016.gadam” un likumprojekta „Par valsts budžetu 2014.gadam” sagatavošanas grafiku” pielikuma 4.punktu iesniegt to Finanšu ministrijā un Pārresoru koordinācijas centrā līdz 2013.gada 3.jūnijam. 
56.§
Informatīvais ziņojums "Par zinātnes bāzes finansējuma palielināšanu pakāpeniska pieauguma nodrošināšanai"

TA-583 ____________________________________

(S.Liepiņa, L.Sīka, I.Stepanova, D.Pavļuts, V.Dombrovskis)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Izglītības un zinātnes ministrijai turpināt darbu zinātnes nozares izvērtēšanā un finansējuma pakāpeniska pieauguma aprēķināšanā, ņemot vērā valsts budžeta iespējas. Jautājumu par zinātnes bāzes finansējuma palielinājumu izskatīt kā jauno politikas iniciatīvu, un Izglītības un zinātnes ministrijai saskaņā ar Ministru kabineta 2013.gada 5.februāra rīkojuma Nr.40 „Par likumprojekta „Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2014., 2015. un 2016.gadam” un likumprojekta „Par valsts budžetu 2014.gadam” sagatavošanas grafiku” pielikuma 4.punktu iesniegt to Finanšu ministrijā un Pārresoru koordinācijas centrā līdz 2013.gada 3.jūnijam.

 
57.§
Informatīvais ziņojums "Par valsts budžeta finansējuma normatīviem augstākās izglītības iestādēs un priekšlikumiem par nepieciešamību nodrošināt vienādu koeficientu piemērošanu augstākās izglītības iestādēm"

TA-587 ____________________________________

(S.Liepiņa, M.Mekša, G.Puķītis, I.Stepanova, B.Bāne, V.Dombrovskis)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Atbalstīt Izglītības un zinātnes ministrijas priekšlikumu palielināt Izglītības un zinātnes ministrijas pamatbudžeta bāzes izdevumus 2014., 2015. un 2016.gadam budžeta apakšprogrammai 03.11.00 „Koledžas” 1 478 322 latu apmērā ik gadu un Kultūras ministrijas priekšlikumu palielināt Kultūras ministrijas pamatbudžeta bāzes izdevumus 2014., 2015. un 2016.gadam budžeta programmai 20.00.00 „Kultūrizglītība” 683 530 latu apmērā ik gadu, lai nodrošinātu Izglītības un zinātnes ministrijas koledžās un Kultūras ministrijas augstskolās valsts budžeta minimālo studiju izmaksu koeficientu 83% apmērā.
3. Jautājumu par nepieciešamo valsts budžeta studiju izmaksu koeficienta pieaugumu augstskolās virs šī protokolēmuma 2.punktā minētā līmeņa izskatīt kā jauno politikas iniciatīvu, un Izglītības un zinātnes ministrijai saskaņā ar Ministru kabineta 2013.gada 5.februāra rīkojuma Nr.40 „Par likumprojekta „Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2014., 2015. un 2016.gadam” un likumprojekta „Par valsts budžetu 2014.gadam” sagatavošanas grafiku” pielikuma 4.punktu iesniegt to Finanšu ministrijā un Pārresoru koordinācijas centrā līdz 2013.gada 3.jūnijam.

 
58.§
Informatīvais ziņojums "Par ministriju un citu centrālo valsts iestāžu valsts pamatbudžeta un valsts speciālā budžeta bāzi 2014., 2015. un 2016.gadam (tajā skaitā valsts pamatfunkciju īstenošanai un ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai)"

TA-455-IP ____________________________________

(B.Bāne, I.Circene, E.Sprūdžs, I.Stepanova, R.Kozlovskis, V.Dombrovskis)

 

1. Apstiprināt ministriju un citu centrālo valsts iestāžu (turpmāk – ministrijas) valsts pamatbudžeta un valsts speciālā budžeta bāzi 2014., 2015. un 2016.gadam (tajā skaitā valsts pamatfunkciju īstenošanai un ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai) saskaņā ar informatīvā ziņojuma „Par ministriju un citu centrālo valsts iestāžu valsts pamatbudžeta un valsts speciālā budžeta bāzi 2014., 2015. un 2016.gadam (tajā skaitā valsts pamatfunkciju īstenošanai un ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai)” pielikumu.
2. Atbalstīt Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšlikumus palielināt pamatbudžeta bāzes izdevumus 2014., 2015. un 2016.gadam 20 000 latu apmērā katru gadu apsardzes pakalpojumu apmaksai, 2014.gadam 5 100 latu apmērā un 2015. un 2016.gadam 1 100 latu apmērā ik gadu specifiskas lietošanas materiālu un inventāra iegādei.
3. Atbalstīt Aizsardzības ministrijas priekšlikumu palielināt Aizsardzības ministrijas pamatbudžeta bāzes izdevumus budžeta programmā 28.00.00 „Ģeodēzija un kartogrāfija” 2014.gadam 170 315 latu apmērā (tajā skaitā izdevumiem atlīdzībai 93 182 lati), 2015.gadam 139 795 latu apmērā (tajā skaitā izdevumiem atlīdzībai 93 182 lati), 2016.gadam 143 595 latu apmērā (tajā skaitā izdevumiem atlīdzībai 93 182 lati) un turpmākajiem gadiem 134 175 latu apmērā (tajā skaitā izdevumiem atlīdzībai 93 182 lati) ik gadu, lai nodrošinātu ortofotokaršu sagatavošanu intensīvā ciklā un to bezmaksas nodošanu lietošanai valsts un pašvaldību funkciju izpildei, nepalielinot Aizsardzības ministrijas esošo amata vietu skaitu.
4. Atbalstīt Aizsardzības ministrijas priekšlikumu pamatbudžeta bāzes izdevumu izmaiņām, apakšprogrammas 22.12.00 „Nacionālo bruņoto spēku uzturēšana” ietvaros ilgtermiņa projektam „Valsts kartogrāfijas sistēmas izveide” 2014.gadā samazinot izdevumus pamatkapitāla veidošanai 1 272 latu apmērā un ilgtermiņa projektam „Jūras spēku patruļkuģu būve” attiecīgi palielinot izdevumus precēm un pakalpojumiem 1 272 latu apmērā, lai nodrošinātu precizēto līgumsaistību izpildi.
5. Atbalstīt Aizsardzības ministrijas un Labklājības ministrijas priekšlikumu palielināt Labklājības ministrijas pamatbudžeta bāzes izdevumus apakšprogrammā 05.37.00 „Sociālās integrācijas valsts aģentūras administrēšana un profesionālās un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu nodrošināšana” 2015.gadā un 2016.gadā 77 760 latu apmērā (tai skaitā izdevumus atlīdzībai 29 235 latu apmērā) ik gadu, paredzot savstarpējo transfertu no Aizsardzības ministrijas budžeta apakšprogrammas 22.12.00 „Nacionālo bruņoto spēku uzturēšana”, tās ietvaros veicot pārdali starp izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām, lai nodrošinātu sociālās rehabilitācijas ar ārstniecības pakalpojumu sniegšanu Nacionālo bruņoto spēku karavīriem pēc atgriešanās no starptautiskajām operācijām.
6. Atbalstīt Ārlietu ministrijas priekšlikumu precizēt un palielināt ieņēmumu no valsts nodevas par vīzu izsniegšanu prognozi 2014., 2015. un 2016.gadam 440 000 latu apmērā ik gadu, lai nodrošinātu algas pabalstu izmaksu atbilstoši Ministru kabineta 2010.gada 29.jūnija noteikumos Nr.602 „Noteikumi par pabalstu un kompensāciju apmēriem diplomātiskā un konsulārā dienesta amatpersonām (darbiniekiem), valsts tiešās pārvaldes amatpersonām (darbiniekiem), karavīriem, prokuroriem un sakaru virsniekiem par dienestu ārvalstīs un to izmaksas kārtību” paredzētajam apmēram.
7. Atbalstīt Finanšu ministrijas priekšlikumu palielināt 74.resora „Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” pamatbudžeta bāzes izdevumus budžeta programmā 01.00.00 „Apropriācijas rezerve” 2014., 2015. un 2016.gadam 1 500 000 latu apmērā ik gadu.
8. Atbalstīt Finanšu ministrijas priekšlikumu palielināt 74.resora „Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” pamatbudžeta bāzes izdevumus budžeta programmā 02.00.00 „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” 2014.gadam 795 204 latu apmērā un 2015. un 2016.gadam 4 272 719 latu apmērā ik gadu.
9. Daļēji atbalstīt Iekšlietu ministrijas priekšlikumu un palielināt Iekšlietu ministrijas pamatbudžeta bāzes izdevumus programmā 10.00.00 „Valsts robežsardzes darbība” 27 227 latu apmērā 2014., 2015. un 2016.gadā ik gadu saņemto stacionāro radiometru uzturēšanai.
10. Daļēji atbalstīt Iekšlietu ministrijas priekšlikumu un palielināt Iekšlietu ministrijas pamatbudžeta bāzes izdevumus apakšprogrammā 11.01.00 „Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde” 14 760 latu apmērā 2014., 2015. un 2016.gadā ik gadu Nacionālās vīzu informācijas sistēmas ielūguma reģistra uzturēšanai.
11. Daļēji atbalstīt Iekšlietu ministrijas priekšlikumu un palielināt Iekšlietu ministrijas pamatbudžeta bāzes izdevumus apakšprogrammā 11.01.00 „Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde” 12 939 latu apmērā 2014., 2015. un 2016.gadā ik gadu Elektronisko dokumentu arhīva uzturēšanai.
12. Daļēji atbalstīt Iekšlietu ministrijas priekšlikumu un palielināt Iekšlietu ministrijas pamatbudžeta bāzes izdevumus apakšprogrammā 02.03.00 „Vienotās sakaru un informācijas sistēmu uzturēšana un vadība” 67 866 latu apmērā 2014., 2015. un 2016.gadā ik gadu Kriminālās informācijas reģistrācijas sistēmas datu bāžu licenču uzturēšanai.
13. Daļēji atbalstīt Iekšlietu ministrijas priekšlikumu un palielināt Iekšlietu ministrijas pamatbudžeta bāzes izdevumus apakšprogrammā 02.03.00 „Vienotās sakaru un informācijas sistēmu uzturēšana un vadība” 20 842 latu apmērā 2014., 2015. un 2016.gadā ik gadu Vienotā notikumu reģistra datu bāžu licenču uzturēšanai.
14. Daļēji atbalstīt Zemkopības ministrijas priekšlikumu un palielināt Zemkopības ministrijas pamatbudžeta bāzes izdevumus programmā 97.00.00 „Nozaru vadība un politikas plānošana” 2014., 2015. un 2016.gadam 208 554 latu apmērā ik gadu, lai nodrošinātu Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu tālāku uzturēšanu.
15. Palielināt Labklājības ministrijas pamatbudžeta bāzes izdevumus apakšprogrammā 05.37.00 „Sociālās integrācijas valsts aģentūras administrēšana un profesionālās un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu nodrošināšana” 2014.gadā un turpmāk ik gadu 466 444 latu apmērā, tai skaitā izdevumus atlīdzībai ne vairāk kā 249 035 latu apmērā, lai nodrošinātu sociālās rehabilitācijas pakalpojumus personām ar funkcionālajiem traucējumiem, kuras strādā. Labklājības ministrijai līdz 2013.gada 22.martam iesniegt Finanšu ministrijā detalizētu informāciju un aprēķinus par minētā papildu finansējuma apmēru sadalījumā par izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām, tai skaitā norādot papildu nepieciešamo amatu vietu skaitu. Labklājības ministrija, ņemot vērā faktiski saņēmušo un turpmāk plānojamo rehabilitējamo personu ar funkcionālajiem traucējumiem pēc darbspējas vecuma, kuras strādā, skaitu, var iesniegt priekšlikumu par papildu nepieciešamo valsts budžeta finansējuma apmēru 2015.gadam un turpmākajiem gadiem un jautājums par papildu valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu 2015.gadam un turpmākajiem gadiem skatāms Ministru kabinetā likumprojekta par valsts budžetu kārtējam gadam un likumprojekta par vidēja termiņa budžeta ietvaru sagatavošanas un izskatīšanas procesā.
16. Palielināt Labklājības ministrijas pamatbudžeta bāzes izdevumus Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu tālākai uzturēšanai 2014.gadā un turpmāk ik gadu 57 072 latu apmērā, tai skaitā izdevumus atlīdzībai vienai jaunai amata vietai 14 072 latu apmērā (atalgojumam 11 340 latu apmērā) un izdevumus precēm un pakalpojumiem 43 000 latu apmērā, tai skaitā šādās apakšprogrammās:
16.1. 01.01.00 „Nozares vadība” 41 072 latu apmērā, tai skaitā izdevumus atlīdzībai 14 072 latu apmērā (atalgojumam 11 340 latu apmērā), izveidojot vienu jaunu amata vietu, un izdevumus precēm un pakalpojumiem 27 000 latu apmērā, lai nodrošinātu Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta „Sociālās politikas monitoringa sistēmas pilnveide – SPP vienotās informācijas sistēmas izstrāde, ieviešana un e-pakalpojumu attīstīšana” ietvaros izstrādātās Valsts sociālās politikas monitoringa informācijas sistēmas uzturēšanu;
16.2. 05.37.00 „Sociālās integrācijas valsts aģentūras administrēšana un profesionālās un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu nodrošināšana” izdevumus precēm un pakalpojumiem 1 000 latu apmērā, lai nodrošinātu Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta „Infrastruktūras uzlabošana, IKT un aprīkojuma modernizēšana Jūrmalas profesionālajā vidusskolā” ietvaros iegādātās vēdināšanas sistēmas uzturēšanu;
16.3. 05.62.00 „Invaliditātes ekspertīžu nodrošināšana” izdevumus precēm un pakalpojumiem 15 000 latu apmērā, lai nodrošinātu Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta „Arhīva datu digitalizācija un e-pakalpojumu ieviešana” ietvaros izveidotās Invaliditātes informatīvās sistēmas uzturēšanu.
17. Daļēji atbalstīt Kultūras ministrijas priekšlikumu par finansējuma piešķiršanu valsts kapitālsabiedrībām un, lai nodrošinātu valsts deleģēto funkciju realizāciju, kas ļautu īstenot radošus un uz izcilību vērstus kultūras pasākumus un projektus, palielināt bāzes izdevumus 2014., 2015. un 2016.gadam ik gadu Kultūras ministrijas budžeta apakšprogrammā 19.07.00 „Profesionālā māksla” 773 868 latu apmērā, tai skaitā VSIA „Jaunais Rīgas teātris” 37 706 latu apmērā, VSIA „Latvijas Nacionālais teātris” 58 910 latu apmērā, VSIA „Dailes teātris” 82 590 latu apmērā, VSIA „Latvijas Leļļu teātris” 10 445 latu apmērā, VSIA „Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātris” 53 919 latu apmērā, VSIA „Daugavpils teātris” 26 201 lata apmērā, VSIA „Valmieras drāmas teātris” 120 117 latu apmērā, VSIA „Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris” 160 156 latu apmērā, VSIA „Valsts Akadēmiskais koris „Latvija”” 12 666 latu apmērā, VSIA „Kremerata Baltica” 20 628 latu apmērā, VSIA „Latvijas Koncerti” 83 150 latu apmērā, VSIA „Liepājas Simfoniskais orķestris” 59 845 latu apmērā, VSIA „Rīgas Cirks” 41 535 latu apmērā, SIA „Starptautiskā Rakstnieku un tulkotāju māja” 6 000 latu apmērā.
18. Atbalstīt Veselības ministrijas priekšlikumu 2014., 2015. un 2016.gada bāzes izdevumos apakšprogrammas 45.01.00 „Veselības aprūpes finansējuma administrēšana un ekonomiskā novērtēšana” ietvaros veikt līdzekļu pārdali starp izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām, no ieņēmumiem no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem palielinot izdevumus atlīdzībai 102 498 latu apmērā, tai skaitā atalgojumam 82 600 latu apmērā, un attiecīgi samazinot izdevumus precēm un pakalpojumiem, nemainot ieņēmumu no maksas pakalpojumiem kopējo apjomu un katra pakalpojuma cenu. Vienlaikus Veselības ministrijai izvērtēt nepieciešamību veikt grozījumus Ministru kabineta 2011.gada 1.novembra noteikumos Nr.844 „Noteikumi par Nacionālā veselības dienesta maksas pakalpojumu cenrādi”.
19. Atbalstīt Izglītības un zinātnes ministrijas priekšlikumu palielināt Izglītības un zinātnes ministrijas pamatbudžeta bāzes izdevumus 2014., 2015. un 2016.gadam budžeta apakšprogrammai 03.11.00 „Koledžas” 1 478 322 latu apmērā ik gadu un Kultūras ministrijas priekšlikumu palielināt Kultūras ministrijas pamatbudžeta bāzes izdevumus 2014., 2015. un 2016.gadam budžeta programmai 20.00.00 „Kultūrizglītība” 683 530 latu apmērā ik gadu, lai nodrošinātu Izglītības un zinātnes ministrijas koledžās un Kultūras ministrijas augstskolās valsts budžeta minimālo studiju izmaksu koeficientu 83% apmērā.
20. Finanšu ministrijai atbilstoši Ministru kabinetā pieņemtajiem lēmumiem par šā protokola 2. - 19.punktā minētajiem jautājumiem precizēt pamatbudžeta bāzes izdevumus 2014., 2015. un 2016.gadam.
21. Atbalstīt Iekšlietu ministrijas priekšlikumu un pēc likumprojekta „Grozījumi Latvijas Republikas valsts robežas likumā” pieņemšanas Finanšu ministrijai palielināt Iekšlietu ministrijas pamatbudžeta bāzes izdevumus programmā 10.00.00 „Valsts robežsardzes darbība” 52 410 latu apmērā 2014., 2015. un 2016.gadā ik gadu, lai nodrošinātu kravas transportlīdzekļu reģistrāciju valsts robežas šķērsošanai Terehovas robežšķērsošanas vietā.
22. Kultūras ministrijai izvērtēt un nepieciešamības gadījumā iekļaut jauno politikas iniciatīvu sarakstā pieprasījumu par papildu finansējuma piešķiršanu kapitālo izdevumu segšanai valsts kapitālsabiedrībās, lai nodrošinātu valsts deleģēto funkciju realizāciju.
23. Pieņemt zināšanai, ka Izglītības un zinātnes ministrija saskaņo 62.resora „Mērķdotācijas pašvaldībām" programmas 05.00.00 „Mērķdotācijas pašvaldībām – pašvaldību izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām” bāzes izdevumus 2014., 2015. un 2016.gadam un nepieprasa papildu finansējumu bāzei šim mērķim.
24. Finanšu ministrijai, ņemot vērā aktuālākās prognozes Eiropas Reģionālās attīstības fonda, Eiropas Sociālā fonda, Kohēzijas fonda, Eiropas Lauksaimniecības garantijas fonda, Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda 2014.-2020.gada plānošanas perioda projektu un pasākumu īstenošanā, izvērtēt 74.resora „Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” programmā 80.00.00 „Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentiem un pārējai ārvalstu finanšu palīdzībai” plānotā finansējuma apjomu un nepieciešamības gadījumā 2013.gada 29.jūlijā vienlaikus ar informatīvo ziņojumu par jaunajām politikas iniciatīvām iesniegt priekšlikumus par nepieciešamajām izmaiņām programmas finansējumā.
25. Atļaut Finanšu ministrijai precizēt valsts budžeta bāzes izdevumus 2014., 2015. un 2016.gadam Ministru kabineta 2013.gada 5.marta sēdes protokola Nr.13 44.§ 40.punktā minētajos gadījumos.

 
59.§
Informatīvais ziņojums "Par telpām Latvijas Republikas vēstniecības Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotajā Karalistē Konsulārajai nodaļai"

TA-534-DV ____________________________________

()

Dienesta vajadzībām
 
60.§
Konfidenciāli

62-k____________________________________

()

.
 
61.§
Informatīvais ziņojums "Par Latvijas Republikas gāzes tirgus tehniskās diversifikācijas risinājumiem"

TA-512-IP ____________________________________

(D.Pavļuts, J.Pūce, I.Mēkons, M.Tarlaps, N.Kļava, J.Miķelsons, A.Pabriks, I.Circene, I.Viņķele, E.Sprūdžs, E.Rinkēvičs, A.Dāvis, D.Merirands, A.Vilks, A.Matīss, V.Dombrovskis)

 

Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.

 

Sēdi slēdz plkst. 18.05


Ministru prezidents V.Dombrovskis

Valsts kancelejas direktore
E.Dreimane

 

 12.11.2013.deklasificēts saskaņā ar ĀM 30.10.2013. vēstuli Nr.73/574-4030

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA SĒDE
___________________________________________________________

protokola izraksts

 

Rīgā

Nr.15

2013. gada 19.martā

 59.§

Informatīvais ziņojums "Par telpām Latvijas Republikas vēstniecības Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotajā Karalistē Konsulārajai nodaļai"
 TA-534-DV _____________________________________________________

(E.Rinkēvičs, I.Stepanova, A.Pabriks, M.Selga, V.Dombrovskis)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.

2. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

3. Pieņemt zināšanai, ka nekustamā īpašuma iegādei Londonā Latvijas Republikas vēstniecības vajadzībām Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotajā Karalistē un tā pielāgošanai rezidences un konsulārās nodaļas darbības nodrošināšanai ir nepieciešams papildu valsts budžeta finansējums ne vairāk kā 12 000 000 latu apmērā.

4. Jautājumu par nekustamā īpašuma iegādi Londonā Latvijas Republikas vēstniecības vajadzībām Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotajā Karalistē risināt atsevišķi.

 Ministru prezidents V.Dombrovskis

 Valsts kancelejas direktore E.Dreimane

Skatīt darba kārtību