Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 17

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.17

2013.gada 2.aprīlī

 

Sēdi vada

Ministru prezidents

 -

 V.Dombrovskis

Finanšu ministrs

-

A.Vilks

 

Piedalās:

Ārlietu ministrs

-

E.Rinkēvičs

Iekšlietu ministrs

-

R.Kozlovskis

Kultūras ministre

-

Ž.Jaunzeme-Grende

Labklājības ministre

-

I.Viņķele

Satiksmes ministrs

-

A.Matīss

Tieslietu ministrs

-

J.Bordāns

Veselības ministre

-

I.Circene

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

E.Sprūdžs

Zemkopības ministre

-

L.Straujuma

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Latvijas Bankas pārstāvis

-

E.Kušners

Valsts kontroliere

-

L.Karlsone

Valsts kancelejas direktore 

-

E.Dreimane

Valsts kancelejas direktora vietniece tiesību aktu lietās, Juridiskā departamenta vadītāja

 

-

I.Gailīte

Valsts kancelejas direktora vietniece valsts pārvaldes un cilvēkresursu attīstības jautājumos, Valsts pārvaldes attīstības departamenta vadītāja


 -

E.Upīte

 

Protokolē

Dokumentu nodrošinājuma departamenta vadītāja

 

Sēdi sāk plkst.12.00

-

L.Peinberga

1.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumos Nr.245 "Zemkopības ministrijas nolikums""

TA-622 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
2.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 26.aprīļa noteikumos Nr.319 "Noteikumi par atkritumu reģenerācijas un apglabāšanas veidiem""

TA-433 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
3.§
Rīkojuma projekts "Par valsts kustamās mantas nodošanu Valsts robežsardzei"

TA-447 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
4.§
Par Ministru kabineta 2012.gada 24.jūlija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.41 4.§) "Noteikumu projekts "Vietējā ģeodēziskā tīkla noteikumi"" 4.punktā dotā uzdevuma izpildi

TA-327 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Ņemot vērā aizsardzības ministra iesniegto informāciju, pagarināt Ministru kabineta 2012.gada 24.jūlija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.41 4.§) "Noteikumu projekts "Vietējā ģeodēziskā tīkla noteikumi"" 4.punktā dotā uzdevuma izpildes termiņu līdz 2013.gada 15.maijam.

 
5.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 8.februāra rīkojumā Nr.68 "Par pretendentu un ierēdņu vērtēšanas komisiju""

TA-504 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
6.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2012.gada 11.septembra rīkojumā Nr.431 "Par pretendentu un ierēdņu vērtēšanas komisiju""

TA-505 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
7.§
Noteikumu projekts "Programmas "Inovācijas "zaļās" ražošanas jomā" īstenošanas kārtība"

TA-640 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
8.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu nodošanu Zemkopības ministrijas valdījumā"

TA-265 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
9.§
Instrukcijas projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 20.janvāra instrukcijā Nr.2 "Kārtība, kādā valsts budžeta iestādes sagatavo un apstiprina valsts budžeta programmu, apakšprogrammu un pasākumu tāmes kārtējam gadam""

TA-398 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto instrukcijas projektu.
Valsts kancelejai sagatavot instrukcijas projektu parakstīšanai.
 
10.§
Rīkojuma projekts "Par valsts meža zemes "Stari" Gātciemā, Salas pagastā, Babītes novadā, atsavināšanu"

TA-310 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
11.§
Rīkojuma projekts "Par Finanšu ministrijas valdījumā esoša nekustamā īpašuma Rīgas ielā 10B, Olainē, Olaines novadā, nodošanu Tieslietu ministrijas valdījumā"

TA-404 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Konceptuāli atbalstīt Valsts robežsardzes Aizturēto ārzemnieku izmitināšanas centra, Valsts robežsardzes Rīgas pārvaldes Atgriešanas un patvēruma meklētāju dienesta un Rīgas I kategorijas dienesta izvietošanu šādos valsts nekustamajos īpašumos:
2.1. nekustamajā īpašumā – būvē (būves kadastra apzīmējums 0100 088 0062 001) – Čiekurkalna 7.šķērslīnijā 7A, Rīgā;
2.2. nekustamajā īpašumā (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 0100 088 0062) – zemes vienībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 0100 088 0062) – Čiekurkalna 7.šķērslīnijā 7A, Rīgā;
2.3. nekustamajā īpašumā (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 0100 588 0041) – būvē (būves kadastra apzīmējums 0100 088 0158 001) – Čiekurkalna 7.šķērslīnijā 7, Rīgā;
2.4. nekustamajā īpašumā (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 0100 088 0110) – zemes vienībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 0100 088 0110) – Čiekurkalna 7.šķērslīnijā bez numura, Rīgā.
3. Finanšu ministrijai (valsts akciju sabiedrībai "Valsts nekustamie īpašumi") līdz 2013.gada 1.septembrim:
3.1. normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā iesniegt Ministru kabinetā attiecīgus tiesību aktu projektus saistībā ar Aizturēto ārzemnieku izmitināšanas centra, Valsts robežsardzes Rīgas pārvaldes Atgriešanas un patvēruma meklētāju dienesta un Rīgas I kategorijas dienesta izvietošanai nepieciešamajiem nekustamajiem īpašumiem:
3.1.1. tiesību akta projektu par grozījumu Ministru kabineta 2012.gada 25.aprīļa rīkojumā Nr.188 "Par valsts nekustamās mantas pārdošanu'', paredzot svītrot rīkojuma 1.1.apakšpunktu par nekustamā īpašuma (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 0100 588 0041) – būves (būves kadastra apzīmējums 0100 088 0158 001) – Čiekurkalna 7.šķērslīnijā 7, Rīgā, pārdošanu;
3.1.2. tiesību akta projektu par grozījumu Ministru kabineta 2010.gada 10.novembra rīkojumā Nr.648 "Par zemes vienību Rīgas administratīvajā teritorijā piederību vai piekritību valstij un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda attiecīgās ministrijas vai valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" personā", iekļaujot rīkojuma 11.pielikumā (zemes vienības Rīgas administratīvajā teritorijā, kuras saglabājamas valsts īpašumā un nododamas Finanšu ministrijas valdījumā) zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 0100 088 0062) Čiekurkalna 7.šķērslīnijā 7A, Rīgā;
3.2. ierakstīt zemesgrāmatā būvi (būves kadastra apzīmējums 0100 088 0062 001) un zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 0100 088 0062) Čiekurkalna 7.šķērslīnijā 7A, Rīgā;
3.3. risināt jautājumu par nekustamā īpašuma (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 0100 088 0158) – zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 0100 088 0158) – Čiekurkalna 7.šķērslīnijā bez numura, Rīgā, atsavināšanu sabiedrības vajadzībām.
4. Lai īstenotu Aizturēto ārzemnieku izmitināšanas centra, Valsts robežsardzes Rīgas pārvaldes Atgriešanas un patvēruma meklētāju dienesta un Rīgas I kategorijas dienesta attīstības projektu, Iekšlietu ministrijai sadarbībā ar Finanšu ministriju (valsts akciju sabiedrību "Valsts nekustamie īpašumi") sešu mēnešu laikā pēc šī protokollēmuma 3.punktā minēto uzdevumu izpildes veikt izvēlētā valsts nekustamā īpašuma pielāgošanas provizorisko izmaksu aprēķinu, kas paredz papildu finanšu līdzekļu piešķiršanu un ilgtermiņa saistību uzņemšanos, un iesniegt attiecīgus priekšlikumus Ministru kabinetā. Priekšlikumus izskatīt Ministru kabinetā likumprojekta par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2015.–2017.gadam un likumprojekta par valsts budžetu 2015.gadam sagatavošanas procesā kopā ar visu ministriju papildu finanšu resursu pieprasījumiem.

 
12.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamās mantas "Mucnieki", Ugāles pagastā, Ventspils novadā, domājamo daļu pārdošanu"

TA-464 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
13.§
Likumprojekts "Grozījumi Biometrijas datu apstrādes sistēmas likumā"

TA-403 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir iekšlietu ministrs.
 
14.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par 2013./2014.mācību gada un mācību semestru sākuma un beigu laiku"

TA-476 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
15.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumos Nr.922 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.2.1.1.3.apakšaktivitātes "Atbalsts sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošanas kvalitātes uzlabošanai un īstenošanai" otro projekta iesnieguma atlases kārtu""

TA-477 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
16.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu Zemkopības ministrijas valdījumā"

TA-293 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
17.§
Par Ministru kabineta 2012.gada 18.decembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.71 15.§) "Noteikumu projekts "Īpaši aizsargājamā kultūras pieminekļa – Turaidas muzejrezervāts nolikums"" 2.punktā dotā uzdevuma izpildes termiņa pagarināšanu

TA-586 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Ņemot vērā iesniegto informāciju par Ministru kabineta 2012.gada 18.decembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.71 15.§) "Noteikumu projekts "Īpaši aizsargājamā kultūras pieminekļa - Turaidas muzejrezervāts nolikums"" 2.punktā dotā uzdevuma izpildi, pagarināt tā izpildes termiņu līdz 2013.gada 1.septembrim.
 
18.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu pirkšanu valsts autoceļa E22 posma Rīga (Tīnūži)–Koknese rekonstrukcijas projekta īstenošanai"

TA-495 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Satiksmes ministrijai pirkt nekustamā īpašuma "Rīti" (nekustamā īpašuma kadastra Nr.7464 003 0016) zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 7464 003 0175) daļu "Rīti A" 0,13 ha platībā un "Rīti P" 0,2333 ha platībā - Lēdmanes pagastā, Lielvārdes novadā, par Ls 2500,00, tai skaitā:
2.1. par daļu "Rīti A" 0,13 ha platībā Ls 900,00;
2.2. par daļu "Rīti P" 0,2333 ha platībā Ls 1600,00.

 
19.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2004.gada 15.aprīļa noteikumos Nr.308 "Noteikumi par valsts nodevu ieraksta izdarīšanai biedrību un nodibinājumu reģistrā""

TA-554 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
20.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 8.novembra noteikumos Nr.849 "Noteikumi par arodbiedrību reģistrācijas valsts nodevas apmēru, tās samaksas kārtību un atvieglojumiem""

TA-555 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
21.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 20.februāra noteikumos Nr.140 "Noteikumi par ierakstu izdarīšanas Uzņēmumu reģistra žurnālā un komercreģistrā, kā arī iesniedzamo dokumentu reģistrēšanas valsts nodevu""

TA-545 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
22.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 7.aprīļa noteikumos Nr.307 "Noteikumi par valsts nodevu ieraksta izdarīšanai reliģisko organizāciju un to iestāžu reģistrā""

TA-547 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
23.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 27.oktobra noteikumos Nr.1231 "Noteikumi par laulāto mantisko attiecību reģistrācijas valsts nodevu""

TA-553 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
24.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 23.janvāra noteikumos Nr.77 "Noteikumi par valsts nodevu par ierakstu izdarīšanu politisko partiju reģistrā""

TA-551 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
25.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 22.septembra noteikumos Nr.1088 "Noteikumi par masu informācijas līdzekļu reģistrācijas valsts nodevu""

TA-552 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
26.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 29.marta noteikumos Nr.205 "Noteikumi par valsts nodevu ieraksta izdarīšanai šķīrējtiesu reģistrā""

TA-546 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
27.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Kārklu ielā 67, Jelgavā, nodošanu Jelgavas pilsētas pašvaldības īpašumā"

TA-489 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
28.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 15.aprīļa noteikumos Nr.184 "Prasības darbībām ar biocīdiem""

TA-435 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
29.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par stacionāru piesārņojuma avotu emisijas limita projektu izstrādi"

TA-437 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
30.§
Noteikumu projekts "Pamatziņojuma izstrādes kārtība un saturs"

TA-488 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
31.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par atkritumu dalītu savākšanu, sagatavošanu atkārtotai izmantošanai, pārstrādi un materiālu reģenerāciju"

TA-379 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
32.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 22.decembra noteikumos Nr.1075 "Noteikumi par vides aizsardzības valsts statistikas pārskatu veidlapām""

TA-429 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
33.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā ierobežojama gaistošo organisko savienojumu emisija no iekārtām, kurās izmanto organiskos šķīdinātājus"

TA-431 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
34.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā novēršama, ierobežojama un kontrolējama gaisu piesārņojošo vielu emisija no sadedzināšanas iekārtām"

TA-491 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
35.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām""

TA-418 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir zemkopības ministrs.
 
36.§
Noteikumu projekts "Ģenētisko resursu mežaudžu izveidošanas un apsaimniekošanas kārtība"

TA-627 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
37.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Mežkolni" Dricānu pagastā, Rēzeknes novadā, īpašuma tiesību ierakstīšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda Zemkopības ministrijas personā"

TA-203 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
38.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu pašvaldību īpašumā"

TA-395 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
39.§
Noteikumu projekts "Tarifu aprēķināšanas metodika elektronisko plašsaziņas līdzekļu televīzijas programmu izplatīšanai ar zemes raidītājiem"

TA-414 ____________________________________

(E.Beļskis, V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
40.§
Protokollēmuma projekts "Par iepirkuma "Autoceļa P40 Alūksne – Zaiceva posma Kolberģi (Jaunalūksne) – Ploskums 4,14 –15,60 km rekonstrukcija" atklāta konkursa nolikuma projekta, līguma projekta un tehniskās specifikācijas atbilstību valsts interesēm"

TA-632 ____________________________________

(J.Lange, V.Dombrovskis)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informāciju.
2. Pieņemt zināšanai Finanšu ministrijas, Tieslietu ministrijas un Valsts kancelejas viedokli, ka no līguma priekšmeta viedokļa plānotajā iepirkumā nepastāv Eiropas Savienības fondu projekta neattiecināmo izmaksu rašanās risks.
3. Pieņemt zināšanai, ka pasūtītājs VAS "Latvijas Valsts ceļi" saglabā atbildību par iepirkuma procesa atbilstību normatīvajam regulējumam, tai skaitā par atklāta konkursa nolikuma projekta ietvaros izvēlēto saimniecisko, tehnisko un citu risinājumu, kas ietver arī atbildību par tādas informācijas atbilstību faktiskajai situācijai, pamatojoties uz kuru nolikums izstrādāts vai kas tajā ietverta, kā arī nolikuma prasību objektivitāti un pamatotību, ka minētais attiecas arī uz pienākumu novērst neattiecināmo izmaksu risku.

 
41.§
Protokollēmuma projekts "Par iepirkuma "Autoceļa P104 Tukums – Auce – Lietuvas robeža (Vītiņi) posma Vītiņi – Lietuvas robeža 65,22 – 68,04 km rekonstrukcija" atklāta konkursa nolikuma projekta, līguma projekta un tehniskās specifikācijas atbilstību valsts interesēm"

TA-637 ____________________________________

(J.Lange, V.Dombrovskis)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informāciju.
2. Pieņemt zināšanai Finanšu ministrijas, Tieslietu ministrijas un Valsts kancelejas viedokli, ka no līguma priekšmeta viedokļa plānotajā iepirkumā nepastāv Eiropas Savienības fondu projekta neattiecināmo izmaksu rašanās risks.
3. Pieņemt zināšanai, ka pasūtītājs VAS "Latvijas Valsts ceļi" saglabā atbildību par iepirkuma procesa atbilstību normatīvajam regulējumam, tai skaitā par atklāta konkursa nolikuma projekta ietvaros izvēlēto saimniecisko, tehnisko un citu risinājumu, kas ietver arī atbildību par tādas informācijas atbilstību faktiskajai situācijai, pamatojoties uz kuru nolikums izstrādāts vai kas tajā ietverta, kā arī nolikuma prasību objektivitāti un pamatotību, ka minētais attiecas arī uz pienākumu novērst neattiecināmo izmaksu risku.

 
42.§
Informatīvais ziņojums "Par grāmatvedības prasībām mikrouzņēmumu nodokļa maksātājiem un to vienkāršošanas iespējām"

TA-416 ____________________________________

(I.Lukšo, I.Liepa, V.Dombrovskis)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Finanšu ministrijai:
2.1. sagatavot un finanšu ministram līdz 2013.gada 31.maijam iesniegt noteiktā kārtībā izskatīšanai Ministru kabinetā grozījumus Ministru kabineta 2007.gada 20.marta noteikumos Nr.188 "Kārtība, kādā individuālie komersanti, individuālie uzņēmumi, zemnieku un zvejnieku saimniecības, citas fiziskās personas, kas veic saimniecisko darbību, kārto grāmatvedību vienkāršā ieraksta sistēmā", lai iekļautu atsevišķu regulējumu attiecībā uz mikrouzņēmumu nodokļa maksātājiem, paredzot atsevišķu ieņēmumu un izdevumu, pamatlīdzekļu un samaksātā mikrouzņēmumu nodokļa atspoguļošanas kārtību;
2.2. sadarbībā ar Ekonomikas ministriju, grāmatvedības jomas nevalstiskajām organizācijām un citiem sadarbības partneriem rast iespēju sagatavot grāmatvedības organizācijas dokumentu rokasgrāmatu tām SIA, kuras atbilst Gada pārskatu likuma 54. prim pantā norādītajai jaunajai komercsabiedrību kategorijai, un vienoties par tīmekļa vietnēm, kurās šī rokasgrāmata būs brīvi pieejama.
3. Ar Valsts kancelejas direktora 2012.gada 29.novembra rīkojumu Nr.78 "Par darba grupu" izveidotajai darba grupai izvērtēt un līdz 2013.gada 5.maijam sniegt priekšlikumus Ministru prezidentam par iespējamiem risinājumiem gadījumos, kad uzņēmumi, ļaunā nolūkā vienīgi formālu pazīmju dēļ izmantojot mikrouzņēmumu nodokļa maksātājiem piemērojamo režīmu, rod iespēju piedāvāt izdevīgākus nosacījumus iepirkumos salīdzinājumā ar uzņēmumiem, kas pakļaujas vispārējam nodokļu regulējumam.

 
43.§
Informatīvais ziņojums "Par faktiski veikto valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu pensiju apdrošināšanai ietekmi uz personu sociālo nodrošinājumu"

TA-531 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
Valsts kancelejai nosūtīt informatīvo ziņojumu Saeimai.
 
44.§
Informatīvais ziņojums "Par laika periodā no 2013.gada 1.janvāra līdz 2013.gada 28.februārim paveiktajiem un nākamajā atskaites periodā plānotajiem uzdevumiem Eiropas vienotās valūtas ieviešanai Latvijā"

TA-679 ____________________________________

(D.Kalsone, L.Medina, A.Antonovs, S.Bajāre, V.Dombrovskis)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Ministrijām līdz 2013.gada 30.aprīlim iesniegt Finanšu ministrijā informāciju par "Euro ieviešanas kārtības likuma" 32.panta piemērošanas gadījumu saistītajiem aprēķiniem. Tieslietu ministrija to daļu aprēķinu, kurus nevar pagūt sagatavot līdz 2013.gada 30.aprīlim, iesniedz Finanšu ministrijā līdz 2013.gada 1.jūnijam.
3. Ārlietu ministrijai, Ekonomikas ministrijai, Finanšu ministrijai, Iekšlietu ministrijai, Kultūras ministrijai, Labklājības ministrijai, Tieslietu ministrijai un Veselības ministrijai valsts specifiskām informācijas sistēmām, kas tiek pielāgotas no valsts budžeta līdzekļiem, nekavējoties uzsākt Latvijas Nacionālā euro ieviešanas plāna 1.pielikuma "Pasākumu plāns Eiropas vienotās valūtas ieviešanai Latvijā" Valsts administrācijas darba grupas Informācijas sistēmu sadaļas Is2.2.4 aktivitātes "Veikt izmaiņu izstrādi" īstenošanu.
4. Iekšlietu ministrijai, Izglītības un zinātnes ministrijai, Labklājības ministrijai un Tieslietu ministrijai nekavējoties iesniegt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā dokumentāciju, kas attiecas uz valsts specifisko informācijas sistēmu koncepciju un projekta pieteikumiem.
5. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai pēc šī protokollēmuma 4.punkta izpildes nekavējoties izskatīt minētos dokumentus un sniegt atzinumu vienoto euro informācijas sistēmu projektu īstenošanas uzsākšanai.
6. Ministrijām pastiprināt kontroli par valsts specifisko informācijas sistēmu un grāmatvedības un citu standartproduktu informācijas sistēmu pielāgošanu euro Latvijas Nacionālā euro ieviešanas plāna 1.pielikuma "Pasākumu plāns Eiropas vienotās valūtas ieviešanai Latvijā" noteiktajos termiņos.
7. Valsts kancelejai nosūtīt informatīvo ziņojumu un šo protokollēmumu Saeimai.

 
45.§
Atbildes projekts Latvijas Pašvaldību savienībai (par situāciju siltumapgādē)

SAN-378____________________________________

(J.Pūce, V.Dombrovskis)

 

Atbalstīt iesniegto atbildes projektu Latvijas Pašvaldību savienībai.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildi Latvijas Pašvaldību savienībai.
 
46.§
Atbildes projekts Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijai (par papildu finansējumu zinātnei 2013.gadā)

TA-481 ____________________________________

(B.Bāne, S.Batare, A.Siliņš, V.Dombrovskis)

 

1. Atbalstīt iesniegto atbildes projektu Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijai.
2. Finanšu ministrijai kopīgi ar Izglītības un zinātnes ministriju precizēt atbildes projektu, norādot arī, ka jautājums par zinātniskās darbības nodrošināšanu vēl tiek vērtēts, un finanšu ministram iesniegt precizēto projektu Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildi Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijai.

 
47.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-680 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
Noteikt, ka rīkojumu paraksta finanšu ministrs (otrais paraksts).
2. Jautājumu par papildu finansējuma piešķiršanu Pārresoru koordinācijas centram 2014.gadam un turpmākajiem gadiem komandējumu izdevumiem, personāla kvalifikācijas paaugstināšanai, kā arī kapacitātes stiprināšanai izskatīt Ministru kabinetā likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2014., 2015. un 2016.gadam" un likumprojekta "Par valsts budžetu 2014.gadam" sagatavošanas procesā kopā ar visu ministriju iesniegtajām jaunajām politikas iniciatīvām.

 
48.§
Latvijas Republikas nostājas projekts sniedzot rakstiskos apsvērumus prejudiciālā nolēmuma lūguma procesā Eiropas Savienības Tiesas lietā C-562/12 Liivimaa Lihaveis

TA-674-IP ____________________________________

(I.Kucina, V.Dombrovskis)

 

1. Apstiprināt Latvijas Republikas nostājas projektu sniedzot rakstiskus apsvērumus prejudiciālā nolēmuma procesā Eiropas Savienības Tiesas lietā C-562/12 Liivimaa Lihaveis.
2. Pilnvarot Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietnieku stratēģijas jautājumos I.Kalniņu un Tieslietu ministrijas Eiropas Savienības Tiesas departamenta juriskonsulti A.Nikolajevu pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Tiesas lietā C-562/12 Liivimaa Lihaveis.

 
49.§
Rīkojuma projekts "Par A.Zakarauska izdošanu Norvēģijas Karalistei"

TA-593 ____________________________________

(M.Lazdovskis, V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
50.§
Par grozījumiem Oglekļa prototipa fonda emisiju samazinājuma pirkuma līgumā

TA-651-IP ____________________________________

(I.Prūse, A.Dravniece, A.Antonovs, S.Bajāre, V.Dombrovskis)

 

1. Apstiprināt Otros grozījumus Oglekļa prototipa fonda emisiju samazinājuma pirkuma līgumā (Liepājas cieto atkritumu apsaimniekošanas projekts), kas sagatavots un noslēgts starp Latvijas Republiku un Starptautisko Rekonstrukcijas un attīstības banku kā oglekļa prototipa fonda pilnvaroto personu.
2. Finanšu ministram 10 (desmit) darba dienu laikā parakstīt Otros grozījumus Oglekļa prototipa fonda emisiju samazinājuma pirkuma līgumā (Liepājas cieto atkritumu apsaimniekošanas projekts), kas sagatavots un noslēgts starp Latvijas Republiku un Starptautisko Rekonstrukcijas un attīstības banku kā oglekļa prototipa fonda pilnvaroto personu.
3. Noteikt, ka iestāžu atbildība ir noteikta 2002.gada 22.maija vienošanās Nr.9-11/390 starp Latvijas Republikas Finanšu ministriju, Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un BO SIA "Liepājas RAS" par oglekļa prototipa fonda emisiju samazinājuma piegādes līguma tehniskās izpildes uzraudzību. Par Oglekļa prototipa fonda emisiju samazinājuma pirkuma līguma un tā grozījumu saistību izpildi atbild un to koordinē Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija.

 
51.§
Atbildes projekts Satversmes tiesai lietā Nr.2012-22-0103

TA-2666 ____________________________________

(M.Lazdovskis, V.Dombrovskis)

 

1. Atbalstīt Tieslietu ministrijas iesniegto atbildes projektu Satversmes tiesai lietā Nr.2012-22-0103.
2. Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildi Satversmes tiesai.
 
52.§
Informācija par mediācijas procesa virzību

TA-517 -IP____________________________________

(A.Birkmanis, I.Aleksandroviča, S.Bajāre, A.Eberhards, A.Matīss, Dž.Innusa, V.Dombrovskis)

 

Pieņemt zināšanai sniegto informāciju, ka mediācijas process ir noslēgts bez rezultātiem.
 
53.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājumā"

TA-516 ____________________________________

(A.Birkmanis, I.Aleksandroviča, S.Bajāre, A.Eberhards, A.Matīss, Dž.Innusa, V.Dombrovskis)

 

1. Pamatā atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu.
2. Satiksmes ministrijai:
2.1. svītrot rīkojuma projekta 1.9.apakšpunktu un sadarbībā ar Finanšu ministriju rīkojuma projektā ietvertos pārējos priekšlikumus saskaņot ar Eiropas Komisiju;
2.2. pēc priekšlikumu saskaņošanas ar Eiropas Komisiju iesniegt attiecīgu informāciju un precizēto rīkojuma projektu izskatīšanai Ministru kabineta sēdē;
2.3. rīkojuma projekta 1.9.apakšpunktā ietverto priekšlikumu atkārtoti saskaņot ar Finanšu ministriju un nedēļas laikā iesniegt attiecīgu informāciju izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.

 
54.§
Informatīvais ziņojums "Par vienotās attīstības finanšu institūcijas izveidi"

TA-2441-IP ____________________________________

(L.Kļaviņa, L.Straujuma, J.Pūce, D.Pavļuts, E.Sprūdžs, V.Dombrovskis)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu par vienotās attīstības finanšu institūcijas izveidi, t.sk., zvērinātu advokātu biroja „Magnusson” atbilstoši Ekonomikas ministrijas un zvērinātu advokātu biroja „Magnusson” 2012.gada 20.novembra līguma Nr.EM2012/60/ERAF noteikumiem (2.1.punkts; 2.pielikums) sagatavoto izvērtējumu (turpmāk - Izvērtējums) par vienotās attīstības finanšu institūcijas izveidi, reorganizējot esošās institūcijas, kas ievieš valsts atbalsta programmas finanšu instrumentu veidā (turpmāk – informatīvais ziņojums), kā arī Finanšu ministrijas pārstāves sniegto informāciju, ka vienotas attīstības finanšu institūcijas juridiskais modelis – holdings cita starpā izvēlēts, lai nodrošinātu esošo valsts atbalsta programmu, kas tiek īstenotas finanšu instrumentu veidā, nepārtrauktību un to ieviesējinstitūciju netraucētu darbību, kā arī to, ka šāda modeļa ieviešana netraucēs Zemkopības ministrijas plānotās darbības saistībā ar zemes fonda izveidi.
2. Pieņemt zināšanai zvērinātu advokātu biroja „Magnusson” sniegto informāciju, ka Izvērtējuma sagatavošanas brīdī no pasūtītāja puses netika iesniegta šāda informācija:
2.1. vienotās attīstības finanšu institūcijas darbības mērķi;
2.2. vienotās attīstības finanšu institūcijas darbības stratēģija;
2.3. vienotās attīstības finanšu institūcijas īstenojamās atbalsta programmas, darbības termiņi un to apjomi;
2.4. vienotās attīstības finanšu institūcijas reģionālais pārklājums.
3. Atbalstīt alternatīvu, kas paredz vienoto attīstības finanšu institūciju veidot kā holdinga sabiedrību, apvienojot valsts akciju sabiedrību „Latvijas Hipotēku un zemes banka”, sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Latvijas Garantiju aģentūra”, valsts akciju sabiedrību „Lauku attīstības fonds” un dibinot jaunu holdinga vadošo sabiedrību.
4. Ekonomikas ministrijai informēt zvērinātu advokātu biroju „Magnusson” par Ministru kabinetā atbalstīto alternatīvu vienotās attīstības finanšu institūcijas izveidei.
5. Finanšu ministrijai sadarbībā ar Ekonomikas ministriju, Zemkopības ministriju un zvērinātu advokātu biroju „Magnusson” sagatavot un četru mēnešu laikā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā izstrādātu rīcības plānu šī protokollēmuma 3.punktā norādītās alternatīvas īstenošanai, plānā iekļaujot holdingā ietilpstošo sabiedrību optimizācijas pasākumu un pakāpenisku funkciju integrācijas plānu. Vienotās attīstības finanšu institūcijas plāna izstrādi koordinēt ar Finanšu ministrijas izveidoto darba grupu vienotās attīstības finanšu institūcijas institucionālo aspektu vērtēšanai.
6. Lai nodrošinātu šī protokollēmuma 3.punktā atbalstītās vienotās attīstības finanšu institūcijas izveides alternatīvas īstenošanu, Finanšu ministrijai kā valsts akciju sabiedrības „Latvijas Hipotēku un zemes banka” kapitāla daļu turētājai nodrošināt, ka valsts akciju sabiedrība „Latvijas Hipotēku un zemes banka” veic nepieciešamos sagatavošanas un īstenošanas pasākumus, lai nodrošinātu reorganizācijas veikšanu, valsts akciju sabiedrībai „Latvijas Hipotēku un zemes banka” atsakoties no kredītiestādes licences.
7. Atbalstīt priekšlikumu, ka jautājumu par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Vides investīciju fonds” tālāko darbību risina atsevišķi no vienotās attīstības finanšu institūcijas izveides. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai līdz 2013.gada 1.jūlijam sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā jautājumu par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Vides investīciju fonds” tālāko darbību, ņemot vērā Izvērtējumā izteikto priekšlikumu sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Vides investīciju fonds” likvidēt, tā funkcijas nodot Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai un aizdevumus pašvaldībām un to izsniegšanu -Valsts kasei.
8. Ievērojot šī protokollēmuma 3.punktā atbalstīto alternatīvu, noteikt Finanšu ministriju par vienotās attīstības finanšu institūcijas kapitāla daļu turētāju ar pienākumu vienotās attīstības finanšu institūcijas padomē iekļaut pārstāvjus no Ekonomikas ministrijas, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas un Zemkopības ministrijas, kā arī izvērtēt nepieciešamību aicināt starptautisku finanšu institūciju deleģēt pārstāvi dalībai vienotās attīstības finanšu institūcijas padomē.
9. Finanšu ministrijai, lai nodrošinātu šī protokollēmuma 3.punktā atbalstītās vienotās attīstības finanšu institūcijas alternatīvas ieviešanu, sagatavot un kopā ar šī protokollēmuma 5.punktā minēto plānu iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā nepieciešamos lēmuma projektus jauna komersanta dibināšanai.
10. Finanšu ministrijai, Ekonomikas ministrijai un Zemkopības ministrijai, kā kapitāldaļu turētājiem valsts akciju sabiedrībā „Latvijas Hipotēku un zemes banka”, sabiedrībā ar ierobežotu atbildību „Latvijas Garantiju aģentūra”, valsts akciju sabiedrībā „Lauku attīstības fonds”, izstrādājot vienotas attīstības finanšu institūcijas izveides plānu, nodrošināt, ka minēto sabiedrību kapitāldaļas tiek nodotas reģistrētajam jaunajam komersantam līdz 2013.gada 1.septembrim.
11. Lai nodrošinātu šī protokollēmuma 6.punktā noteikto, Finanšu ministrijai sadarbībā ar Ekonomikas ministriju sagatavot grozījumus likumā „Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām”, paredzot iespēju vienotajā attīstības finanšu institūcijā izveidot padomi, lai arī tā nav kredītiestāde.
12. Finanšu ministrijai sadarbībā ar Ekonomikas ministriju un Zemkopības ministriju izveidot nomināciju komiteju, lai veiktu šī protokollēmuma 5.punktā minētā jaunā komersanta valdes locekļu atlasi.
13. Pieņemt zināšanai, ka valsts atbalsta programmu koordinācijas un pilnveidošanas Konsultatīvā padome, kas tika izveidota, pamatojoties uz Ministru kabineta 2011.gada 1.novembra sēdes protokola Nr.62 64.§ 16.punktu, turpina darbu pie valsts atbalsta programmu izvērtēšanas un pilnveidošanas, kā arī sniedz rekomendācijas par vienotās attīstības finanšu institūcijas turpmāko darbību.
14. Saskaņā ar Ministru kabineta kārtības ruļļa 193.punktu atzīmēt, ka ekonomikas ministram D.Pavļutam un vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram E.Sprūdžam ir atšķirīgs viedoklis izskatītajā jautājumā, un tas ir šāds:
"Iebilstu par Finanšu ministrijas sagatavotā Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projekta 8.punktā minēto par Finanšu ministrijas noteikšanu par vienotās attīstības finanšu institūcijas kapitāla daļu turētāju. Uzskatu, ka vienotās attīstības finanšu institūcijas darbības mērķi un instrumenti ir pamatā saistīti ar ekonomikas un uzņēmējdarbības politikas jomu un struktūrpolitikas īstenošanu, novēršot tirgus nepilnības, nevis finanšu sektora vai budžeta politiku. Ņemot vērā, ka līdz šim lielākās daļas gan Latvijas Garantiju aģentūras, gan Latvijas Hipotēku un attīstības bankas īstenoto komersantu atbalsta programmu un finanšu instrumentu izstrādātājs ir Ekonomikas ministrija, uzskatu, ka par vienotās attīstības finanšu institūcijas kapitāla daļu turētāju nosakāma Ekonomikas ministrija.".

 
55.§
Informatīvais ziņojums "Par valsts akciju sabiedrības "Latvijas Hipotēku un zemes banka" komercdaļas pārdošanas stratēģijas ieviešanas gaitu"

TA-623-DV ____________________________________

()

 

Dienesta vajadzībām
 
56.§
Dienesta vajadzībām

TA-312-DV ____________________________________

()

 

Dienesta vajadzībām
 
57.§
Par Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedumu lietā "Baltiņš pret Latviju"

95-k ____________________________________

(E.Plaksins, R.Kozlovskis, J.Bordāns, V.Dombrovskis)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Finanšu ministrijai no kārtējā gada valsts budžeta programmas 02.00.00 “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” piešķirt Ārlietu ministrijai 3 515 LVL (ekvivalents 5 000 EUR pēc Latvijas Bankas kursa 0,702804) izmaksāšanai Gintam Baltiņam saskaņā ar Eiropas Cilvēktiesību tiesas 2013.gada 8.janvāra spriedumu lietā „Baltiņš pret Latviju”.
3. Ārlietu ministrijai nodrošināt sprieduma tulkošanu latviešu valodā un iesniegt publicēšanai tīmekļa vietnē www.tiesas.lv.
4. Tieslietu ministrijas Pastāvīgajai darba grupai Kriminālprocesa likuma grozījumu izstrādei, pieaicinot Ministru kabineta pārstāvja starptautiskajās cilvēktiesību institūcijās biroju, līdz 2013.gada 1.decembrim sagatavot vērtējumu par spēkā esošo normatīvo regulējumu, kas nosaka tiesas kā kriminālprocesa virzītāja kompetenci, pārbaudot un izvērtējot operatīvās darbības pasākumu rezultātā iegūtos pierādījumus. Tieslietu ministram iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par Tieslietu ministrijas Pastāvīgās darba grupas Kriminālprocesa likuma grozījumu izstrādei secinājumiem.

 

Sēdi slēdz plkst. 14.45


Ministru prezidents V.Dombrovskis

Finanšu ministrs A.Vilks

Valsts kancelejas direktore E.Dreimane

Skatīt darba kārtību