Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 20

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.20

2013.gada 16.aprīlī

 

Sēdi vada

Ministru prezidents

 -

 V.Dombrovskis

 

Piedalās:

Aizsardzības ministrs

-

A.Pabriks

Ekonomikas ministrs

-

D.Pavļuts

Finanšu ministrs

-

A.Vilks

Iekšlietu ministrs

-

R.Kozlovskis

Kultūras ministre

-

Ž.Jaunzeme-Grende

Satiksmes ministrs

-

A.Matīss

Tieslietu ministrs

-

J.Bordāns

Veselības ministre

-

I.Circene

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

E.Sprūdžs

Zemkopības ministre

-

L.Straujuma

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Latvijas Bankas pārstāvis

-

E.Kušners

Valsts kontroles pārstāvis

-

J.Gustiņš

Valsts kancelejas direktore 

-

E.Dreimane

Valsts kancelejas direktora vietniece tiesību aktu lietās, Juridiskā departamenta vadītāja

-

I.Gailīte

Valsts kancelejas direktora vietniece valsts pārvaldes un cilvēkresursu attīstības jautājumos, Valsts pārvaldes attīstības departamenta vadītāja


 -

E.Upīte

 

Protokolē

Dokumentu nodrošinājuma departamenta vadītāja

 

Sēdi sāk plkst.12.00

-

L.Peinberga

Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)

1.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 8.aprīļa noteikumos Nr.246 "Noteikumi par Tautību klasifikatoru""

TA-539 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
2.§
Rīkojuma projekts "Par neapbūvēta zemesgabala Kalna ielā 3, Priekuļos, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, privatizācijas izbeigšanu"

TA-605 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
3.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu"

TA-602 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
4.§
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošo nekustamo īpašumu nodošanu pašvaldību īpašumā"

TA-600 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
5.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2000.gada 14.jūnija rīkojumā Nr.282 "Par valsts dzīvojamo māju nodošanu privatizācijai""

TA-603 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
6.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamās mantas Jēkabpils ielā 11, Rīgā, domājamo daļu pārdošanu"

TA-614 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
7.§
Rīkojuma projekts "Par neapbūvētu zemesgabalu pārdošanu"

TA-572 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
8.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 10.novembra rīkojumā Nr.648 "Par zemes vienību Rīgas administratīvajā teritorijā piederību vai piekritību valstij un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda attiecīgās ministrijas vai valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" personā""

TA-502 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
9.§
Likumprojekts "Sodu reģistra likums"

TA-1298 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir iekšlietu ministrs.
3. Jautājumu par Iekšlietu ministrijai (Iekšlietu ministrijas Informācijas centram) nepieciešamo finansējumu informācijas sistēmu pilnveidošanai 2014.gadā 212 052 latu apmērā, 2015.gadā un turpmāk ik gadu 21 205 latu apmērā izskatīt kopā ar visu ministriju jaunās politikas iniciatīvām likumprojekta "Par valsts budžetu 2014.gadam" sagatavošanas procesā.
 
10.§
Rīkojuma projekts "Par uzņemšanu Latvijas pilsonībā naturalizācijas kārtībā"

TA-751 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
11.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 3.augusta noteikumos Nr.721 "Kārtība, kādā bērni šķērso valsts robežu""

TA-308 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
12.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 11.februāra noteikumos Nr.72 "Kārtība, kādā anulējamas ziņas par deklarēto dzīvesvietu""

TA-442 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
13.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā izsniedz valsts atzītus augstāko izglītību apliecinošus izglītības dokumentus"

TA-81 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
14.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu objektu un apakšzemes inženierkomunikāciju nodošanu Aglonas novada pašvaldības īpašumā"

TA-536 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
15.§
Rīkojuma projekts "Par atļauju J.Siliņam savienot amatus"

TA-513 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)

16.§
Par Ministru kabineta 2010.gada 15.jūnija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.31 22.§) "Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 29.augusta noteikumos Nr.720 "Noteikumi par atlīdzības apmēru Valsts kultūrkapitāla fonda padomes locekļiem"" 2.punktā dotā uzdevuma atzīšanu par aktualitāti zaudējušu

TA-532 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Ņemot vērā kultūras ministres iesniegto priekšlikumu, jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.

 
Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)

17.§
Protokollēmuma projekts "Par informācijas par plāna "Bērniem piemērota Latvija 2010.-2012.gadam" izpildi un informācijas par pamatnostādņu "Bērniem piemērota Latvija" īstenošanu iepriekšējā gadā iekļaušanu ikgadējā pārskatā par bērnu stāvokli Latvijā"

TA-598 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informāciju.
2. Labklājības ministrijai sagatavot un labklājības ministram līdz 2013.gada 10.novembrim iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā ikgadējo pārskatu par bērnu stāvokli Latvijā 2012.gadā, iekļaujot tajā informāciju par plāna "Bērniem piemērota Latvija 2010.-2012.gadam" (apstiprināts ar Ministru kabineta 2010.gada 9.jūnija rīkojumu Nr.324 "Par plānu "Bērniem piemērota Latvija 2010.-2012.gadam"") izpildi un informāciju par pamatnostādņu "Bērniem piemērota Latvija" (atbalstītas ar Ministru kabineta 2004.gada 31.marta rīkojumu Nr.185 "Par pamatnostādnēm "Bērniem piemērota Latvija") īstenošanu 2012. gadā.
3. Labklājības ministrijai sagatavot un labklājības ministram katru gadu līdz 10.novembrim (laikā no 2014.gada līdz 2016.gadam) iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā ikgadējo pārskatu par bērnu stāvokli Latvijā, iekļaujot tajā informāciju par pamatnostādņu "Bērniem piemērota Latvija" īstenošanu iepriekšējā gadā.
4. Valsts kancelejai izbeigt Ministru kabineta 2004.gada 31.marta rīkojuma Nr.185 "Par pamatnostādnēm "Bērniem piemērota Latvija"" 6.punkta izpildes kontroli.
 
18.§
Likumprojekts "Grozījumi Mēslošanas līdzekļu aprites likumā"

TA-392 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir zemkopības ministrs.
 
19.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par ārpuskvotas cukura ražošanu un rūpnieciskā cukura pārstrādi"

TA-620 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
20.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 22.decembra noteikumos Nr.1081 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākuma "Arodapmācības un informācijas pasākumi" aktivitātē "Arodapmācības"""

TA-556 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
21.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 31.maija rīkojumā Nr.297 "Par zemes vienību piederību vai piekritību valstij un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda attiecīgās ministrijas vai valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" personā""

TA-461 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
22.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 9.februāra noteikumos Nr.132 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā pasākumam "Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai (ietverot ar lauksaimniecību nesaistītu darbību dažādošanu)"""

TA-791 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
23.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 13.novembra rīkojumā Nr.537 "Par Latvijas Republikas pārstāvju grupu Latvijas Republikas un Azerbaidžānas Republikas starpvaldību komisijā ekonomiskās, zinātniskās, tehniskās un kultūras sadarbības jautājumos""

TA-764 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
24.§
Likumprojekts "Alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieku likums"

TA-661 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījums Maksātnespējas likumā", likumprojektu "Grozījumi likumā "Par privātajiem pensiju fondiem"", likumprojektu "Grozījums likumā "Par zvērinātiem revidentiem"", likumprojektu "Grozījums Konsolidēto gada pārskatu likumā", likumprojektu "Grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā", likumprojektu "Grozījums Gada pārskatu likumā", likumprojektu "Grozījumi Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumā", likumprojektu "Grozījumi Finanšu instrumentu tirgus likumā", likumprojektu "Grozījumi Valsts fondēto pensiju likumā" un likumprojektu "Grozījumi Finanšu un kapitāla tirgus komisijas likumā".
3. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
4. Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu un izskatīt to vienlaikus ar likumprojektu "Grozījums Maksātnespējas likumā", likumprojektu "Grozījumi likumā "Par privātajiem pensiju fondiem"", likumprojektu "Grozījums likumā "Par zvērinātiem revidentiem"", likumprojektu "Grozījums Konsolidēto gada pārskatu likumā", likumprojektu "Grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā", likumprojektu "Grozījums Gada pārskatu likumā", likumprojektu "Grozījumi Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumā", likumprojektu "Grozījumi Finanšu instrumentu tirgus likumā", likumprojektu "Grozījumi Valsts fondēto pensiju likumā" un likumprojektu "Grozījumi Finanšu un kapitāla tirgus komisijas likumā" (likumprojektu pakete).

 
25.§
Likumprojekts "Grozījums Maksātnespējas likumā"

TA-663 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieku likums", likumprojektu "Grozījumi likumā "Par privātajiem pensiju fondiem"", likumprojektu "Grozījums likumā "Par zvērinātiem revidentiem"", likumprojektu "Grozījums Konsolidēto gada pārskatu likumā", likumprojektu "Grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā", likumprojektu "Grozījums Gada pārskatu likumā", likumprojektu "Grozījumi Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumā", likumprojektu "Grozījumi Finanšu instrumentu tirgus likumā", likumprojektu "Grozījumi Valsts fondēto pensiju likumā" un likumprojektu "Grozījumi Finanšu un kapitāla tirgus komisijas likumā".
3. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
4. Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu un izskatīt to vienlaikus ar likumprojektu "Alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieku likums", likumprojektu "Grozījumi likumā "Par privātajiem pensiju fondiem"", likumprojektu "Grozījums likumā "Par zvērinātiem revidentiem"", likumprojektu "Grozījums Konsolidēto gada pārskatu likumā", likumprojektu "Grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā", likumprojektu "Grozījums Gada pārskatu likumā", likumprojektu "Grozījumi Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumā", likumprojektu "Grozījumi Finanšu instrumentu tirgus likumā", likumprojektu "Grozījumi Valsts fondēto pensiju likumā" un likumprojektu "Grozījumi Finanšu un kapitāla tirgus komisijas likumā" (likumprojektu pakete).
 
26.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par privātajiem pensiju fondiem""

TA-664 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieku likums", likumprojektu "Grozījums Maksātnespējas likumā", likumprojektu "Grozījums likumā "Par zvērinātiem revidentiem"", likumprojektu "Grozījums Konsolidēto gada pārskatu likumā", likumprojektu "Grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā", likumprojektu "Grozījums Gada pārskatu likumā", likumprojektu "Grozījumi Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumā", likumprojektu "Grozījumi Finanšu instrumentu tirgus likumā", likumprojektu "Grozījumi Valsts fondēto pensiju likumā" un likumprojektu "Grozījumi Finanšu un kapitāla tirgus komisijas likumā".
3. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
4. Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu un izskatīt to vienlaikus ar likumprojektu "Alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieku likums", likumprojektu "Grozījums Maksātnespējas likumā", likumprojektu "Grozījums likumā "Par zvērinātiem revidentiem"", likumprojektu "Grozījums Konsolidēto gada pārskatu likumā", likumprojektu "Grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā", likumprojektu "Grozījums Gada pārskatu likumā", likumprojektu "Grozījumi Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumā", likumprojektu "Grozījumi Finanšu instrumentu tirgus likumā", likumprojektu "Grozījumi Valsts fondēto pensiju likumā" un likumprojektu "Grozījumi Finanšu un kapitāla tirgus komisijas likumā" (likumprojektu pakete).
 
27.§
Likumprojekts "Grozījums likumā "Par zvērinātiem revidentiem""

TA-665 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieku likums", likumprojektu "Grozījums Maksātnespējas likumā", likumprojektu "Grozījumi likumā "Par privātajiem pensiju fondiem"", likumprojektu "Grozījums Konsolidēto gada pārskatu likumā", likumprojektu "Grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā", likumprojektu "Grozījums Gada pārskatu likumā", likumprojektu "Grozījumi Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumā", likumprojektu "Grozījumi Finanšu instrumentu tirgus likumā", likumprojektu "Grozījumi Valsts fondēto pensiju likumā" un likumprojektu "Grozījumi Finanšu un kapitāla tirgus komisijas likumā".
3. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
4. Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu un izskatīt to vienlaikus ar likumprojektu "Alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieku likums", likumprojektu "Grozījums Maksātnespējas likumā", likumprojektu "Grozījumi likumā "Par privātajiem pensiju fondiem"", likumprojektu "Grozījums Konsolidēto gada pārskatu likumā", likumprojektu "Grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā", likumprojektu "Grozījums Gada pārskatu likumā", likumprojektu "Grozījumi Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumā", likumprojektu "Grozījumi Finanšu instrumentu tirgus likumā", likumprojektu "Grozījumi Valsts fondēto pensiju likumā" un likumprojektu "Grozījumi Finanšu un kapitāla tirgus komisijas likumā" (likumprojektu pakete).
 
28.§
Likumprojekts "Grozījums Konsolidēto gada pārskatu likumā"

TA-666 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieku likums", likumprojektu "Grozījums Maksātnespējas likumā", likumprojektu "Grozījumi likumā "Par privātajiem pensiju fondiem"", likumprojektu "Grozījums likumā "Par zvērinātiem revidentiem"", likumprojektu "Grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā", likumprojektu "Grozījums Gada pārskatu likumā", likumprojektu "Grozījumi Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumā", likumprojektu "Grozījumi Finanšu instrumentu tirgus likumā", likumprojektu "Grozījumi Valsts fondēto pensiju likumā" un likumprojektu "Grozījumi Finanšu un kapitāla tirgus komisijas likumā".
3. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
4. Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu un izskatīt to vienlaikus ar likumprojektu "Alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieku likums", likumprojektu "Grozījums Maksātnespējas likumā", likumprojektu "Grozījumi likumā "Par privātajiem pensiju fondiem"", likumprojektu "Grozījums likumā "Par zvērinātiem revidentiem"", likumprojektu "Grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā", likumprojektu "Grozījums Gada pārskatu likumā", likumprojektu "Grozījumi Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumā", likumprojektu "Grozījumi Finanšu instrumentu tirgus likumā", likumprojektu "Grozījumi Valsts fondēto pensiju likumā" un likumprojektu "Grozījumi Finanšu un kapitāla tirgus komisijas likumā" (likumprojektu pakete).
 
29.§
Likumprojekts "Grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā"

TA-667 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieku likums", likumprojektu "Grozījums Maksātnespējas likumā", likumprojektu "Grozījumi likumā "Par privātajiem pensiju fondiem"", likumprojektu "Grozījums likumā "Par zvērinātiem revidentiem"", likumprojektu "Grozījums Konsolidēto gada pārskatu likumā", likumprojektu "Grozījums Gada pārskatu likumā", likumprojektu "Grozījumi Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumā", likumprojektu "Grozījumi Finanšu instrumentu tirgus likumā", likumprojektu "Grozījumi Valsts fondēto pensiju likumā" un likumprojektu "Grozījumi Finanšu un kapitāla tirgus komisijas likumā".
3. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
4. Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu un izskatīt to vienlaikus ar likumprojektu "Alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieku likums", likumprojektu "Grozījums Maksātnespējas likumā", likumprojektu "Grozījumi likumā "Par privātajiem pensiju fondiem"", likumprojektu "Grozījums likumā "Par zvērinātiem revidentiem"", likumprojektu "Grozījums Konsolidēto gada pārskatu likumā", likumprojektu "Grozījums Gada pārskatu likumā", likumprojektu "Grozījumi Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumā", likumprojektu "Grozījumi Finanšu instrumentu tirgus likumā", likumprojektu "Grozījumi Valsts fondēto pensiju likumā" un likumprojektu "Grozījumi Finanšu un kapitāla tirgus komisijas likumā" (likumprojektu pakete).
 
30.§
Likumprojekts "Grozījums Gada pārskatu likumā"

TA-668 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieku likums", likumprojektu "Grozījums Maksātnespējas likumā", likumprojektu "Grozījumi likumā "Par privātajiem pensiju fondiem"", likumprojektu "Grozījums likumā "Par zvērinātiem revidentiem"", likumprojektu "Grozījums Konsolidēto gada pārskatu likumā", likumprojektu "Grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā", likumprojektu "Grozījumi Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumā", likumprojektu "Grozījumi Finanšu instrumentu tirgus likumā", likumprojektu "Grozījumi Valsts fondēto pensiju likumā" un likumprojektu "Grozījumi Finanšu un kapitāla tirgus komisijas likumā".
3. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
4. Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu un izskatīt to vienlaikus ar likumprojektu "Alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieku likums", likumprojektu "Grozījums Maksātnespējas likumā", likumprojektu "Grozījumi likumā "Par privātajiem pensiju fondiem"", likumprojektu "Grozījums likumā "Par zvērinātiem revidentiem"", likumprojektu "Grozījums Konsolidēto gada pārskatu likumā", likumprojektu "Grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā", likumprojektu "Grozījumi Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumā", likumprojektu "Grozījumi Finanšu instrumentu tirgus likumā", likumprojektu "Grozījumi Valsts fondēto pensiju likumā" un likumprojektu "Grozījumi Finanšu un kapitāla tirgus komisijas likumā" (likumprojektu pakete).
 
31.§
Likumprojekts "Grozījumi Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumā"

TA-669 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieku likums", likumprojektu "Grozījums Maksātnespējas likumā", likumprojektu "Grozījumi likumā "Par privātajiem pensiju fondiem"", likumprojektu "Grozījums likumā "Par zvērinātiem revidentiem"", likumprojektu "Grozījums Konsolidēto gada pārskatu likumā", likumprojektu "Grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā", likumprojektu "Grozījums Gada pārskatu likumā", likumprojektu "Grozījumi Finanšu instrumentu tirgus likumā", likumprojektu "Grozījumi Valsts fondēto pensiju likumā" un likumprojektu "Grozījumi Finanšu un kapitāla tirgus komisijas likumā".
3. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
4. Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu un izskatīt to vienlaikus ar likumprojektu "Alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieku likums", likumprojektu "Grozījums Maksātnespējas likumā", likumprojektu "Grozījumi likumā "Par privātajiem pensiju fondiem"", likumprojektu "Grozījums likumā "Par zvērinātiem revidentiem"", likumprojektu "Grozījums Konsolidēto gada pārskatu likumā", likumprojektu "Grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā", likumprojektu "Grozījums Gada pārskatu likumā", likumprojektu "Grozījumi Finanšu instrumentu tirgus likumā", likumprojektu "Grozījumi Valsts fondēto pensiju likumā" un likumprojektu "Grozījumi Finanšu un kapitāla tirgus komisijas likumā" (likumprojektu pakete).
 
32.§
Likumprojekts "Grozījumi Finanšu instrumentu tirgus likumā"

TA-670 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieku likums", likumprojektu "Grozījums Maksātnespējas likumā", likumprojektu "Grozījumi likumā "Par privātajiem pensiju fondiem"", likumprojektu "Grozījums likumā "Par zvērinātiem revidentiem"", likumprojektu "Grozījums Konsolidēto gada pārskatu likumā", likumprojektu "Grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā", likumprojektu "Grozījums Gada pārskatu likumā", likumprojektu "Grozījumi Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumā", likumprojektu "Grozījumi Valsts fondēto pensiju likumā" un likumprojektu "Grozījumi Finanšu un kapitāla tirgus komisijas likumā".
3. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
4. Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu un izskatīt to vienlaikus ar likumprojektu "Alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieku likums", likumprojektu "Grozījums Maksātnespējas likumā", likumprojektu "Grozījumi likumā "Par privātajiem pensiju fondiem"", likumprojektu "Grozījums likumā "Par zvērinātiem revidentiem"", likumprojektu "Grozījums Konsolidēto gada pārskatu likumā", likumprojektu "Grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā", likumprojektu "Grozījums Gada pārskatu likumā", likumprojektu "Grozījumi Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumā", likumprojektu "Grozījumi Valsts fondēto pensiju likumā" un likumprojektu "Grozījumi Finanšu un kapitāla tirgus komisijas likumā" (likumprojektu pakete).
 
33.§
Likumprojekts "Grozījumi Valsts fondēto pensiju likumā"

TA-671 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieku likums", likumprojektu "Grozījums Maksātnespējas likumā", likumprojektu "Grozījumi likumā "Par privātajiem pensiju fondiem"", likumprojektu "Grozījums likumā "Par zvērinātiem revidentiem"", likumprojektu "Grozījums Konsolidēto gada pārskatu likumā", likumprojektu "Grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā", likumprojektu "Grozījums Gada pārskatu likumā", likumprojektu "Grozījumi Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumā", likumprojektu "Grozījumi Finanšu instrumentu tirgus likumā" un likumprojektu "Grozījumi Finanšu un kapitāla tirgus komisijas likumā".
3. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
4. Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu un izskatīt to vienlaikus ar likumprojektu "Alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieku likums", likumprojektu "Grozījums Maksātnespējas likumā", likumprojektu "Grozījumi likumā "Par privātajiem pensiju fondiem"", likumprojektu "Grozījums likumā "Par zvērinātiem revidentiem"", likumprojektu "Grozījums Konsolidēto gada pārskatu likumā", likumprojektu "Grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā", likumprojektu "Grozījums Gada pārskatu likumā", likumprojektu "Grozījumi Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumā", likumprojektu "Grozījumi Finanšu instrumentu tirgus likumā" un likumprojektu "Grozījumi Finanšu un kapitāla tirgus komisijas likumā" (likumprojektu pakete).
 
34.§
Likumprojekts "Grozījumi Finanšu un kapitāla tirgus komisijas likumā"

TA-672 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieku likums", likumprojektu "Grozījums Maksātnespējas likumā", likumprojektu "Grozījumi likumā "Par privātajiem pensiju fondiem"", likumprojektu "Grozījums likumā "Par zvērinātiem revidentiem"", likumprojektu "Grozījums Konsolidēto gada pārskatu likumā", likumprojektu "Grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā", likumprojektu "Grozījums Gada pārskatu likumā", likumprojektu "Grozījumi Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumā", likumprojektu "Grozījumi Finanšu instrumentu tirgus likumā" un likumprojektu "Grozījumi Valsts fondēto pensiju likumā".
3. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
4. Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu un izskatīt to vienlaikus ar likumprojektu "Alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieku likums", likumprojektu "Grozījums Maksātnespējas likumā", likumprojektu "Grozījumi likumā "Par privātajiem pensiju fondiem"", likumprojektu "Grozījums likumā "Par zvērinātiem revidentiem"", likumprojektu "Grozījums Konsolidēto gada pārskatu likumā", likumprojektu "Grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā", likumprojektu "Grozījums Gada pārskatu likumā", likumprojektu "Grozījumi Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumā", likumprojektu "Grozījumi Finanšu instrumentu tirgus likumā" un likumprojektu "Grozījumi Valsts fondēto pensiju likumā" (likumprojektu pakete).
 
35.§
Par Ministru kabineta 2012.gada 2.oktobra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.54 34.§) "Likumprojekts "Grozījums likumā "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju"" 4.punktā dotā uzdevuma izpildes termiņu

TA-765 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Ņemot vērā iesniegto informāciju, noteikt, ka Ministru kabineta 2012.gada 2.oktobra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.54 34.§) 4.punktā dotā uzdevuma izpildes termiņš ir 2014.gada 1.marts.
 
36.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 21.jūnija noteikumos Nr.485 "Atsevišķu veidu bīstamo atkritumu apsaimniekošanas kārtība""

TA-770 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
37.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā piešķir, izlieto un uzrauga mērķdotācijas pašvaldību investīcijām infrastruktūras sakārtošanai un attīstībai"

TA-776 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Jautājumu par papildu līdzekļu piešķiršanu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai mērķdotācijām pašvaldību investīciju projektiem izskatīt likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2014., 2015. un 2016.gadam" un likumprojekta "Par valsts budžetu 2014.gadam" sagatavošanas procesā kopā ar visu ministriju un citu centrālo valsts iestāžu jaunajām politikas iniciatīvām.
 
38.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 9.novembra noteikumos Nr.1033 "Prasības savvaļas sugu dzīvnieku turēšanai zooloģiskajā dārzā un prasības zooloģiskā dārza izveidošanai un reģistrācijai""

TA-778 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
39.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 10.augusta noteikumos Nr.766 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.2.2.1.1. apakšaktivitātes "Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība" projektu iesniegumu atlases otro un trešo kārtu""

TA-780 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
40.§
Likumprojekts "Grozījumi Imigrācijas likumā"

TA-128 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir iekšlietu ministrs.
 
Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)

41.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts akciju sabiedrības "Starptautiskā lidosta "Rīga"" lidlaukā sniegto pakalpojumu maksu"

TA-188 ____________________________________

(A.Muižnieks, A.Mūrnieks, D.Lagzdiņa, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Pieņemt zināšanai Satiksmes ministrijas un Finanšu ministrijas pārstāvju sniegto informāciju par to, ka noteikumos ietverto normu īstenošanai nav nepieciešams saskaņojums ar Eiropas Komisiju.
 
42.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 3.maija noteikumos Nr.344 "Kārtība, kādā no akcīzes nodokļa atbrīvo dīzeļdegvielu (gāzeļļu), ko izmanto lauksaimniecības produkcijas ražošanai, lauksaimniecības zemes apstrādei un meža vai purva zemes apstrādei, kurā kultivē dzērvenes vai mellenes, kā arī zemes apstrādei zem zivju dīķiem""

TA-719 ____________________________________

(L.Straujuma, L.Jansone, J.Lazdiņš, E.Treibergs, I.Šņucins, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Zemkopības ministrijai līdz 2013.gada 1.oktobrim sagatavot un noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par priekšlikumiem tās sistēmas uzlabošanai, kādā no akcīzes nodokļa atbrīvo dīzeļdegvielu, ko izmanto lauksaimniecības produkcijas ražošanai, lai nodrošinātu šīs sistēmas atbilstību Eiropas Savienības valsts atbalsta nosacījumiem ar 2014.gadu.
 
43.§
Rīkojuma projekts "Par atļauju Dž.Innusai savienot amatus"

TA-772 ____________________________________

(A.Matīss, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
44.§
Rīkojuma projekts "Par Dž.Innusas iecelšanu Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valdes locekļa amatā"

TA-774 ____________________________________

(A.Matīss, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
45.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 26.septembra rīkojumā Nr.478 "Par Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valdi""

TA-775 ____________________________________

(A.Matīss, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
46.§
Rīkojuma projekts "Par finansējuma piešķiršanu centrālajām valsts iestādēm grāmatvedības un personālvadības informācijas sistēmu pielāgošanas izdevumu segšanai saistībā ar euro ieviešanu"

TA-786 ____________________________________

(D.Kalsone, S.Bajāre, M.Selga, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2. Finanšu ministrijai precizēt rīkojuma projektu, ņemot vērā Finanšu ministrijas izteiktos priekšlikumus, un iesniegt projektu Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
Informatīvie ziņojumi

47.§
Informatīvais ziņojums "Par Ministru kabineta 2012.gada 18.septembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.52 3.§) "Informatīvais ziņojums "Par Valsts ieņēmumu dienesta un Valsts darba inspekcijas paveikto ēnu ekonomikas un nelegālās nodarbinātības apkarošanā un priekšlikumi darbības efektivizēšanai"" 4.punktā dotā uzdevuma izpildi"

TA-641 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Ņemot vērā iesniegto informāciju, Ministru kabineta 2012.gada 18.septembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr. 52 3.§ "Informatīvais ziņojums "Par Valsts ieņēmumu dienesta un Valsts darba inspekcijas paveikto ēnu ekonomikas un nelegālās nodarbinātības apkarošanā un priekšlikumi darbības efektivizēšanai"") 4.punktu atzīt par izpildītu.
3. Finanšu ministrijai līdz 2013.gada 31.augustam izstrādāt grozījumus attiecīgajos normatīvajos aktos, lai noteiktu saimnieciskās darbības pamatdarbības veidu arī citu valsts pārvaldes jomu vajadzībām atbilstoši Saimniecisko darbību statistiskai klasifikācijai Eiropas Kopienā (NACE), un noteiktā kārtībā iesniegt tos Ministru kabinetā.

 
48.§
Informatīvais ziņojums "Par nākamās, 2021.gada tautas skaitīšanas sagatavošanas pilnveidošanu"

TA-457 ____________________________________

(A.Žīgure, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Atbalstīt priekšlikumu 2021.gada tautas skaitīšanu veikt, izmantojot administratīvos datu avotus, kā arī regulārajos Centrālās statistikas pārvaldes veicamajos apsekojumos iegūto informāciju (2.variants).
3. 2021.gada tautas skaitīšanas sagatavošanā iesaistītajām ministrijām un institūcijām 2013.gadā plānotos pasākumus veikt tām piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros. Jautājumu par papildu valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu ilgtermiņa saistībām 2014.gadam un turpmākajiem gadiem izskatīt Ministru kabinetā likumprojekta "Par vidējā termiņa budžeta ietvaru 2014., 2015. un 2016.gadam" sagatavošanas procesā kopā ar visu ministriju un centrālo valsts iestāžu jaunajām politikas iniciatīvām.
4. Ekonomikas ministrijas izveidotajai darba grupai priekšlikumu izstrādei nākamās tautas skaitīšanas organizēšanas pilnveidošanai turpināt darbu pastāvīgi, izstrādājot detalizētāku 2021.gada tautas skaitīšanas sagatavošanas un organizēšanas pasākumu plānu, kontrolēt tā izpildi un ar 2014.gadu reizi gadā līdz 1.oktobrim iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā informatīvu ziņojumu par sasniegtajiem rezultātiem.
5. Centrālajai statistikas pārvaldei veikt ikgadēju iedzīvotāju skaita novērtējumu nosūtīšanai Eiropas Savienības institūcijām un Eiropas centrālajai bankai, pamatojoties uz administratīvajos datu avotos uzkrāto un Centrālās statistikas pārvaldes rīcībā nodoto informāciju.
 
49.§
Informatīvais ziņojums "Par ilgtspējīgas transporta enerģētikas un elektromobilitātes politikas izstrādāšanu un par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-743 ____________________________________

(A.Lubāns, I.Stepanova, A.Matīss, Dž.Innusa, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Jautājumu par Satiksmes ministrijai nepieciešamo valsts budžeta finansējumu informatīvajā ziņojumā minēto funkciju nodrošināšanai 2014.gadā un turpmākajos gados izskatīt Ministru kabinetā likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2014., 2015. un 2016.gadam" un likumprojekta "Par valsts budžetu 2014.gadam" sagatavošanas procesā kopā ar visu ministriju un citu centrālo valsts iestāžu jaunajām politikas iniciatīvām.
 
Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)

50.§
Informatīvais ziņojums "Par Attīstības sadarbības politikas plāna 2012.gadam īstenošanu"

TA-740 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
 
Informatīvie ziņojumi

51.§
Informatīvais ziņojums "Par Nacionālās informācijas tehnoloģijas padomes darbību"

TA-784 ____________________________________

(A.Pabriks, A.Matīss, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Aizsardzības ministrijai:
2.1. izstrādāt un iesniegt Valsts kancelejā Ministru prezidenta rīkojuma projektu par Nacionālās informācijas tehnoloģiju drošības padomes sastāvu, darbību un uzdevumiem, nosakot, ka padomes vadību turpmāk nodrošina Aizsardzības ministrija un vadītāja vietnieku - Satiksmes ministrija;
2.2. izveidot Nacionālās informācijas tehnoloģiju drošības padomes sekretariātu;
2.3. kopīgi ar Satiksmes ministriju izvērtēt nepieciešamību veikt grozījumus Informācijas tehnoloģiju drošības likumā, lai īstenotu šī protokollēmuma 2.1. un 2.2.apakšpunktā paredzētos uzdevumus, un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā attiecīgu tiesību aktu projektu.
 
52.§
Informatīvais ziņojums "Par nepieciešamo finansējumu Latvijai tiešajiem maksājumiem un lauku attīstībai 2014.–2020.gadam"

TA-790 ____________________________________

(L.Jansone, I.Stepanova, D.E.Sīle, E.Šadris, L.Straujuma, M.Dzelzkalēja, A.Vilks, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Zemkopības ministrijai kopīgi ar Finanšu ministriju izvērtēt laika grafiku lēmuma pieņemšanai jautājumā par papildu valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu, lai Latvijas lauksaimniekiem nodrošinātu papildu valsts budžeta finansējumu tiešajiem maksājumiem un lauku attīstībai 2014.- 2020.gadu periodā.
3. Ja laika grafiks pieļauj, Zemkopības ministrijai jautājumu par papildu nepieciešamo finansējumu iesniegt kā jaunās politikas iniciatīvu likumprojekta „Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2014., 2015., un 2016.gadam” un likumprojekta „Par valsts budžetu 2014.gadam” sagatavošanas procesā.
4. Ja laika grafika dēļ lēmuma pieņemšana nav iespējama kopā ar jaunām politikas iniciatīvām likumprojekta „Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2014., 2015., un 2016.gadam” un likumprojekta „Par valsts budžetu 2014.gadam” sagatavošanas procesā, Zemkopības ministrijai atkārtoti iesniegt jautājumu izskatīšanai Ministru kabinetā. 
53.§
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2013.gada 22.aprīļa sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem

TA-817 ____________________________________

(L.Straujuma, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Zemkopības ministrijas valsts sekretārei D.Lucauai pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2013.gada 22.aprīļa sanāksmē.
 
54.§
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Vides ministru padomes 2013.gada 22.-23.aprīļa neformālajā sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem

TA-819 ____________________________________

(I.Prūse, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram E.Sprūdžam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Vides ministru padomes 2013. gada 22.-23.aprīļa neformālajā sanāksmē Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas kompetencē esošajos jautājumos.
 
55.§
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Enerģētikas ministru padomes 2013.gada 23.-24.aprīļa neformālajā sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem

TA-820 ____________________________________

(D.Pavļuts, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietniekam G.Ābelem pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Enerģētikas ministru padomes 2013.gada 23.-24.aprīļa neformālajā sanāksmē.

 
Ministru kabineta lieta

56.§
Likumprojekts "Grozījumi Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā"

TA-2377 ____________________________________

(O.Zeile, S.Šķiltere, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi likumā "Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās"" un likumprojektu "Grozījumi Zemesgrāmatu likumā".
3. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.
4. Lūgt Saeimu izskatīt likumprojektu vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi likumā "Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās"" un likumprojektu "Grozījumi Zemesgrāmatu likumā" (likumprojektu pakete).
 
57.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās""

TA-2378 ____________________________________

(O.Zeile, S.Šķiltere, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā" un likumprojektu "Grozījumi Zemesgrāmatu likumā".
3. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.
4. Lūgt Saeimu izskatīt likumprojektu vienlaikus ar likumprojektu ""Grozījumi Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā" un likumprojektu "Grozījumi Zemesgrāmatu likumā" (likumprojektu pakete).
 
58.§
Likumprojekts "Grozījumi Zemesgrāmatu likumā"

TA-2376 ____________________________________

(O.Zeile, S.Šķiltere, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Tieslietu ministrijai precizēt likumprojekta anotāciju atbilstoši Latvijas Pašvaldību savienības pārstāves priekšlikumam un iesniegt precizēto anotāciju Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā" un likumprojektu "Grozījumi likumā "Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās"".
4. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.
5. Lūgt Saeimu izskatīt likumprojektu vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā" un likumprojektu "Grozījumi likumā "Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās"" (likumprojektu pakete).
6. Jautājumu par papildu valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu likuma īstenošanai 2014.gadā izskatīt Ministru kabinetā vienlaikus ar visu ministriju un citu centrālo valsts iestāžu budžeta prioritāšu pieteikumiem kārtējā gada valsts budžeta likumprojekta sagatavošanas un izskatīšanas procesā.
7. Ministru kabinetam, izskatot saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 10.aprīļa sēdes protokola Nr.19 43.§ 4.punktā doto uzdevumu sagatavotos likumprojektus tiesiskā regulējuma noteikšanai saistībā ar dzīvokļa īpašuma kopīpašuma domājamo daļu aprēķināšanu un reģistrēšanu automātiski (tai skaitā jau reģistrētajiem dzīvokļu īpašumiem) atbilstoši Dzīvokļa īpašuma likumā noteiktajai kopīpašuma domājamo daļu noteikšanas kārtībai, vienlaikus izskatīt iespēju šos likumprojektus iesniegt Saeimā kā Ministru kabineta priekšlikumus attiecīgiem Saeimā iepriekš iesniegtajiem likumprojektiem.
 
Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)

59.§
Atbildes projekts Tiesībsargam (par cilvēktiesību ierobežojumiem psihoneiroloģiskajās slimnīcās)

TA-564 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Atbalstīt iesniegto atbildes projektu Tiesībsargam.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildi Tiesībsargam.
 
Ministru kabineta lieta

60.§
Koncepcijas projekts par veselības aprūpes sistēmas finansēšanas modeli

TA-63 ____________________________________

(D.Mūrmane- Umbraško, I.Šņucins, I.Circene, S.Bajāre, P.Leiškalns, S.Šķiltere, I.Viņķele, G.Bahs, A.Ērglis, E.Baldzēns, A.Kaļāne, Ž.Jaunzeme-Grende, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2. Veselības ministrijai kopīgi ar Finanšu ministriju precizēt rīkojuma projektu, ņemot vērā izteiktos priekšlikumus, to skaitā: 1.punktā paredzēt, ka valsts veselības apdrošināšanas obligāto iemaksu procentpunktu likmes apmērs tiks precizēts (līdz 3.65 procentpunktiem) rīkojuma projekta 3.punktā minētā normatīvā regulējuma sagatavošanas procesā, un Finanšu ministrija sniedz atbalstu Veselības ministrijai, veicot aprēķinus par valsts veselības apdrošināšanas obligāto iemaksu likmes apmēru un bāzi; 4.punktā aizstāt vārdus "apstiprināšanas Ministru kabinetā" ar vārdiem "pieņemšanas Ministru kabinetā"; svītrot 7.punktu, uzdodot Veselības ministrijai sadarbībā ar Finanšu ministriju rīkojuma projekta 3.punktā minētā normatīvā regulējuma sagatavošanas procesā izvērtēt ietekmi uz iedzīvotājiem ar zemiem ienākumiem; papildināt 9.punktu ar uzdevumu ministrijām precizēt jautājumu par nepieciešamā finansējuma apmēru, tai skaitā ņemot vērā koncepcijas spēkā stāšanos termiņu, un iesniegt Veselības ministrijā, lai nodrošinātu rīkojuma 3.punktā minēto normatīvo aktu projektu anotāciju sagatavošanu; 11.punktā noteikt, ka 2.varianta risinājums tiek ieviests ar 2014.gada 1.jūliju; precizēt koncepcijas 5.pielikumu, norādot atsevišķi koncepcijas ieviešanas tiešās izmaksas. Veselības ministrei precizēto rīkojuma projektu un koncepcijas projektu iesniegt Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
4. Jautājumu par papildu valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu veselības nozares finansēšanai skatīt likumprojekta „Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2014., 2015., un 2016.gadam” un likumprojekta „Par valsts budžetu 2014.gadam” sagatavošanas procesā kopā ar visu ministriju un citu centrālo valsts iestāžu jaunās politikas iniciatīvu pieteikumiem.
5. Pieņemt zināšanai, ka kultūras ministre Ž.Jaunzeme- Grende atturas no lēmuma pieņemšanas izskatītajā jautājumā.
6. Pieņemt zināšanai, ka labklājības ministre I.Viņķele atturas no lēmuma pieņemšanas izskatītajā jautājumā, taču vienlaikus atbalsta veselības aprūpes budžeta palielinājumu, bet ne koncepcijā piedāvātā risinājuma veidā.
 

Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi

 (slēgtā daļa Zaļajā zālē)

61.§
Latvijas nacionālā pozīcija "Par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par dalībvalstu normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz tabakas izstrādājumu ražošanu, noformēšanu un pārdošanu"

TA-734 ____________________________________

(S.Līviņa, P.Leiškalns, I.Šņucins, J.Butkevičs, P.Apinis, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas nacionālo pozīciju Nr.1 "Par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par dalībvalstu normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz tabakas izstrādājumu ražošanu, noformēšanu un pārdošanu", paredzot, ka Latvija aizliedz tabakas izstrādājumu pārrobežu tālpārdošanu.
3. Veselības ministrijai attiecīgi precizēt nacionālo pozīciju un iesniegt to Valsts kancelejā.
 
62.§
Latvijas nacionālā pozīcija Eiropas Savienības Ārlietu padomes un Vispārējo lietu padomes 2013.gada 22.aprīļa sanāksmei

TA-787 ____________________________________

(M.Selga, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas nacionālo pozīciju Eiropas Savienības Ārlietu padomes 2013.gada 22.aprīļa sanāksmei Nr.14 "Mjanma".
3. Pieņemt zināšanai Ārlietu ministrijas sagatavoto informatīvo ziņojumu par citiem Eiropas Savienības Ārlietu padomē un Vispārējo lietu padomē izskatāmajiem jautājumiem.
4. Ārlietu ministram E.Rinkēvičam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Ārlietu padomes un Vispārējo lietu padomes 2013.gada 22.aprīļa sanāksmē.
 
63.§
Latvijas nacionālā pozīcija par Eiropas Savienības kopējās nostājas projektu pievienošanās sarunu ar Melnkalni 26.sadaļā Izglītība un kultūra

TA-792 ____________________________________

(I.Rūse, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt informatīvajā ziņojumā ietvertās nacionālās pozīcijas par Melnkalnes pievienošanās Eiropas Savienībai sarunu 26.sadaļas slēgšanu.
 
64.§
Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības aizsardzības ministru sanāksmē Ārlietu padomē un Eiropas Aizsardzības aģentūras valdes sēdē aizsardzības ministru sastāvā 2013.gada 22.-23.aprīlī izskatāmajos jautājumos

TA-795 ____________________________________

(J.Sārts, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības aizsardzības ministru sanāksmē Ārlietu padomē un Eiropas Aizsardzības aģentūras valdes sēdē aizsardzības ministru sastāvā 2013.gada 22.-23.aprīlī izskatāmajos jautājumos:
2.1. Militārās spējas/Eiropas Aizsardzības aģentūra (EAA) (pozīcija Nr.25),
2.2. Eiropas Savienības militārās operācijas (pozīcija Nr. 22).
3. Aizsardzības ministram A.Pabrikam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības aizsardzības ministru sanāksmē Ārlietu padomē un Eiropas Aizsardzības aģentūras valdes sēdē aizsardzības ministru sastāvā 2013.gada 22.-23.aprīlī.
 
65.§
Latvijas nacionālā pozīcija "Par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par euro un citu valūtu krimināltiesisko aizsardzību pret viltošanu, ar ko aizstāj Padomes Pamatlēmumu 2000/383/TI"

TA-805 ____________________________________

(I.Kalniņš, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas nacionālo sākotnējo pozīciju par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par euro un citu valūtu krimināltiesisko aizsardzību pret viltošanu, ar ko aizstāj Padomes Pamatlēmumu 2000/383/TI.
 
66.§
Latvijas Republikas nostājas projekts "Uz Eiropas Komisijas 2013.gada 21.februāra formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2012/2229"

TA-806 ____________________________________

(Dž.Innusa, V.Dombrovskis)

1. Apstiprināt Satiksmes ministrijas sagatavoto Latvijas Republikas nostājas projektu par Eiropas Komisijas 2013.gada 21.februāra formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2012/2229.
2. Valsts kancelejai nostāju elektroniski nosūtīt Tieslietu ministrijai.
3. Tieslietu ministrijai, izmantojot Eiropas Komisijas izveidoto un uzturēto notifikāciju sistēmu pārkāpuma procedūru lietās, nostāju nosūtīt Eiropas Komisijai.
 
67.§
Latvijas nacionālā pozīcija "Par Teritoriālās sadarbības programmas ESPON darbības principiem pēc 2013.gada"

TA-807 ____________________________________

(I.Urtāne, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas nacionālo pozīciju Nr.1 "Par Teritoriālās sadarbības programmas ESPON darbības principiem pēc 2013.gada".
 
68.§
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības tirdzniecības ministru 2013.gada 17.-18.aprīļa neformālajā sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem

TA-811 ____________________________________

(D.Pavļuts, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Pieņemt zināšanai iesniegtos informatīvos ziņojumus par Eiropas Savienības tirdzniecības ministru 2013.gada 17.-18. aprīļa neformālajā sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem:
2.1. par Pasaules Tirdzniecības organizācijas aktualitātēm;
2.2. par Eiropas Savienības - Kanādas Visaptverošā ekonomikas un tirdzniecības līguma sarunām;
2.3. par Transatlantisko tirdzniecības un investīciju partnerību.
3. Ekonomikas ministrijas valsts sekretāram J.Pūcem pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības tirdzniecības ministru 2013.gada 17.-18. aprīļa neformālajā sanāksmē.
 

Ministru kabineta lieta

 (slēgtā daļa Zaļajā zālē)

69.§
Informatīvais ziņojums "Par rīkojuma projekta "Grozījumi darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājumā" 1.9.apakšpunktu"

TA-516 ____________________________________

(I.Aleksandroviča, E.Šadris, A.Matīss, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Atbalstīt Finanšu ministrijas priekšlikumu samazināt projekta "Pasažieru piekļuves un apkalpošanas infrastruktūras modernizācija un augsto peronu būvniecība " īstenošanai attiecināmo izmaksu segšanai pieejamo publiskā finansējuma apjomu, nodrošinot tā pilnīgu finansēšanu projektam pieejamā Kohēzijas fonda finansējuma apmērā.
3. Finansējums, kas atbrīvots darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.3.2.1.aktivitātes "Ilgtspējīga sabiedriskā transporta sistēmas attīstība" projekta "Rīgas piepilsētas dzelzceļa pasažieru pārvadājumu sistēmas modernizācija un dīzeļvilcienu ritošā sastāva atjaunošana" īstenošanas līguma laušanas rezultātā, var tikt novirzīts citu Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda projektu īstenošanai.
 
70.§
Informatīvais ziņojums "Par finanšu situāciju AS "Liepājas Metalurgs" un tā ietekmi uz Latvijas tautsaimniecību"

TA-821 ____________________________________

()

Ierobežotas pieejamības informācija
 

Ministru kabineta lieta

(slēgtā daļa Mazajā zālē)

71.§
Informatīvais ziņojums "Par Ziemeļatlantijas līguma 5.panta aktivizēšanu"

TA-523 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Ņemot vērā aizsardzības ministra iesniegto priekšlikumu, jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.
 
72.§
Par Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedumu lietā "Mihailovs pret Latviju"

TA-523 ____________________________________

(K.Līce, I.Viņķele, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Finanšu ministrijai no kārtējā gada valsts budžeta programmas 02.00.00 “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” piešķirt Ārlietu ministrijai 10 542 LVL (ekvivalents 15 000 EUR pēc Latvijas Bankas kursa 0,702804) izmaksāšanai Genādijam Mihailovam pēc Eiropas Cilvēktiesību tiesas 2013.gada 22.janvāra sprieduma lietā Mihailovs pret Latviju spēkā stāšanās.
3. Ārlietu ministrijai nodrošināt Eiropas Cilvēktiesību tiesas 2013.gada 22.janvāra sprieduma lietā Mihailovs pret Latviju tulkošanu latviešu valodā un tulkojuma publicēšanu tīmekļa vietnē www.tiesas.lv.
4. Labklājības ministrijai, Veselības ministrijai un Tieslietu ministrijai sadarbībā ar Ārlietu ministriju sešu mēnešu laikā izvērtēt normatīvo regulējumu un praksi personu ar ierobežotu rīcībspēju ievietošanai sociālās aprūpes centros pret šo personu gribu un tās pamatotības un likumības kontroli gadījumos, ja ievietošanas sociālās aprūpes centrā rezultātā tiek ierobežota personas brīvība.
 

Sēdi slēdz plkst. 16.10
Ministru prezidents V.Dombrovskis

Valsts kancelejas direktore
E.Dreimane

Skatīt darba kārtību