Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 23

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.23

2013.gada 23.aprīlī

 

Sēdi vada

Ministru prezidents

 -

 V.Dombrovskis

 

Piedalās:

Ekonomikas ministrs

-

D.Pavļuts

Kultūras ministre

-

Ž.Jaunzeme-Grende

Labklājības ministre

-

I.Viņķele

Satiksmes ministrs

-

A.Matīss

Tieslietu ministrs

-

J.Bordāns

Veselības ministre

-

I.Circene

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

E.Sprūdžs

Zemkopības ministre

-

L.Straujuma

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Valsts kontroles pārstāve

-

L.Karlsone

Valsts kancelejas direktore 

-

E.Dreimane

Valsts kancelejas direktora vietniece tiesību aktu lietās, Juridiskā departamenta vadītāja

 

-

I.Gailīte

Valsts kancelejas direktora vietniece valsts pārvaldes un cilvēkresursu attīstības jautājumos, Valsts pārvaldes attīstības departamenta vadītāja


 -

E.Upīte

 

Protokolē

Dokumentu nodrošinājuma departamenta vadītāja

 

Sēdi sāk plkst.12.00

-

L.Peinberga

Saskaņotie tiesību aktu projekti (T (tehniskie projekti))

1.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 14.februāra noteikumos Nr.135 "Iedzīvotāju genoma valsts reģistra izveides, papildināšanas un uzturēšanas kārtība""

TA-745 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
2.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 21.jūnija noteikumos Nr.563 "Kārtība, kādā Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta darbinieki saņem apmaksātu veselības aprūpi""

TA-746 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
3.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 29.novembra noteikumos Nr.914 "Iekšlietu ministrijas padotībā esošo iestāžu darbinieku ar speciālajām dienesta pakāpēm nelaimes gadījumu darbā izmeklēšanas un uzskaites kārtība""

TA-747 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
4.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 1.novembra noteikumos Nr.1020 "Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieku un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietušo personu uzskaites un veselības stāvokļa novērošanas, kā arī slimību, invaliditātes un personas nāves cēloņsakarības ar Černobiļas atomelektrostacijas avāriju noteikšanas kārtība""

TA-761 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)

5.§
Rīkojuma projekts "Par kuģa KA-03 atsavināšanu"

TA-566 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
6.§
Rīkojuma projekts "Par prezidentūras koordinācijas padomi"

TA-793 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
7.§
Likumprojekts "Kredītbiroju likums"

TA-758 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Kredītu reģistra likumā" un likumprojektu "Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām"".
2. Lūgt Saeimu izskatīt likumprojektu vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Kredītu reģistra likumā" un likumprojektu "Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām"" (likumprojektu pakete).
3. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir ekonomikas ministrs.
4. Ekonomikas ministrijai sadarbībā ar Labklājības ministriju un Latvijas Komercbanku asociāciju izstrādāt un ekonomikas ministram līdz 2013.gada 1.augustam iesniegt noteiktā kārtībā izskatīšanai Ministru kabinetā grozījumus Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā, paredzot, ka kredītbirojam kā datu operatoram būs tiesības pēc Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma subjektu, kas ir kredītbiroja dalībnieki un kuriem saskaņā ar Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un terorisma finansēšanas novēršanas likumu ir tiesības saņemt ziņas no noteiktām valsts informācijas sistēmām, pieprasījuma no iepriekš minētajām valsts informācijas sistēmām pieprasīt un saņemt ziņas par kredītbiroja dalībnieka klientu vai iespējamo klientu un, nemainot to saturu, nodot tās kredītbiroja dalībniekam, lai tas varētu efektīvi un operatīvi nodrošināt Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma prasību izpildi – veikt klienta vai iespējamā klienta identifikāciju vai izpēti.
5. Tieslietu ministrijai sadarbībā ar Ekonomikas ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Komercbanku asociāciju izstrādāt un tieslietu ministram pēc likumprojekta pieņemšanas Saeimā otrajā lasījumā iesniegt noteiktā kārtībā izskatīšanai Ministru kabinetā:
5.1. noteikumu projektu, kurā noteikta licences izsniegšanas, apturēšanas un anulēšanas kārtība, kā arī prasības licences saņemšanai, tajā skaitā prasības kredītbiroja padomes un valdes locekļiem un prasības kredītbiroja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanai;
5.2. noteikumu projektu, kurā noteikts valsts nodevas par licences izsniegšanu kredītbiroja darbībai un ikgadējās valsts nodevas par kredītbiroja darbības uzraudzību apmērs un maksāšanas kārtība;
5.3. grozījumus Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā, paredzot Datu valsts inspekcijai tiesības uzlikt administratīvo sodu par kredītbiroja darbības veikšanu bez Datu valsts inspekcijas izsniegtās atļaujas.
6. Tieslietu ministrijai sadarbībā ar Ekonomikas ministriju un Latvijas Komercbanku asociāciju izstrādāt un tieslietu ministram līdz 2013.gada 1.augustam iesniegt noteiktā kārtībā izskatīšanai Ministru kabinetā:
6.1. grozījumus Uzturlīdzekļu garantiju fonda likumā, lai precizētu (noteiktu) Uzturlīdzekļu garantiju fondā apkopotās informācijas par parādnieku – bērna uzturlīdzekļu nemaksātāju – apstrādes mērķi, paredzot, ka iepriekš minēto informāciju kredītbiroja dalībnieks, kuram šajā likumā ir paredzēta piekļuve ierobežotas pieejamības informācijai, var izmantot klienta vai iespējamā klienta kredītspējas vērtēšanai vai sava kredītriska pārvaldībai;
6.2. grozījumus Ministru kabineta 2007.gada 20.novembra noteikumos Nr.781 "Kārtība, kādā reģistrē personas, kurām izmaksāti uzturlīdzekļi no Uzturlīdzekļu garantiju fonda, un parādniekus, kā arī izsniedz ziņas par minētajām personām", paredzot tiesības kredītbirojam kā datu operatoram pēc kredītbiroja dalībnieka, kuram ir tiesības no Uzturlīdzekļu garantiju fonda saņemt informāciju par parādnieku – bērna uzturlīdzekļu nemaksātāju, pieprasījuma no Uzturlīdzekļu garantiju fonda pieprasīt un saņemt ziņas par kredītbiroja dalībnieka klientu vai iespējamo klientu un, nemainot to saturu, nodot tās kredītbiroja dalībniekam.
7. Finanšu ministrijai sadarbībā ar Ekonomikas ministriju un Latvijas Komercbanku asociāciju izstrādāt un finanšu ministram līdz 2013.gada 1.augustam iesniegt noteiktā kārtībā izskatīšanai Ministru kabinetā priekšlikumus izmaiņām tiesiskajā regulējumā, lai atvieglotu kredītbiroja dalībniekam, kuram ir tiesības saņemt no Valsts ieņēmumu dienesta informācijas sistēmas informāciju par personas ienākumiem un nodokļu parādiem, piekļuvi Valsts ieņēmumu dienesta informācijas sistēmā esošajai informācijai par personas ienākumiem un nodokļu parādiem atbilstoši Finanšu ministrijas veiktajam izvērtējumam par ekonomiski izdevīgāko informācijas sniegšanas kredītbirojiem nodrošināšanas mehānismu.
8. Satiksmes ministrijai sadarbībā ar Ekonomikas ministriju un Latvijas Komercbanku asociāciju izstrādāt un satiksmes ministram līdz 2013.gada 1.augustam iesniegt noteiktā kārtībā izskatīšanai Ministru kabinetā grozījumus Ministru kabineta 2006.gada 27.jūnija noteikumos Nr.519 "Kārtība, kādā pieprasāma un iegūstama transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistra informācija", paredzot:
8.1. tiesības kredītbirojam kā datu operatoram pēc kredītbiroja dalībnieka, kuram ir tiesības no Transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistra saņemt informāciju par fiziskai personai piederošu transportlīdzekli, pieprasījuma no Transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistra pieprasīt un saņemt ziņas par kredītbiroja dalībnieka klientu vai iespējamo klientu un, nemainot to saturu, nodot tās kredītbiroja dalībniekam;
8.2. precizēt (noteikt) Transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā apkopotās informācijas par fiziskai personai piederošu transportlīdzekli apstrādes mērķi, nosakot, ka iepriekš minēto informāciju kredītbiroja dalībnieks, kuram šajos noteikumos ir paredzēta piekļuve ierobežotas pieejamības informācijai, var izmantot klienta vai iespējamā klienta kredītspējas vērtēšanai vai sava kredītriska pārvaldībai.
9. Zemkopības ministrijai sadarbībā ar Ekonomikas ministriju un Latvijas Komercbanku asociāciju izstrādāt un zemkopības ministram līdz 2013.gada 1.augustam iesniegt noteiktā kārtībā izskatīšanai Ministru kabinetā:
9.1. grozījumus Ceļu satiksmes likumā, paredzot noteikt Traktortehnikas, tās piekabju un traktortehnikas vadītāju informatīvajā sistēmā apkopotās informācijas par fiziskai personai piederošu traktortehniku un tās piekabi apstrādes mērķi, tai skaitā paredzot, ka iepriekš minēto informāciju var izmantot arī kredītbiroja dalībnieks klienta vai iespējamā klienta kredītspējas vērtēšanai vai sava kredītriska pārvaldībai;
9.2. tiesisko regulējumu, nosakot kārtību, kādā pieprasāma un iegūstama Traktortehnikas, tās piekabju un traktortehnikas vadītāju informatīvajā sistēmā apkopotā informācija, tostarp paredzot tiesības kredītbirojam kā datu operatoram pēc kredītbiroja dalībnieka pieprasījuma no Traktortehnikas, tās piekabju un traktortehnikas vadītāju informatīvās sistēmas pieprasīt un saņemt ziņas par kredītbiroja dalībnieka klientu vai iespējamo klientu un, nemainot to saturu, nodot tās kredītbiroja dalībniekam.
10. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai sadarbībā ar Ekonomikas ministriju un Latvijas Komercbanku asociāciju izstrādāt un vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram līdz 2013.gada 1.augustam iesniegt noteiktā kārtībā izskatīšanai Ministru kabinetā grozījumus Valsts informācijas sistēmu likumā, lai papildinātu tajā ietverto tiesisko regulējumu ar normu, kas ļauj kredītbirojiem izmantot valsts informācijas sistēmu savietotāju, lai nodrošinātu ar tā palīdzību datu apmaiņu starp kredītbiroju informācijas sistēmām un valsts informācijas sistēmām.
11. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai sadarbībā ar Ekonomikas ministriju un Latvijas Komercbanku asociāciju izstrādāt un vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram pēc grozījumu Valsts informācijas sistēmu likumā pieņemšanas Saeimā otrajā lasījumā iesniegt noteiktā kārtībā izskatīšanai Ministru kabinetā grozījumus Ministru kabineta 2009.gada 6.oktobra noteikumos Nr.1131 "Valsts informācijas sistēmu savietotāju izveidošanas, uzturēšanas un darbības kārtība un valsts informācijas sistēmas funkcionalitātes nodrošināšanas kārtība integrētas valsts informācijas sistēmas ietvaros", lai noteiktu kārtību, kādā ir nodrošināma kredītbiroju informācijas sistēmu integrācijas funkcionalitāte, kura ir nepieciešama šo sistēmu integrācijai ar valsts informācijas sistēmām un turpmākajai datu apmaiņai, izmantojot valsts informācijas sistēmu savietotāju.
12. Priekšlikumu par ieņēmumu no likumprojektā minētās nodevas par licences izsniegšanu kredītbiroja darbībai un ikgadējās valsts nodevas par kredītbiroja darbību uzraudzību prognozes palielinājumu, paredzot ar likuma īstenošanu saistīto izdevumu apmēru, kas nepārsniedz ieņēmumu no šīs nodevas apjoma prognozi, izskatīt likumprojekta "Par valsts budžetu 2014.gadam" sagatavošanas procesā.

 
8.§
Likumprojekts "Grozījumi Kredītu reģistra likumā"

TA-756 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Kredītbiroju likums" un likumprojektu "Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām"".
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir ekonomikas ministrs.
3. Lūgt Saeimu izskatīt likumprojektu vienlaikus ar likumprojektu "Kredītbiroju likums" un likumprojektu "Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām"" (likumprojektu pakete).

 

9.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām""

TA-757 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Kredītbiroju likums" un likumprojektu "Grozījumi Kredītu reģistra likumā".
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir ekonomikas ministrs.
3. Lūgt Saeimu izskatīt likumprojektu vienlaikus ar likumprojektu "Kredītbiroju likums" un likumprojektu "Grozījumi Kredītu reģistra likumā" (likumprojektu pakete).

 
10.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par muitas iestāžu klasifikatoru"

TA-797 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
11.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 31.janvāra noteikumos Nr.98 "Muitas procedūras - izvešana - piemērošanas kārtība lauksaimniecības produktiem, kuri pretendē uz eksporta kompensācijām""

TA-798 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
12.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 6.septembra noteikumos Nr.669 "Kārtība, kādā muitas iestādes nodrošina Kimberlijas procesa sertifikācijas sistēmas prasību izpildi""

TA-800 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
13.§
Noteikumu projekts "Iekšējo auditoru sertifikācijas kārtība"

TA-650 ____________________________________

(A.Matīss, V.Dombrovskis)

Jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.
 
14.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 30.marta rīkojumā Nr.135 "Par Sabiedriskā labuma komisiju""

TA-816 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
15.§
Par Ministru kabineta 2012.gada 12.jūnija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.33 43.§) 3.punktā dotā uzdevuma izpildi

TA-802 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Ņemot vērā iesniegto informāciju, pagarināt Ministru kabineta 2012.gada 12.jūnija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.33 43.§ "Atbildes projekts Valsts prezidentam (par nomas maksas samazināšanas iespējām investoru piesaistīšanai)") 3.punktā dotā uzdevuma izpildes termiņu līdz 2014.gada 1.martam.
 
16.§
Likumprojekts "Grozījumi Jūrlietu pārvaldes un jūras drošības likumā"

TA-606 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir satiksmes ministrs.
 
17.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 22.novembra noteikumos Nr.895 "Jūrnieku sertificēšanas noteikumi""

TA-585 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
18.§
Noteikumu projekts "Valsts robežsardzes sniegto maksas pakalpojumu cenrādis"

TA-472 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
19.§
Rīkojuma projekts "Par Valsts policijas amatpersonas ar speciālo dienesta pakāpi dalības laika pagarināšanu Eiropas Savienības policijas misijā Afganistānā (EUPOL AFGHANISTAN)"

TA-796 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
20.§
Noteikumu projekts "Izglītības kvalitātes valsts dienesta nolikums"

TA-694 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)

21.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu Kronvalda bulvārī 2B, Rīgā"

TA-825 ____________________________________

(S.Liepiņa, J.Šumeiko, D.Pavļuts, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai kopīgi ar Kultūras ministriju papildināt rīkojuma projektu ar punktu, paredzot uzdevumu reģistrēt nekustamo īpašumu uz valsts vārda Finanšu ministrijas personā, un Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Kultūras ministrijai sadarbībā ar Finanšu ministriju (valsts akciju sabiedrību "Valsts nekustamie īpašumi") izstrādāt priekšlikumus par turpmāko rīcību Latvijas Nacionālā teātra piebūves ēkas izveidošanai nekustamajā īpašumā Kronvalda bulvārī 2B, Rīgā, izvērtējot optimālākos būvniecības darbu finansēšanas modeļus un līdz 2018.gada 1.janvārim iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā tiesību akta projektu par turpmāko rīcību Latvijas Nacionālā teātra piebūves ēkas izveidošanai nekustamajā īpašumā Kronvalda bulvārī 2B, Rīgā.

 

Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)

22.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 28.decembra noteikumos Nr.1209 "Noteikumi par prognozējamas invaliditātes, invaliditātes un darbspēju zaudējuma noteikšanas kritērijiem, termiņiem un kārtību""

TA-525 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
23.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 21.jūlija noteikumos Nr.805 "Noteikumi par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības pieprasījuma veidlapas paraugu""

TA-582 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
24.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts kompensācijas pieprasījuma veidlapas paraugu"

TA-560 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
25.§
Noteikumu projekts "Meža inventarizācijas veicēju sertifikācijas un sertificēto personu darbības uzraudzības kārtība"

TA-828 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
26.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 26.janvāra noteikumos Nr.70 "Noteikumi par hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju drošuma programmām un deklarācijām""

TA-827 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
27.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2012.gada 30.marta rīkojumā Nr.149 "Par darba grupu""

TA-850 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
28.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 26.septembra rīkojumā Nr.454 "Par Latvijas Republikas pārstāvju grupu Kopīgajā komisijā Latvijas Republikas valdības un Uzbekistānas Republikas valdības vienošanās par sadarbību cīņā pret organizēto noziedzību, terorismu, nelegālu narkotisko vielu, psihotropo vielu un prekursoru apriti īstenošanai""

TA-752 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)

29.§
Rīkojuma projekts "Par atļauju M.Sprūdžai savienot amatus"

TA-750 ____________________________________

(U.Lielpēters, E.Sprūdžs, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
30.§
Protokollēmuma projekts "Par iepirkuma Autoceļa A8 Rīga – Jelgava – Lietuvas robeža (Meitene) 49,378 – 60,00 km segas rekonstrukcija atklāta konkursa nolikuma saskaņošanu"

TA-848 ____________________________________

(J.Lange, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informāciju.
2. Pieņemt zināšanai Finanšu ministrijas, Tieslietu ministrijas un Valsts kancelejas viedokli, ka no līguma priekšmeta viedokļa plānotajā iepirkumā nepastāv Eiropas Savienības fondu projekta neattiecināmo izmaksu rašanās risks.
3. Pieņemt zināšanai, ka pasūtītājs VAS "Latvijas Valsts ceļi" saglabā atbildību par iepirkuma procesa atbilstību normatīvajam regulējumam, tai skaitā par atklāta konkursa nolikuma projekta ietvaros izvēlēto saimniecisko, tehnisko un citu risinājumu, kas ietver arī atbildību par tādas informācijas atbilstību faktiskajai situācijai, pamatojoties uz kuru nolikums izstrādāts vai kas tajā ietverta, kā arī nolikuma prasību objektivitāti un pamatotību, ka minētais attiecas arī uz pienākumu novērst neattiecināmo izmaksu risku.

 

Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)

31.§
Informatīvais ziņojums "Par situāciju biodegvielas ražošanas nozarē"

TA-1804 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Ekonomikas ministrijai izstrādāt un trīs mēnešu laikā iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā grozījumus normatīvajos aktos par benzīna un dīzeļdegvielas atbilstības novērtēšanu un normatīvajos aktos par biodegvielas kvalitātes prasībām, atbilstības novērtēšanu, tirgus uzraudzību un patērētāju informēšanas kārtību, lai nodrošinātu, ka ar 2014.gada 1.aprīli dīzeļdegvielai tiek noteikts obligātais 6,5-7% biodīzeļdegvielas piejaukums (pēc tilpuma).
3. Ekonomikas ministrijai izstrādāt un sešu mēnešu laikā iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā priekšlikumus grozījumiem normatīvajos aktos, lai nodrošinātu to atbilstību Latvijas nacionālās reformu programmas "ES 2020" stratēģijas īstenošanai 3.7.apakšpunktā minētajam Latvijas mērķim attiecībā uz atjaunojamās enerģijas īpatsvaru transportā, kā arī to, ka valsts finanšu atbalsts par biodegvielu ražošanu un patēriņa veicināšanu ir pieļaujams tikai attiecībā uz tādām biodegvielām, kas atbilst normatīvajos aktos par ilgtspējības kritērijiem noteiktajām prasībām.
4. Ekonomikas ministrijai sadarbībā ar Satiksmes ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Finanšu ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību trīs mēnešu laikā izstrādāt priekšlikumus par iespējām nodrošināt, ka konkursos par sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu un valsts un pašvaldību iepirkumos par transporta līdzekļu iegādi tiek ietverti nosacījumi par papildu vērtēšanas punktu piešķiršanu, ja tiek piedāvāti transportlīdzekļi, kas kā degvielu izmanto tīru biodegvielu vai fosilo degvielu un biodegvielu sajaukumu (ar biodegvielas saturu virs 10%).
5. Ekonomikas ministrijai sadarbībā ar Satiksmes ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju veikt šī protokollēmuma 4.punktā ietverto priekšlikumu izvērtējumu no valsts atbalsta viedokļa un saskaņot izvērtējumu ar Finanšu ministriju.
6. Ekonomikas ministrijai izstrādāt un sešu mēnešu laikā iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par šī protokollēmuma 4.punktā minētajiem priekšlikumiem biodegvielas izmantošanas veicināšanai.

 
Attīstības plānošanas dokumentu projekti

32.§
Koncepcijas projekts par depozīta sistēmas piemērošanu dzērienu iepakojumam

TA-2702 ____________________________________

(I.Viņķele, S.Āmare-Pilka, E.Sprūdžs, J.Spiridonovs, L.Straujuma, M.Lazdovskis, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai:
2.1. papildināt rīkojuma projektu ar punktu, kurā paredzēt uzdevumu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai sagatavot un saskaņot ar Finanšu ministriju, ievērojot, ka Finanšu ministrijas atzinuma sniegšanas termiņš ir divas nedēļas, detalizētu aprakstu par pievienotās vērtības nodokļa piemērošanu atbilstoši koncepcijā noteiktajam un to kopā ar protokollēmuma projektu ar uzdevumu par nepieciešamiem grozījumiem Pievienotās vērtības nodokļa likumā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai iesniegt Ministru kabinetā līdz 2013.gada 21.maijam;
2.2. papildināt koncepcijas projekta noslēguma jautājumus, norādot, ka izstrādājamos tiesību aktu projektos jānosaka samērīgs pārejas periods;
2.3. saskaņot rīkojuma projektu un koncepcijas projektu ar Finanšu ministriju un iesniegt Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

Ministru kabineta lieta

33.§
Atbildes projekts Saeimas Pieprasījumu komisijai (par paredzētajiem pasākumiem elektroenerģijas kopējās cenas pieauguma risku ierobežošanai)

TA-647 ____________________________________

(J.Pūce, E.Dreimane, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto atbildes projektu Saeimas Pieprasījumu komisijai.
2. Valsts kancelejai kopīgi ar Ekonomikas ministriju precizēt atbildes projektu, Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildi Saeimas Pieprasījumu komisijai.
 
Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)

34.§
Atbildes projekts Tiesībsargam (par bēgļu un alternatīvo statusu saņēmušo personu stāvokli valstī)

TA-649 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Atbalstīt iesniegto atbildes projektu Tiesībsargam.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildi Tiesībsargam.
 
Ministru kabineta lieta

35.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-823 ____________________________________

(I.Stepanova, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
36.§
Noteikumu projekts "Studiju programmu licencēšanas noteikumi"

TA-80 ____________________________________

(S.Liepiņa, J.Vētra, A.Melnis, L.Sīka, D.Pavļuts, Ž.Jaunzeme-Grende, L.Šulca, E.Dreimane, M.Strads, J.Bernāts, L.Meņģelsone, E.Sprūdžs, I.Viņķele, I.Circene, V.Dombrovskis)

 

Jautājumu turpināt izskatīt Ministru kabineta ārkārtas sēdē 2013.gada 25.aprīlī.
 
37.§
Informatīvais ziņojums "Par Izglītības un zinātnes ministrijas turpmāko rīcību augstākās izglītības studiju virzienu akreditācijas nodrošināšanai un iespējām izmantot Eiropas Sociālā fonda projekta "Augstākās izglītības studiju programmu izvērtēšana un priekšlikumi kvalitātes paaugstināšanai" rezultātus"

TA-335 ____________________________________

(S.Liepiņa, J.Vētra, A.Melnis, L.Sīka, D.Pavļuts, Ž.Jaunzeme-Grende, L.Šulca, E.Dreimane, M.Strads, J.Bernāts, L.Meņģelsone, E.Sprūdžs, I.Viņķele, I.Circene, V.Dombrovskis)

 

Jautājumu turpināt izskatīt Ministru kabineta ārkārtas sēdē 2013.gada 25.aprīlī.
 
38.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumos Nr.955 "Noteikumi par Izglītības un zinātnes ministrijas sniegto maksas pakalpojumu cenrādi""

TA-866 ____________________________________

(S.Liepiņa, J.Vētra, A.Melnis, L.Sīka, D.Pavļuts, Ž.Jaunzeme-Grende, L.Šulca, E.Dreimane, M.Strads, J.Bernāts, L.Meņģelsone, E.Sprūdžs, I.Viņķele, I.Circene, V.Dombrovskis)

 

Jautājumu turpināt izskatīt Ministru kabineta ārkārtas sēdē 2013.gada 25.aprīlī.
 
39.§
Protokollēmuma projekts "Par palīdzības sniegšanu plūdu skarto teritoriju iedzīvotājiem"

TA-869 ____________________________________

(E.Sprūdžs, A.Antonovs, V.Dombrovskis)

1. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai līdz 2013.gada 24.maijam saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumiem Nr.1644 "Kārtība, kādā pieprasa un izlieto budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" līdzekļus" detalizēti izvērtēt pašvaldību iesniegto informāciju par 2013.gada pavasara plūdu laikā cietušajiem privātajiem mājokļiem un pašvaldību sniegto atbalstu iedzīvotājiem ārkārtas situācijā saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35.panta otro daļu un likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" 13.pantu.
2. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai pēc attiecīgas informācijas detalizētas izvērtēšanas sagatavot rīkojuma projektu "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"" un līdz 2013.gada 21.jūnijam iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā, lai segtu līdz 50 procentiem no pabalstiem, ko pašvaldības ir izmaksājušas atbilstoši saistošajiem noteikumiem 2013.gada pavasara plūdu laikā cietušajiem iedzīvotājiem mājokļa (deklarētās dzīvesvietas) daļējai atjaunošanai.

 
Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa Zaļajā zālē)

40.§
Latvijas nacionālā pozīcija "Par Latvijas un Krievijas pārrobežu sadarbības programmu 2014.–2020.gadam Eiropas Kaimiņattiecību instrumenta ietvaros"

TA-842 ____________________________________

(A.Antonovs, I.Krieva, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas nacionālo pozīciju Nr.1 "Par Latvijas un Krievijas pārrobežu sadarbības programmu 2014.-2020.gadam Eiropas Kaimiņattiecību instrumenta ietvaros".
 
41.§
Latvijas nacionālā pozīcija "Par Ekonomiskās un monetārās savienības pilnveides jautājumiem"

TA-852 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas nacionālo pozīciju Nr.2 "Par Ekonomiskās un monetārās savienības pilnveides jautājumiem".
 
Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)

42.§
Noteikumu projekts "Par grozījumiem Igaunijas Republikas Aizsardzības ministrijas, Vācijas Federatīvās Republikas Federālās Aizsardzības ministrijas, Ungārijas Aizsardzības ministrijas, Itālijas Republikas Aizsardzības ministrijas, Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas, Lietuvas Republikas Nacionālās Aizsardzības ministrijas, Nīderlandes Karalistes aizsardzības ministra, Polijas Republikas Nacionālās aizsardzības ministra, Slovākijas Republikas Aizsardzības ministrijas, Spānijas Karalistes aizsardzības ministra un Amerikas Savienoto Valstu Aizsardzības departamenta, kā arī Ziemeļatlantijas līguma organizācijas sabiedroto spēku augstākās virspavēlniecības transformācijas komandiera štāba saprašanās memorandā par kopējā kiberaizsardzības izcilības centra funkcionālajām attiecībām"

TA-834 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Pilnvarot Latvijas Nacionālo militāro pārstāvi Ziemeļatlantijas līguma organizācijas Sabiedroto spēku Augstākās virspavēlniecības Transformācijas komandiera štābā parakstīt Saprašanās memoranda grozījumus.

 
43.§
Noteikumu projekts "Par otro grozījumu Igaunijas Republikas Aizsardzības ministrijas, Vācijas Federatīvās Republikas Federālās Aizsardzības ministrijas, Ungārijas Aizsardzības ministrijas, Itālijas Republikas Aizsardzības ministrijas, Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas, Lietuvas Republikas Nacionālās Aizsardzības ministrijas, Nīderlandes Karalistes aizsardzības ministra, Polijas Republikas Nacionālās aizsardzības ministra, Slovākijas Republikas Aizsardzības ministrijas, Spānijas Karalistes Aizsardzības ministra un Amerikas Savienoto Valstu Aizsardzības departamenta saprašanās memorandā par kopējā kiberaizsardzības izcilības centra izveidošanu, pārvaldīšanu un vadīšanu"

TA-836 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1.Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Pilnvarot Latvijas Nacionālo militāro pārstāvi Ziemeļatlantijas līguma organizācijas Sabiedroto spēku Augstākās virspavēlniecības Transformācijas komandiera štābā parakstīt saprašanās memoranda grozījumus.

 

Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Zaļajā zālē)

44.§

Informatīvais ziņojums "Par Latvijai piešķirto emisijas kvotu pārdošanu"

TA-841-IP ____________________________________

()

Ierobežotas pieejamības informācija
 
45.§
Rīkojuma projekts "Par vadības grupas izveidi akciju sabiedrības "Liepājas Metalurgs" situācijas risināšanai un tās radīto sociālekonomisko risku mazināšanai"

TA-868-IP ____________________________________

(D.Pavļuts, E.Sprūdžs, I.Pinkulis, K.Āboliņš, V.Terentjevs, I.Viņķele, J.Grava, L.Grafa, L.Meņģelsone, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai kopīgi ar Ekonomikas ministriju precizēt rīkojuma projekta 1.2.apakšpunktu atbilstoši vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra priekšlikumam, un Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Pieņemt zināšanai akciju sabiedrības "Liepājas Metalurgs" pārstāvju sniegto informāciju.
3. Pieņemt zināšanai, ka vadības grupa pirmajā sanāksmē uzaicinās piedalīties akciju sabiedrības "Liepājas Metalurgs" pārstāvjus, lai sniegtu viņiem detalizētu informāciju par situāciju akciju sabiedrībā "Liepājas Metalurgs" un tās risinājuma iespējām.
 
Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Mazajā zālē)

46.§
Informatīvais ziņojums "Par Ziemeļatlantijas līguma 5.panta aktivizēšanu"

TA-523-DV ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Jautājumu izskatīt Ministru kabineta ārkārtas sēdē 2013.gada 25.aprīlī.
 

Sēdi slēdz plkst. 15.20


Ministru prezidents V.Dombrovskis

Valsts kancelejas direktore
E.Dreimane

Skatīt darba kārtību