Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 27

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.27

2013.gada 7.maijā

 

Sēdi vada

Ministru prezidents

 -

 V.Dombrovskis

 

Piedalās:

Aizsardzības ministrs

-

A.Pabriks

Ārlietu ministrs

-

E.Rinkēvičs

Ekonomikas ministrs

-

D.Pavļuts

Finanšu ministrs

-

A.Vilks

Iekšlietu ministrs

-

R.Kozlovskis

Izglītības un zinātnes ministrs

-

Vj.Dombrovskis

Kultūras ministre

-

Ž.Jaunzeme-Grende

Satiksmes ministrs

-

A.Matīss

Tieslietu ministrs

-

J.Bordāns

Veselības ministre

-

I.Circene

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

E.Sprūdžs

Zemkopības ministre

-

L.Straujuma

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Valsts kontroles pārstāve

-

L.Karlsone

Valsts kancelejas direktore 

-

E.Dreimane

Valsts kancelejas direktora vietniece tiesību aktu lietās, Juridiskā departamenta vadītāja 

-

I.Gailīte

Valsts kancelejas direktora vietniece valsts pārvaldes un cilvēkresursu attīstības jautājumos, Valsts pārvaldes attīstības departamenta vadītāja


 -

E.Upīte

 

Protokolē

Dokumentu nodrošinājuma departamenta vadītāja

 

Sēdi sāk plkst.12.00

-

L.Peinberga

1.§
Rīkojuma projekts "Par Latvijas Republikas, Baltkrievijas Republikas un Krievijas Federācijas valsts robežu krustpunkta demarkācijas dokumentu apstiprināšanu"

TA-654 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
2.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 17.februāra noteikumos Nr.164 "Noteikumi par aizdevumiem komersantu konkurētspējas uzlabošanai""

TA-913 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
3.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 1999.gada 18.maija noteikumos Nr.178 "Kārtība, kādā norādāmas preču un pakalpojumu cenas""

TA-927 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
4.§
Rīkojuma projekts "Par atteikumu nodot atsavināšanai valsts meža zemi Ventas ielā 1A, Jūrmalā"

TA-1493 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai līdz 2013.gada 31.decembrim kopīgi ar Zemkopības ministriju izvērtēt normatīvā regulējuma pietiekamību, lai risinātu ar valsts meža zemes un zemes Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes krasta kāpu aizsargjoslā atsavināšanu saistītos jautājumus, un, ja nepieciešams, sagatavot un noteiktā kārtībā iesniegt Ministru kabinetā attiecīgus tiesību aktu projektus regulējuma grozīšanai.

 
5.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu""

TA-862 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir iekšlietu ministrs.
 
6.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 6.aprīļa noteikumos Nr.343 "Noteikumi par lielgabarīta un smagsvara pārvadājumiem""

TA-590 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
7.§
Par Ministru kabineta 2011.gada 8.novembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.66 31.§) "Informatīvais ziņojums "Par priekšlikumiem nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanai 2012.gadā un turpmākajos gados"" 6.punktā dotā uzdevuma izpildes termiņu

TA-874 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Ņemot vērā iesniegto informāciju, noteikt, ka Ministru kabineta 2011.gada 8.novembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.66 31.§) 6.punktā dotā uzdevuma izpildes termiņš ir 2013.gada 20.oktobris.
 
8.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 30.jūnija noteikumos Nr.730 "Dzīvnieku barības apritē iesaistītā uzņēmuma reģistrācijas un atzīšanas kārtība""

TA-631 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
9.§
Noteikumu projekts "Meža ilgtspējīgas apsaimniekošanas novērtēšanas kārtība"

TA-941 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
10.§
Likumprojekts "Par Latvijas Republikas valdības un Turkmenistānas valdības līgumu par sadarbību cīņā pret terorismu, organizēto noziedzību un nelegālu narkotisko vielu, psihotropo vielu un prekursoru apriti un cita veida noziedzīgiem nodarījumiem"

TA-950 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt Latvijas Republikas valdības un Turkmenistānas valdības līguma par sadarbību cīņā pret terorismu, organizēto noziedzību un nelegālu narkotisko vielu, psihotropo vielu un prekursoru apriti un cita veida noziedzīgiem nodarījumiem (turpmāk – Līgums) projekta parakstīšanu.
2. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
3. Iekšlietu ministrijai pēc Līguma parakstīšanas iesniegt to Valsts kancelejā.
4. Valsts kancelejai sagatavot Līgumu un likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
5. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir iekšlietu ministrs.
 
11.§
Noteikumu projekts "Par Latvijas Republikas valdības un Turkmenistānas valdības līgumu par sadarbību izglītības jomā"

TA-955 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Izglītības un zinātnes ministrijai līgumā ietverto normu īstenošanu nodrošināt piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros.
 
12.§
Rīkojuma projekts "Par A.Teikmani"

TA-859 ____________________________________

(E.Rinkēvičs, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
13.§
Rīkojuma projekts "Par A.Pildegoviču"

TA-858 ____________________________________

(E.Rinkēvičs, A.Pabriks, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
14.§
Informatīvais ziņojums "Par papildu finanšu līdzekļu piešķiršanu Satiksmes ministrijas 2014.gada valsts pamatbudžeta programmai 97.00.00 "Nozaru vadība un politikas plānošana""

TA-847 ____________________________________

(E.Beļskis, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Satiksmes ministrijai atbilstoši Euro ieviešanas kārtības likumā paredzētajam valsts akciju sabiedrībai "Latvijas Pasts" skaidrās naudas nomaiņas nodrošināšanai nepieciešamos izdevumus iekļaut jaunās politikas iniciatīvās un atbilstoši apstiprinātajam grafikam iesniegt Finanšu ministrijā un Pārresoru koordinācijas centrā izvērtēšanai un Ministru kabineta lēmuma pieņemšanai likumprojekta "Par vidējā termiņa budžeta ietvaru 2014., 2015., un 2016.gadam" un likumprojekta "Par valsts budžetu 2014.gadam" sagatavošanas procesā.
 
15.§
Rīkojuma projekts "Par atteikumu nodot privatizācijai daļu no nekustamā īpašuma Višķu ielā 21K, Daugavpilī"

TA-907 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
16.§
Rīkojuma projekts "Par atteikumu nodot privatizācijai daļu no nekustamā īpašuma Višķu ielā 21R, Daugavpilī"

TA-910 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
17.§
Rīkojuma projekts "Par daļas no valsts nekustamā īpašuma Višķu ielā 21K un Višķu ielā 21R, Daugavpilī nodošanu Daugavpils pilsētas pašvaldības īpašumā"

TA-909 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
18.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-945 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
19.§
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2013.gada 13.-14.maija sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem

TA-949 ____________________________________

(L.Straujuma, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Zemkopības ministrei L.Straujumai pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2013.gada 13.-14.maija sanāksmē.
 
20.§
Latvijas nacionālās pozīcijas "Ceturtās dzelzceļa paketes tehniskā pīlāra tiesību akti"

TA-948 ____________________________________

(J.Eiduks, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas nacionālās pozīcijas:
2.1. Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai par Eiropas Savienības Dzelzceļa aģentūru un Regulas (EK) Nr. 881/2004 atcelšanu;
2.2. Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par dzelzceļu sistēmas savstarpējo izmantojamību Eiropas Savienībā (pārstrādātā versija);
2.3. Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai par dzelzceļu drošību (pārstrādāta redakcija).
 
21.§
Informatīvais ziņojums "Par dalību 4.Āzijas-Eiropas Savienības dalībvalstu izglītības ministru konferencē 2013.gada 12.-14.maijā un gatavošanos 5.Āzijas-Eiropas Savienības dalībvalstu izglītības ministru konferencei Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē ietvaros 2015.gadā"

TA-954-IP ____________________________________

(A.Vahere-Abražune, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Izglītības un zinātnes ministram V.Dombrovskim pārstāvēt Latvijas Republiku 4.Āzijas – Eiropas Savienības dalībvalstu izglītības ministru konferencē 2013.gada 12.-14.maijā Kualalumpurā, Malaizijā.
 
22.§
Rīkojuma projekts "Par akciju sabiedrības "Olainfarm" atbalstāmo investīciju projekta pieteikumu"

TA-915 ____________________________________

(J.Pūce, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
23.§
Informatīvais ziņojums "Par atklātā konkursā par drošības rezervju pakalpojuma sniegšanu valsts (Latvijas Republikas) naftas produktu rezervju izveidei saņemtiem piedāvājumiem"

TA-938-IP ____________________________________

(J.Pūce, V.Dombrovskis)

Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
 
24.§
Informatīvais ziņojums "Par AS "Liepājas Metalurgs" kreditoru piesaistītā konsultanta "Prudentia" priekšlikumiem par turpmāko rīcību AS "Liepājas Metalurgs" darbības turpināšanai"

TA-957-IP ____________________________________

(D.Pavļuts, K.Krastiņš, A.Pabriks, Vj.Dombrovskis, J.Bordāns, E.Sprūdžs, K.Āboliņš, V.Dombrovskis)

Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
 
25.§
Informatīvais ziņojums "Par procedūras akciju sabiedrības "Reverta" darījumiem ar komercķīlas priekšmetā ietilpstošiem aktīviem piemērošanu"

TA-947-DV ____________________________________

()

Dienesta vajadzībām
 

Sēdi slēdz plkst. 13.20


Ministru prezidents V.Dombrovskis

Valsts kancelejas direktore
E.Dreimane

Skatīt darba kārtību