Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 28

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.28

2013.gada 13.maijā

 

Sēdi vada

Ministru prezidenta vietā - aizsardzības ministrs

 -

 A.Pabriks

 

Piedalās:

Ārlietu ministrs

-

E.Rinkēvičs

Ekonomikas ministrs

-

D.Pavļuts

Finanšu ministrs

-

A.Vilks

Iekšlietu ministrs

-

R.Kozlovskis

Labklājības ministre

-

I.Viņķele

Satiksmes ministrs

-

A.Matīss

Tieslietu ministrs

-

J.Bordāns

Veselības ministre

-

I.Circene

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

E.Sprūdžs

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Valsts kontroles pārstāvis

-

J.Gustiņš

Valsts kancelejas direktore 

-

E.Dreimane

Valsts kancelejas direktora vietniece tiesību aktu lietās, Juridiskā departamenta vadītāja 

-

I.Gailīte

Valsts kancelejas direktora vietniece valsts pārvaldes un cilvēkresursu attīstības jautājumos, Valsts pārvaldes attīstības departamenta vadītāja


 -

E.Upīte

 

Protokolē

Dokumentu nodrošinājuma departamenta vadītāja

 

Sēdi sāk plkst.10.40

-

L.Peinberga

1.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 14.augusta noteikumos Nr.559 "Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai" nolikums""

TA-996 ____________________________________

(A.Antonovs, A.Pabriks)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
2.§
Rīkojuma projekts "Par palīdzības sniegšanu Mali"

TA-1007 ____________________________________

(E.Rinkēvičs, J.Sārts, S.Bajāre, A.Pabriks)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
3.§
Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes 2013.gada 14.maija sanāksmei

TA-1008 ____________________________________

(L.Kļaviņa, A.Pabriks)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas nacionālās pozīcijas:
2.1. par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko izveido kredītiestāžu un ieguldījumu sabiedrību sanācijas un noregulējuma režīmu un groza Padomes direktīvas 77/91/EEK un 82/891/EK, direktīvas 2001/24/EK, 2002/47/EK, 2004/25/EK, 2005/56/EK, 2007/36/EK un 2011/35/EK un regulu (ES) Nr.1093/2010 (pozīcija Nr.1);
2.2. par budžeta grozījumu projektu Nr.2 2013.gada vispārējam budžetam "Izdevumu kopsavilkums pa iedaļām: III iedaļa – Komisija" (pozīcija Nr.1).
3. Finanšu ministrijai precizēt nacionālās pozīcijas atbilstoši Saeimas Eiropas lietu komisijas ierosinātajiem priekšlikumiem, ja tādi tiks izteikti 2013.gada 14.maija sēdes laikā.
4. Finanšu ministram A.Vilkam un pastāvīgai pārstāvei, ārkārtējai un pilnvarotai vēstniecei Eiropas Savienībā I.Juhansonei pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes 2013.gada 14.maija sanāksmē.
 
4.§
Latvijas Republikas nostājas projekts "Uz Eiropas Komisijas 2013.gada 20.marta formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2013/0162"

TA-987-IP ____________________________________

(R.Muciņš, A.Pabriks)

1. Apstiprināt Veselības ministrijas iesniegto nostājas projektu uz Eiropas Komisijas 2013.gada 20.marta formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2013/0162 (turpmāk – nostāja).
2. Valsts kancelejai nostājas elektronisko versiju nosūtīt Tieslietu ministrijai.
3. Tieslietu ministrijai, izmantojot Eiropas Komisijas izveidoto un uzturēto notifikāciju sistēmu pārkāpuma procedūru lietās, nostāju nosūtīt Eiropas Komisijai.
 
5.§
Latvijas nacionālā pozīcija "Par Latvijas atbalstu kandidātiem uz Iekšējā tirgus saskaņošanas biroja Apelācijas padomju prezidenta amatu"

TA-989 ____________________________________

(L.Medina, A.Pabriks)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas nacionālo pozīciju par Latvijas atbalstu kandidātam uz Iekšējā tirgus saskaņošanas biroja Apelācijas padomju prezidenta amatu.
 
6.§
Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Izglītības, jaunatnes, kultūras un sporta ministru padomes 2013.gada 17.maija sanāksmē izskatāmajos Kultūras ministrijas kompetencē esošajos jautājumos

TA-1000 ____________________________________

(A.Kurzemniece, A.Pabriks)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Izglītības, jaunatnes, kultūras un sporta ministru padomes 2013.gada 17.maija sanāksmei Kultūras ministrijas kompetencē esošajos jautājumos:
2.1. par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar ko nosaka Savienības rīcību iniciatīvai "Eiropas kultūras galvaspilsētas" (pozīcija Nr.2);
2.2. par Padomes lēmumu, ar ko izraugās Eiropas kultūras galvaspilsētu 2017.gadā Dānijā un Kiprā un 2018.gadā Maltā (pozīcija Nr.1).
3. Kultūras ministrei Ž.Jaunzemei-Grendei pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Izglītības, jaunatnes, kultūras un sporta ministru padomes 2013.gada 17.maija sanāksmē Kultūras ministrijas kompetencē esošajos jautājumos.
 
7.§
Latvijas Republikas nostājas projekts "Uz Eiropas Komisijas 2013.gada 20.marta formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2013/0163"

TA-1009-IP ____________________________________

(A.Antonovs, A.Pabriks)

1. Apstiprināt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas iesniegto Latvijas Republikas nostājas projektu uz Eiropas Komisijas 2013.gada 20.marta formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2013/0163 (turpmāk – nostāja).
2. Valsts kancelejai nostājas elektronisko versiju nosūtīt Tieslietu ministrijai.
3. Tieslietu ministrijai, izmantojot Eiropas Komisijas izveidoto un uzturēto notifikāciju sistēmu pārkāpuma procedūru lietās, nostāju nosūtīt Eiropas Komisijai.
 
8.§
Latvijas Republikas nostājas projekts "Uz Eiropas Komisijas 2013.gada 20.marta formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2013/0164"

TA-1010-IP ____________________________________

(A.Antonovs, A.Pabriks)

1. Apstiprināt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas iesniegto Latvijas Republikas nostājas projektu uz Eiropas Komisijas 2013.gada 20.marta formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2013/0164 (turpmāk – nostāja).
2. Valsts kancelejai nostājas elektronisko versiju nosūtīt Tieslietu ministrijai.
3. Tieslietu ministrijai, izmantojot Eiropas Komisijas izveidoto un uzturēto notifikāciju sistēmu pārkāpuma procedūru lietās, nostāju nosūtīt Eiropas Komisijai.
 
9.§
Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Izglītības, jaunatnes, kultūras un sporta ministru padomes 2013.gada 16.-17.maija sanāksmē izskatāmajos Izglītības un zinātnes ministrijas kompetencē esošajos jautājumos

TA-1011 ____________________________________

(L.Lejiņa, A.Pabriks)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Izglītības, jaunatnes, kultūras un sporta ministru padomes 2013.gada 16.-17.maija sanāksmē izskatāmajos Izglītības un zinātnes ministrijas kompetencē esošajos jautājumos:
2.1. pozīcija Nr.1 "Par Padomes un Padomē sanākušo dalībvalstu valdību pārstāvju secinājumu projektu par sportistu dubultkarjeru";
2.2. pozīcija Nr.2 "Par ieteikumu Padomes lēmumam, ar ko Eiropas Komisiju pilnvaro Eiropas Savienības vārdā piedalīties sarunās par starptautisku Eiropas Padomes konvenciju par manipulācijas ar sporta rezultātiem apkarošanu";
2.3. pozīcija Nr.1 "Par politikas debatēm par jautājumu "Publisku iestāžu loma cīņā pret aizvien izsmalcinātāku dopinga lietošanu sportā"";
2.4. pozīcija Nr.1 "Par politikas debatēm par jautājumu "Nodrošināt skolotāja profesijas augstāku kvalitāti, lai veicinātu labākus mācību sasniegumus"";
2.5. pozīcija Nr.1 "Par Padomes secinājumu projektu par jaunatnes politikas potenciāla palielināšanu, sasniedzot "Eiropa 2020" stratēģijas mērķus";
2.6. pozīcija Nr.1 "Par Padomes secinājumiem par kvalitatīva darba ar jaunatni ieguldījumu jauniešu attīstībā, labklājībā un sociālajā iekļaušanā un par politikas debatēm par jautājumu "Kvalitatīva darba ar jaunatni ieguldījums Eiropas jauniešu labākā nākotnē"";
2.7. pozīcija Nr.2 "Par Padomes secinājumu projektu par sociālo dimensiju augstākajā izglītībā".
3. Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretārei S.Liepiņai pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Izglītības, jaunatnes, kultūras un sporta ministru padomes 2013.gada 16.-17.maija sanāksmē Izglītības un zinātnes ministrijas kompetencē esošajos jautājumos.
 
10.§
Informatīvais ziņojums "Par Ministru kabineta 2013.gada 5.marta sēdes protokola Nr.13 44.§ 33.punkta izpildi"

TA-983-IP ____________________________________

(J.Sārts, A.Pabriks)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Noteikt Aizsardzības ministrijai valsts budžeta ilgtermiņa saistības 2014.-2020.gadam budžeta programmā 33.00.00 "Aizsardzības īpašumu pārvaldīšana" pasākumam "Nacionālo bruņoto spēku infrastruktūras atjaunošana" Nacionālo bruņoto spēku noliktavu, remontdarbnīcu un karavīru ikdienas sadzīves apstākļus uzlabojošās infrastruktūras atjaunošanai, lai nodrošinātu Nacionālo bruņoto spēku uzdevumu izpildi saskaņā ar informatīvā ziņojuma pielikumu, 2014.gadam 2 500 000 latu apmērā, 2015.gadam 1 260 000 latu apmērā un paredzot papildu finansējumu 2016.-2020.gadam:
2.1. 2016.gadam 2 100 000 latu apmērā;
2.2. 2017.gadam 2 910 000 latu apmērā;
2.3. 2018.gadam 2 890 000 latu apmērā;
2.4. 2019.gadam 2 640 000 latu apmērā;
2.5. 2020.gadam 2 360 000 latu apmērā.
3. Finanšu ministrijai palielināt Aizsardzības ministrijas bāzes izdevumus budžeta programmā 33.00.00 "Aizsardzības īpašumu pārvaldīšana" valsts budžeta ilgtermiņa saistību pasākumam "Nacionālo bruņoto spēku infrastruktūras atjaunošana" 2016.gadam 2 100 000 latu apmērā, lai turpinātu Nacionālo bruņoto spēku noliktavu, remontdarbnīcu un karavīru ikdienas sadzīves apstākļus uzlabojošās infrastruktūras atjaunošanu.
4. Aizsardzības ministrijai, sagatavojot budžeta pieprasījumu likumprojektam "Par valsts budžetu 2014.gadam", iekļaut plānoto valsts budžeta ilgtermiņa saistību apmēru pasākumam "Nacionālo bruņoto spēku infrastruktūras atjaunošana" saskaņā ar šī protokollēmuma 2.punktu.
5. Aizsardzības ministrijai sagatavot un aizsardzības ministram ne vēlāk kā līdz 2015.gada 1.aprīlim un līdz 2018.gada 1.aprīlim iesniegt Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par infrastruktūras atjaunošanas gaitu un turpmākajiem laikposmiem nepieciešamo finansējumu.
 
11.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 24.maija noteikumos Nr.408 "Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā" nolikums""

TA-730 ____________________________________

(A.Antonovs, A.Pabriks)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
12.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 5.maija noteikumos Nr.417 "Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai valsts un pašvaldību profesionālās izglītības iestāžu ēkās" nolikums""

TA-715 ____________________________________

(A.Antonovs, A.Pabriks)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
13.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumos Nr.521 "Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai ražošanas ēkās" nolikums""

TA-716 ____________________________________

(A.Antonovs, A.Pabriks)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
14.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 17.augusta noteikumos Nr.789 "Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Sabiedrības izpratnes attīstīšana par siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanas nozīmi un iespējām" nolikums""

TA-717 ____________________________________

(A.Antonovs, A.Pabriks)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
15.§
Informatīvais ziņojums "Par NATO izcilības centra stratēģiskās komunikācijas jautājumos veidošanu Latvijā"

TA-986-DV ____________________________________

()

Dienesta vajadzībām
 

Sēdi slēdz plkst. 11.10


Ministru prezidenta vietā - aizsardzības ministrs A.Pabriks

Valsts kancelejas direktore
E.Dreimane

Skatīt darba kārtību