Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 30

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.30

2013.gada 21.maijā

 

Sēdi vada

Ministru prezidents

 -

 V.Dombrovskis

Finanšu ministrs

-

A.Vilks

 

Piedalās:

Aizsardzības ministrs

-

A.Pabriks

Ekonomikas ministrs

-

D.Pavļuts

Iekšlietu ministrs

-

R.Kozlovskis

Izglītības un zinātnes ministrs

-

Vj.Dombrovskis

Kultūras ministre

-

Ž.Jaunzeme-Grende

Labklājības ministre

-

I.Viņķele

Satiksmes ministrs

-

A.Matīss

Tieslietu ministrs

-

J.Bordāns

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

E.Sprūdžs

Zemkopības ministre

-

L.Straujuma

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Latvijas Bankas pārstāvis

-

E.Kušners

Valsts kontroles pārstāve

-

L.Karlsone

Valsts kancelejas direktore 

-

E.Dreimane

Valsts kancelejas direktora vietniece tiesību aktu lietās, Juridiskā departamenta vadītāja

 

-

I.Gailīte

Valsts kancelejas direktora vietniece valsts pārvaldes un cilvēkresursu attīstības jautājumos, Valsts pārvaldes attīstības departamenta vadītāja


 -

E.Upīte

 

Protokolē

Dokumentu nodrošinājuma departamenta vadītāja

 

Sēdi sāk plkst.12.30

-

L.Peinberga

1.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 21.marta noteikumos Nr.229 "Uztura padomes nolikums""

TA-1016 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
2.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā reģistrējamas, novērtējamas, izmantojamas un izpērkamas diplomātiskās dāvanas un dāvanas, kas pieņemtas, pildot valsts amatpersonas pienākumus, un kas ir valsts vai pašvaldības institūcijas īpašums"

TA-2824 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
3.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 13.oktobra noteikumos Nr.1178 "Attīstības plānošanas dokumentu izstrādes un ietekmes izvērtēšanas noteikumi""

TA-1074 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
4.§
Instrukcijas projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 4.janvāra instrukcijā Nr.1 "Kārtība, kādā izstrādā un aktualizē institūcijas darbības stratēģiju un novērtē tās ieviešanu""

TA-1073 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto instrukcijas projektu.
Valsts kancelejai sagatavot instrukcijas projektu parakstīšanai.
 
5.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 25.janvāra rīkojumā Nr.23 "Par nekustamo īpašumu Mārstaļu ielā 2/4, Rīgā""

TA-711 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
6.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu"

TA-760 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
7.§
Likumprojekts "Par Sadarbības līgumu starp Eiropas Savienību un iesaistītajām Eiropas Savienības dalībvalstīm ar British-American Tobacco (Holdings) Limited"

TA-1848 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
 
8.§
Likumprojekts "Grozījumi Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likumā"

TA-731 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
3. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
4. Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu.
 
9.§
Likumprojekts "Par konvenciju par savstarpējo administratīvo palīdzību nodokļu jomā"

TA-1006 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

1. Atbalstīt konvencijas par savstarpējo administratīvo palīdzību nodokļu jomā (turpmāk – Konvencija) projekta parakstīšanu.
2. Pilnvarot Latvijas Republikas ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieci Francijas Republikā S.Pavļutu-Deslandes parakstīt Konvenciju.
3. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
4. Finanšu ministrijai pēc Konvencijas parakstīšanas iesniegt tās apliecinātu kopiju Valsts kancelejā.
5. Valsts kancelejai sagatavot Konvenciju un likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
6. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.

 
10.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 21.oktobra noteikumos Nr.585 "Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju""

TA-2518 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 
11.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumos Nr.952 "Kārtība, kādā sniedz un pārbauda informāciju par pievienotās vērtības nodokļa piemērošanu Eiropas Savienības struktūrfondu finansēto projektu ietvaros un pieņem lēmumu par pievienotās vērtības nodokļa iekļaušanu projektu attiecināmajās izmaksās""

TA-831 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 
12.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 6.decembra noteikumos Nr.934 "Noteikumi par valsts nekustamā īpašuma pārvaldīšanas principiem un kārtību""

TA-150 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Tieslietu ministrijas priekšlikumu par papildu nepieciešamā finansējuma piešķiršanu Valsts zemes dienestam noteikumos ietverto normu īstenošanai 2014.gadā 25 000 latu apmērā izskatīt Ministru kabinetā vienlaikus ar visu ministriju budžeta prioritāšu pieteikumiem likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2014., 2015. un 2016.gadam" sagatavošanas procesā.
3. Finanšu ministrijai (alsts akciju sabiedrībai "Valsts nekustamie īpašumi") sadarbībā ar Tieslietu ministriju, Valsts zemes dienestu un Tiesu administrāciju (Valsts zemes dienests un Tiesu administrācija nodrošina valsts akciju sabiedrību "Valsts nekustamie īpašumi" ar valsts nekustamo īpašumu informācijas profilam nepieciešamajiem datiem) līdz 2014.gada 1.jūlijam izstrādāt un ieviest attiecīgu programmnodrošinājumu, lai īstenotu informācijas par valsts nekustamo īpašumu, tajā skaitā valstij piekrītošo zemes vienību vai valstij tiesiskā valdījumā esošo būvju, kas nav ierakstītas zemesgrāmatā, pārvaldīšanu apkopošanu tiešsaistes režīmā un valsts nekustamo īpašumu pārvaldīšanas informācijas profilu izveidošanu valsts akciju sabiedrības "Valsts nekustamie īpašumi" mājas lapā internetā. Izstrādājot attiecīgo programmnodrošinājumu, pēc iespējas ņemt vērā tā savienojamību ar valsts nekustamā īpašuma valdītājam, pārvaldītājam vai pilnvarotajam pārvaldītājam esošajām valsts nekustamo īpašumu pārvaldīšanas informācijas uzkrāšanas datu bāzēm, lai būtu iespējama datu sinhronizācija starp sistēmām.
4. Finanšu ministrijai sagatavot un finanšu ministram līdz 2014.gada 31.decembrim iesniegt Ministru kabinetā informāciju par valsts nekustamo īpašumu pārvaldīšanas informācijas apmaiņas sistēmas datu bāzē esošās informācijas tālāku izmantošanu valsts nekustamo īpašumu pārvaldīšanā.

 
13.§
Likumprojekts "Par Grozīto Latvijas Republikas valdības un Starptautiskā kriminālā tribunāla bijušajai Dienvidslāvijai līgumu par liecinieku, kuri liecinājuši vai liecinās starptautiskā tribunāla procesā, un, ja nepieciešams, to tuvāko radinieku pārvietošanu uz Latvijas Republikas teritoriju"

TA-737 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

1. Atbalstīt Grozītā Latvijas Republikas valdības un Starptautiskā kriminālā tribunāla bijušajai Dienvidslāvijai līguma par liecinieku, kuri uzstājušies vai uzstāsies Starptautiskā tribunāla tiesvedības procedūrā, un nepieciešamības gadījumā arī viņu tuvāko radinieku pārvietošanu uz Latvijas Republikas teritoriju (turpmāk – Līgums) projekta parakstīšanu.
2. Pilnvarot iekšlietu ministru parakstīt Līgumu.
3. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
4. Iekšlietu ministrijai pēc Līguma parakstīšanas iesniegt to Valsts kancelejā.
5. Valsts kancelejai sagatavot Līgumu un likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
6. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir iekšlietu ministrs.

 
14.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 7.jūlija noteikumos Nr.735 "Kārtība, kādā personas tiek ievietotas un turētas pagaidu turēšanas vietās, un prasības šādu vietu aprīkošanai""

TA-801 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
15.§
Rīkojuma projekts "Par uzņemšanu Latvijas pilsonībā naturalizācijas kārtībā"

TA-990 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
16.§
Par Ministru kabineta 2012.gada 10.jūlija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.39 29.§) "Informatīvais ziņojums "Par izziņas iestādes, prokuratūras vai tiesas nelikumīgas vai nepamatotas rīcības rezultātā nodarīto zaudējumu atlīdzināšanu"" 2.punktā dotā uzdevuma izpildi

TA-951, TA-2834 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Ņemot vērā iesniegto informāciju par Ministru kabineta 2012.gada 10.jūlija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.39 29.§) "Informatīvais ziņojums "Par izziņas iestādes, prokuratūras vai tiesas nelikumīgas vai nepamatotas rīcības rezultātā nodarīto zaudējumu atlīdzināšanu"" 2.punktā dotā uzdevuma izpildi, noteikt, ka pasākumu plāna projekts netiek gatavots. Iekšlietu ministrijai jautājumu par izmeklēšanas kvalitātes paaugstināšanu izmeklēšanas iestādēs risināt izstrādāšanas stadijā esošo jauno attīstības plānošanas dokumentu projektu ietvaros (Valsts policijas attīstības koncepcijas projekts un Jaunās darba samaksas sistēmas Iekšlietu ministrijas sistēmas un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm koncepcijas projekts), iekļaujot tajos analītisko sadaļu par izmeklēšanas kvalitātes paaugstināšanas risinājumiem.

 
17.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 24.novembra noteikumos Nr.1338 "Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos""

TA-591 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
18.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1616 "Kārtība, kādā aprēķina un sadala valsts budžeta mērķdotāciju pašvaldību izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu darba samaksai un pašvaldību vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai""

TA-993 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
19.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 4.aprīļa noteikumos Nr.253 "Kārtība, kādā organizējama ilgstoši slimojošu izglītojamo izglītošanās ārpus izglītības iestādes""

TA-473 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
20.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 6.decembra rīkojumā Nr.638 "Par Latvijas Nacionālās sporta padomes sastāvu""

TA-1002 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
21.§
Par Ministru kabineta 2012.gada 18.decembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.71 71.§) "Noteikumu projekts "Latviešu valodas aģentūras nolikums"" 2.punktā dotā uzdevuma izpildi

TA-893 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Ņemot vērā iesniegto informāciju par Ministru kabineta 2012.gada 18.decembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.71 71.§) "Noteikumu projekts "Latviešu valodas aģentūras nolikums"" 2.punktā dotā uzdevuma izpildi, pagarināt tā izpildes termiņu līdz 2013.gada 1.jūlijam.

 
22.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts atbalstu ar celiakiju slimiem bērniem, kuriem nav noteikta invaliditāte"

TA-652 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
23.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumos Nr.732 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma apakšaktivitātes "Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība" pirmo un otro kārtu""

TA-1022 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
24.§
Noteikumu projekts "Gaisa satiksmes vadības dienesta dispečeru, gaisa satiksmes informatīvā dienesta operatoru un to apmācību sniedzēju sertificēšanas kārtība"

TA-636 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
25.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par pasta pakalpojumu sniegšanas vietām latu apmaiņai"

TA-704 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
26.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu pirkšanu valsts autoceļa P36 Rēzekne–Gulbene rekonstrukcijas projekta īstenošanai"

TA-871 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Satiksmes ministrijai pirkt šādus nekustamos īpašumus:
2.1. nekustamo īpašumu "P36 Cīrulīši" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 5090 009 0086) – zemes vienību 0,21 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 5090 009 0049) – Stradu pagastā, Gulbenes novadā, par Ls 735,00;
2.2. nekustamo īpašumu "P36 Dālderi" (nekustamā īpašuma kadastra Nr.5090 007 0043) – zemes vienību 0,05 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 5090 007 0016) – Stradu pagastā, Gulbenes novadā, par Ls 185,00;
2.3. nekustamo īpašumu "P36 Dālderi 2" (nekustamā īpašuma kadastra Nr.5090 007 0044) – zemes vienību 0,08 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 5090 007 0039) – Stradu pagastā, Gulbenes novadā, par Ls 296,00;
2.4. nekustamo īpašumu "P36 Grīviņas 1" (nekustamā īpašuma kadastra Nr.5090 009 0088) – zemes vienību 0,14 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 5090 009 0078) – Stradu pagastā, Gulbenes novadā, par Ls 462,00;
2.5. nekustamo īpašumu "P36 Grīviņas 2" (nekustamā īpašuma kadastra Nr.5090 009 0089) – zemes vienību 0,01 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 5090 009 0079) – Stradu pagastā, Gulbenes novadā, par Ls 44,00;
2.6. nekustamo īpašumu "P36 Pomeri" (nekustamā īpašuma kadastra Nr.5090 006 0201) – zemes vienību 0,11 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 5090 006 0197) – Stradu pagastā, Gulbenes novadā, par Ls 374,00;
2.7. nekustamo īpašumu "P36 Rasiņas 1" (nekustamā īpašuma kadastra Nr.5090 009 0090) – zemes vienību 0,19 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 5090 009 0075) – Stradu pagastā, Gulbenes novadā, par Ls 627,00;
2.8. nekustamo īpašumu "P36 Rasiņas 2" (nekustamā īpašuma kadastra Nr.5090 009 0091) – zemes vienību 0,0056 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 5090 009 0076) – Stradu pagastā, Gulbenes novadā, par Ls 25,00;
2.9. nekustamo īpašumu "P36 Vecstradi" (nekustamā īpašuma kadastra Nr.5090 009 0087) – zemes vienību 0,17 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 5090 009 0085) – Stradu pagastā, Gulbenes novadā, par Ls 561,00.

 
27.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu pirkšanu valsts autoceļa P121 Tukums – Kuldīga rekonstrukcijas projekta īstenošanai"

TA-1018 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Satiksmes ministrijai pirkt šādus nekustamos īpašumus:
2.1. nekustamo īpašumu "Rotas A" (nekustamā īpašuma kadastra Nr.9088 001 0442) – zemes vienību 0,05 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 9088 001 0409) – Vānes pagastā, Kandavas novadā, par Ls 235,00;
2.2. nekustamo īpašumu "Lauri A" (nekustamā īpašuma kadastra Nr.6258 007 0349) – zemes vienību 0,03 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 6258 007 0247) – Kabiles pagastā, Kuldīgas novadā, par Ls 141,00;
2.3. nekustamo īpašumu "Lācīši A" (nekustamā īpašuma kadastra Nr.6258 007 0347) – zemes vienību 0,02 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 6258 007 0287) – Kabiles pagastā, Kuldīgas novadā, par Ls 94,00;
2.4. nekustamo īpašumu "Mestri A" (nekustamā īpašuma kadastra Nr.6258 007 0299) – zemes vienību 0,09 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 6258 007 0285) – Kabiles pagastā, Kuldīgas novadā, par Ls 405,00;
2.5. nekustamo īpašumu "Rozītes A" (nekustamā īpašuma kadastra Nr.6258 007 0296) – zemes vienību 0,03 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 6258 007 0289) – Kabiles pagastā, Kuldīgas novadā, par Ls 144,00.

 
28.§
Likumprojekts "Par Ceturto papildu protokolu Eiropas Padomes Konvencijai par izdošanu"

TA-782 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.
3. Atzīt par aktualitāti zaudējušu Ministru kabineta 2012.gada 11.septembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.51 20.§) "Par 1957.gada 13.decembra Eiropas Konvencijas par izdošanu Ceturtā papildprotokola parakstīšanu" 4.punktu.

 
29.§
Likumprojekts "Grozījums likumā "Par prakses ārstiem""

TA-804 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir veselības ministrs.
 
30.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par narkotisko un psihotropo vielu un zāļu likumīgās aprites kārtību""

TA-297 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir veselības ministrs.
 
31.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 8.novembra noteikumos Nr.847 "Noteikumi par Latvijā kontrolējamajām narkotiskajām vielām, psihotropajām vielām un prekursoriem""

TA-735 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
32.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 10.janvāra noteikumos Nr.38 "Peldvietas izveidošanas un uzturēšanas kārtība""

TA-812 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
33.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 19.maija noteikumos Nr.450 "Kārtība, kādā slēdz un izbeidz līgumu par nolietotu transportlīdzekļu, preču un izstrādājumu iepakojuma un vienreiz lietojamo galda trauku un piederumu vai videi kaitīgu preču atkritumu apsaimniekošanu, lai saņemtu atbrīvojumu no dabas resursu nodokļa samaksas""

TA-377 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
34.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumos Nr.1293 "Kārtība, kādā atbrīvo no dabas resursu nodokļa samaksas par iepakojumu un vienreiz lietojamiem galda traukiem un piederumiem""

TA-702 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
35.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumos Nr.1294 "Kārtība, kādā atbrīvo no dabas resursu nodokļa samaksas par videi kaitīgām precēm""

TA-699 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
36.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 7.jūlija noteikumos Nr.515 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība vietējo attīstības stratēģiju īstenošanai""

TA-995 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
37.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 2.februāra noteikumos Nr.104 "Pārtikas uzņēmumu atzīšanas un reģistrācijas kārtība""

TA-789 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Jautājumu par Zemkopības ministrijai (Pārtikas un veterinārajam dienestam) papildu nepieciešamo finansējumu, lai nodrošinātu īslaicīgu pakalpojumu sniedzēju pārtikas apritē reģistrāciju, darbības uzraudzību un kontroli, 2014.gadam 5390 latu, kā arī 2015. un 2016.gadam 660 latu apmērā izskatīt likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2014., 2015. un 2016.gadam" un likumprojekta "Par valsts budžetu 2014.gadam" sagatavošanas un izskatīšanas procesā kopā ar visu ministriju un citu centrālo valsts iestāžu jauno politikas iniciatīvu pieprasījumiem.

 
38.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2012.gada 24.jūlija noteikumos Nr.509 "Noteikumi par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū saskaņā ar Regulu Nr.1107/2009""

TA-829 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
39.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 17.janvāra noteikumos Nr.64 "Kārtība, kādā piešķir valsts atbalstu vaislas lauksaimniecības dzīvnieku ierakstīšanai ciltsgrāmatā, kā arī to ģenētiskās kvalitātes noteikšanai un produktivitātes datu izvērtēšanai""

TA-1013 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
40.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 18.aprīļa noteikumos Nr.305 "Kadastrālās vērtēšanas noteikumi""

TA-635 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
41.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu Latvijas Lauksaimniecības universitātes īpašumā"

TA-21 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
42.§
Rīkojuma projekts "Par Latvijas Republikas pārstāvju grupu Latvijas Republikas un Kazahstānas Republikas starpvaldību komisijā ekonomiskās, zinātniskās un tehniskās sadarbības jautājumos"

TA-1054 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
43.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājumā"

TA-1057 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
44.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 24.februāra noteikumos Nr.197 "Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.3.2.2.aktivitāti "Atbalsts ieguldījumiem mikro, maziem un vidējiem komersantiem īpaši atbalstāmajās teritorijās"""

TA-1058 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
45.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.3.2.2.2.apakšaktivitāti "Atbalsts ieguldījumiem ražošanas telpu izveidei vai rekonstrukcijai""

TA-1059 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
46.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām""

TA-1048 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
 
47.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts vispārējās vidējās izglītības standartu, mācību priekšmetu standartiem un izglītības programmu paraugiem"

TA-897 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
48.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma "Kropotkinu kapi" nodošanu Siguldas novada pašvaldības īpašumā"

TA-1033 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
49.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-1030 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
50.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-1027 ____________________________________

(S.Liepiņa, L.Šulca, V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
51.§
Protokollēmuma projekts "Par iepirkuma "Autoceļa P104 Tukums – Auce – Lietuvas robeža (Vītiņi) posma Zebrene – Lielauce 45,40 – 55,70 km rekonstrukcija" atklāta konkursa nolikuma projekta, līguma projekta un tehniskās specifikācijas atbilstību valsts interesēm"

TA-980 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informāciju.
2. Pieņemt zināšanai Finanšu ministrijas, Tieslietu ministrijas un Valsts kancelejas viedokli, ka no līguma priekšmeta viedokļa plānotajā iepirkumā nepastāv Eiropas Savienības fondu projekta neattiecināmo izmaksu rašanās risks.
3. Pieņemt zināšanai, ka pasūtītājs valsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts ceļi" saglabā atbildību par iepirkuma procesa atbilstību normatīvajam regulējumam, tai skaitā par atklāta konkursa nolikuma projekta ietvaros izvēlēto saimniecisko, tehnisko un citu risinājumu, kas ietver arī atbildību par tādas informācijas atbilstību faktiskajai situācijai, pamatojoties uz kuru nolikums izstrādāts vai kas tajā ietverta, kā arī nolikuma prasību objektivitāti un pamatotību, ka minētais attiecas arī uz pienākumu novērst neattiecināmo izmaksu risku.

 
52.§
Rīkojuma projekts "Par tiesību aktu grozījumu virzību saistībā ar euro ieviešanu Latvijā"

TA-1065 ____________________________________

(A.Andreičika, V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
53.§
Informatīvais ziņojums "Par darba tirgus īstermiņa prognozēm 2013.gadam un bezdarbnieku un darba meklētāju prioritārajiem apmācību virzieniem"

TA-818 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Ņemot vērā no Eiropas Komisijas saņemtos secinājumus par Eiropas Savienības fondu ieguldījumu plānošanu izglītības, nodarbinātības un sociālās iekļaušanas jomās 2014.-2020.gadā un Eiropas Komisijas aicinājumu nodrošināt Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzekļu ieguldījumu profesionālās izglītības iestāžu modernizācijā efektīvu izmantošanu, Labklājības ministrijai sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju līdz 2014.gada 10.janvārim uzsākt izmēģinājumprojektu, lai aprobētu iespējamu turpmāku sadarbības modeli bezdarbnieku sagatavošanai darba tirgum, kura ietvaros tiktu nodrošināta bezdarbnieku apmācību īstenošana noteiktās profesionālās tālākizglītības programmās valsts dibinātajās profesionālās izglītības iestādēs, kuru infrastruktūras uzlabošana veikta no Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzekļiem, tajā skaitā izmantojot arī Pasaules Bankas veiktā pētījuma "Latvija: kurš ir bezdarbnieks, ekonomiski neaktīvais un trūcīgais?" rezultātus par bezdarbnieku apmācību pasākumu analīzi un nodrošinot valsts izglītības iestāžu motivāciju uzturēt augstas kvalitātes apmācības procesu.
3. Labklājības ministrijai sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju līdz 2013.gada 1.oktobrim nepieciešamības gadījumā izstrādāt un noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā tiesību aktu projektus, lai nodrošinātu šī protokollēmuma 2.punktā minētā izmēģinājumprojekta īstenošanu.
4. Ņemot vērā šī protokollēmuma 2.punktā minētā izmēģinājumprojekta rezultātus, Labklājības ministrijai sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju līdz 2014.gada 1.oktobrim izstrādāt un noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par turpmāko rīcības modeli profesionālās tālākizglītības programmu īstenošanai bezdarbniekiem un par nepieciešamajiem turpmākajiem grozījumiem normatīvajos aktos.

 
54.§
Atbildes projekts Saeimas Sabiedrības saliedētības komisijai (par sabiedrības integrācijas politikas koordinācijas pilnveidošanu)

TA-867 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Atbalstīt iesniegto atbildes projektu Saeimas Sabiedrības saliedētības komisijai.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildi Saeimas Sabiedrības saliedētības komisijai.
 
55.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 24.jūlija rīkojumā Nr.355 "Par Koncepciju par augstākās izglītības institūcijām piemēroto tiešo nodokļu tiesisko regulējumu""

TA-974 ____________________________________

(S.Bajāre, L.Medina, S.Liepiņa, Vj.Dombrovskis, V.Dombrovskis)

 

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2. Finanšu ministrijai kopīgi ar Tieslietu ministriju precizēt rīkojuma projektu, paredzot neatbalstīt koncepciju daļā par iedzīvotāju ienākumu nodokli, izvērtējot šo jautājumu turpmāko vidēja termiņa budžeta ietvaru kontekstā un meklējot alternatīvus risinājumus. Finanšu ministram iesniegt precizēto rīkojuma projektu Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 
56.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-1004 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
57.§
Informatīvais ziņojums "Par Valsts autoceļu sakārtošanas programmu 2014. – 2020.gadam un tās īstenošanai nepieciešamo finansējumu"

TA-1049 ____________________________________

(A.Matīss, J.Lange, B.Bāne, A.Bērziņš, A.Vilks, D.Pavļuts, V.Dombrovskis)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Jautājumu par valsts autoceļu sakārtošanas programmas 2014.-2020.gadam finansēšanu izskatīt Ministru kabinetā likumprojekta par vidējā termiņa budžeta ietvaru un kārtējā gada valsts budžeta likumprojekta sagatavošanas procesā kopā ar visu ministriju un citu centrālo valsts iestāžu jauno politikas iniciatīvu pieprasījumiem, ņemot vērā valsts budžeta reālās iespējas.
3. Satiksmes ministram iesniegt izskatīšanai kādā no tuvākajām Ministru kabineta sēdēm jautājumu par veiktajiem un veicamajiem pasākumiem autoceļu būvniecības kvalitātes nodrošināšanai (Ministru kabineta 2012.gada 31.jūlija sēdes prot. Nr.42 44.§ 3.punktā dotais uzdevums).

 
58.§
Informatīvais ziņojums "Par papildu finanšu līdzekļu piešķiršanu Ekonomikas ministrijai un Iekšlietu ministrijai euro ieviešanas izdevumu segšanai"

TA-1053 ____________________________________

(A.Andreičika, V.Dombrovskis)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Jautājumu par Ekonomikas ministrijai papildu nepieciešamo finansējumu 72 833 latu apmērā atbilstoši Euro ieviešanas kārtības likumā noteikto cenu pārbaužu intensificēšanai paralēlā cenu atspoguļošanas periodā un par Iekšlietu ministrijai papildu nepieciešamo finansējumu 422 470 latu apmērā, t.sk. atbilstoši Euro ieviešanas kārtības likumā paredzētajam valsts akciju sabiedrībai "Latvijas Pasts" skaidrās naudas nomaiņas nodrošināšanai drošības pasākumu īstenošanai 201 026 latu apmērā un atbilstoši Eiropas Komisijas rekomendācijai apsardzes komersantu, kuri veiks naudas pārvadājumus, pavadīšanai un apsardzei 221 444 latu apmērā, izskatīt Ministru kabinetā kopā ar visu ministriju un citu centrālo valsts iestāžu jauno politikas iniciatīvu pieteikumiem likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2014., 2015. un 2016.gadam" un likumprojekta "Par valsts budžetu 2014.gadam" sagatavošanas un izskatīšanas procesā.

 
59.§
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2013.gada 26.-28.maija neformālajā sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem

TA-1039 ____________________________________

(L.Straujuma, V.Dombrovskis)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Zemkopības ministrei L.Straujumai pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2013.gada 26.-28.maija neformālajā sanāksmē.

 
60.§
Rīkojuma projekts "Par dalību Baltijas valstu uzņemošās valsts atbalsta mācībās "Baltic Host 2013""

TA-991 ____________________________________

(J.Sārts, V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
61.§
Rīkojuma projekts "Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Mobilais Telefons" atbalstāmo investīciju projekta pieteikumu"

TA-217-IP ____________________________________

(A.Liepiņš, D.Pavļuts, A.Matīss, V.Dombrovskis)

 

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai pēc sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Mobilais Telefons" atbalstāmo investīciju projekta „Nākamās paaudzes mobilo sakaru tīkla attīstība Latvijas mazāk blīvi apdzīvotajās teritorijās” īstenošanas nodrošināt sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Mobilais Telefons" datu pārraides tīkla pārklājuma mērījumu veikšanu Latvijas teritorijā un mērījumu rezultātus pēc pamatota pieprasījuma iesniegt Ekonomikas ministrijā.
3. Satiksmes ministrijai izvērtēt plānotās investīcijas 2014.–2020.gada plānošanas periodā ātras un īpaši ātras datu pārraides tīklu pieejamības nodrošināšanai platjoslas infrastruktūras attīstībai visā Latvijas teritorijā – "pēdējās jūdzes" pieslēgumu izveidei vajadzību un apjomu, nepieciešamības gadījumā novirzot plānoto finansējumu citām investīcijām Satiksmes ministrijas pārziņā.

 
62.§
Informatīvais ziņojums "Par turpmāko rīcību AS "Liepājas Metalurgs" situācijas risinājumu izstrādē"

TA-1087-IP ____________________________________

()

 

Ierobežotas pieejamības informācija
 
63.§
Informatīvais ziņojums "Par valsts akciju sabiedrības "Latvijas Hipotēku un zemes banka" komercdaļas pārdošanas stratēģijas ieviešanas gaitu"

TA-1055-DV ____________________________________

()

 

Dienesta vajadzībām
 

Sēdi slēdz plkst. 14.40


Ministru prezidents V.Dombrovskis
Finanšu ministrs A.Vilks

Valsts kancelejas direktore
E.Dreimane

Deklasificēts saskaņā ar FM 09.06.2014. vēstuli Nr.12-47/3195

 

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA SĒDE

___________________________________________________________

protokola izraksts

 

Rīgā

Nr.30

2013.gada 21.maijā

 63.§

 

Informatīvais ziņojums „Par valsts akciju sabiedrības „Latvijas Hipotēku un zemes banka” komercdaļas pārdošanas stratēģijas

ieviešanas gaitu”

 TA-1055-DV

______________________________________________________
(V.Dombrovskis, M.Krūtainis, I.Viņķele, S.Bajāre, D.Pavļuts, E.Dreimane, A.Vilks) 

1. [1](N) Pieņemt zināšanai Ministru prezidenta sniegto informāciju, ka viņš, ievērojot likumā “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” noteikto, nepiedalās informatīvā ziņojuma izskatīšanā un sēdi šajā jautājumā vada finanšu ministrs A.Vilks. 

2. [2](N) Pieņemt zināšanai finanšu ministra iesniegto Finanšu ministrijas un valsts akciju sabiedrības „Latvijas Hipotēku un zemes banka” (turpmāk – Hipotēku banka) piesaistītā konsultanta SIA „Superia” sadarbībā ar The Blackstone Group International Partners LLP un zvērinātu advokātu biroju Kronbergs&Čukste (turpmāk – Konsultants) un Finanšu ministriju sagatavoto informatīvo ziņojumu.

3. [3](N) Ņemot vērā Konsultanta izvērtējumu un ieteikumu, apstiprināt Hipotēku bankas komercdaļas 3.a portfeļa atsavināšanu investoram Nr.2 atbilstoši informatīvajā ziņojumā un tā 1.pielikumā iekļautajiem līguma būtiskajiem nosacījumiem.

4. [4](N) Finanšu ministrijai kā Hipotēku bankas kapitāla daļu turētājai uzdot Hipotēku bankai veikt 3.a portfeļa atsavināšanas līguma parakstīšanu atbilstoši informatīvajā ziņojumā un tā 1.pielikumā iekļautajiem līguma būtiskajiem nosacījumiem.

5. [5](N) Ņemot vērā Konsultanta izvērtējumu un ieteikumu, apstiprināt sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Hipotēku bankas nekustamā īpašuma aģentūra” (turpmāk – Hipotēku bankas nekustamā īpašuma aģentūra) kapitāla daļu atsavināšanu valsts akciju sabiedrībai „Privatizācijas aģentūra” par vienu latu atbilstoši informatīvā ziņojumā un tā 1.pielikumā iekļautajiem līguma būtiskajiem nosacījumiem.

6. [6](N) Ņemot vērā šī protokollēmuma 5.punktā noteikto, Finanšu ministrijai kā Hipotēku bankas kapitāla daļu turētājai uzdot Hipotēku bankai palielināt Hipotēku bankas nekustamā īpašuma aģentūras pamatkapitālu par 25 488 394 latiem, Hipotēku bankai pamatkapitāla palielinājumu apmaksājot naudā. 25 399 394 latus no šiem līdzekļiem Hipotēku bankas nekustamā īpašuma aģentūra izmanto, lai daļēji dzēstu saistības pret Hipotēku banku.

7. [7](IP)

8. [8](N) Pieņemt zināšanai informatīvajā ziņojumā sniegto informāciju par valsts aizdevuma Hipotēku bankas nekustamā īpašuma aģentūrai būtiskajiem līguma nosacījumiem.

9. [9](N) Finanšu ministrijai kā Hipotēku bankas kapitāla daļu turētājai uzdot Hipotēku bankai veikt Hipotēku bankas nekustamā īpašuma aģentūras kapitāla daļu atsavināšanas līguma parakstīšanu atbilstoši informatīvajā ziņojumā un tā 1.pielikumā iekļautajiem līguma būtiskajiem nosacījumiem.
 

10.[10](N) Saskaņā ar likuma „Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām” 7.panta otro daļu un 98.panta trešo daļu valsts akciju sabiedrībai „Privatizācijas aģentūra” iegūt izšķirošu ietekmi un līdzdalību Hipotēku bankas nekustamā īpašuma aģentūrā un veikt Hipotēku bankas nekustamā īpašuma aģentūras kapitāla daļu iegādes līguma parakstīšanu atbilstoši informatīvajā ziņojumā un tā 1.pielikumā iekļautiem līguma būtiskiem nosacījumiem.

11.[11](N) Valsts akciju sabiedrībai „Privatizācijas aģentūra” pieņemt nepieciešamos lēmumus, lai nodrošinātu šī protokollēmuma 10.punkta izpildi.

12. [12](N) Pieņemt zināšanai informatīvajā ziņojumā sniegto informāciju par Hipotēku bankas meitas sabiedrībai SIA „Risku investīciju sabiedrība” piederošo 51,31% akciju sabiedrības „Ieguldījumu pārvaldes sabiedrība „Hipo Fondi”” akciju pārdošanas investoram Nr.10 līguma būtiskajiem nosacījumiem.

13. [13](N) Pieņemt zināšanai, ka atbilstoši plānotajiem Hipotēku bankas komercdaļas pārdošanas stratēģijas īstenošanas rezultātiem, kā arī ņemot vērā Ministru kabineta 2013.gada 2.aprīļa sēdes protokola Nr.17 54.§ 6.punktā nolemto, nav nepieciešams veikt Hipotēku bankā izvietotā noguldījuma 30 miljonu eiro apmērā termiņa pagarināšanu uz 8 gadiem, un atzīt Ministru kabineta 2012.gada 19.jūnija sēdes protokola Nr.34 55.§ 8.punktu par aktualitāti zaudējušu.

14. [14](IP)

 

Finanšu ministrs A.Vilks 

Valsts kancelejas direktore E.Dreimane[1] Noteikts vispārpieejamas informācijas statuss saskaņā ar Finanšu ministrijas 09.06.2014. vēstuli Nr.12-47/3195 un 13.06.2014. e-pastu.

[2] Noteikts vispārpieejamas informācijas statuss saskaņā ar Finanšu ministrijas 09.06.2014. vēstuli Nr.12-47/3195 un 13.06.2014. e-pastu.

[3] Noteikts vispārpieejamas informācijas statuss saskaņā ar Finanšu ministrijas 09.06.2014. vēstuli Nr.12-47/3195 un 13.06.2014. e-pastu.

[4] Noteikts vispārpieejamas informācijas statuss saskaņā ar Finanšu ministrijas 09.06.2014. vēstuli Nr.12-47/3195 un 13.06.2014. e-pastu.

[5] Noteikts vispārpieejamas informācijas statuss saskaņā ar Finanšu ministrijas 09.06.2014. vēstuli Nr.12-47/3195 un 13.06.2014. e-pastu.

[6] Noteikts vispārpieejamas informācijas statuss saskaņā ar Finanšu ministrijas 09.06.2014. vēstuli Nr.12-47/3195 un 13.06.2014. e-pastu.

[7] Noteikts ierobežotas pieejamības informācijas statuss saskaņā ar Finanšu ministrijas 09.06.2014. vēstuli
Nr.12-47/3195 un 13.06.2014. e-pastu.

[8] Noteikts vispārpieejamas informācijas statuss saskaņā ar Finanšu ministrijas 09.06.2014. vēstuli Nr.12-47/3195 un 13.06.2014. e-pastu.

[9] Noteikts vispārpieejamas informācijas statuss saskaņā ar Finanšu ministrijas 09.06.2014. vēstuli Nr.12-47/3195 un 13.06.2014. e-pastu.

[10] Noteikts vispārpieejamas informācijas statuss saskaņā ar Finanšu ministrijas 09.06.2014. vēstuli Nr.12-47/3195 un 13.06.2014. e-pastu.

[11] Noteikts vispārpieejamas informācijas statuss saskaņā ar Finanšu ministrijas 09.06.2014. vēstuli Nr.12-47/3195 un 13.06.2014. e-pastu.

[12] Noteikts vispārpieejamas informācijas statuss saskaņā ar Finanšu ministrijas 09.06.2014. vēstuli Nr.12-47/3195 un 13.06.2014. e-pastu.

[13] Noteikts vispārpieejamas informācijas statuss saskaņā ar Finanšu ministrijas 09.06.2014. vēstuli Nr.12-47/3195 un 13.06.2014. e-pastu.

[14] Noteikts ierobežotas pieejamības informācijas statuss saskaņā ar Finanšu ministrijas 09.06.2014. vēstuli Nr.12-47/3195 un 13.06.2014. e-pastu.

Skatīt darba kārtību