Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 32

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.32

2013.gada 28.maijā

 

Sēdi vada

Ministru prezidents

 -

 V.Dombrovskis

 

Piedalās:

Aizsardzības ministrs

-

A.Pabriks

Ārlietu ministrs

-

E.Rinkēvičs

Ekonomikas ministrs

-

D.Pavļuts

Finanšu ministrs

-

A.Vilks

Izglītības un zinātnes ministrs

-

Vj.Dombrovskis

Kultūras ministre

-

Ž.Jaunzeme-Grende

Labklājības ministre

-

I.Viņķele

Satiksmes ministrs

-

A.Matīss

Tieslietu ministrs

-

J.Bordāns

Veselības ministre

-

I.Circene

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

E.Sprūdžs

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Latvijas Bankas pārstāvis

-

E.Kušners

Valsts kontroles pārstāvis

-

J.Gustiņš

Valsts kancelejas direktore 

-

E.Dreimane

Valsts kancelejas direktora vietniece tiesību aktu lietās, Juridiskā departamenta vadītāja

 

-

I.Gailīte

Valsts kancelejas direktora vietniece valsts pārvaldes un cilvēkresursu attīstības jautājumos, Valsts pārvaldes attīstības departamenta vadītāja


 -

E.Upīte

 

Protokolē

Dokumentu nodrošinājuma departamenta vadītāja

 

Sēdi sāk plkst.12.00

-

L.Peinberga

1.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 15.aprīļa noteikumos Nr.184 "Prasības darbībām ar biocīdiem""

TA-1028 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
2.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 12.jūlija noteikumos Nr.567 "Noteikumi par šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku audzētāju organizāciju atbilstības kritērijiem un šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku audzētāju organizācijas statusa piešķiršanas kārtību""

TA-1062 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
3.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 25.maija noteikumos Nr.468 "Par Latvijas Republikas valdības un Krievijas Federācijas valdības vienošanos par Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas pierobežas teritoriju iedzīvotāju savstarpējo braucienu vienkāršošanu""

TA-1086 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
4.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 25.aprīļa noteikumos Nr.315 "Kārtība, kādā veicama valstij piekritīgās mantas uzskaite, novērtēšana, realizācija, nodošana bez maksas, iznīcināšana un realizācijas ieņēmumu ieskaitīšana valsts budžetā""

TA-853 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
5.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 3.janvāra noteikumos Nr.17 "Pievienotās vērtības nodokļa likuma normu piemērošanas kārtība un atsevišķas prasības pievienotās vērtības nodokļa maksāšanai un administrēšanai""

TA-1071 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
6.§
Instrukcijas projekts "Kārtība, kādā Valsts atbalsta programmu koordinācijas un pilnveidošanas konsultatīvajā padomē piesaka un izvērtē valsts atbalsta programmas, kuras īsteno finanšu instrumentu veidā"

TA-254 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto instrukcijas projektu.
Valsts kancelejai sagatavot instrukcijas projektu parakstīšanai.
 
7.§
Par Ministru kabineta 2011.gada 20.decembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.75 38.§) "Informatīvais ziņojums "Par valsts vai pašvaldību budžeta finansētu institūciju darbību regulējošo normatīvo aktu pilnveidošanu"" 3.1., 3.2. un 3.3.apakšpunktā doto uzdevumu izpildi

TA-854 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Ņemot vērā iesniegto informāciju, pagarināt Ministru kabineta 2011.gada 20.decembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.75 38.§) "Informatīvais ziņojums "Par valsts vai pašvaldību budžeta finansētu institūciju darbību regulējošo normatīvo aktu pilnveidošanu"" 3.1. un 3.3.apakšpunktā doto uzdevumu izpildes termiņu līdz 2014.gada 1.jūlijam un noteikt, ka protokollēmuma 3.2.apakšpunktā dotais uzdevums ir izpildīts.
 
8.§
Noteikumu projekts "Fiziskās sagatavotības prasības Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm"

TA-656 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
9.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 7.oktobra rīkojumā Nr.675 "Par pārstāvju norīkošanu Latvijas un Krievijas kopīgajā demarkācijas komisijā""

TA-916 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
10.§
Rīkojuma projekts "Par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Nacionālā opera" statūtu apstiprināšanu"

TA-899 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Kultūras ministrijai vienlaikus ar citiem grozījumiem Latvijas Nacionālās operas likumā izvērtēt iespēju precizēt valdes pilnvaru regulējumu atbilstoši Komerclikumā noteiktajiem principiem un kultūras ministram, ja nepieciešams, noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā attiecīgus grozījumus Latvijas Nacionālās operas likumā.
 
11.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 28.decembra noteikumos Nr.1211 "Noteikumi par ritošā sastāva būvi, modernizāciju, atjaunošanas remontu, atbilstības novērtēšanu un pieņemšanu ekspluatācijā""

TA-931 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
12.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 18.janvāra noteikumos Nr.57 "Noteikumi par drošības apliecības izsniegšanas, darbības apturēšanas un anulēšanas kritērijiem un kārtību""

TA-1019 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
13.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par abonēto preses izdevumu piegādes pakalpojumu cenām"

TA-1060 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
14.§
Likumprojekts "Grozījumi Fizisko personu datu aizsardzības likumā"

TA-675 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.
 
15.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 2.augusta noteikumos Nr.610 "Aptieku un aptieku filiāļu izvietojuma kritēriji""

TA-932 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Veselības ministrijai veikt izvērtējumu par farmaceitiskās aprūpes pieejamību valsts teritorijā, sagatavot informatīvo ziņojumu un priekšlikumus pieejamības veicināšanai un veselības ministram līdz 2014.gada 1.martam iesniegt tos izskatīšanai Ministru kabinetā.
 
16.§
Likumprojekts "Grozījumi Komercķīlas likumā"

TA-884 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījums Patentu likumā", likumprojektu "Grozījums Pusvadītāju izstrādājumu topogrāfiju aizsardzības likumā", likumprojektu "Grozījums Ceļu satiksmes likumā", likumprojektu "Grozījums likumā "Par preču zīmēm un ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm"" un likumprojektu "Grozījums Dizainparaugu likumā".
3. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.
4. Lūgt Saeimu izskatīt likumprojektu vienlaikus ar likumprojektu "Grozījums Patentu likumā", likumprojektu "Grozījums Pusvadītāju izstrādājumu topogrāfiju aizsardzības likumā", likumprojektu "Grozījums Ceļu satiksmes likumā", likumprojektu "Grozījums likumā "Par preču zīmēm un ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm"" un likumprojektu "Grozījums Dizainparaugu likumā" (likumprojektu pakete).
5. Jautājumu par papildu finansējuma piešķiršanu Tieslietu ministrijai (Uzņēmumu reģistram) 2014. gadā izskatīt vienlaikus ar visu ministriju un citu centrālo valsts iestāžu budžeta prioritāšu pieteikumiem kārtējā gada valsts budžeta likumprojekta sagatavošanas un izskatīšanas procesā.
 
17.§
Likumprojekts "Grozījums Patentu likumā"

TA-879 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Komercķīlas likumā", likumprojektu "Grozījums Pusvadītāju izstrādājumu topogrāfiju aizsardzības likumā", likumprojektu "Grozījums Ceļu satiksmes likumā", likumprojektu "Grozījums likumā "Par preču zīmēm un ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm"" un likumprojektu "Grozījums Dizainparaugu likumā".
3. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.
4. Lūgt Saeimu izskatīt likumprojektu vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Komercķīlas likumā", likumprojektu "Grozījums Pusvadītāju izstrādājumu topogrāfiju aizsardzības likumā", likumprojektu "Grozījums Ceļu satiksmes likumā", likumprojektu "Grozījums likumā "Par preču zīmēm un ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm"" un likumprojektu "Grozījums Dizainparaugu likumā" (likumprojektu pakete).
 
18.§
Likumprojekts "Grozījums Pusvadītāju izstrādājumu topogrāfiju aizsardzības likumā"

TA-880 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Komercķīlas likumā", likumprojektu "Grozījums Patentu likumā", likumprojektu "Grozījums Ceļu satiksmes likumā", likumprojektu "Grozījums likumā "Par preču zīmēm un ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm"" un likumprojektu "Grozījums Dizainparaugu likumā".
3. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.
4. Lūgt Saeimu izskatīt likumprojektu vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Komercķīlas likumā", likumprojektu "Grozījums Patentu likumā", likumprojektu "Grozījums Ceļu satiksmes likumā", likumprojektu "Grozījums likumā "Par preču zīmēm un ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm"" un likumprojektu "Grozījums Dizainparaugu likumā" (likumprojektu pakete).
 
19.§
Likumprojekts "Grozījums Ceļu satiksmes likumā"

TA-881 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Komercķīlas likumā", likumprojektu "Grozījums Patentu likumā", likumprojektu "Grozījums Pusvadītāju izstrādājumu topogrāfiju aizsardzības likumā", likumprojektu "Grozījums likumā "Par preču zīmēm un ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm"" un likumprojektu "Grozījums Dizainparaugu likumā".
3. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.
4. Lūgt Saeimu izskatīt likumprojektu vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Komercķīlas likumā", likumprojektu "Grozījums Patentu likumā", likumprojektu "Grozījums Pusvadītāju izstrādājumu topogrāfiju aizsardzības likumā", likumprojektu "Grozījums likumā "Par preču zīmēm un ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm"" un likumprojektu "Grozījums Dizainparaugu likumā" (likumprojektu pakete).
 
20.§
Likumprojekts "Grozījums likumā "Par preču zīmēm un ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm""

TA-882 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Komercķīlas likumā", likumprojektu "Grozījums Patentu likumā", likumprojektu "Grozījums Pusvadītāju izstrādājumu topogrāfiju aizsardzības likumā", likumprojektu "Grozījums Ceļu satiksmes likumā" un likumprojektu "Grozījums Dizainparaugu likumā".
3. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.
4. Lūgt Saeimu izskatīt likumprojektu vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Komercķīlas likumā", likumprojektu "Grozījums Patentu likumā", likumprojektu "Grozījums Pusvadītāju izstrādājumu topogrāfiju aizsardzības likumā", likumprojektu "Grozījums Ceļu satiksmes likumā" un likumprojektu "Grozījums Dizainparaugu likumā" (likumprojektu pakete).
 
21.§
Likumprojekts "Grozījums Dizainparaugu likumā"

TA-883 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Komercķīlas likumā", likumprojektu "Grozījums Patentu likumā", likumprojektu "Grozījums Pusvadītāju izstrādājumu topogrāfiju aizsardzības likumā", likumprojektu "Grozījums Ceļu satiksmes likumā" un likumprojektu "Grozījums likumā "Par preču zīmēm un ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm"".
3. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.
4. Lūgt Saeimu izskatīt likumprojektu vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Komercķīlas likumā", likumprojektu "Grozījums Patentu likumā", likumprojektu "Grozījums Pusvadītāju izstrādājumu topogrāfiju aizsardzības likumā", likumprojektu "Grozījums Ceļu satiksmes likumā" un likumprojektu "Grozījums likumā "Par preču zīmēm un ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm"" (likumprojektu pakete).
 
22.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Mātes un bērna veselības uzlabošanas plānā 2012.–2014.gadam"

TA-814 ____________________________________

(V.Dombrovskis )

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
23.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2000.gada 5.decembra noteikumos Nr.421 "Noteikumi par īpaši aizsargājamo biotopu veidu sarakstu""

TA-2942 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Zemkopības ministrijai izstrādāt un līdz 2013.gada 20.oktobrim iesniegt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā priekšlikumus noteikumu projektam par grozījumiem Ministru kabineta 2000.gada 5.decembra noteikumos Nr.421 "Noteikumi par īpaši aizsargājamo biotopu veidu sarakstu", lai iekļautu tajā īpaši aizsargājamo biotopu noteikšanas kritērijus mežu, krūmāju, purvu biotopu veidiem.
3. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, pamatojoties uz Zemkopības ministrijas iesniegtajiem priekšlikumiem, izstrādāt un līdz 2013.gada 31.decembrim iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā noteikumu projektu par grozījumiem Ministru kabineta 2000.gada 5.decembra noteikumos Nr.421 "Noteikumi par īpaši aizsargājamo biotopu veidu sarakstu".
 
24.§
Noteikumu projekts "Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība"

TA-304 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.
 
25.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par nacionālas nozīmes lauksaimniecības teritorijām"

TA-1032 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
26.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu pirkšanu projekta "LIFE10 NAT/LV/000160 HYDROPLAN "Ķemeru nacionālā parka hidroloģiskā režīma atjaunošana"" īstenošanai"

TA-1031 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
27.§
Rīkojuma projekts "Par Latvijas Nacionālo bruņoto spēku vienību un ārvalstu bruņoto spēku vienību kopīgajām militārajām mācībām Latvijas teritorijā"

TA-1100 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
28.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-1101 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
29.§
Likumprojekts "Ieroču tirdzniecības līgums"

TA-1103 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt Ieroču tirdzniecības līguma (turpmāk – Līgums) parakstīšanu.
2. Pilnvarot ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieku Apvienoto Nāciju Organizācijā Ņujorkā parakstīt Līgumu.
3. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
4. Ārlietu ministrijai pēc Līguma parakstīšanas iesniegt tā apliecinātu kopiju Valsts kancelejā.
5. Valsts kancelejai sagatavot Līgumu un likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
6. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir ārlietu ministrs.

 
30.§
Likumprojekts "Grozījumi Patērētāju tiesību aizsardzības likumā"

TA-644 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir ekonomikas ministrs.
 
31.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 5.aprīļa noteikumos Nr.272 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.4.4.1.aktivitātes "Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi" projektu iesniegumu atlases devīto un turpmākajām kārtām""

TA-1124 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
32.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 26.oktobra noteikumos Nr.997 "Noteikumi par garantijām komersantu un atbilstošu lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību konkurētspējas uzlabošanai""

TA-1125 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
33.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.4.4.1.aktivitātes "Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi" projektu iesniegumu atlases vienpadsmito un turpmākajām kārtām"

TA-1127 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
34.§
Rīkojuma projekts "Par Latvijas Republikas delegāciju dalībai Starptautiskās darba konferences 102.sesijā Ženēvā"

TA-1098 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
35.§
Par pārstāvja deleģēšanu darbam Stratēģiskās attīstības komisijā

TA-1132 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Pilnvarot Ministru prezidenta padomnieku I.Dālderi dalībai Stratēģiskās attīstības komisijā kā Ministru kabineta deleģētu pārstāvi.
2. Valsts kancelejai nosūtīt šo protokollēmumu Valsts prezidenta kancelejai.
 
36.§
Rīkojuma projekts "Par Valsts policijas amatpersonas ar speciālo dienesta pakāpi dalību Eiropas Savienības policijas misijā Afganistānā (EUPOL AFGHANISTAN)"

TA-1148 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
37.§
Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas un Kazahstānas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas līgums par sadarbību izglītības, zinātnes un jaunatnes jomā

TA-1152 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Līgumā paredzēto saistību izpildi īsteno Izglītības un zinātnes ministrija piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros.
 
38.§
Likumprojekts "Publisko personu kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības likums"

TA-362 ____________________________________

(J.Pūce, A.Ozols, I.Ošiņa, A.Matīss, I.Olafsone, B.Bāne, M.Lazdovskis, D.Pavļuts, V.Dombrovskis )

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Ekonomikas ministrijai papildināt likumprojektu, ņemot vērā Zemkopības ministrijas priekšlikumu par dividendēs izmaksājamās peļņas daļas noteikšanu, pamatojoties uz kapitālsabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģiju un tajā noteiktajiem kapitālsabiedrības mērķiem un to īstenošanu, attiecīgi precizēt likumprojekta anotāciju un steidzami iesniegt Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi "Valsts pārvaldes iekārtas likumā"", likumprojektu "Grozījums Likumā par budžetu un finanšu vadību", likumprojektu "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju"" un likumprojektu "Grozījumi likumā "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā"".
4. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir ekonomikas ministrs.
5. Lūgt Saeimu izskatīt likumprojektu vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi "Valsts pārvaldes iekārtas likumā"", likumprojektu "Grozījums Likumā par budžetu un finanšu vadību", likumprojektu "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju"" un likumprojektu "Grozījumi likumā "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā"" (likumprojektu pakete).
6. Valsts kapitālsabiedrību un valstij piederošo kapitāla daļu turētājiem sešu mēnešu laikā pēc šā likuma spēkā stāšanās iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā noteiktā kārtībā veikto izvērtējumu par valsts līdzdalību kapitālsabiedrībās, valsts kapitālsabiedrību turpmāko juridisko statusu un kapitāla daļu turētāju un priekšlikumus par turpmāko rīcību, ievērojot, ka sākotnēji uz Ministru kabinetu virzāms izvērtējums par kapitālsabiedrībām, kuras apsaimnieko nekustamos īpašumus, un kapitālsabiedrībām, kurās valstij nav izšķirošās ietekmes.
7. Pieņemt zināšanai, ka jautājums par Valsts kapitāla daļu pārvaldības biroja darbinieku skaita palielināšanu izskatāms Ministru kabinetā vienlaikus ar visu ministriju jaunās politikas iniciatīvām likumprojekta "Par valsts budžetu 2014.gadam" sagatavošanas procesā.
 
39.§
Likumprojekts "Grozījumi Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā"

TA-361 ____________________________________

(J.Pūce, A.Ozols, I.Ošiņa, A.Matīss, I.Olafsone, B.Bāne, M.Lazdovskis, D.Pavļuts, V.Dombrovskis )

1. Iesniegto likumprojektu neatbalstīt un Valsts kancelejai izbeigt tā kontroli.
2. Finanšu ministrijai sagatavot un noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā priekšlikumus par grozījumiem valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības normatīvajā regulējumā, lai nodrošinātu augsti kvalificētu ekspertu piesaisti.


 
40.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā""

TA-367 ____________________________________

(J.Pūce, A.Ozols, I.Ošiņa, A.Matīss, I.Olafsone, B.Bāne, M.Lazdovskis, D.Pavļuts, V.Dombrovskis )

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Ekonomikas ministrijai papildināt likumprojektu, ņemot vērā Zemkopības ministrijas priekšlikumu, un paredzēt tiesības publiskas personas kapitālsabiedrību valžu locekļiem, kā arī tādu kapitālsabiedrību valžu locekļiem, kurās publiskas personas daļa pamatkapitālā atsevišķi vai kopumā pārsniedz 50 procentus, savienot valsts amatpersonas amatu arī ar citu amatu kapitālsabiedrībā, kurā tas ieņem valdes locekļa amatu, ja amatu savienošana nerada interešu konfliktu un ir kapitālsabiedrības pārvaldes institūcijas, kura attiecīgo personu iecēlusi amatā, rakstveida atļauja, attiecīgi precizēt likumprojekta anotāciju un steidzami iesniegt Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Publisko personu kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības likums", likumprojektu "Grozījumi Valsts pārvaldes iekārtas likumā", likumprojektu "Grozījums Likumā par budžetu un finanšu vadību" un likumprojektu "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju"".
4. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir ekonomikas ministrs.
5. Lūgt Saeimu izskatīt likumprojektu vienlaikus ar likumprojektu "Publisko personu kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības likums", likumprojektu "Grozījumi Valsts pārvaldes iekārtas likumā", likumprojektu "Grozījums Likumā par budžetu un finanšu vadību" un likumprojektu "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju"" (likumprojektu pakete).
 
41.§
Likumprojekts "Grozījumi Valsts pārvaldes iekārtas likumā"

TA-365 ____________________________________

(J.Pūce, A.Ozols, I.Ošiņa, A.Matīss, I.Olafsone, B.Bāne, M.Lazdovskis, D.Pavļuts, V.Dombrovskis )

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Publisko personu kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības likums", likumprojektu "Grozījums Likumā par budžetu un finanšu vadību", likumprojektu "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju"" un likumprojektu "Grozījumi likumā "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā"".
3. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir ekonomikas ministrs.
4. Lūgt Saeimu izskatīt likumprojektu vienlaikus ar likumprojektu "Publisko personu kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības likums", likumprojektu "Grozījums Likumā par budžetu un finanšu vadību", likumprojektu "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju"" un likumprojektu "Grozījumi likumā "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā"" (likumprojektu pakete).
5. Pieņemt zināšanai, ka augstāka kvalitātes standarta nepieciešamības nodrošināšanu kultūras jomā var uzskatīt par tirgus nepilnību likumprojekta 3.panta, ar kuru jaunā redakcijā tiek izteikts Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.panta pirmās daļas 1.punkts, izpratnē.

 
42.§
Likumprojekts "Grozījums Likumā par budžetu un finanšu vadību"

TA-363 ____________________________________

(J.Pūce, A.Ozols, I.Ošiņa, A.Matīss, I.Olafsone, B.Bāne, M.Lazdovskis, D.Pavļuts, V.Dombrovskis )

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Publisko personu kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības likums", likumprojektu "Grozījumi likumā "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā"", likumprojektu "Grozījumi Valsts pārvaldes iekārtas likumā" un likumprojektu "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju"".
3. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir ekonomikas ministrs.
4. Lūgt Saeimu izskatīt likumprojektu vienlaikus ar likumprojektu "Publisko personu kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības likums", likumprojektu "Grozījumi likumā "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā"", likumprojektu "Grozījumi Valsts pārvaldes iekārtas likumā" un likumprojektu "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju"" (likumprojektu pakete).
 
43.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju""

TA-364 ____________________________________

(J.Pūce, A.Ozols, I.Ošiņa, A.Matīss, I.Olafsone, B.Bāne, M.Lazdovskis, D.Pavļuts, V.Dombrovskis )

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Publisko personu kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības likums", likumprojektu "Grozījumi likumā "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā"", likumprojektu "Grozījumi Valsts pārvaldes iekārtas likumā" un likumprojektu "Grozījums Likumā par budžetu un finanšu vadību".
3. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir ekonomikas ministrs.
4. Lūgt Saeimu izskatīt likumprojektu vienlaikus ar likumprojektu "Publisko personu kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības likums", likumprojektu "Grozījumi likumā "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā"", likumprojektu "Grozījumi Valsts pārvaldes iekārtas likumā" un likumprojektu "Grozījums Likumā par budžetu un finanšu vadību" (likumprojektu pakete).
 
44.§
Rīkojuma projekts "Par kandidatūras apstiprināšanu Starptautiskā privāttiesību unifikācijas institūta (UNIDROIT) Vadības padomes locekļa amatam"

TA-1136 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
45.§
Likumprojekts "Par Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu aviācijas nolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Izraēlas Valsts valdību, no otras puses"

TA-1146 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu aviācijas nolīguma starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Izraēlas Valsts valdību, no otras puses (turpmāk – Nolīgums) parakstīšanu.
2. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
3. Pilnvarot satiksmes ministru parakstīt Nolīgumu.
4. Satiksmes ministrijai pēc Nolīguma parakstīšanas iesniegt to Valsts kancelejā.
5. Valsts kancelejai sagatavot Nolīgumu un likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
6. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir satiksmes ministrs.

 
46.§
Koncepcijas projekts par jauna Latvijas Sabiedriskā elektroniskā medija izveidi

TA-833 ____________________________________

(G.Grūbe, G.Miķelsons, Vj.Dombrovskis, A.Dimants, L.Šulca, D.Pavļuts, J.Bordāns, I.Šņucins, J.Siksnis, E.Sprūdžs, A.Matīss, V.Dombrovskis)

1. Jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.
2. Kultūras ministrijai (Nacionālajai elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomei) precizēt koncepcijas projektu, svītrojot pielikuma tekstu par iedzīvotāju ienākuma nodokļa daļēju novirzīšanu medija finansējumam, atkārtoti saskaņot koncepcijas projektu ar Tieslietu ministriju un kultūras ministrei līdz 2013.gada 3.jūnijam iesniegt precizēto projektu Valsts kancelejā.
3. Noteikt, ka jautājums par koncepcijas īstenošanai nepieciešamo finansējumu izskatāms kā jaunā politikas iniciatīva un iesniedzams saskaņā ar Ministru kabineta 2013.gada 5.februāra rīkojuma Nr.40 "Par likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2014., 2015. un 2016.gadam" un likumprojekta "Par valsts budžetu 2014.gadam" sagatavošanas grafiku" pielikuma 4.punktu Finanšu ministrijā un Pārresoru koordinācijas centrā pēc koncepcijas projekta atbalstīšanas Ministru kabinetā.

 
47.§
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda, Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta, Norvēģijas finanšu instrumenta un Latvijas un Šveices sadarbības programmas apguvi līdz 2013.gada 31.martam"

TA-1079 ____________________________________

(A.Eberhards, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda, Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta, Norvēģijas finanšu instrumenta un Latvijas un Šveices sadarbības programmas apguvi līdz 2013.gada 31.martam (turpmāk – ziņojums).
2. Pieņemt zināšanai ziņojumā iekļauto informāciju par veiktajiem pasākumiem risku, t.sk. korupcijas risku Eiropas Savienības finansējuma piešķiršanas un ieviešanas kontroles un uzraudzības sistēmā un atklātajiem pārkāpumiem 2007. – 2013.gadā un atzīt par izpildītu programmas "Korupcijas novēršanas apkarošanas programma 2009. – 2013.gadam" 4.nodaļas 16.punktā noteikto uzdevumu "analizēt ES finansējuma piešķiršanas un ieviešanas kontroles un uzraudzības sistēmu un atklātos pārkāpumus 2007. – 2013.gada plānošanas periodā".
3. Finanšu ministrijai sadarbībā ar Ekonomikas ministriju Eiropas Savienības fondu finanšu instrumentu aktivitātēm (2.2.1.1.aktivitāte "Ieguldījumu fonds investīcijām garantijās, paaugstināta riska aizdevumos, riska kapitāla fondos un cita veida finanšu instrumentos", 2.2.1.3.aktivitāte "Garantijas komersantu konkurētspējas uzlabošanai", 2.2.1.4.1.apakšaktivitāte "Atbalsts aizdevumu veidā komersantu konkurētspējas uzlabošanai", 1.3.1.2.aktivitāte "Atbalsts pašnodarbinātības un uzņēmējdarbības uzsākšanai") noteikt mērķus sasniedzamajam maksājumu un investīciju riska kapitāla, aizdevumu un aizdevumu mezanīna veidā un sniegto garantiju apmēram 2013.gadā un turpmākajos gados un iesniegt apstiprināšanai Ministru kabinetā ar informatīvo ziņojumu par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda, Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta, Norvēģijas finanšu instrumenta un Latvijas un Šveices sadarbības programmas apguvi par 2013.gada 2.ceturksni.
4. Ņemot vērā šī protokollēmuma 3.punktā noteikto, atzīt par aktualitāti zaudējušu Ministru kabineta 2013.gada 12.marta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.14 32.§) 3.punktu.
5. Ņemot vērā Ministru kabineta 2013.gada 5.marta sēdes protokollēmumu (prot. Nr.13 38.§) par Eiropas Komisijas audita ziņojumos noteiktajām finanšu korekcijām un to, ka projekta "Aizdevumi komersantu konkurētspējas uzlabošanai" īstenotājas valsts akciju sabiedrības "Latvijas Hipotēku un zemes banka" darbībā nav konstatēti pārkāpumi, uzskatīt par atgūtiem projekta ietvaros konstatētos neatbilstošos izdevumus 1 934 260,30 latu (2 752 204,46 eiro) apmērā. Ekonomikas ministrijai nodrošināt, ka valsts akciju sabiedrība "Latvijas Hipotēku un zemes banka" par šo apjomu izsniedz aizdevumus tās pašas valsts atbalsta programmas ietvaros.
6. Pieņemt zināšanai Labklājības ministrijas sniegto argumentāciju par Eiropas Reģionālā attīstības fonda projektam Nr.3DP/3.1.4.1.5/10/IPIA/CFLA/002 "Valsts sociālās aprūpes centra "Rīga" sociālās aprūpes un rehabilitācijas pakalpojumu attīstība" nepieciešamo papildu finansējumu projekta pabeigšanai sakarā ar būvnieka maksātnespēju un iepirkuma līgumsaistību neizpildi.
7. Ņemot vērā šī protokollēmuma 6.punktā minēto, Labklājības ministrijai līdz 2013.gada 30.jūnijam:
7.1. sagatavot un noteiktā kārtībā iesniegt Ministru kabinetā attiecīgus grozījumus Ministru kabineta noteikumos par Eiropas Reģionālā attīstības fonda 3.1.4.1.5.apakšaktivitātes "Infrastruktūras pilnveidošana sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanai personām ar garīga rakstura traucējumiem" īstenošanu;
7.2. sadarbībā ar Finanšu ministriju sniegt priekšlikumus par papildu nepieciešamā finansējuma ne vairāk kā 815 000 latu apmērā projekta pabeigšanai finansēšanas avotiem, tai skaitā par iespējām valsts budžeta virssaistību indikatīvi ne vairāk kā 475 000 latu apmērā pārdalei attiecināmo papildus izdevumu segšanai no aktivitātes, kur ir virssaistību neizpildes saskaņā ar noteiktajiem kritērijiem, kā arī par neattiecināmiem izdevumiem indikatīvi 340 000 latu apmērā.
8. Pagarināt Ministru kabineta 2013.gada 5.marta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.13 38.§) 7.punktā noteikto termiņu līdz 2013.gada 15.jūlijam.
9. Pagarināt Ministru kabineta 2013.gada 5.marta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.13 38.§) 9.punktā noteikto termiņu līdz 2013.gada 1.jūlijam.
10. Pagarināt Ministru kabineta 2013.gada 5.marta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.13 38.§) 11.punktā noteikto termiņu līdz 2013.gada 15.jūlijam.
 
48.§
Informatīvais ziņojums "Par likumprojekta "Par Latvijas Republikas valdības un Eiropas Kosmosa aģentūras Eiropas sadarbības valsts līgumu" izpildi"

TA-1075 ____________________________________

(A.Kiopa, Vj.Dombrovskis, L.Šulca, S.Liepiņa, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Jautājumu par papildu finansējuma piešķiršanu likuma izpildei izskatīt kā jauno politikas iniciatīvu, un Izglītības un zinātnes ministrijai saskaņā ar Ministru kabineta 2013.gada 5.februāra rīkojuma Nr.40 "Par likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2014., 2015. un 2016.gadam" un likumprojekta "Par valsts budžetu 2014.gadam" sagatavošanas grafiku" pielikuma 4.punktu iesniegt to Finanšu ministrijā un Pārresoru koordinācijas centrā līdz 2013.gada 3.jūnijam.
 
49.§
Likumprojekts "Par Eiropas Sadarbības valsts līgumu starp Eiropas Kosmosa aģentūru un Latvijas Republikas valdību"

TA-2454 ____________________________________

(A.Kiopa, Vj.Dombrovskis, L.Šulca, S.Liepiņa, V.Dombrovskis)

Jautājumu par likumprojekta turpmāko virzību atlikt līdz laikam, kad Ministru kabinetā tiks pieņemts lēmums par jauno politikas iniciatīvu atbalstīšanu.
 
50.§
Informatīvais ziņojums "Par finanšu pakalpojumu pieejamību Latvijas teritorijā – skaidras naudas izņemšanas un norēķinu veikšanas iespējas"

TA-888 ____________________________________

(E.Sprūdžs, I.Raugze, S.Šķiltere, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, lai nodrošinātu skaidras naudas izņemšanas un norēķinu veikšanas iespējas visā valsts teritorijā, sadarbībā ar:
2.1. Latvijas Tirgotāju asociāciju, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameru un Latvijas Darba devēju konfederāciju popularizēt skaidras naudas izņemšanas iespēju tirdzniecības vietās pakalpojuma "Naudas izmaksa" ietvaros;
2.2. valsts akciju sabiedrību "Latvijas Pasts" popularizēt skaidras naudas izņemšanas un norēķinu veikšanas iespējas pasta nodaļās pasta norēķinu sistēmas pakalpojuma ietvaros.
3. Finanšu ministrijai izvērtēt, kādi vēl pasākumi nepieciešami finanšu pakalpojumu – skaidras naudas izņemšanas un norēķinu veikšanas iespējas - pieejamības Latvijas teritorijā nodrošināšanai saistībā ar euro ieviešanu.
 
51.§
Informatīvais ziņojums "Par priekšlikumiem lauksaimniecības zemes efektīvai un ilgtspējīgai izmantošanai"

TA-1051 ____________________________________

(A.Ozols, I.Viņķele, Vj.Dombrovskis, A.Dravniece, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Atbalstīt informatīvajā ziņojumā piedāvāto zemes fonda izveides modeli, uzdodot nacionāla mēroga zemes fonda pārvaldību valsts akciju sabiedrībai "Lauku attīstības fonds".
3. Atbalstīt priekšlikumu, ka valsts akciju sabiedrība "Lauku attīstības fonds" īsteno nacionālā mēroga zemes fonda mērķus, šim nolūkam programmas uzsākšanai, tajā skaitā administratīvo izdevumu segšanai, izmantojot valsts akciju sabiedrības "Lauku attīstības fonds" pieejamos finanšu līdzekļus desmit miljonu latu apmērā, vienlaikus saglabājot esošo atbalsta instrumentu administrēšanu. Par nacionālā mēroga zemes fonda turpmāko finansēšanu Zemkopības ministrijai sagatavot priekšlikumus normatīvajiem aktiem un līdz 2014.gada 1.jūnijam iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā.
4. Finanšu ministrijai kā kapitāla daļu turētājai vienotajā attīstības finanšu institūcijā – holdinga sabiedrībā nodrošināt, ka pēc valsts akciju sabiedrības „Lauku attīstības fonds” kapitāla daļu pārņemšanas holdinga sabiedrības īpašumā tiek turpināta šī protokollēmuma 3.punktā doto uzdevumu īstenošana.
5. Zemkopības ministrijai sagatavot un zemkopības ministram normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā līdz 2013.gada 1.decembrim iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā priekšlikumu grozījumiem Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumos Nr.1471 "Kārtība, kādā tiek noteikta un ieskaitīta valsts budžetā izmaksājamā peļņas daļa par valsts kapitāla izmantošanu", kas paredz valsts akciju sabiedrībai "Lauku attīstības fonds" minimālo dividendēs izmaksājamo peļņas daļu 2014.-2020.gadā (par 2013.-2019.gada pārskata gadu) noteikt un aprēķināt 10 procentu apmērā no kapitālsabiedrības tīrās peļņas.
6. Zemkopības ministrijai sagatavot un zemkopības ministram līdz 2013.gada 1.decembrim iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā Ministru kabineta noteikumu projektu "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 27.oktobra noteikumos Nr.1250 "Noteikumi par valsts nodevu par īpašuma tiesību un ķīlas tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā" nosakot, ka no valsts nodevas par īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā ir atbrīvota valsts akciju sabiedrība "Lauku attīstības fonds".
7. Zemkopības ministrijai līdz 2013.gada 17.jūnijam iesniegt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai priekšlikumus likumprojektam "Zemes pārvaldības likums" par zemes fonda pārvaldību.
8. Zemkopības ministrijai sagatavot un zemkopības ministram līdz 2013.gada 1.augustam iesniegt Ministru kabinetā izskatīšanai likumprojektu "Grozījumi likumā "Par zemes privatizāciju lauku apvidos"", paredzot ietvert lauksaimniecībā izmantojamās zemes tirgu regulējošus nosacījumus.
9. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai precizēt likumprojektu "Zemes pārvaldības likums", ņemot vērā šā protokollēmuma 2. un 7.punktā minēto, un līdz 2013.gada 1.jūlijam kopā ar saistīto likumprojektu paketi iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā.

 
52.§
Informatīvais ziņojums "Par tautsaimniecības attīstību un kopbudžeta izpildes gaitu 2013.gada 1.ceturksnī"

TA-1105 ____________________________________

(I.Vasaraudze, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Lai nodrošinātu Likuma par budžetu un finanšu vadību 28.panta pirmajā daļā noteikto, Valsts kancelejai sagatavot informatīvo ziņojumu par tautsaimniecības attīstību un kopbudžeta izpildes gaitu 2013.gada 1.ceturksnī iesniegšanai Saeimā.
 
53.§
Informatīvais ziņojums "Par Latvijas Stratēģiskās attīstības plāna 2010.-2013.gadam uzdevumu un darbības rezultātu īstenošanu kārtējā pārskata periodā"

TA-1107 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
 
54.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Latvijas Stratēģiskās attīstības plānā 2010.-2013.gadam"

TA-1106 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
55.§
Informatīvais ziņojums "Priekšlikumi ienākumu nevienlīdzības mazināšanai"

TA-1123 ____________________________________

(I.Šņucins, I.Circene, D.Pavļuts, B.Bāne, E.Sprūdžs, S.Šķiltere, E.Baldzēns, L.Meņģelsone, V.Vesperis, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Veselības ministrijai iesniegt Finanšu ministrijai informāciju par veselības nozarē strādājošām ārstniecības personām un pārējo personālu, kas sniedz valsts apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus un saņem mēnešalgu līdz 226 latiem mēnesī, slodžu skaitu sadalījumā pa amata kvalifikācijas kategorijām (no 8. līdz 13.kategorijai) un par minimālās darba algas paaugstināšanas (līdz 225 latiem) ietekmi uz valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu tarifiem un papildus nepieciešamo finansējumu, pievienojot detalizētus aprēķinus.
3. Finanšu ministrijai attiecīgi precizēt informatīvo ziņojumu.
4. Jautājums par minimālas darba algas palielināšanu, diferencētā ar iedzīvotāju ienākuma nodokli neapliekamā minimuma ieviešanas iespējām un atvieglojuma par apgādībā esošajām personām paaugstināšanu atbilstoši informatīvā ziņojumā iekļautajam modelim izskatāms Ministru kabinetā likumprojekta "Par valsts budžetu 2014.gadam" un likumprojekta "Par vidējā termiņa budžeta ietvaru 2014., 2015. un 2016.gadam" sagatavošanas un izskatīšanas procesā kopā ar visu ministriju un centrālo valsts iestāžu priekšlikumiem jaunajām politikas iniciatīvām un iesniegtajiem papildu finansējuma pieprasījumiem, atbilstoši valsts budžeta finansiālajām iespējām, vienlaicīgi pieņemot lēmumu par kompensējošiem pasākumiem pašvaldību budžetiem.
5. Jautājums par papildu nepieciešamo valsts budžeta finansējumu Finanšu ministrijai (VID) diferencētā neapliekamā minimuma administrēšanas nodrošināšanai izskatāms Ministru kabinetā likumprojekta "Par valsts budžetu 2014.gadam" un likumprojekta "Par vidējā termiņa budžeta ietvaru 2014., 2015. un 2016.gadam" sagatavošanas un izskatīšanas procesā kopā ar visu ministriju un centrālo valsts iestāžu priekšlikumiem jaunajām politikas iniciatīvām un iesniegtajiem papildu finansējuma pieprasījumiem, atbilstoši valsts budžeta finansiālajām iespējām.
 
56.§
Informatīvais ziņojums "Par Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē nodrošināšanā nominēto nodarbināto mācībām un piesaisti prezidentūras laikā

TA-1119 ____________________________________

(I.Skujiņa, Vj.Dombrovskis, S.Liepiņa, E.Rinkēvičs, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Ministrijām nodrošināt, ka:
2.1. Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē iesaistītie nodarbinātie tiek savlaicīgi nominēti;
2.2. nominētajiem nodarbinātajiem gan Rīgā, gan Briselē ar prezidentūru saistītās mācības tiek uzskatītas par prioritārām un tiek nodrošināta dalība mācībās atbilstoši nodarbināto iesaistes līmenim un funkcijai;
2.3. prezidentūrā iesaistītais personāls iespēju robežās ir nemainīgs.
 
57.§
Informatīvais ziņojums "Par turpmāku valsts pabalstu izmaksas ierobežojumu noteikšanas pamatotību"

TA-1121 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.
 
58.§
Informatīvais ziņojums "Par valsts atbalsta palielināšanu personām ar invaliditāti"

TA-1117 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.
 
59.§
Informatīvais ziņojums "Latvijas Enerģētikas ilgtermiņa stratēģija 2030 – konkurētspējīga enerģētika sabiedrībai"

TA-378 ____________________________________

(G.Ābele, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Valsts kancelejai, ņemot vērā, ka pašreizējā enerģētikas attīstības politika neparedz cietā kurināmā elektrostacijas virzību, pārtraukt Ministru kabineta 2008.gada 11.marta sēdes protokollēmuma Nr.16 9.§ "Elektroenerģijas ražošanas jaunu bāzes jaudu ieviešanas scenārijs" 2.punktā un 4.punktā doto uzdevumu kontroli, kā arī Ministru kabineta 2010.gada 2.februāra sēdes protokollēmuma Nr.6 33.§ "Informatīvais ziņojums "Par Enerģētikas attīstības pamatnostādnēm 2007.-2016.gadam"" 4.punktā dotā uzdevuma kontroli (TA-2505 (2011.) un TA-2652 (2011.)).
3. Ekonomikas ministrijai līdz 2014.gada 1.maijam izstrādāt un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā enerģētikas politikas pamatnostādnes laika periodam no 2014. līdz 2020.gadam.
 
60.§
Informatīvais ziņojums "Par turpmākajām darbībām Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekta pabeigšanai"

TA-1120 ____________________________________

(S.Cakuls, L.Šulca, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Kultūras ministrijai papildināt informatīvo ziņojumu ar skaidrojumu par izmaksām, saskaņot ar Finanšu ministriju un iesniegt precizēto informatīvo ziņojumu Valsts kancelejā.
3. Kultūras ministrijai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā iesniegt pieprasījumu Finanšu ministrijā apropriācijas palielināšanai budžeta apakšprogrammā 22.04.00 „Latvijas nacionālās bibliotēkas projekta īstenošana” 4 795 650 latu apmērā.
4. Finanšu ministram normatīvajos aktos noteiktā kārtībā informēt Saeimu par apropriācijas palielināšanu budžeta apakšprogrammā 22.04.00 „Latvijas nacionālās bibliotēkas projekta īstenošana” 4 795 650 latu apmērā un, ja Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija neiebilst, palielināt likumā „Par valsts budžetu 2013.gadam” noteikto apropriāciju budžeta apakšprogrammā 22.04.00 „Latvijas nacionālās bibliotēkas projekta īstenošana” 4 795 650 latu apmērā, lai nodrošinātu Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekta īstenošanu.
5. Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 67.panta trešās daļas otro punktu atļaut Kultūras ministrijai sarunu procedūru rezultātā pagarināt LNB ēkas būvdarbu uzraudzības līguma termiņu, ievērojot saistības būvdarbu garantijas periodā, līdz 2015.gada 31.decembrim un autoruzraudzības līguma izpildes termiņu - līdz 2014.gada 30.jūnijam.

 
61.§
Rīkojuma projekts "Par valstij dividendēs izmaksājamo sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Standartizācijas, akreditācijas un metroloģijas centrs" peļņas daļu"

TA-1092 ____________________________________

(J.Pūce, I.Šņucins, M.Lazdovskis, D.Pavļuts, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
62.§
Nacionālās industriālās politikas pamatnostādņu projekts 2014.-2020.gadam

TA-1052 ____________________________________

(D.Pavļuts, A.Pabriks, Ž.Jaunzeme- Grende, A.Kaļāne, J.Pūce, I.Šņucins, K.Rumba, L.Meņģelsone, K.Šēnhofs, V.Vesperis, K.Soms, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2. Ekonomikas ministrijai:
2.1. kopīgi ar Finanšu ministriju precizēt rīkojuma projekta 3.punktu, nosakot, ka ar pamatnostādņu īstenošanu saistītie nodokļu politikas jautājumi tiek skatīti valsts budžeta projekta sagatavošanas procesā;
2.2. kopīgi ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju tehniski precizēt pamatnostādņu projektu;
2.3. precizēto rīkojuma projektu un pamatnostādņu projektu iesniegt Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
63.§
Latvijas preču un pakalpojumu eksporta veicināšanas un ārvalstu investīciju piesaistes pamatnostādņu projekts 2013.-2019.gadam

TA-1072 ____________________________________

(K.Soms, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2. Ekonomikas ministrijai tehniski precizēt rīkojuma projektu atbilstoši Pārresoru koordinācijas centra priekšlikumiem un iesniegt Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
64.§
Informatīvais ziņojums "Par situāciju Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta nodrošināšanā ar nepieciešamajiem ugunsdzēsības un glābšanas transportlīdzekļiem un to iegādei nepieciešamo finansējumu"

TA-1083 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.
 
65.§
Informatīvais ziņojums "Par Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm formas tērpu elementu pilnveidošanu, formas tērpu izsniegšanas kārtības precizēšanu un centralizētās formas tērpu izsniegšanas kārtības ieviešanas gaitu"

TA-1085 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.
 
66.§
Informatīvais ziņojums "Finanšu situācija veselības aprūpes jomā"

TA-1061 ____________________________________

(R.Muciņš, I.Circene, B.Bāne, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Jautājumu par papildu valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu Veselības ministrijai 2014.gadā 66 148 868 latu apmērā, 2015.gadā 66 368 209 latu apmērā un Tieslietu ministrijai 2014.gadā un turpmāk ik gadu 135 730 latu apmērā izskatīt Ministru kabinetā kopā ar visu ministriju un centrālo valsts iestāžu priekšlikumiem jaunajām politikas iniciatīvām un iesniegtajiem papildu finansējuma pieprasījumiem likumprojekta „Par valsts budžetu 2014.gadam” un likumprojekta „Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2014., 2015. un 2016.gadam” sagatavošanas un izskatīšanas procesā.
3. Pieņemt zināšanai, ka Tieslietu ministrijas Ieslodzījuma vietu pārvaldei ārstniecības personu darba samaksas izlīdzināšanai un pieauguma nodrošināšanai 17% apmērā 2013.gadā papildus nepieciešami 67 865 lati.
4. Pieņemt zināšanai Finanšu ministrijas sniegto informāciju par Valsts kases sekmīgas darbības rezultātā ietaupītajiem līdzekļiem Finanšu ministrijas budžeta apakšprogrammā 31.02.00 „Valsts parāda vadība” un iespēju daļēji ietaupītos līdzekļus 2013.gadā pārdalīt Veselības ministrijai, lai segtu līdzekļu deficītu veselības aprūpes jomā, neradot ietekmi uz Veselības ministrijas budžetu turpmākajos gados.
5. Veselības ministrijai saskaņot ar Finanšu ministriju pārdalāmā finansējuma apmēru 2013.gadam, ņemot vērā, ka finansējums novirzāms pasākumiem, lai segtu līdzekļu deficītu veselības aprūpes jomā, neradot ietekmi uz Veselības ministrijas budžetu turpmākajos gados, un veselības ministrei iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā rīkojuma projektu par līdzekļu pārdali.
 
67.§
Rīkojuma projekts "Par finansējuma piešķiršanu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas centrālā aparāta ēkas Kronvalda bulvārī 6, Rīgā telpu nomas maksas, aprīkojuma iegādes, pārcelšanās un uzturēšanas izdevumu segšanai"

TA-1041 ____________________________________

(G.Kauliņš, I.Liepa, E.Sprūdžs, V.Dombrovskis)

1. Iesniegto rīkojuma projektu nepieņemt un Valsts kancelejai izbeigt tā kontroli.
2. Jautājumu par finansējuma piešķiršanu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas centrālā aparāta ēkas Kronvalda bulvārī 6, Rīgā telpu nomas maksas, aprīkojuma iegādes, pārcelšanās un uzturēšanas izdevumu segšanai skatīt Ministru kabinetā kopā ar visu ministriju un citu centrālo valsts iestāžu jauno politikas iniciatīvu pieteikumiem likumprojekta „Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2014., 2015. un 2016. gadam” un likumprojekta „Par valsts budžetu 2014.gadam” sagatavošanas un izskatīšanas procesā.

 
68.§
Informatīvais ziņojums "Par Pārresoru koordinācijas centra darbību"

TA-1095 ____________________________________

(R.Osvalde, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Jautājumu par papildu finansējuma piešķiršanu Pārresoru koordinācijas centram normatīvajos aktos noteikto funkciju nodrošināšanai, kā arī kapacitātes stiprināšanai un Pārresoru koordinācijas centra attīstībai skatīt Ministru kabinetā kopā ar visu ministriju un citu centrālo valsts iestāžu jauno politikas iniciatīvu pieteikumiem likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2014., 2015. un 2016.gadam" un likumprojekta "Par valsts budžetu 2014.gadam" sagatavošanas un izskatīšanas procesā.
 
69.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-1126 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.
 
70.§
Informatīvais ziņojums "Vispārējās un profesionālās izglītības pedagogu motivācijas, atalgojuma un profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas sasaistes programma"

TA-1140 ____________________________________

(Vj.Dombrovskis, S.Liepiņa, B.Bāne, I.Mikiško, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu un pamatā atbalstīt saskaņā ar Izglītības un zinātnes ministrijas, Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības un arodbiedrības "Latvijas Izglītības vadītāju asociācija" parakstīto sadarbības Memorandu izstrādāto Vispārējās un profesionālās izglītības pedagogu motivācijas, atalgojuma un profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas sasaistes programmu.
2. Pieņemt zināšanai izglītības un zinātnes ministra Vj.Dombrovska viedokli, ka papildu valsts budžeta finansējuma piešķiršana ir saistāma ar nozarē veicamajām strukturālajām reformām, kas veicinātu izglītības sistēmas efektivitāti.
3. Kultūras ministrijai, Tieslietu ministrijai un Labklājības ministrijai precizēt aprēķinus par nepieciešamo papildu finansējumu un saskaņā ar Ministru kabineta 2013.gada 5.februāra rīkojuma Nr.40 "Par likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2014., 2015. un 2016.gadam" un likumprojekta "Par valsts budžetu 2014.gadam" sagatavošanas grafiku" pielikuma 4.punktu divu dienu laikā tos iesniegt Izglītības un zinātnes ministrijā.
4. Izglītības un zinātnes ministrijai precizētos aprēķinus par nepieciešamo papildu finansējumu un saskaņā Ministru kabineta 2013.gada 5.februāra rīkojuma Nr.40 "Par likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2014., 2015. un 2016.gadam” un likumprojekta "Par valsts budžetu 2014.gadam" sagatavošanas grafiku" pielikuma 4.punktu iesniegt kā jaunās politikas iniciatīvas Finanšu ministrijā un Pārresoru koordinācijas centrā līdz 2013.gada 3.jūnijam.
5. Izglītības un zinātnes ministrijai sagatavot un noteiktā kārtībā iesniegt Ministru kabinetā priekšlikumus grozījumiem normatīvajos aktos:
5.1. līdz 2013.gada 1.septembrim grozījumus Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1616 „Kārtība, kādā aprēķina un sadala valsts budžeta mērķdotāciju pašvaldību izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu darba samaksai un pašvaldību vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai";
5.2. līdz 2014.gada 1. janvārim grozījumus Vispārējās izglītības likumā, lai precizētu valsts budžeta mērķdotācijas pedagogu darba samaksai sadales kārtību pašvaldībās atbilstoši izglītības iestādēs esošajam skolēnu skaitam un īstenotajām programmām, kā arī nodrošinātu mērķtiecīgāku atalgojuma pieaugumu pedagogiem ar augstāku kvalifikācijas pakāpi.
6. Izglītības un zinātnes ministrijai līdz 2013.gada 1.oktobrim izveidot modeli pedagogu darba laika uzskaites un finansēšanai atbilstoši Darba likumam (40 stundām nedēļā) aprobēšanai.
 
71.§
Informatīvais ziņojums "Par samazinātu darbaspēka nodokļu likmju piemērošanu sezonālajos darbos nodarbināto ienākumam"

TA-1139 ____________________________________

(A.Kaļāne, I.Marnauza, I.Jaunzeme, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Finanšu ministrijai sagatavot un finanšu ministram līdz 2013.gada 15.jūlijam iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā kā Ministru kabineta lietu grozījumus likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli".
3. Finanšu ministrijai sagatavot un finanšu ministram divu mēnešu laikā no šī protokollēmuma 2.punktā minēto grozījumu pieņemšanas dienas noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā grozījumus Ministru kabineta 2008.gada 25.augusta noteikumos Nr.677 "Noteikumi par iedzīvotāju ienākuma nodokļa paziņojumiem".
4. Labklājības ministrijai sagatavot un labklājības ministram līdz 2013.gada 15.augustam iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā kā Ministru kabineta lietu grozījumus likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu".
5. Labklājības ministrijai sagatavot un labklājības ministram divu mēnešu laikā no šī protokollēmuma 4.punktā minēto grozījumu pieņemšanas dienas noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā grozījumus Ministru kabineta 2010.gada 7.septembra noteikumos Nr.827 "Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu veicēju reģistrāciju un ziņojumiem par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un iedzīvotāju ienākuma nodokli".
6. Labklājības ministrijai sagatavot un labklājības ministram mēneša laikā no šī protokollēmuma 5.punktā minēto grozījumu pieņemšanas dienas noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā grozījumus Ministru kabineta 2010.gada 5.oktobra noteikumos Nr.951 "Kārtība, kādā Valsts ieņēmumu dienests sniedz Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai ziņas par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām".
7. Valsts ieņēmumu dienestam, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai un Lauku atbalsta dienestam septiņu mēnešu laikā no šī protokollēmuma 2. un 4.punktā minēto grozījumu pieņemšanas dienas izveidot 2., 3., 4., 5. un 6.punktā minēto normatīvo aktu ieviešanai nepieciešamo programmnodrošinājumu.
8. Jautājumu par Finanšu ministrijai (Valsts ieņēmumu dienestam) 2014.gadā papildu šī protokollēmuma 7.punktā minētā programmnodrošinājuma izveidošanai un ieviešanai nepieciešamo finansējumu 44 105 latu apmērā skatīt Ministru kabinetā likumprojekta "Par vidējā termiņa budžeta ietvaru 2014., 2015., un 2016.gadam" un likumprojekta "Par valsts budžetu 2014.gadam" sagatavošanas procesā kopā ar visu ministriju un citu centrālo valsts iestāžu jauno politikas iniciatīvu pieprasījumiem atbilstoši valsts budžeta iespējām.
9. Finanšu ministrijai sadarbībā ar Labklājības ministriju un Zemkopības ministriju izvērtēt sezonas laukstrādnieku ienākuma nodokļa piemērošanu regulējošo normu praktiskās īstenošanas gaitu un sasniegtos rezultātus attiecībā uz nereģistrētās nodarbinātības izmaiņu tendenci augļkopības un dārzkopības nozarē un sezonas laukstrādnieku ienākuma nodokļa režīma efektivitāti, t.sk., attiecībā uz valsts sociālās apdrošināšanas iemaksām un sociālās apdrošināšanas pakalpojumu pieejamību īslaicīgajos sezonas darbos nodarbinātajām personām, un līdz 2018.gada 1.februārim iesniegt Ministru kabinetā attiecīgu informatīvo ziņojumu.


 
72.§
Informatīvais ziņojums "Valsts autoceļu tīkla pārvaldīšana un autoceļu būvniecības vadīšana"

TA-1145 ____________________________________

(A.Matīss, Dž.Innusa, J.Lange, I.Mēkons, E.Sprūdžs, J.Pūce, A.Antonovs, B.Bāne, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Konceptuāli atbalstīt Satiksmes ministrijas piedāvāto risinājumu par deleģēšanas līguma slēgšanu saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 3.panta pirmās daļas 7. punktu, kas paredz slēgt līgumu ar AS "Latvijas autoceļu uzturētājs" par valsts autoceļu kompleksās ikdienas uzturēšanas darbiem uz laiku no 5 līdz 7 gadiem. Iesniedzot tiesību aktu projektus izskatīšanai Ministru kabinetā šī konceptuālā lēmuma īstenošanai, ņemt vērā Valsts kancelejas Juridiskā departamenta un Ekonomikas ministrijas atzinumā norādīto, lai nodrošinātu risinājuma atbilstību Eiropas Savienības valsts atbalsta jomas tiesību aktiem.
3. Jautājumu par Satiksmes ministrijai nepieciešamo valsts budžeta finansējumu informatīvajā ziņojumā minēto funkciju nodrošināšanai 2014.gadā un turpmākajos gados izskatīt Ministru kabinetā likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2014., 2015. un 2016.gadam" un likumprojekta "Par valsts budžetu 2014.gadam" sagatavošanas procesā.
4. Satiksmes ministrijai līdz 2013.gada 2.septembrim nodrošināt informatīvajā ziņojumā noteiktā risinājuma īstenošanai nepieciešamo tiesību aktu projektu sagatavošanu un iesniegšanu izskatīšanai Ministru kabinetā, tai skaitā, likumā "Par autoceļiem".
5. Pieņemt zināšanai, ka Saeimā otrajā lasījumā atbalstīti ar Valsts kancelejas direktora 2012.gada 26.novembra rīkojumu Nr.78 izveidotās augsta līmeņa ekspertu darba grupas izstrādātie priekšlikumi grozījumiem Publisko iepirkumu likumā, kas paredz pasūtītāja tiesības izslēgt no turpmākas dalības iepirkumā pretendentu, kas nav pienācīgi pildījis citas līgumsaistības ar minēto pasūtītāju.
6. Satiksmes ministrijai līdz 2013.gada 2.septembrim iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par pasākumiem, lai nodrošinātu Latvijas autoceļu kvalitāti.
 
73.§
Noteikumu projekts "Par Latvijas Republikas valdības un Kazahstānas Republikas valdības līgumu par sadarbību vides aizsardzības jomā"

TA-1154 ____________________________________

(A.Antonovs, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Pilnvarot Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretāru parakstīt līgumu.

 
74.§
Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Konkurētspējas ministru padomes 2013.gada 29.-30.maija sanāksmē izskatāmajos Izglītības un zinātnes ministrijas kompetencē esošajos jautājumos

TA-1151 ____________________________________

(B.Beinaroviča, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Konkurētspējas ministru padomes 2013.gada 29.-30.maija sanāksmē izskatāmajos Izglītības un zinātnes ministrijas kompetences jautājumos:
2.1. pozīcija Nr.2 "Padomes secinājumu projekts par "ES kosmosa rūpniecības politiku – Kosmosa nozares ekonomiskās izaugsmes potenciāla apgūšana"";
2.2. pozīcija Nr.1 "Komisijas Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar ko izveido kosmisko objektu novērošanas un uzraudzības atbalsta programmu - progresa ziņojums";
2.3. pozīcija Nr.1 "Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru izveido Horizonts 2020 – Ietvara programmu pētniecībai un inovācijai (2014-2020) un Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, kurā izklāstīti dalības un pētījumu rezultātu izplatīšanas noteikumi attiecībā uz pētniecības un inovācijas pamatprogrammu “Horizonts 2020” (2014–2020) - Informācija par aktuālo situāciju";
2.4. pozīcija Nr. 1 „Augstas veiktspējas skaitļošana: Eiropas vieta globālajā sacensībā - Padomes secinājumu pieņemšana";
2.5. pozīcija Nr.2 "ES starptautiskās sadarbības pētniecībā un inovācijā sekmēšana: stratēģiska pieeja - Padomes secinājumu pieņemšana";
2.6. pozīcija Nr.1 "Eiropas Pētniecības telpas konsultatīvais darbs. Padomes rezolūcija".
3. Izglītības un zinātnes ministram Vj.Dombrovskim pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Konkurētspējas ministru padomes 2013.gada 29.-30.maija sanāksmē Izglītības un zinātnes ministrijas kompetences jautājumos.

 
75.§
Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Konkurētspējas ministru padomes 2013.gada 29.maija sanāksmē izskatāmajos Ekonomikas ministrijas kompetencē esošajos jautājumos

TA-1153 ____________________________________

(D.Pavļuts, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas nacionālās pozīcijas:
2.1. pozīcija Nr.1 "Par Padomes secinājumu par lietpratīgu regulējumu projektu";
2.2. pozīcija Nr.1 "Par priekšlikumu grozījumiem Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.gada 17.maija direktīvā 2006/43/EK ar ko paredz gada pārskatu un konsolidēto pārskatu obligātās revīzijas";
2.3. pozīcija Nr.1 "Par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par īpašām prasībām attiecībā uz obligāto revīziju sabiedriskās nozīmes struktūrās".
3. Ekonomikas ministrijas valsts sekretāram J.Pūcem pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Konkurētspējas ministru padomes 2013.gada 29.maija sanāksmē Ekonomikas ministrijas, Finanšu ministrijas, Kultūras ministrijas, Veselības ministrijas un Satiksmes ministrijas kompetences jautājumos.
 
76.§
Rīkojuma projekts "Par akciju sabiedrības "Staburadze" atbalstāmo investīciju projekta pieteikumu"

TA-1102 ____________________________________

(J.Pūce, D.Pavļuts, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
77.§
Informatīvais ziņojums "Par Latvijas Republikas Nacionālo bruņoto spēku Kājnieku brigādes mehanizāciju"

TA-1056-DV ____________________________________

(A.Pabriks, J.Garisons, B.Bāne, Ž.Jaunzeme-Grende, I.Circene, A.Vilks, E.Rinkēvičs, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Pamatā atbalstīt Aizsardzības ministrijas piedāvāto risinājumu Nacionālo bruņoto spēku Kājnieku brigādes mehanizācijai – vienu bataljonu ekipējot ar vidējām vai vieglām riteņu platformām, bet otru ar mazlietotām kāpurķēžu platformām.
3. Aizsardzības ministrijai precizēt projektu, sadalot to divos posmos un plānot nepieciešamā finansējuma sadalījumu, primāri iepērkot mazlietotas kāpurķēžu platformas un minimāli nepieciešamās vidējās vai vieglās riteņu platformas Latvijas saistību izpildei NATO un ES ātrās reaģēšanas vienībās vienas rotas kaujas grupas apmērā, otra kājnieku bataljona pilnu mehanizāciju uzsākot turpmākajos gados, atkārtoti izvērtējot projekta kopējo izmaksu optimizācijas iespējas un iesniegt precizēto ziņojumu Finanšu ministrijā un Valsts kancelejā.
4. Jautājumu par Aizsardzības ministrijai papildu nepieciešamo finansējumu Aizsardzības ministrijai budžeta apakšprogrammā 22.12.00 „Nacionālo bruņoto spēku uzturēšana” projektam „Nacionālo bruņoto spēku Kājnieku brigādes mehanizācija” izskatīt kopā ar visu ministriju jaunās politikas iniciatīvām likumprojekta „Par valsts budžetu 2014.gadam” un likumprojekta „Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2014., 2015. un 2016.gadam” sagatavošanas un izskatīšanas procesā”, 2014.gadam 3 160 324 latu apmērā, tai skaitā 300 965 lati projekta infrastruktūras būvniecībai un 2 859 359 lati tehnikas iegādei, platformu uzturēšanas izdevumiem, apmācībai un auditoru izmaksu segšanai, 2015.gadam 8 667 481 lata apmērā, tai skaitā 1 645 562 lati projekta infrastruktūras būvniecībai un 7 021 919 lati tehnikas iegādei, platformu uzturēšanas izdevumiem un apmācībai, 2016.gadam 13 091 844 latu apmērā, tai skaitā 1 645 562 lati projekta infrastruktūras būvniecībai un 11 446 282 lati tehnikas iegādei, platformu uzturēšanas izdevumiem un apmācībai.
5. Jautājumu par Aizsardzības ministrijai papildus nepieciešamo finansējumu ilgtermiņa saistību projekta turpināšanai 2017. gadam un turpmākajiem gadiem izskatīt Ministru kabinetā vienlaicīgi ar Aizsardzības ministrijas sagatavoto Ministru kabineta rīkojuma projektu par saistību uzņemšanos un līguma projektu ar citas valsts valdību Aizsardzības ministrijas projekta „Nacionālo bruņoto spēku Kājnieku brigādes mehanizācija” izpildei, norādot tajā visa projekta finansējuma grafiku tā iekļaušanai ilgtermiņa saistībās. Pirms izskatīšanas Ministru kabinetā Aizsardzības ministrijai saskaņot iesniedzamos dokumentus ar Finanšu ministriju un Valsts kanceleju.
6. Aizsardzības ministrijai sagatavot un aizsardzības ministram ne vēlāk kā līdz 2015.gada 1.aprīlim iesniegt Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par projekta īstenošanas gaitu. 
78.§
Slepeni

128-s ____________________________________

()

 

Sēdi slēdz plkst. 18.50


Ministru prezidents V.Dombrovskis

Valsts kancelejas direktore
E.Dreimane

Skatīt darba kārtību