Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 33

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.33

2013.gada 4.jūnijā

 

Sēdi vada

Ministru prezidents

 -

 V.Dombrovskis

 

Piedalās:

Finanšu ministrs

-

A.Vilks

Iekšlietu ministrs

-

R.Kozlovskis

Izglītības un zinātnes ministrs

-

Vj.Dombrovskis

Kultūras ministre

-

Ž.Jaunzeme-Grende

Labklājības ministre

-

I.Viņķele

Tieslietu ministrs

-

J.Bordāns

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

E.Sprūdžs

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Latvijas Bankas pārstāvis

-

E.Kušners

Valsts kontroles pārstāve

-

L.Karlsone

Valsts kancelejas direktore 

-

E.Dreimane

Valsts kancelejas direktora vietniece tiesību aktu lietās, Juridiskā departamenta vadītāja

 

-

I.Gailīte

Valsts kancelejas direktora vietniece valsts pārvaldes un cilvēkresursu attīstības jautājumos, Valsts pārvaldes attīstības departamenta vadītāja


 -

E.Upīte

 

Protokolē

Dokumentu pārvaldības departamenta konsultante

 

Sēdi sāk plkst.12.00

-

L.Peinberga

1.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 26.maija noteikumos Nr.370 "Noteikumi par mākslīgajiem maisījumiem zīdaiņiem un mākslīgajiem papildu ēdināšanas maisījumiem zīdaiņiem""

TA-924 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
2.§
Likumprojekts "Grozījumi Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja amatpersonu izdienas pensiju likumā"

TA-873 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir Ministru prezidents.
 
3.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu"

TA-902 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
4.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem"

TA-712 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Pieņemt zināšanai, ka nepieciešamo Iepirkumu uzraudzības biroja Publikāciju vadības sistēmas uzlabošanu, lai nodrošinātu Ministru kabineta noteikumu projektā paredzēto iepirkuma paziņojumu un citu iepirkuma dokumentu publicēšanu Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā internetā, finansē no tehniskās palīdzības projekta "Tehniskā palīdzība Iepirkumu uzraudzības birojam Eiropas Savienības fondu administrēšanā un uzraudzībā" līdzekļiem 59 procentu apmērā, Latvijas Lauku attīstības programmas 2007.–2013.gadam Tehniskās palīdzības līdzekļiem un Rīcības programmas Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai Latvijā 2007.–2013.gadam Tehniskās palīdzības līdzekļiem 40 procentu apmērā un Iepirkumu uzraudzības birojam piešķirtajiem 2012.gada valsts budžeta līdzekļiem viena procenta apmērā (kopā 32000 latu, ieskaitot PVN).
3. Jautājumu par Finanšu ministrijai (Iepirkumu uzraudzības birojam) nepieciešamā papildu finansējuma piešķiršanu Publikāciju vadības sistēmas uzlabojumu uzturēšanai izskatīt 2014.gada valsts budžeta projekta sagatavošanas procesā.

 
5.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamās mantas pārdošanu"

TA-979 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
6.§
Par Ministru kabineta 2013.gada 26.februāra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.11 38.§) "Informatīvais ziņojums "Par elektronisko cigarešu statusu, lai noteiktu līdzvērtīgus ierobežojošos nosacījumus šo produktu realizācijai, reklāmai, lietošanai un aplikšanai ar akcīzes nodokli"" 3.punktā dotā uzdevuma izpildi

TA-972 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Ņemot vērā iesniegto informāciju, pagarināt Ministru kabineta 2013.gada 26.februāra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.11 38.§) "Informatīvais ziņojums "Par elektronisko cigarešu statusu, lai noteiktu līdzvērtīgus ierobežojošos nosacījumus šo produktu realizācijai, reklāmai, lietošanai un aplikšanai ar akcīzes nodokli"" 3.punktā dotā uzdevuma izpildes termiņu līdz 2014.gada 1.janvārim.

 
7.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par robežapsardzības informācijas sistēmā iekļaujamās informācijas apjomu, glabāšanas termiņiem un piekļuves tiesībām"

TA-749 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
8.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 5.jūnija noteikumos Nr.384 "Mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanas noteikumi""

TA-846 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
9.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma "Mācību poligons", Tīnūžu pagastā, Ikšķiles novadā, nodošanu Ikšķiles novada pašvaldības īpašumā"

TA-982 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
10.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par Transporta nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas biroja izmeklētāju dienesta apliecībām"

TA-2294 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
11.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 10.novembra rīkojumā Nr.648 "Par zemes vienību Rīgas administratīvajā teritorijā piederību vai piekritību valstij un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda attiecīgās ministrijas vai valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" personā""

TA-992 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
12.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu ieguldīšanu valsts akciju sabiedrības "Latvijas dzelzceļš" pamatkapitālā"

TA-609 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
13.§
Noteikumu projekts "Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība"

TA-304 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Jautājuma izskatīšanu atlikt.
 
14.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi darbības programmā "Uzņēmējdarbība un inovācijas""

TA-1175 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
15.§
Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekta īstenošanas likumā"

TA-1174 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir kultūras ministrs.
3. Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu.
 
16.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 30.jūnija noteikumos Nr.675 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.4.3.3.aktivitāti "Atbalsts kultūras pieminekļu privātīpašniekiem kultūras pieminekļu saglabāšanā un to sociālekonomiskā potenciāla efektīvā izmantošanā""

TA-1185 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
17.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par kadastrālo vērtību bāzi 2014.gadam"

TA-1200 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
18.§
Par Ministru kabineta 2013.gada 28.maija sēdes protokollēmumu (prot. Nr.32 45.§) "Likumprojekts "Par Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu aviācijas nolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Izraēlas Valsts valdību, no otras puses""

TA-1146 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Izdarīt grozījumu Ministru kabineta 2013.gada 28.maija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.32 45.§) "Likumprojekts "Par Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu aviācijas nolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Izraēlas Valsts valdību, no otras puses"" 3.punktā un izteikt to šādā redakcijā:
"3. Pilnvarot Satiksmes ministrijas parlamentāro sekretāru parakstīt Nolīgumu".
 
19.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā piešķirama algas nodokļa grāmatiņa"

TA-961 ____________________________________

(I.Dambis, V.Dombrovskis)

 

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Jautājumu par iesaistītajām institūcijām papildu nepieciešamo finansējumu 2014.gadam izskatīt Ministru kabinetā likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2014., 2015. un 2016.gadam" un likumprojekta "Par valsts budžetu 2014.gadam" sagatavošanas procesā kopā ar visu ministriju un citu centrālo valsts iestāžu prioritāšu pieprasījumiem.
3. Lai nodrošinātu algas nodokļa grāmatiņas administrēšanai nepieciešamās informācijas saņemšanu elektroniski līdz 2014.gada 1.jūnijam, Valsts ieņēmumu dienestam ne vēlāk kā līdz 2013.gada 1.novembrim noslēgt starpresoru vienošanos ar:
3.1. Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldi par informācijas saņemšanu elektroniski par personām, kurām piešķirts politiski represētās personas un nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statuss un personas aizbildņiem un aizgādņiem;
3.2. Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisiju par informācijas saņemšanu elektroniski par personām, kurām piešķirts invaliditātes statuss;
3.3. Izglītības un zinātnes ministriju par informācijas saņemšanu elektroniski par personām, kuras ir vecumā no 18 līdz 24 gadiem un iegūst izglītību vispārējā, profesionālā vai speciālā izglītības iestādē;
3.4. Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrāciju par informācijas saņemšanu elektroniski par personām, kurām no Uzturlīdzekļu garantiju fonda izmaksā līdzekļus par nepilngadīga bērna uzturēšanu.
4. Šī protokollēmuma 3.punktā minētajām institūcijām ne vēlāk kā līdz 2014.gada 1.aprīlim izstrādāt nododamās informācijas risinājumu un nodrošināt algas nodokļa grāmatiņas administrēšanai nepieciešamās informācijas nosūtīšanu elektroniski Valsts ieņēmumu dienestam.
5. Pēc Ministru kabineta noteikumu "Kārtība, kādā piešķirama algas nodokļa grāmatiņa" spēkā stāšanās Valsts ieņēmumu dienestam nodrošināt informācijas par nodokļa maksātājam piemērojamiem nodokļa atvieglojumiem un nodokļa papildus atvieglojumiem sniegšanu institūcijām, ar kurām Valsts ieņēmumu dienestam ir noslēgtas starpresoru vienošanās par minētās informācijas apmaiņu.
6. Finanšu ministrijai sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju līdz 2014.gada 31.decembrim izvērtēt, kāda informācija nodokļa atvieglojumu aprēķinam tiek pieprasīta no nodokļu maksātāja un netiek iegūta no valsts iestādēm, un izvērtēt iespējamos risinājumus un nepieciešamo rīcību, lai nodrošinātu minētās informācijas saņemšanu elektroniskā veidā bez nodokļa maksātāja iesaistes.

 
20.§
Likumprojekts "Arodbiedrību likums"

TA-678 ____________________________________

(I.Jaunzeme, V.Dombrovskis)

 

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir labklājības ministrs.
3. Tieslietu ministrijai sadarbībā ar Labklājības ministriju izstrādāt un tieslietu ministram iesniegt Saeimā priekšlikumus likumprojekta "Grozījumi likumā "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru"" (Saeimas reģ. Nr.635/Lp11) izskatīšanai otrajā lasījumā, paredzot, ka no likuma izslēdz 2.deviņi prim pantu, kā arī no 4.panta 5.trīs prim punkta izslēdz vārdus "arodbiedrību reģistrā".

 
21.§
Rīkojuma projekts "Par Pētera Vilka pārcelšanu"

TA-1201 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
Noteikt, ka rīkojumu paraksta finanšu ministrs (otrais paraksts).
 
22.§
Koncepcijas projekts par Eiropas Reģionālās attīstības fonda, Eiropas Sociālā fonda, Kohēzijas fonda, Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda ieviešanu 2014. – 2020.gadā Latvijā

TA-939 ____________________________________

(A.Eberhards, V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
23.§
Pamatnostādņu "Iedzīvotāju garīgās veselības uzlabošana 2009.–2014.gadā" īstenošanas plāns 2013.–2014.gadam

TA-865 ____________________________________

(R.Muciņš, V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
24.§
Preventīvo piespiedu līdzekļu koncepcijas projekts

TA-2299 ____________________________________

(L.Medina, V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
25.§
Koncepcijas projekts par jauna Latvijas Sabiedriskā elektroniskā medija izveidi

TA-833 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.
 
26.§
Reemigrācijas atbalsta pasākumu plāna projekts 2013.-2016.gadam

TA-1193 ____________________________________

(J.Pūce, I.Viņķele, I.Jaunzeme, E.Dreimane, V.Dombrovskis)

 

1. Jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.
2. Ekonomikas ministrijai svītrot rīkojuma projekta 6.punktu, saskaņot plāna projektu ar Labklājības ministriju un līdz 2013.gada 10.jūnijam iesniegt Valsts kancelejā.

 
27.§
Informatīvais ziņojums "Par valsts līdzdalības kapitālsabiedrībās izvērtēšanu un ar Ministru prezidenta 2012.gada 19.jūnija rīkojumu Nr.233 izveidotās darba grupas priekšlikumiem turpmākai rīcībai"

TA-1094 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Jautājuma izskatīšanu atlikt.
 
28.§
Informatīvais ziņojums "Par iespējām pakāpeniski izlīdzināt atlīdzības fondus valsts tiešās pārvaldes iestādēm, lai nodrošinātu līdzvērtīgu atlīdzību līdzīgiem amatiem dažādās iestādēs"

TA-1130 ____________________________________

(B.Bāne, Vj.Dombrovskis, Ž.Jaunzeme- Grende, E.Dreimane, V.Dombrovskis)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Atbalstīt informatīvā ziņojuma VI.sadaļas 1.punkta 1.1.apakšpunktu, 1.2.apakšpunkta 1.variantu, 2.punkta 2.variantu, 3.punktu, par prioritāti atzīstot nepieciešamību paaugstināt zemākās mēnešalgas.
3. Jautājumu par papildu valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu atlīdzības fondu izlīdzināšanai 2014.-2016.gadam, par prioritāti atzīstot nepieciešamību paaugstināt zemākās mēnešalgas, izskatīt Ministru kabinetā vienlaikus ar visu ministriju un citu centrālo valsts iestāžu jauno politikas iniciatīvu pieteikumiem likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2014., 2015. un 2016.gadam" un likumprojekta "Par valsts budžetu 2014.gadam" sagatavošanas procesā atbilstoši valsts budžeta finansiālajām iespējām.
4. Finanšu ministrijai pēc tam, kad Ministru kabinetā būs izskatīts jautājums par jaunajām politikas iniciatīvām, ja nepieciešams, sagatavot un iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā grozījumus:
4.1. Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā virzīšanai likumprojekta "Par valsts budžetu 2014.gadam" pavadošo likumprojektu paketē;
4.2. Ministru kabineta 2013.gada 29.janvāra noteikumos Nr.66 "Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku darba samaksu un tās noteikšanas kārtību".
5. Aizsardzības ministrijai pēc tam, kad Ministru kabinetā būs izskatīts jautājums par jaunajām politikas iniciatīvām, ja nepieciešams, sagatavot un iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā grozījumus Ministru kabineta 2011.gada 15.marta noteikumos Nr.190 "Noteikumi par karavīra mēnešalgas un speciālo piemaksu noteikšanas kārtību un to apmēru".
6. Iekšlietu ministrijai pēc tam, kad Ministru kabinetā būs izskatīts jautājums par jaunajām politikas iniciatīvām, ja nepieciešams, sagatavot un iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā grozījumus Ministru kabineta 2010.gada 21.jūnija noteikumos Nr.568 "Noteikumi par Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm mēnešalgu un speciālajām piemaksām".

 
29.§
Informatīvais ziņojums "Par elektroenerģijas ražošanas atbalsta fondu"

TA-1206 ____________________________________

(G.Ābele, I.Stepanova, V.Rantiņš, P.Leiškalns, L.Jakobsons, E.Vīgants, S.Bērtaitis, K.Šēnhofs, I.Jaunzeme, Vj.Dombrovskis, J.Bordāns, E.Sprūdžs, V.Dombrovskis)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Jautājumu par Ekonomikas ministrijai nepieciešamo valsts budžeta finansējumu informatīvajā ziņojumā minētā elektroenerģijas ražošanas atbalsta fonda funkciju nodrošināšanai 2014.gadā un turpmākajos gados izskatīt Ministru kabinetā likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2014., 2015. un 2016.gadam" un likumprojekta "Par valsts budžetu 2014. gadam" sagatavošanas procesā kopā ar visu ministriju un citu centrālo valsts iestāžu jaunajām politikas iniciatīvām, ja Ekonomikas ministrija būs sagatavojusi priekšlikumus par konkrētiem finanšu avotiem fonda izveidei.
3. Ekonomikas ministrijai organizēt neformālas konsultācijas ar Eiropas Komisiju, lai izzinātu viedokli par elektroenerģijas ražošanas atbalsta fonda izveidei piedāvāto konkrēto finanšu avotu atbilstību Eiropas Kopienas normatīvajiem aktiem valsts atbalsta jomā.
4. Ekonomikas ministrijai sagatavot un ekonomikas ministram līdz 2013.gada 1.jūlijam iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par atjaunojamās enerģijas un augsti efektīvas koģenerācijas atbalsta intensitātes mazināšanas pasākumu sagatavošanas gaitu.
5. Ekonomikas ministrijai sadarbībā ar Labklājības ministriju sagatavot un ekonomikas ministram līdz 2013.gada 1.jūlijam iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā priekšlikumus par sociālā atbalsta instrumentiem saistībā ar elektroenerģijas tirgus atvēršanas pasākumiem. Noteikt, ka minētie priekšlikumi Ministru kabineta sēdē izskatāmi vienlaikus ar jautājumu par elektroenerģijas ražošanas atbalsta fonda izveidi, ja šī jautājuma virzība Ministru kabinetā tiks turpināta.

 
30.§
Informatīvais ziņojums "Par ēku renovācijas finansēšanas risinājumiem"

TA-1017 ____________________________________

(I.Oša, J.Pūce, V.Dombrovskis)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Lai intensificētu ēku energoefektivitātes paaugstināšanu Eiropas Savienības fondu 2014. – 2020.gada plānošanas periodā, Ekonomikas ministrijai:
2.1. izvērtēt iepriekšējā perioda pieredzi finanšu resursu izmantošanā un gatavot attiecīgus priekšlikumus turpmākam laikposmam;
2.2. atkārtoti izvērtēt iespējas izmantot standarta risinājumus, to skaitā apkopotu labāko īstenoto projektu pieredzi, sērijveida daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku energoefektivitātes uzlabošanas procesā.

 
31.§
Informatīvais ziņojums "Par Iekšlietu ministrijai nepieciešamajiem papildu finanšu līdzekļiem ar krimināllietām saistīto lietisko pierādījumu, arestētās mantas un administratīvo pārkāpumu lietās izņemtās mantas un dokumentu glabāšanas un iznīcināšanas izdevumu segšanai"

TA-1194 ____________________________________

(Ē.Ivanovs, I.Stepanova, I.Pētersone-Godmane, M.Lazdovskis, V.Dombrovskis)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Jautājumu par Iekšlietu ministrijai nepieciešamo papildu finansējumu ar lietisko pierādījumu un izņemtās mantas glabāšanu un iznīcināšanu saistīto izdevumu segšanai 2014.gadā 322 267 latu apmērā un 2015.gadā un turpmāk ik gadu 301 628 latu apmērā izskatīt Ministru kabinetā likumprojekta "Par vidējā termiņa budžeta ietvaru 2014., 2015. un 2016.gadam" un likumprojekta "Par valsts budžetu 2014.gadam" sagatavošanas procesā kopā ar visu ministriju un citu centrālo valsts iestāžu jauno politikas iniciatīvu pieprasījumiem.
3. Tieslietu ministrijai kopīgi ar Iekšlietu ministriju sagatavot priekšlikumus par iespējamiem risinājumiem, lai samazinātu ar krimināllietām saistīto lietisko pierādījumu, arestētās mantas un administratīvo pārkāpumu lietās izņemtās mantas un dokumentu glabāšanas termiņus, un tieslietu ministram līdz 2013.gada 30.septembrim iesniegt jautājumu izskatīšanai Ministru kabinetā.

 
32.§
Informatīvais ziņojums "Par atļauju Sabiedrības integrācijas fondam uzņemties saistības un īstenot projektu "Dažādi cilvēki. Atšķirīga pieredze. Viena Latvija" Eiropas Kopienas nodarbinātības un sociālās solidaritātes programmas "PROGRESS 2007–2013" sadaļas "Diskriminācijas apkarošana un dažādība" ietvaros"

TA-1187 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.gada 24.oktobra lēmumu Nr.1672/2006/EK, ar ko izveido Kopienas Nodarbinātības un sociālās solidaritātes programmu - PROGRESS, un Eiropas Komisijas 2013.gada 25.februāra īstenošanas lēmumu par dotāciju piešķiršanu aktivitātēm programmas PROGRESS sadaļas "Diskriminācijas apkarošana un dažādība" ietvaros (On the adoption of an award decision for action grants under the programme PROGRESS - Section 4 - Antidiscrimination and Diversity), atļaut Sabiedrības integrācijas fondam uzņemties budžeta saistības LVL 213 736 apmērā un īstenot projektu "Dažādi cilvēki. Atšķirīga pieredze. Viena Latvija" Eiropas Kopienas nodarbinātības un sociālās solidaritātes programmas "PROGRESS 2007–2013" sadaļas "Diskriminācijas apkarošana un dažādība" ietvaros" (turpmāk – projekts).
3. Sabiedrības integrācijas fondam saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 18.maija noteikumiem Nr.464 "Noteikumi par 74.resora "Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" 80.00.00 programmā plānoto līdzekļu pārdales kārtību Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai" sagatavot un iesniegt pieprasījumu Finanšu ministrijā par 2013.gadā projekta īstenošanai nepieciešamo līdzfinansējumu 14 882 latu apmērā, priekšfinansējumu 11 686 latu apmērā un finansējumu neattiecināmo izmaksu (PVN izmaksas) segšanai 4 436 latu apmērā.
4. Lai 2014.gadā nodrošinātu projekta īstenošanai nepieciešamo līdzfinansējumu 28 045 latu apmērā, priekšfinansējumu 22 020 latu apmērā un finansējumu neattiecināmo izmaksu (PVN izmaksas) segšanai 9 454 latu apmērā, Sabiedrības integrācijas fondam normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā iesniegt Finanšu ministrijā attiecīgu pieprasījumu 2014.gada bāzes izdevumu precizēšanai.
5. Sabiedrības integrācijas fondam pēc projekta īstenošanas iesniegt Eiropas Komisijā noslēguma ziņojumu un finanšu pārskatu un pēc Eiropas Komisijas atmaksātā valsts nodrošinātā priekšfinansējuma saņemšanas veikt tā atmaksu valsts budžetā.

 
33.§
Informatīvais ziņojums "Par valsts atbalsta palielināšanu personām ar invaliditāti"

TA-1117 ____________________________________

(I.Jaunzeme, I.Stepanova, V.Dombrovskis)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Atbalstīt Labklājības ministrijas priekšlikumu ar 2014.gada 1.janvāri palielināt valsts atbalstu personām ar invaliditāti, palielinot valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta un pabalsta invalīdam, kuram nepieciešama kopšana, apmēru.
3. Jautājumu par Labklājības ministrijai nepieciešamo papildu finansējumu 2014.gadā – 9 424 894 lati, 2015.gadā – 9 853 562 lati un 2016.gadā - 10 307 431 lats izskatīt Ministru kabinetā likumprojekta "Par valsts budžetu 2014., 2015., un 2016.gadam" un likumprojekta "Par valsts budžetu 2014.gadam" sagatavošanas procesā kopā ar visu ministriju un citu centrālo valsts iestāžu jauno politikas iniciatīvu pieprasījumiem.
4. Labklājības ministrijai pēc tam, kad Ministru kabinetā būs izskatīts jautājums par jaunajām politikas iniciatīvām, ja nepieciešams, sagatavot un iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā tiesību aktu projektus par grozījumiem:
4.1. Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1605 "Noteikumi par valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta un apbedīšanas pabalsta apmēru, tā pārskatīšanas kārtību un pabalstu piešķiršanas un izmaksas kārtību";
4.2. Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1608 "Noteikumi par pabalsta piešķiršanas un izmaksas kārtību invalīdam, kuram nepieciešama kopšana, pabalsta apmēru, kā arī pabalsta apmēra pārskatīšanas kārtību".

 
34.§
Informatīvais ziņojums "Par situāciju Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta nodrošināšanā ar nepieciešamajiem ugunsdzēsības un glābšanas transportlīdzekļiem un to iegādei nepieciešamo finansējumu"

TA-1083 ____________________________________

(I.Zitāns, I.Stepanova, R.Kozlovskis, V.Dombrovskis)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Jautājumu par Iekšlietu ministrijai nepieciešamo papildu finansējumu Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta transportlīdzekļu iegādei ne vairāk kā 25 502 243 latu apmērā (2014.gadā – 8 474 583 latu apmērā, 2015.gadā 8 474 583 latu apmērā un 2016.gadā 8 553 077 latu apmērā) izskatīt Ministru kabinetā likumprojekta "Par valsts budžetu 2014., 2015., un 2016.gadam" un likumprojekta "Par valsts budžetu 2014.gadam" sagatavošanas procesā kopā ar visu ministriju un citu centrālo valsts iestāžu jauno politikas iniciatīvu pieprasījumiem.

 
35.§
Informatīvais ziņojums "Par Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm formas tērpu elementu pilnveidošanu, formas tērpu izsniegšanas kārtības precizēšanu un centralizētās formas tērpu izsniegšanas kārtības ieviešanas gaitu"

TA-1085 ____________________________________

(D.Piebalga, R.Kozlovskis, V.Dombrovskis)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Atbalstīt Iekšlietu ministrijas priekšlikumu par Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm formas tērpu priekšmetu modernizāciju.
3. Atļaut Iekšlietu ministrijai:
3.1. pasūtīt pētījumu par formas tērpa priekšmetu modernizāciju, lai nodrošinātu formas tērpa funkcionālu sasaisti ar konkrētu amata pienākumu veikšanai nepieciešamajiem individuālās aizsardzības līdzekļiem un materiāltehnisko nodrošinājumu, izmantojot formas tērpa izgatavošanai pārbaudītus un kvalitatīvus materiālus;
3.2. budžeta programmā 07.00.00 "Ugunsdzēsība, glābšana un civilā aizsardzība" ilgtermiņa saistību pasākumam "Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta transportlīdzekļu iegāde" 2013.gadā paredzētā finansējuma ietaupījuma daļu 65 000 latu apmērā pārdalīt budžeta apakšprogrammai 40.02.00 "Nekustamais īpašums un centralizētais iepirkums" pētījuma pakalpojuma apmaksai (kārtējie izdevumi). Pētījuma pakalpojuma apmaksu 2014.gadā, ja nepieciešams, nodrošināt Iekšlietu ministrijai piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros.
4. Iekšlietu ministrijai:
4.1. normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sagatavot un iesniegt Finanšu ministrijā priekšlikumus par apropriācijas pārdali 2013.gadā starp budžeta programmām un budžeta izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām, lai nodrošinātu pētījuma pakalpojuma apmaksu;
4.2. atbilstoši pētījuma rezultātiem paredzēt konceptuāli jaunu Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm formas tērpu dizainu un noteikt jaunas formas tērpa priekšmetu lietderīgās lietošanas ilguma normas, un līdz 2014.gada 1.februārim sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā to ieviešanai nepieciešamos tiesību aktu projektus, paredzot amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm (izņemot šī protokollēmuma 5.punktā minētās Valsts policijas amatpersonas ar speciālajām dienesta pakāpēm) pakāpenisku apgādi ar jauniem formas tērpiem laikposmā no 2015. līdz 2017.gadam.
5. Jautājumu par Iekšlietu ministrijai 2014.gadā papildu nepieciešamo finansējumu Valsts policijas amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm, kas iesaistīti Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē drošības pasākumos, nodrošināšanai ar jauna parauga formas tērpiem 1 300 000 latu apmērā, izskatīt Ministru kabinetā likumprojekta "Par vidējā termiņa budžeta ietvaru 2014., 2015., un 2016.gadam" un likumprojekta "Par valsts budžetu 2014.gadam" sagatavošanas procesā kopā ar visu ministriju un citu centrālo valsts iestāžu jauno politikas iniciatīvu pieprasījumiem.

 
36.§
Informatīvais ziņojums "Ministru kabineta pārstāvja starptautiskajās cilvēktiesību institūcijās darba pārskats par 2012.gadu" un rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta pārstāvja starptautiskajās cilvēktiesību institūcijās darba pārskatu par 2012.gadu un turpmākajam darbam nepieciešamajiem resursiem"

TA-959 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.
 
37.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-1126 ____________________________________

(R.Šņuka, I.Liepa, G.Ābele, V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai kopīgi ar Ekonomikas ministriju papildināt rīkojuma projekta 2.punktu atbilstoši projekta anotācijā minētajam un Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 
38.§
Atbildes projekts biedrībai "Par zaļu Pierīgu"

TA-1157 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Atbalstīt iesniegto atbildes projektu biedrībai "Par zaļu Pierīgu".
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildi biedrībai "Par zaļu Pierīgu".
 
39.§
Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2013.gada 6.-7.jūnija sanāksmē izskatāmajos Iekšlietu ministrijas kompetencē esošajos jautājumos

TA-1218 ____________________________________

(I.Pētersone- Godmane, V.Dombrovskis)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas nacionālās pozīcijas par Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem:
2.1. pozīcija Nr.1 "Par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai par Eiropas Savienības Aģentūru tiesībaizsardzības sadarbībai un apmācībai (Eiropolu), un ar kuru atceļ Lēmumu 2009/371/TI un Lēmumu 2005/681/TI";
2.2. pozīcija Nr.1 "Par Politikas konsultatīvo dokumentu 2014.-2017.gadam un Padomes secinājumiem par ES prioritāšu noteikšanu cīņai pret smagu un organizētu noziedzību laikposmā no 2014. līdz 2017.gadam".
3. Pieņemt zināšanai Iekšlietu ministrijas sagatavoto informatīvo ziņojumu par Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2013.gada 6.-7.jūnija sanāksmē iekļautajiem iekšlietu jautājumiem un Latvijas nostāju tajos.
4. Latvijas Republikas Pastāvīgajai pārstāvei Eiropas Savienībā, vēstniecei I.Juhansonei pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2013.gada 6.-7.jūnija sanāksmē.

 
40.§
Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2013.gada 6.-7.jūnija sanāksmē izskatāmajos Tieslietu ministrijas kompetencē esošajos jautājumos

TA-1228 ____________________________________

(A.Skrjabina, V.Dombrovskis)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas nacionālās pozīcijas šādos Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2013.gada 6.-7.jūnija sanāksmē izskatāmajos jautājumos:
2.1. pozīcija Nr.2 "Par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par cīņu pret krāpšanu, kas skar Savienības finanšu intereses, izmantojot krimināltiesības";
2.2. pozīcija Nr.3 "Par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (Vispārīgā datu aizsardzības regula)";
2.3. pozīcija Nr.2 "Par Eiropas Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr.1346/2000 par maksātnespējas procedūrām – vadlīnijas turpmākajam darbam";
2.4. pozīcija Nr.3 "Par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojumu, lai atvieglotu pārrobežu parādu piedziņu civillietās un komerclietās".
3. Tieslietu ministram J.Bordānam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2013.gada 6.-7.jūnija sanāksmē Tieslietu ministrijas kompetencē esošajos jautājumos.

 
41.§
Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Transporta, telekomunikāciju un enerģētikas Ministru padomes 2013.gada 6., 7. un 10.jūnija sanāksmē izskatāmajos Satiksmes ministrijas kompetencē esošajos jautājumos

TA-1226 ____________________________________

(E.Šimiņa-Neverovska, V.Dombrovskis)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas nacionālās pozīcijas šādos Eiropas Savienības Transporta, telekomunikāciju un enerģētikas Ministru padomes 2013.gada 6., 7. un 10.jūnija sanāksmē izskatāmajos Satiksmes ministrijas kompetencē esošajos jautājumos:
2.1. Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par pasākumiem augsta kopējā tīklu un informācijas drošības līmeņa nodrošināšanai Eiropas Savienībā – Progresa ziņojums;
2.2. Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai par vadlīnijām Eiropas telekomunikāciju tīkliem un ar ko atceļ Lēmumu Nr. 1336/97/EK - progresa ziņojums un Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai par pasākumiem ātrdarbīgu elektronisko sakaru tīklu izvēršanas izmaksu samazināšanai – Progresa ziņojums;
2.3. Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai par Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumentu - Progresa ziņojums;
2.4. Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par dzelzceļu sistēmas savstarpējo izmantojamību Eiropas Savienībā (pārstrādātā versija) - Vispārējā pieeja;
2.5. Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai par Savienībā izmantotu komerciālo transportlīdzekļu tehniskām pārbaudēm un ceļiem un atceļ Direktīvu 2000/30/EK - Vispārējā pieeja;
2.6. Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai, ar ko groza Padomes Direktīvu 1999/37/EK par transportlīdzekļu reģistrācijas dokumentiem - Vispārējā pieeja;
2.7. Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai attiecībā uz ziņošanu par atgadījumiem civilajā aviācijā, ar ko groza Regulu (ES) Nr.996/2010 un atceļ Direktīvu 2003/42/EK, Komisijas Regulu (EK) Nr.1321/2007 un Komisijas Regulu (EK) Nr.1330/2007- Vispārējā pieeja;
2.8. Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai par kuģu aprīkojumu un Direktīvas 96/98/EK atcelšanu - Vispārējā pieeja.
3. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretāram A.Antonovam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Transporta, telekomunikāciju un enerģētikas Ministru padomes 2013.gada 6.jūnija sanāksmē Satiksmes ministrijas kompetencē esošajos jautājumos.
4. Satiksmes ministrijas parlamentārajam sekretāram V.Valainim pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Transporta, telekomunikāciju un enerģētikas Ministru padomes 2013.gada 10.jūnija sanāksmē Satiksmes ministrijas kompetencē esošajos jautājumos.

 
42.§
Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Transporta, telekomunikāciju un enerģētikas Ministru padomes 2013.gada 6.jūnija sanāksmē izskatāmajos Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas kompetencē esošajos jautājumos

TA-1229 ____________________________________

(E.Zvaigzne, V.Dombrovskis)

 

1. Pieņemt zināšanai informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt šādas Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Transporta, telekomunikāciju un enerģētikas Ministru padomes 2013.gada 6.jūnija sanāksmē izskatāmajos Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas kompetencē esošajos jautājumos:
2. 1. pozīcija Nr.3 "Par Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai par elektronisko identifikāciju un uzticamības pakalpojumiem elektronisko darījumu veikšanai iekšējā tirgū";
2.2. pozīcija Nr.2 "Par Komisijas priekšlikumu – Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva par publiskā sektora struktūru tīmekļa vietņu pieejamību";
2.3. pozīcija Nr.2 "Par "Eiropa 2020" stratēģijas pamatiniciatīvu "Digitālā programma Eiropai".
4. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretāram A.Antonovam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Transporta, telekomunikāciju un enerģētikas ministru padomes 2013.gada 6. jūnija sanāksmē Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas kompetences jautājumos.

 
43.§
Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Transporta, telekomunikāciju un enerģētikas ministru padomes 2013.gada 7.jūnija sanāksmē izskatāmajos Ekonomikas ministrijas kompetencē esošajos jautājumos

TA-1230 ____________________________________

(J.Pūce, V.Dombrovskis)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu par Latvijas nostāju Eiropas Savienības Transporta, telekomunikāciju un enerģētikas ministru padomes 2013.gada 7.jūnija sēdes darba kārtības jautājumu “Starptautiskās attiecības enerģētikas jomā”.
3. Apstiprināt Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Transporta, telekomunikāciju un enerģētikas ministru padomes 2013.gada 7.jūnija sanāksmē izskatāmajos Ekonomikas ministrijas kompetencē esošajos jautājumos:
3.1. pozīcija Nr.2 "Par Eiropas Komisijas Priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai, ar ko groza Direktīvu 98/70/EK, kas attiecas uz benzīna un dīzeļdegvielu kvalitāti un Direktīvu 2009/28/EK par atjaunojamo energoresursu veicināšanu";
3.2. pozīcija Nr.1 "Par Padomes secinājumiem par Komisijas paziņojumu Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai "Kā panākt, lai iekšējais enerģijas tirgus patiešām funkcionētu"";
3.3. pozīcija Nr.1 "Par Eiropas Komisijas paziņojumu Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai "Energotehnoloģijas un energoinovācijas"".
4. Ekonomikas ministram D.Pavļutam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Transporta, telekomunikāciju un enerģētikas ministru padomes 2013.gada 7.jūnija sanāksmē Ekonomikas ministrijas kompetences jautājumos.

 

Sēdi slēdz plkst. 15.30


Ministru prezidents V.Dombrovskis

Valsts kancelejas direktore
E.Dreimane

Skatīt darba kārtību