Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 35

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.35

2013.gada 18.jūnijā

 

Sēdi vada

Ministru prezidents

 -

 V.Dombrovskis

 

Piedalās:

Ekonomikas ministrs

-

D.Pavļuts

Finanšu ministrs

-

A.Vilks

Iekšlietu ministrs

-

R.Kozlovskis

Izglītības un zinātnes ministrs

-

Vj.Dombrovskis

Kultūras ministre

-

Ž.Jaunzeme-Grende

Satiksmes ministrs

-

A.Matīss

Tieslietu ministrs

-

J.Bordāns

Veselības ministre

-

I.Circene

Zemkopības ministre

-

L.Straujuma

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Valsts kontroles pārstāve

-

L.Karlsone

Valsts kancelejas direktora vietniece tiesību aktu lietās, Juridiskā departamenta vadītāja

 

-

I.Gailīte

Valsts kancelejas direktora vietniece valsts pārvaldes un cilvēkresursu attīstības jautājumos, Valsts pārvaldes attīstības departamenta vadītāja


 -

E.Upīte

 

Protokolē

Dokumentu pārvaldības departamenta konsultante

 

Sēdi sāk plkst.12.00

-

L.Peinberga

1.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 27.novembra noteikumos Nr.801 "Noteikumi par sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas informācijas sistēmas darbībai nepieciešamo datu apjomu un veidiem, datu ievades, apmaiņas un izmantošanas kārtību""

TA-1236 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
2.§
Likumprojekts "Grozījumi Diplomātu izdienas pensiju likumā"

TA-849 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir ārlietu ministrs.
 
3.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par Latvijas Institūta maksas pakalpojumu cenrādi"

TA-919 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
4.§
Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta 2011.gada 19.decembra rīkojuma Nr.672 "Par darba grupu Latvijas dalības nodrošināšanai atvērtas pārvaldības partnerības iniciatīvā" atzīšanu par spēku zaudējušu"

TA-1015 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
5.§
Par Ministru kabineta 2013.gada 5.marta sēdes protokollēmumu (prot. Nr.13 29.§) "Informatīvais ziņojums "Par Ārlietu ministrijas sadarbību ar Latvijas diasporu 2013.-2015.gadā""

TA-861 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Saskaņā ar panākto vienošanos ar Pārresoru koordinācijas centru atcelt Ministru kabineta 2013.gada 5.marta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.13 29.§) 3.punktā dotā uzdevuma izpildi, nosakot, ka informatīvā ziņojuma V.sadaļā "Ārlietu ministrijas plānotā sadarbība ar Latvijas diasporu 2013.–2015.gadā" minētie pasākumi iespēju robežās ietverami Valdības rīcības plāna 168.3. uzdevumā paredzētajā politikas plānošanas dokumentā, kura izpildes termiņš pagarināms līdz 2014.gada 30.jūnijam.

 
6.§
Likumprojekts "Grozījumi Jūras vides aizsardzības un pārvaldības likumā"

TA-1104 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir ekonomikas ministrs.
 
7.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par mikro aizdevumiem saimnieciskās darbības veicēju konkurētspējas uzlabošanai"

TA-1291 ____________________________________

(J.Pūce, V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
8.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 14.augusta noteikumos Nr.555 "Trošu ceļu iekārtu tehniskās uzraudzības kārtība""

TA-930 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
9.§
Rīkojuma projekts "Par valsts meža zemes Dunikas pagastā, Rucavas novadā, privatizāciju"

TA-1093 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
10.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 19.jūnija rīkojumā Nr.402 "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu""

TA-1070 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
11.§
Rīkojuma projekts "Par dzīvojamo māju neprivatizēto daļu nodošanu pašvaldību īpašumā"

TA-1076 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
12.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Ventspils šoseja 30, Jūrmalā, domājamo daļu nodošanu Ekonomikas ministrijas valdījumā"

TA-1091 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Ekonomikas ministrijai sadarbībā ar Finanšu ministriju līdz 2013.gada 31.decembrim nodrošināt akciju sabiedrības "Latvenergo" un sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Jūrmalas Liedags" 2006.gada 10.augusta Vienošanās Nr.010000/06-25 par ēku uzturēšanai nepieciešamās zemes platības sadalījumu un atbilstošo domājamo daļu noteikšanu piektā punkta grozīšanu atbilstoši šī protokollēmuma 1.punktā minētajā rīkojumā noteiktajam.

 

13.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 8.augusta rīkojumā Nr.385 "Par biedrībām, nodibinājumiem un starptautiskajām izglītības un sadarbības programmām""

TA-1173 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
14.§
Rīkojuma projekts "Par būves Lāčplēša ielā 4, Valmierā, saglabāšanu valsts īpašumā un nodošanu Finanšu ministrijas valdījumā"

TA-1147 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
15.§
Rīkojuma projekts "Par neapbūvētu zemesgabalu pārdošanu"

TA-981 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
16.§
Rīkojuma projekts "Par Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma Piebalgas ielā 3, Cēsīs, Cēsu novadā, pārņemšanu valsts īpašumā un nodošanu Rīgas Tehniskās universitātes īpašumā"

TA-1069 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
17.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 11.jūlija noteikumos Nr.584 "Valsts policijas koledžas nolikums""

TA-965 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
18.§
Rīkojuma projekts "Par uzņemšanu Latvijas pilsonībā naturalizācijas kārtībā"

TA-1252 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
19.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 10.novembra rīkojumā Nr.648 "Par zemes vienību Rīgas administratīvajā teritorijā piederību vai piekritību valstij un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda attiecīgās ministrijas vai valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" personā""

TA-1246 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
20.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Juglas ielā 14, Rīgā, saglabāšanu valsts īpašumā"

TA-1244 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
21.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 1999.gada 29.jūnija noteikumos Nr.237 "Kārtība, kādā bijušajiem Latvijas Republikas Augstākās padomes deputātiem piešķiramas, izmaksājamas un pārrēķināmas speciālās valsts pensijas""

TA-1096 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
22.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumos Nr.1036 "Audžuģimenes noteikumi""

TA-1089 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
23.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumos Nr.1037 "Bāriņtiesas darbības noteikumi""

TA-1090 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
24.§
Likumprojekts "Grozījums Nolietotu transportlīdzekļu apsaimniekošanas likumā"

TA-1160 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir satiksmes ministrs.
 
25.§
Noteikumu projekts "Par Ministru kabineta 2009.gada 7.jūlija noteikumu Nr.748 "Noteikumi par fosfātus saturošu veļas mazgāšanas līdzekļu tirdzniecības ierobežojumiem" atzīšanu par spēku zaudējušiem"

TA-1064 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
26.§
Noteikumu projekts "Dzīvnieku pārvadāšanas noteikumi"

TA-901 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
27.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 15.marta noteikumos Nr.177 "Kārtība, kādā piešķir un dzīvnieku īpašnieks saņem kompensāciju par zaudējumiem, kas radušies valsts uzraudzībā esošās dzīvnieku infekcijas slimības vai epizootijas uzliesmojuma laikā""

TA-1040 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
28.§
Noteikumu projekts "Prasības kautuvēm, kurās nokauto dzīvnieku gaļu mazā daudzumā realizē vietējā tirgū"

TA-926 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
29.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 16.novembra noteikumos Nr.944 "Valsts augu aizsardzības dienesta nolikums""

TA-1045 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
30.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par īpaši aizsargājamo biotopu un īpaši aizsargājamo sugu dzīvotņu atjaunošanu mežā"

TA-1063 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
31.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 13.novembra noteikumos Nr.775 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu investīciju veicināšanai lauksaimniecībā un materiālās bāzes pilnveidošanai""

TA-1240 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
32.§
Rīkojuma projekts "Par Ikšķiles novada pašvaldības nekustamā īpašuma pārņemšanu valsts īpašumā"

TA-1118 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
33.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2012.gada 24.janvāra noteikumos Nr.79 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.2.2.3.aktivitāti "Elektronisko sakaru pakalpojumu vienlīdzīgas pieejamības nodrošināšana visā valsts teritorijā (platjoslas tīkla attīstība)"""

TA-1309 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
34.§
Rīkojuma projekts "Par proporciju, kādā īpašuma kompensācijas sertifikātu vietā par maksāšanas līdzekli var izmantot privatizācijas sertifikātus laikposmā no 2013.gada 1.jūlija līdz 30.septembrim"

TA-1328 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
35.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 30.augusta noteikumos Nr.685 "Rezidentu sadales un rezidentūras finansēšanas noteikumi""

TA-1341 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
36.§
Rīkojuma projekts "Par Ventspils Augstskolas rektora vietas izpildītāja iecelšanu"

TA-1280 ____________________________________

(I.Stūre, V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
37.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts pensijām""

TA-1186 ____________________________________

(I.Jaunzeme, V.Dombrovskis)

 

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgā par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir labklājības ministre.
3. Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu.
4. Likuma īstenošanu 2013.gadā Labklājības ministrijai nodrošināt valsts sociālās apdrošināšanas speciālā budžetā piešķirto līdzekļu ietvaros. Pēc likuma izsludināšanas plānoto izdevumu palielinājumu likuma īstenošanai 2014.gadā un turpmākajos gados iekļaut Labklājības ministrijas valsts sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta bāzes projektā kārtējam gadam.

 

38.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 4.aprīļa rīkojumā Nr.136 "Par Latvijas Nacionālo euro ieviešanas plānu""

TA-1335 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
39.§
Reemigrācijas atbalsta pasākumu plāna projekts 2013.-2016.gadam

TA-1193 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Ņemot vērā ekonomikas ministra iesniegto priekšlikumu, jautājuma izskatīšanu Ministru kabineta sēdē atlikt līdz 2013.gada 16.jūlijam.
 
40.§
Informatīvais ziņojums "Par Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekta īstenošanu 2012.gadā"

TA-1158 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Valsts kancelejai nosūtīt informatīvo ziņojumu Saeimai.
 
41.§
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas standartizācijas samita rīkošanu Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē laikā"

TA-1340 ____________________________________

(G.Zadraks, D.Pavļuts, B.Bāne, V.Dombrovskis)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Atbalstīt Eiropas standartizācijas samita rīkošanu kā Ekonomikas ministrijas prioritāru pasākumu Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē laikā.
3. Noteikt Ekonomikas ministriju par atbildīgo institūciju samita rīkošanā. Ekonomikas ministrijai izvērtēt iespēju organizēt CEN un CENELEC Ģenerālo asambleju vienlaikus ar neformālās Eiropas Savienības Konkurētspējas ministru padomes sanāksmes rīkošanu 2015.gada jūnijā.
4. Nacionālās standartizācijas institūcijas vadītājam CEN un CENELEC Ģenerālās asamblejas laikā, kas notiks 2013.gada 18.-19.jūnijā Kopenhāgenā (Dānijā), iesniegt pieteikumu 2015.gada CEN un CENELEC Ģenerālās asamblejas rīkošanai Latvijā.
5. Latvijas pieteikuma 2015.gada Eiropas standartizācijas samita rīkošanai Latvijā apstiprināšanas gadījumā Ekonomikas ministrijai līdz 2014.gada 1.jūlijam iesniegt Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par paveikto samita rīkošanai, kā arī nepieciešamā finansējuma precizēto aprēķinu.
6. Ar Eiropas standartizācijas samita rīkošanu Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē laikā saistītas izmaksas sedz no 74.resora „Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” budžeta programmas 04.00.00 „Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē nodrošināšana 2015.gadā” līdzekļiem, ievērojot Latvijas Prezidentūras Eiropas Savienības Padomē nodrošināšanai budžetā noteiktās finansēšanas un iepirkumu procedūras.

 

42.§
Atbildes projekts Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai (par priekšlikumiem par normatīvajos aktos noteikto sociālo garantiju karavīriem un amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm iespējamu pilnveidošanu)

TA-1115 ____________________________________

(B.Bāne, R.Kozlovskis, V.Dombrovskis)

 

1. Atbalstīt iesniegto atbildes projektu Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildi Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai.
2. Saskaņā ar Ministru kabineta kārtības ruļļa 193.punktu atzīmēt, ka iekšlietu ministram R.Kozlovskim ir atšķirīgs viedoklis izskatītajā jautājumā, un tas ir šāds:
"Uzskatu, ka ir nepieciešams paredzēt Iekšlietu ministrijas bāzes izdevumos 2014.gadam un turpmākajiem gadiem papildus izdevumus veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības paaugstināšanai tādā apmērā, kāds tika noteikts Ministru kabineta 2013.gada 19.marta sēdē (prot. Nr.15 36.§). Neatbalstu to, ka jautājums par sociālo atšķirību izlīdzināšanu starp karavīriem un personām ar speciālajām dienesta pakāpēm, kuras piedalās starptautiskajās misijās, skatāms turpmākajā plānošanas periodā nevis nekavējoties, lai novērstu jau šobrīd esošo netaisnību pret iekšlietu sistēmas amatpersonām. Aicinu nekavējoties risināt arī citus jautājumus, kas saistīti ar dažādām sociālajām garantijām, neskatoties uz to, ka gan karavīri, gan amatpersonas ar speciālajām dienesta pakāpēm veic vienādiem riskiem pakļautas funkcijas, dienējot uz kuģiem un gaisakuģiem, veicot zemūdens darbus vai sprāgstošu priekšmetu neitralizēšanas darbus.".

 
43.§
Rīkojuma projekts "Par konkursa Maksas televīzijas pakalpojuma nodrošināšana zemes apraidē uzvarētāja apstiprināšanu"

TA-1333, SAN-966 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
44.§
Rīkojuma projekts "Par finansējuma piešķiršanu Ekonomikas ministrijai, Ārlietu ministrijai un Finanšu ministrijai ar euro ieviešanu saistīto pasākumu nodrošināšanai"

TA-1347 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
45.§
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju lietu ministru padomes 2013.gada 20.-21.jūnija sanāksmē izskatāmajiem Labklājības ministrijas, Kultūras ministrijas un Ekonomikas ministrijas kompetencē esošajiem jautājumiem

TA-1342 ____________________________________

(I.Jaunzeme, V.Dombrovskis)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Labklājības ministrei I.Viņķelei pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju lietu ministru padomes 2013.gada 20.-21.jūnija sanāksmē izskatāmajos Labklājības ministrijas, Kultūras ministrijas un Ekonomikas ministrijas kompetencē esošajos jautājumos.

 
46.§
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju lietu Ministru padomes 2013.gada 20.-21.jūnija sanāksmē izskatāmajiem Veselības ministrijas kompetencē esošajiem jautājumiem

TA-1344 ____________________________________

(R.Muciņš, V.Dombrovskis)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju lietu ministru padomes 2013.gada 20.–21.jūnija sanāksmē izskatāmajos Veselības ministrijas kompetencē esošajos jautājumos:
2.1. Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par dalībvalstu normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz tabakas izstrādājumu ražošanu, noformēšanu un pārdošanu;
2.2. Eiropas Parlamenta un Padomes regula par cilvēkiem paredzētu zāļu klīniskajiem izmēģinājumiem un Direktīvas 2001/20/EK atcelšanu;
2.3. Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai, kas attiecas uz medicīniskām ierīcēm un ar ko groza Direktīvu 2001/83/EK, Regulu (EK) Nr.178/2002 un Regulu (EK) Nr.1223/2009;
2.4. Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai par in vitro diagnostikas medicīniskām ierīcēm.
3. Veselības ministrei I.Circenei pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju lietu ministru padomes 2012.gada 21.–22.jūnija sanāksmē Veselības ministrijas kompetencē esošajos jautājumos.

 
47.§
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2013.gada 24.-25.jūnija sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem

TA-1355 ____________________________________

(L.Straujuma, V.Dombrovskis)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Zemkopības ministrei L.Straujumai pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2013.gada 24.-25.jūnija sanāksmē.

 

48.§
Latvijas nacionālā pozīcija "Par iespējamajiem sadarbības virzieniem Latvijas un Krievijas pārrobežu sadarbības programmā 2014.-2020.gadam Eiropas Kaimiņattiecību instrumenta ietvaros"

TA-1321 ____________________________________

(I.Kravale, V.Dombrovskis)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas nacionālo pozīciju Nr.2 "Par iespējamajiem sadarbības virzieniem Latvijas un Krievijas pārrobežu sadarbības programmā 2014.-2020.gadam Eiropas Kaimiņattiecību instrumenta ietvaros".

 
49.§
Latvijas nacionālā pozīcija Eiropas Savienības Ārlietu padomes un Vispārējo lietu padomes 2013.gada 24.-25.jūnija sanāksmei

TA-1345 ____________________________________

(A.Pildegovičs, V.Dombrovskis)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas nacionālo pozīciju Nr.5 "Paplašināšanās un stabilizācijas un asociācijas process" Eiropas Savienības Ārlietu padomes un Vispārējo lietu padomes 2013.gada 24.-25.jūnija sanāksmei.
3. Pieņemt zināšanai Ārlietu ministrijas sagatavoto informatīvo ziņojumu par citiem Eiropas Savienības Ārlietu padomē un Vispārējo lietu padomē izskatāmajiem jautājumiem.
4. Ārlietu ministram E.Rinkēvičam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Ārlietu padomes un Vispārējo lietu padomes 2013.gada 24.-25.jūnija sanāksmē.

 
50.§
Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes 2013.gada 21.jūnija sanāksmei

TA-1362 ____________________________________

(L.Kļaviņa, V.Dombrovskis)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Ekonomikas ministrijas un Finanšu ministrijas sagatavotās Latvijas nacionālās pozīcijas:
2.1. "Par Eiropas Savienības Padomes rekomendāciju projektu Latvijai attiecībā uz 2013.gada Nacionālo reformu programmu un Eiropas Savienības Padomes viedokļa projektu par atjaunoto Latvijas konverģences programmu" (pozīcija Nr.1);
2.2. "Par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko izveido kredītiestāžu un ieguldījumu sabiedrību sanācijas un noregulējuma režīmu un groza Padomes direktīvas 77/91/EEK un 82/891/EK, direktīvas 2001/24/EK, 2002/47/EK, 2004/25/EK, 2005/56/EK, 2007/36/EK un 2011/35/EK un regulu (ES) Nr.1093/2010" (pozīcija Nr.2).
3. Atbalstīt iesniegto vēstules projektu Euro grupas prezidentam un Euro grupas dalībniekiem. Pilnvarot finanšu ministru Ministru kabineta vārdā parakstīt sagatavoto vēstuli un noteikt, ka atbildīgais par vēstules iesniegšanu Euro grupai ir finanšu ministrs.
4. Finanšu ministrijai precizēt nacionālās pozīcijas atbilstoši Saeimas Eiropas lietu komisijas ierosinātajiem priekšlikumiem, ja tādi tiks izteikti 2013.gada 19.jūnija sēdes laikā.
5. Finanšu ministram A.Vilkam un pastāvīgai pārstāvei, ārkārtējai un pilnvarotai vēstniecei Eiropas Savienībā I.Juhansonei pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes 2013.gada 21.jūnija sanāksmē.

 
51.§
Latvijas Republikas nostājas projekts "Par Eiropas Komisijas 2013.gada 25.aprīļa oficiālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2013/2030"

TA-1359-IP ____________________________________

(A.Lubāns, V.Dombrovskis)

 

1. Apstiprināt Satiksmes ministrijas sagatavoto Latvijas Republikas nostāju par Eiropas Komisijas 2013.gada 25.aprīļa oficiālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2012/2030.
2. Valsts kancelejai nostājas elektronisko versiju nosūtīt Tieslietu ministrijai.
3. Tieslietu ministrijai, izmantojot Eiropas Komisijas izveidoto un uzturēto notifikāciju sistēmu pārkāpuma procedūru lietās, nostāju nosūtīt Eiropas Komisijai.
4. Satiksmes ministrijai līdz 2013.gada 25.jūnijam iesniegt Ministru kabinetā Ministru kabineta noteikumu projektu "Sabiedrisko autotransporta līdzekļu iepirkuma noteikumi".

 
52.§
Latvijas Republikas nostājas projekts "Uz Eiropas Komisijas 2013.gada 25.aprīļa formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2013/2024"

TA-1363-IP ____________________________________

(L.Medina, V.Dombrovskis)

 

1. Apstiprināt Tieslietu ministrijas sagatavoto Latvijas Republikas nostāju uz Eiropas Komisijas 2013.gada 25.aprīļa formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2013/2024.
2. Valsts kancelejai nostājas elektronisko versiju nosūtīt Tieslietu ministrijai.
3. Tieslietu ministrijai, izmantojot Eiropas Savienības izveidoto un uzturēto notifikāciju sistēmu pārkāpuma procedūru lietās, nostāju nosūtīt Eiropas Komisijai.

 
53.§
Informatīvais ziņojums "Par papildus valsts budžeta apropriācijas piešķiršanu Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras administrēto pakalpojumu izmaksas nodrošināšanai 2013.gadā saistībā ar euro ieviešanu"

TA-1331-IP ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Labklājības ministrijai samazināt Labklājības ministrijas valsts pamatbudžeta bāzes izdevumus 2014.gadam ne vairāk kā 661 082 latu apmērā un valsts sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta bāzes izdevumus 2014.gadam ne vairāk kā 19 623 162 latu apmērā un iesniegt Finanšu ministrijā precizētos Labklājības ministrijas valsts pamatbudžeta un valsts sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta bāzes izdevumus 2014.-2016.gadam.

 
54.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras administrēto pakalpojumu izmaksas nodrošināšanai 2013.gadā saistībā ar euro ieviešanu"

TA-1329 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
55.§
Informatīvais ziņojums "Par pasākumiem AS "Liepājas Metalurgs" radīto sociālekonomisko risku mazināšanai Liepājā 2013.-2014.gadam"

TA-1364-IP ____________________________________

()

 

Ierobežotas pieejamības informācija
 
56.§
Slepeni

134-s ____________________________________

()

 

 
57.§
Par Eiropas Cilvēktiesību tiesā izskatāmo lietu "O.G. pret Latviju"

155-k ____________________________________

(K.Līce, V.Dombrovskis)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Ministru kabineta pārstāvim starptautiskajās cilvēktiesību institūcijās turpināt procesu lietā.
 

Sēdi slēdz plkst. 13.15


Ministru prezidents V.Dombrovskis

Valsts kancelejas direktora vietā -
Valsts kancelejas direktora vietniece - tiesību aktu lietās,
Juridiskā departamenta vadītāja I.Gailīte

Skatīt darba kārtību