Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 39

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.39

2013.gada 9.jūlijā

 

Sēdi vada

Ministru prezidenta vietā - aizsardzības ministrs

 -

 A.Pabriks

 

Piedalās:

Ārlietu ministrs

-

E.Rinkēvičs

Ekonomikas ministrs

-

D.Pavļuts

Iekšlietu ministrs

-

R.Kozlovskis

Izglītības un zinātnes ministrs

-

Vj.Dombrovskis

Kultūras ministre

-

Ž.Jaunzeme-Grende

Tieslietu ministrs

-

J.Bordāns

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

E.Sprūdžs

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Valsts kontroles pārstāvis

-

J.Gustiņš

Valsts kancelejas direktore 

-

E.Dreimane
Valsts kancelejas direktora vietniece valsts pārvaldes un cilvēkresursu attīstības jautājumos, Valsts pārvaldes attīstības departamenta vadītāja


 -

E.Upīte

 

Protokolē

Dokumentu pārvaldības departamenta konsultante

 

Sēdi sāk plkst.12.00

-

L.Peinberga

1.§
Likumprojekts "Grozījumi Administratīvā procesa likumā"

TA-1517 ____________________________________

(A.Pabriks)

 

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir Ministru prezidents.
3. Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu.
 
2.§
Rīkojuma projekts "Grozījums darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājumā"

TA-1538 ____________________________________

(A.Pabriks)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
3.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 25.novembra noteikumos Nr.962 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.5.2.2.3.apakšaktivitāti "Atbalsts pašvaldībām kapacitātes stiprināšanā Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai"""

TA-1540 ____________________________________

(A.Pabriks)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
4.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 25.novembra noteikumos Nr.963 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.5.2.2.2.apakšaktivitāti "Nevalstisko organizāciju administratīvās kapacitātes stiprināšana"""

TA-1539 ____________________________________

(A.Pabriks)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
5.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumos Nr.236 "Aizsardzības ministrijas nolikums""

TA-999 ____________________________________

(A.Pabriks)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
Noteikt, ka noteikumus paraksta iekšlietu ministrs (otrais paraksts).
 
6.§
Noteikumu projekts "Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras nolikums"

TA-3016 ____________________________________

(A.Pabriks)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
Noteikt, ka noteikumus paraksta vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs (otrais paraksts).
 
7.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Leitnanti" Jaunciemā, Tārgales pagastā, Ventspils novadā, nodošanu Zemkopības ministrijas valdījumā"

TA-1323 ____________________________________

(A.Pabriks)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
Noteikt, ka rīkojumu paraksta iekšlietu ministrs (otrais paraksts).
 
8.§
Noteikumu projekts "Iekšējā audita veikšanas un novērtēšanas kārtība"

TA-1324 ____________________________________

(A.Pabriks)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
9.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 29.decembra rīkojumā Nr.882 "Par fiskālās disciplīnas un uzraudzības nodrošināšanas pasākumiem""

TA-1455 ____________________________________

(A.Pabriks)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
10.§
Likumprojekts "Apsardzes darbības likums"

TA-837 ____________________________________

(A.Pabriks)

 

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir iekšlietu ministrs.
 
11.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par Iedzīvotāju reģistrā iekļaujamo ziņu apjomu"

TA-1427 ____________________________________

(A.Pabriks)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
12.§
Noteikumu projekts "Personu apliecinošu dokumentu informācijas sistēmas noteikumi"

TA-1428 ____________________________________

(A.Pabriks)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
13.§
Par Ministru kabineta 2011.gada 20.decembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.75 34.§) 2.punktā dotā uzdevuma izpildi

TA-1227 ____________________________________

(A.Pabriks)

 

Ņemot vērā iesniegto informāciju, pagarināt Ministru kabineta 2011.gada 20.decembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.75 34.§) "Par Ministru kabineta 2008.gada 16.decembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.93 53.§) "Par Ministru kabineta 2007.gada 11.septembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.50 8.§) "Noteikumu projekts "Minimālās prasības civilās aizsardzības kursa saturam un nodarbināto civilās aizsardzības apmācības saturam"" izpildi" 3., 4. un 5.punktā doto uzdevumu izpildi" 2.punktā dotā uzdevuma izpildes termiņu līdz 2013.gada 1.decembrim.

 
14.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 27.jūnija noteikumos Nr.542 "Latvijas Republikā piešķirto valsts pensiju izmaksas kārtība personām pēc izbraukšanas uz pastāvīgu dzīvi ārvalstīs""

TA-1167 ____________________________________

(A.Pabriks)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
15.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra noteikumos Nr.93 "Noteikumi par speciālo radiolīdzekļu izmantošanas kārtību un tehniskajām prasībām to darbībai""

TA-1197 ____________________________________

(A.Pabriks)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
16.§
Likumprojekts "Tiesu ekspertu likums"

TA-2459 ____________________________________

(A.Pabriks)

 

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.
 
17.§
Noteikumu projekts "Par Latvijas Republikas valdības un Lietuvas Republikas valdības līgumu par savstarpēju klasificētās informācijas aizsardzību"

TA-1207 ____________________________________

(A.Pabriks)

 

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Pilnvarot Latvijas Republikas ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieku Lietuvas Republikā M.Virsi parakstīt līgumu.
 
18.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 3.aprīļa noteikumos Nr.152 "Darbnespējas lapu izsniegšanas kārtība""

TA-940 ____________________________________

(A.Pabriks)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
19.§
Rīkojuma projekts "Par Smēķēšanas ierobežošanas valsts komisiju"

TA-1215 ____________________________________

(A.Pabriks)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
20.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 22.februāra noteikumos Nr.139 "Dabas parka "Zvārdes meži" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi""

TA-1114 ____________________________________

(A.Pabriks)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
21.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 9.oktobra noteikumos Nr.687 "Dabas parka "Driksnas sils" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi""

TA-1169 ____________________________________

(A.Pabriks)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
22.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 3.marta noteikumos Nr.134 "Dabas parka "Svētes paliene" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi""

TA-1170 ____________________________________

(A.Pabriks)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
23.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 28.aprīļa noteikumos Nr.369 "Dabas lieguma "Ābeļi" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi""

TA-1171 ____________________________________

(A.Pabriks)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
24.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 30.jūnija noteikumos Nr.668 "Dabas lieguma "Daugava pie Kaibalas" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi""

TA-1172 ____________________________________

(A.Pabriks)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
25.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par aviācijas darbību dalību Eiropas Savienības emisijas kvotu tirdzniecības sistēmā"

TA-1035 ____________________________________

(A.Pabriks)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
26.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā izsniedz, anulē un pagarina derīguma termiņu sertifikātam veterināro zāļu izplatīšanai un reģistrē sertificēto personu"

TA-1265 ____________________________________

(A.Pabriks)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
27.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 8.decembra noteikumos Nr.1415 "Kārtība, kādā tiek administrēti un uzraudzīti tirgus intervences pasākumi augkopības un lopkopības produktu tirgū, īstenojot Eiropas Komisijas programmu vistrūcīgākajām personām""

TA-1289 ____________________________________

(A.Pabriks)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
28.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 8.aprīļa noteikumos Nr.255 "Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku attīstībai Latvijas lauku attīstības Programmas pasākuma "Lauksaimniecības produktu pievienotās vērtības radīšana" ietvaros""

TA-1376 ____________________________________

(A.Pabriks)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
29.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 7.jūlija noteikumos Nr.514 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība kompensāciju maksājumu veidā zivsaimniecības attīstības pasākumam "Sociāli ekonomiskie pasākumi"""

TA-1286 ____________________________________

(A.Pabriks)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
30.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 1.jūnija noteikumos Nr.499 "Higiēnas prasības augu izcelsmes produktu primārajai ražošanai un tiešajai piegādei galapatērētājam nelielā apjomā""

TA-1461 ____________________________________

(A.Pabriks)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
31.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 10.jūlija noteikumos Nr.493 "Valsts augu aizsardzības dienesta maksas pakalpojumu cenrādis""

TA-1567 ____________________________________

(A.Pabriks)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
32.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par neatkarīgiem ekspertiem ēku energoefektivitātes jomā"

TA-1332 ____________________________________

(A.Pabriks)

 

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Ekonomikas ministrijai līdz 2013.gada 1.septembrim nodrošināt starptautiskā standarta LVS EN ISO/IEC 17024:2012 "Atbilstības novērtēšana. Vispārīgās prasības personu sertificēšanas institūcijām (ISO/IEC 17024:2012)" tulkošanu valsts valodā.
 
33.§
Rīkojuma projekts "Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts akciju sabiedrības "Latvijas gaisa satiksme" peļņas daļu"

TA-1578 ____________________________________

(A.Pabriks)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
34.§
Rīkojuma projekts "Grozījums darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājumā"

TA-1557 ____________________________________

(A.Pabriks)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
35.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 30.septembra noteikumos Nr.817 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.4.1.4.aktivitāti "Vēsturiski piesārņoto vietu sanācija"

TA-1555 ____________________________________

(A.Pabriks)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
36.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 14.jūlija noteikumos Nr.773 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.4.1.5.2.apakšaktivitāti "Hidrotehnisko būvju rekonstrukcija plūdu draudu risku novēršanai un samazināšanai"""

TA-1556 ____________________________________

(A.Pabriks)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
37.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 4.marta rīkojumā Nr.71 "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"""

TA-1577 ____________________________________

(A.Pabriks)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
38.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-1551 ____________________________________

(A.Pabriks)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
39.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par ēku energosertifikāciju"

TA-1592 ____________________________________

(A.Pabriks)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
40.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 20.marta noteikumos Nr.188 "Kārtība, kādā individuālie komersanti, individuālie uzņēmumi, zemnieku un zvejnieku saimniecības, citas fiziskās personas, kas veic saimniecisko darbību, kārto grāmatvedību vienkāršā ieraksta sistēmā""

TA-1361 ____________________________________

(A.Pabriks)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
41.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-1566 ____________________________________

(A.Pabriks)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
42.§
Informatīvais ziņojums "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu dzīvnieku infekcijas slimību uzraudzības programmas "Āfrikas cūku mēra uzraudzības un apkarošanas programma" īstenošanai 2013.gadā"

TA-1570 ____________________________________

(M.Balodis, A.Pabriks)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Atļaut Zemkopības ministrijai uzņemties papildu valsts budžeta saistības 2013.gadā 152 652 latu apmērā, lai Pārtikas un veterinārais dienests un valsts zinātniskais institūts "Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "BIOR"" varētu nodrošināt Āfrikas cūku mēra uzraudzības un apkarošanas programmas izpildi.
3. Zemkopības ministrijai saskaņā ar Padomes 2009.gada 25.maija Lēmumu 2009/470/EK par izdevumiem veterinārijas jomā nodrošināt, lai valsts budžetā daļēji tiktu atgūti Āfrikas cūku mēra apkarošanas programmai izlietotie līdzekļi.
4. Zemkopības ministrijai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā iesniegt Finanšu ministrijā pieprasījumu par līdzekļu pārdali no 80.00.00. programmas "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai" uz Zemkopības ministrijas 70.06.00 apakšprogrammu "Izdevumi citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošanai" Eiropas Komisijas līdzfinansētās programmas Āfrikas cūku mēra uzraudzības un apkarošanas programmas izpildes nodrošināšanai.

 

43.§
Informatīvais ziņojums "Par Latvijas Republikas konsolidēto (trešo, ceturto un piekto) kārtējo ziņojumu par Apvienoto Nāciju Organizācijas 1989.gada 20.novembra Konvencijas par bērna tiesībām izpildi Latvijas Republikā laikposmā no 2004.gada 1.janvāra līdz 2012.gada 30.jūnijam"

TA-1381 ____________________________________

(K.Līce, A.Pabriks)

 

1. Apstiprināt Latvijas Republikas konsolidēto (trešo, ceturto un piekto) kārtējo ziņojumu par Apvienoto Nāciju Organizācijas 1989.gada 20.novembra Konvencijas par bērna tiesībām izpildi Latvijas Republikā laikposmā no 2004.gada 1.janvāra līdz 2012.gada 30.jūnijam.
2. Ārlietu ministrijai nodrošināt šī protokollēmuma 1.punktā minētā ziņojuma tulkošanu angļu valodā un iesniegt to Apvienoto Nāciju Organizācijā.

 
44.§
Informatīvais ziņojums "Par darba tirgus vidēja un ilgtermiņa prognozēm"

TA-1448 ____________________________________

(D.Pavļuts, O.Baranovs, Vj.Dombrovskis, A.Pabriks)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Lai risinātu informatīvajā ziņojumā identificētās problēmas:
2.1. Izglītības un zinātnes ministrijai sadarbībā ar Ekonomikas ministriju līdz 2013.gada 30.oktobrim, ņemot vērā prognozējamo izglītojamo skaitu, finansējumu un teritoriālo izvietojumu, sagatavot vidēja termiņa rīcības virzienus par eksakto un dabas zinātņu priekšmetu apguves kvalitātes paaugstināšanu pamata un vidējā vispārējā izglītībā, izglītojamo skaita proporcijas maiņu vidējā vispārējā izglītībā par labu vidējai profesionālajai izglītībai, budžeta studiju vietu pārdali par labu dabas, eksaktajiem un inženierzinātņu virzieniem, profesionālās augstākās izglītības 1.līmeņa (koledžu) piedāvājuma palielināšanu, vienotu pieaugušo izglītības sistēmu konkrētām mērķa grupām, kā arī izvērtēt paredzēto pasākumu ietekmi uz darba tirgus disproporciju mazināšanu;
2.2. Ekonomikas ministrijai, iesniedzot Ministru kabinetā nākamo informatīvo ziņojumu par darba tirgus vidēja un ilgtermiņa prognozēm, tajā iekļaut informāciju par Darba tirgus apsteidzošo pārkārtojumu sistēmas organizatorisko struktūru un sadarbības modeli.

 
45.§
Informatīvais ziņojums "Par risinājumiem, kas vērsti uz sadarbības efektivizāciju starp izglītības iestādēm un Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisiju"

TA-1360 ____________________________________

(S.Batare, A.Pabriks)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Izglītības un zinātnes ministrijai sadarbībā ar Labklājības ministriju līdz 2014.gada 1.februārim uzsākt elektronisku datu apmaiņu starp Valsts izglītības informācijas sistēmu (turpmāk - VIIS) un Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas Invaliditātes informācijas sistēmu (turpmāk – VDEĀVK sistēma), lai izglītības iestādēm būtu pieejama aktuāla un ticama informācija par īpašas kopšanas nepieciešamību izglītojamai personai.
3. Nepieciešamo pasākumu īstenošanu elektroniskajai datu apmaiņai starp VIIS un VDEĀVK sistēmām nodrošināt Izglītības un zinātnes ministrijai piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros.

 
46.§
Informatīvais ziņojums "Par papildu valsts budžeta saistību uzņemšanos Eiropas Savienības nodarbinātības un sociālās solidaritātes programmas PROGRESS 2007. - 2013.gadam līdzfinansēto projektu īstenošanai"

TA-1491 ____________________________________

(I.Jaunzeme, A.Pabriks)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Atļaut Labklājības ministrijai 2013.gadā un turpmākajā projekta īstenošanas periodā uzņemties papildu valsts budžeta ilgtermiņa saistības ES nodarbinātības un sociālās solidaritātes programmas PROGRESS 2007.-2013.gadam projekta "Deinstitucionalizācija un individuālā budžeta pieejas ieviešana sociālo pakalpojumu sniegšanā bērniem ar garīga rakstura traucējumiem" īstenošanai tā apstiprināšanas gadījumā.
3. Atļaut Sabiedrības integrācijas fondam 2013.gadā un turpmākajā projekta īstenošanas periodā uzņemties valsts budžeta ilgtermiņa saistības ES nodarbinātības un sociālās solidaritātes programmas PROGRESS 2007.-2013.gadam projekta "Dzimumu līdztiesība ekonomisko lēmumu pieņemšanā – instruments ekonomiskās konkurētspējas un vienlīdzības veicināšanai" īstenošanai un 2014.gadā un turpmākajā projekta īstenošanas periodā uzņemties saistības projekta "Nacionālā informatīvā kampaņa vardarbības upuru tiesību un iespēju veicināšanai, vardarbības pret sievietēm prevencija" īstenošanai to apstiprināšanas gadījumā.
4. Pēc šī protokollēmuma 2. un 3.punktā minēto projektu apstiprināšanas atbilstoši noslēgto līgumu nosacījumiem Labklājības ministrijai un Sabiedrības integrācijas fondam sagatavot un normatīvajos aktos noteiktā kārtībā iesniegt Finanšu ministrijā papildu finansējuma pieprasījuma pārdali no 74. resora "Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" 80.00.00 programmas "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības projektu un pasākumu īstenošanai".

 
47.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-1519 ____________________________________

(A.Pabriks)

 

Jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.
 
48.§
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības nodarbinātības un sociālo lietu ministru 2013.gada 11.-12.jūlija neformālajā sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem"

TA-1603 ____________________________________

(I.Jaunzeme, A.Pabriks)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Labklājības ministrijas parlamentārajam sekretāram A.Ašeradenam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības nodarbinātības un sociālo lietu ministru 2013.gada 11.-12.jūlija neformālajā sanāksmē.

 
49.§
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes 2013.gada 9.jūlija sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem"

TA-1584 ____________________________________

(A.Pabriks)

 

1. Pieņemt zināšanai Finanšu ministrijas iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Finanšu ministram A.Vilkam un pastāvīgai pārstāvei, ārkārtējai un pilnvarotai vēstniecei Eiropas Savienībā I.Juhansonei pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes 2013.gada 9.jūlija sanāksmē.

 
50.§
Informatīvais ziņojums "Par 2013.gada 15.-17.jūlijā neformālajā Eiropas Savienības Vides ministru padomē izskatāmajiem jautājumiem"

TA-1614 ____________________________________

(A.Antonovs, A.Pabriks)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram E.Sprūdžam pārstāvēt Latvijas Republiku neformālajā Eiropas Savienības Vides ministru padomes 2013.gada 15.-17.jūlija sanāksmē Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas kompetencē esošajos jautājumos.

 
51.§
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2013.gada 15.jūlija sanāksmei

TA-1607 ____________________________________

(D.Lucaua, A.Pabriks)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr.1 "Komisijas Paziņojums - apspriešanās par zvejas iespējām 2014.gadam".
3. Zemkopības ministrijas parlamentārajam sekretāram E.Smiltēnam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2013.gada 15.jūlija sanāksmē.

 
52.§
Rīkojuma projekts "Par akciju sabiedrības "Stora Enso Latvija" atbalstāmo investīciju projekta pieteikumu"

TA-1487 ____________________________________

(J.Pūce, A.Pabriks)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
53.§
Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai administratīvajā lietā Nr.A420393413

TA-1351 ____________________________________

(A.Pabriks)

 

1. Apstiprināt iesniegto paskaidrojuma projektu Administratīvajai rajona tiesai administratīvajā lietā A420393413.
2. Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt paskaidrojumu Administratīvajai rajona tiesai.
3. Ja administratīvās lietas Nr.A420393413 izskatīšana nenotiek rakstveida procesā, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai pilnvarot Ministru kabineta pārstāvjus tiesā.

 
54.§
Informatīvais ziņojums "Par vēstuli par grozījumiem 2009.gada 5.oktobra noteiktā daudzuma vienību pirkuma līgumā starp Latvijas Republikas valdību un Japan Carbon Finance, Ltd.""

TA-1554-IP ____________________________________

()

 

Ierobežotas pieejamības informācija
 

Sēdi slēdz plkst. 12.45


Ministru prezidenta vietā - aizsardzības ministrs A.Pabriks

Valsts kancelejas direktore
E.Dreimane

Skatīt darba kārtību