Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 40

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.40

2013.gada 16.jūlijā

 

Sēdi vada

Ministru prezidents

 -

 V.Dombrovskis

 

Piedalās:

Aizsardzības ministrs

-

A.Pabriks

Iekšlietu ministrs

-

R.Kozlovskis

Izglītības un zinātnes ministrs

-

Vj.Dombrovskis

Labklājības ministre

-

I.Viņķele

Tieslietu ministrs

-

J.Bordāns

Veselības ministre

-

I.Circene

Zemkopības ministre

-

L.Straujuma

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Ģenerālprokurors

-

Ē.Kalnmeiers

Valsts kontroles pārstāve

-

L.Karlsone

Valsts kancelejas direktore 

-

E.Dreimane
Valsts kancelejas direktora vietniece valsts pārvaldes un cilvēkresursu attīstības jautājumos, Valsts pārvaldes attīstības departamenta vadītāja


 -

E.Upīte

 

Protokolē

Dokumentu pārvaldības departamenta konsultante

 

Sēdi sāk plkst.12.00

-

L.Peinberga

1.§
Noteikumu projekts "Par Ministru kabineta 2010.gada 16.februāra noteikumu Nr.146 "Obligātās nekaitīguma prasības pārtikas piedevām un pārtikas produktiem, kuros izmantotas pārtikas piedevas" atzīšanu par spēku zaudējušiem"

TA-1547 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
2.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 17.jūnija noteikumos Nr.542 "Kārtība, kādā robežsargu aizturēta persona tiek ievietota un turēta pagaidu turēšanas telpā, un šādu telpu iekārtošanas un aprīkošanas prasības""

TA-1327 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
3.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 21.jūnija noteikumos Nr.454 "Noteikumi par ārzemnieka piespiedu izraidīšanu, izceļošanas dokumentu un tā izsniegšanu""

TA-1337 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
4.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 21.februāra noteikumos Nr.133 "Noteikumi par valsts nodevu par personu apliecinošu dokumentu izsniegšanu""

TA-1296 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
5.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 30.jūnija noteikumos Nr.720 "Noteikumi par valsts nodevas apmēru, samaksas kārtību un atvieglojumiem par ziņu par deklarēto dzīvesvietu reģistrāciju""

TA-1303 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
6.§
Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali starp Ārlietu ministrijas budžeta programmām"

TA-1604 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
7.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 5.decembra noteikumos Nr.981 "Noteikumi par mērīšanas līdzekļu atkārtoto verificēšanu, verificēšanas sertifikātiem un verificēšanas atzīmēm""

TA-1108 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
8.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par biedrībām un nodibinājumiem, kas 2014.gadā atbrīvoti no nekustamā īpašuma nodokļa maksājumiem par tiem piederošajām ēkām un inženierbūvēm"

TA-1317 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
9.§
Rīkojuma projekts "Par Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un attīstības padomes sastāvu"

TA-1452 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
10.§
Likumprojekts "Grozījums likumā "Par valsts kompensāciju cietušajiem""

TA-1176 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Bērnu tiesību aizsardzības likumā", likumprojektu "Grozījumi Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā", likumprojektu "Grozījumi Kriminālprocesa likumā", likumprojektu "Grozījums Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā", likumprojektu "Grozījumi Pornogrāfijas ierobežošanas likumā", likumprojektu "Grozījumi likumā "Par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem"" un likumprojektu "Grozījumi Krimināllikumā".
3. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.
4. Lūgt Saeimu izskatīt likumprojektu vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Bērnu tiesību aizsardzības likumā", likumprojektu "Grozījumi Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā", likumprojektu "Grozījumi Kriminālprocesa likumā", likumprojektu "Grozījums Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā", likumprojektu "Grozījumi Pornogrāfijas ierobežošanas likumā", likumprojektu "Grozījumi likumā "Par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem"" un likumprojektu "Grozījumi Krimināllikumā" (likumprojektu pakete).

 

11.§
Likumprojekts "Grozījumi Bērnu tiesību aizsardzības likumā"

TA-1177 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījums likumā "Par valsts kompensāciju cietušajiem"", likumprojektu "Grozījumi Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā", likumprojektu "Grozījumi Kriminālprocesa likumā", likumprojektu "Grozījums Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā", likumprojektu "Grozījumi Pornogrāfijas ierobežošanas likumā", likumprojektu "Grozījumi likumā "Par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem"" un likumprojektu "Grozījumi Krimināllikumā".
3. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.
4. Lūgt Saeimu izskatīt likumprojektu vienlaikus ar likumprojektu "Grozījums likumā "Par valsts kompensāciju cietušajiem"", likumprojektu "Grozījumi Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā", likumprojektu "Grozījumi Kriminālprocesa likumā", likumprojektu "Grozījums Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā", likumprojektu "Grozījumi Pornogrāfijas ierobežošanas likumā", likumprojektu "Grozījumi likumā "Par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem"" un likumprojektu "Grozījumi Krimināllikumā" (likumprojektu pakete).
5. Labklājības ministrijai izstrādāt un labklājības ministram līdz 2013.gada 15.novembrim iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā nepieciešamos Ministru kabineta noteikumu projektu par speciālu zināšanu apguves kārtību bērnu tiesību aizsardzības jomā un šo zināšanu saturu.
6. Jautājumu par likumprojekta 1.pantā paredzēto pasākumu īstenošanai papildu nepieciešamo valsts budžeta finansējumu Labklājības ministrijai (Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijai) 2014.-2016.gadā 42 054 latu apmērā ik gadu un 2017.gadā un turpmākajos gados 5 600 latu apmērā izskatīt Ministru kabinetā kopā ar visu ministriju priekšlikumiem jaunajām politikas iniciatīvām likumprojekta „Par valsts budžetu 2014.gadam” un likumprojekta „Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2014., 2015. un 2016.gadam” sagatavošanas procesā.

 
12.§
Likumprojekts "Grozījumi Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā"

TA-1178 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījums likumā "Par valsts kompensāciju cietušajiem"", likumprojektu "Grozījumi Bērnu tiesību aizsardzības likumā", likumprojektu "Grozījumi Kriminālprocesa likumā", likumprojektu "Grozījums Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā", likumprojektu "Grozījumi Pornogrāfijas ierobežošanas likumā", likumprojektu "Grozījumi likumā "Par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem"" un likumprojektu "Grozījumi Krimināllikumā".
3. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.
4. Lūgt Saeimu izskatīt likumprojektu vienlaikus ar likumprojektu "Grozījums likumā "Par valsts kompensāciju cietušajiem"", likumprojektu "Grozījumi Bērnu tiesību aizsardzības likumā", likumprojektu "Grozījumi Kriminālprocesa likumā", likumprojektu "Grozījums Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā", likumprojektu "Grozījumi Pornogrāfijas ierobežošanas likumā", likumprojektu "Grozījumi likumā "Par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem"" un likumprojektu "Grozījumi Krimināllikumā" (likumprojektu pakete).
5. Veselības ministrijai izstrādāt un veselības ministram līdz 2013.gada 15.novembrim iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā nepieciešamos grozījumus Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumos Nr.1046 „Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība”, lai noteiktu psihoterapeitiskās palīdzības pakalpojumu tarifus.
6. Tieslietu ministrijai nodrošināt, ka no 2013.gada 19.decembra ieslodzītajiem ieslodzījuma vietās ir pieejami psihologa pakalpojumi atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2011.gada 13.decembra direktīvas 2011/93/ES par seksuālas vardarbības pret bērniem, bērnu seksuālas izmantošanas un bērnu pornogrāfijas apkarošanu, un ar kuru aizstāj Padomes Pamatlēmumu 2004/68/TI, 24.panta prasībām.
7. Pēc tam, kad Veselības ministrija būs izpildījusi šī protokollēmuma 5.punktā noteikto uzdevumu, Veselības ministrijai sadarbībā ar Labklājības ministriju, Tieslietu ministriju un Iekšlietu ministriju līdz 2013.gada 18.decembrim atrisināt jautājumu par preventīvo vai brīvprātīgo intervences programmu vai pasākumu nodrošināšanu atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2011.gada 13.decembra direktīvas 2011/93/ES par seksuālas vardarbības pret bērniem, bērnu seksuālas izmantošanas un bērnu pornogrāfijas apkarošanu, un ar kuru aizstāj Padomes Pamatlēmumu 2004/68/TI, 22. un 24.panta prasībām.
8. Jautājumu par Tieslietu ministrijai (Ieslodzījuma vietu pārvaldei) papildu nepieciešamā finansējuma piešķiršanu 2014.gadā 51 585 latu apmērā un 2015.gadā un turpmākajos gados 46 785 latu apmērā izskatīt Ministru kabinetā kopā ar visu ministriju priekšlikumiem jaunajām politikas iniciatīvām likumprojekta „Par valsts budžetu 2014.gadam” un likumprojekta „Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2014., 2015. un 2016.gadam” sagatavošanas procesā.
9. Labklājības ministrijai no vardarbības cietušo bērnu sociālo rehabilitāciju nodrošināt Labklājības ministrijas budžeta līdzekļu ietvaros.

 
13.§
Likumprojekts "Grozījumi Kriminālprocesa likumā"

TA-1179 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījums likumā "Par valsts kompensāciju cietušajiem"", likumprojektu "Grozījumi Bērnu tiesību aizsardzības likumā", likumprojektu "Grozījumi Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā", likumprojektu "Grozījums Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā", likumprojektu "Grozījumi Pornogrāfijas ierobežošanas likumā", likumprojektu "Grozījumi likumā "Par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem"" un likumprojektu "Grozījumi Krimināllikumā".
3. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.
4. Lūgt Saeimu izskatīt likumprojektu vienlaikus ar likumprojektu "Grozījums likumā "Par valsts kompensāciju cietušajiem"", likumprojektu "Grozījumi Bērnu tiesību aizsardzības likumā", likumprojektu "Grozījumi Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā", likumprojektu "Grozījums Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā", likumprojektu "Grozījumi Pornogrāfijas ierobežošanas likumā", likumprojektu "Grozījumi likumā "Par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem"" un likumprojektu "Grozījumi Krimināllikumā" (likumprojektu pakete).
5. Jautājumu par Tieslietu ministrijai (Juridiskās palīdzības administrācijai) papildu nepieciešamā finansējuma piešķiršanu 2014.gadā un turpmākajos gados 135 804 latu apmērā izskatīt Ministru kabinetā kopā ar visu ministriju priekšlikumiem jaunajām politikas iniciatīvām likumprojekta „Par valsts budžetu 2014.gadam” un likumprojekta „Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2014., 2015. un 2016.gadam” sagatavošanas procesā.

 
14.§
Likumprojekts "Grozījums Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā"

TA-1180 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījums likumā "Par valsts kompensāciju cietušajiem"", likumprojektu "Grozījumi Bērnu tiesību aizsardzības likumā", likumprojektu "Grozījumi Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā", likumprojektu "Grozījumi Kriminālprocesa likumā", likumprojektu "Grozījumi Pornogrāfijas ierobežošanas likumā", likumprojektu "Grozījumi likumā "Par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem"" un likumprojektu "Grozījumi Krimināllikumā".
3. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.
4. Lūgt Saeimu izskatīt likumprojektu vienlaikus ar likumprojektu "Grozījums likumā "Par valsts kompensāciju cietušajiem"", likumprojektu "Grozījumi Bērnu tiesību aizsardzības likumā", likumprojektu "Grozījumi Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā", likumprojektu "Grozījumi Kriminālprocesa likumā", likumprojektu "Grozījumi Pornogrāfijas ierobežošanas likumā", likumprojektu "Grozījumi likumā "Par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem"" un likumprojektu "Grozījumi Krimināllikumā" (likumprojektu pakete).

 
15.§
Likumprojekts "Grozījumi Pornogrāfijas ierobežošanas likumā"

TA-1181 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījums likumā "Par valsts kompensāciju cietušajiem"", likumprojektu "Grozījumi Bērnu tiesību aizsardzības likumā", likumprojektu "Grozījumi Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā", likumprojektu "Grozījumi Kriminālprocesa likumā", likumprojektu "Grozījums Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā", likumprojektu "Grozījumi likumā "Par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem"" un likumprojektu "Grozījumi Krimināllikumā".
3. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.
4. Lūgt Saeimu izskatīt likumprojektu vienlaikus ar likumprojektu "Grozījums likumā "Par valsts kompensāciju cietušajiem"", likumprojektu "Grozījumi Bērnu tiesību aizsardzības likumā", likumprojektu "Grozījumi Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā", likumprojektu "Grozījumi Kriminālprocesa likumā", likumprojektu "Grozījums Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā", likumprojektu "Grozījumi likumā "Par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem"" un likumprojektu "Grozījumi Krimināllikumā" (likumprojektu pakete).
5. Iekšlietu ministrijai izstrādāt un iekšlietu ministram līdz 2013.gada 15.novembrim iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā nepieciešamos grozījumus Ministru kabineta 2008.gada 2.septembra noteikumos Nr.704 „Intīma rakstura izklaides ierobežošanas noteikumi”.

 
16.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem""

TA-1183 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījums likumā "Par valsts kompensāciju cietušajiem"", likumprojektu "Grozījumi Bērnu tiesību aizsardzības likumā", likumprojektu "Grozījumi Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā", likumprojektu "Grozījumi Kriminālprocesa likumā", likumprojektu "Grozījums Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā", likumprojektu "Grozījumi Pornogrāfijas ierobežošanas likumā" un likumprojektu "Grozījumi Krimināllikumā".
3. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.
4. Lūgt Saeimu izskatīt likumprojektu vienlaikus ar likumprojektu "Grozījums likumā "Par valsts kompensāciju cietušajiem"", likumprojektu "Grozījumi Bērnu tiesību aizsardzības likumā", likumprojektu "Grozījumi Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā", likumprojektu "Grozījumi Kriminālprocesa likumā", likumprojektu "Grozījums Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā", likumprojektu "Grozījumi Pornogrāfijas ierobežošanas likumā" un likumprojektu "Grozījumi Krimināllikumā" (likumprojektu pakete).

 
17.§
Likumprojekts "Grozījumi Krimināllikumā"

TA-1184 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījums likumā "Par valsts kompensāciju cietušajiem"", likumprojektu "Grozījumi Bērnu tiesību aizsardzības likumā", likumprojektu "Grozījumi Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā", likumprojektu "Grozījumi Kriminālprocesa likumā", likumprojektu "Grozījums Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā", likumprojektu "Grozījumi Pornogrāfijas ierobežošanas likumā" un likumprojektu "Grozījumi likumā "Par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem"".
3. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.
4. Lūgt Saeimu izskatīt likumprojektu vienlaikus arlikumprojektu "Grozījums likumā "Par valsts kompensāciju cietušajiem"", likumprojektu "Grozījumi Bērnu tiesību aizsardzības likumā", likumprojektu "Grozījumi Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā", likumprojektu "Grozījumi Kriminālprocesa likumā", likumprojektu "Grozījums Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā", likumprojektu "Grozījumi Pornogrāfijas ierobežošanas likumā" un likumprojektu "Grozījumi likumā "Par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem"" (likumprojektu pakete).
5. Iekšlietu ministrijai izstrādāt un iekšlietu ministram līdz 2013.gada 15.novembrim iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā nepieciešamos grozījumus Ministru kabineta 2008.gada 22.janvāra noteikumos Nr.32 „Prostitūcijas ierobežošanas noteikumi”.

 
18.§
Rīkojuma projekts "Grozījums darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājumā"

TA-1510 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
19.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par plānošanas reģionu teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem"

TA-1460 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
20.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā tiek aprēķināts un piešķirts valsts atbalsts bērniem no pusotra gada vecuma līdz obligātai bērna sagatavošanas pamatizglītības ieguves uzsākšanai, ja bērns saņem šo pakalpojumu privātā izglītības iestādē"

TA-1320 ____________________________________

(J.Butņicka, B.Bašķere, I.Viņķele, A.Pabriks, I.Circene, Vj.Dombrovskis, S.Bajāre, S.Liepiņa, I.Jaunzeme, V.Dombrovskis)

 

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai kopīgi ar Labklājības ministriju un Izglītības un zinātnes ministriju precizēt noteikumu projektu, nodrošinot tajā ietverto formulējumu vienveidīgu lietojumu, saskaņojot to ar projektā TA- 1680 minētajiem, un vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram iesniegt precizēto projektu Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
4. Labklājības ministrijai sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā Ministru kabineta rīkojuma projektu par apropriācijas pārdali 2013.gadā 3 190 773 latu apmērā no Labklājības ministrijas pamatbudžeta apakšprogrammas 05.67.00 "Valsts atbalsts pašvaldību pirmsskolas izglītības iestāžu rindu likvidēšanai" uz Izglītības un zinātnes ministrijas pamatbudžeta apakšprogrammām 01.05.00 "Dotācija privātajām mācību iestādēm" 3 174 226 latu apmērā, 06.08.00 "Nozares politikas veidošana un uzraudzība" - 6 929 latu apmērā, 07.00.00 "Informācijas tehnoloģiju attīstība un uzturēšana izglītībā, Microsoft līguma un projektu nodrošināšana" 9 618 latu apmērā, lai nodrošinātu valsts atbalstu bērniem no pusotra gada vecuma līdz obligātai bērna sagatavošanas pamatizglītības ieguves uzsākšanai.
5. Atbalstīt Labklājības ministrijas un Izglītības un zinātnes ministrijas bāzes izdevumu precizēšanu, veicot finansējuma pārdali 2014.gadā 9 595 333 latu apmērā no Labklājības ministrijas pamatbudžeta apakšprogrammas 05.67.00 "Valsts atbalsts pašvaldību pirmsskolas izglītības iestāžu rindu likvidēšanai" uz Izglītības un zinātnes ministrijas pamatbudžeta apakšprogrammu 01.05.00 "Dotācija privātajām mācību iestādēm" 9 574 546 latu apmērā, 06.08.00 "Nozares politikas veidošana un uzraudzība" – 20 787 latu apmērā un 2015.gadā 9 604 711 latu apmērā uz Izglītības un zinātnes ministrijas pamatbudžeta apakšprogrammu 01.05.00 "Dotācija privātajām mācību iestādēm" 9 583 924 latu apmērā, 06.08.00 "Nozares politikas veidošana un uzraudzība" – 20 787 latu apmērā, lai Izglītības un zinātnes ministrija nodrošinātu valsts atbalstu bērniem no pusotra gada vecuma līdz obligātai bērna sagatavošanas pamatizglītības ieguves uzsākšanai.
6. Labklājības ministrijai un Izglītības un zinātnes ministrijai atbilstoši šī protokollēmuma 5.punktam sagatavot un iesniegt Finanšu ministrijā precizējumus valsts pamatbudžeta bāzes izdevumos 2014.gadam un 2015.gadam, un Finanšu ministrijai precizēt Labklājības ministrijas un Izglītības un zinātnes ministrijas valsts pamatbudžeta bāzi 2014.gadam un 2015.gadam.

 
21.§
Noteikumu projekts "Prasības bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem un bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju reģistrēšanas kārtība"

TA-1680 ____________________________________

(J.Butņicka, B.Bašķere, I.Viņķele, A.Pabriks, I.Circene, Vj.Dombrovskis, S.Bajāre, S.Liepiņa, I.Jaunzeme, V.Dombrovskis)

 

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2. Labklājības ministrijai sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju precizēt noteikumu projektu, tai skaitā: saskaņot formulējumus un terminoloģiju ar projektu TA- 1320, samazināt 9.4.apakšpunktā minēto stundu skaitu, paredzēt attiecīgi pārskatīt un samērīgi vienkāršot izvirzāmās prasības, precizēt pārejas jautājumus, un labklājības ministrei iesniegt precizēto projektu Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
4. Labklājības ministrijai sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā Ministru kabineta rīkojuma projektu par apropriācijas pārdali no Labklājības ministrijas pamatbudžeta uz Izglītības un zinātnes ministrijas pamatbudžetu 18 168 latu apmērā, lai nodrošinātu Izglītības kvalitātes valsts dienesta reģistra izveidi un uzturēšanu 2013.gadā.
5. Atbalstīt finansējuma pārdali no Labklājības ministrijas valsts pamatbudžeta apakšprogrammas 05.67.00 "Valsts atbalsts pašvaldību pirmsskolas iestāžu rindu likvidēšanai" uz apakšprogrammu 22.01.00 "Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija un bērnu uzticības tālrunis" 2013.gadā 9 859 latu apmērā un Labklājības ministrijas pamatbudžeta bāzes izdevumu precizēšanu 2014. un 2015.gadā ik gadu 20 923 latu apmērā, lai Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija nodrošinātu pakalpojuma sniedzēju darbības uzraudzību un kontroli.
6. Atbalstīt Labklājības ministrijas un Izglītības un zinātnes ministrijas bāzes izdevumu precizēšanu, veicot finansējuma pārdali no Labklājības ministrijas pamatbudžeta apakšprogrammas 05.67.00 "Valsts atbalsts pašvaldību pirmsskolas iestāžu rindu likvidēšanai" uz Izglītības un zinātnes ministrijas pamatbudžetu 2014.gadā 40 144 latu apmērā un 2015.gadā 30 766 latu apmērā, lai Izglītības un zinātnes ministrija nodrošinātu Izglītības kvalitātes valsts dienesta reģistra izveidi un uzturēšanu 2014.gadā un 2015.gadā.
7. Labklājības ministrijai un Izglītības un zinātnes ministrijai atbilstoši šī protokollēmuma 6.punktam sagatavot un iesniegt Finanšu ministrijā precizējumus valsts pamatbudžeta bāzes izdevumos 2014.gadam un 2015.gadam, un Finanšu ministrijai precizēt Labklājības ministrijas un Izglītības un zinātnes ministrijas valsts pamatbudžeta bāzi 2014.gadam un 2015.gadam.
8. Jautājumu par papildu valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu Labklājības ministrijai un Izglītības un zinātnes ministrijai 2016.gadā un turpmākajos gados izskatīt Ministru kabinetā likumprojekta par valsts budžetu kārtējam gadam sagatavošanas un izskatīšanas procesā.
9. Veselības ministrijai sagatavot un līdz 2013.gada 1.augustam noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā tiesību aktu projektus par grozījumiem Ministru kabineta 2002.gada 27.decembra noteikumos Nr.596 „Higiēnas prasības izglītības iestādēm, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas” un Ministru kabineta 2001.gada 27.novembra noteikumos Nr.494 „Noteikumi par darbiem, kas saistīti ar iespējamu risku citu cilvēku veselības un kuros nodarbinātās personas tiek pakļautas obligātajām veselības pārbaudēm”.
10. Izglītības un zinātnes ministrijai sagatavot un līdz 2013.gada 1.augustam noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā tiesību aktu projektu par grozījumiem Ministru kabineta 2013. gada 23.aprīļa noteikumos Nr.25 „Izglītības kvalitātes valsts dienesta nolikums”.

 
22.§
Rīkojuma projekts "Par valsts akciju sabiedrībai "Latvijas Hipotēku un zemes banka" 2009.gadā izsniegto valsts galvojumu 71 miljona latu apmērā"

TA-1585 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
23.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 26.oktobra noteikumos Nr.893 "Iepirkumu uzraudzības biroja nolikums""

TA-1651 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
24.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā Latvijas Zvērinātu notāru padome ved Latvijā atsaukto pilnvarojumu reģistru un nākotnes pilnvarojumu reģistru un sniedz reģistros esošās ziņas"

TA-1679 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
25.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-1580 ____________________________________

(Ē.Kalnmeiers, Vj.Dombrovskis, V.Dombrovskis)

 

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Saskaņā ar Ministru kabineta kārtības ruļļa 193.punktu atzīmēt, ka izglītības un zinātnes ministram Vj.Dombrovskim ir atšķirīgs viedoklis izskatītajā jautājumā, un tas ir šāds:
"Ņemot vērā:
1. situāciju ar budžeta programmu "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem", kur Finanšu ministrija pastāvīgi norāda uz līdzekļu trūkumu;
2. situāciju ar:
2.1. mācību līdzekļu nodrošināšanu no 2013.gada 1.septembra un tam nepieciešamo finansējumu;
2.2. iztrūkumu pedagogu darba samaksas mērķdotācijām 2013. un turpmākajos gados;
3. attiecīgo Izglītības un zinātnes ministrijas informatīvo ziņojumu neiekļaušanu Ministru kabineta 16.07.2013. sēdes darba kārtībā formālu iemeslu dēļ,
atturos visos balsojumos par līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem", kamēr Ministru kabinets nesāks risināt jautājumu par mācību līdzekļiem un pedagogu atalgojumu.".

 
26.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-1582 ____________________________________

(Ē.Kalnmeiers, Vj.Dombrovskis, V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
27.§
Rīkojuma projekts "Par I. Spuri"

TA-1677 ____________________________________

(J.Bordāns, I.Spure, V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
28.§
Informatīvais ziņojums "Par risinājumiem teritorijas attīstības indeksa pilnveidošanai, kā arī turpmākai pielietošanai Eiropas Savienības fondu 2014.-2020.gadam plānošanas periodā"

TA-1319 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai sadarbībā ar Latvijas Pašvaldību savienību, Latvijas Lielo pilsētu asociāciju, Finanšu ministriju, Zemkopības ministriju, Pārresoru koordinācijas centru un Valsts reģionālās attīstības aģentūru turpināt darbu informatīvajā ziņojumā izklāstītā jaunā teritorijas attīstības indeksa izstrādāšanā.
3. Atbildīgajām institūcijām, gatavojoties Eiropas Savienības fondu 2014.-2020.gadam plānošanas perioda ieviešanai:
3.1. izvērtēt nepieciešamību teritorijas attīstības indeksu lietot individuālo projektu vērtēšanā;
3.2. izvērtēt nepieciešamību projektu vērtēšanas procesā vienāda novērtējuma gadījumā teritorijas attīstības indeksu lietot kā izšķirošo kritēriju;
3.3. teritoriālu nosacījumu izstrādē, ja tādi tiek plānoti, piemēram, projektu īstenošanas vietas ierobežojumu noteikšanā, izvērtēt iespējamību teritorijas attīstības indeksu lietot tikai kā vienu no kritērijiem.
4. Pamatojoties uz informatīvajā ziņojumā secināto, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, izstrādājot nākamajam Eiropas Savienības fondu plānošanas periodam (2014.-2020.gads) kritērijus un kārtību valsts budžeta dotācijas piešķiršanai pašvaldībām un plānošanas reģioniem Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda līdzfinansēto projektu īstenošanai, neizmantot teritorijas attīstības indeksu kā kritēriju valsts budžeta dotācijas piešķiršanai.
5. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai izstrādāt alternatīvu risinājumu valsts budžeta dotācijas piešķiršanai pašvaldībām un plānošanas reģioniem Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fondu līdzfinansēto projektu īstenošanai un līdz 2014.gada 1.jūlijam iesniegt Ministru kabinetā.

 
29.§
Likumprojekts "Grozījumi Reģionālās attīstības likumā"

TA-697 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs.
 
30.§
Informatīvais ziņojums "Par Līgatnes dabas takām"

TA-1586 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Jautājumu izskatīt Ministru kabineta 2013.gada 30.jūlija sēdē.
 
31.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par Dabas aizsardzības pārvaldes sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi"

TA-1588 ____________________________________

(I.Belasova, I.Stepanova, G.Kauliņš, V.Dombrovskis)

 

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai precizēt noteikumu projektu, norādot noapaļotas cenas Eiropas Savienības vienotajā valūtā, un iesniegt precizēto projektu Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 
32.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-1661 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
33.§
Informatīvais ziņojums "Par papildus finansējuma nepieciešamību asistenta pakalpojuma nodrošināšanai līdz 2013.gada beigām, kā arī papildus nepieciešamo finansējumu 2014.gadam un turpmākajiem gadiem"

TA-1615 ____________________________________

(I.Jaunzeme, I.Stepanova, I.Viņķele, Vj.Dombrovskis, S.Bajāre, V.Dombrovskis)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Labklājības ministrijai informēt Finanšu ministriju un Pārresoru koordinācijas centru par nepieciešamajiem precizējumiem jaunajai politikas iniciatīvai "Asistenta pakalpojuma nodrošināšana pašvaldībās" 2014., 2015. un 2016.gadam.
3. Jautājumu par papildu valsts budžeta finansējuma piešķiršanu Labklājības ministrijai, lai nodrošinātu asistenta pakalpojumu pašvaldībās, izskatīt Ministru kabinetā likumprojekta "Par valsts budžetu 2014.gadam" un likumprojekta "Par vidējā termiņa budžeta ietvaru 2014., 2015. un 2016.gadam" sagatavošanas un izskatīšanas procesā kopā ar visu ministriju un centrālo valsts iestāžu priekšlikumiem jaunajām politikas iniciatīvām un iesniegtajiem papildu finansējuma pieprasījumiem atbilstoši valsts budžeta finansiālajām iespējām.

 
34.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-1519 ____________________________________

(R.Kozlovskis, I.Stepanova, V.Dombrovskis)

 

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2. Iekšlietu ministrijai kopīgi ar Finanšu ministriju precizēt rīkojuma projektā paredzēto finanšu līdzekļu apmēru un avotu, un iekšlietu ministram iesniegt precizēto projektu Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 
35.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-1434 ____________________________________

(I.Anteina, J.Plūme, Vj.Dombrovskis, V.Dombrovskis)

 

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai kopīgi ar Finanšu ministriju precizēt rīkojuma projektā paredzēto finanšu līdzekļu apmēru, un vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram iesniegt precizēto projektu Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 
36.§
Rīkojuma projekts "Par Ogres upes daļas un zem tās esošās zemes nodošanu Ogres novada pašvaldības valdījumā"

TA-1436 ____________________________________

(E.Kāpostiņš, E.Bartkevičs, V.Dombrovskis)

 

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai sagatavot un vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta 2013.gada 30.jūlija sēdē informatīvo ziņojumu par plūdu risku novēršanas būves projekta Carnikavas novadā īstenošanas gaitu un informatīvo ziņojumu par applūstošajās teritorijās esošo privātīpašumu atsavināšanas iespējām.

 
37.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-1613 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
38.§
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2013.gada 18.–19.jūlija neformālajā sanāksmē izskatāmajiem Tieslietu ministrijas kompetencē esošajiem jautājumiem

TA-1717 ____________________________________

(A.Skrjabina, V.Dombrovskis)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Tieslietu ministram J.Bordānam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2013.gada 18.–19.jūlija neformālajā sanāksmē Tieslietu ministrijas kompetencē esošajos jautājumos.

 
39.§
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2013.gada 18.–19.jūlija neformālajā sanāksmē izskatāmajiem Iekšlietu ministrijas kompetencē esošajiem jautājumiem

TA-1712 ____________________________________

(I.Pētersone- Godmane, V.Dombrovskis)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Iekšlietu ministram R.Kozlovskim pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2013.gada 18.-19.jūlija neformālajā sanāksmē Iekšlietu ministrijas kompetencē esošajos jautājumos.

 
40.§
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Konkurētspējas ministru padomes 2013.gada 22.-23.jūlija neformālajā sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem

TA-1726 ____________________________________

(J.Pūce, V.Dombrovskis)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Ekonomikas ministram D.Pavļutam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Konkurētspējas ministru padomes 2013.gada 22.-23.jūlija neformālajā sanāksmē.

 
41.§
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Konkurētspējas ministru padomes (Pētniecība) 2013.gada 23.–24.jūlija neformālajā sanāksmē paredzēto diskusiju

TA-1730 ____________________________________

(A.Plāte, V.Dombrovskis)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Izglītības un zinātnes ministram Vj.Dombrovskim pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Konkurētspējas ministru padomes (Pētniecība) 2013.gada 23.–24.jūlija neformālajā sanāksmē.

 
42.§
Latvijas Republikas nostājas projekts "Uz Eiropas Komisijas 2013.gada 28.maija formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2013/0238"

TA-1653-IP ____________________________________

(S.Mertena, V.Dombrovskis)

 

1. Apstiprināt Tieslietu ministrijas iesniegto nostājas projektu uz Eiropas Komisijas 2013.gada 28.maija formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2013/0238.
2. Valsts kancelejai nostājas elektronisko versiju nosūtīt Tieslietu ministrijai.
3. Tieslietu ministrijai, izmantojot Eiropas Komisijas izveidoto un uzturēto notifikāciju sistēmu pārkāpuma procedūru lietās, nostāju nosūtīt Eiropas Komisijai.

 
43.§
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Par tematiskajiem mērķiem un ieguldījumu prioritātēm Latvijas un Lietuvas pārrobežu sadarbības programmā 2014.-2020.gadam"

TA-1663 ____________________________________

(D.Grūberte, V.Dombrovskis)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr.2 "Par tematiskajiem mērķiem un ieguldījumu prioritātēm Latvijas un Lietuvas pārrobežu sadarbības programmā 2014.-2020.gadam".

 
44.§
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Eiropas Savienības Ārlietu padomes 2013.gada 22.jūlija sanāksmei

TA-1676 ____________________________________

(A.Pildegovičs, V.Dombrovskis)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr.2 "Lielo ezeru reģions".
3. Pieņemt zināšanai sagatavoto informatīvo ziņojumu par citiem Eiropas Savienības Ārlietu padomē izskatāmajiem jautājumiem.
4. Ārlietu ministram E.Rinkēvičam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Ārlietu padomes 2013.gada 22.jūlija sanāksmē.

 
45.§
Viedokļa projekts Augstākai tiesai lietā Nr.A420617210

TA-1220 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Apstiprināt iesniegto Ministru kabineta viedokļa projektu Augstākai tiesai lietā Nr.A420617210.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt viedokli Augstākai tiesai.
 
46.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-1686-IP ____________________________________

 

 

Ierobežotas pieejamības informācija
 
47.§
Rīkojuma projekts "Par akciju sabiedrības "Grindeks" atbalstāmo investīciju projekta pieteikumu"

TA-1630 ____________________________________

(J.Pūce, V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
48.§
Informatīvais ziņojums "Par akciju sabiedrības "Citadele banka" un akciju sabiedrības "Reverta" pārvaldību un pārdošanu"

TA-1692-DV __________________________________

 

 

Dienesta vajadzībām
 

Sēdi slēdz plkst. 15.20


Ministru prezidenta vietā -
zemkopības ministre L.Straujuma

Valsts kancelejas direktore
E.Dreimane

Deklasificēts saskaņā ar Ekonomikas ministrijas 2015.gada 27.aprīļa vēstuli (izņemot 15.2. un 15.3.punktu)

Rīgā

Nr.40

2013. gada 16.jūlijā

48.§

 Par akciju sabiedrības „Citadele banka” un akciju sabiedrības „Reverta” pārvaldību un pārdošanu 

 TA-1692-DV______________________________________________________

(J.Pūce, K.Lore, A.Pabriks, V.Loginovs, L.Kļaviņa, S.Bajāre, J.Bordāns, J.Spridzāns,  V.Dombrovskis)

 1. (DV) Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.

2. (DV) Pieņemt zināšanai informatīvā ziņojuma II sadaļā sniegto informāciju par neformālajām sarunām ar Eiropas Komisiju, izpildot Ministru kabineta 2012.gada 6.novembra sēdē doto uzdevumu (prot.Nr.62 41.§ 4.punkts).

3. (DV) Ņemot vērā informatīvā ziņojuma II sadaļā sniegto informāciju, atzīt, ka Ministru kabineta 2012.gada 6.novembra sēdē (prot.Nr.62 41.§ 5.punkts) dotais uzdevums finanšu ministram iesniegt Ekonomikas ministrijā informāciju par sarunu gaitu ar Eiropas Komisiju nav aktuāls.

4. (DV) Ņemot vērā informatīvā ziņojuma II sadaļā minēto, Ekonomikas ministrijai sadarbībā ar valsts akciju sabiedrību „Privatizācijas aģentūra”, akciju sabiedrību „Citadele banka” un Finanšu ministriju vest sarunas ar Eiropas Komisiju par:

4.1. (DV) akciju sabiedrības „Citadele banka” privātā kapitāla pārvaldīšanas biznesa atsavināšanas termiņa pagarināšanu līdz 2014.gada 30.septembrim;

4.2. (DV) akciju sabiedrības „Citadele banka” akciju pārdošanu kopumā līdz 2014.gada 30.septembrim;

4.3. (DV) atsavināšanas uzticības personas (Divestiture Trustee) darbības termiņu no 2014.gada 30.septembra līdz 2015.gada 30.jūnijam, kā arī, lai būtu iespējams par atsavināšanas uzticības personu (Divestiture Trustee) apstiprināt finanšu konsultantu, kas nodarbosies ar akciju sabiedrības „Citadele banka” pārdošanu;

4.4. (DV) akciju sabiedrības „Citadele banka” privātā kapitāla pārvaldīšanas biznesa darbības nodalīšanas (hold separate) saistību izbeigšanu;

4.5. (DV) akciju sabiedrības „Citadele banka” darbības izbeigšanas procesa uzsākšanu 2015.gada 1.jūlijā, ja akciju sabiedrības „Citadele banka” pārdošanas process beidzas bez rezultāta līdz 2015.gada 30.jūnijam;

4.6. (DV) iespēju veikt akciju sabiedrības „Citadele banka” akciju pārdošanu vairākos posmos.

5. (DV) Ekonomikas ministram līdz 2013.gada 30.jūlijam iesniegt Ministru kabinetā informāciju par sarunu gaitu ar Eiropas Komisiju.

6. (DV) Finanšu ministram līdz 2013.gada 17.septembrim iesniegt Ministru kabinetā informāciju par sarunu gaitu ar Eiropas Komisiju.

7. (DV) Ņemot vērā informatīvā ziņojuma III sadaļā sniegto informāciju, atsākt akciju sabiedrības „Citadele banka” pārdošanas procesu.

8. (DV) Ekonomikas ministram līdz 2013.gada 29.novembrim iesniegt Ministru kabinetā valsts akciju sabiedrības „Privatizācijas aģentūra” sadarbībā ar jauno akciju sabiedrības „Citadele banka” pārdošanas finanšu konsultantu sagatavoto ieteicamo akciju sabiedrības „Citadele banka” pārdošanas stratēģiju.

9. (DV) Ekonomikas ministram līdz 2014.gada 7.februārim iesniegt Ministru kabinetā valsts akciju sabiedrības „Privatizācijas aģentūra” sadarbībā ar jauno akciju sabiedrības „Citadele banka” pārdošanas finanšu konsultantu sagatavoto izvērtējumu par akciju sabiedrības „Citadele banka” pārdošanas stratēģijas īstenošanas gaitu un priekšlikumus par optimālu akciju sabiedrības „Citadele banka” pārdošanas modeli, ņemot vērā saņemtos nesaistošos piedāvājumus akciju sabiedrības „Citadele banka” pirkšanai un mārketinga aktivitāšu rezultātus attiecībā uz institucionālajiem investoriem.

10. (DV) Ņemot vērā informatīvā ziņojuma III sadaļā sniegto informāciju par Ministru kabineta 2010.gada 30.novembra sēdes lēmumā (prot. Nr.69 80.§ 10.punkts) dotā uzdevuma izpildes gaitu, pagarināt tā izpildes termiņu līdz 2014.gada 7.februārim.

11. (DV) Ekonomikas ministrijai (valsts akciju sabiedrībai „Privatizācijas aģentūra”) regulāri informēt Eiropas Komisiju par akciju sabiedrības „Citadele banka” pārdošanas gaitu.

12. (DV) Atzīt, ka Publisko iepirkumu likuma piemērošana, veicot akciju sabiedrības „Citadele banka” pārdošanas finanšu konsultanta un juridiskā konsultanta pakalpojumu iepirkumu, varētu radīt kaitējumu būtisku valsts interešu aizsardzībai saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 3.panta trešās daļas 2.punktu.

13. (DV) Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 3.panta trešās daļas 2.punktu nepiemērot Publisko iepirkumu likumu akciju sabiedrības „Citadele banka” pārdošanas finanšu konsultanta un juridiskā konsultanta pakalpojuma iegādei.

14. (DV) Ekonomikas ministrijai nodrošināt, ka valsts akciju sabiedrība „Privatizācijas aģentūra” veic jauna finanšu konsultanta un juridiskā konsultanta atlasi akciju sabiedrības „Citadele banka” pārdošanai atbilstoši informatīvā ziņojuma IV sadaļā noteiktajai kārtībai.

15. (DV) Ekonomikas ministrijai precizēt informatīvo ziņojumu attiecībā uz konsultantu atlases kritērijiem:

15.1. (DV) attiecībā uz finanšu konsultantu paplašināt pieredzes ilgumu uz 5 gadiem, ņemot vērā, ka 2 gadu laikā nav noticis pietiekams skaits apjomīgu darījumu, tādējādi nodrošinot pietiekami plašu kandidātu loku, no kura izvēlēties piemērotāko konsultantu;

15.2. DV TEKSTS

15.3. DV TEKSTS

16. (DV) Ekonomikas ministram līdz 2013.gada 17.septembrim iesniegt Ministru kabinetā valsts akciju sabiedrības „Privatizācijas aģentūra” sagatavotu informatīvo ziņojumu par akciju sabiedrības „Citadele banka” pārdošanas finanšu konsultanta un juridiskā konsultanta atlases gaitu un priekšlikumus līguma noslēgšanai ar jaunu finanšu konsultantu un juridisko konsultantu akciju sabiedrības „Citadele banka” pārdošanai.

17. (DV) Ekonomikas ministrijai (valsts akciju sabiedrībai „Privatizācijas aģentūra”) veikt jauna konsultanta atlasi tirgus situācijas izpētei un rekomendācijas sniegšanai, vai ir optimāls akciju sabiedrības „Reverta” pārdošanas uzsākšanas brīdis un vai ir pamats starptautiskā finanšu konsultanta „Nomura International plc” ieteiktās pārdošanas stratēģijas „Kombinēts risinājums” pārskatīšanai saskaņā ar informatīvā ziņojuma V sadaļā noteikto.

18. (DV) Ekonomikas ministram līdz 2013.gada 31.oktobrim vienlaikus ar izvērtējumu par akciju sabiedrības „Reverta” aktīvu kopumā pārdošanas uzsākšanas pamatojumu atbilstoši Ministru kabineta 2012.gada 4.decembra sēdē dotajam uzdevumam (prot.Nr.68 60.§ 4.punkts) iesniegt Ministru kabinetā priekšlikumus par nepieciešamību piesaistīt jaunu akciju sabiedrības „Reverta” pārdošanas konsultantu.

 Ministru prezidenta vietā-

labklājības ministre I.Viņķele

 Valsts kancelejas direktore E.Dreimane

 

 

Skatīt darba kārtību