Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 42

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.42

2013.gada 6.augustā

 

Sēdi vada

Ministru prezidents

 -

 V.Dombrovskis

 

Piedalās:

Ārlietu ministrs

-

E.Rinkēvičs

Ekonomikas ministrs

-

D.Pavļuts

Finanšu ministrs

-

A.Vilks

Iekšlietu ministrs

-

R.Kozlovskis

Izglītības un zinātnes ministrs

-

Vj.Dombrovskis

Kultūras ministre

-

Ž.Jaunzeme-Grende

Labklājības ministre

-

I.Viņķele

Satiksmes ministrs

-

A.Matīss

Tieslietu ministrs

-

J.Bordāns

Veselības ministre

-

I.Circene

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

E.Sprūdžs

Zemkopības ministre

-

L.Straujuma

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Ģenerālprokurors

-

Ē.Kalnmeiers

Valsts kontroles pārstāve

-

L.karlsone

Valsts kancelejas direktore 

-

E.Dreimane

Valsts kancelejas direktora vietniece tiesību aktu lietās, Juridiskā departamenta vadītāja

 

-

I.Gailīte

 

Protokolē

Dokumentu pārvaldības departamenta konsultante

 

Sēdi sāk plkst.12.00

-

L.Peinberga

1.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 14.oktobra noteikumos Nr.574 "Licencētās amatierzvejas – makšķerēšanas – kārtība""

TA-1800 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
2.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2004.gada 1.jūnija noteikumos Nr.508 "Kuģu kontroles, pārbaudes un aizturēšanas kārtība Latvijas ūdeņos""

TA-1808 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
3.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 21.maija noteikumos Nr.255 "Kārtība, kādā reģistrējamas, novērtējamas, izmantojamas un izpērkamas diplomātiskās dāvanas un dāvanas, kas pieņemtas, pildot valsts amatpersonas pienākumus, un kas ir valsts vai pašvaldības institūcijas īpašums""

TA-1753 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
4.§
Noteikumu projekts "Latvijas Kara muzeja maksas pakalpojumu cenrādis"

TA-1879 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
5.§
Rīkojuma projekts "Par iemaksu starptautiskajā organizācijā "Ženēvas Drošības politikas centrs""

TA-1791 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
6.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumos Nr.1486 "Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti""

TA-1650 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
7.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 17.augusta noteikumos Nr.776 "Mēneša pārskatu sagatavošanas un iesniegšanas kārtība""

TA-1647 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
8.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 11.marta noteikumos Nr.107 "Noteikumi par valsts fondēto pensiju shēmas darbības pārskatu""

TA-1598 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
9.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 10.aprīļa noteikumos Nr.237 "Skaidrā naudā veikto darījumu deklarēšanas noteikumi""

TA-1713 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
10.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 25.septembra noteikumos Nr.643 "Kārtība, kādā ministrijas un centrālās valsts iestādes, kā arī pašvaldības apkopo kapitālsabiedrību finanšu pārskatus un finanšu informāciju""

TA-1648 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
11.§
Instrukcijas projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 2.oktobra instrukcijā Nr.12 "Dienesta vieglo automobiļu iegādes un nomas kārtība""

TA-1548 ____________________________________

(S.Bajāre, V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto instrukcijas projektu.
Valsts kancelejai sagatavot instrukcijas projektu parakstīšanai.
 
12.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 31.oktobra noteikumos Nr.884 "Kārtība, kādā tiek veikta informācijas apmaiņa tiešo nodokļu jomā ar Eiropas Savienības dalībvalstīm un valstīm, ar kurām ir noslēgti starptautiskie līgumi par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu""

TA-1696 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
13.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 2.maija noteikumos Nr.282 "Nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu lietošanas kārtība""

TA-1751 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
14.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 21.jūnija noteikumos Nr.568 "Noteikumi par Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm mēnešalgu un speciālajām piemaksām""

TA-1375 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
15.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 21.jūnija noteikumos Nr.545 "Noteikumi par algas pabalsta, kompensācijas ceļa izdevumiem un ar uzturēšanos ārvalstī saistīto izdevumu apmēru un šo izdevumu segšanas kārtību Iekšlietu ministrijas sistēmas iestādes amatpersonai ar speciālo dienesta pakāpi, kura apsargā Latvijas Republikas diplomātisko vai konsulāro pārstāvniecību""

TA-1370 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
16.§
Noteikumu projekts "Iekšlietu ministrijas sniegto maksas pakalpojumu cenrādis"

TA-1366 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
17.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 5.oktobra noteikumos Nr.945 "Noteikumi par Iekšlietu ministrijas veselības un sporta centra sniegto maksas pakalpojumu cenrādi""

TA-1378 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
18.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 28.jūnija noteikumos Nr.502 "Kārtība, kādā izsniedzamas speciālās atļaujas (licences) un Valsts policijas atļaujas komercdarbībai ar uguņošanas ierīcēm un skatuves pirotehniskajiem izstrādājumiem un maksājama valsts nodeva""

TA-1541 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
19.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumos Nr.1000 "Speciālo atļauju (licenču) izsniegšanas kārtība komercdarbībai ar sprāgstvielām un spridzināšanas ietaisēm un valsts nodevas apmērs un maksāšanas kārtība""

TA-1542 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
20.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 12.janvāra noteikumos Nr.24 "Noteikumi par uztura, higiēnas un pirmās nepieciešamības preču iegādes izdevumu apmēru patvēruma meklētājam un šo izdevumu segšanas kārtību""

TA-1543 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
21.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 12.janvāra noteikumos Nr.23 "Noteikumi par pabalstu bēglim un personai, kurai piešķirts alternatīvais statuss""

TA-1390 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
22.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 23.augusta noteikumos Nr.378 "Darbā nodarītā kaitējuma atlīdzības aprēķināšanas, finansēšanas un izmaksas kārtība""

TA-1514 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
23.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 4.janvāra noteikumos Nr.13 "Noteikumi par komercķīlas reģistrācijas valsts nodevu""

TA-1764 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
24.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 23.janvāra noteikumos Nr.77 "Noteikumi par valsts nodevu par ierakstu izdarīšanu politisko partiju reģistrā""

TA-1765 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
25.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 7.aprīļa noteikumos Nr.307 "Noteikumi par valsts nodevu ieraksta izdarīšanai reliģisko organizāciju un to iestāžu reģistrā""

TA-1769 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
26.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 13.jūlija noteikumos Nr.596 "Noteikumi par valsts nodevu ierakstu izdarīšanai Eiropas ekonomisko interešu grupu reģistrā""

TA-1771 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
27.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 8.novembra noteikumos Nr.849 "Noteikumi par arodbiedrību reģistrācijas valsts nodevas apmēru, tās samaksas kārtību un atvieglojumiem""

TA-1772 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
28.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 11.augusta noteikumos Nr.894 "Noteikumi par ārvalstu komersantu un organizāciju pārstāvniecību un pārstāvju reģistrācijas valsts nodevu""

TA-1773 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
29.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 6.oktobra noteikumos Nr.1128 "Noteikumi par valsts nodevu par informācijas sniegšanu no Uzņēmumu reģistra reģistriem""

TA-1777 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
30.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 27.oktobra noteikumos Nr.1231 "Noteikumi par laulāto mantisko attiecību reģistrācijas valsts nodevu""

TA-1778 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
31.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 15.aprīļa noteikumos Nr.308 "Noteikumi par valsts nodevu ieraksta izdarīšanai biedrību un nodibinājumu reģistrā""

TA-1770 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
32.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 15.aprīļa noteikumos Nr.266 "Noteikumi par kārtību, kādā brīvprātīgais probācijas darbinieks par līdzdarbības līgumā noteikto uzdevumu izpildi saņem atlīdzību un atlīdzības apmēru""

TA-1522 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
33.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2007.gada 4.decembra noteikumos Nr.825 "Kārtība, kādā Valsts probācijas dienests organizē un vada izlīgumu ar starpnieka palīdzību""

TA-1625 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
34.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 11.augusta noteikumos Nr.890 "Kārtība, kādā piešķir valsts budžeta līdzekļus Eiropas Savienības struktūrfondu 3.mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" programmu un Eiropas Kaimiņattiecību un partnerības instrumenta programmu finansējuma saņēmējiem no Latvijas Republikas""

TA-1823 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
35.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumos Nr.1294 "Kārtība, kādā atbrīvo no dabas resursu nodokļa samaksas par videi kaitīgām precēm""

TA-1669 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
36.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 16.novembra noteikumos Nr.1060 "Daugavas hidroelektrostaciju ūdenskrātuvju krastu nostiprināšanas darbu un Rīgas hidroelektrostacijas ūdenskrātuves inženieraizsardzības būvju ekspluatācijas izdevumu finansēšanas kārtība""

TA-1664 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
37.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 2.maija noteikumos Nr.295 "Noteikumi par rūpniecisko zveju iekšējos ūdeņos""

TA-1744, TA-1804 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
38.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 27.jūlija noteikumos Nr.682 "Noteikumi par speciālajām atļaujām (licencēm) augu aizsardzības līdzekļu izplatīšanai""

TA-1561 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
39.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 28.decembra noteikumos Nr.1070 "Kārtība, kādā persona sedz izdevumus par maksas pakalpojumiem augu aizsardzības jomā, fitosanitāro pasākumu piespiedu veikšanu un fitosanitāro robežkontroli""

TA-1564 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
40.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 24.februāra noteikumos Nr.178 "Kārtība, kādā piešķir kompensāciju par fitosanitāro pasākumu izpildi""

TA-1562 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
41.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 20.februāra noteikumos Nr.139 "Noteikumi par valsts nodevas likmēm un to maksāšanas kārtību par augu aizsardzības līdzekļu reģistra, fitosanitārajai kontrolei pakļauto augu un augu produktu apritē iesaistīto personu reģistra un koka iepakojuma marķētāju reģistra kārtošanu""

TA-1568 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
42.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 1.novembra noteikumos Nr.841 "Kārtība, kādā tiek vākta un apkopota informācija par lauksaimniecības produktu cenām un tirdzniecības apjomiem noteiktā pārskata periodā""

TA-1616 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
43.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 4.novembra noteikumos Nr.921 "Noteikumi par augļu un dārzeņu ražotāju grupu atzīšanu, to darbības nosacījumiem un kontroli, kā arī kārtību, kādā piešķir, administrē un uzrauga valsts un Eiropas Savienības atbalstu augļu un dārzeņu ražotāju grupām""

TA-1635 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
44.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 3.augusta noteikumos Nr.737 "Kārtība, kādā piešķir, administrē un uzrauga valsts un Eiropas Savienības atbalstu augļu un dārzeņu piegādei skolēniem vispārējās izglītības iestādēs""

TA-1639 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
45.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 21.decembra noteikumos Nr.1130 "Noteikumi par dabīgā minerālūdens un avota ūdens obligātajām nekaitīguma un marķējuma prasībām un kārtību, kādā izsniedz atļaujas dabīgā minerālūdens izplatīšanai un sedz izsniegšanas izmaksas""

TA-1851 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
46.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 21.decembra noteikumos Nr.1147 "Noteikumi par valsts nodevu par savvaļas sugu dzīvnieku turēšanas vietas reģistrāciju""

TA-1711 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
47.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 6.novembra noteikumos Nr.742 "Noteikumi par valsts nodevu par atļaujas izsniegšanu transportlīdzeklim dzīvnieku pārvadāšanai""

TA-1742 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
48.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 28.augusta noteikumos Nr.588 "Noteikumi par valsts nodevu par tāda suņa reģistrāciju, kurš apmācīts uzbrukt cilvēkam""

TA-1746 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
49.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 26.maija noteikumos Nr.482 "Noteikumi par valsts nodevu par dzīvnieku barības apritē iesaistītā uzņēmuma reģistrāciju""

TA-1739 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
50.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 21.decembra noteikumos Nr.1145 "Noteikumi par uztura bagātinātāju reģistrācijas valsts nodevu"

TA-1738 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
51.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 12.oktobra noteikumos Nr.962 "Noteikumi par valsts nodevu par zīdaiņiem paredzēto mākslīgo maisījumu reģistrāciju""

TA-1722 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
52.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 16.novembra noteikumos Nr.1053 "Noteikumi par īpašām prasībām diētiskajai pārtikai, kārtību, kādā reģistrē diētisko pārtiku, un valsts nodevu par diētiskās pārtikas reģistrāciju""

TA-1740 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
53.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 19.jūnija noteikumos Nr.409 "Kārtība, kādā nosaka maksu par medību tiesību izmantošanu valstij piekrītošās vai piederošās medību platībās""

TA-1575 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
54.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 26.maija noteikumos Nr.371 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu zivsaimniecības attīstībai atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā pasākumam "Investīcijas zvejas ostās un zivju izkraušanas vietās"""

TA-1704 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
55.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2004.gada 2.marta noteikumos Nr.109 "Noteikumi par valsts nodevu par mednieka apliecības, mednieka sezonas kartes un medību atļaujas izsniegšanu, par atļaujas izsniegšanu ārvalstu medniekam medīt Latvijas teritorijā un atļaujas izsniegšanu izvest medību trofejas no Latvijas, kā arī medību trofeju izvešanas kārtību""

TA-1572 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
56.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras sniegto maksas pakalpojumu cenrādi un tā piemērošanas kārtību"

TA-2040 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
57.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 26.februāra noteikumos Nr.111""Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas "Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm" īstenošanas kārtība""

TA-2056 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
58.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 16.aprīļa noteikumos Nr.207 "Kārtība, kādā pašvaldībām piešķir mērķdotācijas investīcijām, kā arī to izlietošanas un uzraudzības kārtība""

TA-2065 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
59.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 13.aprīļa noteikumos Nr.357 "Kārtība, kādā iestādes sadarbojoties sniedz informāciju elektroniskā veidā, kā arī nodrošina un apliecina šādas informācijas patiesumu""

TA-1894 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
60.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par profesionālā dienesta karavīru un zemessargu veselības aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanas nosacījumiem, apmaksājamo pakalpojumu veidiem un izdevumu apmaksas kārtību"

TA-785 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
61.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 21.jūnija noteikumos Nr.565 "Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku sociālajām garantijām""

TA-815 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Finanšu ministrijai līdz 2013.gada 1.septembrim sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā likumprojektu par grozījumiem Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā, izslēdzot 19.panta piekto daļu.

 
62.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 11.marta rīkojumā Nr.177 "Par nekustamo īpašumu Rīgā, Miera ielā 58 un Lubānas ielā 80, saglabāšanu valsts īpašumā""

TA-1480 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
63.§
Likumprojekts "Par Latvijas Lauksaimniecības universitātes Satversmes grozījumiem"

TA-1318 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir izglītības un zinātnes ministrs.
 
64.§
Likumprojekts "Par Vidzemes Augstskolas Satversmes grozījumiem"

TA-1425 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir izglītības un zinātnes ministrs.
 
65.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu, pamatizglītības mācību priekšmetu standartiem un pamatizglītības programmu paraugiem"

TA-648 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Ņemot vērā Valdības rīcības plānā noteikto, Izglītības un zinātnes ministrijai:
2.1. līdz 2014.gada 1.jūnijam izstrādāt kompetenču pieejā veidotu Ministru kabineta noteikumu projektu par pamatizglītības standartu un tam atbilstošiem izglītības programmu paraugiem, kurā noteikts pamatkompetencēs balstīts apgūstamais izglītības jomu saturs, ietverot apgūstamos mācību priekšmetus un akcentējot daudzveidīgu domāšanu, tai skaitā finanšu pratības un ekonomikas jautājumos; aktīva un veselīga dzīvesveida veicināšanu, tai skaitā pārskatot esošā mācību priekšmeta "Sports" standarta un valsts pārbaudījumu satura prasības un stiprinot skolēnu individuālos sasniegumus; informācijas tehnoloģiju kompetences, saziņas un sadarbības prasmes; pašizziņu, pašiniciatīvu (uzņēmīgumu) un jaunradi, daudzpusīgu kultūras pieredzi; mūsdienīgu mājturības un tehnoloģiju prasmju apguvi, sociālo un pilsonisko prasmju attīstību; agrākas svešvalodu apguves uzsākšanu; un nodrošināt noteikumu projekta izstrādes procesā sadarbību ar sociālajiem partneriem un nevalstiskajām organizācijām;
2.2. iekļaut 2014.gada 15.martā iesniedzamajā kārtējā informatīvajā ziņojumā Ministru kabineta 2012.gada 3.jūlija sēdes prot. Nr.37 28.§ 2.punkts) sadaļu par veiktajiem un perspektīvā plānotajiem uzdevumiem vispārējās izglītības pieejamības un kvalitātes nodrošināšanā.

 
66.§
Rīkojuma projekts "Par profesionālās izglītības kompetences centra statusa piešķiršanu valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Rīgas pārtikas ražotāju vidusskola""

TA-1674 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
67.§
Par Ministru kabineta 2012.gada 19.jūnija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.34 7.§) "Noteikumu projekts "Valsts atbalsta nodrošināšanas kārtība dalībai starptautiskās sadarbības programmās pētniecības un tehnoloģiju jomās"" 2.punktā dotā uzdevuma izpildi

TA-1596 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Ņemot vērā iesniegto informāciju par Ministru kabineta 2012.gada 19.jūnija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.37 7.§) "Noteikumu projekts "Valsts atbalsta nodrošināšanas kārtība dalībai starptautiskās sadarbības programmās pētniecības un tehnoloģiju jomās"" 2.punktā dotā uzdevuma izpildi, pagarināt tā izpildes termiņu līdz 2013.gada 29.oktobrim.

 
68.§
Rīkojuma projekts "Par pamatbudžeta apropriācijas pārdali starp Labklājības ministriju un Izglītības un zinātnes ministriju 2013.gadā"

TA-2020 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
69.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par dzimtsarakstu nodaļas vadītāja amata zīmi"

TA-1489 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
70.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 5.februāra noteikumos Nr.80 "Personas datu aizsardzības speciālista apmācību kārtība""

TA-763 ____________________________________

(L.Medina, D.Pavļuts, J.Bordāns, V.Dombrovskis)

 

1. Iesniegto noteikumu projektu noraidīt, un Valsts kancelejai izbeigt tā kontroli.
2. Tieslietu ministrijai, gatavojot jaunu noteikumu projektu par grozījumiem Ministru kabineta 2008.gada 5.februāra noteikumos Nr.80 "Personas datu aizsardzības speciālista apmācību kārtība"", izvērtēt ar regulējamo jomu saistītos riskus, nodrošināt, lai netiktu palielināts administratīvais slogs, izzināt mazo un vidējo uzņēmēju nevalstisko organizāciju viedokli par projektu un noteiktā kārtībā iesniegt projektu izskatīšanai Ministru kabinetā.
3. Pieņemt zināšanai, ka tieslietu ministrs J.Bordāns neatbalsta iesniegtā noteikumu projekta noraidīšanu.

 
71.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 4.oktobra noteikumos Nr.754 "Noteikumi par kriminālprocesuālo izdevumu atlīdzināšanas kārtību un apmēru""

TA-1528 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
72.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 15.marta noteikumos Nr.192 "Kārtība, kādā izsniedz atļaujas (licences) zvejai īpašos nolūkos un zinātniskās izpētes nolūkos""

TA-1805 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
73.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 7.jūlija noteikumos Nr.746 "Lauksaimniecības un lauku attīstības kredītu garantēšanas kārtība""

TA-1484 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
74.§
Likumprojekts "Grozījumi Valsts civildienesta likumā"

TA-1775 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir Ministru prezidents.

 
75.§
Noteikumu projekts "Ģeodēziskā tīkla klasifikators"

TA-2039 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
76.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru""

TA-1885 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Jautājumu par nepieciešamā papildu finansējuma piešķiršanu 2014.gadā 84 873 latu apmērā un 2015.gadā un turpmākajos gados 17 923 latu apmērā vienota publisko personu un iestāžu saraksta izveidei un uzturēšanai izskatīt Ministru kabinetā likumprojekta "Par valsts budžetu 2014.gadam" un likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2014., 2015. un 2016.gadam" sagatavošanas procesā kopā ar visu ministriju priekšlikumiem jaunajām politikas iniciatīvām.
3. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Valsts pārvaldes iekārtas likumā" un likumprojektu "Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām"".
4. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.
5. Lūgt Saeimu izskatīt likumprojektu vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Valsts pārvaldes iekārtas likumā" un likumprojektu "Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām"" (likumprojektu pakete).

 
77.§
Likumprojekts "Grozījumi Valsts pārvaldes iekārtas likumā"

TA-1901 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi likumā "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru"" un likumprojektu "Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām"".
3. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.
4. Lūgt Saeimu izskatīt likumprojektu vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi likumā "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru"" un likumprojektu "Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām"" (likumprojektu pakete).

 
78.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām""

TA-1440 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi likumā "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru"" un likumprojektu "Grozījumi Valsts pārvaldes iekārtas likumā".
3. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
4. Lūgt Saeimu izskatīt likumprojektu vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi likumā "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru"" un likumprojektu "Grozījumi Valsts pārvaldes iekārtas likumā" (likumprojektu pakete).

 
79.§
Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā"

TA-2113 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā valsts budžeta 2014.gadam likumprojektu paketē.
3. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.
4. Atbalstīt Tieslietu ministrijas priekšlikumu paredzēt iekasējamo naudas sodu prognozi par administratīvajiem pārkāpumiem, ko uzliek Maksātnespējas administrācija, maksātnespējas procesa ietvaros, 2014.gadā par 21 875 latiem, 2015.gadā par 43 125 latiem, 2016. un turpmākajos gados par 54 375 latiem. Attiecīgi paredzēt Tieslietu ministrijai papildu izdevumus no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem 2014.gadā 21 730 latu apmērā, 2015.gadā 36 664 latu apmērā, 2016. un turpmākajos gados 52 948 latu apmērā, lai maksātnespējas procesa ietvaros nodrošinātu administratīvo pārkāpumu lietu izskatīšanu un administratīvo sodu piemērošanu maksātnespējas jomā.

 
80.§
Likumprojekts "Grozījumi Darba likumā"

TA-952 ____________________________________

(I.Viņķele, V.Dombrovskis)

 

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir labklājības ministrs.
 
81.§
Informatīvais ziņojums "Par akcīzes preču (cigarešu) uzraudzības un izsekošanas Track&Trace principa ieviešanu Latvijā"

TA-1599 ____________________________________

(J.Mukāns, I.Olafsone, V.Dombrovskis)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Finanšu ministrijai līdz 2013.gada 30.augustam sagatavot un nosūtīt Eiropas Komisijai informācijas pieprasījumu attiecībā uz Eiropas Komisijas plānotajām darbībām un iespējamiem norādījumiem Eiropas Savienības dalībvalstīm vienotu pasākumu veikšanai saistībā ar Izsekojamības principa ieviešanu, un tālāko rīcību nodrošināt atbilstoši saņemtajiem norādījumiem.
3. Pēc atbildes saņemšanas no Eiropas Komisijas uz informācijas pieprasījumu un atbilstoši tajā sniegtajai informācijai Finanšu ministrijai sagatavot un iesniegt Ministru kabinetā:
3.1. attiecīgu informatīvo ziņojumu un likumprojektu par pievienošanos Pasaules veselības organizācijas 2003.gada 21.maija Vispārējās konvencijas par tabakas uzraudzību Pušu konferences piektajā sesijā 2012.gada 12.novembrī Seulā, Dienvidkorejā, pieņemtajam Tabakas izstrādājumu nelikumīgas tirdzniecības novēršanas protokolam;
3.2. izvērtējumu par izsekošanas sistēmas un digitālās marķēšanas ieviešanas pilotprojekta īstenošanas iespējām.

 
82.§
Informatīvais ziņojums "Par Starptautiskās Automobiļu federācijas Eiropas rallija čempionāta posma organizēšanu Latvijā 2014.gadā"

TA-1928 ____________________________________

(E.Severs, R.Strokšs, S.Bajāre, Vj.Dombrovskis, A.Vilks, V.Dombrovskis)

 

1. Ņemot vērā Izglītības un zinātnes ministrijas un biedrības „RA Motosport” sniegto informāciju, ka finansējuma piešķiršana ar Starptautiskās Automobiļu federācijas Eiropas rallija čempionāta (turpmāk – Čempionāts) posma rīkošanu Latvijā 2014.-2016.gadā saistīto licences maksājuma izdevumu segšanai sekmēs Latvijas ekonomikas un tautsaimniecības attīstību (ēdināšanas, pārtikas un degvielas mazumtirdzniecības, viesnīcu un restorānu servisa jomas), Finanšu ministrijai palielināt prognozētos valsts budžeta ieņēmumus no pievienotās vērtības nodokļa 2014.-2016.gadā par 210 000 latu.
2. Atbalstīt papildu finansējuma piešķiršanu Izglītības un zinātnes ministrijai no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem 210 000 latu apmērā 2014.-2016.gadam ik gadus, pārskaitīšanai biedrībai "Latvijas Automobiļu federācija", lai segtu ar Čempionāta posma rīkošanu Latvijā saistītos licences maksājuma izdevumus.
3. Izglītības un zinātnes ministrijai nodrošināt, ka Čempionāta posma Latvijā organizators – biedrība "RA Motosport" par saviem līdzekļiem Čempionāta 2014.gada posma laikā organizē neatkarīgu pētījumu par sacensību ekonomiskajiem ieguvumiem un ietekmi uz valsts budžeta ieņēmumiem un Izglītības un zinātnes ministrijas noteiktā termiņā iesniedz to Izglītības un zinātnes ministrijā un Finanšu ministrijā.
4. Izglītības un zinātnes ministrijai nodrošināt, ka neatkarīgs pētījums par sacensību ekonomiskajiem ieguvumiem un ietekmi uz valsts budžeta ieņēmumiem tiek veikts arī par 2014.gada Nāciju Motokrosa norisi Latvijā un to par saviem līdzekļiem veic 2014.gada Nāciju Motokrosa Latvijā organizators – Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Baltijas Kausa Fonds".
5. Jautājumu par turpmāku motokrosa un rallija čempionātu finansēšanu no valsts budžeta līdzekļiem izskatīt tikai pēc tam, kad būs izvērtēti neatkarīgie pētījumi par šādu sacensību ekonomiskajiem ieguvumiem un to ietekmi uz valsts budžeta ieņēmumiem.

 
83.§
Informatīvais ziņojums "Komplekss risinājums elektroenerģijas tirgus problemātikai"

TA-2089 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.
 
84.§
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības fondu 2007.-2013.gada un 2014.-2020.gada plānošanas perioda pārejas posmā papildu nepieciešamo finansējumu aktīvo nodarbinātības pasākumu nepārtrauktai nodrošināšanai"

TA-2130 ____________________________________

(I.Viņķele, I.Stepanova, I.Lipskis, L.Straujuma, A.Kaļāne, V.Dombrovskis)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Atbalstīt papildu finansējuma 7 821 074 latu apmērā piešķiršanu informatīvajā ziņojumā iekļauto Eiropas Savienības fondu aktivitāšu – aktīvās darba tirgus politikas pasākumu - īstenošanai 2014.gadā.
3. Finanšu ministrijai iesniegt jautājumu par virssaistību finansējuma 7 821 074 latu apmērā pārdali aktīvās darba tirgus politikas pasākumu īstenošanai Koalīcijas partneru darba grupas par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda jautājumiem sēdē.
4. Labklājības ministrijai sadarbībā ar Finanšu ministriju līdz 2013.gada 31.oktobrim sagatavot nepieciešamos grozījumus attiecīgajos Eiropas Savienības struktūrfondus regulējošajos tiesību aktos, indikatīvi paredzot virssaistību finansējumu ne vairāk kā 7 821 074 latu apmērā, tai skaitā Eiropas Sociālā fonda līdzfinansējums 6 731 991 lata apmērā un valsts budžeta līdzfinansējums 1 089 083 latu apmērā, aktīvās darba tirgus politikas pasākumu īstenošanai, pārdalot to no Eiropas Savienības fondu aktivitātēm, kurās nav vērojams fondu apguves progress.
5. Jautājumu par likuma „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” pārejas noteikumu 52.punktā minētās normas par aktīvās darba tirgus politikas pasākumu ietvaros izmaksājamo stipendiju un atlīdzību atbrīvošanu no iedzīvotāju ienākuma nodokļa nomaksas kā pastāvīgas normas noteikšanu likumā ar 2014.gadu izskatīt Ministru kabinetā kopā ar visu ministriju un centrālo valsts iestāžu priekšlikumiem jaunajām politikas iniciatīvām un iesniegtajiem papildu finansējuma pieprasījumiem atbilstoši valsts budžeta finansiālajām iespējām.
6. Labklājības ministrijai sagatavot un iesniegt Ministru kabineta 2013.gada 8.augusta sēdē informāciju par likuma „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” pārejas noteikumu 52.punkta kā iespējami pastāvīgas normas finanšu ietekmes uz valsts budžetu izvērtējumu.
7. Saistībā ar Ministru kabineta 2013.gada 18.jūnija sēdes (prot. Nr.35 55.§) protokollēmuma 2.punktu noteikt, ka Ekonomikas ministrijas informatīvajā ziņojumā „Par pasākumiem AS „Liepājas Metalurgs” radīto sociālekonomisko risku mazināšanai 2013.-2014.gadam” piedāvāto aktīvās darba tirgus politikas pasākumu īstenošanai tiek piešķirts Eiropas Savienības fondu finansējums arī AS „Liepājas Metalurgs” tiesiskās aizsardzības procesa ietvaros.
8. Labklājības ministrijai sagatavot un labklājības ministrei iesniegt noteiktā kārtībā izskatīšanai Ministru kabinetā likumprojektu par grozījumiem likumā „Par valsts sociālo apdrošināšanu”, paredzot, ka no Eiropas Savienības politiku instrumentu līdzekļiem paredzēto obligāto iemaksu pensiju apdrošināšanai izdarīšana par personām, kuras veic algotos pagaidu sabiedriskos darbus, tiek pagarināta līdz 2014.gada 31.decembrim.
9. Labklājības ministrijai precizēt informatīvo ziņojumu, ņemot vērā šajā protokollēmumā minēto, un labklājības ministrei līdz 2013.gada 13.augustam iesniegt precizēto informatīvo ziņojumu Valsts kancelejā.

 
85.§
Informatīvais ziņojums "Informācija "Sliežu ceļa rekonstrukcija" un "Pārmiju pārvedumu nomaiņa" atklāta konkursa nolikuma projekta atbilstību valsts interesēm"

TA-2131 ____________________________________

(V.Dombrovskis )

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informāciju.
2. Pieņemt zināšanai Finanšu ministrijas, Tieslietu ministrijas un Valsts kancelejas viedokli, ka no līguma priekšmeta viedokļa plānotajā iepirkumā nepastāv Eiropas Savienības fondu projekta neattiecināmo izmaksu rašanās risks.
3. Pieņemt zināšanai, ka pasūtītājs VAS „Latvijas dzelzceļš” saglabā pilnu atbildību par nolikuma projektā ietverto prasību objektivitāti un pamatotību, izvēlētajiem saimnieciskajiem, tehniskajiem un citiem risinājumiem, kā arī par tādas informācijas atbilstību faktiskajai situācijai, uz kuras pamata nolikuma projekts izstrādāts vai kas tajā ietverta, tāpat par iepirkuma procesa nodrošināšanu atbilstoši normatīvajam regulējumam un neatbilstošo izmaksu nepieļaušanu.

 
86.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli""

TA-2059 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.
 
87.§
Atbildes projekts Saeimas Sabiedrības saliedētības komisijai (par sabiedrības integrācijas procesa efektīvu pārraudzību un finanšu līdzekļu mērķtiecīgu izlietošanu)

TA-867 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Atbalstīt iesniegto atbildes projektu Saeimas Sabiedrības saliedētības komisijai.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildi Saeimas Sabiedrības saliedētības komisijai.
 
88.§
Atbildes projekts Tiesībsargam (par iespējamo tiesiskās vienlīdzības principa, tiesību uz privāto dzīvi un tiesību uz veselības aprūpi pārkāpumu, saņemot atteikumu apmaksāt plānotās ārpus stacionāra dzemdības (mājdzemdības) no valsts budžeta līdzekļiem)

TA-1667 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Atbalstīt iesniegto atbildes projektu Tiesībsargam.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildi Tiesībsargam.

 
89.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-2067 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
90.§
Informatīvais ziņojums "Par plānotājiem pasākumiem 2013.-2015.gadā, lai mazinātu palu un plūdu draudus, un priekšlikumiem turpmākai rīcībai"

TA-2072 ____________________________________

(R.Vesere, V.Dombrovskis)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Krīzes vadības padomei izskatīt informatīvajā ziņojumā iekļautos priekšlikumus un pieņemt lēmumu par kārtību, kādā tiek pieņemti lēmumi par nepieciešamību veikt ārkārtas aerofotografēšanas darbus un to izpildes procesu, atbalstot vienu no informatīvajā ziņojumā iekļautajiem risinājumiem šo darbu plānošanai, kā arī norādot atbalstāmo finansējuma modeli.
3. Atbalstīt priekšlikumu par finansējuma piešķiršanu Aizsardzības ministrijai (Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūrai) no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" 113 261 lata apmērā, lai 2013.gadā nodrošinātu aerolāzerskenēšanu un aerolāzerskenēšanas datu apstrādi.
4. Aizsardzības ministrijai (Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūrai) nodrošināt publisko iepirkumu aerolāzerskenēšanas veikšanai 2013.gadā, kā arī aerolāzerskenēšanas datu apstrādi atbilstoši informatīvajā ziņojumā paredzētajam.
5. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai sadarbībā ar Aizsardzības ministriju līdz 2014.gada 1.aprīlim sagatavot un iesniegt Krīzes vadības padomē ziņojumu par 2013.gadā veiktās aerolāzerskenēšanas un iegūto datu apstrādes darbu izpildi un rezultātiem.
6. Atbalstīt finansējuma pārdali Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai no 74.resora 01.00.00 programmas "Apropriācijas rezerve" projektā "Informācijas sistēmu izstrāde plūdu riskam pakļautajām teritorijām Daugavas upes baseinā ES ERAF aktivitātes "Pļaviņu un Jēkabpils pilsētu plūdu draudu samazināšana" ieviešanai" izstrādātās informācijas sistēmas uzturēšanai 2013.gadam 36 500 latu apmērā.
7. Jautājumu par papildu valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai budžeta programmai 28.00.00 "Meteoroloģija un bīstamo atkritumu pārvaldība" plūdu riska informācijas sistēmas uzturēšanai 2014.gadam un turpmākiem gadiem skatīt Ministru kabinetā likumprojekta "Par valsts budžetu 2014.gadam" un likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2014., 2015. un 2016.gadam" sagatavošanas un izskatīšanas procesā kopā ar visu ministriju un citu centrālo valsts iestāžu jauno politikas iniciatīvu pieteikumiem.
8. Jautājumu par papildu valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu Aizsardzības ministrijai (Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūrai) budžeta programmai 28.00.00 "Ģeodēzija un kartogrāfija" pasākumam "Digitālais reljefa modelis (aerolāzerskenēšanas datu apstrāde) LIDAR" (iekļauts Aizsardzības ministrijas jaunajā politikas iniciatīvā "Ģeotelpiskās informācijas pamatdatu sagatavošana un atjaunošana civilmilitāro nepieciešamo funkciju nodrošināšanai optimālā ciklā") 2014.gadam un turpmākiem gadiem skatīt Ministru kabinetā likumprojekta "Par valsts budžetu 2014.gadam" un likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2014., 2015. un 2016.gadam" sagatavošanas un izskatīšanas procesā kopā ar visu ministriju un citu centrālo valsts iestāžu jauno politikas iniciatīvu pieteikumiem.

 
91.§
Informatīvais ziņojums "Par Latvijas un Krievijas kopīgās demarkācijas komisijas darba un tās lēmumu īstenošanas finansējumu 2013.-2015.gadam"

TA-2082 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Atļaut Iekšlietu ministrijai budžeta programmā 10.00.00 „Valsts robežsardzes darbība” ilgtermiņa saistību pasākumam „Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas valsts robežas demarkācija” 2013.gadā neizlietotā finansējuma daļu līdz 654 777 latu apmērā pārdalīt citu būtisku pasākumu īstenošanai atbilstoši Ministru kabineta pieņemtajiem lēmumiem.
3. Finanšu ministrijai precizēt Iekšlietu ministrijas bāzes izdevumus 2014.-2015.gadam ilgtermiņa saistību pasākumam „Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas valsts robežas demarkācija”:
3.1. veicot izdevumu pārdali atbilstoši precizētajam izdevumu sadalījumam pa gadiem sākotnēji apstiprinātā finansējuma ietvaros:
3.1.1. 2014.gadam samazinot tos par 260 491 latu, tajā skaitā budžeta programmā 10.00.00 „Valsts robežsardzes darbība” – par 1 962 latiem un budžeta apakšprogrammā 40.02.00 „Nekustamais īpašums un centralizētais iepirkums” – par 258 529 latiem;
3.1.2. 2015.gadam, palielinot tos par 1 176 218 latiem, tajā skaitā budžeta programmā 10.00.00 „Valsts robežsardzes darbība” – par 867 760 latiem un budžeta apakšprogrammā 40.02.00 „Nekustamais īpašums un centralizētais iepirkums”– par 308 458 latiem;
3.2. palielinot ilgtermiņa saistību pasākumam „Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas valsts robežas demarkācija” 2014.-2015.gadam kopējos paredzētos izdevumus par 169 826 latiem iepriekš neplānotu darbu veikšanai un izmaksu sadārdzinājuma segšanai:
3.2.1. 2014.gadam – par 149 523 latiem, tajā skaitā budžeta programmā 10.00.00 „Valsts robežsardzes darbība” – par 1 962 latiem, lai segtu degvielas sadārdzinājumu, un budžeta apakšprogrammā 40.02.00 „Nekustamais īpašums un centralizētais iepirkums” – par 147 561 latu, tajā skaitā – par 26 180 latiem, lai demontētu vecos robežstabus un izgatavotu robežstabu pamatnes purvu zonā un par 121 381 latu, lai segtu demarkācijas darbu un robežjoslas ierīkošanas darbu izmaksu pieaugumu;
3.2.2. 2015.gadam – par 20 303 latiem, tajā skaitā budžeta programmā 10.00.00 „Valsts robežsardzes darbība” – par 13 728 latiem, lai nodrošinātu dalību robežas demarkācijas komisijā, un budžeta apakšprogrammā 40.02.00 „Nekustamais īpašums un centralizētais iepirkums” – par 6 575 latiem, lai nodrošinātu komandējuma izdevumu segšanu sakarā ar demarkācijas darbu izpildes termiņa pagarināšanu.
4. Atļaut Aizsardzības ministrijai veikt finansējuma pārdali 2013.gadā, samazinot budžeta programmas 28.00.00 „Ģeodēzija un kartogrāfija” ilgtermiņa pasākumam „Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas valsts robežas demarkācija” plānoto finansējumu par 48 657 latiem, paredzot to programmā 28.00.00 „Ģeodēzija un kartogrāfija” aerolāzerskenēšanai un aerolāzerskenēšanas datu apstrādei 2013.gada ietvaros.
5. Finanšu ministrijai precizēt Aizsardzības ministrijas bāzes izdevumus budžeta programmā 28.00.00 „Ģeodēzija un kartogrāfija” ilgtermiņa saistības pasākumam „Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas valsts robežas demarkācija”, 2014.gadā samazinot izdevumus par 4 968 latiem un 2015.gadā palielinot izdevumus par 48 121 latu.
6. Finanšu ministrijai precizēt Tieslietu ministrijas bāzes izdevumus ilgtermiņa saistībām 2015.gadam pasākumam „Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas valsts robežas demarkācija”, bāzes izdevumus budžeta programmā 57.00.00 „Valsts zemes dienests” 2015.gadā palielinot par 8 344 latiem.
7. Iekšlietu ministrijai nepieciešamības gadījumā precizēt ilgtermiņa saistības pasākumam „Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas valsts robežas demarkācija” papildu nepieciešamo finansējumu 2015.gadam un jautājumu iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā.

 
92.§
Informatīvais ziņojums "Par Latvijas civilo ekspertu dalību starptautiskajās misijās un operācijās 2014.- 2016.gadā"

TA-2050 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Nodrošināt Latvijas civilo ekspertu (Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm) dalību 2014. – 2016. gadā pašreizējā līmenī - Eiropas Savienības Novērošanas misijā Gruzijā (3 civilie eksperti) un Eiropas Savienības Policijas misijā Afganistānā (3 civilie eksperti).
3. Atļaut Iekšlietu ministrijai veikt finansējuma pārdali 2014.gadam bāzes izdevumiem apstiprinātā finansējuma ietvaros, samazinot ilgtermiņa saistību pasākumam „Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas valsts robežas demarkācija” plānoto finansējumu par 257 925 latiem (tajā skaitā: budžeta programmā 10.00.00 „Valsts robežsardzes darbība” – 208 003 latus; budžeta apakšprogrammā 40.02.00 „Nekustamais īpašums un centralizētais iepirkums” – 49 922 latus) un paredzot to šī protokollēmuma 2.punktā minēto pasākumu īstenošanai (budžeta apakšprogrammā 06.01.00 „Valsts policija” 132 362 latus; budžeta programmā 10.00.00 „Valsts robežsardzes darbība” 125 563 latus). Noteikt, ka finansējuma pārdale nedrīkst kavēt Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas valsts robežas demarkācijas darbu izpildi.
4. Lai nodrošinātu sešu Latvijas civilo ekspertu (Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm) dalību starptautiskajās misijās un operācijās 2015. un 2016.gadā, jautājumu par Iekšlietu ministrijai 2015. un 2016.gadam papildu nepieciešamo finansējumu ne vairāk kā 257 925 latu apmērā izskatīt Ministru kabinetā likumprojekta „Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2015., 2016. un 2017.gadam” un likumprojekta „Par valsts budžetu 2015.gadam” sagatavošanas procesā kopā ar visu ministriju un citu centrālo valsts iestāžu jauno politikas iniciatīvu pieprasījumiem.
5. Jautājumu par Ārlietu ministrijai 2015. un 2016.gadam papildu nepieciešamo finansējumu Latvijas civilo ekspertu dalībai starptautiskajās civilajās misijās un operācijās izskatīt Ministru kabinetā likumprojekta „Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2015., 2016. un 2017.gadam” un likumprojekta „Par valsts budžetu 2015.gadam” sagatavošanas procesā kopā ar visu ministriju un citu centrālo valsts iestāžu jauno politikas iniciatīvu pieprasījumiem, plānojot papildus sešu civilo ekspertu nosūtīšanu starptautiskajās misijās un operācijās un šī mērķa izpildei paredzot finansējumu ne vairāk kā 275 059 latu apmērā katru gadu.

 
93.§
Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali no Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta apakšprogrammas 03.04.00 "Studējošo un studiju kreditēšana" uz apakšprogrammu 01.14.00 "Mācību literatūras iegāde""

TA-2109 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
94.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Rīgā nodošanu Finanšu ministrijas valdījumā"

TA-2110 ____________________________________

(S.Sidiki, S.Batare, V.Dombrovskis)

 

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Jautājumu par papildu finansējuma piešķiršanu Izglītības un zinātnes ministrijai 69 059 latu apmērā, lai kompensētu pašu ieņēmumu samazināšanos par nekustamā īpašuma Rīgā iznomāšanu, izskatīt Ministru kabinetā kopā ar visu nozaru ministriju jauno politikas iniciatīvu pieprasījumiem.

 
95.§
Rīkojuma projekts "Par Denisa Čalovska izdošanu Amerikas Savienotajām Valstīm"

TA-1675-IP ____________________________________

(M.Lazdovskis, Vj.Dombrovskis, D.Pavļuts, Ē.Kalnmeiers, I.Viņķele, E.Rinkēvičs, I.Mangule, J.Bordāns, Ž.Jaunzeme-Grende, A.Vilks, A.Matīss, I.Circene, L.Straujuma, R.Kozlovskis, E.Sprūdžs, V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu. Balsojumā par rīkojuma projekta pieņemšanu: par - 7 (finanšu ministrs A.Vilks, labklājības ministre I.Viņķele, satiksmes ministrs A.Matīss, tieslietu ministrs J.Bordāns, veselības ministre I.Circene, zemkopības ministre L.Straujuma, Ministru prezidents V.Dombrovskis); pret - 5 (ārlietu ministrs E.Rinkēvičs, ekonomikas ministrs D.Pavļuts, iekšlietu ministrs R.Kozlovskis, izglītības un zinātnes ministrs Vj.Dombrovskis, vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs E.Sprūdžs); atturas - 1 (kultūras ministre Ž.Jaunzeme-Grende).
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 
96.§
Informatīvais ziņojums "Priekšlikumi par kārtību, kādā var vērsties pret pašvaldībām un komersantiem, kuri nepilda direktīvu prasības, par kuru ieviešanu tie ir atbildīgi"

TA-1459-IP ____________________________________

(R.Vesere, E.Sprūdžs, M.Lazdovskis, V.Dombrovskis)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Tieslietu ministrijai kopīgi ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju līdz 2013.gada 31.decembrim izvērtēt normatīvo regulējumu par pašvaldību amatpersonu atbildību, un ja nepieciešams, tieslietu ministram noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā tiesību akta projektu, kas paredz, ka pašvaldību amatpersonas atbild arī par valstij nodarītajiem zaudējumiem.

 
97.§
Latvijas Republikas nostājas projekts "Uz Eiropas Komisijas 2013.gada 20.jūnija argumentēto atzinumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2012/0380"

TA-2118-IP ____________________________________

(J.Pūce, V.Dombrovskis)

 

1. Apstiprināt Ekonomikas ministrijas sagatavoto Latvijas Republikas nostājas projektu uz Eiropas Komisijas argumentēto atzinumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2012/0380.
2. Valsts kancelejai nostājas elektronisko versiju nosūtīt Tieslietu ministrijai.
3. Tieslietu ministrijai, izmantojot Eiropas Komisijas izveidoto un uzturēto notifikāciju sistēmu pārkāpuma procedūru lietās, nostāju nosūtīt Eiropas Komisijai.
4. Ekonomikas ministrijai līdz 2013.gada 31.decembrim pārskatīt Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktās minimālās ēku energoefektivitātes prasības, pamatojoties uz veiktajiem aprēķiniem, kas nepieciešami izmaksu ziņā optimālu energoefektivitātes prasību līmeņu noteikšanai atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2010.gada 19.maija Direktīvas 2010/31/ES par ēku energoefektivitāti 5.panta 2.punktam.

 

98.§
Par Eiropas Cilvēktiesību tiesā izskatāmo lietu "Mertena pret Latviju"

187-k ____________________________________

(K.Līce, V.Dombrovskis)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Ministru kabineta pārstāvim starptautiskajās cilvēktiesību institūcijās turpināt procesu lietā.
 
99.§
Par Eiropas Cilvēktiesību tiesā izskatāmo lietu "Maļinovskis pret Latviju"

188-k____________________________________

(K.Līce, V.Dombrovskis)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Ministru kabineta pārstāvim starptautiskajās cilvēktiesību institūcijās turpināt procesu lietā.
 
100.§
Par Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedumu lietā "Grimailovs pret Latviju"

194-k____________________________________

(K.Līce, E.Rinkēvičs, J.Bordāns, V.Dombrovskis)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Finanšu ministrijai no kārtējā gada valsts budžeta programmas 02.00.00 “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” piešķirt Ārlietu ministrijai 4 217 LVL (ekvivalents 6 000 EUR pēc Latvijas Bankas kursa 0,702804) izmaksāšanai Artemijam Grimailovam pēc Eiropas Cilvēktiesību tiesas 2013.gada 25.jūnija sprieduma lietā "Grimailovs pret Latviju" spēkā stāšanās.
3. Ārlietu ministrijai nodrošināt Eiropas Cilvēktiesību tiesas 2013.gada 25.jūnija sprieduma lietā "Grimailovs pret Latviju" tulkošanu latviešu valodā un tulkojuma publicēšanu tīmekļa vietnē www.tiesas.lv.
4. Ārlietu ministrijai sagatavot rīcības ziņojumu vai rīcības plānu angļu valodā par Eiropas Cilvēktiesību tiesas sprieduma lietā "Grimailovs pret Latviju" izpildi un iesniegt to Eiropas Padomes Ministru komitejā. Pirms rīcības plāna nosūtīšanas Eiropas Padomes Ministru komitejai Ārlietu ministrijai to iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
5. Tieslietu ministrijai kopīgi ar Iekšlietu ministriju un Ārlietu ministriju sagatavot pārskatu par gadījumiem, kad konstatēti pārkāpumi sūdzību par iespējamu vardarbību efektīvā izmeklēšanā, sagatavot priekšlikumus šādu sistēmisku pārkāpumu novēršanai, un tieslietu ministram iesniegt jautājumu izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.

 
101.§
Par Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedumu lietā "Baņņikovs pret Latviju"

195-k____________________________________

(K.Līce, V.Dombrovskis)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu un rīcības ziņojuma plānu iesniegšanai Eiropas Padomes Ministru komitejai.
2. Ārlietu ministrijai nodrošināt Eiropas Cilvēktiesību tiesas 2013.gada 11.jūnija sprieduma lietā "Baņņikovs pret Latviju" tulkošanu latviešu valodā un tulkojuma publicēšanu tīmekļa vietnē www.tiesas.lv.

 
102.§
Par Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedumu lietā "Sorokins un Sorokina pret Latviju"

198-k____________________________________

(K.Līce, V.Dombrovskis)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Finanšu ministrijai no kārtējā gada valsts budžeta programmas 02.00.00 “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” piešķirt Ārlietu ministrijai 3 515 LVL (ekvivalents 5 000 EUR pēc Latvijas Bankas kursa 0,702804) izmaksāšanai Aleksandram Sorokinam pēc Eiropas Cilvēktiesību tiesas 2013.gada 28.maija sprieduma lietā "Sorokins un Sorokina pret Latviju" spēkā stāšanās.
3. Ārlietu ministrijai nodrošināt Eiropas Cilvēktiesību tiesas 2013.gada 28.maija sprieduma lietā "Sorokins un Sorokina pret Latviju" tulkošanu latviešu valodā un tulkojuma publicēšanu tīmekļa vietnē www.tiesas.lv.
4. Ārlietu ministrijai sagatavot rīcības ziņojumu vai rīcības plānu angļu valodā par Eiropas Cilvēktiesību tiesas sprieduma lietā "Sorokins un Sorokina pret Latviju" izpildi un iesniegt to Eiropas Padomes Ministru komitejā. Pirms rīcības plāna nosūtīšanas Eiropas Padomes Ministru komitejai Ārlietu ministrijai to iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.

 

Sēdi slēdz plkst. 14.25


Ministru prezidents V.Dombrovskis

Valsts kancelejas direktore
E.Dreimane

Skatīt darba kārtību