Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 46

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.46

2013.gada 27.augustā

 

Sēdi vada

Ministru prezidents

 -

 V.Dombrovskis

 

Piedalās:

Aizsardzības ministrs

-

A.Pabriks

Ārlietu ministrs

-

E.Rinkēvičs

Ekonomikas ministrs

-

D.Pavļuts

Finanšu ministrs

-

A.Vilks

Iekšlietu ministrs

-

R.Kozlovskis

Izglītības un zinātnes ministrs

-

Vj.Dombrovskis

Kultūras ministre

-

Ž.Jaunzeme-Grende

Labklājības ministre

-

I.Viņķele

Satiksmes ministrs

-

A.Matīss

Veselības ministre

-

I.Circene

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

E.Sprūdžs

Zemkopības ministre

-

L.Straujuma

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Latvijas Bankas pārstāvis

-

E.Kušners

Valsts kontroles pārstāve

-

L.Karlsone

Valsts kancelejas direktore 

-

E.Dreimane

Valsts kancelejas direktora vietnieks tiesību aktu lietās, Juridiskā departamenta vadītājs

 

-

S.Voldiņš

 

Protokolē

Dokumentu pārvaldības departamenta konsultante

 

Sēdi sāk plkst.12.00

-

L.Peinberga

1.§
Instrukcijas projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 29.jūnija instrukcijā Nr.6 "Kārtība, kādā sedzami Latvijas pārstāvju ceļa izdevumi līdz Eiropas Savienības Padomes darba grupu sanāksmju un Eiropas Savienības Padomes sanāksmju norises vietai un atpakaļ un viesnīcas (naktsmītnes) izdevumi""

TA-1953 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto instrukcijas projektu.
Valsts kancelejai sagatavot instrukcijas projektu parakstīšanai.
 
2.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 27.jūlija noteikumos Nr.672 "Noteikumi par attīstības sadarbības projekta īstenošanā iesaistītās personas maksimālo atlīdzību, dienas naudu un viesnīcas (naktsmītnes) izdevumu apmēru""

TA-1954 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
3.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2003.gada 8.jūlija noteikumos Nr.383 "Noteikumi par būvprakses un arhitekta prakses sertifikātu piešķiršanu, reģistrēšanu un anulēšanu""

TA-1870 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
4.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 10.februāra noteikumos Nr.131 "Noteikumi par valsts nodevu par būvprojektēšanai nepieciešamo tehnisko un īpašo noteikumu saņemšanu valsts un pašvaldību institūcijās""

TA-2015 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
5.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 13.aprīļa noteikumos Nr.299 "Noteikumi par būvju pieņemšanu ekspluatācijā""

TA-2016 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
6.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 1.jūnija noteikumos Nr.498 "Ceturkšņa finanšu pārskatu sagatavošanas un iesniegšanas kārtība""

TA-1649 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
7.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 5.februāra noteikumos Nr.58 "Noteikumi par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem""

TA-2031 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
8.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 26.jūnija noteikumos Nr.459 "Noteikumi par Padziļinātās sadarbības programmas darbību""

TA-1793 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
9.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 5.jūnija noteikumos Nr.386 "Kārtība, kādā Valsts kase nodrošina elektronisko informācijas apmaiņu""

TA-1994 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
10.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 19.oktobra noteikumos Nr.804 "Noteikumi par civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu komercdarbībā ar sprāgstvielām un spridzināšanas ietaisēm""

TA-1839 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
11.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 29.novembra noteikumos Nr.907 "Noteikumi par spridzinātāja sertifikāta un spridzināšanas darbu vadītāja sertifikāta izsniegšanas kārtību un valsts nodevas maksāšanas kārtību un apmēru""

TA-2000 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
12.§
Noteikumu projekts "Iekšlietu ministrijas Informācijas centra sniegto maksas pakalpojumu cenrādis"

TA-1984 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
13.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 25.aprīļa noteikumos Nr.323 "Noteikumi par valsts nodevu par izziņas izsniegšanu no Sodu reģistra""

TA-1841 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
14.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 29.jūnija noteikumos Nr.600 "Kremācijas noteikumi""

TA-1842 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
15.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumos Nr.1025 "Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu""

TA-1999 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
16.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 28.decembra noteikumos Nr.1206 "Kārtība, kādā aprēķina, piešķir un izlieto valsts budžetā paredzētos līdzekļus pašvaldībām pamatizglītības iestādes skolēnu ēdināšanai""

TA-1962 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
17.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 25.septembra noteikumos Nr.415 "Bibliotēku darbībai nepieciešamā finansējuma normatīvi""

TA-1967 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
18.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 30.marta noteikumos Nr.317 "Nacionālā bibliotēku krājuma noteikumi""

TA-1968 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
19.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 29.augusta noteikumos Nr.720 "Noteikumi par atlīdzības apmēru Valsts kultūrkapitāla fonda padomes locekļiem""

TA-1972 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
20.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 26.marta noteikumos Nr.163 "Valsts budžeta līdzfinansējuma piešķiršanas kārtība ārvalstu filmu uzņemšanai Latvijā""

TA-2140 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
21.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par minimālo mēneša darba algu un minimālo stundas tarifa likmi"

TA-2066 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
22.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 6.marta noteikumos Nr.163 "Noteikumi par valsts nodevu par gaisa pārvadājumu licences vai speciālo aviācijas darbu licences izsniegšanu""

TA-2213 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
23.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 19.maija noteikumos Nr.340 "Noteikumi par zvērinātu notāru eksāmena maksas apmēru un maksāšanas kārtību""

TA-1908 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
24.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2004.gada 20.jūlija noteikumos Nr.609 "Noteikumi par advokāta eksāmena maksu""

TA-1915 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
25.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 30.jūnija noteikumos Nr.690 "Noteikumi par valsts un pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību tipveida statūtiem""

TA-1924 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
26.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 7.septembra noteikumos Nr.833 "Noteikumi par valsts nodevu par atzinumu par ūdensapgādes sistēmā konstatēto apdraudējumu cilvēku veselībai un veiktajiem korektīvajiem pasākumiem""

TA-2029 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
27.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 27.decembra noteikumos Nr.1037 "Noteikumi par cilvēka asiņu un asins komponentu savākšanas, testēšanas, apstrādes, uzglabāšanas un izplatīšanas kvalitātes un drošības standartiem un kompensāciju par izdevumiem zaudētā asins apjoma atjaunošanai""

TA-1998 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
28.§
Noteikumu projekts "Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu profesionālo zināšanu pārbaudes un sertifikācijas maksas pakalpojumu cenrādis"

TA-2026 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
29.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1635 "Noteikumi par valsts nodevu par atzinuma sagatavošanu aizsargjoslas saskaņošanai ap ūdens ņemšanas vietām""

TA-2027 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
30.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 19.oktobra noteikumos Nr.800 "Farmaceitiskās darbības licencēšanas kārtība""

TA-2006 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
31.§
Noteikumu projekts "Veselības inspekcijas maksas pakalpojumu cenrādis"

TA-2028 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
32.§
Noteikumu projekts "Valsts sporta medicīnas centra maksas pakalpojumu cenrādis"

TA-1993 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
33.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 3.aprīļa noteikumos Nr.235 "Kārtība, kādā nosaka maksu par bīstamo atkritumu apglabāšanu""

TA-1258 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
34.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumos Nr.466 "Kārtība, kādā nosaka un veic vides sakopšanas darbus, kas kompensē zivju resursiem nodarītos zaudējumus""

TA-2164 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
35.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumos Nr.1055 "Noteikumi par valsts nodevu par zemes dzīļu izmantošanas licenci, bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju un atradnes pasi""

TA-1654 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
36.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 24.aprīļa noteikumos Nr.281 "Noteikumi par preventīvajiem un sanācijas pasākumiem un kārtību, kādā novērtējams kaitējums videi un aprēķināmas preventīvo, neatliekamo un sanācijas pasākumu izmaksas""

TA-1668 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
37.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 22.jūlija noteikumos Nr.414 "Noteikumi par depozīta sistēmas piemērošanu atkārtoti lietojamam iepakojumam""

TA-1665 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
38.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2007.gada 9.oktobra noteikumos Nr.689 "Noteikumi par valsts nodevu par paredzētās darbības ietekmes uz vidi sākotnējo izvērtējumu""

TA-1797 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
39.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 21.jūnija noteikumos Nr.453 "Noteikumi par augļu un dārzeņu ražotāju organizāciju atzīšanu, to darbības nosacījumiem un kontroli, kā arī kārtību, kādā piešķir, administrē un uzrauga Eiropas Savienības atbalstu augļu un dārzeņu ražotāju organizācijām""

TA-1634 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
40.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 25.janvāra noteikumos Nr.74 "Kārtība, kādā tiek administrēti un uzraudzīti tirgus intervences pasākumi augkopības un lopkopības produktu tirgū""

TA-1884 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
41.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 10.augusta noteikumos Nr.755 "Koplietošanas meliorācijas sistēmas būvniecības, ekspluatācijas un uzturēšanas izmaksu aprēķina, to sadales un norēķinu kārtība""

TA-1636 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
42.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 2.jūnija noteikumos Nr.503 "Noteikumi par zivju izkraušanas kontroli un zivju tirdzniecības un transporta objektu, noliktavu un ražošanas telpu pārbaudi""

TA-1727 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
43.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 1.aprīļa noteikumos Nr.236 "Zvejas un akvakultūras produktu tirgus intervences pasākumu administrēšanas un uzraudzības kārtība""

TA-1728 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
44.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 8.maija noteikumos Nr.188 "Saimnieciskās darbības rezultātā zivju resursiem nodarītā zaudējuma noteikšanas un kompensācijas kārtība""

TA-1759 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
45.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 8.septembra noteikumos Nr.1015 "Kārtība, kādā izsniedz speciālo atļauju (licenci) komercdarbībai zvejniecībā, kā arī maksā valsts nodevu par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu""

TA-1760 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
46.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 13.oktobra noteikumos Nr.846 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu zivsaimniecības attīstībai pasākumam "Jaunu noieta tirgu sekmēšana un reklāmas kampaņas"""

TA-1706 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
47.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 11.novembra noteikumos Nr.937 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība zivsaimniecības attīstībai atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā aktivitātei "Investīcijas ražošanas, pārstrādes vai mārketinga iekārtās un infrastruktūrā"""

TA-1708 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
48.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 9.novembra noteikumos Nr.1029 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu zivsaimniecības attīstībai atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā pasākumam "Ūdens faunas un floras aizsardzība un attīstība"""

TA-1737 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
49.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 13.oktobra noteikumos Nr.845 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumam "Investīcijas zvejas kuģu ierīcēs un zvejas rīku selektivitāte"""

TA-1710 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
50.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 1.aprīļa noteikumos Nr.241 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu zivsaimniecības attīstībai atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā pasākumam "Zvejas un akvakultūras produktu apstrāde"""

TA-1714 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
51.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 7.jūlija noteikumos Nr.514 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība kompensāciju maksājumu veidā zivsaimniecības attīstības pasākumam "Sociāli ekonomiskie pasākumi"""

TA-1715 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
52.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2004.gada 8.aprīļa noteikumos Nr.276 "Noteikumi par zvejas un akvakultūras produktu ražotāju grupu atzīšanas kritērijiem un atzīšanas kārtību, darbības nosacījumiem un darbības kontroli""

TA-1735 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
53.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 6.oktobra noteikumos Nr.828 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu zivsaimniecības attīstībai atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā pasākumam "Zveja iekšējos ūdeņos"""

TA-1736 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
54.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 18.decembra noteikumos Nr.889 "Noteikumi par atmežošanas kompensācijas noteikšanas kritērijiem, aprēķināšanas un atlīdzināšanas kārtību""

TA-2076 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
55.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 3.maija noteikumos Nr.344 "Kārtība, kādā no akcīzes nodokļa atbrīvo dīzeļdegvielu (gāzeļļu), ko izmanto lauksaimniecības produkcijas ražošanai, lauksaimniecības zemes apstrādei un meža vai purva zemes apstrādei, kurā kultivē dzērvenes vai mellenes, kā arī zemes apstrādei zem zivju dīķiem""

TA-2046 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
56.§
Likumprojekts "Par priekšpiegādes otrās fāzes un skaidrās naudas nomaiņas nodrošināšanu euro ieviešanai Latvijas Republikā"

TA-2440 ____________________________________

(A.Andreičika, V.Dombrovskis)

Iesniegto likumprojektu noraidīt un Valsts kancelejai izbeigt tā kontroli.
 
57.§
Likumprojekts "Grozījumi Likumā par budžetu un finanšu vadību"

TA-2513 ____________________________________

(A.Andreičika, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Valsts kancelejai iekļaut likumprojektā Ministru kabineta 2013.gada 13.augusta sēdē atbalstītā likumprojekta TA-1752 (prot. Nr.44 25.§) tekstu.
3. Finanšu ministrijai precizēt likumprojekta anotāciju, ņemot vērā šī protokollēmuma 2.punktā minēto, un iesniegt precizēto anotāciju Valsts kancelejā.
4. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā likumprojektu paketē, kuri saistīti ar pāreju uz vienoto Eiropas Savienības valūtu.
5. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
 
58.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 19.septembra rīkojumā Nr.442 "Par darba grupu Eiropas Savienības informācijas un komunikācijas stratēģijas ieviešanai""

TA-1405 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
59.§
Noteikumu projekts "Būvizstrādājumu tirgus uzraudzības kārtība"

TA-1919 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
60.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 21.septembra noteikumos Nr.899 "Likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" normu piemērošanas kārtība""

TA-2378 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
61.§
Noteikumu projekts "Detektīvdarbības licencēšanas un sertifikācijas noteikumi"

TA-1306 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
62.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2004.gada 8.jūnija noteikumos Nr.526 "Iekšlietu ministrijas Informācijas centra nolikums""

TA-1840 ____________________________________

(V.Dombrovskis )

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
63.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts pārbaudes darbu norises laiku 2013./2014.mācību gadā"

TA-1593 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
64.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 21.jūlija noteikumos Nr.578 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.2.1.1.4.apakšaktivitāti "Sākotnējās profesionālās izglītības pievilcības veicināšana"""

TA-2411 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
65.§
Rīkojuma projekts "Par profesionālās izglītības kompetences centra statusa piešķiršanu Smiltenes Valsts tehnikumam – profesionālajai vidusskolai"

TA-2126 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
66.§
Rīkojuma projekts "Par profesionālās izglītības kompetences centra statusa piešķiršanu Ogres Valsts tehnikumam"

TA-2073 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
67.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 15.jūlija rīkojumā Nr.442 "Par Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekta īstenošanas uzraudzības padomes sastāvu""

TA-2288 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
68.§
Likumprojekts "Grozījumi Pasta likumā"

TA-1550 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir satiksmes ministrs.
 
69.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 9.decembra noteikumos Nr.534 "Kārtība, kādā saņemams profesionālās kvalifikācijas sertifikāts nekustamā īpašuma novērtēšanai""

TA-2134 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
70.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2000.gada 12.decembra noteikumos Nr.431 "Higiēnas prasības sociālās aprūpes institūcijām""

TA-1719 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
71.§
Noteikumu projekts "Smēķēšanas ierobežošanas valsts komisijas nolikums"

TA-1834 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
72.§
Noteikumu projekts "Prasības darbībām ar biocīdiem"

TA-1670 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
73.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 6.aprīļa noteikumos Nr.242 "Noteikumi par transportlīdzekļu sastāvdaļām un materiāliem, kuri drīkst saturēt svinu, dzīvsudrabu, kadmiju un sešvērtīgā hroma savienojumus""

TA-1819 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
74.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 21.jūnija noteikumos Nr.470 "Derīgo izrakteņu ieguves atkritumu apsaimniekošanas kārtība""

TA-1658 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
75.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 29.marta noteikumos Nr.213 "Dabas lieguma "Ovīši" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi""

TA-1813 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
76.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 23.novembra noteikumos Nr.962 "Valsts vides dienesta nolikums""

TA-2325 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Valsts vides dienestam līdz 2013.gada 1.septembrim nodrošināt administratīvās struktūras pilnveidi un finansējuma uzskaiti atbilstoši Komisijas 2013.gada 30.maija Īstenošanas lēmumā par zivsaimniecības kontroles rīcības plāna izveidi kopā ar Latvijas Republiku saskaņā ar Regulas (EK) Nr.1224/2009 102.panta 4.punkta I un II pielikumā ietvertajām prasībām, un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai informēt Ministru kabinetu par veiktajiem pasākumiem.
 
77.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 18.marta noteikumos Nr.147 "Veterinārās kontroles kārtība, ievedot Latvijā dzīvnieku izcelsmes produktus no trešajām valstīm""

TA-1814 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
78.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 13.jūlija noteikumos Nr.623 "Meliorācijas kadastra noteikumi""

TA-1939 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
79.§
Noteikumu projekts "Dzīvniekos un to produktos esošu noteiktu vielu un to atliekvielu kontroles un tās finansēšanas kārtība"

TA-1756 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
80.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 19.jūnija noteikumos Nr.405 "Putnu gripas uzliesmojuma likvidēšanas un draudu novēršanas kārtība""

TA-2048 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
81.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 23.februāra noteikumos Nr.178 "Trakumsērgas profilakses un apkarošanas kārtība""

TA-2360 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
82.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra noteikumos Nr.106 "Kārtība, kādā piešķir, administrē un uzrauga valsts un Eiropas Savienības atbalstu piena produktu piegādei izglītojamiem vispārējās izglītības iestādēs""

TA-2425, TA-1754 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
83.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2004.gada 30.novembra noteikumos Nr.977 "Noteikumi par biedrību un nodibinājumu pārstāvju izvirzīšanu un iekļaušanu Sabiedriskā labuma komisijā""

TA-2434 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
84.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 3.decembra rīkojumā Nr.566 "Par ilgtermiņa saistībām Iekšlietu ministrijai ēku kompleksa Čiekurkalna 1.līnijā 1, Rīgā, nomas maksas izdevumu segšanai""

TA-2467 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Atļaut Iekšlietu ministrijai budžeta apakšprogrammā 40.02.00 "Nekustamais īpašums un centralizētais iepirkums" ilgtermiņa saistību pasākumiem "Telpu Rīgā, Čiekurkalna 1.līnijā 1, nomas maksa" un "Administratīvās ēkas (būves kadastra apzīmējums 0100 087 0149 050) Rīgā, Čiekurkalna 1.līnijā 1, nomas maksa" 2013.gadā paredzētā finansējuma ietaupījuma daļu 421 897 latu apmērā pārdalīt:
2.1. budžeta apakšprogrammai 40.02.00 "Nekustamais īpašums un centralizētais iepirkums" 2013.gadā 414 797 latu apmērā remontdarbu veikšanai Iekšlietu ministrijas valdījumā esošajos nekustamajos īpašumos, specifiskas lietošanas materiālu iegādei Valsts policijas vajadzībām, kā arī speciālā transportlīdzekļu iekrāvēja iegādei;
2.2. budžeta apakšprogrammai 02.03.00 "Vienotās sakaru un informācijas sistēmas uzturēšana un vadība" 7 100 latu apmērā jūras videonovērošanas sistēmas, radionavigācijas un sakaru aprīkojuma demontāžai, pārvietošanai, uzstādīšanai un pieslēgšanai Valsts robežsardzes vajadzībām.
3. Iekšlietu ministrijai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sagatavot un iesniegt Finanšu ministrijā priekšlikumu par apropriācijas pārdali 2013.gadā starp budžeta izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām, lai nodrošinātu šī protokollēmuma 2.punktā minēto pasākumu izpildi.
 
85.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 23.aprīļa noteikumos Nr.225 "Izglītības kvalitātes valsts dienesta nolikums""

TA-2469 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
86.§
Likumprojekts "Grozījumi Pacientu tiesību likumā"

TA-2468, TA-1987 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
3. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir veselības ministrs.
3. Veselības ministrijai likumprojektā paredzētos pasākumus 2014.gadā nodrošināt piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros.
4. Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu, jo tā spēkā stāšanās paredzēta ar 2013.gada 25.oktobri, lai izpildītu Eiropas Parlamenta un Padomes 2011.gada 9.marta direktīvas 2011/24/ES par pacientu tiesību piemērošanu pārrobežu veselības aprūpē prasības.
5. Jautājumu par papildu valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu Veselības ministrijai 2015.gadā un 2016.gadā 362 675 latu apmērā katru gadu, tai skaitā ārstniecības riska maksājumu nodrošināšanai Ārstniecības riska fondā ārstniecības iestādēm, kurām noslēgts līgums par veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu, 200 000 latu apmērā un Veselības inspekcijas darbības nodrošināšanai 162 675 latu apmērā, tai skaitā atlīdzībai 62 422 lati, skatīt Ministru kabinetā likumprojekta "Par valsts budžetu 2015.gadam" un likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2015., 2016. un 2017.gadam" sagatavošanas un izskatīšanas procesā kopā ar visu ministriju un centrālo valsts iestāžu priekšlikumiem jaunajām politikas iniciatīvām un iesniegtajiem papildu finansējuma pieprasījumiem atbilstoši valsts budžeta finansiālajām iespējām.
 
87.§
Rīkojuma projekts "Par atļauju Ģ.Kronbergam savienot amatus"

TA-2385 ____________________________________

(G.Kauliņš, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
88.§
Rīkojuma projekts "Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts akciju sabiedrības "Ceļu satiksmes drošības direkcija" peļņas daļu"

TA-2466 ____________________________________

(I.Paeglītis, Vj.Dombrovskis, A.Matīss, I.Šņucins, D.Pavļuts, A.Pabriks, E.Rinkēvičs, A.Vilks, R.Kozlovskis, Ž.Jaunzeme- Grende, I.Viņķele, I.Circene, E.Sprūdžs, L.Straujuma, V.Dombrovskis)

1. Iesniegto rīkojuma projektu nepieņemt (balsojumā par rīkojuma projekta pieņemšanu: par - 6 (aizsardzības ministrs A.Pabriks, labklājības ministre I.Viņķele, satiksmes ministrs A.Matīss, veselības ministre I.Circene, zemkopības ministre L.Straujuma, Ministru prezidents V.Dombrovskis), pret - 6 (ārlietu ministrs E.Rinkēvičs, ekonomikas ministrs D.Pavļuts, iekšlietu ministrs R.Kozlovskis, izglītības un zinātnes ministrs Vj.Dombrovskis, vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs E.Sprūdžs, kultūras ministre Ž.Jaunzeme-Grende), atturas - 1 (finanšu ministrs A.Vilks)).
2. Valsts kancelejai izbeigt rīkojuma projekta kontroli.
 
89.§
Informatīvais ziņojums "Aktuālā informācija par plūdu risku novēršanas būves projekta Carnikavas novadā īstenošanas gaitu"

TA-2022 ____________________________________

(R.Vesere, D.Jurevica, E.Sprūdžs, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu, kā arī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas un Carnikavas novada domes pārstāvju sniegto informāciju par plūdu riska novēršanas būves projekta īstenošanas gaitu.
2. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai sadarbībā ar Ādažu novada domes pārstāvjiem savlaicīgi risināt jautājumu par plūdu draudu samazināšanai nepieciešamo pasākumu īstenošanu novada teritorijā.
 
90.§
Informatīvais ziņojums "Par finansējuma pārdali darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.6.2.1.aktivitātes "Atbalsts novadu pašvaldību kompleksai attīstībai" ietvaros"

TA-2162 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Nesamazināt finansējuma apjomu Rēzeknes novada pašvaldībai darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.6.2.1.aktivitātes "Atbalsts novadu pašvaldību kompleksai attīstībai" ietvaros.
 
91.§
Informatīvais ziņojums "Par Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta darbību 2012.gadā"

TA-2316 ____________________________________

(I.Prūse, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Jautājumu par papildu finansējuma nepieciešamību administratīvo izmaksu segšanai Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta ietvaros skatīt Ministru kabinetā likumprojekta par valsts budžetu 2017.gadam sagatavošanas un izskatīšanas procesā vienlaikus ar visu ministriju un citu centrālo valsts iestāžu jauno politiku iniciatīvu pieteikumiem.
 
92.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1616 "Kārtība, kādā aprēķina un sadala valsts budžeta mērķdotāciju pašvaldību izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu darba samaksai un pašvaldību vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai""

TA-2386 ____________________________________

(Vj.Dombrovskis, B.Bāne, J.Plūme, S.Liepiņa, I.Viņķele, E.Rinkēvičs, A.Vilks, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2. Atbalstīt, ka pedagoga profesionālās darbības kvalitātes piemaksām finansējumu Izglītības un zinātnes ministrija aprēķina un sadala pašvaldībām, ņemot vērā:
2.1. katrā pašvaldībā un izglītības programmā pedagogu, kuri Eiropas Sociālā fonda projekta „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” ietvaros ir ieguvuši 3., 4. un 5.kvalitātes pakāpi, mēneša darba algas likmju skaitu attiecīgā gada 27.maijā (periodam no attiecīgā gada 1.septembra līdz 31.decembrim) un 1.septembrī (periodam no nākamā gada 1.janvāra līdz 31.augustam), ko pašvaldības vai izglītības iestādes ir iesniegušas attiecīgās nozares ministrijā līdz attiecīgā gada 31.maijam un 5.septembrim;
2.2. zemāko mēneša darba algas likmi pedagogam ar darba stāžu, lielāku par 10 gadiem;
2.3. valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas;
2.4. pedagogu darba samaksas noteikumos noteikto kvalitātes piemaksas apmēru procentos.
3. Atbalstīt, ka pedagoga profesionālās darbības kvalitātes piemaksām nepieciešamo finansējumu laika posmam no 2013.gada 1.septembra līdz 31.decembrim un no 2014.gada 1.janvāra līdz 31.augustam ministrija aprēķina un sadala pašvaldībām, pamatojoties uz attiecīgo pakāpi ieguvušo pedagogu mēneša darba algas likmju skaitu 2013.gada 1.septembrī un ņemot vērā zemāko mēneša darba algas likmi pedagogam ar darba stāžu, lielāku par 10 gadiem, valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas un pedagogu darba samaksas noteikumos noteikto kvalitātes piemaksas apmēru procentos.
4. Noteikt, ka noteikumu izpilde turpmākajos gados tiks nodrošināta 62.resora „Mērķdotācijas pašvaldībām” 2014. - 2016.gada budžeta bāzes ietvaros.
5. Atbalstīt indikatīvi 3 000 000 latu rezervēšanu 2014. un turpmākajiem gadiem, pedagogu darba samaksai, vienlaikus atceļot Ministru kabineta 2013.gada 30.jūlija sēdes protokola Nr.41 114.§ 5.punktu un no 79.§ 2.punkta svītrojot vārdus „un turpmākos gados”. Izglītības un zinātnes ministrijai līdz 2013.gada 13.septembrim precizēt atbilstoši šajā protokollēmumā minētajiem nosacījumiem un šī protokola 93.§ minētajiem nosacījumiem pēc faktiskā izglītojamo skaita saņemšanas Valsts izglītības informācijas sistēmā 5.septembrī par stāvokli uz 1.septembri un līdz 24.septembrim iesniegt Ministru kabinetā attiecīgu informāciju.
6. Izglītības un zinātnes ministrijai aprēķināt šī protokollēmuma 2. un 3.punktā un 93.§ 2.punktā minēto piemaksu ietekmi uz nozaru ministriju budžetiem 2014.-2016.gadā, paredzot pārdali no 62.resora „Mērķdotācijas pašvaldībām” uz attiecīgās nozares ministrijas budžetu un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā līdz 2013.gada 24.septembrim. Izglītības un zinātnes ministrijai atbilstoši Ministru kabineta lēmumam budžeta resora „62.Mērķdotācijas pašvaldībām” izdevumos precizēt finansējuma apmēru 2014.-2016.gadam, sagatavot priekšlikumus likumprojekta „Par valsts budžetu 2014.gadam” un likumprojekta „Par vidēja termiņa budžetu 2014.-2016.gadam” 2.lasījumam.
7. Izglītības un zinātnes ministrijai precizēt noteikumu projekta anotāciju un iesniegt to Valsts kancelejā.
8. Valsts kancelejai kopīgi ar Izglītības un zinātnes ministriju precizēt noteikumu projektu atbilstīgi šī protokollēmuma 2. un 3. punktam, un Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
93.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 28.jūlija noteikumos Nr.836 "Pedagogu darba samaksas noteikumi""

TA-2387 ____________________________________

(Vj.Dombrovskis, B.Bāne, J.Plūme, S.Liepiņa, I.Viņķele, E.Rinkēvičs, A.Vilks, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2. Lai nodrošinātu piemaksas par kvalitātes pakāpēm profesionālās ievirzes izglītības pedagogiem, Izglītības un zinātnes ministrijai precizēt noteikumu projektu, nodrošinot tā izpildi piešķirtā finansējuma ietvaros.
3. Izglītības un zinātnes ministrijai līdz 2013.gada 13.septembrim aprēķināt nepieciešamo finansējuma apmēru pedagogu, kuri Eiropas Sociālā fonda projekta „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” ietvaros no 2012.gada novembra ir ieguvuši 3.kvalitātes pakāpi, un pedagogu, kuri 3.kvalitātes pakāpi iegūs līdz 2014.gada septembrim, atbilstīgi viņu darba slodzei izglītības programmas īstenošanā piemaksām 10 procentu apmērā no šajos noteikumos noteiktās pedagogu zemākās mēneša darba algas likmes, sākot ar 2014.gada 1.septembri.
4. Izglītības un zinātnes ministrijai izstrādāt un līdz 2014.gada 1.februārim iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā grozījumus Ministru kabineta 2009.gada 28.jūlija noteikumos Nr.836 „Pedagogu darba samaksas noteikumi” šī protokollēmuma 3.punktā minēto 3.kvalitātes pakāpi ieguvušo pedagogu piemaksām, nodrošinot finansējumu no Izglītības un zinātnes ministrijai piešķirtā finansējuma jaunajām politikas iniciatīvām 2014.- 2016.gadam.
5. Izglītības un zinātnes ministrijai pēc faktiskā izglītojamo skaita saņemšanas Valsts izglītības informācijas sistēmā 2013.gada 5.septembrī par stāvokli uz 1.septembri un pēc attiecīgo pakāpes ieguvušo pedagogu mēneša darba algas likmju skaita saņemšanas 2013.gada 5.septembrī par stāvokli uz 1.septembri sadarbībā ar Kultūras ministriju, Labklājības ministriju un Tieslietu ministriju līdz 2013.gada 13.septembrim precizēt un saskaņot aprēķinus par noteikumu izpildei nepieciešamā finansējuma apmēru 2013.gadā un turpmākajos gados.
6. Atbalstīt indikatīvi 3 000 000 latu rezervēšanu 2014. un turpmākajiem gadiem pedagogu darba samaksai, kas līdz 2013.gada 13.septembrim tiks precizēta atbilstoši šajā protokollēmumā minētajiem noteikumiem un šī protokola 92.§ minētajiem noteikumiem un pēc faktiskā izglītojamo skaita saņemšanas Valsts izglītības informācijas sistēmā 5.septembrī par stāvokli uz 1.septembri.
7. Pieņemt zināšanai, ka Izglītības un zinātnes ministrija saskaņā ar Ministru kabineta 2013.gada 28.maija sēdē (prot. Nr.32, 70.§) izskatītajā informatīvajā ziņojumā „Vispārējās un profesionālās izglītības pedagogu motivācijas, atalgojuma un profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas sasaistes programma” paredzētajām reformām no 2013.gada 1.septembra uzsāk šādus pasākumus, kas 2014.-2016.gadā tiks nodrošināti 62.resora „Mērķdotācijas pašvaldībām” budžeta bāzes ietvaros:
7.1. 1.–4. klases skolēnu skaitam novadu pašvaldību pamatizglītības iestādēs, kurās skolēnu skaits ir 100 vai mazāks piemēro koeficientu 1 (iepriekš 0.75);
7.2. pedagoģiskās un sociālās korekcijas programmās skolēnu skaitam piemēro koeficientu 1,2 (iepriekš 1,47); koeficientu 1,8 (iepriekš 1,6) – skolēnu (bērnu) skaitam, kas apgūst speciālās izglītības programmas speciālajās skolās; koeficientu 1,84 (iepriekš 1.6) – skolēnu (bērnu) skaitam, kas apgūst speciālās izglītības programmas speciālās izglītības klasēs (grupās) vai integrēti vispārējās izglītības iestādēs;
7.3. profesionāli orientēta virziena pamatizglītības programmās ar padziļinātu mācību priekšmetu (izņemot mūziku) apguvi skolēnu skaitam piemēro koeficientu 1,2 (iepriekš 1.3);
7.4. skolēnu skaitam vakara (maiņu) un neklātienes (tai skaitā – tālmācības) vispārējās izglītības programmās piemēro koeficientu 0,8 (iepriekš 0.82);
7.5. normētā skolēnu (bērnu) skaita attiecība pret vienu pedagoga mēneša darba algas likmi: novados ir 8,12 : 1 (iepriekš 8:1); republikas pilsētās – 10,35 : 1 (iepriekš 10.2:1);
7.6. pedagogu papildu pienākumu apmaksai nepieciešamā finansējuma nodrošināšanu (2 stundas) bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmskolas izglītības pedagogu darba samaksai;
7.7. piemaksas nodrošināšanu pedagogiem, kas Eiropas Sociālā fonda projekta „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” ietvaros ir ieguvuši 3., 4. un 5.kvalitātes pakāpi, atbilstoši viņu darba slodzei izglītības programmas īstenošanā attiecīgi 8, 20 un 25 procentu apmērā no noteiktās pedagoga zemākās mēneša darba algas likmes.
8. Izglītības un zinātnes ministrijai nodrošināt, ka šī protokollēmuma 7.punktā minētie pasākumi tiks īstenoti piešķirtā finansējuma ietvaros, tajā skaitā jaunajām politikas iniciatīvām, un neradīs turpmākos gados negatīvu ietekmi uz valsts budžetu.
9. Izglītības un zinātnes ministrijai precizēt noteikumu projekta anotāciju un iesniegt to Valsts kancelejā.
10. Valsts kancelejai kopīgi ar Izglītības un zinātnes ministriju precizēt noteikumu projektu, un Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
94.§
Informatīvais ziņojums "Par profesionālās vidējās izglītības iestāžu mākslas, mūzikas un dejas izglītības programmās nepieciešamajiem mācību līdzekļiem" un rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-2379 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3. Izglītības un zinātnes ministrijai sadarbībā ar Kultūras ministriju, Tieslietu ministriju, Iekšlietu ministriju un Veselības ministriju sagatavot grozījumus Izglītības likumā, lai pilnveidotu likumā ietverto normatīvo regulējumu par mācību līdzekļu nodrošinājumu valsts dibinātās profesionālās vidējās izglītības mācību iestādēs.
 
95.§
Atbildes projekts Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijai (par Iedzīvotāju reģistra datiem)

TA-2483, SAN-842 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Atbalstīt iesniegto atbildes projektu Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijai.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildi Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijai.
 
96.§
Informatīvais ziņojums "Par papildu nepieciešamo finansējumu veselības aprūpes nozarei 2013.gadā"

TA-2331 ____________________________________

(R.Muciņš, A.Čemme, I.Circene, D.Rancāne, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Piešķirt Veselības ministrijai papildu finansējumu 2013.gadā 5 191 154 latu apmērā, tai skaitā:
2.1. apakšprogrammā 33.01.00 „Ārstniecība” 4 633 448 latus šādiem pasākumiem:
2.1.1. dienas stacionāru pakalpojumu pieejamības uzlabošanai 1 043 266 latus;
2.1.2. onkoloģijas pakalpojumu nodrošināšanai 494 500 latu;
2.1.3. izmeklējumu nodrošināšanai 24 stundu laikā slimnīcu uzņemšanas nodaļās 1 814 519 latus;
2.1.4. rehabilitācijas pakalpojumu pieejamības uzlabošanai ilgstoši slimojošām personām, lai viņas ātrāk varētu atgriezties darba tirgū (stacionārai palīdzībai) 966 215 latus;
2.1.5. papildus apaugļošanas procedūrām 125 pacientiem 87 500 latu atbilstoši „Mātes un bērna veselības uzlabošanas plānam 2012.-2014.gadam”;
2.1.6. VSIA „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” izdevumu segšanai, kas saistīti ar turpmākās attīstības izpēti, 30 000 latu;
2.1.7. ultrasonogrāfijas iekārtas un kardiotokogrāfu iegādei invazīvo pakalpojumu nodrošināšanai jaundzimušajiem perinatālās aprūpes centrā 98 010 latu;
2.1.8. sirds veselības pakalpojumu nodrošināšanai bērniem un pieaugušajiem 99 438 latus;
2.2. apakšprogrammā 33.03.00 "Kompensējamo medikamentu un materiālu apmaksāšana" papildus apaugļošanas procesā nepieciešamo medikamentu kompensācijai 125 pacientiem 110 785 latus;
2.3. programmā 39.04.00 "Neatliekamā medicīniskā palīdzība" 446 921 latu Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam Rīgas reģionālajam centram norēķiniem ar akciju sabiedrību „Rīgas sanitārā transporta autobāze” par neatliekamās medicīniskās palīdzības transportlīdzekļu nomu un autovadītāju pakalpojumu nodrošināšanu.
3. Veselības ministrijai pēc saskaņošanas ar Finanšu ministriju iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā rīkojuma projektu par līdzekļu pārdali.
4. Veselības ministrijai nedēļas laikā sagatavot un iesniegt Valsts kancelejā Ministru kabineta atbildes projektu Saeimas Sociālo un darba lietu komisijai.


 
97.§
Informatīvais ziņojums "Par neformālajā Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomes 2013.gada 29.-30.augusta sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem"

TA-2455 ____________________________________

(E.Rinkēvičs, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Ārlietu ministram E.Rinkēvičam pārstāvēt Latvijas Republiku neformālajā Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomes 2013.gada 29.-30.augusta sanāksmē.
 
98.§
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Par Eiropas Savienības strukturālo un investīciju fondu Eiropas teritoriālās sadarbības mērķa ieviešanu Latvijā 2014.-2020.gada plānošanas periodā"

TA-2433 ____________________________________

(I.Kravale, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai līdz 2013.gada 31.oktobrim sagatavot un noteiktā kārtībā iesniegt Ministru kabinetā rīkojuma projektu par uzdevumiem Eiropas Savienības strukturālo un investīciju fondu mērķa "Eiropas teritoriālās sadarbība" vadības, uzraudzības un kontroles sistēmas ieviešanai.
 
99.§
Informatīvais ziņojums "Par iespējām ieviest uzņēmumu ienākuma nodokļa atvieglojumus investīciju veicināšanai"

TA-2413 ____________________________________

(I.Šņucins, Vj.Dombrovskis, Ž.Jaunzeme-Grende, D.Pavļuts, L.Meņģelsone, J.Endziņš, A.Kaļāne, L.Straujuma, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informāciju par:
1.1. Finanšu ministrijas, Kultūras ministrijas un Latvijas Olimpiskās komitejas pārstāvju sarunu rezultātu par iespējām samazināt uzņēmumu ienākuma nodokļa atlaides apmēru par ziedotajām summām no 2014.gada 1.janvāra atbilstoši informatīvajā ziņojumā „Par iespējām ieviest uzņēmumu ienākuma nodokļa atvieglojumus investīciju veicināšanai” (skatīts Ministru kabineta 2013.gada 20.augusta sēdē) paredzētajam;
1.2. Finanšu ministrijas, Ekonomikas ministrijas un nevalstisko organizāciju sarunu rezultātu par iespējamiem kompensējošiem pasākumiem, lai, pagarinot uzņēmumu ienākuma nodokļa atvieglojumu par jaunajām ražošanas tehnoloģiskajām iekārtām un atbalstāmo investīciju projektiem piemērošanas termiņu līdz 2020.gadam, kā arī ar 2014.gada 1.jūliju ieviešot jaunu uzņēmumu ienākuma nodokļa atvieglojumu pētniecības un attīstības atbalstam, tiktu saglabāta fiskāli neitrāla ietekme uz kopbudžetu.
2. Finanšu ministrijai sagatavot un finanšu ministram iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā 2014.gada budžeta likumprojektu paketē grozījumus likumā „Par uzņēmumu ienākuma nodokli”, kas paredz:
2.1. pagarināt uzņēmumu ienākuma nodokļa atvieglojumu par jaunajām ražošanas tehnoloģiskajām iekārtām termiņu līdz 2020.gadam, nosakot, ka no 2014.gada līdz 2020.gadam nolietojuma summas aprēķināšanas katras jaunas ražošanas tehnoloģiskās iekārtas iegādes vērtību vai izveidošanas vērtību taksācijas periodā palielina, reizinot ar koeficientu 1,5;
2.2. pagarināt uzņēmumu ienākuma nodokļa atvieglojuma par atbalstāmo investīciju projektiem piemērošanas termiņu līdz 2020.gadam, nosakot atlaidi lielo investīciju projektiem virs 10 milj. EUR;
2.3. no 2014.gada 1.janvāra atcelt uzņēmumu ienākuma nodokļa atvieglojumu zaudējumu pārnešanai uzņēmumu grupā;
2.4. no 2014.gada 1.janvāra atcelt uzņēmumu ienākuma nodokļa atvieglojumu, kas atļauj samazināt apliekamo ienākumu par nosacītu kredītprocentu summu;
2.5. atvieglojumu, kas nosaka, ka ar uzņēmumu ienākuma nodokli apliekamo ienākumu var samazināt par summām, kas izmaksātas subsīdiju veidā kā valsts atbalsts lauksaimniecībai vai Eiropas Savienības atbalsts lauksaimniecībai un lauku attīstībai, noteikt līdz 2016.gadam (ieskaitot), izlīdzinot regulējumu ar iedzīvotāju ienākuma nodokli;
2.6. no 2014.gada 1.jūlija ieviest jaunu atvieglojumu pētniecības un attīstības vecināšanai: atļaujot, aprēķinot uzņēmumu ienākuma nodokli, apliekamo ienākumu samazināt par izdevumiem, kas reizināti ar koeficientu 3, ja tie attiecas tieši uz izpētē nodarbināto darbinieku, kuram ir atbilstoša augstākā izglītība, darbaspēka izmaksām un izpētes pakalpojumu iepirkšanu no specializētām zinātniskām institūcijām nodokļa maksātāja saimnieciskās darbības attīstībai, un likumprojektā paredzēt deleģējumu Ministru kabinetam līdz 2014.gada 1.jūlijam pieņemt Ministru kabineta noteikumus jaunā atvieglojuma pētniecības un attīstības atbalstam piemērošanai;
2.7. no 2015.gada 1.janvāra atcelt atvieglojumu pētniecības un attīstības izmaksām (likuma 13.panta 4.prim daļa).
3. Finanšu ministrijai, sagatavojot šī protokollēmuma 2.punktā minēto likumprojektu, sadarbībā ar Ekonomikas ministriju un sociālajiem partneriem izvērtēt nepieciešamību noteikt ierobežojumu uzņēmumam, kurš piemērojis atvieglojumu, atsavināt radīto zinātnisko vai pētniecības produktu piecus gadus pēc projekta pabeigšanas.
 
100.§
Informatīvais ziņojums "Nodokļu ieņēmumus 2014.-2016.gadam ietekmējošie nodokļu politikas pasākumi"

TA-2514 ____________________________________

(I.Šņucins, A.Marcinkēvičs, J.Endziņš, A.Vilks, Vj.Dombrovskis, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Lai nodrošinātu Ministru kabineta 2013.gada 30.jūlija sēdē apstiprinātā vispārējās valdības budžeta deficīta mērķa 2014.-2016.gadam īstenošanu (nodokļu ieņēmumu bāzes nodrošināšana):
2.1. Finanšu ministrijai sagatavot un finanšu ministram līdz 2013.gada 6.septembrim iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā:
2.1.1. grozījumus Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumos Nr.1471 „Kārtība, kādā tiek noteikta un ieskaitīta valsts budžetā izmaksājamā peļņas daļa par valsts kapitāla izmantošanu”, kas paredz kapitālsabiedrībām, kurās visas kapitāla daļas tieši vai pastarpināti pieder valstij, minimālo dividendēs izmaksājamo peļņas daļu 2014.gadā (par 2013.gadu) noteikt un aprēķināt 90% apmērā no attiecīgās kapitālsabiedrības tīrās peļņas, un 2015.gadā (par 2014.gadu) – 80%;
2.1.2. iekļaušanai 2014.gada budžeta likumprojektu paketē grozījumus likumā „Par izložu un azartspēļu nodevu un nodokli”, kas paredz par 10% paaugstināt azartspēļu nodokļa likmi ruletei, kāršu un kauliņu spēlēm, videospēlēm un mehāniskajiem automātiem;
2.1.3. iekļaušanai 2014.gada budžeta likumprojektu paketē grozījumus atbilstošajos likumos, ar ko tiktu ieviesta nodokļu nodrošinājuma piemērošanas iespēja arī attiecībā uz pievienotās vērtības nodokli nodokļu maksātājiem, kas ir saņēmuši speciālo atļauju (licenci) apstiprināta noliktavas turētāja darbībai ar naftas produktiem, reģistrēta saņēmēja darbībai ar naftas produktiem vai reģistrēta nosūtītāja darbībai ar naftas produktiem;
2.2. atbalstīt Finanšu ministrijas priekšlikumu palielināt valsts budžeta ieņēmumu prognozes no iedzīvotāju ienākuma nodokļa 2014.-2016.gadam par 3 800 000 latu katru gadu, pastiprinot Valsts ieņēmumu dienesta darbības saistībā ar iedzīvotāju ienākuma nodokļa deklarēšanu par gūtajiem ienākumiem no kapitāla pieauguma nekustamā īpašuma atsavināšanas gadījumos.
 
101.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 12.februāra rīkojumā Nr.50 "Par Ieslodzījuma vietu infrastruktūras attīstības koncepciju""

TA-2507 ____________________________________

(M.Lazdovskis, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Tieslietu ministrijai, iesniedzot Finanšu ministrijā budžeta pieprasījumu likumprojektam „Par valsts budžetu 2014.gadam”, tajā paredzēt Tieslietu ministrijas ilgtermiņa saistības jauna cietuma būvniecībai Olainē 2014.gadā – 655 673 latus (932 939 EUR), 2015.gadā – 2 019 817 latus (2 873 941 EUR), 2016.gadā – 10 565 762 latus (15 033 725 EUR) un turpmākā laikaposmā līdz projekta īstenošanai – 42 088 328 latus (59 886 295 EUR) (tai skaitā 2017.gadā – 21 064 350 latus (29 971 870 EUR) un 2018. gadā – 21 023 978 latus (29 914 425 EUR)).
3. Finanšu ministrijai precizēt Tieslietu ministrijas bāzes izdevumus ilgtermiņa saistību pasākumam „Jauna cietuma būvniecība Olainē” 2014.–2016.gadam, paredzot:
3.1. samazinājumu 2014.gadam par 1 957 844 latiem (2 785 761 EUR);
3.2. palielinājumu 2015.gadam par 1 965 694 latiem (2 796 931 EUR);
3.3. samazinājumu 2016.gadam par 10 542 089 latiem (15 000 041 EUR).
 
102.§
Par valsts budžeta jaunajām politikas iniciatīvām 2014., 2015. un 2016.gadam

TA-2517-IP ____________________________________

(B.Bāne, A.Pabriks, L.Straujuma, Ž.Jaunzeme-Grende, R.Kozlovskis, D.Pavļuts, J.Pūce, A.Matīss, M.Lazdovskis, Vj.Dombrovskis, J.Plūme, S.Liepiņa, A.Vilks, I.Viņķele, I.Circene, E.Sprūdžs, E.Rinkēvičs, I.Jaunzeme, J.Streļčenoks, V.Dombrovskis)

1. Pamatā atbalstīt valsts budžeta līdzekļu novirzīšanu jaunajām politikas iniciatīvām 2014., 2015. un 2016.gadā saskaņā ar iesniegto informāciju „Par valsts budžeta jaunajām politikas iniciatīvām 2014., 2015. un 2016.gadam”.
2. Atbalstīt Tieslietu ministrijas priekšlikumu, ņemot vērā iespēju izmantot Igaunijas Republikas pieredzi ieslodzījuma vietu infrastruktūras attīstīšanā, izvērtēt iespēju slēgt līgumu ar AS Riigi Kinnisvara jaunā cietuma koncepcijas izstrādei un citu ar skiču projekta izstrādi un būvprojekta akceptēšanu saistītu darbību nodrošināšanai, iesniedzot Ministru kabinetā atbilstošu tiesību akta projektu par atļauju slēgt līgumu ar AS Riigi Kinnisvara. Tieslietu ministrijai sagatavot un nedēļas laikā iesniegt Ministru kabinetā rīkojuma projektu par Ministru kabineta 2013.gada 12.februāra rīkojumā Nr.50 noteikto ilgtermiņa saistību pasākumam „Jauna cietuma būvniecība Olainē” precizēšanu pa gadiem šādā apmērā:
2.1. samazināt ilgtermiņa saistību apjomu 2014.gadam par 1 957 844 latiem;
2.2. palielināt ilgtermiņa saistību apjomu 2015.gadam par 1 965 694 latiem;
2.3. samazināt ilgtermiņa saistību apjomu 2016.gadam par 10 542 089 latiem;
2.4. samazināt ilgtermiņa saistību apjomu 2017.gadam par 10 489 739 latiem;
2.5. palielināt ilgtermiņa saistību apjomu 2018.gadam par 21 023 978 latiem.
3. Finanšu ministrijai precizēt Tieslietu ministrijas budžeta izdevumus ilgtermiņa saistību pasākumam „Jauna cietuma būvniecība Olainē” 2014.–2016.gadam atbilstoši šī protokollēmuma 2.1.-2.3.apakšpunktā noteiktajam.
4. Iekšlietu ministrijai sagatavot un divu nedēļu laikā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā rīkojuma projektu par ilgtermiņa saistību uzņemšanos, lai nodrošinātu depo ēku būvniecību, rekonstrukciju vai renovāciju atbilstoši šī protokollēmuma 1.punktā noteiktajam papildu finansējuma apjomam.
5. Iekšlietu ministrijai sagatavot un divu nedēļu laikā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā rīkojuma projektu par ilgtermiņa saistību uzņemšanos, lai nodrošinātu speciālo ugunsdzēsības un glābšanas transportlīdzekļu iegādi atbilstoši šī protokollēmuma 1.punktā noteiktajam papildu finansējuma apjomam, plānojot ilgtermiņa saistības arī 2017.- 2018.gadam ar kopējo finansējuma apmēru ne vairāk kā 25 502 243 lati.
6. Atbalstīt Iekšlietu ministrijas priekšlikumu palielināt valsts pamatbudžeta ieņēmumu no valsts nodevas par uzturēšanās atļaujas un Eiropas Kopienas pastāvīgā iedzīvotāja statusa Latvijas Republikā pieprasīšanai nepieciešamo dokumentu izskatīšanu un ar to saistītajiem pakalpojumiem prognozi 764 000 latu apmērā 2014.gadā un turpmāk ik gadu. Palielināt dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem un izdevumus Iekšlietu ministrijai 196 200 latu apmērā 2014.gadā un turpmāk ik gadu 26 jaunu amata vietu ieviešanai Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē, lai nodrošinātu uzturēšanās atļauju pieprasīšanai iesniegto dokumentu izskatīšanu paātrinātā kārtībā un citu ar minētās nodevas administrēšanu saistītu funkciju veikšanu. Noteikt, ka valsts pamatbudžeta ieņēmumu no valsts nodevas par uzturēšanās atļaujas un Eiropas Kopienas pastāvīgā iedzīvotāja statusa Latvijas Republikā pieprasīšanai nepieciešamo dokumentu izskatīšanu un ar to saistītajiem pakalpojumiem palielinājuma prognozes daļa 567 800 latu apmērā ir novirzāma Iekšlietu ministrijas jauno politikas iniciatīvu atlīdzības jomā finansēšanai.
7. Finanšu ministrijai iekļaut likumprojektā „Par valsts budžetu 2014.gadam” pantu, paredzot 2014.gadā atļaut prēmēt tās Valsts ieņēmumu dienesta, Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienesta amatpersonas (darbiniekus), kuru tiešas darbības rezultātā atklāti un novērsti liela apjoma noziedzīgi nodarījumi valsts ieņēmumu un nodokļu administrēšanas jomā, aizturētas kontrabandas kravas un konvencionāli aizliegtu priekšmetu ievešana un izvešana, novērsta būtiska noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācija, un tā rezultātā ir palielinājies vai tiek prognozēts būtisks valsts budžeta ieņēmumu palielinājums, nosakot, ka prēmijas apmērs nedrīkst pārsniegt amatpersonas (darbinieka) divpadsmit mēnešalgu apmēru. Lēmumu par attiecīgo institūciju konkrēto amatpersonu (darbinieku) prēmēšanu pieņem Ministru kabinets, pamatojoties uz Finanšu ministrijas, kā arī Ģenerālprokuratūras sniegto informāciju. Finanšu ministram paredzēt tiesības palielināt apropriāciju izdevumiem, ja Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija piecu darba dienu laikā no attiecīgās informācijas saņemšanas ir izskatījusi un nav iebildusi pret apropriācijas palielinājumu. Finanšu ministrijai sagatavot atbilstošus grozījumus Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā. Finanšu ministrijai, ņemot vērā paredzēto aktivitāšu pieaugumu, precizēt valsts pamatbudžeta ieņēmumu prognozes.
8. Finanšu ministrijai izvērtēt iespējas daļējai Ārlietu ministrijas prioritārā pasākuma „Latvijas prezidentūrai ES Padomē nepieciešamo jauno funkcionālo un drošības prasību ieviešana Ārlietu dienesta informācijas sistēmu tehniskajā nodrošinājumā” 1 700 000 latu apmērā nodrošināšanai 2013.gada valsts budžeta ietvaros.
9. Atbalstīt Ārlietu ministrijas priekšlikumu palielināt izdevumus no ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem 2014.gadā apakšprogrammā 70.06.00 „Latvijas pārstāvju ceļa izdevumu kompensācija, dodoties uz Eiropas Savienības Padomes darba grupu sanāksmēm un Padomes sanāksmēm” 746 546 latu apmērā un apakšprogrammā 70.07.00 „Latvijas valdības un Eiropas Komisijas Vadības partnerība par ES komunikācijas darbībām” 98 294 latu apmērā, novirzot izdevumu segšanai minētajā apmērā uz 2014.gada 1.janvāri prognozējamos ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļu atlikumus.
10. Atbalstīt Ārlietu ministrijas priekšlikumu palielināt valsts pamatbudžetā iemaksājamo ieņēmumu no valsts nodevas par konsulāro amatpersonu sniegtajiem pakalpojumiem prognozi 2014.gadā 42 000 latu apmērā, 2015.gadā 50 000 latu apmērā un 2016.gadā 56 000 latu apmērā un attiecīgi palielināt izdevumus, daļēji nodrošinot Latvijas Republikas vēstniecības Indijā darbību.
11. Atbalstīt Ārlietu ministrijas un Iekšlietu ministrijas priekšlikumu palielināt valsts pamatbudžeta ieņēmumus no valsts nodevas par pilsonības reģistrācijas iesnieguma izskatīšanu kopā 2014.gadā 374 594 latu apmērā (533 000 EUR), 2015.gadā un 2016.gadā katru gadu 328 912 latu apmērā (468 000 EUR). Ārlietu ministrijai nodrošināt valsts nodevas iemaksu valsts pamatbudžetā 2014.gadā 228 411 latu apmērā (325 000 EUR), 2015.gadā un 2016.gadā 182 729 latu (260 000 EUR) apmērā katru gadu, kas novirzāmi prioritārā pasākuma „Sadarbības ar diasporu stiprināšana, diasporas ieguldījuma Latvijas attīstībā veicināšana, vēstniecību sadarbības ar diasporu paplašināšana un Pilsonības likuma grozījumu īstenošana” izdevumu segšanai. Iekšlietu ministrijai nodrošināt valsts nodevas iemaksu valsts budžeta ieņēmumos 2014. - 2016.gadā 146 183 latu (208 000 EUR) apmērā katru gadu. Atbalstīt Iekšlietu ministrijas priekšlikumu palielināt dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem un izdevumus Iekšlietu ministrijai 93 391 lata apmērā 2014. – 2016.gadā 10 jaunu amata vietu ieviešanai Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē, lai nodrošinātu Latvijas pilsonības reģistrēšanas iesniegumu izskatīšanu.
12. Ārlietu ministrijai kopīgi ar Iekšlietu ministriju sagatavot un ārlietu ministram iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā 2014.gada budžeta likumprojektu paketē grozījumus likumā “Par nodokļiem un nodevām”.
13. Atbalstīt Satiksmes ministrijas priekšlikumu 2014.gadā palielināt valsts pamatbudžeta ieņēmumu prognozi no VAS „Latvijas Dzelzceļš”, AS „Latvijas Autoceļu uzturētājs” un VSIA „Autotransporta direkcija” dividendēm 3 172 512 latu apmērā un izdevumus 3 172 512 latu apmērā dotācijai zaudējumu segšanai sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem.
14. Atbalstīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas priekšlikumu samazināt budžeta apakšprogrammā 24.08.00 „Nacionālo parku darbības nodrošināšana” ieņēmumus no maksas pakalpojumiem un citus pašu ieņēmumus 2014., 2015. un 2016.gadam par 551 950 latiem ik gadu, ņemot vērā Dabas aizsardzības pārvaldes ieņēmumu no koku ciršanas samazinājumu, un attiecīgi palielināt vispārējā kārtībā sadalāmo dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem par 551 950 latiem.
15. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai vienlaikus ar budžeta pieprasījumu iesniegt ar Finanšu ministriju saskaņotu priekšlikumu panta redakcijai iekļaušanai likumprojektā „Par valsts budžetu 2014.gadam” par 3.4.1.1.aktivitātes „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000” ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstības projektu finansējuma nodrošināšanu no valsts budžeta programmas 80.00.00 „Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārejās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai”.
16. Labklājības ministrijai, iesniedzot valsts sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta pieprasījumu 2014.-2016.gadam, ņemt vērā precizētās sociālās apdrošināšanas iemaksu prognozes 2014.gadam 1 394 838 129 latu apmērā (1 984 675 854 EUR), 2015.gadam 1 422 593 199 latu apmērā (2 024 167 761 EUR), 2016.gadam 1 457 792 983 latu apmērā (2 074 252 541 EUR), ievērojot, ka netiek palielināti valsts sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta izdevumi, izņemot izdevumu palielinājumus atbilstoši Ministru kabineta lēmumiem.
17. Atbalstīt Ekonomikas ministrijas priekšlikumu palielināt valsts pamatbudžeta ieņēmumus no subsidētās enerģijas nodokļa 2014.gadā 24 000 000 latu apmērā, 2015.gadā 25 900 000 latu apmērā un 2016.gadā 27 900 000 latu apmērā, no pievienotās vērtības nodokļa 2014.gadā 5 000 000 latu apmērā, 2015. un 2016.gadā 6 700 000 latu apmērā katru gadu un no valsts akciju sabiedrības „Latvenergo” maksājumiem par valsts kapitāla izmantošanu (ieņēmumus no dividendēm) 2015.gadā 4 900 000 latu apmērā un 2016.gadā 8 400 000 latu apmērā, vienlaicīgi palielinot Ekonomikas ministrijai dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem un izdevumus Elektroenerģijas lietotāju atbalsta fonda darbībai un sociālo pabalstu elektroenerģijas izmaksu segšanai 2014.gadā – 23 286 970 latu apmērā, 2015.gadā – 37 182 970 latu apmērā, 2016.gadā – 43 082 970 latu apmērā un ēku energoefektivitātes uzlabošanas pārejas risinājumam 2014.gadā 4 212 826 latu apmērā. Noteikt, ka līdzekļi plānojami atsevišķā budžeta apakšprogrammā (29.02.00 „Elektroenerģijas lietotāju atbalsts”). Ekonomikas ministrijai sagatavot un līdz 2013.gada 11.septembrim iesniegt Ministru kabinetā nepieciešamos likumprojektus, lai nodrošinātu subsidētās enerģijas nodokļa ieviešanu un Elektroenerģijas lietotāju atbalsta fonda darbību.
18. Ekonomikas ministrijai, saskaņojot ar Satiksmes ministriju, Finanšu ministriju un sadarbības partneriem, sagatavot un līdz 2013.gada 17.septembrim iesniegt Ministru kabinetā likumprojektu „Grozījumi likumā „Par ostām””, paredzot tajā ieviest maksājumu valsts pamatbudžeta ieņēmumos no ostu ieņēmumiem ar 2014.gadu.
19. Finanšu ministrijai pēc likumprojekta „Grozījumi likumā „Par ostām”” akceptēšanas Ministru kabinetā iekļaut likumprojektā „Par valsts budžetu 2014.gadam” pantu, paredzot, ka vienu reizi ceturksnī atbilstoši faktiski iekasētajam valsts budžeta ieņēmumu apjomam no maksājumiem valsts pamatbudžeta ieņēmumos no ostu ieņēmumiem finanšu ministram, pamatojoties uz Ministru kabineta lēmumu, ir tiesības palielināt apropriāciju izdevumiem ceļu būvniecībai un remontiem, ja Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija piecu darba dienu laikā no attiecīgās informācijas saņemšanas nav iebildusi pret apropriācijas palielinājumu.
20. Finanšu ministrijai likumprojektā „Par valsts budžetu 2014.gadam” iekļaut pantu, paredzot, ka jaunajam resoram „Valsts kapitāla daļu pārvaldības birojs” un Ministru kabinetam (Valsts kancelejai) atbalsta funkciju nodrošināšanai finansējums tiek piešķirts no budžeta resora „74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” pēc Publisko personu kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības likuma pieņemšanas Saeimā un izsludināšanas un Ministru kabineta lēmuma pieņemšanas par Valsts kapitāla daļu pārvaldības biroja izveidošanu.
21. Finanšu ministrijai, gatavojot likumprojektu „Par valsts budžetu 2014.gadam” iekļaut tajā pantu, kas nosaka, ka:
21.1. Finanšu ministrija, veicot pašvaldību finanšu izlīdzināšanas aprēķinus 2013.gadam, piemēro likuma “Par pašvaldību finanšu izlīdzināšanu” 9.panta sestajā daļā noteiktos demogrāfisko kritēriju īpatsvarus;
21.2. Ministru kabinets, gatavojot likumprojektu par valsts budžetu 2014.gadam, paredz tajā:
21.2.1. dotāciju pašvaldībām par bērniem bērnunamos un iemītniekiem veco ļaužu pansionātos un centros, kuri tajos ievietoti līdz 1998.gada 1.janvārim. Plānojamās dotācijas apmērs nosakāms, ņemot vērā vidējos izdevumus valstī par vienu bērnu bērnunamā un iemītnieku pansionātā;
21.2.2. dotāciju tām pašvaldībām, kurām ir zemākie vērtētie ieņēmumi uz vienu iedzīvotāju pēc pašvaldību finanšu izlīdzināšanas.
22. Atbalstīt Aizsardzības ministrijas priekšlikumu 2014. - 2016.gadā paredzēt finansējumu jaunajai politikas iniciatīvai „Speciālo uzdevumu vienības spēju attīstība” kopīgai NATO speciālo operāciju spēku uzdevumu daļējai nodrošināšanai 250 000 latu apmērā katru gadu. Jautājumu par papildu nepieciešamo finansējumu jaunajai politikas iniciatīvai „Speciālo uzdevumu vienības spēju attīstība” izskatīt Ministru kabinetā likumprojekta „Par valsts budžetu 2015.gadam” un likumprojekta „Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2015., 2016. un 2017.gadam” sagatavošanas un izskatīšanas procesā kopā ar visu ministriju un centrālo valsts iestāžu priekšlikumiem jaunajām politikas iniciatīvām atbilstoši valsts budžeta finansiālajām iespējām.
23. Atbalstīt Zemkopības ministrijas priekšlikumu jaunās politikas iniciatīvas „Valsts uzraudzības stiprināšana pārtikas aprites un veterinārajā jomā” ietvaros novirzīt finansējumu Pārtikas un veterinārā dienesta darbinieku, kas tieši iesaistīti valsts uzraudzības pienākumu izpildē pārtikas, veterinārajā un robežkontroles jomā, veselības apdrošināšanai.
24. Atbalstīt Tieslietu ministrijas priekšlikumu 2014. - 2016.gadā paredzēt finansējumu 946 449 latu apmērā katru gadu uz vienlīdzīgiem principiem balstītas atlīdzības nodrošināšanai Ieslodzījuma vietu pārvaldes darbiniekiem, tai skaitā ārstniecības personām.
25. Atbalstīt Labklājības ministrijas priekšlikumu palielināt izdevumus atlīdzībām Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai, Labklājības ministrijas valsts sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta bāzes izdevumu 2014.-2016.gadam ietvaros veicot izdevumu pārdali starp apakšprogrammām, 2014.-2016.gadā ik gadu samazinot apakšprogrammā 04.02.00 „Nodarbinātības speciālais budžets” plānotos izdevumus subsīdijām un dotācijām 351 781 lata apmērā aktīvajiem nodarbinātības pasākumiem un attiecīgi palielinot apakšprogrammā 04.05.00 "Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras speciālais budžets" izdevumus atlīdzībai 351 781 lata apmērā, tai skaitā atalgojumam 284 635 latu apmērā, lai nodrošinātu atlīdzību izmaksas Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras darbiniekiem un normatīvajos aktos noteiktās piemaksas par prombūtnē esošu darbinieku aizvietošanu, kā arī daļējas sociālās garantijas, vienlaikus aktīvo nodarbinātības pasākumu īstenošanu nodrošinot apakšprogrammā 04.02.00 „Nodarbinātības speciālais budžets” piešķirto līdzekļu ietvaros.
26. Pamatā atbalstīt Izglītības un zinātnes ministrijas priekšlikumu precizēt finansējuma apmēru jaunajām politikas iniciatīvām, vienlaicīgi turpinot diskusiju Ministru kabinetā par šī protokollēmuma 26.1.apakšpunktā minētā pasākuma optimālāko risinājumu pedagogu Motivācijas programmas ieviešanai:
26.1. vispārējās un profesionālās izglītības pedagogu motivācijas, atalgojuma un profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas sistēmas sasaistes programma (Motivācijas programma) – 2014.gadā 1 537 530 latu, 2015.gadā 2 789 520 latu, 2016.gadā 3 625 456 lati, t.sk.:
26.1.1. pedagogiem 4. un 5.kvalitātes pakāpes samaksai 2014.gadā – 237 834 lati, 2015.gadā – 550 560 lati, 2016.gadā – 760 320 lati, t.sk.:
26.1.1.1. Labklājības ministrijai 2014.gadā – 18 lati, 2015.gadā – 137 lati, 2016.gadā – 304 lati;
26.1.1.2. Tieslietu ministrijai 2014.gadā 916 lati, 2015.gadā – 1 280 latu, 2016.gadā – 1 464 lati;
26.1.1.3. Kultūras ministrijai 2014.gadā 24 256 lati, 2015.gadā – 138 113 lati, 2016.gadā – 236 318 lati;
26.1.1.4. budžeta resoram „62. Mērķdotācijas pašvaldībām” 2014.gadā 212 644 lati, 2015.gadā 411 030 latu, 2016.gadā – 522 234 lati;
26.1.2. pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogiem – papildu pienākumu divu stundu apmaksai no 2014.gada 1.septembra – 2014.gadā 313 088 lati, 2015.gadā 1 252 352 lati, 2016.gadam – 1 878 528 lati, t.sk.:
26.1.2.1. Izglītības un zinātnes ministrijai 2014.gadā 11 036 lati, 2015.gadā – 44 144 lati, 2016.gadā – 66 216 lati;
26.1.2.2. budžeta resoram „62.Mērķdotācijas pašvaldībām” 2014.gadā 302 052 lati, 2015.gadā 1 208 208 lati, 2016.gadā – 1 812 312 lati;
26.1.3. pedagogu profesionālās kompetences paaugstināšanai 2014.gadā – 2016.gadā ik gadu 986 608 lati;
26.2. atbalsta palielināšanai profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu īstenošanai – pedagogu darba samaksai – 2014.gadā 700 000 latu, 2015.gadā 1 417 315 lati, 2016.gadam – 2 134 923 lati;
26.3. zinātnes bāzes finansējumam 2014.gadā – 3 100 000 latu, 2015.gadā – 8 550 782 lati, 2016.gadā – 11 550 782 lati, t.sk. apmaksājamā pievienotās vērtības nodokļa segšanai 2014.gadā 1 100 000 latu, 2015. – 2016.gadā ik gadu 1 550 782 lati;
26.4. atbalsta pasākumi jauniešu sociālās iekļaušanas veicināšanai – 2014. – 2016.gadā ik gadu 53 900 latu;
26.5. ārzemēs dzīvojošo Latvijai piederīgo identitātes uzturēšanai, atbalsta nodrošinājumam diasporai un reemigrācijas veicināšanai – 2014. – 2016.gadā ik gadu 43 000 latu;
26.6. mācību priekšmeta „Svešvaloda” apguvei no 1.klases no 2014.gada 1.septembra budžeta resoram „62.Mērķdotācijas pašvaldībām” 2014.gadā – 255 084 lati, 2015.gadā – 1 020 336 lati, 2016.gadā – 1 530 505 lati;
26.7. pašu ieņēmumu samazinājuma kompensēšanai no valsts budžeta līdzekļiem par nekustamā īpašuma Rīgā, Lāčplēša ielā 106/108, iznomāšanu – 2014.gadā 128 122 lati, t.sk. ugunsgrēka signalizācijas un izziņošanas sistēmas uzstādīšanai 59 063 lati, 2015.gadā – 2016.gadā ik gadu 69 059 lati;
26.8. atbalstīt budžeta resoram „62.Mērķdotācijas pašvaldībām” 3 000 000 latu apmērā piešķiršanu 2014. un turpmākajiem gadiem pedagogu darba samaksai, nosakot, ka līdz 2013.gada 13.septembrim finansējuma apmērs var tikt precizēts, atbilstoši šī protokola 92. un 93.§ minētajam pēc faktiskā izglītojamo skaita saņemšanas Valsts izglītības informācijas sistēmā 5.septembrī par stāvokli uz 1.septembri. Izglītības un zinātnes ministrijai iesniegt precizēto finansējuma apmēru izskatīšanai Ministru kabinetā līdz 2013.gada 24.septembrim, nosakot, ka Izglītības un zinātnes ministrijai atbilstoši Ministru kabineta lēmumam budžeta resora „62.Mērķdotācijas pašvaldībām” izdevumos precizēt finansējuma apmēru 2014.-2016.gadam, sagatavojot priekšlikumus likumprojekta „Par valsts budžetu 2014.gadam” un likumprojekta „Par vidēja termiņa budžetu 2014.-2016.gadam” 2.lasījumam.
27. Atbalstīt Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšlikumu palielināt izdevumus 2014.-2016.gadam izmeklētāju atlīdzības nodrošināšanai atbilstoši kvalifikācijai 21 726 latu apmērā katru gadu un palielināt izdevumus 2014.gadam Biometrijas datu apstrādes sistēmas likuma prasību nodrošināšanai 14 360 latu apmērā.
28. Finanšu ministrijai atbilstoši Ministru kabinetā akceptētajiem valsts budžeta bāzes izdevumiem 2014., 2015. un 2016.gadam, kā arī Ministru kabinetā pieņemtajiem lēmumiem un atbalstītajām jaunajām politikas iniciatīvām, sadarbībā ar ministrijām un citām centrālajām valsts iestādēm (turpmāk – ministrijas) aprēķināt maksimāli pieļaujamo valsts budžeta izdevumu apjomu 2014., 2015. un 2016.gadam (ministrijas kopsavilkumu un apakšblokus I „Valsts pamatfunkciju īstenošana” un II „Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošana”), pārrēķināt vienotajā Eiropas Savienības valūtā un līdz 2013.gada 30.augustam elektroniski nosūtīt ministrijām.
29. Noteikt, ka valsts budžeta pieprasījumi 2014., 2015. un 2016.gadam, likumprojekts „Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2014., 2015. un 2016.gadam” un likumprojekts „Par valsts budžetu 2014.gadam” tiek sagatavoti vienotajā Eiropas Savienības valūtā, kā arī paskaidrojumos summas jānorāda vienotajā Eiropas Savienības valūtā.
30. Noteikt, ka ministrijas valsts budžeta pieprasījumu 2014., 2015. un 2016.gadam paskaidrojumus sagatavo saīsinātā formātā.
31. Finanšu ministrijai līdz 2013.gada 30.augustam elektroniski nosūtīt ministrijām valsts budžeta paskaidrojumu veidlapu un valsts budžeta pieprasījumos iekļaujamo veidlapu iesniegšanas prioritāro secību.
32. Ja nepieciešams valsts pārvaldes funkciju īstenošanas nodrošināšanai, ministrijas maksimāli pieļaujamā valsts budžeta izdevumu apjoma 2013. - 2015.gadam ietvaros var veikt izdevumu pārdali starp izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām, izņemot izdevumus valsts parāda vadībai, procentu maksājumiem par studiju un studējošo kreditēšanu, iemaksas Eiropas Savienības budžetā, iemaksas NATO, izdevumus starptautiskajai sadarbībai, izdevumus Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē nodrošināšanai 2015.gadā, pamatbudžeta izdevumus valsts sociālajiem pabalstiem, valsts budžeta uzturēšanas izdevumus transfertiem no valsts pamatbudžeta uz valsts speciālo budžetu un valsts sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta izdevumus subsīdijām, dotācijām un sociālajiem pabalstiem.
33. Izglītības un zinātnes ministrijai ietaupītos līdzekļus mērķdotācijām pedagogu darba samaksai 806 428 latus, samazinot sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu likmi darba devējam uz 23,59 procentiem, novirzīt pedagogu darba samaksas nodrošināšanai budžeta resorā „62.Mērķdotācijas pašvaldībām”.
34. Veselības ministrijai sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām ietaupītos līdzekļus apakšprogrammā 33.01.00 „Ārstniecība”, samazinot sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu likmi darba devējam uz 23,59 procentiem, 450 947 latu apmērā 2014.-2016.gadā ik gadu novirzīt Veselības ministrijas jaunās politikas iniciatīvas „Ārstniecības personu darba samaksas paaugstināšana” daļējai finansēšanai.
35. Iekšlietu ministrijai sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām ietaupītos līdzekļus, samazinot sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu likmi darba devējam uz 23,59 procentiem, 382 888 latu apmērā 2014.-2016.gadā ik gadu novirzīt Iekšlietu ministrijas jaunās politikas iniciatīvas „Uz vienlīdzīgiem principiem balstītas atlīdzības nodrošināšana (atvaļinājuma pabalsts, prēmija saskaņā ar ikgadējo darbības un tās rezultātu novērtējumu, virsstundu darba samaksa)” daļējai finansēšanai.
36. Ministrijām ietaupītos līdzekļus, samazinot sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu likmi darba devējam uz 23,59 procentiem, prioritāri novirzīt jauno politikas iniciatīvu finansēšanai.
37. Ministrijām nepalielināt izdevumus atlīdzībai, izņemot pasākumus, par kuru papildu finansējumu lēmis Ministru kabinets, kā arī izdevumus Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu ietvaros.
38. Ministrijām nepārdalīt Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai paredzēto finansējumu uz izdevumiem valsts pamatfunkciju nodrošināšanai.
39. Ministrijām, kurām atbilstoši Ministru kabinetā nolemtajam piešķirts papildu finansējums bāzes izdevumiem vai jaunajām politikas iniciatīvām, to atļaut izlietot tikai noteiktajam mērķim, neveicot finansējuma pārdali citiem pasākumiem.
40. Saskaņojot ar Finanšu ministriju, atļaut ministrijām:
40.1. precizēt ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļus, ieņēmumus par sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citus pašu ieņēmumus, budžeta izpildes procesā veicamos transfertus un tiem atbilstošos izdevumus, valsts pamatbudžetā iemaksājamās valsts nodevas un citus maksājumus no valsts institūciju sniegtajiem pakalpojumiem un veiktās darbības, nepalielinot valsts budžeta deficītu;
40.2. precizēt valsts budžeta izdevumus Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai, veicot līdzekļu pārdali no 74.resora „Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” programmā 80.00.00 „Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentiem un pārējai ārvalstu finanšu palīdzībai” plānotā finansējuma uz attiecīgās ministrijas budžetu.
41. Ministrijām, ņemot vērā Ministru kabinetā neatbalstītās jaunās politikas iniciatīvas, izvērtēt nepieciešamību veikt grozījumus normatīvajos aktos, nevirzīt tālāk jau sagatavotos likumprojektus, kā arī izvērtēt iespēju nodrošināt to īstenošanu esošā finansējuma ietvaros.
42. Ministrijām līdz 2013.gada 6.septembrim sagatavot un iesniegt Ministru kabinetā budžeta likumprojektu paketē iekļaujamos likumprojektus.
43. Ministrijām līdz 2013.gada 9.septembrim sagatavot un iesniegt Finanšu ministrijā valsts budžeta pieprasījumus 2014., 2015. un 2016.gadam.
44. Finanšu ministrijai likumprojektu „Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2014., 2015. un 2016.gadam”, likumprojektu „Par valsts budžetu 2014.gadam” un paskaidrojumus iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta 2013.gada 1.oktobra sēdē.
45. Noteikt, ka likumprojekts „Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2014., 2015. un 2016.gadam”, likumprojekts „Par valsts budžetu 2014.gadam”, pavadošie likumprojekti (budžeta likumprojektu pakete) un paskaidrojumi Saeimā tiek iesniegti 2013.gada 1.oktobrī.
46. Saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 31.jūlija noteikumu Nr.523 “Noteikumi par budžeta pieprasījumu izstrādāšanas un iesniegšanas pamatprincipiem” 45.punktā noteikto Finanšu ministrijai sadarbībā ar pārējām ministrijām divu mēnešu laikā pēc likuma „Par valsts budžetu 2014.gadam” izsludināšanas nodrošināt detalizētu valsts budžeta likuma paskaidrojumu sagatavošanu un publicēšanu Finanšu ministrijas tīmekļa vietnē.
47. Saskaņā ar Ministru kabineta kārtība ruļļa 193.punktu atzīmēt, ka izglītības un zinātnes ministram Vj.Dombrovskim ir atšķirīgs viedoklis izskatītajā jautājumā un tas ir šāds:
"1. Ministru kabineta 2013.gada 30.jūlija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.41 114.§) „Informatīvais ziņojums „Par papildu finansējumu pedagogu darba samaksai 2013.gadam un turpmākajiem gadiem un atbildes projekts Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijai” 5.punktā noteiktais attiecas uz Izglītības un zinātnes ministrijas bāzes izdevumiem, un nekādā veidā nav attiecināms uz valsts budžeta jaunajām politikas inciatīvām 2014. un turpmākajiem gadiem.
2. Nepieciešams nodrošināt pedagogu motivāciju arī 2014.gadā un paredzēt tam finansējumu, kas netika atbalstīts ar šo protokollēmumu, apstiprinot 2014.-2016.gada budžeta jaunās politikas iniciatīvas.
3. Lai nodrošinātu pedagogu motivāciju un piemaksu pedagogiem, kas ieguvuši 3.kvalitātes pakāpi, no nākamā gada 1.janvāra 10% apmērā, kā arī pedagogu ekselences motivācijai un finansējuma modeļa "nauda seko skolēnam" pilnveidei, Izglītības un zinātnes ministrija 2014.gada valsts budžeta jauno politikas iniciatīvu ietvaros bija pieprasījusi 2.8 miljonus latu, tomēr valdība šo jauno politikas iniciatīvu pieprasījumu pat neskatīja.
4. Jautājums par papildu finansējumu pedagogu motivācijai un finansējuma modeļa pilnveidei valsts budžeta jauno politikas iniciatīvu 2014., 2015. un 2016.gadam ietvaros būtu skatāms atkārtoti."
 
103.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 21.marta rīkojumā Nr.99 "Par telpām Latvijas Republikas vēstniecības Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotajā Karalistē Konsulārajai nodaļai""

TA-2355-DV ____________________________________

(E.Rinkēvičs, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu (dienesta vajadzībām).
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
104.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-2356-DV ____________________________________

(E.Rinkēvičs, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu (dienesta vajadzībām).
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
105.§
Slepeni

197-s____________________________________

()

 
106.§
Slepeni

207-s ____________________________________

()

 

Sēdi slēdz plkst. 16.50


Ministru prezidents V.Dombrovskis

Valsts kancelejas direktore
E.Dreimane

Skatīt darba kārtību