Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 47

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.47

2013.gada 3.septembrī

 

Sēdi vada

Ministru prezidenta vietā - labklājības ministre 

 -

 I.Viņķele

 

Piedalās:

Ekonomikas ministrs

-

D.Pavļuts

Finanšu ministrs

-

A.Vilks

Iekšlietu ministrs

-

R.Kozlovskis

Izglītības un zinātnes ministrs

-

Vj.Dombrovskis

Kultūras ministre

-

Ž.Jaunzeme-Grende

Satiksmes ministrs

-

A.Matīss

Tieslietu ministrs

-

J.Bordāns

Veselības ministre

-

I.Circene

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

E.Sprūdžs

Zemkopības ministre

-

L.Straujuma

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Ģenerālprokurors

-

Ē.Kalnmeiers

Valsts kontroles pārstāve

-

L.Karlsone

Valsts kancelejas direktore 

-

E.Dreimane

Valsts kancelejas direktora vietnieks tiesību aktu lietās, Juridiskā departamenta vadītājs 

-

S.Voldiņš

Valsts kancelejas direktora vietniece valsts pārvaldes un cilvēkresursu attīstības jautājumos, Valsts pārvaldes attīstības departamenta vadītāja


 -

E.Upīte

 

Protokolē

Dokumentu pārvaldības departamenta konsultante

 

Sēdi sāk plkst.12.00

-

L.Milenberga

1.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 16.novembra noteikumos Nr.1042 "Noteikumi par karavīru sociālajām garantijām""

TA-2321 ____________________________________

(I.Viņķele)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
2.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 19.oktobra noteikumos Nr.799 "Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi""

TA-1871 ____________________________________

(I.Viņķele)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
3.§
Noteikumu projekts "Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras maksas pakalpojumu cenrādis"

TA-2169 ____________________________________

(I.Viņķele)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
4.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 6.decembra noteikumos Nr.939 "Noteikumi par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanas kārtību komercdarbībai ar ieročiem, munīciju un speciālajiem līdzekļiem un valsts nodevas maksāšanas kārtību un apmēru""

TA-1784 ____________________________________

(I.Viņķele)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
5.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumos Nr.1011 "Ieroču atļauju noteikumi, kā arī ieroču izņemšanas un iznīcināšanas kārtība""

TA-1989 ____________________________________

(I.Viņķele)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
6.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 22.maija noteikumos Nr.340 "Kārtība, kādā Valsts robežsardzes, Valsts policijas un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta amatpersonas ar speciālajām dienesta pakāpēm nosūta dalībai starptautiskajās misijās un operācijās, un dalības finansēšanas kārtība""

TA-1790 ____________________________________

(I.Viņķele)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
7.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 7.jūlija noteikumos Nr.733 "Noteikumi par valsts valodas zināšanu apjomu un valsts valodas prasmes pārbaudes kārtību profesionālo un amata pienākumu veikšanai, pastāvīgās uzturēšanās atļaujas saņemšanai un Eiropas Savienības pastāvīgā iedzīvotāja statusa iegūšanai un valsts nodevu par valsts valodas prasmes pārbaudi""

TA-2007 ____________________________________

(I.Viņķele)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
8.§
Noteikumu projekts "Malnavas koledžas maksas pakalpojumu cenrādis"

TA-1963 ____________________________________

(I.Viņķele)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
9.§
Noteikumu projekts "Izglītības un zinātnes ministrijas maksas pakalpojumu cenrādis"

TA-1977 ____________________________________

(I.Viņķele)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
10.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2012.gada 25.septembra noteikumos Nr.670 "Kārtība, kādā pašvaldībām tiek aprēķināta un sadalīta valsts budžeta mērķdotācija māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām""

TA-1974 ____________________________________

(I.Viņķele)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
11.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 12.oktobra noteikumos Nr.975 "Kārtība, kādā Nacionālais kino centrs piešķir publisko finansējumu filmu nozares projektiem""

TA-1969 ____________________________________

(I.Viņķele)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
12.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 14.marta noteikumos Nr.193 "Noteikumi par ģerboņa reģistrācijas valsts nodevas likmi un maksāšanas kārtību""

TA-1973 ____________________________________

(I.Viņķele)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
13.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumos Nr.1036 "Audžuģimenes noteikumi""

TA-1898 ____________________________________

(I.Viņķele)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
Noteikt, ka noteikumus paraksta finanšu ministrs (otrais paraksts).
 
14.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumos Nr.1037 "Bāriņtiesas darbības noteikumi""

TA-1899 ____________________________________

(I.Viņķele)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
Noteikt, ka noteikumus paraksta finanšu ministrs (otrais paraksts).
 
15.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 20.novembra noteikumos Nr.950 "Noteikumi par valsts nodevu par sociālo pakalpojumu sniedzēja reģistrācijas apliecības izsniegšanu""

TA-2242 ____________________________________

(I.Viņķele)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
Noteikt, ka noteikumus paraksta finanšu ministrs (otrais paraksts).
 
16.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1580 "Noteikumi par kārtību, kādā no valsts budžeta līdzekļiem sedz pašvaldības izdevumus, izmitinot bērnu aprūpes iestādē nepilngadīgu personu bez pavadības, un šo izdevumu apmēru""

TA-2246 ____________________________________

(I.Viņķele)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
Noteikt, ka noteikumus paraksta finanšu ministrs (otrais paraksts).
 
17.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1605 "Noteikumi par valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta un apbedīšanas pabalsta apmēru, tā pārskatīšanas kārtību un pabalstu piešķiršanas un izmaksas kārtību""

TA-2035 ____________________________________

(I.Viņķele)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
Noteikt, ka noteikumus paraksta finanšu ministrs (otrais paraksts).
 
18.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 27.maija noteikumos Nr.272 "Noteikumi par valsts fondēto pensiju shēmas darbību""

TA-1513 ____________________________________

(I.Viņķele)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
Noteikt, ka noteikumus paraksta finanšu ministrs (otrais paraksts).
 
19.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts nodevu par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu komercpārvadājumu veikšanai ar autotransportu"

TA-1889 ____________________________________

(I.Viņķele)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
20.§
Noteikumu projekts "Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Autotransporta direkcija" maksas pakalpojumu cenrādis"

TA-1890 ____________________________________

(I.Viņķele)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
21.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 5.aprīļa noteikumos Nr.227 "Noteikumi par minimālo apdrošinājuma summu zvērinātu notāru individuālajam apdrošināšanas līgumam un grupas apdrošināšanas līgumam, kā arī par apdrošināšanas līguma obligātajiem noteikumiem""

TA-1916 ____________________________________

(I.Viņķele)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
22.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 20.februāra noteikumos Nr.140 "Noteikumi par ierakstu izdarīšanas Uzņēmumu reģistra žurnālā un komercreģistrā, kā arī iesniedzamo dokumentu reģistrēšanas valsts nodevu""

TA-1917 ____________________________________

(I.Viņķele)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
23.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 22.decembra noteikumos Nr.1093 "Noteikumi par zvērinātu advokātu vecākā atlīdzības un atlīdzināmo izdevumu noteikšanas kārtību un apmēriem""

TA-1929 ____________________________________

(I.Viņķele)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
24.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 22.septembra noteikumos Nr.1069 "Noteikumi par valsts nodevu par notariālo darbību izpildi""

TA-1903 ____________________________________

(I.Viņķele)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
25.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par zvērinātu notāru atlīdzības taksēm un to noteikšanas kārtību"

TA-1904 ____________________________________

(I.Viņķele )

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
26.§
Noteikumu projekts "Tieslietu ministrijas maksas pakalpojumu cenrādis"

TA-2010 ____________________________________

(I.Viņķele)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
27.§
Noteikumu projekts "Ieslodzījuma vietu pārvaldes maksas pakalpojumu cenrādis"

TA-2013 ____________________________________

(I.Viņķele)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
28.§
Noteikumu projekts "Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra maksas pakalpojumu cenrādis"

TA-2063 ____________________________________

(I.Viņķele)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
29.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 2.jūnija noteikumos Nr.394 "Alkohola, narkotisko, psihotropo vai toksisko vielu ietekmes pārbaudes kārtība""

TA-2011 ____________________________________

(I.Viņķele)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
30.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumos Nr.910 "Noteikumi par ātrās reaģēšanas un medicīniskā atbalsta vienību izveidošanu, uzturēšanu, apmācīšanu, finansēšanu, sociālo garantiju noteikšanu un iesaistīšanos starptautiskās palīdzības sniegšanā""

TA-2002 ____________________________________

(I.Viņķele)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
31.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 11.janvāra noteikumos Nr.15 "Kārtība, kādā nosakāma alkohola koncentrācija asinīs un izelpotajā gaisā un konstatējams narkotisko vai citu apreibinošo vielu iespaids""

TA-2012 ____________________________________

(I.Viņķele)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
32.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 25.oktobra noteikumos Nr.803 "Noteikumi par zāļu cenu veidošanas principiem""

TA-2025 ____________________________________

(I.Viņķele)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
33.§
Noteikumu projekts "Nacionālā veselības dienesta maksas pakalpojumu cenrādis"

TA-1991 ____________________________________

(I.Viņķele)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
34.§
Noteikumu projekts "Slimību profilakses un kontroles centra maksas pakalpojumu cenrādis"

TA-1997 ____________________________________

(I.Viņķele)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
35.§
Noteikumu projekts "Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta maksas pakalpojumu cenrādis"

TA-2146 ____________________________________

(I.Viņķele)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
36.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 30.augusta noteikumos Nr.666 "Noteikumi par valsts nodevu par atļaujas izsniegšanu A vai B kategorijas piesārņojošai darbībai, atļaujas nosacījumu pārskatīšanu, kā arī valsts nodevas maksāšanas kārtību un atvieglojumiem""

TA-1815 ____________________________________

(I.Viņķele)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
37.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 13.septembra noteikumos Nr.703 "Noteikumi par kārtību, kādā izsniedz un anulē atļauju atkritumu savākšanai, pārvadāšanai, pārkraušanai, šķirošanai vai uzglabāšanai, kā arī par valsts nodevu un tās maksāšanas kārtību""

TA-1817 ____________________________________

(I.Viņķele)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
38.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 21.jūnija noteikumos Nr.469 "Noteikumi par valsts nodevas apmēru un maksāšanas kārtību par ūdens resursu lietošanas atļaujas izsniegšanu""

TA-1818 ____________________________________

(I.Viņķele)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
39.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 13.decembra noteikumos Nr.960 "Noteikumi par kārtību, kādā iepērk un realizē melno un krāsaino metālu atgriezumus un lūžņus un izsniedz licences metālu atgriezumu un lūžņu iepirkšanai Latvijā, kā arī par valsts nodevas likmi par licenci metālu atgriezumu un lūžņu iepirkšanai un valsts nodevas maksāšanas kārtību""

TA-1820 ____________________________________

(I.Viņķele)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
40.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 18.septembra noteikumos Nr.633 "Zemes dzīļu izmantošanas kārtība iekšzemes publiskajos ūdeņos un jūrā""

TA-2069 ____________________________________

(I.Viņķele)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
41.§
Noteikumu projekts "Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" maksas pakalpojumu cenrādis"

TA-2054 ____________________________________

(I.Viņķele)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
42.§
Noteikumu projekts "Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras maksas pakalpojumu cenrādis"

TA-1906 ____________________________________

(I.Viņķele)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
43.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 16.marta noteikumos Nr.251 "Noteikumi par valsts nodevu bioloģiskās lauksaimniecības jomā""

TA-1723 ____________________________________

(I.Viņķele)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
44.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 2.februāra noteikumos Nr.101 "Noteikumi par valsts nodevu par ģeogrāfiskās izcelsmes norādes reģistrāciju, iebilduma paziņojuma lēmuma izsniegšanu un ģeogrāfiskās izcelsmes norādes grozījuma reģistrāciju, kā arī valsts nodevas samaksas kārtību""

TA-1703 ____________________________________

(I.Viņķele)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
45.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par Valsts ieņēmumu dienesta muitas iestāžu un finanšu policijas ierēdņu formas tērpiem, žetonu un dienesta pakāpju atšķirības zīmēm"

TA-1864 ____________________________________

(I.Viņķele)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
46.§
Rīkojuma projekts "Par Valsts robežsardzes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dalības laika pagarināšanu Eiropas Savienības novērošanas misijā Gruzijā (EUMM GEORGIA)"

TA-2406 ____________________________________

(I.Viņķele)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
47.§
Rīkojuma projekts "Par Valsts policijas amatpersonas ar speciālo dienesta pakāpi dalību Eiropas Savienības novērošanas misijā Gruzijā (EUMM GEORGIA)"

TA-2407 ____________________________________

(I.Viņķele)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
48.§
Likumprojekts "Par Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas Satversmes grozījumiem"

TA-1930 ____________________________________

(I.Viņķele)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir izglītības un zinātnes ministrs.
 
49.§
Noteikumu projekts "Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas "Kultūras un dabas mantojuma saglabāšana un atjaunināšana" neliela apjoma grantu shēmu "Kultūras mantojuma saglabāšana" un "Kultūras apmaiņa" atklāta konkursa nolikums"

TA-2458 ____________________________________

(I.Viņķele)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
50.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 18.maija noteikumos Nr.461 "Noteikumi par Profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un Profesiju klasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību""

TA-1451 ____________________________________

(I.Viņķele)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
Noteikt, ka noteikumus paraksta finanšu ministrs (otrais paraksts).
 
51.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumos Nr.731 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma aktivitāti "Kapacitātes stiprināšana darba tirgus institūcijām"""

TA-2439 ____________________________________

(I.Viņķele)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
Noteikt, ka noteikumus paraksta finanšu ministrs (otrais paraksts).
 
52.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 27.aprīļa noteikumos Nr.397 "Noteikumi par Valsts civilās aviācijas drošības programmu""

TA-1868 ____________________________________

(I.Viņķele)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
53.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 5.maija noteikumos Nr.415 "Noteikumi par Civilās aviācijas drošības kvalitātes kontroles programmu""

TA-1869 ____________________________________

(I.Viņķele)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
54.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1494 "Mopēdu, mehānisko transportlīdzekļu, to piekabju un sastāvdaļu atbilstības novērtēšanas noteikumi""

TA-1560 ____________________________________

(I.Viņķele)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
55.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 9.maija noteikumos Nr.376 "Zāļu reģistrēšanas kārtība""

TA-1732 ____________________________________

(I.Viņķele)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
56.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2000.gada 11.aprīļa noteikumos Nr.137 "Higiēnas prasības dienesta viesnīcām""

TA-2114 ____________________________________

(I.Viņķele)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
57.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 6.oktobra noteikumos Nr.1145 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas, administrēšanas un uzraudzības kārtība pasākuma "Meža ekonomiskās vērtības uzlabošana" īstenošanai""

TA-2518 ____________________________________

(I.Viņķele)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
58.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 10.marta noteikumos Nr.225 "Noteikumi par Iedzīvotāju reģistra pirmuzskaites veidlapas paraugu un tās aizpildīšanas kārtību""

TA-1537 ____________________________________

(I.Viņķele)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
59.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 15.februāra noteikumos Nr.131 "Iedzīvotāju reģistrā iekļauto ziņu aktualizēšanas kārtība""

TA-1536 ____________________________________

(I.Viņķele)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
60.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistriem"

TA-1402, TA-1535 ____________________________________

(I.Viņķele)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Tieslietu ministrijai Valsts reģionālās attīstības aģentūras uzturētajā Elektronisko iepirkumu sistēmā pašvaldību vajadzībām organizēt civilstāvokļa aktu reģistrācijas apliecību veidlapu centralizēto iepirkumu.
 
61.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 2.oktobra noteikumos Nr.655 "Noteikumi par profesionālās izglītības programmu īstenošanas izmaksu minimumu uz vienu izglītojamo""

TA-2576 ____________________________________

(I.Viņķele)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
62.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-2571 ____________________________________

(I.Viņķele)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
63.§
Informatīvais ziņojums "Par papildu valsts budžeta saistību uzņemšanos Kopējās Zivsaimniecības politikas pasākumu īstenošanai, kuriem tiek nodrošināts Eiropas Savienības finansiālais ieguldījums"

TA-2552 ____________________________________

(I.Viņķele)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Atļaut Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai un Izglītības un zinātnes ministrijai uzņemties papildu valsts budžeta saistības Eiropas Komisijas atbalstīto pasākumu finansēšanai 2013.gada Zivsaimniecības kontroles programmas ietvaros 192 735 EUR (135 455 latu) apmērā, tai skaitā 173 462 EUR (121 909 lati) Eiropas Savienības finansējums un 19 273 EUR (13 545 lati) valsts budžeta līdzfinansējums, tai skaitā:
2.1. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai (Valsts vides dienestam) 69 550 EUR (48 880 lati), tai skaitā 62 595 EUR (43 992 lati) Eiropas Savienības finansējums un 6 955 EUR (4 888 lati) valsts budžeta līdzfinansējums;
2.2. Izglītības un zinātnes ministrijai (Latvijas Jūras akadēmijai) 123 185 EUR (86 575 lati), tai skaitā 110 867 EUR (77 918 lati) Eiropas Savienības finansējums un 12 318 EUR (8 657 lati) valsts budžeta līdzfinansējums.
3. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai un Izglītības un zinātnes ministrijai šī protokollēmuma 2.punktā minēto pasākumu īstenošanai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā iesniegt Finanšu ministrijā pieprasījumu finansējuma pārdalei no valsts pamatbudžeta programmas 80.00.00 "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai".
4. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai un Izglītības un zinātnes ministrijai nodrošināt, ka 2014.gadā valsts pamatbudžetā tiek ieskaitīti no Eiropas Komisijas atmaksātie līdzekļi par pasākumu īstenošanu.
5. Par grāmatvedības datu pareizību un finanšu līdzekļu izlietojumu atbilstoši plānotajam ir atbildīgi Valsts vides dienests un Latvijas Jūras akadēmija.
 
64.§
Informatīvais ziņojums "Par laika periodā no 2013.gada 1.jūnija līdz 2013.gada 31.jūlijam paveiktajiem un nākamajā atskaites periodā plānotajiem uzdevumiem Eiropas vienotās valūtas ieviešanai Latvijā"

TA-2555 ____________________________________

(D.Kalsone, I.Viņķele)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Izglītības un zinātnes ministrijai līdz 2013.gada 10.septembrim izstrādāt detalizētu plānu un nodrošināt tā izpildi, nozīmējot atbilstošus resursus, Valsts izglītības informācijas sistēmas pielāgošanai Eiropas Savienības vienotajai valūtai.
3. Valsts kancelejai nosūtīt informatīvo ziņojumu un šo protokollēmumu Saeimai.
 
65.§
Noteikumu projekts "Valsts informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pārvaldības vadītāju foruma nolikums"

TA-2438 ____________________________________

(A.Daugulis, I.Viņķele)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai kopīgi ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju precizēt noteikumu projektu, papildinot foruma sastāvu ar Saeimas kancelejas pārstāvi, un precizēto noteikumu projektu sagatavot parakstīšanai.
 
66.§
Atbildes projekts Salaspils novada domei (par dzīvesvietas deklarēšanu)

TA-2594 ____________________________________

(I.Viņķele)

Atbalstīt iesniegto atbildes projektu Salaspils novada domei.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildi Salaspils novada domei.
 
67.§
Atbildes projekts Saeimas Sociālo un darba lietu komisijai (par esošo situāciju veselības aprūpes nozares slimnīcu sektorā)

TA-1838 ____________________________________

(I.Viņķele)

Atbalstīt iesniegto atbildes projektu Saeimas Sociālo un darba lietu komisijai.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildi Saeimas Sociālo un darba lietu komisijai.
 
68.§
Informatīvais ziņojums "Par priekšlikumiem par iespējamiem grozījumiem Uzturlīdzekļu garantiju fonda likumā, paredzot, ka norma par ierobežota uzturlīdzekļu apmēra izmaksām tiek atcelta ātrāk par 2016.gada 1.janvāri"

TA-2359 ____________________________________

(M.Lazdovskis, J.Bordāns, I.Circene, E.Dreimane, D.Pavļuts, L.Straujuma, I.Viņķele)

1. Jautājumu par ierobežojumu atcelšanu uzturlīdzekļu izmaksām un uzturlīdzekļu izmaksas apmēru turpināt izskatīt kādā no nākamajām Ministru kabineta sēdēm pēc tam, kad tas ir izdiskutēts Koalīcijas sadarbības padomes sēdē demogrāfijas veicināšanas paketes ietvaros.
2. Tieslietu ministrijai pēc šī protokollēmuma 1.punktā minētā jautājuma izskatīšanas Koalīcijas sadarbības padomes sēdē kopīgi ar Labklājības ministriju un Finanšu ministriju precizēto informatīvo ziņojumu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
69.§
Par Ministru kabineta 2008.gada 16.septembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.66 5.§) "Informatīvais ziņojums "Par Jūrmalas pilsētas tiesas, Madonas rajona tiesas un Administratīvās rajona tiesas nodrošināšanu ar darba telpām" 3.punktā prokuratūrai noteikto nomas maksu Jūrmalas tiesu namā

TA-2592 ____________________________________

(I.Viņķele)

1. Ņemot vērā iesniegto informāciju par Ministru kabineta 2008.gada 16.septembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.66 5.§) "Informatīvais ziņojums "Par Jūrmalas pilsētas tiesas, Madonas rajona tiesas un Administratīvās rajona tiesas nodrošināšanu ar darba telpām"" 3.punktā prokuratūrai noteikto nomas maksu Jūrmalas tiesu namā un situāciju ar prokuratūras telpām Jelgavā un vispārējiem prokuratūras uzturēšanas izdevumiem:
1.1. atļaut prokuratūrai 2013.gadā ilgtermiņa saistībās nomas maksas izdevumu Jūrmalas tiesu namā segšanai paredzētā finansējuma daļu 35 864 latu apmērā izmantot jauno prokuratūras telpu Jelgavā, Atmodas ielā 19 lietošanas izdevumu apmaksai, ēkas Kalpaka bulvārī 6, Rīgā, fasādes remonta izdevumiem, ēkas Dzirnavu ielā 113, Rīgā, ugunsdrošības signalizācijas sistēmas nomaiņai un dokumentu vadības sistēmas Impulss jaunākas programmatūras versijas ieviešanai un sistēmas uzturēšanas atjaunošanas daļējai apmaksai, prokuratūrai sagatavojot un iesniedzot atbilstošu pieprasījumu par ilgtermiņa saistību precizēšanu;
1.2. atļaut prokuratūrai 2014.gadā un turpmākajos gados ilgtermiņa saistībās nomas maksas izdevumu Jūrmalas tiesu namā segšanai paredzētā finansējuma daļu 35 625 latu apmērā izmantot prokuratūras pamatbudžeta programmā 01.00.00 "Prokuratūras iestāžu uzturēšana" jauno prokuratūras telpu Jelgavā un citu uzturēšanas izdevumu apmaksai.
2. Prokuratūrai, iesniedzot Finanšu ministrijā budžeta pieprasījumu likumprojektam "Par valsts budžetu 2014.gadam", tajā paredzēt prokuratūras ilgtermiņa saistības Jūrmalas pilsētas prokuratūras nomas maksai Jūrmalas tiesu namā 2014.gadā un turpmākajos gados 59 631 latu apmērā.
 
70.§
Informatīvais ziņojums "Par prokuratūras struktūrvienību tehnoloģiskā aprīkojuma stāvokli un iespējamu risinājumu tā uzlabošanai"

TA-2593 ____________________________________

(I.Viņķele)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Atbalstīt prokuratūras priekšlikumu par papildu finansējuma piešķiršanu nolietojušās datortehnikas nomaiņai un jaunas datortehnikas iegādei.
3. Finanšu ministrijai noteikt finanšu līdzekļu avotu šī protokollēmuma 2.punktā minētā pasākuma nodrošināšanai 2013.gadā.
 
71.§
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2013.gada 8.-10.septembra neformālajā sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem"

TA-2569 ____________________________________

(L.Straujuma, I.Viņķele)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Zemkopības ministrei L.Straujumai pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2013.gada 8.-10.septembra neformālajā sanāksmē.
 
72.§
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības aizsardzības ministru neformālo sanāksmi 2013.gada 5.-6.septembrī"

TA-2541-IP ____________________________________

(E.Seliška, I.Viņķele)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Aizsardzības ministram Dr. A.Pabrikam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības aizsardzības ministru neformālajā sanāksmē š.g. 5.-6.septembrī.
 
73.§
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Par tematiskajiem mērķiem pilsētvides attīstības programmā URBACTIII 2014.-2020.gadam un programmas ieviešanas aspektiem"

TA-2553 ____________________________________

(D.Grūberte, L.Straujuma, E.Sprūdžs, I.Viņķele)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas sagatavoto Latvijas nacionālo pozīciju Nr.1 "Par tematiskajiem mērķiem pilsētvides attīstības programmā URBACTIII 2014.-2020.gadam un programmas ieviešanas aspektiem".
 
74.§
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības ārlietu ministru neformālo (Gimnihas) sanāksmi 2013.gada 6.-7.septembrī"

TA-2570-IP ____________________________________

(E.Stiprais, I.Viņķele)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Ārlietu ministram E.Rinkēvičam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības ārlietu ministru neformālajā (Gimnihas) sanāksmē 2013.gada 6.-7.septembrī.
 
75.§
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai ar ko izveido Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojumu, lai atvieglotu pārrobežu parādu piedziņu civillietās un komerclietās"

TA-2606 ____________________________________

(L.Medina, I.Viņķele)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas nacionālo pozīciju Nr.4 "Par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojumu, lai atvieglotu pārrobežu parādu piedziņu civillietās un komerclietās".
 

Sēdi slēdz plkst. 12.45


Ministru prezidenta vietā - labklājības ministre I.Viņķele

Valsts kancelejas direktore
E.Dreimane

Skatīt darba kārtību