Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 48

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.48

2013.gada 10.septembrī

 

Sēdi vada

Ministru prezidents

 -

 V.Dombrovskis

 

Piedalās:

Aizsardzības ministrs

-

A.Pabriks

Ārlietu ministrs

-

E.Rinkēvičs

Ekonomikas ministrs

-

D.Pavļuts

Finanšu ministrs

-

A.Vilks

Iekšlietu ministrs

-

R.Kozlovskis

Izglītības un zinātnes ministrs

-

Vj.Dombrovskis

Labklājības ministre

-

I.Viņķele

Satiksmes ministrs

-

A.Matīss

Tieslietu ministrs

-

J.Bordāns

Veselības ministre

-

I.Circene

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

E.Sprūdžs

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Valsts kontroles pārstāvis

-

J.Gustiņš

Valsts kancelejas direktore 

-

E.Dreimane

Valsts kancelejas direktora vietnieks tiesību aktu lietās, Juridiskā departamenta vadītājs 

-

S.Voldiņš

Valsts kancelejas direktora vietniece valsts pārvaldes un cilvēkresursu attīstības jautājumos, Valsts pārvaldes attīstības departamenta vadītāja


 -

E.Upīte

 

Protokolē

Dokumentu pārvaldības departamenta konsultante

 

Sēdi sāk plkst.12.00

-

L.Peinberga

1.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 16.marta noteikumos Nr.254 "Ātri sasaldētu pārtikas produktu aprites noteikumi""

TA-2245 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
2.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 23.novembra noteikumos Nr.964 "Pārtikas preču marķēšanas noteikumi""

TA-2295 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
3.§
Noteikumu projekts "Valsts administrācijas skolas maksas pakalpojumu cenrādis"

TA-2441 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
4.§
Noteikumu projekts "Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas maksas pakalpojumu cenrādis"

TA-2312 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
5.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 8.maija noteikumos Nr.322 "Materiālās palīdzības nodrošināšanas kārtība ārkārtas situācijā ārvalstī nonākušai personai""

TA-1966 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
6.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 19.aprīļa noteikumos Nr.312 "Enerģijas lietotāju apgādes un kurināmā pārdošanas kārtība izsludinātas enerģētiskās krīzes laikā un valsts apdraudējuma gadījumā""

TA-2086 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
7.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 25.aprīļa noteikumos Nr.319 "Noteikumi par hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju valdītāja civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu""

TA-2087 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
8.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 25.jūlija noteikumos Nr.603 "Kārtība, kādā aprēķināma un izmaksājama atlīdzība par energoapgādes objekta ierīkošanai vai rekonstrukcijai nepieciešamā zemes īpašuma lietošanas tiesību ierobežošanu""

TA-2088 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
9.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 22.novembra noteikumos Nr.900 "Noteikumi par izcelsmes apliecinājuma saņemšanu elektroenerģijai, kas ražota, izmantojot atjaunojamos energoresursus""

TA-2305 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
10.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumos Nr.1014 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība"""

TA-2303 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
11.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumos Nr.454 "Noteikumi par civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu būvniecībā""

TA-2304 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
12.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 22.novembra noteikumos Nr.891 "Noteikumi par valsts statistikas pārskatu par pašvaldību palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā""

TA-1872 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
13.§
Instrukcijas projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 20.janvāra instrukcijā Nr.2 "Kārtība, kādā valsts budžeta iestādes sagatavo un apstiprina valsts budžeta programmu, apakšprogrammu un pasākumu tāmes kārtējam gadam""

TA-2313 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto instrukcijas projektu.
Valsts kancelejai sagatavot instrukcijas projektu parakstīšanai.
 
14.§
Instrukcijas projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 17.novembra instrukcijā Nr.16 "Ministriju un citu centrālo valsts iestāžu rezultātu un to rezultatīvo rādītāju izstrādes un novērtēšanas metodika""

TA-2127 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto instrukcijas projektu.
Valsts kancelejai sagatavot instrukcijas projektu parakstīšanai.
 
15.§
Noteikumu projekts "Valsts ieņēmumu dienesta maksas pakalpojumu cenrādis"

TA-2486 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
16.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 5.jūnija noteikumos Nr.387 "Kārtība, kādā Valsts kase nodrošina maksājumu pakalpojumu sniegšanu""

TA-1996 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
17.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 21.jūnija noteikumos Nr.488 "Gada pārskatu likuma piemērošanas noteikumi""

TA-2221 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
18.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1648 "Noteikumi par pasākumiem, kas jāveic valsts kapitālsabiedrībām, kuras veic Kultūras ministrijas deleģētas valsts kultūras funkcijas un saņem ziedojumus""

TA-2184 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
19.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 10.augusta noteikumos Nr.741 "Noteikumi par ostas valdes locekļu mēnešalgu un speciālo piemaksu""

TA-2229 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
20.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 16.marta noteikumos Nr.256 "Noteikumi par kārtību, kādā ministrijām un citām centrālajām valsts iestādēm tiek veikta apropriācijas pārdale starp programmām, apakšprogrammām un izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodiem""

TA-2319 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
21.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 28.augusta noteikumos Nr.594 "Noteikumi par valsts budžeta apropriācijas rezerves izmantošanu""

TA-2317 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
22.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2007.gada 11.decembra noteikumos Nr.844 "Noteikumi par valsts nodevu par informācijas saņemšanu no Iedzīvotāju reģistra""

TA-2230 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
23.§
Noteikumu projekts "Valsts robežsardzes koledžas sniegto maksas pakalpojumu cenrādis"

TA-2365 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
24.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2001.gada 23.augusta noteikumos Nr.381 "Noteikumi par vispārējās pirmsskolas izglītības un speciālās pirmsskolas izglītības programmu īstenošanas izmaksu minimumu uz vienu izglītojamo""

TA-2479 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
25.§
Noteikumu projekts "Daugavpils medicīnas koledžas maksas pakalpojumu cenrādis"

TA-2477 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
26.§
Noteikumu projekts "Izglītības kvalitātes valsts dienesta maksas pakalpojumu cenrādis"

TA-2238 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
27.§
Noteikumu projekts "Latviešu valodas aģentūras maksas pakalpojumu cenrādis"

TA-2243 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
28.§
Noteikumu projekts "Profesionālās izglītības iestāžu un eksaminācijas centru maksas pakalpojumu cenrādis"

TA-2478 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
29.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 18.decembra noteikumos Nr.887 "Noteikumi par valsts nodevu par Latvijas Nacionālā arhīva sociāli tiesiskās izziņas sagatavošanu un izsniegšanu""

TA-2144 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
30.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 26.marta noteikumos Nr.162 "Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.–2014.gada perioda programmas "Kultūras un dabas mantojuma saglabāšana un atjaunināšana" īstenošanas kārtība""

TA-2141 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
31.§
Noteikumu projekts "Kultūras ministrijas publisko maksas pakalpojumu cenrādis"

TA-2405 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
32.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 5.oktobra noteikumos Nr.951 "Kārtība, kādā Valsts ieņēmumu dienests sniedz Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai ziņas par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām""

TA-2121 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
33.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 27.aprīļa noteikumos Nr.433 "Iesniegumu iesniegšanas un izskatīšanas, darba garantiju un sociālo garantiju atjaunošanas un zaudējumu atlīdzības izmaksas kārtība""

TA-2123 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
34.§
Noteikumu projekts "Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras maksas pakalpojumu cenrādis"

TA-2120 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
35.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 1997.gada 23.septembra noteikumos Nr.336 "Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes nolikums""

TA-1579 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
36.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2012.gada 29.maija noteikumos Nr.379 "Ventspils brīvostas pārvaldes nolikums""

TA-1583 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
37.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2012.gada 29.maija noteikumos Nr.378 "Rīgas brīvostas pārvaldes nolikums""

TA-1597 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
38.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 28.augusta noteikumos Nr.599 "Sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas un izmantošanas kārtība""

TA-2212 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
39.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 9.marta noteikumos Nr.227 "Noteikumi par kārtību, kādā pasta komersants izmaksā atlīdzību par iekšzemes pasta sūtījumu nozaudēšanu, to satura bojājumu vai iztrūkumu""

TA-2200 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
40.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 26.oktobra noteikumos Nr.999 "Dzelzceļa satiksmes negadījumu klasifikācijas, izmeklēšanas un uzskaites kārtība""

TA-1883 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
41.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 26.aprīļa noteikumos Nr.317 "Noteikumi par profesionālo patentpilnvaroto reģistra saturu, reģistra uzturēšanas kārtību un patentpilnvaroto kvalifikācijas eksāmena kārtību""

TA-2263 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
42.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 31.oktobra noteikumos Nr.899 "Ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtība""

TA-2003 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
43.§
Noteikumu projekts "Valsts asinsdonoru centra maksas pakalpojumu cenrādis"

TA-2147 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
44.§
Noteikumu projekts "Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centra maksas pakalpojumu cenrādis"

TA-2357 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
45.§
Noteikumu projekts "Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzeja maksas pakalpojumu cenrādis"

TA-1995 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
46.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumos Nr.1019 "Noteikumi par 1973.gada Vašingtonas konvencijā par starptautisko tirdzniecību ar apdraudētajām savvaļas dzīvnieku un augu sugām noteiktās atļaujas un sertifikāta izsniegšanas valsts nodevas apmēru, nodevas maksāšanas kārtību un atvieglojumiem""

TA-2161 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
47.§
Noteikumu projekts "Valsts vides dienesta maksas pakalpojumu cenrādis"

TA-2327 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
48.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 7.aprīļa noteikumos Nr.312 "Kārtība, kādā iekasē maksu par sēklu ievešanas kontroli""

TA-2269 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
49.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 31.jūlija noteikumos Nr.524 "Eiropas Savienības fondu vadības un kontroles sistēmas izveidošanas prasības""

TA-2218 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
50.§
Rīkojuma projekts "Par uzņemšanu Latvijas pilsonībā naturalizācijas kārtībā"

TA-2616 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
51.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 27.decembra noteikumos Nr.610 "Higiēnas prasības vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības un profesionālās izglītības iestādēm""

TA-1511 ____________________________________

(S.Liepiņa, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
52.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 3.janvāra noteikumos Nr.1 "Kārtība, kādā publiska persona pasūta pētījumus""

TA-2058 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
53.§
Noteikumu projekts "Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas "Nacionālā klimata politika" īstenošanas kārtība"

TA-2556 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
54.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 2.augusta noteikumos Nr.582 "Mutes un nagu sērgas likvidēšanas un draudu novēršanas kārtība""

TA-2047 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
55.§
Noteikumu projekts "Prasības veterinārmedicīniskās prakses iestādēm un veterinārmedicīniskā pakalpojuma sniedzējiem, to reģistrācijas un reģistrācijas anulēšanas kārtība"

TA-2203 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
56.§
Likumprojekts "Grozījumi Kooperatīvo sabiedrību likumā"

TA-1721 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Zemkopības ministrijai noformēt likumprojektu priekšlikumu veidā, un zemkopības ministrei iesniegt tos attiecīgajā Saeimas komisijā.
 
57.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-2554 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
58.§
Rīkojuma projekts "Par ilgtermiņa saistībām Iekšlietu ministrijai speciālo ugunsdzēsības un glābšanas transportlīdzekļu iegādei"

TA-2655 ____________________________________

(I.Pētersone-Godmane, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2. Iekšlietu ministrijai precizēt rīkojuma projekta anotāciju, iekļaujot atsauci uz Nacionālo attīstības plānu, saskaņot ar Pārresoru koordinācijas centru un iesniegt anotāciju Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
4. Iekšlietu ministrijai mēneša laikā pēc iepirkumu procedūras noslēgšanās sagatavot un iesniegt Ministru kabinetā detalizētu maksājumu grafiku sadalījumā pa gadiem un pasākumiem, nepieciešamības gadījumā precizējot (samazinot) ilgtermiņa saistību maksimālo apmēru un veicot grozījumus rīkojuma projektā.
 
59.§
Rīkojuma projekts "Par ilgtermiņa saistībām Iekšlietu ministrijai depo ēku būvniecībai, rekonstrukcijai vai renovācijai"

TA-2654 ____________________________________

(I.Pētersone-Godmane, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Iekšlietu ministrijai mēneša laikā pēc iepirkumu procedūras noslēgšanās sagatavot un iesniegt Ministru kabinetā detalizētu maksājumu grafiku sadalījumā pa gadiem un pasākumiem, nepieciešamības gadījumā precizējot (samazinot) ilgtermiņa saistību maksimālo apmēru un veicot grozījumus rīkojuma projektā.
 
60.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām""

TA-2632 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir ārlietu ministrs.
3. Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu.
 
61.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumos Nr.1471 "Kārtība, kādā tiek noteikta un ieskaitīta valsts budžetā izmaksājamā peļņas daļa par valsts kapitāla izmantošanu"

TA-2644 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
62.§
Likumprojekts "Grozījumi Iepakojuma likumā"

TA-2557 ____________________________________

(A.Antonovs, E.Sprūdžs, I.Šure, P.Liniņš, V.Dombrovskis)

1. Pamatā atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai nosūtīt likumprojektu Ekonomikas ministrijai iesniegšanai Eiropas komisijai.
3. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai pēc Eiropas komisijai atzinuma saņemšanas iesniegt attiecīgu informāciju Valsts kancelejā.
 
63.§
Informatīvais ziņojums "Par papildu nepieciešamo finansējumu Iekšlietu ministrijai 2013.gadā"

TA-2609 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Piešķirt Iekšlietu ministrijai 2013.gadā papildu finansējumu 1 690 000 latu apmērā, tajā skaitā:
2.1. budžeta apakšprogrammai 02.03.00 „Vienotās sakaru un informācijas sistēmas uzturēšana un vadība” 500 000 latu apmērā operētājsistēmu un ofisa programmatūras licenču iegādei;
2.2. budžeta programmai 09.00.00 „Drošības policijas darbība” 390 000 latu apmērā operatīvās darbības nodrošināšanai;
2.3. budžeta programmai 10.00.00 „Valsts robežsardzes darbība” 307 820 latu apmērā kurināmā iegādei;
2.4. budžeta apakšprogrammai 40.02.00 „Nekustamais īpašums un centralizētais iepirkums” 492 180 latu apmērā nekustamo īpašumu apsaimniekošanai un remontdarbiem.
3. Finanšu ministrijai noteikt finanšu līdzekļu avotu šī protokollēmuma 2.punktā minēto pasākumu nodrošināšanai 2013.gadā.
 
64.§
Informatīvais ziņojums "Par situāciju sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas nozarē 2013.gadā"

TA-2454 ____________________________________

(A.Lubāns, I.Ošenieks, A.Salmiņš, U.Kolužs, E.Sprūdžs, A.Matīss, I.Stepanova, A.Birkmanis, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Satiksmes ministrijas iesniegto informatīvo ziņojumu „Priekšlikums sabiedriskajā transportā pārvadāto personu ar invaliditāti uzskaitei un identificēšanai” (TA-2465) izskatīt Ministru kabineta 2013.gada 17.septembra sēdē.
 
65.§
Informatīvais ziņojums "Par potenciāli atbalstāmo valsts galvojuma pretendentu un to projektu sarakstu iekļaušanai likumprojektā "Par valsts budžetu 2014.gadam""

TA-2542 ____________________________________

(I.Stepanova, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt potenciāli atbalstāmo valsts galvojuma pretendentu un to projektu sarakstu valsts galvojuma izsniegšanai (informatīvā ziņojuma 1.pielikums), iekļaujot to likumprojektā “Par valsts budžetu 2014.gadam”.
 
66.§
Likumprojekts "Grozījumi Pievienotās vērtības nodokļa likumā"

TA-2561 ____________________________________

(S.Āmare-Pilka, L.Medina, L.Caune, E.Sprūdžs, S.Liepiņa, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā valsts budžeta 2014.gadam likumprojektu paketē.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
3. Finanšu ministrijai kopīgi ar Satiksmes ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju izvērtēt iespējas radīt atvieglotu nodokļa režīmu elektromobīļiem, un finanšu ministram, ja nepieciešams, iesniegt attiecīgu priekšlikumu likumprojekta izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā.
4. Finanšu ministrijai kopīgi ar Izglītības un zinātnes ministriju izvērtēt iespējas pazemināt nodokļa likmi mācību grāmatām un burtnīcām, un finanšu ministram, ja nepieciešams, iesniegt attiecīgu priekšlikumu likumprojekta izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā.
 
67.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par akcīzes nodokli""

TA-2579 ____________________________________

(S.Āmare-Pilka, V.Bergs, D.Pavļuts, J.Pūce, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā valsts budžeta 2014.gadam likumprojektu paketē.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
 
68.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par Valsts ieņēmumu dienestu""

TA-2581 ____________________________________

(J.Salmiņa, L.Medina, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā valsts budžeta 2014.gadam likumprojektu paketē.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
 
69.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām""

TA-2582 ____________________________________

(J.Salmiņa, L.Medina, I.Kiukucāne, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā valsts budžeta 2014.gadam likumprojektu paketē.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
 
70.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru""

TA-2669 ____________________________________

(L.Medina, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā valsts budžeta 2014.gadam likumprojektu paketē.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.
 
71.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par nekustamā īpašuma nodokli""

TA-2598 ____________________________________

(A.Kaļāne, Dž.Innusa, A.Matīss, S.Šķiltere, A.Pabriks, I.Stepanova, J.Bordāns, I.Šņucins, S.Bajāre, E.Sprūdžs, Vj.Dombrovskis, M.Lazdovskis, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Pieņemt zināšanai Tieslietu ministrijas pārstāvja sniegto informāciju, ka likumprojekta pārejas noteikumu 52.punktā un 53.punktā noteiktā termiņa (likuma normas spēkā stāšanās pārejas periods) samazinājums no 2015.gada uz 2014.gadu nepārkāpj tiesiskās paļāvības principu.
3. Finanšu ministrijai precizēt likumprojektu un anotāciju, paredzot, ka pārejas noteikumu 52.punktā termiņš ir 2014.gada 1.janvāris un 53.punktā termiņš ir 2014.gada 10.janvāris, un iesniegt precizēto likumprojektu un anotāciju Valsts kancelejā.
4.Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā valsts budžeta 2014.gadam likumprojektu paketē.
5. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
6. Noteikt, ka gadījumā, ja likumprojekta 2.pantā ietverto normu īstenošanai ministrijām ir nepieciešami līdzekļi tiesvedības izdevumu nodrošināšanai, tad ministrijas var šos līdzekļus pieprasīt no valsts budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem.
7. Tieslietu ministrijai kopīgi ar Finanšu ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, kā arī saskaņojot ar Latvijas Pašvaldību savienību izvērtēt jautājumu par iespējām rast juridiski atbilstošu risinājumu Latvijas Pašvaldību savienības 2013.gada 9.septembra vēstules 2.punktā minētajam priekšlikumam (komercsabiedrību īpašumā esošiem, bet neizīrētiem dzīvokļu īpašumiem piemērot nekustamā īpašuma nodokļa likmi 1,5 procentu apmērā), un tieslietu ministram, ja nepieciešams, iesniegt attiecīgus priekšlikumus likumprojekta izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā.
8. Finanšu ministrijai sadarbībā ar Latvijas Pašvaldību savienību izvērtēt Latvijas Pašvaldību savienības 2013.gada 9.septembra vēstules 3.punktā minēto priekšlikumu (paredzēt likumā tiesības pašvaldībām arī ar nodokli neapliekamiem objektiem, kas netiek uzturēti vai rada draudus cilvēku drošībai, piemērot nodokli), un finanšu ministram, ja nepieciešams, iesniegt attiecīgus priekšlikumus likumprojekta izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā.
9. Finanšu ministrijai kopīgi ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Tieslietu ministriju, kā arī sadarbībā ar Latvijas Pašvaldību savienību izvērtēt jautājumu par pašvaldību tiesībām piemērot nekustamā īpašuma nodokļa atlaides, un finanšu ministram, ja nepieciešams, iesniegt attiecīgus priekšlikumus likumprojekta izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā.
10. Finanšu ministrijai kopīgi ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un sadarbībā ar Latvijas Pašvaldību savienību izvērtēt iespēju likuma 1.panta otrās daļas 5.punkta regulējumu noteikt līdzīgi kā likumprojektā paredzēto 1.panta otrās daļas 17.punkta regulējumu, un finanšu ministram iesniegt attiecīgus priekšlikumus likumprojekta izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā.
11. Finanšu ministrijai kopīgi ar Latvijas Pašvaldību savienību izvērtēt likumprojektā paredzēto jauno 3.panta pirmo 6 prim daļu, lai tās piemērošana būtu viennozīmīga attiecībā uz visiem gadījumiem, kad nav derīga būvatļauja, un finanšu ministram, ja nepieciešams, iesniegt attiecīgus priekšlikumus likumprojekta izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā.
 
72.§
Likumprojekts "Grozījumi Mikrouzņēmumu nodokļa likumā"

TA-2612 ____________________________________

(A.Kaļāne, S.Bajāre, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā valsts budžeta 2014.gadam likumprojektu paketē.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
3. Finanšu ministram līdz 2013.gada 10.oktobrim iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā darba grupas sagatavotus priekšlikumus par grozījumiem Publisko iepirkumu likumā attiecībā uz mikrouzņēmumu dalību iepirkumos.
 
73.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli""

TA-2613, TA-2614____________________________________

(A.Kaļāne, L.Medina, L.Caune, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Finanšu ministrijai papildināt likumprojekta anotāciju ar atsauci uz grozījumiem Komerclikumā un iesniegt precizēto anotāciju Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā valsts budžeta 2014.gadam likumprojektu paketē.
4. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
5. Finanšu ministrijai kopīgi ar Labklājības ministriju un Tieslietu ministriju atkārtoti izvērtēt likumprojektā ietverto 13.panta trešās 2 prim daļas papildinājumu un finanšu ministram, ja nepieciešams, iesniegt attiecīgu priekšlikumu likumprojekta izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā.
 
74.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos""

TA-2550 ____________________________________

(L.Medina, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā valsts budžeta 2014.gadam likumprojektu paketē.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.
 
75.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem aizsargājamās teritorijās""

TA-2617 ____________________________________

(R.Vesere, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā valsts budžeta 2014.gadam likumprojektu paketē.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs.
 
76.§
Likumprojekts "Grozījums Sugu un biotopu aizsardzības likumā"

TA-2621 ____________________________________

(R.Vesere, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā valsts budžeta 2014.gadam likumprojektu paketē.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs.
 
77.§
Likumprojekts "Grozījumi Ūdens apsaimniekošanas likumā"

TA-2618 ____________________________________

(R.Vesere, J.Irbe, E.Sprūdžs, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā valsts budžeta 2014.gadam likumprojektu paketē.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs.
 
78.§
Likumprojekts "Grozījumi Dabas resursu nodokļa likumā"

TA-2623 ____________________________________

(R.Vesere, J.Irbe, E.Sprūdžs, G.Puķītis, V.Trokša, K.Šenhofs, L.Meņģelsone, J.Brizga, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā valsts budžeta 2014.gadam likumprojektu paketē.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs.
3. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai kopīgi ar nozares nevalstiskajām organizācijām atkārtoti izvērtēt likumprojekta anotācijā minēto aprēķinu pamatotību, un vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram, ja nepieciešams, iesniegt attiecīgu priekšlikumu likumprojekta izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā.
4. Ministrijām, kuras par valsts budžeta 2014.gadam likumprojektu paketē ietvertajiem likumprojektiem sagatavos priekšlikumus, kas rada negatīvu fiskālo ietekmi, vienlaikus jāsagatavo priekšlikumi, lai šo negatīvo ietekmi novērstu (priekšlikumi par līdzekļu iekšēju pārdali nozarē, par attiecīgajā apjomā samazinātu ministrijai piešķirto papildu līdzekļu apjomu jauno politikas iniciatīvu finansēšanai u.tml.).
5. Finanšu ministrijai sekot valsts budžeta 2014.gadam likumprojektu paketē ietverto likumprojektu virzībai Saeimā un gadījumā, ja kāds likumprojekts, kura īstenošana paredz valsts budžeta ieņēmumu palielinājumu, Saeimā netiks virzīts budžeta likumprojektu paketē vai tiks būtiski grozīts, veidojot negatīvu fiskālo ietekmi, sagatavot un finanšu ministram iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā priekšlikumus par izmaiņām darbaspēka nodokļu samazināšanā, lai sabalansētu valsts budžeta ieņēmumu un izdevumu daļu.

 
79.§
Likumprojekts "Grozījumi Elektronisko sakaru likumā"

TA-2634 ____________________________________

(A.Antonovs, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā valsts budžeta 2014.gadam likumprojektu paketē.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta tālāku virzību Saeimā ir vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs.
3. Pieņemt zināšanai, ka pēc likuma "Grozījumi Elektronisko sakaru likumā" pieņemšanas ar tālruņa numura 112 izsaucēja atrašanās vietas informācijas sistēmu saistītās funkcijas no valsts akciju sabiedrības "Elektroniskie sakari" tiek nodotas Iekšlietu ministrijas Informācijas centram un jautājumu par valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu funkcijas pildīšanai turpmākos gadus pēc jau definētā 2014.-2016.gada perioda risina Iekšlietu ministrija.
 
80.§
Likumprojekts "Grozījums likumā "Par tautas nobalsošanu, likumu ierosināšanu un Eiropas pilsoņu iniciatīvu""

TA-2635 ____________________________________

(S.Zvidriņa, L.Medina, A.Antonovs, E.Sprūdžs, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai papildināt likumprojektu, ievērojot Tieslietu ministrijas atzinumā minēto, ka nav grozāms tikai viens likuma pārejas noteikumu punkts, neņemot vērā visu pārējā regulējuma tiesisko jēgu un mērķi, saskaņot likumprojektu ar Tieslietu ministriju un iesniegt Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā valsts budžeta 2014.gadam likumprojektu paketē.
4. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs.
 
81.§
Likumprojekts "Grozījumi Autoceļu lietošanas nodevas likumā"

TA-2628 ____________________________________

(A.Matīss, I.Stepanova, I.Pētersone-Godmane, L.Medina, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Satiksmes ministrijai papildināt likumprojekta anotāciju: ietverot informāciju par nodevas jautājuma saskaņošanu ar Krievijas Federāciju un Baltkrievijas Republiku; ietverot informāciju par finansējuma apmēru nodevas administrēšanai; precizējot tekstu atsaucei uz direktīvu. Satiksmes ministram precizēto anotāciju iesniegt Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā valsts budžeta 2014.gadam likumprojektu paketē.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir satiksmes ministrs.
4. Satiksmes ministrijai sadarbībā ar Zemkopības ministriju un lauksaimniecības nozares nevalstiskajām organizācijām turpināt precizēt jautājumu par atļauju piemērot atvieglojumu zemnieku/zvejnieku saimniecību, lauksaimniecības komersantu un lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību transportlīdzekļiem, ar kuriem tiek veikti pašpārvadājumi, un satiksmes ministram, ja nepieciešams, iesniegt attiecīgus priekšlikumus likumprojekta izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā.
5. Satiksmes minisitrijai sadarbībā ar Iekšlietu ministriju izvērtēt papildu finansējuma nepieciešamību, lai nodrošinātu likumprojekta īstenošanas kontroli, un satiksmes ministram, ja nepieciešams, iesniegt attiecīgus priekšlikumus līdzekļu pārdalei no Satiksmes ministrijai paredzētā finansējuma likumprojekta izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā.


 
82.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par autoceļiem""

TA-2629 ____________________________________

(A.Matīss, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā valsts budžeta 2014.gadam likumprojektu paketē.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir satiksmes ministrs.
 
83.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par uzņēmumu ienākuma nodokli""

TA-2645 ____________________________________

(A.Kaļāne, J.Šnore, J.Pūce, M.Dzelme, I.Meržvinska, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Finanšu ministrijai precizēt likumprojekta 11.pantā ietvertā 6.seši prim panta pirmo daļu un anotāciju atbilstoši Ekonomikas ministrijas priekšlikumam, un iesniegt precizēto likumprojektu un anotāciju Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā valsts budžeta 2014.gadam likumprojektu paketē.
4. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
5. Finanšu ministrijai kopīgi ar Ekonomikas ministriju izvērtēt iespējas precizēt likumprojekta 11.pantā ietvertā 6.seši prim panta ceturto daļu, un finanšu ministram, ja nepieciešams, iesniegt attiecīgu priekšlikumu likumprojekta izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā.
 
84.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par izložu un azartspēļu nodevu un nodokli""

TA-2649 ____________________________________

(A.Kaļāne, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā valsts budžeta 2014.gadam likumprojektu paketē.
3. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
4. Finanšu ministrijai konsultēties ar Saeimas Juridisko biroju jautājumā par divu likumprojektu "Grozījumi likumā "Par izložu un azartspēļu nodevu un nodokli"" vienlaicīgu spēkā stāšanos, un finanšu ministram, ja nepieciešams, iesniegt attiecīgu priekšlikumu likumprojekta izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā.
 
85.§
Likumprojekts "Grozījumi Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas likumā"

TA-2652 ____________________________________

(L.Medina, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā valsts budžeta 2014.gadam likumprojektu paketē.
3. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.
4. Jautājumu par Tieslietu ministrijai (budžeta programmai 07.00.00 „Nekustamā īpašuma tiesību politikas īstenošana”) papildus nepieciešamo finansējumu Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas izveidei un uzturēšanai 2015.gadam 252 728 latu (359 600 EUR) apmērā, 2016.gadam 247 345 latu (351 940 EUR) un turpmākajiem gadiem 247 345 latu (351 940 EUR) apmērā izskatīt Ministru kabinetā likumprojekta „Par valsts budžetu 2015.gadam” un likumprojekta „Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2015., 2016. un 2017.gadam” sagatavošanas un izskatīšanas procesā kopā ar visu ministriju un citu centrālo valsts iestāžu priekšlikumiem jaunajām politikas iniciatīvām un iesniegtajiem papildu finansējuma pieprasījumiem.
 
86.§
Likumprojekts "Grozījumi Valsts pārvaldes iekārtas likumā"

TA-2667 ____________________________________

(P.Vilks, I.Stepanova, L.Medina, E.Dreimane, V.Dombrovskis)

Ņemot vērā, ka likumprojektā ietvertās normas ir iekļaujamas likumprojektā "Grozījumi Attīstības plānošanas sistēmas likumā", iesniegto likumprojektu noraidīt un Valsts kancelejai izbeigt tā kontroli.
 
87.§
Likumprojekts "Grozījumi Attīstības plānošanas sistēmas likumā"

TA-2668 ____________________________________

(P.Vilks, I.Stepanova, L.Medina, E.Dreimane, I.Kiukucāne, K.Ozoliņš, Vj.Dombrovskis, E.Rinkēvičs, J.Bordāns, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Pārresoru koordinācijas centram papildināt likumprojektu, ņemot vērā šī protokola 86.§, saskaņot likumprojektu un anotāciju ar Valsts kanceleju, Finanšu ministriju un Tieslietu ministriju, un iesniegt Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā valsts budžeta 2014.gadam likumprojektu paketē.
4. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir Ministru prezidents.
 
88.§
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības neformālo Transporta, telekomunikāciju un enerģētikas ministru padomi 2013.gada 15.-16.septembrī"

TA-2651 ____________________________________

(E.Šimiņa- Neverovska, A.Matīss, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Satiksmes ministram A.Matīsam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības neformālajā Transporta, telekomunikāciju un enerģētikas ministru padomes 2013.gada 15.-16.septembra sanāksmē Satiksmes ministrijas kompetencē esošajos jautājumos.
 
89.§
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes (ECOFIN) 2013.gada 13.-14.septembrī neformālajā sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem"

TA-2677 ____________________________________

(L.Kļaviņa, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Finanšu ministram A.Vilkam pārstāvēt Latvijas Republiku neformālās Eiropas Savienības Ekonomisko un finanšu jautājumu (ECOFIN) padomes 2013.gada 13.-14.septembra sanāksmē.
 
90.§
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai, ar ko izveido tirgus piekļuves ostas pakalpojumiem un ostas finanšu pārredzamības sistēmu"

TA-2650 ____________________________________

(A.Maldups, J.Pūce, A.Matīss, E.Rinkēvičs, Vj.Dombrovskis, V.Dombrovskis)

Ņemot vērā Latvijas Republikas 11.Saeimā pārstāvēto un Ministru kabinetu veidojošo politisko partiju un neatkarīgo deputātu Sadarbības līguma 5.2.3.apakšpunktu, jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.
 
91.§
Latvijas Republikas nostājas projekts, sniedzot rakstiskos apsvērumus Eiropas Savienības Tiesas atzinuma lietā 1/13

TA-2666-IP ____________________________________

(L.Medina, V.Dombrovskis)

1. Apstiprināt Latvijas Republikas nostājas projektu, sniedzot rakstiskos apsvērumus Eiropas Savienības Tiesas atzinuma lietā 1/13.
3. Pilnvarot Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietnieku stratēģijas jautājumos I.Kalniņu un Tieslietu ministrijas Eiropas Savienības Tiesas departamenta direktora vietnieci D.Pelši pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Tiesas atzinuma lietā 1/13.
 
92.§
Informatīvais ziņojums "Par Latvijas Republikas un Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) sadarbības politikas pamatnostādņu īstenošanas gaitu laika posmā no 2012.gada jūlija līdz 2013.gada jūnijam" un rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"""

TA-2540-IP____________________________________

()

Ierobežotas pieejamības informācija
 
93.§
Instrukcijas projekts "Grozījums Ministru kabineta 2012.gada 26.jūnija instrukcijā Nr.8 "Ārkārtas situāciju valsts elektronisko sakaru tīkla nodrošināšanas un lietošanas kārtība""

TA-2361-DV ____________________________________

(M.Andžāns, Vj.Dombrovskis, E.Rinkēvičs, A.Matīss, A.Pabriks, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto instrukcijas projektu (dienesta vajadzībām).
Valsts kancelejai sagatavot instrukcijas projektu parakstīšanai.
 
94.§
Informatīvais ziņojums "Par Latvijas Republikas pārstāvību starptautiskajos tiesvedības procesos"

240-k ____________________________________

(E.Dreimane, V.Dombrovskis)

Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu un atbalstīt tajā piedāvāto risinājumu (ziņojuma VII. sadaļa).
 
95.§
Likumprojekts "Grozījums likumā "Par Konvenciju par ieguldījumu strīdu izšķiršanu starp valstīm un citu valstu pilsoņiem""

TA-2672 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.
 
96.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par Latvijas Republikas starptautiskajiem līgumiem""

TA-2670 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.
 
97.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-2675 ____________________________________

(E.Dreimane, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
98.§
Par Eiropas Cilvēktiesību tiesā izskatāmo lietu "Jurševskis pret Latviju"

230-k ____________________________________

(K.Līce, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Ministru kabineta pārstāvim starptautiskajās cilvēktiesību institūcijās turpināt procesu lietā.
 
99.§
Par Eiropas Cilvēktiesību tiesā izskatāmo lietu "Elberte pret Latviju"

231-k ____________________________________

(K.Līce, Vj.Dombrovskis, A.Pabriks, I.Viņķele, I.Circene, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Ministru kabineta pārstāvim starptautiskajās cilvēktiesību institūcijās turpināt procesu lietā.
 
100.§
Par Eiropas Cilvēktiesību tiesā izskatāmo lietu "Petrova pret Latviju"

232-k ____________________________________

(K.Līce, Vj.Dombrovskis, A.Pabriks, I.Viņķele, I.Circene, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Ministru kabineta pārstāvim starptautiskajās cilvēktiesību institūcijās turpināt procesu lietā.
 
101.§
Par Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedumu lietā "Nagla pret Latviju"

233-k ____________________________________

(K.Līce, R.Kozlovskis, J.Bordāns, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Finanšu ministrijai no kārtējā gada valsts budžeta programmas 02.00.00 “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” piešķirt Ārlietu ministrijai 14 057 LVL (ekvivalents 20 000 EUR pēc Latvijas Bankas kursa 0,702804) izmaksāšanai Ilzei Naglai pēc Eiropas Cilvēktiesību tiesas 2013.gada 16.jūlija sprieduma lietā Nagla pret Latviju spēkā stāšanās.
3. Ārlietu ministrijai nodrošināt Eiropas Cilvēktiesību tiesas 2013.gada 16.jūlija sprieduma lietā Nagla pret Latviju tulkošanu latviešu valodā un tulkojuma publicēšanu tīmekļa vietnē www.tiesas.lv.
4. Ārlietu ministrijai sagatavot rīcības ziņojumu vai rīcības plānu angļu valodā par Eiropas Cilvēktiesību tiesas sprieduma lietā Nagla pret Latviju izpildi un iesniegt to Eiropas Padomes Ministru komitejā. Pirms rīcības plāna nosūtīšanas Eiropas Padomes Ministru komitejai Ārlietu ministrijai to iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
5. Iekšlietu ministrijai un Tieslietu ministrijai veikt pasākumus attiecīgo amatpersonu izglītošanai normatīvā regulējuma piemērošanas jautājumos.
 

Sēdi slēdz plkst. 17.35


Ministru prezidents V.Dombrovskis

Valsts kancelejas direktore
E.Dreimane

Skatīt darba kārtību