Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 49

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.49

2013.gada 17.septembrī

 

Sēdi vada

Ministru prezidents

 -

 V.Dombrovskis

 

Piedalās:

Aizsardzības ministrs

-

A.Pabriks

Ekonomikas ministrs

-

D.Pavļuts

Finanšu ministrs

-

A.Vilks

Iekšlietu ministrs

-

R.Kozlovskis

Izglītības un zinātnes ministrs

-

Vj.Dombrovskis

Labklājības ministre

-

I.Viņķele

Satiksmes ministrs

-

A.Matīss

Tieslietu ministrs, kultūras ministra pienākumu izpildītājs

-

J.Bordāns

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

E.Sprūdžs

Zemkopības ministre

-

L.Straujuma

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Valsts kontroles pārstāvis

-

J.Gustiņš

Valsts kancelejas direktore 

-

E.Dreimane

Valsts kancelejas direktora vietnieks tiesību aktu lietās, Juridiskā departamenta vadītājs 

-

S.Voldiņš

Valsts kancelejas direktora vietniece valsts pārvaldes un cilvēkresursu attīstības jautājumos, Valsts pārvaldes attīstības departamenta vadītāja


 -

E.Upīte

 

Protokolē

Dokumentu pārvaldības departamenta konsultante

 

Sēdi sāk plkst.12.00

-

L.Peinberga

1.§
Par Ministru kabineta 2013.gada 27.augusta sēdes protokollēmumu (prot. Nr.46 92.§) "Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1616 "Kārtība, kādā aprēķina un sadala valsts budžeta mērķdotāciju pašvaldību izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu darba samaksai un pašvaldību vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai"""

TA-2386 ____________________________________

(Vj.Dombrovskis, V.Dombrovskis)

Jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.
 
2.§
Par Ministru kabineta 2013.gada 27.augusta sēdes protokollēmumu (prot. Nr.46 93.§) "Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 28.jūlija noteikumos Nr.836 "Pedagogu darba samaksas noteikumi"""

TA-2387 ____________________________________

(Vj.Dombrovskis, V.Dombrovskis)

Jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.
 
3.§
Noteikumu projekts "Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centra publisko maksas pakalpojumu cenrādis"

TA-2240 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
4.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 19.februāra noteikumos Nr.92 "Ārlietu ministrijas sniegto konsulāro maksas pakalpojumu cenrādis""

TA-2520 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
5.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 29.novembra noteikumos Nr.914 "Elektroenerģijas tirdzniecības un lietošanas noteikumi""

TA-2233 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
6.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 5.aprīļa noteikumos Nr.237 "Kārtība, kādā pašvaldībām piešķiramas valsts mērķdotācijas dzīvokļa jautājumu risināšanai""

TA-2192 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
7.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumos Nr.1253 "Noteikumi par valsts palīdzību dzīvojamās telpas iegādei vai būvniecībai""

TA-2172 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
8.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 28.augusta noteikumos Nr.595 "Kārtība, kādā valsts piedalās dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta finansiālajā nodrošināšanā""

TA-2173 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
9.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 2.aprīļa noteikumos Nr.181 "Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.–2014.gada perioda programmas "Inovācijas "zaļās" ražošanas jomā" īstenošanas kārtība""

TA-2174 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
10.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 16.decembra noteikumos Nr.730 "Kārtība, kādā komersants paziņo par preču vai pakalpojumu loteriju, kuras laimestu fonds nav lielāks par 500 latiem""

TA-2398 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
11.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 25.marta noteikumos Nr.177 "Noteikumi par izložu un azartspēļu nodokļa pārskatu veidlapu paraugiem un izložu un azartspēļu nodokļa pārskatu iesniegšanas kārtību""

TA-2399 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
12.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 17.oktobra noteikumos Nr.853 "Kārtība, kādā iesniedzama informācija par interaktīvo azartspēļu un izložu organizēšanas programmām, drošības un fizisko personu datu aizsardzības pasākumiem""

TA-2401 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
13.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 2.janvāra noteikumos Nr.16 "Preču un pakalpojumu loteriju organizēšanas uzraudzības un kontroles kārtība""

TA-2400 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
14.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 31.augusta noteikumos Nr.819 "Noteikumi par mikrouzņēmumu nodokļa deklarāciju un tās aizpildīšanas kārtību""

TA-2168 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
15.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 13.jūlija noteikumos Nr.591 "Noteikumi par politisko organizāciju (partiju) un to apvienību gada pārskatiem""

TA-2223 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
16.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 3.maija noteikumos Nr.333 "Kārtība, kādā plānojami un uzskaitāmi ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un ar šo pakalpojumu sniegšanu saistītie izdevumi, kā arī maksas pakalpojumu izcenojumu noteikšanas metodika un izcenojumu apstiprināšanas kārtība""

TA-2314 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
17.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1644 "Kārtība, kādā pieprasa un izlieto budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" līdzekļus""

TA-2320 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
18.§
Ieteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 24.augusta ieteikumos Nr.1 "Ieteikumi par amatpersonu un darbinieku atlīdzības noteikšanas kritēriju un darba samaksas apmēra sadalījumā pa amatu grupām publiskošanu""

TA-2274 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto ieteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot ieteikumu projektu parakstīšanai.
 
19.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 4.augusta noteikumos Nr.850 "Noteikumi par reģionālās attīstības atbalstu Latvijas Republikā līdz 2013.gadam""

TA-2559 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
20.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 24.maija noteikumos Nr.396 "Noteikumi par finanšu stabilitātes nodevas taksācijas perioda deklarāciju un aizpildīšanas kārtību""

TA-2403 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
21.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 21.novembra noteikumos Nr.940 "Noteikumi par informācijas sniegšanas maksas pakalpojumiem""

TA-1794 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
22.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 25.augusta noteikumos Nr.677 "Noteikumi par iedzīvotāju ienākuma nodokļa paziņojumiem""

TA-2152 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
23.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 30.marta noteikumos Nr.311 "Noteikumi par valsts vai pašvaldību kapitālsabiedrību valdes locekļu skaitu, padomes un valdes locekļa, pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvja un atbildīgā darbinieka atlīdzību""

TA-2435 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
24.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 3.janvāra noteikumos Nr.16 "Kārtība, kādā noslēdzama nodokļu maksātāja un nodokļu administrācijas iepriekšēja vienošanās par tirgus cenas (vērtības) noteikšanu darījumam vai darījumu veidam""

TA-1792 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
25.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2003.gada 22.jūlija noteikumos Nr.403 "Noteikumi par fiziskā darba novērtēšanas un amatu kvalifikācijas kategoriju noteikšanas pamatmetodiku no valsts budžeta finansējamo institūciju darbiniekiem""

TA-2275 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
26.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 13.februāra noteikumos Nr.105 "Kārtība, kādā interaktīvo azartspēļu un izložu organizētājs iesniedz paziņojumu par pārskata ceturksni""

TA-2402 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
27.§
Noteikumu projekts "Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta maksas pakalpojumu cenrādis"

TA-2442 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
28.§
Noteikumu projekts "Nodrošinājuma valsts aģentūras maksas pakalpojumu cenrādis"

TA-2380 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
29.§
Noteikumu projekts "Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes maksas pakalpojumu cenrādis"

TA-2151 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
30.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts nodevu naturalizācijas iesnieguma iesniegšanai"

TA-2231 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
31.§
Noteikumu projekts "Rīgas 1.medicīnas koledžas maksas pakalpojumu cenrādis"

TA-2603 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
32.§
Noteikumu projekts "Valsts izglītības satura centra maksas pakalpojumu cenrādis"

TA-2092 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
33.§
Noteikumu projekts "Liepājas Jūrniecības koledžas maksas pakalpojumu cenrādis"

TA-2095 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
34.§
Noteikumu projekts "Rīgas Uzņēmējdarbības koledžas maksas pakalpojumu cenrādis"

TA-2097 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
35.§
Noteikumu projekts "Jēkabpils Agrobiznesa koledžas maksas pakalpojumu cenrādis"

TA-2099 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
36.§
Noteikumu projekts "Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledžas maksas pakalpojumu cenrādis"

TA-2101 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
37.§
Noteikumu projekts "Profesionālās izglītības kompetences centra "Rīgas Tehniskā koledža" maksas pakalpojumu cenrādis"

TA-2102 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
38.§
Noteikumu projekts "Rīgas Celtniecības koledžas maksas pakalpojumu cenrādis"

TA-2103 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
39.§
Noteikumu projekts "Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja publisko maksas pakalpojumu cenrādis"

TA-2589 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
40.§
Noteikumu projekts "Latvijas Nacionālā arhīva publisko maksas pakalpojumu cenrādis"

TA-2590 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
41.§
Noteikumu projekts "Nacionālā kino centra publisko maksas pakalpojumu cenrādis"

TA-2395 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
42.§
Noteikumu projekts "Latvijas Nacionālās bibliotēkas publisko maksas pakalpojumu cenrādis"

TA-2404 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
43.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 3.marta noteikumos Nr.212 "Noteikumi par bezdarbnieka stipendiju profesionālās apmācības, pārkvalifikācijas un kvalifikācijas paaugstināšanas laikā un neformālās izglītības ieguves laikā""

TA-2180 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
44.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 15.novembra noteikumos Nr.857 "Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās""

TA-2128 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
45.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 5.jūnija noteikumos Nr.230 "Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no valsts pamatbudžeta un valsts sociālās apdrošināšanas speciālajiem budžetiem""

TA-2124 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
46.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 18.decembra noteikumos Nr.942 "Kārtība, kādā piešķir un finansē asistenta pakalpojumu pašvaldībā""

TA-1595 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
47.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2012.gada 3.janvāra noteikumos Nr.28 "Valsts akciju sabiedrības "Latvijas gaisa satiksme" sniegto aeronavigācijas pakalpojumu maksas noteikšanas un iekasēšanas kārtība""

TA-2210 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
48.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 28.oktobra noteikumos Nr.893 "Kārtība, kādā Eiropas komunikāciju tīklu projektu vadībā iesaistītās institūcijas sniedz ziņas par konstatētajiem pārkāpumiem un neatbilstībām projekta īstenošanā, kā arī atmaksā projekta ietvaros neatbilstoši veiktos izdevumus""

TA-2111 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
49.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 2.aprīļa noteikumos Nr.178 "Tarifu aprēķināšanas metodika elektronisko plašsaziņas līdzekļu televīzijas programmu izplatīšanai ar zemes raidītājiem""

TA-2202 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
50.§
Noteikumu projekts "Valsts akciju sabiedrības "Latvijas Jūras administrācija" maksas pakalpojumu cenrādis"

TA-2199 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
51.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1493 "Noteikumi par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības apjomu, samaksas apmēru, atlīdzināmajiem izdevumiem un to izmaksas kārtību""

TA-2182 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
52.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 29.janvāra noteikumos Nr.65 "Oficiālo publikāciju noteikumi""

TA-2545 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
53.§
Noteikumu projekts "Patentu valdes maksas pakalpojumu cenrādis"

TA-2264 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
54.§
Noteikumu projekts "Valsts zemes dienesta maksas pakalpojumu cenrādis"

TA-2656 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
55.§
Noteikumu projekts "Tiesu administrācijas maksas pakalpojumu cenrādis"

TA-2085 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
56.§
Noteikumu projekts "Maksātnespējas administrācijas maksas pakalpojumu cenrādis"

TA-2115 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
57.§
Noteikumu projekts "Valsts tiesu ekspertīžu biroja maksas pakalpojumu cenrādis"

TA-2137 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
58.§
Noteikumu projekts "Zāļu valsts aģentūras maksas pakalpojumu cenrādis"

TA-2009 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
59.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 26.aprīļa noteikumos Nr.323 "Noteikumi par elektrisko un elektronisko iekārtu ražotāju un bateriju vai akumulatoru ražotāju reģistrācijas kārtību un samaksu par datu uzturēšanu""

TA-1672 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
60.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 16.marta noteikumos Nr.260 "Noteikumi par starptautiskās tirdzniecības apdraudēta savvaļas dzīvnieka reģistrēšanas valsts nodevu""

TA-2163 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
61.§
Noteikumu projekts "Latvijas Dabas muzeja publisko maksas pakalpojumu cenrādis"

TA-2485 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
62.§
Noteikumu projekts "Vides pārraudzības valsts biroja publisko maksas pakalpojumu cenrādis"

TA-2052 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
63.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 1.aprīļa noteikumos Nr.240 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu zivsaimniecības attīstībai atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā pasākumam "Investīcijas akvakultūras uzņēmumos"""

TA-1718 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
64.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 7.aprīļa noteikumos Nr.321 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu zivsaimniecības attīstībai ūdens vides pasākumiem""

TA-1741 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
65.§
Noteikumu projekts "Lauksaimniecības datu centra publisko maksas pakalpojumu cenrādis"

TA-2107 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
66.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 1.aprīļa noteikumos Nr.237 "Lauksaimniecības un pārstrādāto lauksaimniecības produktu Eiropas Savienības ārējās tirdzniecības režīma administrēšanas kārtība""

TA-2211 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
67.§
Noteikumu projekts "Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta "BIOR" valsts pārvaldes uzdevumu ietvaros veikto darbību cenrādis"

TA-2600 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
68.§
Noteikumu projektu "Valsts meža dienesta maksas pakalpojumu cenrādis"

TA-2270 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
69.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 10.jūlija noteikumos Nr.493 "Valsts augu aizsardzības dienesta maksas pakalpojumu cenrādis""

TA-2195 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
70.§
Likumprojekts "Par ANO Konvenciju par valstu un to īpašuma imunitāti no jurisdikcijas"

TA-2647 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir ārlietu ministrs.
 
71.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 9.decembra noteikumos Nr.1013 "Kārtība, kādā dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā norēķinās par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu"'

TA-518 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
72.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 12.decembra noteikumos Nr.999 "Kārtība, kādā dzīvojamās telpas īrnieks un izīrētājs norēķinās ar pakalpojumu sniedzēju par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu""

TA-1137 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
73.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 9.decembra noteikumos Nr.1014 "Kārtība, kādā aprēķināma maksa par dzīvojamās mājas pārvaldīšanu un apsaimniekošanu""

TA-1134 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
74.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu ieguldīšanu akciju sabiedrības "Latvenergo" pamatkapitālā"

TA-2605 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Izglītības un zinātnes ministrijai sadarbībā ar Ekonomikas ministriju vienoties nodalīt no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 01001232166 transformatora apakšstacijas ēkas Ūdeļu ielā 22, Rīgā, ar kadastra apzīmējumu 01001232166004 uzturēšanai nepieciešamo zemes vienību.
 
75.§
Par Ministru kabineta 2011.gada 2.augusta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.46 3.§) "Likumprojekts "Grozījumi Aizsargjoslu likumā"" 5.1.apakšpunktā dotā uzdevuma atzīšanu par aktualitāti zaudējušu

TA-1380 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Ņemot vērā iesniegto informāciju, Ministru kabineta 2011.gada 2.augusta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.46 3.§) "Likumprojekts "Grozījumi Aizsargjoslu likumā"" 5.1.apakšpunktā doto uzdevumu atzīt par aktualitāti zaudējušu.
 
76.§
Par Ministru kabineta 2012.gada 18.septembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.52 45.§) "Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā"" 3.punktā dotā uzdevuma izpildi

TA-2560 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Ņemot vērā iesniegto informāciju, pagarināt Ministru kabineta 2012.gada 18.septembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.52 45.§) "Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā"" 3.punktā dotā uzdevuma izpildes termiņu līdz 2014.gada 1.aprīlim.
 
77.§
Noteikumu projekts "Par Latvijas Republikas valdības un Krievijas Federācijas valdības līgumu par Latvijas–Krievijas valsts robežšķērsošanas vietām"

TA-2132 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Pilnvarot Valsts robežsardzes priekšnieku parakstīt līgumu.
 
78.§
Par Ministru kabineta 2012.gada 18.decembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.71 15.§) "Noteikumu projekts "Īpaši aizsargājamā kultūras pieminekļa - Turaidas muzejrezervāts nolikums"" 2.punktā dotā uzdevuma izpildi

TA-2515 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Ņemot vērā iesniegto informāciju, pagarināt Ministru kabineta 2012.gada 18.decembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.71 15.§) "Noteikumu projekts "Īpaši aizsargājamā kultūras pieminekļa - Turaidas muzejrezervāts nolikums"" 2.punktā dotā uzdevuma izpildes termiņu līdz 2013.gada 31.decembrim.
 
79.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumos Nr.732 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma apakšaktivitātes "Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība" pirmo un otro kārtu""

TA-2607 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
80.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 27.jūlija noteikumos Nr.687 "Marķēšanas mašīnu reģistrēšanas un izmantošanas kārtība""

TA-1553 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
81.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājumā"

TA-2661 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
82.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 10.jūnija noteikumos Nr.426 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.2.1.3.1.apakšaktivitāti "Satiksmes drošības uzlabojumi apdzīvotās vietās ārpus Rīgas"""

TA-2662 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
83.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 15.septembra noteikumos Nr.743 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.2.1.2.aktivitāti "Tranzītielu sakārtošana pilsētu teritorijās"""

TA-2663 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
84.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 9.marta noteikumos Nr.240 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.2.1.3.2.apakšaktivitāti "Satiksmes drošības uzlabojumi Rīgā"""

TA-2664 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Atbalstīt finansējuma pārdali 1 452 924 latu apmērā Satiksmes ministrijas pārziņā esošai 3.2.1.3.2.apakšaktivitātei "Satiksmes drošības uzlabojumi Rīgā" no Satiksmes ministrijas pārziņā esošās 3.2.1.2.aktivitātes "Tranzītielu sakārtošana pilsētu teritorijās" virssaistību finansējuma 679 237 latu apmērā un no 3.2.1.3.1.apakšaktivitātes "Satiksmes drošības uzlabojumi apdzīvotās vietās ārpus Rīgas" Eiropas Reģionālās attīstības fonda finanšu līdzekļiem 773 687 latu apmērā.
3. Atzīt par aktualitāti zaudējušu Ministru kabineta 2013.gada 20.augusta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.45 97.§.) 10.7.apakšpunktu.
 
85.§
Noteikumu projekts "Higiēnas prasības bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem un izglītības iestādēm, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu"

TA-2227 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
86.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 24.augusta rīkojumā Nr.410 "Par finansējuma piešķiršanu Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja ēku Aristida Briāna ielā 13, Rīgā, būvniecības projekta izdevumu segšanai""

TA-2716 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Noteikt, ka Finanšu ministrijai 2013.gadam nepieciešamā finansējuma apmērs Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja ēku Aristida Briāna ielā 13, Rīgā, rekonstrukcijas izdevumu segšanai valsts akciju sabiedrībai "Valsts nekustamie īpašumi" atbilstoši plānotajiem darbiem ir 26 436 lati.
3. Atļaut Finanšu ministrijai 2013.gadā noteiktā kārtībā samazināt apropriāciju budžeta programmas 41.00.00 "Maksājumu nodrošināšana citām valsts iestādēm un personām" apakšprogrammā 41.13.00 "Finansējums valsts akciju sabiedrības "Valsts nekustamie īpašumi" īstenotajiem projektiem un pasākumiem" ilgtermiņa saistību pasākumam "Dotācija VAS "VNĪ" KNAB pārcelšanās uz A.Briāna ielu" 156 886 latu apmērā, pārdalot finansējumu uz budžeta programmas 31.00.00 "Budžeta izpilde un valsts parāda vadība" apakšprogrammu 31.02.00 "Valsts parāda vadība".
4. Finanšu ministrijai sagatavot priekšlikumus likumprojektam "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2014., 2015. un 2016.gadam" un likumprojektam "Par valsts budžetu 2014.gadam" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā par Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja ēku Aristida Briāna ielā 13, Rīgā, rekonstrukcijas izdevumu segšanai paredzētā finansējuma precizēšanu atbilstoši rīkojumā noteiktajam apmēram.
 
87.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 1.augusta rīkojumā Nr.361 "Par finansējuma piešķiršanu Rīgas pils Konventa Pils laukumā 3, Rīgā, un Muzeju krātuvju kompleksa Pulka ielā 8, Rīgā, būvniecības projekta un nomas maksas izdevumu segšanai""

TA-2717 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Noteikt, ka Finanšu ministrijai 2013.gadam nepieciešamā finansējuma apmērs Rīgas pils Konventa Pils laukumā 3, Rīgā, (būvniecības II kārtas – Konvents – nodrošināšana) restaurācijas un rekonstrukcijas darbu izdevumu segšanai valsts akciju sabiedrībai "Valsts nekustamie īpašumi" atbilstoši plānotajiem darbiem 2013.gadā ir 138 551 lats.
3. Atļaut Finanšu ministrijai 2013.gadā noteiktā kārtībā samazināt apropriāciju budžeta programmas 41.00.00 "Maksājumu nodrošināšana citām valsts iestādēm un personām" apakšprogrammā 41.13.00 "Finansējums valsts akciju sabiedrības "Valsts nekustamie īpašumi" īstenotajiem projektiem un pasākumiem" ilgtermiņa saistību pasākumam "Dotācija VAS "VNĪ" Rīgas pils restaurācijai un rekonstrukcijai Pils laukumā 3, Rīgā (būvniecības II kārta – Konventa nodrošināšana)" 453 714 latu apmērā, pārdalot finansējumu uz budžeta programmas 31.00.00 "Budžeta izpilde un valsts parāda vadība" apakšprogrammu 31.02.00 "Valsts parāda vadība".
4. Kultūras ministrijai iesniegt Finanšu ministrijā priekšlikumus likumprojektam "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2014., 2015. un 2016.gadam" un likumprojektam "Par valsts budžetu 2014.gadam" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā par Rīgas pils Konventa Pils laukumā 3, Rīgā (nekustamā īpašuma kadastra Nr.0100 088 0006), un Muzeju krātuvju kompleksa Pulka ielā 8, Rīgā (nekustamā īpašuma kadastra Nr.0100 063 2027), nomas maksas izdevumu segšanai paredzētā finansējuma precizēšanu atbilstoši rīkojumā noteiktajam nomas maksas apmēram.
5. Finanšu ministrijai sagatavot priekšlikumus likumprojektam "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2014., 2015. un 2016.gadam" un likumprojektam "Par valsts budžetu 2014.gadam" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā par Rīgas pils Konventa Pils laukumā 3, Rīgā (nekustamā īpašuma kadastra Nr.0100 088 0006) restaurācijas un rekonstrukcijas un Muzeju krātuvju kompleksa Pulka ielā 8, Rīgā (nekustamā īpašuma kadastra Nr.0100 063 2027) būvniecības darbu izdevumu segšanai paredzētā finansējuma precizēšanu atbilstoši rīkojumā noteiktajam apmēram.
6. Atļaut Finanšu ministrijai neveikt valsts akciju sabiedrības "Valsts nekustamie īpašumi" pamatkapitāla palielināšanu 2013.gadā 2 732 789 latu apmērā, kas attiecīgajam mērķim paredzēti likumā "Par valsts budžetu 2013.gadam".
 
88.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 3.oktobra rīkojumā Nr.465 "Par finansējuma piešķiršanu administratīvās ēkas un garāžas ēkas Jūras ielā 34, Ventspilī, būvniecības projekta un nomas maksas izdevumu segšanai""

TA-2718 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Noteikt, ka Finanšu ministrijai 2013.gadam nepieciešamā finansējuma apmērs administratīvās ēkas un garāžas ēkas Jūras ielā 34, Ventspilī (nekustamā īpašuma kadastra Nr.2700 003 0102) renovācijas darbu izdevumu segšanai valsts akciju sabiedrībai "Valsts nekustamie īpašumi" atbilstoši plānotajiem darbiem ir 11 776 lati.
3. Atļaut Finanšu ministrijai 2013.gadā noteiktā kārtībā samazināt apropriāciju budžeta programmas 41.00.00 "Maksājumu nodrošināšana citām valsts iestādēm un personām" apakšprogrammā 41.13.00 "Finansējums valsts akciju sabiedrības "Valsts nekustamie īpašumi" īstenotajiem projektiem un pasākumiem" ilgtermiņa saistību pasākumam "Dotācija VAS "VNĪ" būvniecībai Jūras ielā 34, Ventspilī" 21 740 latu apmērā, pārdalot finansējumu uz budžeta programmas 31.00.00 "Budžeta izpilde un valsts parāda vadība" apakšprogrammu 31.02.00 "Valsts parāda vadība".
4. Aicināt Prokuratūru iesniegt Finanšu ministrijā priekšlikumus likumprojektam "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2014., 2015. un 2016.gadam" un likumprojektam "Par valsts budžetu 2014.gadam" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā par Prokuratūras budžeta izdevumu precizēšanu atbilstoši rīkojumā noteiktajam nomas maksas apmēram.
5. Finanšu ministrijai sagatavot priekšlikumus likumprojektam "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2014., 2015. un 2016.gadam" un likumprojektam "Par valsts budžetu 2014.gadam" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā par administratīvās ēkas un garāžas ēkas Jūras ielā 34, Ventspilī (nekustamā īpašuma kadastra Nr.2700 003 0102) renovācijas darbu izdevumu segšanai paredzētā finansējuma precizēšanu atbilstoši rīkojumā noteiktajam apmēram.

 
89.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 28.augusta rīkojumā Nr.412 "Par finansējuma piešķiršanu Jaunā Rīgas teātra ēkas Lāčplēša ielā 25, Rīgā, būvniecības projekta izdevumu segšanai""

TA-2719 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Noteikt, ka Finanšu ministrijai 2013.gadam nepieciešamā finansējuma apmērs Jaunā Rīgas teātra ēkas Lāčplēša ielā 25, Rīgā, rekonstrukcijas darbu izdevumu segšanai valsts akciju sabiedrībai "Valsts nekustamie īpašumi" atbilstoši plānotajiem darbiem ir 95 371 lats.
3. Atļaut Finanšu ministrijai 2013.gadā noteiktā kārtībā samazināt apropriāciju budžeta programmas 41.00.00 "Maksājumu nodrošināšana citām valsts iestādēm un personām" apakšprogrammā 41.13.00 "Finansējums valsts akciju sabiedrības "Valsts nekustamie īpašumi" īstenotajiem projektiem un pasākumiem" ilgtermiņa saistību pasākumam "Dotācija VAS "VNĪ" Jaunā Rīgas teātra ēkas rekonstrukcijai" 270 217 latu apmērā, pārdalot finansējumu uz budžeta programmas 31.00.00 "Budžeta izpilde un valsts parāda vadība” apakšprogrammu 31.02.00 "Valsts parāda vadība".
4. Kultūras ministrijai iesniegt Finanšu ministrijā priekšlikumus likumprojektam "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2014., 2015. un 2016.gadam" un likumprojektam "Par valsts budžetu 2014.gadam" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā par finansējuma valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Jaunais Rīgas teātris" nekustamā īpašuma (nekustamā īpašuma kadastra Nr.0100 022 0070) Lāčplēša ielā 25, Rīgā, nomas maksas izdevumu segšanai apmēra precizēšanu atbilstoši rīkojumā noteiktajam nomas maksas apmēram.
5. Finanšu ministrijai sagatavot priekšlikumus likumprojektam "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2014., 2015. un 2016.gadam" un likumprojektam "Par valsts budžetu 2014.gadam"" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā par Jaunā Rīgas teātra ēkas Lāčplēša ielā 25, Rīgā, rekonstrukcijas izdevumu segšanai paredzētā finansējuma precizēšanu atbilstoši rīkojumā noteiktajam apmēram.
 
90.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 18.jūnija rīkojumā Nr.251 "Par finansējuma piešķiršanu ēkas Miera ielā 58A, Rīgā, būvniecības projekta un nomas maksas izdevumu segšanai un ēkas Lāčplēša ielā 25, Rīgā, rekonstrukcijas ietvaros veicamo pārcelšanās un aprīkojuma iegādes izdevumu segšanai""

TA-2720 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Kultūras ministrijai iesniegt Finanšu ministrijā priekšlikumus likumprojektam "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2014., 2015. un 2016.gadam" un likumprojektam "Par valsts budžetu 2014.gadam" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā par nekustamā īpašuma (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 0100 026 0056) Miera ielā 58A, Rīgā, daļas nomas maksas un apkures izdevumu segšanai paredzētā finansējuma precizēšanu, atbilstoši rīkojumā noteiktajam nomas maksas un apkures izdevumu apmēram.

 
91.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 27.oktobra rīkojumā Nr.735 "Par Latvijas Republikas kandidatūrām dalībai Eiropas Savienības Reģionu komitejā""

TA-2723 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
92.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par saimnieciskās darbības ierobežojumiem, par kuriem pienākas kompensācija, tās izmaksas nosacījumiem, kārtību un apmēru"

TA-2724 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
93.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 5.jūlija noteikumos Nr.523 "Kārtība, kādā aprēķina un sadala valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai pašvaldību izglītības iestādēs, kurās īsteno profesionālās pamatizglītības, arodizglītības un profesionālās vidējās izglītības programmas""

TA-2728 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
94.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā valsts un pašvaldības organizē un finansē mācību līdzekļu izdošanu un iegādi izglītības iestādēm"

TA-2727 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Izglītības un zinātnes ministrijai līdz 2014.gada 1.jūnijam sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā likumprojektu par grozījumiem Izglītības likuma 14.panta 15.punktā, precizējot deleģējumu.

 
95.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā izvērtē un apstiprina mācību literatūras atbilstību valsts pamatizglītības standartam un valsts vispārējās vidējās izglītības standartam"

TA-2726 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
96.§
Noteikumu projekts "Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas iestāžu maksas pakalpojumu cenrādis"

TA-2377 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.
 
97.§
Noteikumu projekts "Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžas maksas pakalpojumu cenrādis"

TA-2364 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.
 
98.§
Noteikumu projekts "Valsts policijas maksas pakalpojumu cenrādis"

TA-2443 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.
 
99.§
Noteikumu projekts "Valsts policijas koledžas maksas pakalpojumu cenrādis"

TA-2473 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.
 
100.§
Noteikumu projekts "Valsts akciju sabiedrības "Elektroniskie sakari" publisko maksas pakalpojumu cenrādis"

TA-2633, TA-1558 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.
 
101.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumos Nr.1487 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.5.1.2.3.apakšaktivitāti "Dalītas atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstība"""

TA-2089 ____________________________________

(I.Ivaščenko, J.Butkevičs, E.Sprūdžs, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Pieņemt zināšanai sniegto informāciju, ka komersantiem būs iespējams veikt precizējumus projekta iesniegumā atbilstoši atzinumā par projekta apstiprināšanu ar nosacījumu iekļautajiem nosacījumiem, tai skaitā iesniedzot trūkstošos projekta iesniegumam pievienojamos dokumentus, tomēr ievērojot, ka galīgais termiņš lēmuma pieņemšanai par atbalstāmajiem projektu pieteikumiem ir 2013.gada 1.decembris.
 
102.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistrācijas valsts nodevu"

TA-1393 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.
 
103.§
Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta Atzinības raksta piešķiršanu"

TA-2755 ____________________________________

(I.Viņķele, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
104.§
Pasākumu plāna projekts administratīvā sloga samazināšanai un administratīvo procedūru vienkāršošanai veselības aprūpes pakalpojumu jomā

TA-2583 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
105.§
Informatīvais ziņojums "Priekšlikums sabiedriskajā transportā pārvadāto personu ar invaliditāti uzskaitei un identificēšanai"

TA-2465 ____________________________________

(A.Matīss, V.Dombrovskis)

Ņemot vērā satiksmes ministra priekšlikumu, jautājuma izskatīšanu uz divām nedēļām atlikt.
 
106.§
Informatīvais ziņojums "Par Imigrācijas likuma 23.panta pirmās daļas 3., 28., 29. un 30.punktā paredzēto noteikumu īstenošanas gaitu un rezultātiem"

TA-2711 ____________________________________

(J.Citskovskis, J.Bordāns, D.Pavļuts, I.Pētersone-Godmane, A.Pabriks, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto informatīvo ziņojumu par Imigrācijas likuma 23.panta pirmās daļas 3., 28., 29. un 30.punktā paredzēto noteikumu īstenošanas gaitu un rezultātiem.
2. Valsts kancelejai sagatavot ziņojumu iesniegšanai Saeimai.
 
107.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par autoceļiem""

TA-2631 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.
 
108.§
Likumprojekts "Grozījums Dzelzceļa likumā"

TA-2653 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.
 
109.§
Likumprojekts "Grozījumi Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā"

TA-2674 ____________________________________

(L.Straujuma, A.Ozols, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā valsts budžeta 2014.gadam likumprojektu paketē.
2. Noteikt, ka atbildīgā par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir zemkopības ministre.
 
110.§
Likumprojekts "Grozījumi Meža likumā"

TA-2676 ____________________________________

(L.Straujuma, A.Ozols, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā valsts budžeta 2014.gadam likumprojektu paketē.
2. Noteikt, ka atbildīgā par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir zemkopības ministre.
 
111.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu""

TA-2680 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.
 
112.§
Likumprojekts "Grozījumi Atkritumu apsaimniekošanas likumā"

TA-2625 ____________________________________

(R.Vesere, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā valsts budžeta 2014.gadam likumprojektu paketē.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs.
 
113.§
Likumprojekts "Grozījumi Likumā par budžetu un finanšu vadību"

TA-2708 ____________________________________

(D.Gulbe, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā valsts budžeta 2014.gadam likumprojektu paketē.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
 
114.§
Likumprojekts "Ziemeļatlantijas līguma organizācijas izcilības centra stratēģiskās komunikācijas jautājumos likums"

TA-2721 ____________________________________

(D.Žukovs, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā valsts budžeta 2014.gadam likumprojektu paketē.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir aizsardzības ministrs.
 
115.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām""

TA-2741 ____________________________________

(J.Pūce, S.Mertena, E.Bērziņa, I.Jaunzeme, B.Bāne, A.Ozols, A.Salmiņš, D.Pavļuts, E.Vīgants, S.Bērtaitis, V.Kaktinieks, L.Jēkabsons, J.Cīrulis, E.Romanovskis, A.Kokts, T.Stengrevičs, L.Straujuma, J.Bordāns, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Ekonomikas ministrijai precizēt likumprojekta anotāciju atbilstoši Finanšu ministrijas atzinumam un iesniegt Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā valsts budžeta 2014.gadam likumprojektu paketē.
4. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir ekonomikas ministrs.
 
116.§
Likumprojekts "Subsidētās elektroenerģijas nodokļa likums"

TA-2743 ____________________________________

(J.Pūce, S.Mertena, E.Bērziņa, I.Jaunzeme, B.Bāne, A.Ozols, A.Salmiņš, D.Pavļuts, E.Vīgants, S.Bērtaitis, V.Kaktinieks, L.Jēkabsons, J.Cīrulis, E.Romanovskis, A.Kokts, T.Stengrevičs, L.Straujuma, J.Bordāns, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Ekonomikas ministrijai precizēt likumprojektu un tā anotāciju, daļēji ņemot vērā Finanšu ministrijas atzinumā minēto, un iesniegt Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā valsts budžeta 2014.gadam likumprojektu paketē.
4. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir ekonomikas ministrs.
5. Ekonomikas ministrijai izvērtēt iespējas fiskāli neitrālā veidā īstenot Zemkopības ministrijas iesniegto priekšlikumu par samazinātu nodokļa likmi atsevišķiem nodokļa maksātājiem (siltumnīcu saimniecībām; ražotājiem, kuri koģenerācijas procesa nodrošināšanai izmanto koksnes biomasu vai utilizē kūtsmēslus un saražoto siltumenerģiju izmanto savas saimnieciskās darbības nodrošināšanai).
6. Ekonomikas ministrijai sagatavot un ekonomikas ministram līdz 2014.gada 15.janvārim iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par to, kā subsidētās elektroenerģijas ražotāji izpilda tiem izvirzītos nosacījumus.
7. Saskaņā ar Ministru kabineta kārtības ruļļa 193.punktu atzīmēt, ka zemkopības ministrei L.Straujumai ir atšķirīgs viedoklis izskatītajā jautājumā, un tas ir šāds:
"Atbalstot Ekonomikas ministrijas sagatavoto kopējo likumprojektu paketi, ierosinu papildināt likumprojekta 5.pantu ar jaunu daļu šādā reakcijā:
"(3.prim) SEN likmi 5% apmērā piemēro nodokļa maksātājam, kurš elektroenerģijas ražošanas procesā saražo siltumenerģiju, kuru izmanto savas saimnieciskās darbības nodrošināšanai, vai saražoto siltumenerģiju piegādā ražotājam, kuram pieder vismaz 50% nodokļa maksātāja pamatkapitāla daļu."".
 
117.§
Likumprojekts "Grozījumi Elektroenerģijas tirgus likumā"

TA-2745 ____________________________________

(J.Pūce, S.Mertena, E.Bērziņa, I.Jaunzeme, B.Bāne, A.Ozols, A.Salmiņš, D.Pavļuts, E.Vīgants, S.Bērtaitis, V.Kaktinieks, L.Jēkabsons, J.Cīrulis, E.Romanovskis, A.Kokts, T.Stengrevičs, L.Straujuma, J.Bordāns, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Ekonomikas ministrijai precizēt likumprojektu un tā anotāciju, ņemot vērā Tieslietu ministrijas priekšlikumu par atsevišķos likumprojekta pārejas noteikumu punktos noteikto termiņu grozīšanu un Finanšu ministrijas atzinumā norādīto par jautājuma saskaņošanu ar Eiropas Komisiju, kā arī daļēji ņemot vērā Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas atzinumu, un iesniegt precizēto likumprojektu un anotāciju Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā valsts budžeta 2014.gadam likumprojektu paketē.
4. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir ekonomikas ministrs.
 
118.§
Likumprojekts "Grozījums likumā "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā"

TA-2744 ____________________________________

(J.Pūce, S.Mertena, E.Bērziņa, I.Jaunzeme, B.Bāne, A.Ozols, A.Salmiņš, D.Pavļuts, E.Vīgants, S.Bērtaitis, V.Kaktinieks, L.Jēkabsons, J.Cīrulis, E.Romanovskis, A.Kokts, T.Stengrevičs, L.Straujuma, J.Bordāns, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Ekonomikas ministrijai precizēt likumprojektu un tā anotāciju, ar Finanšu ministriju saskaņojot jautājumu par Labklājības ministrijai divām amata vietām piešķiramo finansējumu, atbilstoši Latvijas Pašvaldību savienības pārstāvja priekšlikumam papildinot likumprojekta tekstu ar norādi, ka mērķdotācija tiek piešķirta sadalei to personu lokam, kurām pašvaldības piešķir mājokļa pabalstu, un iesniegt Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā valsts budžeta 2014.gadam likumprojektu paketē.
4. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir ekonomikas ministrs.
5. Labklājības ministrijai saskaņot ar Ekonomikas ministriju un iesniegt Finanšu ministrijā likumprojekta „Par valsts budžetu 2014.gadam” izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā priekšlikumu finansējuma pārdalei no Ekonomikas ministrijas apakšprogrammas 29.02.00 „Elektroenerģijas lietotāju atbalsts” likumprojektā "Grozījums likumā "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" ietvertā sociālā atbalsta instrumenta administrēšanai divām amata vietām 2014.-2016.gadā Labklājības ministrijai un sociālā atbalsta instrumenta nodrošināšanai mērķdotāciju veidā pašvaldībām 2014.- 2016.gadā.

 
119.§
Likumprojekts "Grozījumi Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā"

TA-2758 ____________________________________

(I.Ošiņa, M.Lazdovskis, E.Upīte, R.Kozlovskis, E.Dreimane, B.Bāne, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Finanšu ministrijai precizēt likumprojektu un tā anotāciju, ņemot vērā Tieslietu ministrijas priekšlikumu, kas paredz, ka piemaksa par darbu Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē sagatavošanā un norisē neizslēdz iespēju saņemt piemaksu par aizvietošanu, un iesniegt Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā valsts budžeta 2014.gadam likumprojektu paketē.
4. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
5. Finanšu ministrijai kopīgi ar Valsts kanceleju līdz 2014.gada 31.maijam izvērtēt atlīdzības sistēmu valsts pārvaldē, sagatavot informatīvo ziņojumu ar priekšlikumiem par atlīdzības sistēmas pilnveidi, lai to padarītu konkurētspējīgu un motivējošu, un finanšu ministram iesniegt to izskatīšanai Ministru kabinetā.
 
120.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām""

TA-2763 ____________________________________

(J.Salmiņa, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā valsts budžeta 2014.gadam likumprojektu paketē.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
 
121.§
Likumprojekts "Grozījums Civilprocesa likumā"

TA-2753 ____________________________________

(M.Lazdovskis, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai kopīgi ar Tieslietu ministriju precizēt likumprojektu, paredzot valsts nodevu par puses procesuālo tiesību pārņemšanu noteikt 30 EUR apmērā, un Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā valsts budžeta 2014.gadam likumprojektu paketē.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.
3. Atbalstīt Tieslietu ministrijas priekšlikumu palielināt iekasējamo valsts nodevu par darbību veikšanu tiesu iestādēs prognozi 2014.gadā un turpmākajos gados par 90 000 EUR.
4. Ņemot vērā sniegto informāciju, Tieslietu ministrijai, sagatavojot priekšlikumus likumprojekta „Par valsts budžetu 2014.gadam” un likumprojekta „Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2014.–2016.gadam” izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā, iekļaut priekšlikumu par iekasējamo valsts nodevu par darbību veikšanu tiesu iestādēs prognozes apmēra palielināšanu par 90 000 EUR, vienlaicīgi paredzot dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem un izdevumu palielinājumu budžeta apakšprogrammā 09.01.00 „Valsts valodas aizsardzība” 35 380 EUR apmērā (izdevumi atlīdzībai 32 396 EUR, tai skaitā atalgojumam 15 792 EUR, izdevumi precēm un pakalpojumiem 854 EUR, izdevumi pamatkapitāla veidošanai 2 130 EUR, papildus 1 amata vieta) Valsts valodas centra kapacitātes un valsts valodas politikas stiprināšanai un budžeta programmai 97.00.00 „Nozaru vadība un politikas plānošana” 54 620 EUR apmērā (izdevumi atlīdzībai 18 850 EUR, tai skaitā atalgojumam 11 514 EUR, izdevumi precēm un pakalpojumiem 35 770 EUR) komisijas „PSRS totalitārā komunistiskā okupācijas režīma upuru skaita un masu kapu vietu noteikšanai, informācijas par represijām un masveida deportācijām apkopošanai un Latvijas valstij un tās iedzīvotājiem nodarīto zaudējumu aprēķināšanai” darbības nodrošināšanai un totalitāro režīmu upuru Eiropas atceres dienai veltītās konferences rīkošanai.
 
122.§
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2013.gada 23.septembra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem"

TA-2764 ____________________________________

(L.Straujuma, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Zemkopības ministrei L.Straujumai pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2013.gada 23.septembra sanāksmē.
 
123.§
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības Enerģētikas ministru padomes 2013.gada 19.-20.septembra neformmālajā sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem"

TA-2772 ____________________________________

(D.Pavļuts V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Ekonomikas ministram D.Pavļutam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Enerģētikas Ministru padomes 2013.gada 19.-20.septembra neformālajā sanāksmē.
 
124.§
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai, ar ko izveido tirgus piekļuves ostas pakalpojumiem un ostas finanšu pārredzamības sistēmu"

TA-2650 ____________________________________

(A.Matīss, D.Pavļuts, Vj.Dombrovskis, V.Dombrovskis)

1. (N) Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. (N) Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr.1 "Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai, ar ko izveido tirgus piekļuves ostas pakalpojumiem un ostas finanšu pārredzamības sistēmu".
3. (N) Saskaņā ar Ministru kabineta kārtības ruļļa 193.punktu atzīmēt, ka ekonomikas ministram D.Pavļutam un izglītības un zinātnes ministram Vj.Dombrovskim ir atšķirīgs viedoklis izskatītajā jautājumā, un tas ir šāds:
(IP)
 
125.§
Latvijas Republikas nostājas projekts "Uz Eiropas Komisijas 2013.gada 23.jūlija formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2013/0279"

TA-2706-IP ____________________________________

(I.Pētersone-Godmane, V.Dombrovskis)

1. Apstiprināt Iekšlietu ministrijas sagatavoto Latvijas Republikas nostājas projektu uz Eiropas Komisijas 2013.gada 23.jūlija formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2013/0279.
2. Valsts kancelejai nostājas elektronisko versiju nosūtīt Tieslietu ministrijai.
3. Tieslietu ministrijai, izmantojot Eiropas Komisijas izveidoto un uzturēto notifikāciju sistēmu pārkāpuma procedūru lietās, nostāju nosūtīt Eiropas Komisijai.
 
126.§
Latvijas Republikas nostājas projekts "Eiropas Savienības Tiesas lietā C-302/13 flyLAL-Lithuanian Airlines"

TA-2746-IP ____________________________________

(M.Lazdovskis, D.Pavļuts, V.Dombrovskis)

1. Apstiprināt Latvijas Republikas nostājas projektu, sniedzot rakstiskus apsvērumus prejudiciālā nolēmuma procesā Eiropas Savienības Tiesas lietā C-302/13 flyLAL-Lithuanian Airlines.
2. Pilnvarot Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietnieku stratēģijas jautājumos I.Kalniņu un Tieslietu ministrijas Eiropas Savienības Tiesas departamenta juriskonsulti I.Ņesterovu pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Tiesas lietā C-302/13 flyLAL-Lithuanian Airlines.
 
127.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 1.jūlija rīkojumā Nr.368-k "Par A kategorijas kritiskās infrastruktūras fiziskās drošības pasākumu nodrošināšanas īstenotāju noteikšanu""

219-k ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu (konfidenciāli).
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.


 
128.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 1.jūlija rīkojumā Nr.369-k "Par atsevišķu B kategorijas kritiskās infrastruktūras fiziskās drošības pasākumu nodrošināšanas īstenotāju noteikšanu""

220-k ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu (konfidenciāli).
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
129.§
Instrukcijas projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 31.augusta instrukcijā Nr.12-s "Instrukcija par pabalstu un kompensāciju apmēriem un izmaksas kārtību valsts drošības iestāžu amatpersonām un darbiniekiem, kuri pilda dienesta pienākumus ārvalstīs""

221-s ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto instrukcijas projektu (slepeni).
Valsts kancelejai sagatavot instrukcijas projektu parakstīšanai.
 

Sēdi slēdz plkst. 15.05


Ministru prezidents V.Dombrovskis

Valsts kancelejas direktore
E.Dreimane

Skatīt darba kārtību