Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 50

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.50

2013.gada 24.septembrī

 

Sēdi vada

Ministru prezidents

 -

 V.Dombrovskis

 

Piedalās:

Aizsardzības ministrs

-

A.Pabriks

Ekonomikas ministrs

-

D.Pavļuts

Finanšu ministrs

-

A.Vilks

Iekšlietu ministrs

-

R.Kozlovskis

Izglītības un zinātnes ministrs

-

Vj.Dombrovskis

Labklājības ministre

-

I.Viņķele

Satiksmes ministrs

-

A.Matīss

Tieslietu ministrs, kultūras ministra pienākumu izpildītājs

-

J.Bordāns

Veselības ministre

-

I.Circene

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

E.Sprūdžs

Zemkopības ministre

-

L.Straujuma

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Latvijas Bankas pārstāvis

-

E.Kušners

Valsts kontroles pārstāvis

-

J.Gustiņš

Valsts kancelejas direktore 

-

E.Dreimane

Valsts kancelejas direktora vietnieks tiesību aktu lietās, Juridiskā departamenta vadītājs 

-

S.Voldiņš

Valsts kancelejas direktora vietniece valsts pārvaldes un cilvēkresursu attīstības jautājumos, Valsts pārvaldes attīstības departamenta vadītāja


 -

E.Upīte

 

Protokolē

Dokumentu pārvaldības departamenta konsultante

 

Sēdi sāk plkst.12.00

-

L.Peinberga

1.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 28.jūnija noteikumos Nr.515 "Noteikumi par valsts nodevas apmēru par vietējās pierobežas satiksmes atļaujas pieprasīšanai nepieciešamo dokumentu izskatīšanu un valsts nodevas maksāšanas kārtību""

TA-1965 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
2.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2012.gada 18.decembra noteikumos Nr.895 "Noteikumi par konsulāro pakalpojumu valsts nodevu par notariālo darbību izpildi, ko veic konsulārās amatpersonas ārvalstīs""

TA-2519 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
3.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 20.marta noteikumos Nr.187 "Noteikumi par valsts nodevu par publiska dokumenta legalizāciju""

TA-2384 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
4.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 21.jūnija noteikumos Nr.543 "Noteikumi par kārtību, kādā profesionālā dienesta karavīram piešķir kompensāciju dzīvojamās telpas īres izdevumu un komunālo maksājumu segšanai, un kompensācijas apmēru""

TA-2432 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
5.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 2.decembra noteikumos Nr.986 "Kārtība, kādā veicama privatizācija ar nodokļu parādu kapitalizācijas metodi""

TA-2300 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
6.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 1996.gada 27.februāra noteikumos Nr.46 "Noteikumi par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizācijas objektu izsoles organizēšanu""

TA-2251 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
7.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 5.februāra noteikumos Nr.59 "Noteikumi par valsts budžeta līdzfinansējuma apmēru un tā piešķiršanas kārtību energoefektivitātes pasākumiem dzīvojamās mājās""

TA-2193 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
8.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 28.decembra noteikumos Nr.1219 "Noteikumi par patērētāja kreditēšanu""

TA-2580 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
9.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 1999.gada 18.maija noteikumos Nr.178 "Kārtība, kādā norādāmas preču un pakalpojumu cenas""

TA-2547 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
10.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 29.septembra noteikumos Nr.800 "Kārtība, kādā iesniedz un izskata pilno un saīsināto ziņojumu par tirgus dalībnieku apvienošanos""

TA-2549 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
11.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 23.augusta noteikumos Nr.618 "Centrālās statistikas pārvaldes maksas pakalpojumu cenrādis""

TA-2783 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
12.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 1997.gada 6.maija noteikumos Nr.171 "Noteikumi par kompensācijas aprēķināšanu bijušajiem zemes īpašniekiem vai viņu mantiniekiem un maksas noteikšanu par īpašumā nodoto zemi pilsētās""

TA-2301 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
13.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 2.septembra noteikumos Nr.487 "Kārtība, kādā veicami maksājumi par dzīvojamo māju privatizācijas objektiem""

TA-2358 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
14.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 1997.gada 2.septembra noteikumos Nr.312 "Kārtība un apmēri, kādos veicami maksājumi par dzīvokļa, mākslinieka darbnīcas un neapdzīvojamās telpas nodošanu īpašumā līdz dzīvojamās mājas privatizācijai""

TA-2302 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
15.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 1997.gada 20.maija noteikumos Nr.187 "Kārtība, kādā izmaksājama kompensācija naudā, dzēšot par bijušo zemes īpašumu lauku apvidos piešķirtos zemes īpašuma kompensācijas sertifikātus""

TA-2488 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
16.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 1995.gada 11.jūlija noteikumos Nr.198 "Likuma "Par privatizācijas sertifikātiem" izpildes noteikumi""

TA-2492 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
17.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 1999.gada 16.februāra noteikumos Nr.51 "Kārtība, kādā izmaksājama kompensācija naudā, dzēšot nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem par īpašumā bijušo zemi lauku apvidos piešķirtos sertifikātus""

TA-2493 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
18.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 1997.gada 11.februāra noteikumos Nr.70 "Noteikumi par privatizējamo neapdzīvojamo telpu un ar dzīvojamo māju funkcionāli saistīto palīgēku un palīgbūvju vērtības noteikšanu"

TA-2506 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
19.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 1999.gada 19.janvāra noteikumos Nr.20 "Dzīvojamās mājas privatizācijai nepieciešamo dokumentu sagatavošanas noteikumi""

TA-2508 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
20.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 16.oktobra noteikumos Nr.712 "Privatizācijas sertifikātu izmantošanas noteikumi""

TA-2615 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
21.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 1995.gada 7.novembra noteikumos Nr.337 "Noteikumi par dzīvojamo māju privatizācijas objektu vērtības noteikšanu""

TA-2504 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
22.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2012.gada 20.novembra noteikumos Nr.782 "Kārtība, kādā politiski represētajām personām, dzēšot privatizācijas sertifikātus, izmaksā kompensāciju naudā""

TA-2490 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
23.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 16.oktobra noteikumos Nr.711 "Noteikumi par privatizācijas sertifikātu tirgus starpniecības sabiedrību licenču izsniegšanas, apturēšanas un anulēšanas kārtību, valsts nodevas likmi par tās saņemšanu, kā arī starpniecības sabiedrību pienākumiem un to uzraudzības kārtību""

TA-2564 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
24.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 11.februāra noteikumos Nr.71 "Privatizācijas sertifikātu piešķiršanas un privatizācijas sertifikātu kontu atvēršanas noteikumi""

TA-2558 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
25.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 21.jūnija noteikumos Nr.541 "Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības uzskaites sistēmu""

TA-2286 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
26.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 5.maija noteikumos Nr.407 "Noteikumi par biedrības, nodibinājuma, reliģiskās organizācijas vai tās iestādes iepriekšējā gada darbības pārskata un turpmākās darbības plāna veidlapas paraugu""

TA-2290 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
27.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 21.oktobra noteikumos Nr.584 "Kases operāciju uzskaites noteikumi""

TA-2224 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
28.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 20.marta noteikumos Nr.188 "Kārtība, kādā individuālie komersanti, individuālie uzņēmumi, zemnieku un zvejnieku saimniecības, citas fiziskās personas, kas veic saimniecisko darbību, kārto grāmatvedību vienkāršā ieraksta sistēmā""

TA-2225 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
29.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 29.janvāra noteikumos Nr.66 "Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku darba samaksu un tās noteikšanas kārtību""

TA-2273 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
30.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 20.decembra noteikumos Nr.981 "Noteikumi par uzņēmumu ienākuma nodokļa taksācijas perioda deklarāciju un avansa maksājumu aprēķinu""

TA-2530 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
31.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 1.jūnija noteikumos Nr.501 "Kārtība, kādā gadskārtējā valsts budžeta likumprojektā iekļauj pieprasījumus valsts vārdā sniedzamajiem galvojumiem, un galvojumu sniegšanas un uzraudzības kārtība""

TA-2535 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
32.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2001.gada 31.jūlija noteikumos Nr.336 "Noteikumi par attaisnotajiem izdevumiem par izglītību un ārstnieciskajiem pakalpojumiem""

TA-2551 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
33.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 1997.gada 8.aprīļa noteikumos Nr.138 "Noteikumi par iedzīvotāju ienākuma nodokļa papildu atvieglojumiem invalīdiem, politiski represētajām personām un nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem""

TA-2563 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
34.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 7.aprīļa noteikumos Nr.320 "Kārtība, kādā alkoholiskos dzērienus un tabakas izstrādājumus marķē ar akcīzes nodokļa markām""

TA-2584 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
35.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 30.marta noteikumos Nr.302 "Noteikumi par akcīzes nodokļa nodrošinājumiem""

TA-2585 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
36.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 31.jūlija noteikumos Nr.523 "Noteikumi par budžeta pieprasījumu izstrādāšanas un iesniegšanas pamatprincipiem""

TA-2608 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
37.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par obligāti provējamo dārgmetālu izstrādājumu provēšanas un zīmogošanas maksu, obligāti provējamo dārgakmeņu izstrādājumu provēšanas un kvalitātes apliecību izsniegšanas maksu, kā arī personiskā zīmoga reģistrācijas maksu"

TA-2756 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
38.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 18.oktobra noteikumos Nr.774 "Noteikumi par muitas iestāžu pakalpojumu valsts nodevu""

TA-2691 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
39.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 17.maija noteikumos Nr.331 "Noteikumi par apdrošināšanas atlīdzības apmēru un aprēķināšanas kārtību par personai nodarītajiem nemateriālajiem zaudējumiem""

TA-2516 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
40.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 12.aprīļa noteikumos Nr.251 "Transportlīdzekļu tehniskās ekspertīzes un tehnisko ekspertu sertificēšanas noteikumi"

TA-2459 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
41.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 22.marta noteikumos Nr.195 "Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas garantijas fonda izveidošanas, uzkrāšanas un administrēšanas kārtība""

TA-2461 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
42.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 21.decembra noteikumos Nr.1184 "Noteikumi par transportlīdzekļu kategorijām, uz kurām iepirkumos attiecināmas īpašas prasības, un transportlīdzekļu darbmūža ekspluatācijas izmaksu aprēķināšanas metodiku""

TA-2713 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
43.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumos Nr.735 "Noteikumi par publiskas personas zemes nomu""

TA-2793 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
44.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 21.jūnija noteikumos Nr.550 "Noteikumi par ārzemniekam nepieciešamo finanšu līdzekļu apmēru un finanšu līdzekļu esības konstatēšanas kārtību""

TA-2033 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
45.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts nodevu par atteikšanos no Latvijas pilsonības un Latvijas pilsonības atjaunošanu"

TA-2285 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
46.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 2.augusta noteikumos Nr.594 "Noteikumi par apsardzes sertifikātu izsniegšanas, pagarināšanas un anulēšanas kārtību un valsts nodevas maksāšanas kārtību un apmēru""

TA-2543 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
47.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 11.novembra noteikumos Nr.930 "Apsardzes darbības licencēšanas noteikumi""

TA-2544 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
48.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 24.janvāra noteikumos Nr.68 "Stipendiju piešķiršanas kārtība ārzemniekiem""

TA-2481 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
49.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2003.gada 10.jūnija noteikumos Nr.298 "Kārtība, kādā pretendents sedz izdevumus, kas saistīti ar personas profesionālās kvalifikācijas atzīšanu""

TA-2417 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
50.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 22.septembra noteikumos Nr.1074 "Noteikumi par valsts statistikas apkopošanu kultūras jomā""

TA-2437 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
51.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 9.oktobra noteikumos Nr.697 "Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.–2014.gada perioda programmas "NVO fonds" apakšprogrammas "Nevalstisko organizāciju projektu programma" atklāta konkursa nolikums""

TA-1976 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
52.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 9.oktobra noteikumos Nr.698 "Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.–2014.gada perioda programmas "NVO fonds" apakšprogrammas "Nevalstisko organizāciju darbības atbalsta programma" atklāta konkursa nolikums""

TA-1975 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
53.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 10.maija noteikumos Nr.321 "Noteikumi par tukšo materiālo nesēju un reproducēšanai izmantojamo iekārtu atlīdzības lielumu un tās iekasēšanas, atmaksāšanas, sadales un izmaksas kārtību""

TA-2139 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
54.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 1998.gada 28.jūlija noteikumos Nr.270 "Vidējās apdrošināšanas iemaksu algas aprēķināšanas kārtība un valsts sociālās apdrošināšanas pabalstu piešķiršanas, aprēķināšanas un izmaksas kārtība""

TA-2383 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
55.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 8.septembra noteikumos Nr.723 "Noteikumi par prasībām kompetentām institūcijām un kompetentiem speciālistiem darba aizsardzības jautājumos un kompetences novērtēšanas kārtību""

TA-2299 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
56.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 3.jūlija noteikumos Nr.458 "Komersantu – darbiekārtošanas pakalpojumu sniedzēju – licencēšanas un uzraudzības kārtība""

TA-2487 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
57.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 11.augusta noteikumos Nr.892 "Noteikumi par numerācijas lietošanas tiesību ikgadējo valsts nodevu""

TA-2201 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
58.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumos Nr.1028 "Kārtība, kādā valsts budžetā sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšanai reģionālajos vietējās nozīmes maršrutos paredzētos līdzekļus sadala starp plānošanas reģioniem""

TA-2091 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
59.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 15.maija noteikumos Nr.341 "Kārtība, kādā nosaka un kompensē ar sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu saistītos zaudējumus un izdevumus un nosaka sabiedriskā transporta pakalpojuma tarifu""

TA-2215 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
60.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par gaisa kuģu, kuģu, mazo kuģu un jahtu reģistrācijas valsts nodevu"

TA-1888 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
61.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 16.aprīļa noteikumos Nr.210 "Noteikumi par valsts akciju sabiedrības "Starptautiskā lidosta "Rīga"" lidlaukā sniegto pakalpojumu maksu""

TA-2214 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
62.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts nodevas apmēru par pārvadātāja licences izsniegšanu kravu pārvadājumiem un pasažieru pārvadājumiem pa dzelzceļu"

TA-2209 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
63.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 28.decembra noteikumos Nr.1238 "Noteikumi par valsts nodevu par apraides atļaujas izsniegšanu, retranslācijas atļaujas izsniegšanu un tāda pakalpojumu sniedzēja reģistrāciju, kas sniedz elektronisko plašsaziņas līdzekļu pakalpojumus pēc pieprasījuma""

TA-2391 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
64.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 18.augusta noteikumos Nr.946 "Noteikumi par apbūvēta zemesgabala vērtības noteikšanu privatizācijas vajadzībām""

TA-2278 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
65.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 27.oktobra noteikumos Nr.1250 "Noteikumi par valsts nodevu par īpašuma tiesību un ķīlas tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā""

TA-2136 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
66.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 4.jūlija noteikumos Nr.561 "Noteikumi par valsts nodevu par kadastra izziņu""

TA-2284 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
67.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2007.gada 4.decembra noteikumos Nr.824 "Noteikumi par valsts nodevu par izgudrojumu tiesisko aizsardzību""

TA-2431 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
68.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 30.jūnija noteikumos Nr.705 "Noteikumi par valsts un pašvaldības akciju sabiedrību tipveida statūtiem""

TA-1922 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
69.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 18.aprīļa noteikumos Nr.305 "Kadastrālās vērtēšanas noteikumi""

TA-2282 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
70.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 26.oktobra noteikumos Nr.1005 "Noteikumi par maksātnespējas procesa administratora civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas kārtību un minimālo apdrošinājuma summu""

TA-2548 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
71.§
Noteikumu projekts "Datu valsts inspekcijas sniegto maksas pakalpojumu cenrādis"

TA-2751 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
72.§
Noteikumu projekts "Biedrības "Latvijas Sertificēto maksātnespējas procesa administratoru asociācija" valsts pārvaldes uzdevumu ietvaros sniegto maksas pakalpojumu cenrādis"

TA-2765 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
73.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumos Nr.472 "Noteikumi par valsts nodevu par dizainparaugu tiesisko aizsardzību""

TA-2430 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
74.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 19.maija noteikumos Nr.339 "Noteikumi par valsts nodevu par pusvadītāju izstrādājumu topogrāfiju tiesisko aizsardzību""

TA-2429 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
75.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 10.jūnija noteikumos Nr.427 "Tiesu eksperta sertifikācijas un resertifikācijas kārtība""

TA-2084 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
76.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2007.gada 27.novembra noteikumos Nr.813 "Noteikumi par personas datu apstrādes reģistrācijas un Fizisko personu datu aizsardzības likumā noteikto reģistrējamo izmaiņu reģistrācijas valsts nodevu""

TA-2187 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
77.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 10.aprīļa noteikumos Nr.371 "Noteikumi par sertifikācijas pakalpojumu sniedzēja akreditācijas un akreditācijas atjaunošanas valsts nodevu""

TA-2190 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
78.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 1.aprīļa noteikumos Nr.225 "Noteikumi par valsts nodevu par preču zīmju tiesisko aizsardzību""

TA-2428 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
79.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 27.aprīļa noteikumos Nr.454 "Farmaceitu un farmaceitu asistentu reģistrēšanas kārtība""

TA-2627 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
80.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 8.septembra noteikumos Nr.1007 "Kārtība, kādā sniedzami ziņojumi par Eiropas Savienības struktūrfondu 3.mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" programmu finansēto projektu ieviešanā konstatētajām neatbilstībām un atgūstami neatbilstoši veiktie izdevumi""

TA-2159 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
81.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 19.jūnija noteikumos Nr.404 "Dabas resursu nodokļa aprēķināšanas un maksāšanas kārtība un kārtība, kādā izsniedz dabas resursu lietošanas atļauju""

TA-2323 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
82.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 9.jūlija noteikumos Nr.387 "Kārtība, kādā izsniedz un anulē sertifikātu veterināro zāļu izplatīšanai, pagarina tā derīguma termiņu un reģistrē sertificēto personu""

TA-2574 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
83.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 12.februāra noteikumos Nr.88 "Meža inventarizācijas un Meža valsts reģistra informācijas aprites noteikumi""

TA-2249 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
84.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 2.septembra noteikumos Nr.716 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumam "Ražotāju grupas"""

TA-2235 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
85.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 23.oktobra noteikumos Nr.716 "Noteikumi par valsts nodevu par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu veterinārfarmaceitiskajai darbībai""

TA-2108 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
86.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 20.decembra noteikumos Nr.975 "Noteikumi par valsts nodevu par mežsaimnieciskām darbībām, mednieku un medību vadītāju eksāmeniem un medījamo dzīvnieku nodarīto zaudējumu aprēķinu""

TA-2289 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
87.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 20.jūlija noteikumos Nr.664 "Kārtība, kādā tiek administrēts un uzraudzīts valsts un Eiropas Savienības atbalsts lauksaimniecībai, lauku un zivsaimniecības attīstībai, izveidojot kredītu fondu""

TA-2296 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
88.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 30.janvāra noteikumos Nr.83 "Noteikumi par valsts nodevu par mēslošanas līdzekļa reģistrāciju vai atļaujas saņemšanu mēslošanas līdzekļa ievešanai vai tirdzniecībai, kā arī tās maksāšanas kārtību""

TA-2308 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
89.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 13.marta noteikumos Nr.173 "Noteikumi par valsts nodevu augu šķirņu aizsardzības jomā""

TA-2309 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
90.§
Noteikumu projekts "Valsts aģentūras "Civilās aviācijas aģentūra" sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādis"

TA-2819 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
91.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts akciju sabiedrības "Ceļu satiksmes drošības direkcija" normatīvajos aktos noteikto pakalpojumu cenrādi"

TA-2822 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
92.§
Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā"

TA-2247 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir ekonomikas ministrs.
 
93.§
Rīkojuma projekts "Par neapdzīvojamās telpas Rēznas ielā 5, Rīgā, saglabāšanu valsts īpašumā un nodošanu Finanšu ministrijas valdījumā"

TA-2014 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
94.§
Rīkojuma projekts "Par valsts meža zemes Inčukalnā, Inčukalna pagastā, Inčukalna novadā, privatizāciju"

TA-2177 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
95.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par apmācību nodrošināšanu saimnieciskās darbības uzsācējiem un personām, kas vēlas uzsākt saimniecisko darbību"

TA-2740 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
96.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Zeltiņu ielā 126, Mārupē pārņemšanu valsts īpašumā"

TA-2665 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
97.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 9.oktobra noteikumos Nr.694 "Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.–2014.gada perioda vadības noteikumi""

TA-2133, TA-2792 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
98.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2012.gada 25.aprīļa rīkojumā Nr.188 "Par valsts nekustamās mantas pārdošanu""

TA-2106 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
99.§
Rīkojuma projekts "Par valsts meža zemes "Bajāru degvielas uzpildes stacija" Bajārkrogā, Ropažu novadā, atsavināšanu"

TA-1602 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
100.§
Noteikumu projekts "Naturalizācijas iesnieguma pieņemšanas un izskatīšanas kārtība"

TA-2699 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
101.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par latviešu valodas prasmes un Latvijas Republikas Satversmes pamatnoteikumu, valsts himnas teksta, Latvijas vēstures un kultūras pamatu zināšanas pārbaudi"

TA-2700 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
102.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā personu reģistrē par Latvijas pilsoni"

TA-2701 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
103.§
Noteikumu projekts "Latvijas pilsonības zaudēšanas un atjaunošanas kārtība"

TA-2619 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
104.§
Rīkojuma projekts "Par Rīgas pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma pārņemšanu valsts īpašumā"

TA-2034 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
105.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Tērbatas ielā 10, Valmierā, nodošanu Vidzemes Augstskolas īpašumā"

TA-1923 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
106.§
Rīkojuma projekts "Par Rīgas Būvniecības vidusskolas likvidāciju"

TA-2732 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
107.§
Par Ministru kabineta 2012.gada 25.septembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.53 22.§) "Informatīvais ziņojums "Par augstākās izglītības studiju programmu izvērtēšanas norisi un pirmajiem rezultātiem"" izpildi

TA-2620 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Ņemot vērā iesniegto informāciju, pagarināt Ministru kabineta 2012.gada 25.septembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.53 22.§) "Informatīvais ziņojums "Par augstākās izglītības studiju programmu izvērtēšanas norisi un pirmajiem rezultātiem"" 4.punktā dotā uzdevuma izpildes termiņu līdz 2013.gada 30.oktobrim.
 
108.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 26.septembra rīkojumā Nr.456 "Par Transporta nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas biroja 2013.gada budžeta apstiprināšanu""

TA-2737 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
109.§
Rīkojuma projekts "Par Transporta nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas biroja 2014.gada budžeta apstiprināšanu"

TA-2733 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
110.§
Rīkojuma projekts "Par Gulbenes novada pašvaldības nekustamā īpašuma pārņemšanu valsts īpašumā"

TA-1931 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
111.§
Rīkojuma projekts "Par Preiļu novada pašvaldības nekustamā īpašuma pārņemšanu valsts īpašumā"

TA-1933 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
112.§
Rīkojuma projekts "Par zemes vienību pirkšanu valsts autoceļa P4 Rīga–Ērgļi rekonstrukcijas projekta īstenošanai"

TA-2392 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Satiksmes ministrijai pirkt nekustamā īpašuma „Iņģusalas” Ķeipenes pagastā, Ogres novadā, (nekustamā īpašuma kadastra Nr.7456 003 0036) sastāvā esošo:
2.1. zemes vienību 0,6768 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 7456 003 0152) par Ls 4264,00;
2.2. zemes vienību 0,6917 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 7456 003 0153) par Ls 4358,00;
2.3. zemes vienību 0,4724 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 7456 003 0154) par Ls 2976,00.
 
113.§
Rīkojuma projekts "Par zemes vienību pirkšanu valsts autoceļa P76 Aizkraukle–Jēkabpils rekonstrukcijas projekta īstenošanai"

TA-2393 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Satiksmes ministrijai pirkt šādas zemes vienības Sēlpils pagastā, Salas novadā:
2.1. nekustamā īpašuma „Kalna Plūmes” (nekustamā īpašuma kadastra Nr.5690 005 0010) sastāvā esošo zemes vienību 0,0598 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 5690 005 0120) par Ls 234,00;
2.2. nekustamā īpašuma „Upmaļi” (nekustamā īpašuma kadastra Nr.5690 005 0133) sastāvā esošo zemes vienību 0,3016 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 5690 005 0072) par Ls 1025,00.
 
114.§
Rīkojuma projekts "Par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.2.2.pasākuma "IKT infrastruktūra un pakalpojumi" 3.2.2.1.aktivitātes "Publiskās pārvaldes elektronisko pakalpojumu un informācijas sistēmu attīstība" 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes "Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība" projekta "Prokuratūras informācijas sistēmas projekts tiesu sistēmas attīstībai" informācijas sistēmu darbības koncepcijas aprakstu"

TA-2104 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
115.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 10.februāra noteikumos Nr.124 "Dabas lieguma "Randu pļavas" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi""

TA-1812 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
116.§
Instrukcijas projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 14.septembra instrukcijā Nr.14 "Lauksaimniecības tirgus vadības un uzraudzības informācijas sistēmas ISAMM lietošanas kārtība""

TA-2208 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto instrukcijas projektu.
Valsts kancelejai sagatavot instrukcijas projektu parakstīšanai.
 
117.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu pašvaldību īpašumā"

TA-2268 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
118.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā par Latvijas pilsoni atzīst pēc 1991.gada 21.augusta Latvijā dzimušu bezvalstnieku vai nepilsoņu bērnu"

TA-2802 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
119.§
Rīkojuma projekts "Par proporciju, kādā īpašuma kompensācijas sertifikātu vietā par maksāšanas līdzekli var izmantot privatizācijas sertifikātus laikposmā no 2013.gada 1.oktobra līdz 31.decembrim"

TA-2809 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
120.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi darbības programmā "Infrastruktūra un pakalpojumi""

TA-2817 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Finanšu ministrijai līdz 2013.gada 30.septembrim iesniegt grozījumus darbības programmā „Infrastruktūra un pakalpojumu” Eiropas Komisijā.
3. Samazināt darbības programmai „Infrastruktūra un pakalpojumi” pieejamo virssaistību apjomu 28 427 941 LVL apmērā, attiecīgi samazinot virssaistības 3.1.prioritātes „Infrastruktūra cilvēku kapitāla nostiprināšanai”, 3.1.1.pasākuma „Profesionālās izglītības infrastruktūra” 3.1.1.1.aktivitātei „Mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana profesionālās izglītības programmu īstenošanai” 21 427 941 LVL apmērā un 3.4.prioritātes „Kvalitatīvas vides dzīvei un ekonomiskai aktivitātei nodrošināšana”, 3.4.4.pasākuma „Mājokļa energoefektivitāte” 3.4.4.1.aktivitātei „Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi” 7 000 000 LVL apmērā.
 
121.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi darbības programmā "Uzņēmējdarbība un inovācijas""

TA-2825 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Finanšu ministrijai līdz 2013.gada 30.septembrim iesniegt grozījumus darbības programmā „Uzņēmējdarbība un inovācijas” Eiropas Komisijā.
3. Palielināt darbības programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas” ietvaros pieejamo virssaistību apjomu par 24 738 454 LVL 2.1.2.4.aktivitātes „Augstas pievienotās vērtības investīcijas” īstenošanai, t.sk., 2 018 050 LVL pārdalot no 1.3.1.1.1.apakšaktivitātes „Atbalsts nodarbināto apmācībām komersantu konkurētspējas veicināšanai - atbalsts partnerībās organizētām apmācībām” ietvaros pieejamā virssaistību apjoma.
4. Pieņemt zināšanai, ka Ministru kabineta 2012.gada 8.maija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.25 26.§) „Informatīvais ziņojums „Valsts budžeta virssaistību iespējas Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2007.-2013.gada plānošanas perioda aktivitātēs”” 7.punktā noteiktais ierobežojums attiecībā uz neatbilstību un lauzto līgumu ietvaros atbrīvoto finansējumu nav attiecināms Ekonomikas ministrijas ieviesto darbības programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas” aktivitāšu ietvaros. Neatbilstību un lauzto līgumu, ja to ietvaros nav veikti maksājumi, atbrīvoto finansējumu darbības programmā „Uzņēmējdarbība un inovācijas” var izmantot 2.1.2.4.aktivitātes „Augstas pievienotās vērtības investīcijas” ietvaros iesniegto projektu īstenošanai. Tāpat minētais ierobežojums nav attiecināms uz 1.3.1.2.aktivitāti „Atbalsts pašnodarbinātības un uzņēmējdarbības uzsākšanai”, kuras ietvaros konstatēto neatbilstību un lauzto līgumu atbrīvotais finansējums tiek pārcelts uz 1.3.1.1.1.apakšaktivitāti „Atbalsts nodarbināto apmācībām komersantu konkurētspējas veicināšanai - atbalsts partnerībās organizētām apmācībām”.
 
122.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 25.augusta noteikumos Nr.681 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.4.1.2.1.apakšaktivitāti "Darbspēju vērtēšanas sistēmas pilnveidošana"""

TA-2827 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
123.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 26.februāra noteikumos Nr.112 "Emisijas kvotu piešķiršanas kārtība stacionāro tehnoloģisko iekārtu operatoriem""

TA-2847 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
124.§
Noteikumu projekts "Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas iestāžu maksas pakalpojumu cenrādis"

TA-2377 ____________________________________

(I.Jaunzeme, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
125.§
Noteikumu projekts "Sociālās integrācijas valsts aģentūras maksas pakalpojumu cenrādis"

TA-2747 ____________________________________

(I.Jaunzeme, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
126.§
Noteikumu projekts "Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžas maksas pakalpojumu cenrādis"

TA-2364 ____________________________________

(I.Pētersone-Godmane, V.Dombrovskis )

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
127.§
Noteikumu projekts "Valsts policijas maksas pakalpojumu cenrādis"

TA-2443 ____________________________________

(I.Pētersone-Godmane, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
128.§
Noteikumu projekts "Valsts policijas koledžas maksas pakalpojumu cenrādis"

TA-2473 ____________________________________

(I.Pētersone-Godmane, V.Dombrovskis )

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
129.§
Noteikumu projekts "Valsts akciju sabiedrības "Elektroniskie sakari" publisko maksas pakalpojumu cenrādis"

TA-2473, TA-1558 ____________________________________

(K.Kohberga, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
130.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistrācijas valsts nodevu"

TA-1393 ____________________________________

(S.Saukuma-Laimere, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
131.§
Protokollēmuma projekts "Par Eiropas Savienības fondu 3.1.5.3.1.apakšaktivitātes "Stacionārās veselības aprūpes attīstība" ietvaros īstenojamā SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca" iepirkuma nolikuma projekta, līguma projekta un tehniskās specifikācijas atbilstību valsts interesēm"

TA-2637 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informāciju.
2. Pieņemt zināšanai Finanšu ministrijas, Tieslietu ministrijas un Valsts kancelejas viedokli, ka no SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” līguma priekšmeta - ķīmijterapijas un hematoloģijas klīnikas telpu rekonstrukcijas darbi stacionārā „Latvijas Onkoloģijas centrs” - viedokļa nepastāv Eiropas Savienības fondu projekta neattiecināmo izmaksu rašanās risks.
3. Pieņemt zināšanai, ka pasūtītājs SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” saglabā atbildību par iepirkuma procesa atbilstību normatīvajam regulējumam, tai skaitā par atklāta konkursa nolikuma projekta ietvaros izvēlēto saimniecisko, tehnisko un citu risinājumu, kas ietver arī atbildību par tādas informācijas atbilstību faktiskajai situācijai, pamatojoties uz kuru nolikums izstrādāts vai kas tajā ietverta, kā arī nolikuma prasību objektivitāti un pamatotību, ka minētais attiecas arī uz pienākumu novērst neattiecināmo izmaksu risku.
 
132.§
Informatīvais ziņojums "Par 3.1.2.1.1.apakšaktivitātes "Augstākās izglītības iestāžu telpu un iekārtu modernizēšana studiju programmu kvalitātes uzlabošanai, tajā skaitā, nodrošinot izglītības programmu apgūšanas iespējas arī personām ar funkcionāliem traucējumiem" projekta Nr.2010/0114/3DP/3.1.2.1.1/09/IPIA/VIAA/029 "Latvijas Universitātes infrastruktūras modernizācija prioritāro virzienu studiju programmu attīstībai" ieviešanu"

TA-2729 ____________________________________

(L.Sīka, M.Auziņš, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu un Latvijas Universitātes Senāta 2013.gada 19.septembra lēmumu Nr.15 „Par ERAF projekta Nr. 2010/0114/3DP/3.1.2.1.1/09/IPIA/VIAA/029 „Latvijas Universitātes infrastruktūras modernizācija prioritāro virzienu studiju programmu attīstībai” īstenošanu”.
2. Atbalstīt Latvijas Universitātes projekta „Latvijas Universitātes infrastruktūras modernizācija prioritāro virzienu studiju programmu attīstībai” (turpmāk – projekts) īstenošanas turpināšanu, Valsts izglītības attīstības aģentūrai kā vienošanās Nr. 2010/0114/3DP/3.1.2.1.1/09/IPIA/VIAA/029 par projekta īstenošanu slēdzējpusei atbalstot grozījumu veikšanu vienošanās tekstā, pagarinot projekta īstenošanas termiņu ne ilgāk kā līdz 2015.gada 31.augustam, ar nosacījumu, ka Latvijas Universitāte līdz iepirkuma līguma noslēgšanai ir uzlabojusi projekta īstenošanas vadības sistēmu, izveidojot specializētu projekta vadības grupu, lai nodrošinātu efektīvu un savlaicīgu projekta ieviešanu un pabeigšanu noteiktajā termiņā atbilstoši īstenošanas nosacījumiem, kā arī lai nodrošinātu projekta īstenošanas risku vadību un samazinātu neattiecināmo izmaksu rašanās riskus. Ja projekta īstenošanas gaitā rodas papildu izdevumi vai neattiecināmas izmaksas, atbilstoši normatīvā akta regulējumam par 3.1.2.1.1.apakšaktivitātes „Augstākās izglītības iestāžu telpu un iekārtu modernizēšana studiju programmu kvalitātes uzlabošanai, tajā skaitā nodrošinot izglītības programmu apgūšanas iespējas arī personām ar funkcionāliem traucējumiem” īstenošanu šādus izdevumus Latvijas Universitāte sedz no pašas līdzekļiem, nepieciešamības gadījumā izvērtējot iespējas aizņemties līdzekļus Valsts kasē.
3. Valsts izglītības attīstības aģentūrai līdz 2014.gada 28.februārim pārliecināties, ka projektā atbilstoši iepirkuma līguma laika grafikam ir izstrādāts tehniskais projekts un ir veikti projektēšanas darbi. Gadījumā, ja minētie uzdevumi nav veikti norādītajā termiņā, Valsts izglītības attīstības aģentūrai lemt par vienošanās Nr.2010/0114/3DP/3.1.2.1.1/09/IPIA/VIAA/029 pārtraukšanu.

 
133.§
Informatīvais ziņojums "Par faktiski veikto valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu pensiju apdrošināšanai ietekmi uz personu sociālo nodrošinājumu"

TA-2599 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
Valsts kancelejai sagatavot informatīvo ziņojumu nosūtīšanai Saeimai.
 
134.§
Informatīvais ziņojums "Par mācību priekšmeta "Veselības mācība" iekļaušanu vispārējās vidējās un profesionālās izglītības mācību programmās"

TA-608 ____________________________________

(S.Līviņa, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Izglītības un zinātnes ministrijai, ņemot vērā Valdības rīcības plāna Deklarācijas par Valda Dombrovska vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību īstenošanas 27.8.pasākumu:
2.1. līdz 2013.gada 1.decembrim, pieaicinot Veselības ministrijas un Labklājības ministrijas speciālistus, pilnveidot mācību priekšmetu programmu paraugus, veicinot integrētu veselības izglītības, sporta izglītības un cilvēkdrošības jautājumu pēctecīgu apguvi vispārējā izglītībā un profesionālajā vidējā izglītībā;
2.2. līdz 2013.gada 1.decembrim sadarbībā ar Veselības ministriju pilnveidot klases stundas programmas paraugu 1.-12.klasei, papildinot veselības izglītības jautājumu tēmu loku tematiskajā grupā „Veselība un vide”;
2.3. līdz 2014.gada 1.jūnijam sagatavot grozījumus Ministru kabineta 2000.gada 27.jūnija noteikumos Nr.211 „Noteikumi par valsts profesionālās vidējās izglītības standartu un valsts arodizglītības standartu”, paredzot izglītojamiem, sākot ar 2015./2016. mācību gadu, noteikt mācību saturā obligāti apgūstamu veselības izglītības moduli, vienlaikus nepalielinot izglītojamo noslodzi, un iesniegt tos Ministru kabinetā;
2.4. sadarbībā ar Veselības ministriju veikt nepieciešamo pedagogu sagatavošanu (papildu profesionālās kvalifikācijas ieguve citu mācību priekšmetu skolotājiem) un izglītošanu (pedagogu profesionālā pilnveide un tālākizglītība), indikatīvi Eiropas Savienības fondu finansējuma ietvaros, lai profesionālā vidējā izglītībā un arodizglītībā nodrošinātu kvalitatīvu veselības izglītības jautājumu apguvi.
 
135.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par autoceļiem""

TA-2631 ____________________________________

(Dž.Innusa, A.Bērziņš, S.Bajāre, A.Matīss, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai iekļaut likumprojektā Ministru kabineta 2013.gada 10.septembra sēdē atbalstītā likumprojekta tekstu (TA-2629) un sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā valsts budžeta 2014.gadam likumprojektu paketē.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir satiksmes ministrs.
3. Satiksmes ministrijai sagatavot un satiksmes ministram iesniegt likumprojekta "Grozījumi likumā "Par autoceļiem"" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā priekšlikumu par grozījumu likuma 12.pantā, paredzot, ka valsts autoceļiem tiek novirzīts finansējums saskaņā ar valsts autoceļu sakārtošanas programmu, ja kārtējā gada budžetā nav paredzēts citādi.
 
136.§
Likumprojekts "Grozījums Dzelzceļa likumā"

TA-2653 ____________________________________

(M.Riekstiņš, L.Medina, A.Matīss, S.Bajāre, E.Dreimane, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā valsts budžeta 2014.gadam likumprojektu paketē.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir satiksmes ministrs.
 
137.§
Rīkojuma projekts "Par valstij dividendēs izmaksājamo akciju sabiedrības "Pasažieru vilciens" peļņas daļu"

TA-2712 ____________________________________

(Dž.Innusa, D.Pavļuts, A.Brikmanis, A.Matīss, Vj.Dombrovskis, B.Bāne, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Satiksmes ministrijai sagatavot un satiksmes ministram līdz 2013.gada 15.oktobrim iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par akciju sabiedrības "Pasažieru vilciens" ritošā sastāva modernizācijas plānu, pievienojot akciju sabiedrības "Pasažieru vilciens" stratēģiskās attīstības plānu nākamajiem pieciem gadiem.
 
138.§
Rīkojuma projekts "Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts akciju sabiedrības "Latvijas Pasts" peļņas daļu"

TA-2731 ____________________________________

(Dž.Innusa, S.Bajāre, A.Matīss, D.Pavļuts, Vj.Dombrovskis, A.Salnājs, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2. Satiksmes ministrijai precizēt rīkojuma projektu un tā anotāciju, precīzi norādot, ka tiks samazināts saistību apjoms, tajā skaitā, aizņemtā kapitāla attiecība pret pašu kapitālu, ievērojot, ka 2012.gadā gūtā peļņa tiek novirzīta tikai to valsts akciju sabiedrības "Latvijas Pasts" zaudējumu segšanai, kuri radušies iepriekšējos gados, lai sabiedrības interesēs nodrošinātu universālā pasta pakalpojuma saistību izpildi, pievienot informāciju par valsts akciju sabiedrības "Latvijas Pasts" darbības rādītājiem un iesniegt Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 
139.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 25.oktobra rīkojumā Nr.559 "Par finansējuma piešķiršanu Tieslietu ministrijai Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu nama un Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesas pārvietošanai uz citām telpām""

TA-2750 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Atļaut Tieslietu ministrijai, sagatavojot un iesniedzot atbilstošu pieprasījumu Finanšu ministrijā, budžeta apakšprogrammā 36.02.00 „Apgabaltiesas un rajona (pilsētas) tiesas” ilgtermiņa saistību pasākumam „Administratīvās rajona tiesas, Rīgas tiesu nama un Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesas nomas maksas izdevumi” 2013.gadā neizlietotā finansējuma daļu 275 837 latu apmērā pārdalīt apakšprogrammas 36.02.00 „ Apgabaltiesas un rajona (pilsētas) tiesas” ietvaros, samazinot kārtējos izdevumus un palielinot kapitālos izdevumus, lai iegādātos jaunu datortehniku un programmatūru tiesu darbības nodrošināšanai.
3. Tieslietu ministrijai, iesniedzot budžeta pieprasījumu likumprojektam „Par valsts budžetu 2014.gadam”, precizēt ilgtermiņa saistības atbilstoši rīkojumā noteiktajam.
 
140.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu""

TA-2680 ____________________________________

(I.Viņķele, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā valsts budžeta 2014.gadam likumprojektu paketē.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir labklājības ministre.
 
141.§
Rīkojuma projekts "Par mērķdotāciju sadalījumu pašvaldībām – pašvaldību izglītības iestādēm"

TA-2838 ____________________________________

(S.Liepiņa, B.Bāne, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2. Izglītības un zinātnes ministrijai tehniski precizēt rīkojuma projektu, saskaņot ar Finanšu ministriju un iesniegt Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
142.§
Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali starp ministrijām"

TA-2837 ____________________________________

(S.Liepiņa, B.Bāne, G.Puķītis, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2. Atļaut Izglītības un zinātnes ministrijai veikt grozījumus finansēšanas plānos mērķdotācijām pašvaldībām, pārceļot 2013.gada decembrim paredzēto finansējumu uz septembri, oktobri un novembri, lai nodrošinātu pašvaldību vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksu pilnā apmērā.
3. Lai nodrošinātu pedagogu darba samaksu 2014.-2016. gadā, atbalstīt finansējuma pārdali no 62.resora „Mērķdotācijas pašvaldībām” programmas 05.00.00 „Mērķdotācijas pašvaldībām – pašvaldību izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām” 578 509 latu (823 144 EUR) apmērā 2014.gadā, 569 479 latu (810 295 EUR) apmērā 2015.gadā, 569 291 latu (810 028 EUR) apmērā 2016.gadā uz Izglītības un zinātnes ministrijas apakšprogrammu 01.05.00 "Dotācija privātajām mācību iestādēm" 90 053 latu (128 134 EUR) 2014.gadā un turpmākajos gados, apakšprogrammu 09.10.00 "Murjāņu sporta ģimnāzija" 3 246 latu (4 618 EUR) 2014.gadā un turpmākajos gados, apakšprogrammu 09.19.00 "Finansējums profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām" 116 778 latu (166 160 EUR) 2014.gadā un turpmākajos gados, Kultūras ministrijas programmu 20.00.00 „Kultūrizglītība” 364 615 latu (518 801 EUR) 2014.gadā, 355 949 latu (506 470 EUR) 2015.gadā un 355 949 latu (506 470 EUR) 2016.gadā, Tieslietu ministrijas apakšprogrammu 04.01.00 "Ieslodzījumu vietas" 3 817 latu (5 431 EUR) 2014.gadā, 3 453 latu (4 913 EUR) 2015.gadā, 3 265 latu (4646 EUR) 2016.gadā.
4. Izglītības un zinātnes ministrijai, Kultūras ministrijai un Tieslietu ministrijai atbilstoši šī protokollēmuma 3.punktā noteiktajam sagatavot priekšlikumus likumprojekta „Par valsts budžetu 2014.gadam” un likumprojekta „Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2014., 2015.un 2016.gadam” otrajam lasījumam.
5. Pieņemt zināšanai, ka pēc Izglītības un zinātnes ministrijas uz 2013.gada 24.septembri precizētajiem aprēķiniem trūkstošais finansējums 2014.gadam ir 1,6 miljoni latu, savukārt Finanšu ministrijas novērtējums ir līdz 0,8 miljoniem latu.
6. Izglītības un zinātnes ministrijai, saskaņojot ar Finanšu ministriju, līdz 2014.gada 3.februārim iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par speciālās izglītības finansēšanas modeli.
7. Izglītības un zinātnes ministrijai apzināt pedagogu darba stāžu vispārizglītojošās mācību iestādēs.
8. Izglītības un zinātnes ministrijai izvērtēt pamatojumu piemaksu aprēķinam par papildu pienākumiem visiem pedagogiem maksimālajā 40% apmērā.
9. Izglītības un zinātnes ministrijai aprēķināt finanšu ietekmi atbilstoši šī protokollēmuma 7. un 8. punktā minētajiem kritērijiem un izvērtēt to atbilstību faktiski veiktajiem aprēķiniem.
10. Pēc šī protokollēmuma 9.punktā minētās informācijas saņemšanas Finanšu ministrijai un Izglītības un zinātnes ministrijai vienoties par turpmāko rīcību.
11. Izglītības un zinātnes ministrijai izveidot iekšējās kontroles sistēmu, nodrošinot, ka pedagogu atalgojums tiek aprēķināts valsts budžetā pieejamā finansējuma ietvaros.
12. Pieņemt zināšanai, ka novērtējums ir veikts, neņemot vērā Saldus novada domes iesniegto precizēto, kļūdaini norādīto informāciju.
13. Izglītības un zinātnes ministrijai precizēt rīkojuma projektu, ņemot vērā šo protokollēmumu un Kultūras ministrijas valsts sekretāra priekšlikumu par aprēķinu precizēšanu, saskaņot ar Finanšu ministriju un iesniegt Valsts kancelejā.
14. Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
143.§
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības kultūras un audiovizuālās jomas ministru neformālo sanāksmi 2013.gada 1. un 2.oktobrī Viļņā, Lietuvā

TA-2831 ____________________________________

(U.Lielpēters, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Kultūras ministrijas valsts sekretāra vietniekam U.Lielpēteram pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības kultūras un audiovizuālās jomas ministru neformālajā sanāksmē 2013.gada 1. un 2.oktobrī.
 
144.§
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomes 2013.gada 30.septembra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem

TA-2836 ____________________________________

(J.Bērziņš, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Ārlietu ministram E.Rinkēvičam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomes 2013.gada 30.septembra sanāksmē.
 
145.§
Informatīvais ziņojums par neformālajā Eiropas Savienības Sporta ministru sanāksmē 2013.gada 1.oktobrī izskatāmajiem jautājumiem

TA-2874 ____________________________________

(A.Treilība, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra vietniecei U.Auniņai-Naumovai pārstāvēt Latvijas Republiku neformālajā Eiropas Savienības Sporta ministru sanāksmē 2013.gada 1.oktobrī Izglītības un zinātnes ministrijas kompetencē esošajos jautājumos.
 
146.§
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr.7 "Par Eiropas Savienības Kohēzijas politikas regulu priekšlikumiem 2014.–2020.gada plānošanas periodam"

TA-2830 ____________________________________

(E.Šadris, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr.7 "Par Eiropas Savienības Kohēzijas politikas regulu priekšlikumiem 2014. – 2020.gada plānošanas periodam".
 
147.§
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par pilsoņu un uzņēmumu brīvas pārvietošanās veicināšanu, vienkāršojot noteiktu publisko dokumentu akceptēšanu Eiropas Savienībā, un grozījumiem Regulā (ES) Nr.1024/2012"

TA-2867 ____________________________________

(L.Medina, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr.1 "Par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par pilsoņu un uzņēmumu brīvas pārvietošanās veicināšanu, vienkāršojot noteiktu publisko dokumentu akceptēšanu Eiropas Savienībā, un grozījumiem Regulā (ES) Nr.1024/2012".
 
148.§
Informatīvais ziņojums "Par Latvijas kā Eiropas Savienības dalībvalsts saistību izpildi laika periodā līdz 2014.gada 1.februārim un par ierosinātajām (turpinātajām) pārkāpuma procedūru lietām pret Latviju laika periodā līdz 2013.gada 31.augustam"

TA-2868-IP ____________________________________

()

Ierobežotas pieejamības informācija
 
149.§
Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Konkurētspējas ministru padomes 2013.gada 26.-27.septembra sanāksmē izskatāmajos Izglītības un zinātnes ministrijas kompetencē esošajos jautājumos

TA-2869 ____________________________________

(B.Beinaroviča, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Konkurētspējas ministru padomes 2013.gada 26.-27.septembra sanāksmē izskatāmajos Izglītības un zinātnes ministrijas kompetences jautājumos:
2.1. pozīcija Nr.1 „Komisijas priekšlikums publiskā un publiskā sektora partnerību izveidei ar dalībvalstīm saskaņā ar LESD 185.pantu, lai kopīgi īstenotu valstu pētniecības programmas”;
2.2. pozīcija Nr.1 „Komisijas priekšlikumi par kopīgām tehnoloģiju iniciatīvām, kas izveidotas saskaņā LESD ar 187.pantu”;
2.3. pozīcija Nr.1 „Inovāciju Savienība un Eiropas Pētniecības telpa”;
2.4. pozīcija Nr.1 „Priekšlikums Padomes lēmumam, ar kuru groza lēmumu 2007/198/Euratom, ar kuru izveido Eiropas kopuzņēmumu ITER un kodolsintēzes enerģētikas attīstībai un piešķir tam priekšrocības.
3. Izglītības un zinātnes ministram Vj.Dombrovskim pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Konkurētspējas ministru padomes 2013.gada 26.-27.septembra sanāksmē Izglītības un zinātnes ministrijas kompetences jautājumos.
 
150.§
Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Konkurētspējas ministru padomes 2013.gada 26.septembra sanāksmē izskatāmajos Ekonomikas ministrijas un Aizsardzības ministrijas kompetencē esošajos jautājumos

TA-2871 ____________________________________

(D.Pavļuts, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas:
2.1. pozīcija Nr.1 „Prezidentūras ziņojums Padomei - Atbalsts MVU konkurētspējai Eiropā – ieguldījums 2013.gada 24.oktobra un 25.oktobra Eiropadomes sagatavošanā”;
2.2. pozīcija Nr.1 „Gatavošanās 2013.gada 26.-27.septembra Padomei ("Konkurētspēja") - Rūpniecības politika - Pamatnosacījumi konkurētspējīgai rūpniecībai Eiropā”;
2.3. pozīcija Nr.1 „Par Eiropas Komisijas paziņojumu „Ceļā uz konkurētspējīgāku un efektīvāku aizsardzības un drošības sektoru””.
3. Latvijas Republikas pastāvīgā pārstāvja Eiropas Savienībā vietniekam J.Štālmeistaram pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Konkurētspējas ministru padomes 2013.gada 26.septembra sanāksmē Ekonomikas ministrijas un Aizsardzības ministrijas kompetences jautājumos.
 
151.§
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai, ar ko izveido sistēmu tādas finansiālās atbildības pārvaldībai, kura saistīta ar ieguldītāja un valsts strīdu izšķiršanas tribunāliem, kas izveidoti ar tādiem starptautiskiem nolīgumiem, kuros Eiropas Savienība ir līgumslēdzēja puse"

TA-2872 ____________________________________

(D.Pavļuts, L.Medina, V.Dombrovskis)

Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju "Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai, ar ko izveido sistēmu tādas finansiālās atbildības pārvaldībai, kura saistīta ar ieguldītāja un valsts strīdu izšķiršanas tribunāliem, kas izveidoti ar tādiem starptautiskiem nolīgumiem, kuros Eiropas Savienība ir līgumslēdzēja puse".
 
152.§
Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr.A420461413

TA-2722 ____________________________________

(D.Pavļuts, V.Dombrovskis)

1. Apstiprināt Ekonomikas ministrijas iesniegto paskaidrojuma projektu Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namam lietā Nr. A420461413.
2. Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt paskaidrojumu Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namam.
 
153.§
Informatīvais ziņojums "Nepieciešamie normatīvo aktu grozījumi saistībā ar valsts akciju sabiedrības "Latvijas Hipotēku un zemes banka" reorganizāciju"

TA-2840-IP ____________________________________

()

Ierobežotas pieejamības informācija
 
154.§
Atbildes projekts Saeimas Nacionālās drošības komisijai

TA-1325-DV ____________________________________

(J.Bordāns, V.Dombrovskis)

Ņemot vērā tieslietu ministra priekšlikumu, jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.
 
155.§
Dienesta vajadzībām

246-k ____________________________________

()

.
 
156.§
Rīkojuma projekts "Par militāro draudu analīzi"

164-s ____________________________________

(J.Garisons, A.Vilks, A.Pabriks, L.Straujuma, R.Kozlovskis, J.Sārts, I.Circene, D.Pavļuts, Vj.Dombrovskis, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu (slepeni).
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 

Sēdi slēdz plkst. 15.15


Ministru prezidents V.Dombrovskis

Valsts kancelejas direktore
E.Dreimane

Skatīt darba kārtību