Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 51

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.51

2013.gada 1.oktobrī

 

Sēdi vada

Ministru prezidents

 -

 V.Dombrovskis

 

Piedalās:

Aizsardzības ministrs

-

A.Pabriks

Ārlietu ministrs

-

E.Rinkēvičs

Ekonomikas ministrs

-

D.Pavļuts

Finanšu ministrs

-

A.Vilks

Iekšlietu ministrs

-

R.Kozlovskis

Izglītības un zinātnes ministrs

-

Vj.Dombrovskis

Labklājības ministre

-

I.Viņķele

Satiksmes ministrs

-

A.Matīss

Tieslietu ministrs, kultūras ministra pienākumu izpildītājs

-

J.Bordāns

Veselības ministre

-

I.Circene

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

E.Sprūdžs

Zemkopības ministre

-

L.Straujuma

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Valsts kontroles pārstāve

-

L.Karlsone

Valsts kancelejas direktore 

-

E.Dreimane

Valsts kancelejas direktora vietnieks tiesību aktu lietās, Juridiskā departamenta vadītājs 

-

S.Voldiņš

Valsts kancelejas direktora vietniece valsts pārvaldes un cilvēkresursu attīstības jautājumos, Valsts pārvaldes attīstības departamenta vadītāja


 -

E.Upīte

 

Protokolē

Dokumentu pārvaldības departamenta konsultante

 

Sēdi sāk plkst.12.00

-

L.Peinberga

1.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 10.februāra noteikumos Nr.128 "Politisko organizāciju (partiju) vēlēšanu ieņēmumu un izdevumu deklarācijas aizpildīšanas un iesniegšanas kārtība""

TA-2306 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
2.§
Noteikumu projekts "Latvijas institūta maksas pakalpojumu cenrādis"

TA-2875 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
3.§
Noteikumu projekts "Ārlietu ministrijas konsulāro maksas pakalpojumu cenrādis"

TA-2565 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
4.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 4.oktobra noteikumos Nr.748 "Kārtība, kādā sagatavo vispārējo valdības budžeta deficīta un parāda notifikāciju""

TA-2596 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
5.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 30.septembra noteikumos Nr.923 "Kārtība, kādā uzskaita valsts enerģijas galapatēriņa ietaupījumu un nodrošina energoefektivitātes monitoringa sistēmas darbību""

TA-2494 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
6.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 29.janvāra noteikumos Nr.64 "Parāda atgūšanas pakalpojuma sniedzēju licencēšanas kārtība""

TA-2862 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
7.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 27.jūnija noteikumos Nr.512 "Azartspēļu un izložu organizēšanas un uzturēšanas uzraudzības un kontroles kārtība""

TA-2457 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
8.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 1998.gada 24.novembra noteikumos Nr.443 "Noteikumi par kredītiestāžu administratora civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu""

TA-2463 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
9.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 16.decembra noteikumos Nr.701 "Ziņojuma par preču vai pakalpojumu loterijas organizēšanu iesniegšanas kārtība""

TA-2501 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
10.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 14.novembra noteikumos Nr.928 "Noteikumi par reliģisko organizāciju gada pārskatiem""

TA-2292 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
11.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 6.februāra noteikumos Nr.96 "Kārtība, kādā iesniedzams ziņojums par azartspēļu un izložu organizēšanu""

TA-2460 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
12.§
Instrukcijas projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 23.augusta instrukcijā Nr.8 "Instrukcija par valsts budžeta izpildes analīzi""

TA-2188 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto instrukcijas projektu.
Valsts kancelejai sagatavot instrukcijas projektu parakstīšanai.
 
13.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 27.jūlija rīkojumā Nr.347 "Par informācijas sistēmas darbības koncepcijas aprakstu "Pasu sistēmas un Vienotās migrācijas informācijas sistēmas attīstība elektronisko identifikācijas karšu un elektronisko uzturēšanās atļauju (karšu) izsniegšanai"""

TA-2363 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
14.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts nodevu par vīzas, uzturēšanās atļaujas vai Eiropas Savienības pastāvīgā iedzīvotāja statusa Latvijas Republikā pieprasīšanai nepieciešamo dokumentu izskatīšanu un ar to saistītajiem pakalpojumiem"

TA-2805 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
15.§
Noteikumu projekts "Kultūras informācijas sistēmu centra publisko maksas pakalpojumu cenrādis"

TA-2886 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
16.§
Noteikumu projekts "Latvijas Nacionālā vēstures muzeja publisko maksas pakalpojumu cenrādis"

TA-2887 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
17.§
Noteikumu projekts "Īpaši aizsargājamā kultūras pieminekļa – Turaidas muzejrezervāts publisko maksas pakalpojumu cenrādis""

TA-2890 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
18.§
Noteikumu projekts "Latvijas Nacionālā mākslas muzeja publisko maksas pakalpojumu cenrādis"

TA-2891 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
19.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 25.janvāra noteikumos Nr.75 "Noteikumi par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem""

TA-2381 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
20.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 30.marta noteikumos Nr.299 "Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu""

TA-2489 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
21.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2012.gada 18.decembra noteikumos Nr.913 "Noteikumi par garantēto minimālo ienākumu līmeni""

TA-2491 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
22.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 28.decembra noteikumos Nr.1228 "Noteikumi par lielgabarīta un smagsvara pārvadājumu atļaujas izsniegšanas valsts nodevas apmēru, samaksas kārtību un atbrīvojumiem""

TA-2217 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
23.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 19.februāra noteikumos Nr.96 "Noteikumi par tiesas sniegtajiem maksas pakalpojumiem""

TA-2080 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
24.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par kadastrālo vērtību bāzi 2014.gadam"

TA-2684 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
25.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 20.septembra noteikumos Nr.723 "Darbību ar jonizējošā starojuma avotiem licencēšanas kārtība""

TA-2823, TA-1821 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
26.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 2.marta noteikumos Nr.215 "Noteikumi par valsts atbalsta piešķiršanu zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem""

TA-2142 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
27.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 1995.gada 19.decembra noteikumos Nr.388 "Zivju fonda nolikums""

TA-2143 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
28.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 15.marta noteikumos Nr.177 "Kārtība, kādā piešķir un dzīvnieku īpašnieks saņem kompensāciju par zaudējumiem, kas radušies valsts uzraudzībā esošās dzīvnieku infekcijas slimības vai epizootijas uzliesmojuma laikā""

TA-2310 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
29.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts nodevu sēklu aprites jomā"

TA-2696 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
30.§
Noteikumu projekts "Rundāles pils muzeja publisko maksas pakalpojumu cenrādis"

TA-2910 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
31.§
Noteikumu projekts "Valsts valodas centra publisko maksas pakalpojumu cenrādis"

TA-2912 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
32.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 9.decembra rīkojumā Nr.830 "Par Stratēģiskas nozīmes preču kontroles komiteju""

TA-2512 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
33.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamās mantas "Vecsalacas"–601 Salacgrīvas pagastā, Salacgrīvas novadā, pārdošanu"

TA-1892 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
34.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 19.oktobra noteikumos Nr.986 "Noteikumi par pirotehnisko izstrādājumu drošuma pamatprasībām un tiem piemērojamiem standartiem, kā arī pirotehnisko izstrādājumu atbilstības novērtēšanas un marķēšanas kārtība un akreditējamajai institūcijai izvirzāmās prasības""

TA-2807 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
35.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra noteikumos Nr.109 "Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta""

TA-2257 ____________________________________

(R.Kozlovskis, I.Pētersone-Godmane, I.Liepa, V.Dombrovskis)

1. Jautājuma izskatīšanu atlikt.
2. Iekšlietu ministrijai sadarbībā ar Finanšu ministriju atkārtoti izvērtēt noteikumu projektā ietverto regulējumu, paredzot risinājumu gadījumos, kad citām valsts iestādēm un atvasinātām publiskām personām vai to iestādēm ir vajadzība pēc atsavināšanai paredzētajām materiālajām rezervēm, un iekšlietu ministram iesniegt precizēto noteikumu projektu Valsts kancelejā.
 
36.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma un apakšzemes inženierkomunikāciju nodošanu Priekuļu novada pašvaldības īpašumā"

TA-2475 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
37.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājumā"

TA-2841 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
38.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājumā"

TA-2843 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
39.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 9.oktobra noteikumos Nr.704 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.1.1.2.aktivitātes "Cilvēkresursu piesaiste zinātnei" otro projektu iesniegumu atlases kārtu"""

TA-2839 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
40.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 21.oktobra noteikumos Nr.881 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.1.2.1.1.apakšaktivitāti "Atbalsts maģistra studiju programmu īstenošanai"""

TA-2835 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
41.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 3.janvāra noteikumos Nr.14 "Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.1.1.1.aktivitātes "Atbalsts zinātnei un pētniecībai" otro projektu iesniegumu atlases kārtu"

TA-2842 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
42.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 5.aprīļa noteikumos Nr.266 "Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.1.1.3.1.apakšaktivitātes "Zinātnes infrastruktūras attīstība" otro projektu iesniegumu atlases kārtu"""

TA-2844 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
43.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 25.marta noteikumos Nr.201 "Noteikumi par atpūtas kuģu drošību""

TA-2178 ____________________________________

(L.Rituma, J.Krastiņš, V.Dombrovskis)

1. Jautājuma izskatīšanu atlikt.
2. Satiksmes ministrijai saskaņot noteikumu projektu ar nozares nevalstisko organizāciju pārstāvjiem, pievienot informāciju par to, ka noteikumu projektā ietvertais regulējums atbilst Eiropas Savienības prasībām un nepastiprina tās. Gadījumā, ja prasības tiek pastiprinātas, pievienot pamatojumu, kā arī salīdzinājumu ar attiecīgo prasību līmeni Lietuvā un Igaunijā, un satiksmes ministram iesniegt attiecīgu informāciju Valsts kancelejā.
 
44.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 2.maija noteikumos Nr.282 "Nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu lietošanas kārtība""

TA-2901 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
45.§
Rīkojuma projekts "Par pamatbudžeta apropriācijas pārdali 2013.gadā"

TA-2899 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Rīkojuma 1.punktā minētajām ministrijām un citām centrālajām valsts iestādēm normatīvajos aktos noteiktā kārtībā sagatavot un divu darba dienu laikā iesniegt Finanšu ministrijā pieprasījumus pamatbudžeta apropriācijas pārdalei atbilstoši rīkojuma 1.punktam.
3. Rīkojuma 1.punktā minētajām ministrijām un citām centrālajām valsts iestādēm līdz 2014.gada 30.janvārim Finanšu ministrijā iesniegt informāciju par veiktajiem izdevumiem saskaņā ar apropriācijas pārdali no Finanšu ministrijas apakšprogrammas 31.02.00 "Valsts parāda vadība" 2013.gadā atbilstoši Finanšu ministrijas elektroniski nosūtītajai veidlapai.
4. Labklājības ministrijai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā grozījumus Ministru kabineta 2013.gada 18.jūnija rīkojumā Nr.253 "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras administrēto pakalpojumu izmaksu nodrošināšanai 2013.gadā saistībā ar euro ieviešanu" (prot. Nr.35 54.§), rīkojuma 1.punktā nosakot, ka valsts pamatbudžetā ne vairāk kā 661 082 latu apmērā saskaņā ar likuma "Par valsts budžetu 2013.gadam" 33.panta otro daļu tiek veikta līdzekļu pārdale no Labklājības ministrijas pamatbudžetā plānotās apropriācijas Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai, un svītrojot rīkojuma 4.punktu.
5. Atbalstīt, ka Labklājības ministrija pēc 2013.gada valsts budžeta III ceturkšņa Labklājības ministrijas pamatbudžeta izpildes datu izvērtēšanas iesniedz Finanšu ministrijā pieprasījumu apropriācijas pārdalei saskaņā ar likuma "Par valsts budžetu 2013.gadam" 33.panta otro daļu ne vairāk kā 2 138 918 latu apmērā no Labklājības ministrijas pamatbudžetā plānotās apropriācijas Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai uz Labklājības ministrijas pamatbudžeta programmu 20.00.00 "Valsts sociālie pabalsti un izdienas pensijas", lai nodrošinātu valsts sociālo pabalstu un izdienas pensiju izmaksas atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
6. Ārlietu ministrijai sagatavot un noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē tiesību akta projektu par valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu no 74.resora budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem", lai pilnā apmērā nodrošinātu līdzekļus Latvijas iestāšanās Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijā (OECD) sarunu procesa izmaksu segšanai.

 
46.§
Likumprojekts "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2014., 2015. un 2016.gadam"

TA-2941 ____________________________________

(A.Vilks, S.Bajāre, B.Bāne, E.Rinkēvičs, J.Bordāns, Vj.Dombrovskis, D.Pavļuts, E.Baldzēns, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2014., 2015. un 2016.gadam" un tā paskaidrojumus.
2. Pieņemt zināšanai, ka saskaņā ar pašreizējām makroekonomiskajām un fiskālajām prognozēm fiskālā telpa 2014. gadā ir EUR 9 100 353, bet 2015. gadā – EUR 16 542 392 un 2016. gadā – EUR 213 268 215, un tā attiecas arī uz papildu finansējuma sadali 2015. un 2016. gada valsts budžeta likumprojektu sagatavošanas procesā.
3. Finanšu ministrijai likumprojektu "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2014., 2015. un 2016.gadam" un tā paskaidrojumus iesniegt Saeimai 2013.gada 1.oktobrī.
4. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
5. Pieņemt zināšanai, ka tieslietu ministrs un kultūras ministra pienākumu izpildītājs J.Bordāns nepiedalās lēmuma pieņemšanā par izskatīto jautājumu.
 
47.§
Likumprojekts "Par valsts budžetu 2014.gadam"

TA-2937 ____________________________________

(A.Vilks, S.Bajāre, B.Bāne, E.Rinkēvičs, J.Bordāns, Vj.Dombrovskis, D.Pavļuts, E.Baldzēns, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu "Par valsts budžetu 2014.gadam" un tā paskaidrojumus.
2. Atbilstoši Likuma par budžetu un finanšu vadību 21.panta otrās daļas 17.punktam, iesniedzot Saeimā likumprojektu "Par valsts budžetu 2014.gadam", Valsts kancelejai pievienot tam arī Ministru kabineta 2013.gada 5.marta un 13.augusta sēdes protokollēmumus (prot. Nr.13 44.§; prot. Nr.44 171.§).
3. Atbalstīt Tieslietu ministrijas priekšlikumu palielināt valsts pamatbudžetā iemaksājamo ieņēmumu no valsts nodevas par rūpnieciskā īpašuma aizsardzību prognozi 2014.gadā par 142 288 EUR, vienlaikus palielinot dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem un izdevumus starptautiskajai sadarbībai Tieslietu ministrijas budžeta apakšprogrammā 06.02.00 "Rūpnieciskā īpašuma aizsardzība" 2014.gadā 71 144 EUR apmērā, lai nodrošinātu Patentu valdes iemaksas Eiropas Patentu organizācijā.
4. Finanšu ministrijai likumprojektu "Par valsts budžetu 2014.gadam" (budžeta likumprojektu paketi) un paskaidrojumus iesniegt Saeimai 2013.gada 1.oktobrī.
5. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
6. Ministrijām un citām centrālajām valsts iestādēm likumprojekta "Par valsts budžetu 2014.gadam" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā:
6.1. priekšlikumus iesniegt Finanšu ministrijā termiņā, kādu Saeima noteiks otrā lasījuma priekšlikumu iesniegšanai;
6.2. priekšlikumus par Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai nepieciešamā finansējuma pārdali no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmā 80.00.00 "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai" paredzētā finansējuma iesniegt tikai tad, ja līdzekļi projektu īstenošanai nepieciešami 2014.gada pirmajā ceturksnī;
6.3. priekšlikumos valsts pamatfunkciju īstenošanai paredzētā finansējuma ietvaros nepalielināt izdevumus atlīdzībai, izņemot gadījumus, ja Ministru kabinets ir pieņēmis attiecīgu lēmumu;
6.4. neiesniegt priekšlikumus, kas pasliktina valsts budžeta finansiālo bilanci, izņemot gadījumus, ja Ministru kabinets ir pieņēmis attiecīgu lēmumu;
6.5. neiesniegt priekšlikumus, ja finansējums nav nepieciešams 2014.gada pirmajā ceturksnī un to var nodrošināt budžeta izpildes gaitā Likumā par budžetu un finanšu vadību noteiktajā kārtībā ar finanšu ministra rīkojumu.
7. Atbilstoši likuma "Par pašvaldību budžetiem" 13.pantam un Likuma par budžetu un finanšu vadību 16. divi prim panta septītajai daļai Ministru kabineta un Latvijas Pašvaldību savienības 2014.gada vienošanās un domstarpību protokola projektu pievienot likumprojektam "Par valsts budžetu 2014.gadam" un likumprojektam "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2014., 2015. un 2016.gadam" nosūtīšanai Saeimai.
8. Pieņemt zināšanai, ka Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēdis nav saņēmis deleģējumu parakstīt Ministru kabineta un Latvijas Pašvaldību savienības 2014.gada vienošanās un domstarpību protokolu un vienlaikus elektroniski ir saņemts Latvijas Pašvaldību savienības saskaņojums, ka protokola projektā iekļautais Latvijas Pašvaldību savienības viedoklis un panāktās vienošanās atspoguļotas korekti.
9. Lai nodrošinātu fiskālā deficīta mērķa un fiskālo nosacījumu ievērošanu atbilstoši likumprojektā „Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2014., 2015. un 2016.gadam” un likumprojektā „Par valsts budžetu 2014.gadam” noteiktajam, Finanšu ministrijai izvērtēt un nepieciešamības gadījumā vienlaikus ar priekšlikumiem abu minēto likumprojektu izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā iesniegt Ministru kabinetā priekšlikumus par ministrijām piešķirtā finansējuma jaunās politikas iniciatīvām samazināšanu, prioritāri izvērtējot iespējas atlikt normatīvajos aktos noteikto normu ieviešanu, pārskatot jaunu amata vietu izveides pamatotību, kā arī jaunu pasākumu uzsākšanas nepieciešamību.
10. Pieņemt zināšanai Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības pārstāvja pausto viedokli, ka 2015.gada valsts budžeta likumprojekta sagatavošanas gaitā ir nepieciešams turpināt diskusijas par tālākajām minimālās algas palielināšanas iespējām atbilstoši ekonomikas attīstības tendencēm un valsts budžeta finansiālajām iespējām.
11. Noteikt, ka Ekonomikas ministrija budžeta apakšprogrammā 29.02.00 „Elektroenerģijas lietotāju atbalsts” paredzētās apropriācijas ietvaros plānotos līdzekļus drīkst izmantot tikai noteiktajiem mērķiem.
12. Pieņemt zināšanai, ka tieslietu ministrs un kultūras ministra pienākumu izpildītājs J.Bordāns nepiedalās lēmuma pieņemšanā par izskatīto jautājumu.
 
48.§
Likumprojekts "Grozījumi Uzturlīdzekļu garantiju fonda likumā"

TA-2947 ____________________________________

(L.Medina, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā valsts budžeta 2014.gadam likumprojektu paketē.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.
3. Tieslietu ministrijai, sagatavojot priekšlikumus likumprojekta "Par valsts budžetu 2014.gadam" un likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2014.–2016. gadam" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā, iekļaut priekšlikumu par finansējuma piešķiršanu budžeta apakšprogrammā 03.08.00 "Uzturlīdzekļu garantiju fonds" uzturlīdzekļu apmēra palielināšanai, palielinot dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem un attiecīgi izdevumus sociālajiem pabalstiem 2014.gadā 2 234 415 EUR apmērā, 2015.gadā 4 271 166 EUR apmērā, 2016.gadā 5 488 967 EUR apmērā.
 
49.§
Likumprojekts "Grozījumi Likumā par ostām"

TA-2949 ____________________________________

(D.Pavļuts, K.Leiškalns, A.Matīss, I.Stepanova, S.Āmare-Pilka, Vj.Dombrovskis, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā valsts budžeta 2014.gadam likumprojektu paketē.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir ekonomikas ministrs.
3. Ekonomikas ministrijai kopīgi ar Satiksmes ministriju sagatavot un ekonomikas ministram iesniegt likumprojekta izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā priekšlikumus likumprojektā ietvertā regulējuma pilnveidošanai, to skaitā ostu pārvaldes darbības efektivizēšanai.
4. Finanšu ministrijai kopīgi ar Satiksmes ministriju izvērtēt regulējumu Likumā par ostām atbilstoši Latvijas Ostu, tranzīta un loģistikas padomes 2013.gada 5.jūnija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.4) 5.punktam un nepieciešamības gadījumā iesniegt priekšlikumus likumprojekta izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā.
5. Saskaņā ar Ministru kabineta kārtības ruļļa 193.punktu atzīmēt, ka satiksmes ministram A.Matīsam ir atšķirīgs viedoklis izskatītajā jautājumā, un tas ir šāds:
"Satiksmes ministrija neatbalsta Ekonomikas ministrijas sagatavotos grozījumus Likumā par ostām, jo uzskata, ka, ieviešot papildu maksājumus ostas pakalpojumiem, sadārdzināsies sniegto pakalpojumu izmaksas, kas samazinās pārvadāto kravu apjomu un negatīvi ietekmēs VAS "Latvijas dzelzceļš", tranzīta un loģistikas nozares konkurētspēju Latvijā.".
 
50.§
Protokollēmuma projekts "Par demogrāfijas atbalsta pasākumiem 2014.gadā"

TA-2950 ____________________________________

(I.Viņķele, L.Kļaviņa, V.Dombrovskis)

1. Labklājības ministrijai sagatavot un labklājības ministrei iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta 2013.gada 8.oktobra sēdē likumprojektu „Grozījumi likumā „Par maternitātes un slimības apdrošināšanu”” un likumprojektu „Grozījumi Valsts sociālo pabalstu likumā”, lai nodrošinātu, ka:
1.1. no 2014.gada 1.janvāra vecāku pabalsta minimālais apmērs un bērna kopšanas pabalsta apmērs par bērna vecumā līdz 1,5 gadiem kopšanu tiek paaugstināts no 142.29 EUR (100 LVL) uz 171 EUR (120 LVL), un tas tiek finansēts no valsts pamatbudžeta;
1.2. no 2014.gada 1.oktobra:
1.2.1. vecākiem, kuriem vecāku pabalsts 70% apmērā no bruto algas piešķirts līdz 2014.gada 30.septembrim, turpināsies vecāku pabalsta izmaksa noteiktajā apmērā līdz bērna viena gada vecumam, un ar 2014.gada 1.oktobri tiks piešķirts bērna kopšanas pabalsts par bērna vecumā līdz 1,5 gadiem kopšanu 171 EUR (120 LVL) apmērā un ikmēneša vecāku pabalsta pārejas perioda kompensācija par bērnu vecumā no 1 līdz 1,5 gadiem 171 EUR (120 LVL) apmērā;
1.2.2. vecākiem, kuriem ar 2014.gada 1.oktobri būs tiesības uz vecāku pabalstu, būtu tiesības saņemt bērna kopšanas pabalstu un vecāku pabalstu vienlaikus. Vecāku pabalsta izmaksu sociāli apdrošinātiem vecākiem no 2014.gada 1.oktobra pagarināt līdz bērna 1,5 gadu vecumam, nosakot atvietojumu 43,75% apmērā no bruto algas (pagarinot vecāku pabalsta saņemšanas periodu (no līdzšinējiem 10 mēnešiem līdz 16 mēnešiem) esošās sociālās apdrošināšanas iemaksu likmes ietvaros, mainot atvietojumu no līdzšinējiem 70% uz 43,75% no personas bruto algas) un vienlaikus piešķirot bērna kopšanas pabalstu 171 EUR (120 LVL) apmērā;
1.2.3. vecāku pabalsta saņēmējam, kurš izvēlēsies atgriezties darbā (līdz bērna 1,5 gada vecumam), būtu tiesības saņemt 30% no izmaksājamā vecāku pabalsta apmēra, saglabājot bērna kopšanas pabalstu 171 EUR (120 LVL) apmērā.
2. Ar 2014.gada 1.janvāri straujāk tiek palielināts valsts uzturlīdzekļu apmērs, nosakot to 71.14 EUR (50 LVL) apmērā par bērnu līdz 7 gadu vecumam un 78.26 EUR (55 LVL) apmērā par bērnu 7-18 gadu vecumā.
3. Ar 2014.gada 1.septembri valsts apmaksā brīvpusdienas arī 3.klases skolēniem.
4. Ar 2014.gada 1.septembri tiek palielināta valsts dotācija 1.-3.klases skolēnu brīvpusdienām no 1.14 EUR (0.80 LVL) uz 1.42 EUR (1 LVL).
5. Finanšu ministrijai sadarbībā ar Ekonomikas ministriju divu nedēļu laikā sagatavot informatīvo ziņojumu par atbalstu jaunajām ģimenēm pirmās iemaksas veikšanai par hipotekāro kredītu pirmā mājokļa iegādei, iekļaujot tajā arī detalizētu valsts atbalsta programmas projekta raksturojumu, kā arī priekšlikumu par programmas finansēšanas mehānismu, finansējuma avotiem un uzsākšanas laiku, un finanšu ministram iesniegt to izskatīšanai Ministru kabinetā.
 
51.§
Informatīvais ziņojums "Par Ministru kabineta 2012.gada 18.decembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.71 71.§) 2.punkta izpildi"

TA-1601 ____________________________________

(J.Valdmanis, J.Bordāns, V.Dombrovskis)

Ņemot vērā iesniegto informatīvo ziņojumu, atzīt, ka Izglītības un zinātnes ministrijas padotībā esošās Latviešu valodas aģentūras un Tieslietu ministrijas padotībā esošā Valsts valodas centra apvienošana nav lietderīga.
 
52.§
Informatīvais ziņojums "Priekšlikums sabiedriskajā transportā pārvadāto personu ar invaliditāti uzskaitei un identificēšanai"

TA-2465 ____________________________________

(A.Lubāns, I.Ošenieks, P.Vilks, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Atbalstīt priekšlikumu ar Ministru prezidenta rīkojumu izveidot darba grupu Pārresoru koordinācijas centra vadībā kompleksai informatīvajā ziņojumā minēto jautājumu analīzei un priekšlikumu izstrādei. Darba grupā iekļaut pārstāvjus no Satiksmes ministrijas, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, Finanšu ministrijas un Labklājības ministrijas un paredzēt, ka pēc darba grupas vadītāja priekšlikuma uz darba grupas sanāksmēm pieaicina attiecīgo nozaru ekspertus.
3. Darba grupai sagatavot un līdz 2014.gada 15.janvārim noteiktā kārtībā iesniegt Ministru kabinetā attiecīgus priekšlikumus.
 
53.§
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Komisijas Otrās Kopienas rīcības programmas sabiedrības veselības jomā (2008.–2013.gadam) vienoto rīcību "Traumu uzraudzība Eiropā"" (JAMIE)

TA-2880 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Atļaut Veselības ministrijai piedalīties Eiropas Komisijas otrās Kopienas rīcības programmas veselības aizsardzības jomā (2008. – 2013.gadam) vienotajā rīcībā "Traumu uzraudzība Eiropā" (JAMIE).
3. Papildus nepieciešamo finansējumu pārdalīt no 74.resora "Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 80.00.00 "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai" Eiropas Komisijas Otrās Kopienas rīcības programmas sabiedrības veselības jomā (2008. – 2013.gadam) vienotas rīcības "Traumu uzraudzība Eiropā" (JAMIE) realizēšanai 1 232 latu apmērā 2013.gadā un 1 682 latu apmērā 2014.gadā.
 
54.§
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Komisijas Otrās Kopienas rīcības programmas sabiedrības veselības jomā (2008.–2013.gadam) vienoto rīcību "Reto slimību un orfānu zāļu Eiropas tīkla izveide"" (JA-Orphanet Europe)

TA-2881 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Atļaut Veselības ministrijai piedalīties Eiropas Komisijas otrās Kopienas rīcības programmas veselības aizsardzības jomā (2008. – 2013.gadam) vienotajā rīcībā "Reto slimību un orfānu zāļu Eiropas tīkla izveide" (JA-Orphanet Europe).
3. Papildus nepieciešamo finansējumu pārdalīt no 74.resora "Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 80.00.00 "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai" Eiropas Komisijas Otrās Kopienas rīcības programmas sabiedrības veselības jomā (2008. – 2013.gadam) vienotas rīcības "Reto slimību un orfānu zāļu Eiropas tīkla izveide" (JA-Orphanet Europe) realizēšanai 1 615 latu apmērā 2013.gadā un 2 430 latu apmērā 2014.gadā.
 
55.§
Pamatnostādņu projekts "Informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādnes 2014.-2020.gadam"

TA-2907 ____________________________________

(A.Daugulis, K.Ancāne, A.Antonovs, E.Sprūdžs, D.Pavļuts, L.Straujuma, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai nodrošināt Eiropas Komisijas ex-ante nosacījumu attiecībā uz Eiropas Savienības fondu ieguldījumiem izpildi, ja nepieciešams, nodrošinot Informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu 2014. – 2020.gadam aktualizēšanu un iesniegšanu izskatīšanai Ministru kabinetā, lai nodrošinātu Eiropas Savienības fondu plānošanas dokumentu projektos iekļauto prioritāro virzienu stratēģisko pamatojumu atbilstoši Eiropas Komisijas neformālā dialoga ietvaros izteiktajiem komentāriem.
 
56.§
Saeimas lēmuma projekts "Par termiņa pagarināšanu Latvijas Nacionālo bruņoto spēku karavīru dalībai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas vadītajā operācijā Afganistānā"

TA-2918 ____________________________________

(J.Sārts, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto Saeimas lēmuma projektu.
2. Aizsardzības ministrijai pēc informācijas saņemšanas par Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padomes attiecīgās rezolūcijas pieņemšanu nekavējoties nosūtīt attiecīgu informāciju Valsts kancelejai.
3. Valsts kancelejai papildināt Saeimas lēmuma projektu ar atsauci uz Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padomes konkrēto rezolūciju un sagatavot lēmuma projektu iesniegšanai Saeimā.
4. Noteikt, ka atbildīgais par Saeimas lēmuma projekta turpmāko virzību Saeimā ir aizsardzības ministrs.
5. Lūgt Saeimu atzīt Saeimas lēmuma projektu par steidzamu.
 
57.§
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2013.gada 7.-8.oktobra sanāksmē izskatāmajos Iekšlietu ministrijas kompetencē esošajos jautājumos

TA-2946 ____________________________________

(I.Pētersone-Godmane, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes sanāksmē izskatāmajos jautājumos - pozīcija Nr.1 "Par Eiropas policijas akadēmijas (CEPOL) pagaidu mītnes vietu".
3. Pieņemt zināšanai Iekšlietu ministrijas iesniegto informatīvo ziņojumu par Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2013.gada 7.-8.oktobra sanāksmē iekļautajiem iekšlietu jautājumiem un Latvijas nostāju tajos.
4. Iekšlietu ministram R.Kozlovskim pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2013.gada 7.-8.oktobra sanāksmē.

 
58.§
Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2013.gada 7.-8.oktobra sanāksmē izskatāmajos Tieslietu ministrijas kompetencē esošajos jautājumos

TA-2948 ____________________________________

(M.Lazdovskis, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas šādos Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2013.gada 7.-8.oktobra sanāksmē izskatāmajos jautājumos:
2.1. pozīcija Nr.2 "Par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par euro un citu valūtu krimināltiesisko aizsardzību pret viltošanu, ar ko aizstāj Padomes Pamatlēmumu 2000/383/TI";
2.2. pozīcija Nr.4 "Par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti";
2.3. pozīcija Nr.1 "Par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas Prokurora biroja izveidošanu un Padomes regulai par Eiropas Savienības aģentūras krimināltiesiskajai sadarbībai (Eurojust) izveidošanu".
3. Tieslietu ministram J.Bordānam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2013.gada 7.-8.oktobra sanāksmē Tieslietu ministrijas kompetencē esošajos jautājumos.

 
59.§
Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai (lietā Nr.A420465813)

TA-2808 ____________________________________

(D.Pavļuts, V.Dombrovskis)

1. Apstiprināt Ekonomikas ministrijas iesniegto paskaidrojuma projektu Administratīvās rajona tiesas Jelgavas tiesu namam lietā Nr.A420465813.
2. Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt paskaidrojumu Administratīvās rajona tiesas Jelgavas tiesu namam.
 
60.§
Atbildes projekts Saeimas Nacionālās drošības komisijai

TA-1325-DV ____________________________________

()

Dienesta vajadzībām
 
61.§
Par Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedumu lietā "Holodenko pret Latviju"

257-k ____________________________________

(K.Līce, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Ministru kabineta pārstāvim starptautiskajās cilvēktiesību institūcijās līdz 2013.gada 2.oktobrim sagatavot un iesniegt Eiropas Cilvēktiesību tiesai lūgumu izskatīt lietu Lielajā palātā par 2013.gada 2.jūlijā pasludināto spriedumu lietā "Holodenko pret Latviju".
3. Ja Eiropas Cilvēktiesību tiesa noraidīs lūgumu izskatīt lietu Lielajā palātā, Finanšu ministrijai no kārtējā gada valsts budžeta programmas 02.00.00 “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” piešķirt Ārlietu ministrijai 3 515 LVL (ekvivalents 5 000 EUR pēc Latvijas Bankas kursa 0,702804) izmaksāšanai Jurijam Holodenko pēc Eiropas Cilvēktiesību tiesas 2013.gada 2.jūlija sprieduma lietā Holodenko pret Latviju spēkā stāšanās.
4. Ārlietu ministrijai nodrošināt Eiropas Cilvēktiesību tiesas 2013.gada 2.jūlija sprieduma lietā Holodenko pret Latviju tulkošanu latviešu valodā un tulkojuma publicēšanu tīmekļa vietnē www.tiesas.lv.
5. Ārlietu ministrijai sagatavot rīcības ziņojumu vai rīcības plānu angļu valodā par Eiropas Cilvēktiesību tiesas sprieduma lietā Holodenko pret Latviju izpildi un iesniegt to Eiropas Padomes Ministru komitejā. Pirms rīcības plāna nosūtīšanas Eiropas Padomes Ministru komitejai Ārlietu ministrijai to iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 

Sēdi slēdz plkst. 16.00


Ministru prezidents V.Dombrovskis

Valsts kancelejas direktore
E.Dreimane

Skatīt darba kārtību