Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 52

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.52

2013.gada 8.oktobrī

 

Sēdi vada

Ministru prezidents

 -

 V.Dombrovskis

 

Piedalās:

Ārlietu ministrs

-

E.Rinkēvičs

Ekonomikas ministrs

-

D.Pavļuts

Izglītības un zinātnes ministrs

-

Vj.Dombrovskis

Labklājības ministre

-

I.Viņķele

Satiksmes ministrs

-

A.Matīss

Tieslietu ministrs, kultūras ministra pienākumu izpildītājs

-

J.Bordāns

Veselības ministre

-

I.Circene

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

E.Sprūdžs

Zemkopības ministre

-

L.Straujuma

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Latvijas Bankas pārstāvis

-

E.Kušners

Valsts kontroles pārstāve

-

L.Dimante

Valsts kancelejas direktore 

-

E.Dreimane

Valsts kancelejas direktora vietnieks tiesību aktu lietās, Juridiskā departamenta vadītājs 

-

S.Voldiņš

Valsts kancelejas direktora vietniece valsts pārvaldes un cilvēkresursu attīstības jautājumos, Valsts pārvaldes attīstības departamenta vadītāja


 -

E.Upīte

 

Protokolē

Dokumentu pārvaldības departamenta konsultante

 

Sēdi sāk plkst.12.00

-

L.Peinberga

1.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 11.jūnija noteikumos Nr.307 "Kārtība, kādā pēc Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja pieprasījuma persona iesniedz informāciju par tās ienākumiem, naudas uzkrājumiem, parādsaistībām un īpašumiem""

TA-2307 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
2.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 25.jūlija noteikumos Nr.618 "Kārtība, kādā valsts kustamo mantu nodod bez atlīdzības ārvalstu valdību un starpvalstu organizāciju īpašumā""

TA-2688 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
3.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 29.marta noteikumos Nr.245 "Noteikumi par kārtību, kādā izsniedz, pārreģistrē, aptur un anulē speciālo atļauju (licenci) patērētāju kreditēšanas pakalpojumu sniegšanai un maksā valsts nodevu par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu un pārreģistrāciju, kā arī prasībām kapitālsabiedrībai speciālās atļaujas (licences) saņemšanai""

TA-2861 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
4.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1623 "Noteikumi par valsts nodevas likmi par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu un nodevas maksāšanas kārtību""

TA-2884 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
5.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 29.septembra noteikumos Nr.796 "Kārtība, kādā nosakāms naudas sods par Konkurences likuma 11.panta pirmajā daļā un 13.pantā paredzētajiem pārkāpumiem""

TA-2738 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
6.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 21.septembra noteikumos Nr.899 "Likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" normu piemērošanas kārtība""

TA-2546 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
7.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 3.oktobra noteikumos Nr.808 "Noteikumi par biedrību, nodibinājumu un arodbiedrību gada pārskatiem""

TA-2294 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
8.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 21.jūnija noteikumos Nr.481 "Noteikumi par naudas plūsmas pārskata un pašu kapitāla izmaiņu pārskata saturu un sagatavošanas kārtību""

TA-2297 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
9.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 12.oktobra noteikumos Nr.957 "Vienkāršoto akcīzes preču pavaddokumentu aprites un kontroles kārtība""

TA-2742 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
10.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 9.maija noteikumos Nr.372 "Noteikumi par valsts nodevu par atļaujas (licences) izsniegšanu ārvalstu valūtas pirkšanai un pārdošanai""

TA-2915 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
11.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 13.februāra noteikumos Nr.128 "Noteikumi par elektroenerģijas nodokļa deklarācijas veidlapu un tās aizpildīšanas kārtību""

TA-2495 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
12.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2007.gada 20.februāra noteikumos Nr.133 "Noteikumi par nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu tehniskajām prasībām""

TA-2496 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
13.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 30.marta noteikumos Nr.300 "Noteikumi par akcīzes nodokļa deklarācijas veidlapām un to aizpildīšanas kārtību""

TA-2497 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
14.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2012.gada 11.decembra noteikumos Nr.867 "Kārtība, kādā nosakāms maksimāli pieļaujamais valsts budžeta izdevumu kopapjoms un maksimāli pieļaujamais valsts budžeta izdevumu kopējais apjoms katrai ministrijai un citām centrālajām valsts iestādēm vidējam termiņam""

TA-2523 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
15.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2002.gada 25.jūnija noteikumos Nr.256 "Noteikumi par tonnāžas nodokļa deklarāciju""

TA-2525 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
16.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 22.decembrī noteikumos Nr.1071 "Noteikumi par neparasta darījuma pazīmju sarakstu un kārtību, kādā sniedzami ziņojumi par neparastiem vai aizdomīgiem darījumiem""

TA-2464 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
17.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 8.maija noteikumos Nr.301 "Noteikumi par individuālo komersantu finanšu pārskatiem""

TA-2222 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
18.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumos Nr.495 "Likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" normu piemērošanas kārtība""

TA-2453 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
19.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 21.augusta noteikumos Nr.568 "Noteikumi par iedzīvotāju ienākuma nodokļa deklarācijām un to aizpildīšanas kārtību""

TA-2166 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
20.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 15.janvāra noteikumos Nr.40 "Noteikumi par pievienotās vērtības nodokļa deklarāciju""

TA-2456 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
21.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 4.jūnija noteikumos Nr.299 "Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem""

TA-2685 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
22.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 27.decembra noteikumos Nr.547 "Noteikumi par zvērināta revidenta – pašnodarbinātas personas vai individuālā komersanta – un zvērinātu revidentu komercsabiedrības civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas minimālo atbildības limitu""

TA-2500 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
23.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 27.decembra noteikumos Nr.1031 "Noteikumi par budžetu izdevumu klasifikāciju atbilstoši ekonomiskajām kategorijām""

TA-2521 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
24.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumos Nr.507 "Kārtība, kādā komersantam piešķir atzītā eksportētāja statusu un izsniedz pilnvaru patstāvīgi deklarēt preču izcelsmi""

TA-2690 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
25.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 29.janvāra noteikumos Nr.67 "Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.–2014.gada perioda uzraudzības noteikumi""

TA-2791 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
26.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 12.jūnija noteikumos Nr.382 "Elektroenerģijas nodokļa atbrīvojumu piemērošanas kārtība""

TA-2427 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
27.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2012.gada 10.janvāra noteikumos Nr.45 "Noteikumi par pirotehniķa sertifikāta iegūšanas kārtību un valsts nodevas maksāšanas kārtību un apmēru""

TA-2849 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
28.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 27.jūlija noteikumos Nr.692 "Valsts emeritētā zinātnieka statusa piešķiršanas kārtība""

TA-2694 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
29.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 19.jūnija noteikumos Nr.414 "Valsts atbalsta nodrošināšanas kārtība dalībai starptautiskās sadarbības programmās pētniecības un tehnoloģiju jomās""

TA-2695 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
30.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 25.jūnija noteikumos Nr.347 "Noteikumi par Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda 2012.gada programmas aktivitāšu īstenošanu""

TA-2911 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
31.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 5.oktobra noteikumos Nr.928 "Kārtība, kādā dibināmi valsts institūciju un pašvaldību apbalvojumi""

TA-2449 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
32.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 7.janvāra noteikumos Nr.8 "Mākslas un antikvāro priekšmetu izvešana no Latvijas un ievešana Latvijā""

TA-2921 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
33.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 28.maija noteikumos Nr.292 "Noteikumi par abonēto preses izdevumu piegādes pakalpojumu cenām""

TA-2205 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
34.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 3.jūlija noteikumos Nr.468 "Noteikumi par pasažieru pārvadāšanu ar vieglajiem taksometriem""

TA-2394 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
35.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 7.jūlija noteikumos Nr.504 "Valsts autoceļu un pašvaldību ceļu vērtības noteikšanas kārtība""

TA-2216 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
36.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 27.decembra noteikumos Nr.567 "Noteikumi par pieteikumu veidlapām ierakstiem komercreģistrā""

TA-2657 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
37.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 2.jūlija noteikumos Nr.364 "Noteikumi par zvērināta tiesu izpildītāja rīcību ar bezmantinieku mantu""

TA-2446 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
38.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumos Nr.1046 "Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība""

TA-2298 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
39.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 8.aprīļa noteikumos Nr.255 "Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku attīstībai Latvijas lauku attīstības programmas pasākuma "Lauksaimniecības produktu pievienotās vērtības radīšana" ietvaros""

TA-2734 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
40.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 24.novembra noteikumos Nr.1348 "Lauku saimniecību uzskaites datu tīkla izveidošanas, uzturēšanas un darbības kārtība""

TA-2735 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
41.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par Pārtikas un veterinārā dienesta veikto valsts uzraudzības un kontroles darbību un sniegto maksas pakalpojumu samaksu"

TA-2828 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
42.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 23.marta noteikumos Nr.295 "Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības lauku attīstības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību vides un lauku ainavas uzlabošanai""

TA-2291 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
43.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 8.marta noteikumos Nr.185 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu vietējo rīcības grupu darbības nodrošināšanai, prasmju apguvei un teritorijas aktivizēšanai""

TA-2423 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
44.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 7.jūlija noteikumos Nr.515 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība vietējo attīstības stratēģiju īstenošanai""

TA-2424 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
45.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 14.jūlija noteikumos Nr.783 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku un zivsaimniecības attīstībai""

TA-2250 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
46.§
Rīkojuma projekts "Par iemaksām ANO Augstā Bēgļu komisāra biroja, ANO Augstā Cilvēktiesību komisāra biroja, ANO Dzimumu līdztiesības un sieviešu iespēju veicināšanas institūcijas, Koalīcijas par interneta brīvību, Starptautiskās krimināltiesas Cietušo trasta fonda, Eiropas demokrātijas trasta fonda un NATO – Krievijas padomes narkotiku apkarošanas apmācības projekta fonda budžetos"

TA-2705 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
47.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par obligāti piemērojamo energostandartu, kas nosaka elektroapgādes objektu ekspluatācijas organizatoriskās un tehniskās drošības prasības"

TA-1502 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Ekonomikas ministrijai līdz 2014.gada 1.janvārim nodrošināt standarta LVS EN 50110 – 1:2013 "Elektroietaišu ekspluatācija. 1.daļa: Vispārīgās prasības" tulkošanu valsts valodā.
 
48.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 5.februāra noteikumos Nr.61 "Kārtība, kādā izsniedz caurlaides pasta pārvadātāju transportlīdzekļiem, inkasācijas transportlīdzekļiem, Saeimas transportlīdzekļiem, Valsts prezidenta Kancelejas transportlīdzekļiem, Valsts kancelejas transportlīdzekļiem un ministriju transportlīdzekļiem, ar kuriem nogādā pasta sūtījumus""

TA-2248 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
49.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 28.augusta noteikumos Nr.599 "Sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas un izmantošanas kārtība""

TA-2390 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
50.§
Noteikumu projekts "Par Latvijas Republikas valdības un Krievijas Federācijas valdības līgumu par sadarbību civilās aviācijas gaisa kuģu meklēšanas un glābšanas jomā"

TA-2820 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Pilnvarot satiksmes ministru parakstīt Latvijas Republikas valdības un Krievijas Federācijas valdības līgumu par sadarbību civilās aviācijas gaisa kuģu meklēšanas un glābšanas jomā.
 
51.§
Noteikumu projekts "Eirojusta valsts koordinācijas sistēmas noteikumi"

TA-2445 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
52.§
Noteikumu projekts "Starptautiskās krimināltiesiskās sadarbības lūgumu informācijas sistēmas noteikumi"

TA-2444 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
53.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 18.aprīļa noteikumos Nr.304 "Noteikumi par zāļu ražošanas un kontroles kārtību, par zāļu ražošanu atbildīgās amatpersonas kvalifikācijas prasībām un profesionālo pieredzi un kārtību, kādā zāļu ražošanas uzņēmumam izsniedz labas ražošanas prakses sertifikātu""

TA-2165 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
54.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 26.jūnija noteikumos Nr.416 "Zāļu izplatīšanas un kvalitātes kontroles kārtība""

TA-2167, TA-2587 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
55.§
Likumprojekts "Grozījumi Aizsargjoslu likumā"

TA-173 ____________________________________

(A.Ozola, L.Enģele, E.Sprūdžs, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi likumā "Par ietekmes uz vidi novērtējumu"".
3. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs.
4. Lūgt Saeimu izskatīt likumprojektu vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi likumā "Par ietekmes uz vidi novērtējumu"" (likumprojektu pakete).
 
56.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par ietekmes uz vidi novērtējumu""

TA-576 ____________________________________

(A.Ozola, L.Enģele, E.Sprūdžs, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Aizsargjoslu likumā".
3. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs.
4. Lūgt Saeimu izskatīt likumprojektu vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Aizsargjoslu likumā" (likumprojektu pakete).
 
57.§
Likumprojekts "Grozījumi Dabas resursu nodokļa likumā"

TA-2324 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Iepakojuma likumā".
3. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs.
4. Lūgt Saeimu izskatīt likumprojektu vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Iepakojuma likumā" (likumprojektu pakete).
 
58.§
Likumprojekts "Grozījumi Iepakojuma likumā"

TA-2557 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Dabas resursu nodokļa likumā".
3. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs.
4. Lūgt Saeimu izskatīt likumprojektu vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Dabas resursu nodokļa likumā" (likumprojektu pakete).
 
59.§
Likumprojekts "Grozījumi Elektronisko sakaru likumā"

TA-634 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā".
3. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs.
4. Lūgt Saeimu izskatīt likumprojektu vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā" (likumprojektu pakete).
 
60.§
Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā"

TA-616 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Elektronisko sakaru likumā".
3. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs.
4. Lūgt Saeimu izskatīt likumprojektu vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Elektronisko sakaru likumā" (likumprojektu pakete).
 
61.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 2.oktobra noteikumos Nr.426 "Dabas lieguma "Ances purvi un meži" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi""

TA-2315 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai pēc dabas aizsardzības plāna izstrādes un apstiprināšanas līdz 2016.gada 31.decembrim izstrādāt jaunus individuālos aizsardzības un izmantošanas noteikumus dabas liegumam "Ances purvi un meži".
 
62.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 28.maija noteikumos Nr.200 "Dabas lieguma "Jaunanna" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi""

TA-2326 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai pēc dabas aizsardzības plāna izstrādes un apstiprināšanas līdz 2016.gada 31.decembrim izstrādāt jaunus individuālos aizsardzības un izmantošanas noteikumus dabas liegumam "Jaunanna".
 
63.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 25.septembra noteikumos Nr.414 "Dabas lieguma "Zvārde" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi""

TA-2328 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai pēc dabas aizsardzības plāna izstrādes un apstiprināšanas līdz 2016.gada 31.decembrim izstrādāt jaunus individuālos aizsardzības un izmantošanas noteikumus dabas liegumam "Zvārde".
 
64.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 29.janvāra noteikumos Nr.44 "Dabas lieguma "Ukru gārša" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi""

TA-2389 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai pēc dabas aizsardzības plāna izstrādes un apstiprināšanas līdz 2016.gada 31.decembrim izstrādāt jaunus individuālos aizsardzības un izmantošanas noteikumus dabas liegumam "Ukru gārša".
 
65.§
Rīkojuma projekts "Par Latvijas Republikas pārstāvju grupu Latvijas Republikas un Igaunijas Republikas starpvaldību komisijā pārrobežu sadarbības veicināšanai"

TA-2906 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
66.§
Noteikumu projekts "Zinātniskās izpētes mežu apsaimniekošanas un uzraudzības kārtība"

TA-1038 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
67.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 29.septembra rīkojumā Nr.499 "Par iekārtu sarakstu emisijas kvotu sadalei 2013.–2020.gadam""

TA-2975 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai sagatavot iekārtu sarakstu Eiropas Komisijas noteiktajā formātā un iesniegt to Eiropas Komisijā.
 
68.§
Rīkojuma projekts "Par Gitu Rēvaldi"

TA-2957 ____________________________________

(I.Stūre, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
69.§
Rīkojuma projekts "Par Žannu Caurkubuli"

TA-2959 ____________________________________

(I.Stūre, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
70.§
Informatīvais ziņojums "Par Latvijas Nacionālā vēstures muzeja, Rakstniecības un mūzikas muzeja un Latvijas Nacionālā mākslas muzeja krājumu turpmākās bojāšanās novēršanu, to nepieciešamo pārvietošanu, saglabāšanu un pieejamību"

TA-2934 ____________________________________

(G.Puķītis, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Kultūras ministrijai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā rīkojuma projektu par grozījumiem Ministru kabineta 2013.gada 7.maija rīkojumā Nr.181 "Par finansējuma piešķiršanu Latvijas Nacionālajam vēstures muzejam, Rakstniecības un mūzikas muzejam un Latvijas Nacionālajam mākslas muzejam ēkas Pils laukumā 3, Rīgā, restaurācijas un rekonstrukcijas darbu ietvaros veicamo pārcelšanās un aprīkojuma iegādes izdevumu segšanai", samazinot aprīkojumam piešķirto finansējumu.
 
71.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-2935 ____________________________________

(G.Puķītis, J.Upeniece, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2. Kultūras ministrijai tehniski precizēt rīkojuma projekta ievaddaļu un 1.punktu atbilstoši Finanšu ministrijas priekšlikumam, saskaņot ar Finanšu ministriju un iesniegt Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
72.§
Rīkojuma projekts "Par finansējuma piešķiršanu Latvijas Nacionālā vēstures muzeja, Rakstniecības un mūzikas muzeja un Latvijas Nacionālā mākslas muzeja krājumu turpmākās bojāšanās novēršanai, to nepieciešamajai pārvietošanai, saglabāšanai un pieejamībai"

TA-2936 ____________________________________

(G.Puķītis, J.Upeniece, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2. Kultūras ministrijai tehniski precizēt rīkojuma projekta 2. un 3.punktu atbilstoši Finanšu ministrijas priekšlikumam, saskaņot ar Finanšu ministriju un iesniegt Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
73.§
Protokollēmuma projekts "Par Kopīgo Deklarāciju par Austrumu Partnerības transporta sadarbības nākotni"

TA-2988 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Apstiprināt Kopīgās deklarācijas par Austrumu Partnerības transporta sadarbības nākotni projektu.
2. Pilnvarot Satiksmes ministrijas valsts sekretāru parakstīt Kopīgo Deklarāciju par Austrumu Partnerības transporta sadarbības nākotni.
 
74.§
Rīkojuma projekts "Grozījums darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājumā"

TA-2997 ____________________________________

(I.Ivaščenko, E.Sprūdžs, A.Eberhards, A.Antonovs, V.Dombrovskis)

1. Pamatā atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu.
2. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai:
2.1. saskaņot rīkojuma projektu ar Finanšu ministriju, Tieslietu ministriju un Ekonomikas ministriju;
2.2. kopīgi ar Finanšu ministriju izvērtēt papildu informācijas sagatavošanas nepieciešamību saistībā ar rīkojuma projektu;
2.3. iesniegt precizēto rīkojuma projektu un, ja nepieciešams, attiecīgu Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu izskatīšanai Ministru kabineta 2013.gada 15.oktobra sēdē.

 
75.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 15.septembra noteikumos Nr.751 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.1.4.4.aktivitāti "Atbalsts alternatīvās aprūpes pakalpojumu pieejamības attīstībai"""

TA-3002 ____________________________________

(I.Ivaščenko, E.Sprūdžs, A.Eberhards, A.Antonovs, V.Dombrovskis)

1. Pamatā atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
2. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai:
2.1. saskaņot noteikumu projektu ar Finanšu ministriju, Tieslietu ministriju un Ekonomikas ministriju;
2.2. kopīgi ar Finanšu ministriju izvērtēt papildu informācijas sagatavošanas nepieciešamību saistībā ar noteikumu projektu;
2.3. iesniegt precizēto noteikumu projektu un, ja nepieciešams, attiecīgu Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu izskatīšanai Ministru kabineta 2013.gada 15.oktobra sēdē.

 
76.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 30.jūnija noteikumos Nr.490 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.5.1.2.1.apakšaktivitāti "Normatīvo aktu prasībām neatbilstošo izgāztuvju rekultivācija"""

TA-3003 ____________________________________

(I.Ivaščenko, E.Sprūdžs, A.Eberhards, A.Antonovs, V.Dombrovskis)

1. Pamatā atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
2. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai:
2.1. saskaņot noteikumu projektu ar Finanšu ministriju, Tieslietu ministriju un Ekonomikas ministriju;
2.2. kopīgi ar Finanšu ministriju izvērtēt papildu informācijas sagatavošanas nepieciešamību saistībā ar noteikumu projektu;
2.3. iesniegt precizēto noteikumu projektu un, ja nepieciešams, attiecīgu Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu izskatīšanai Ministru kabineta 2013.gada 15.oktobra sēdē.

 
77.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 28.jūlija noteikumi Nr.606 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.4.1.1.aktivitāti "Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000"""

TA-3004 ____________________________________

(I.Ivaščenko, E.Sprūdžs, A.Eberhards, A.Antonovs, V.Dombrovskis)

1. Pamatā atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
2. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai:
2.1. saskaņot noteikumu projektu ar Finanšu ministriju, Tieslietu ministriju un Ekonomikas ministriju;
2.2. kopīgi ar Finanšu ministriju izvērtēt papildu informācijas sagatavošanas nepieciešamību saistībā ar noteikumu projektu;
2.3. iesniegt precizēto noteikumu projektu un, ja nepieciešams, attiecīgu Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu izskatīšanai Ministru kabineta 2013.gada 15.oktobra sēdē.

 
78.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 14.septembra noteikumos Nr.843 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.6.2.1.aktivitāti "Atbalsts novadu pašvaldību kompleksai attīstībai"""

TA-3005 ____________________________________

(I.Ivaščenko, E.Sprūdžs, A.Eberhards, A.Antonovs, V.Dombrovskis)

1. Pamatā atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
2. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai:
2.1. saskaņot noteikumu projektu ar Finanšu ministriju, Tieslietu ministriju un Ekonomikas ministriju;
2.2. kopīgi ar Finanšu ministriju izvērtēt papildu informācijas sagatavošanas nepieciešamību saistībā ar noteikumu projektu;
2.3. iesniegt precizēto noteikumu projektu un, ja nepieciešams, attiecīgu Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu izskatīšanai Ministru kabineta 2013.gada 15.oktobra sēdē.
 
79.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 15.septembra noteikumos Nr.1059 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.5.1.3.aktivitāti "Infrastruktūras izveide Natura 2000 teritorijās"""

TA-3006 ____________________________________

(I.Ivaščenko, E.Sprūdžs, A.Eberhards, A.Antonovs, V.Dombrovskis)

1. Pamatā atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
2. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai:
2.1. saskaņot noteikumu projektu ar Finanšu ministriju, Tieslietu ministriju un Ekonomikas ministriju;
2.2. kopīgi ar Finanšu ministriju izvērtēt papildu informācijas sagatavošanas nepieciešamību saistībā ar noteikumu projektu;
2.3. iesniegt precizēto noteikumu projektu un, ja nepieciešams, attiecīgu Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu izskatīšanai Ministru kabineta 2013.gada 15.oktobra sēdē.
 
80.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 28.oktobra noteikumos Nr.899 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.4.1.5.1.apakšaktivitāti "Plūdu risku samazināšana grūti prognozējamu vižņu–ledus parādību gadījumos"""

TA-3007 ____________________________________

(I.Ivaščenko, E.Sprūdžs, A.Eberhards, A.Antonovs, V.Dombrovskis)

1. Pamatā atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
2. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai:
2.1. saskaņot noteikumu projektu ar Finanšu ministriju, Tieslietu ministriju un Ekonomikas ministriju;
2.2. kopīgi ar Finanšu ministriju izvērtēt papildu informācijas sagatavošanas nepieciešamību saistībā ar noteikumu projektu;
2.3. iesniegt precizēto noteikumu projektu un, ja nepieciešams, attiecīgu Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu izskatīšanai Ministru kabineta 2013.gada 15.oktobra sēdē.
 
81.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 22.jūlija noteikumos Nr.584 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.1.4.3.aktivitāti "Pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centros"""

TA-3008 ____________________________________

(I.Ivaščenko, E.Sprūdžs, A.Eberhards, A.Antonovs, V.Dombrovskis)

1. Pamatā atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
2. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai:
2.1. saskaņot noteikumu projektu ar Finanšu ministriju, Tieslietu ministriju un Ekonomikas ministriju;
2.2. kopīgi ar Finanšu ministriju izvērtēt papildu informācijas sagatavošanas nepieciešamību saistībā ar noteikumu projektu;
2.3. iesniegt precizēto noteikumu projektu un, ja nepieciešams, attiecīgu Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu izskatīšanai Ministru kabineta 2013.gada 15.oktobra sēdē.
 
82.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 18.augusta noteikumos Nr.667 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.5.1.2.2.apakšaktivitāti "Reģionālu atkritumu apsaimniekošanas sistēmu attīstība"""

TA-3009 ____________________________________

(I.Ivaščenko, E.Sprūdžs, A.Eberhards, A.Antonovs, V.Dombrovskis)

1. Pamatā atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
2. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai:
2.1. saskaņot noteikumu projektu ar Finanšu ministriju, Tieslietu ministriju un Ekonomikas ministriju;
2.2. kopīgi ar Finanšu ministriju izvērtēt papildu informācijas sagatavošanas nepieciešamību saistībā ar noteikumu projektu;
2.3. iesniegt precizēto noteikumu projektu un, ja nepieciešams, attiecīgu Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu izskatīšanai Ministru kabineta 2013.gada 15.oktobra sēdē.
 
83.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 10.augusta noteikumos Nr.766 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes "Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība" projektu iesniegumu atlases otro, trešo, ceturto un piekto kārtu""

TA-3010 ____________________________________

(I.Ivaščenko, E.Sprūdžs, A.Eberhards, A.Antonovs, V.Dombrovskis)

1. Pamatā atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
2. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai:
2.1. saskaņot noteikumu projektu ar Finanšu ministriju, Tieslietu ministriju un Ekonomikas ministriju;
2.2. kopīgi ar Finanšu ministriju izvērtēt papildu informācijas sagatavošanas nepieciešamību saistībā ar noteikumu projektu;
2.3. iesniegt precizēto noteikumu projektu un, ja nepieciešams, attiecīgu Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu izskatīšanai Ministru kabineta 2013.gada 15.oktobra sēdē.
 
84.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 21.jūlija noteikumos Nr. 576 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes "Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība" projektu iesniegumu atlases pirmo kārtu"""

TA-3011 ____________________________________

(I.Ivaščenko, E.Sprūdžs, A.Eberhards, A.Antonovs, V.Dombrovskis)

1. Pamatā atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
2. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai:
2.1. saskaņot noteikumu projektu ar Finanšu ministriju, Tieslietu ministriju un Ekonomikas ministriju;
2.2. kopīgi ar Finanšu ministriju izvērtēt papildu informācijas sagatavošanas nepieciešamību saistībā ar noteikumu projektu;
2.3. iesniegt precizēto noteikumu projektu un, ja nepieciešams, attiecīgu Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu izskatīšanai Ministru kabineta 2013.gada 15.oktobra sēdē.
 
85.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 30.septembra noteikumos Nr.817 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.4.1.4.aktivitāti "Vēsturiski piesārņoto vietu sanācija"""

TA-3012 ____________________________________

(I.Ivaščenko, E.Sprūdžs, A.Eberhards, A.Antonovs, V.Dombrovskis)

1. Pamatā atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
2. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai:
2.1. saskaņot noteikumu projektu ar Finanšu ministriju, Tieslietu ministriju un Ekonomikas ministriju;
2.2. kopīgi ar Finanšu ministriju izvērtēt papildu informācijas sagatavošanas nepieciešamību saistībā ar noteikumu projektu;
2.3. iesniegt precizēto noteikumu projektu un, ja nepieciešams, attiecīgu Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu izskatīšanai Ministru kabineta 2013.gada 15.oktobra sēdē.
 
86.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 4.decembra noteikumos Nr.836 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.5.1.1.aktivitāti "Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība aglomerācijās ar cilvēku ekvivalentu, lielāku par 2000"""

TA-3013 ____________________________________

(I.Ivaščenko, E.Sprūdžs, A.Eberhards, A.Antonovs, V.Dombrovskis)

1. Pamatā atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
2. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai:
2.1. saskaņot noteikumu projektu ar Finanšu ministriju, Tieslietu ministriju un Ekonomikas ministriju;
2.2. kopīgi ar Finanšu ministriju izvērtēt papildu informācijas sagatavošanas nepieciešamību saistībā ar noteikumu projektu;
2.3. iesniegt precizēto noteikumu projektu un, ja nepieciešams, attiecīgu Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu izskatīšanai Ministru kabineta 2013.gada 15.oktobra sēdē.
 
87.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumos Nr.1487 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.5.1.2.3.apakšaktivitāti "Dalītas atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstība"""

TA-3014 ____________________________________

(I.Ivaščenko, E.Sprūdžs, A.Eberhards, A.Antonovs, V.Dombrovskis)

1. Pamatā atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
2. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai:
2.1. saskaņot noteikumu projektu ar Finanšu ministriju, Tieslietu ministriju un Ekonomikas ministriju;
2.2. kopīgi ar Finanšu ministriju izvērtēt papildu informācijas sagatavošanas nepieciešamību saistībā ar noteikumu projektu;
2.3. iesniegt precizēto noteikumu projektu un, ja nepieciešams, attiecīgu Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu izskatīšanai Ministru kabineta 2013.gada 15.oktobra sēdē.
 
88.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.2.2.2.aktivitāti "Publisko interneta pieejas punktu attīstība""

TA-3018 ____________________________________

(I.Ivaščenko, E.Sprūdžs, A.Eberhards, A.Antonovs, V.Dombrovskis)

1. Jautājuma izskatīšanu atlikt.
2. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai sagatavot informatīvo ziņojumu par publisko interneta pieejas punktu
attīstību un iesniegt jautājumu izskatīšanai Eiropas Savienības fondu darba grupā.
 
89.§
Informatīvais ziņojums "Par Latvijas Republikas 2012.gada pārskatu par valsts budžeta izpildi un par pašvaldību budžetiem"

TA-2953 ____________________________________

(D.Gulbe, V.Dombrovskis)

Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu "Par Latvijas Republikas 2012.gada pārskatu par valsts budžeta izpildi un par pašvaldību budžetiem".
Valsts kancelejai saskaņā ar Likuma par budžetu un finanšu vadību 31.panta pirmo daļu sagatavot informatīvo ziņojumu iesniegšanai Saeimā.
 
90.§
Informatīvais ziņojums "Par Kohēzijas politikas fondu 2014.–2020.gada plānošanas perioda ex-ante nosacījumu izpildi"

TA-2994 ____________________________________

(E.Šadris, I.Jaunzeme, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Noteikt par Ministru kabineta 2013.gada 2.jūlija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.37 45.§) "Informatīvais ziņojums „Par Kohēzijas politikas fondu 2014.–2020.gada plānošanas perioda plānošanas dokumentu izstrādes progresu" 4.punktā dotā uzdevuma izpildes termiņu 2013.gada 1.decembri.
3. Ja Ekonomikas ministrija, Izglītības un zinātnes ministrija, Kultūras ministrija, Labklājības ministrija, Tieslietu ministrija, Satiksmes ministrija, Veselības ministrija, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija un Valsts kanceleja neiesniedz politikas plānošanas dokumentus, kas pamato Eiropas Savienības Kohēzijas fondu plānošanas dokumentos iekļauto prioritāro virzienu atbilstību ex-ante nosacījumiem līdz šī protokollēmuma 2.punktā minētajam termiņam, tad atbildīgās institūcijas līdz 2013.gada 1.decembrim sagatavo un iesniedz Finanšu ministrijai izklāstu par veicamajām darbībām un laika grafiku attiecīgo politikas plānošanas dokumentu izstrādei un apstiprināšanai Ministru kabinetā.
 
91.§
Pamatnostādņu projekts "Reģionālās politikas pamatnostādnes 2013.-2019.gadam"

TA-2105 ____________________________________

(I.Raugze, E.Šadris, E.Sprūdžs, D.Pavļuts, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai svītrot rīkojuma projekta 4.punktā vārdus "sadarbībā ar Finanšu ministriju" un sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai nodrošināt Eiropas Komisijas nosacījumu izpildi attiecībā uz Eiropas Savienības fondu ieguldījumiem reģionālajā attīstībā un, ja nepieciešams, nodrošināt Reģionālās politikas pamatnostādņu 2013.-2019.gadam aktualizēšanu un iesniegšanu izskatīšanai Ministru kabinetā.
 
92.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-2903 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
93.§
Vēstules projekts Saeimai (par valsts tiešās pārvaldes funkciju decentralizācijas iespējām uz vietējām pašvaldībām)

TA-2980 ____________________________________

(I.Raugze, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto vēstules projektu Saeimai par par valsts tiešās pārvaldes funkciju decentralizācijas iespējām uz vietējām pašvaldībām.
2. Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt vēstuli Saeimai.
 
94.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par maternitātes un slimības apdrošināšanu""

TA-3017 ____________________________________

(I.Viņķele, I.Circene, L.Medina, V.Dombrovskis)

1. Jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.
2. Labklājības ministrijai saskaņot likumprojektu ar Tieslietu ministriju un iesniegt attiecīgu informāciju Valsts kancelejā.
 
95.§
Likumprojekts "Grozījumi Valsts sociālo pabalstu likumā"

TA-3016 ____________________________________

(I.Viņķele, I.Circene, L.Medina, V.Dombrovskis)

1. Jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.
2. Labklājības ministrijai saskaņot likumprojektu ar Tieslietu ministriju un iesniegt attiecīgu informāciju Valsts kancelejā.
 
96.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1609 "Noteikumi par bērna kopšanas pabalsta un piemaksas pie bērna kopšanas pabalsta un vecāku pabalsta par dvīņiem vai vairākiem vienās dzemdībās dzimušiem bērniem apmēru, tā pārskatīšanas kārtību un pabalsta un piemaksas piešķiršanas un izmaksas kārtību""

TA-3015 ____________________________________

(I.Viņķele, I.Circene, L.Medina, V.Dombrovskis)

1. Jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.
2. Labklājības ministrijai saskaņot noteikumu projektu ar Tieslietu ministriju un iesniegt attiecīgu informāciju Valsts kancelejā.
 
97.§
Latvijas Republikas nostājas projekts Eiropas Savienības Tiesas atzinuma lietā 2/13

TA-2993-IP ____________________________________

(D.Pelše, V.Dombrovskis)

1. Apstiprināt Latvijas Republikas nostājas projektu, sniedzot rakstiskos apsvērumus Eiropas Savienības Tiesas atzinuma lietā 2/13.
2. Pilnvarot Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietnieku stratēģijas jautājumos I.Kalniņu un Tieslietu ministrijas Eiropas Savienības Tiesas departamenta direktora vietnieci D.Pelši pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Tiesas atzinuma lietā 2/13.
 
98.§
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Eiropas Savienības Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju lietu ministru padomes 2013.gada 15.oktobra sanāksmei

TA-3000 ____________________________________

(I.Jaunzeme, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr.2 "Par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par Direktīvas 96/71/EK par darbinieku norīkošanu darbā pakalpojumu sniegšanas jomā piemērošanu".
3. Labklājības ministrei I.Viņķelei pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju lietu ministru padomes 2013.gada 15.oktobra sanāksmē izskatāmajos jautājumos.
 
99.§
Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Transporta, telekomunikāciju un enerģētikas Ministru padomes 2013.gada 10.oktobra sanāksmei

TA-3020 ____________________________________

(E.Šimiņa-Neverovska, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Transporta, telekomunikāciju un enerģētikas Ministru padomes 2013.gada 10.oktobra sanāksmē izskatāmajos Satiksmes ministrijas kompetencē esošajos jautājumos:
2.1. priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai, ar kuru groza Regulu (EK) Nr.261/2004, ar ko paredz kopīgus noteikumus par kompensāciju un atbalstu pasažieriem sakarā ar iekāpšanas atteikumu un lidojumu atcelšanu vai ilgu kavēšanos, un Regulu (EK) Nr.2027/97 par gaisa pārvadātāju atbildību, veicot pasažieru un viņu bagāžas gaisa pārvadājumus - Politikas debates;
2.2. priekšlikums Padomes Regulai, ar kuru groza Regulu (EK) Nr.219/2007, ar ko izveido Kopuzņēmumu, lai izstrādātu jaunas paaudzes Eiropas gaisa satiksmes pārvaldības sistēmu (SESAR), attiecībā uz Kopuzņēmuma darbības termiņa pagarināšanu līdz 2024.gadam - Padomes pozīcijas apstiprināšana;
2.3. priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par dzelzceļu drošību (Pārskats) - Vispārējā pieeja;
2.4. priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai, ar kuru groza Regulu (ES) Nr.912/2010, ar ko izveido Eiropas Globālās navigācijas satelītu sistēmas (GNSS) aģentūru - vispārējā pieeja;
2.5. priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai par daudzgadu finansējumu Eiropas Jūras drošības aģentūras darbībai saistībā ar reaģēšanu kuģu izraisītā piesārņojuma un naftas un gāzes ieguves iekārtu izraisītā jūras piesārņojuma gadījumā - vispārējā pieeja.
3. Satiksmes ministrijas valsts sekretāram K.Ozoliņam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Transporta, telekomunikāciju un enerģētikas Ministru padomes 2013.gada 10.oktobra sanāksmē Satiksmes ministrijas kompetencē esošajos jautājumos.
 
100.§
Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Vides padomes 2013.gada 14.oktobra sanāksmei

TA-3026 ____________________________________

(A.Ozola, D.Pavļuts, E.Sprūdžs, E.Rinkēvičs, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas Vides padomes 2013.gada 14.oktobra sanāksmē izskatāmajos jautājumos:
2.1. par Eiropas Savienības Padomes secinājumiem par sagatavošanos ANO Klimata pārmaiņu konvencijas dalībpušu konferences 19.sesijai (COP19) un Kioto protokola pušu sanāksmes 9.sesijai (CMP9) Varšavā 2013.gada 11.-22.novembrī;
2.2. par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza regulu Nr.1013/2006 par atkritumu sūtījumiem;
2.3. par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai „Par jūras transporta oglekļa dioksīda emisiju monitoringu, paziņošanu un verifikāciju un par grozījumiem Regulā (ES) Nr.525/2013”.
3. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretāram A.Antonovam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Vides padomes 2013.gada 14.oktobra sanāksmē Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas un Satiksmes ministrijas kompetencē esošajos jautājumos.
4. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai kopīgi ar Ekonomikas ministriju un Ārlietu ministriju, ja nepieciešams, piesaistot arī citu nozaru pārstāvjus, gatavot Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas projektu par turpmākās emisiju samazināšanas jautājumiem.
 

Sēdi slēdz plkst. 13.55


Ministru prezidents V.Dombrovskis

Valsts kancelejas direktore
E.Dreimane

Skatīt darba kārtību