Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 55

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.55

2013.gada 22.oktobrī

 

Sēdi vada

Ministru prezidents

 -

 V.Dombrovskis

 

Piedalās:

Ekonomikas ministrs

-

D.Pavļuts

Finanšu ministrs

-

A.Vilks

Izglītības un zinātnes ministrs

-

Vj.Dombrovskis

Labklājības ministre

-

I.Viņķele

Satiksmes ministrs

-

A.Matīss

Tieslietu ministrs, kultūras ministra pienākumu izpildītājs

-

J.Bordāns

Veselības ministre

-

I.Circene

Zemkopības ministre

-

L.Straujuma

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Valsts kontroles pārstāve

-

L.Karlsone

Valsts kancelejas direktore 

-

E.Dreimane

Valsts kancelejas direktora vietnieks tiesību aktu lietās, Juridiskā departamenta vadītājs

 

-

S.Voldiņš

 

Protokolē

Dokumentu pārvaldības departamenta konsultante

 

Sēdi sāk plkst.12.00

-

L.Milenberga

1.§
Par Ministru kabineta 2013.gada 15.oktobra sēdes protokollēmumu (prot. Nr.54 34.§) "Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par maternitātes un slimības apdrošināšanu"""

TA-3017 ____________________________________

(J.Bordāns, I.Viņķele, V.Dombrovskis)

 

1. Pieņemt zināšanai tieslietu ministra, kultūras ministra pienākumu izpildītāja J.Bordāna un labklājības ministres I.Viņķeles sniegto informāciju.
2. Valsts kancelejai sagatavot Ministru kabineta 2013.gada 15.oktobra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.54 34.§) "Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par maternitātes un slimības apdrošināšanu""" audioieraksta atšifrējumu un jautājumu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.

 

2.§
Par Ministru kabineta 2013.gada 15.oktobra sēdes protokollēmumu (prot. Nr.54 35.§) "Likumprojekts "Grozījumi Valsts sociālo pabalstu likumā""

TA-3016 ____________________________________

(J.Bordāns, I.Viņķele, V.Dombrovskis)

 

1. Pieņemt zināšanai tieslietu ministra, kultūras ministra pienākumu izpildītāja J.Bordāna un labklājības ministres I.Viņķeles sniegto informāciju.
2. Valsts kancelejai sagatavot Ministru kabineta 2013.gada 15.oktobra sēdes protokollēmumu (prot. Nr.54 35.§) "Likumprojekts "Grozījumi Valsts sociālo pabalstu likumā"" audioieraksta atšifrējumu un jautājumu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.

 
3.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 1994.gada 5.jūlija noteikumos Nr.147 "Par valsts īpašuma privatizācijas komisiju darbības finansēšanu""

TA-2858 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
4.§
Noteikumu projekts "Par Ministru kabineta 2006.gada 7.marta noteikumu Nr.189 "Noteikumi par valsts aģentūras "Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs" sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi" atzīšanu par spēku zaudējušiem"

TA-2896 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
5.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 5.maija noteikumos Nr.413 "Noteikumi par gada publiskajiem pārskatiem""

TA-2322 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
6.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 3.janvāra noteikumos Nr.17 "Pievienotās vērtības nodokļa likuma normu piemērošanas kārtība un atsevišķas prasības pievienotās vērtības nodokļa maksāšanai un administrēšanai""

TA-2760 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
7.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 18.decembra noteikumos Nr.897 "Kārtība, kādā aprēķināms un maksājams pievienotās vērtības nodoklis par elektroniski sniegtajiem pakalpojumiem Eiropas Savienības teritorijā""

TA-2771 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
8.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 8.janvāra noteikumos Nr.27 "Kārtība, kādā atmaksā pievienotās vērtības nodokli trešās valsts vai trešās teritorijas reģistrētam nodokļa maksātājam""

TA-2770 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
9.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 2.maija noteikumos Nr.282 "Nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu lietošanas kārtība""

TA-2522 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
10.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 4.jūlija noteikumos Nr.556 "Likuma "Par uzņēmumu ienākuma nodokli" normu piemērošanas noteikumi""

TA-2818 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
11.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 18.decembra noteikumos Nr.908 "Kārtība, kādā piemēro pievienotās vērtības nodokļa 0 procentu likmi preču piegādēm un pakalpojumiem, kas sniegti diplomātiskajām un konsulārajām pārstāvniecībām, starptautiskajām organizācijām, Eiropas Savienības institūcijām un Ziemeļatlantijas līguma organizācijai (NATO), un kārtība, kādā atmaksā akcīzes nodokli par Latvijas Republikā iegādātajām akcīzes precēm""

TA-2759 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
12.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 3.janvāra noteikumos Nr.15 "Kārtība, kādā reģistrēts nodokļa maksātājs iesniedz pieteikumu pievienotās vērtības nodokļa atmaksas saņemšanai citā Eiropas Savienības dalībvalstī, un kārtība, kādā atmaksā pievienotās vērtības nodokli citas Eiropas Savienības dalībvalsts reģistrētam nodokļa maksātājam""

TA-2762 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
13.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 20.marta noteikumos Nr.200 "Noteikumi par pilsētu, rajonu, novadu un pagastu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju locekļu atlīdzību un ēdināšanas izdevumu kompensāciju""

TA-2767 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
14.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 21.jūnija noteikumos Nr.565 "Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku sociālajām garantijām""

TA-2768 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
15.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 15.maija noteikumos Nr.324 "Noteikumi par skaidrās naudas izņemšanu no juridiskās personas vai individuālā komersanta kases vai citas glabāšanas vietas""

TA-2991 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
16.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 28.jūlija noteikumos Nr.591 "Ārzemnieku veselības apdrošināšanas noteikumi""

TA-2036 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
17.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 31.augusta noteikumos Nr.825 "Speciālās izglītības iestāžu, vispārējās izglītības iestāžu speciālās izglītības klašu (grupu) un internātskolu finansēšanas kārtība""

TA-2776 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
18.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra noteikumos Nr.88 "Sociālās korekcijas izglītības iestādes iekšējās kārtības noteikumi""

TA-2960 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
19.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2012.gada 20.novembra noteikumos Nr.785 "Mācību prakses organizācijas un izglītojamo apdrošināšanas kārtība""

TA-2961 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
20.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 19.maija noteikumos Nr.352 "Līdzvērtīgas zemes kompensācijas fonda izveidošanas kārtība, kā arī kārtība, kādā aprēķina bijušā zemes īpašuma vērtību, kāda tā bija 1940.gada 21.jūlijā, un kārtība, kādā tiek piešķirta līdzvērtīga zeme bijušajiem zemes īpašniekiem vai viņu mantiniekiem""

TA-2283 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
21.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumos Nr.983 "Ar lietas izskatīšanu saistīto izdevumu aprēķināšanas kārtība""

TA-2062 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
22.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 25.jūlija noteikumos Nr.619 "Noteikumi par zvērināta tiesu izpildītāja eksāmena kārtību, minimālo zināšanu apjomu un eksāmena maksu""

TA-2077 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
23.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 31.augusta noteikumos Nr.748 "Noteikumi par atlīdzības izmaksu lieciniekam, tulkam un ekspertam administratīvajā procesā tiesā""

TA-2179 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
24.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 24.janvāra noteikumos Nr.71 "Valsts informācijas sistēmu attīstības projektu uzraudzības kārtība""

TA-2436 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
25.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 27.aprīļa noteikumos Nr.402 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.5.1.4.aktivitāti "Vides monitoringa un kontroles sistēmas attīstība"""

TA-2900 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
26.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 22.decembra noteikumos Nr.1081 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākuma "Arodapmācības un informācijas pasākumi" aktivitātē "Arodapmācības"""

TA-2382 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
27.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 18.jūlija noteikumos Nr.600 "Veterināro zāļu reģistrēšanas kārtība""

TA-2420 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
28.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 4.oktobra noteikumos Nr.764 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku attīstībai pasākumā "Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā" un pasākumā "Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā"""

TA-2421 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
29.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 20.septembra noteikumos Nr.726 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība vietējām rīcības grupām starpvalstu sadarbībai""

TA-2422 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
30.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 29.maija noteikumos Nr.381 "Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība lauksaimniecībā izmantojamās zemes iegādei lauksaimniecības produkcijas ražošanai""

TA-2641 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
31.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma nodošanu Veselības ministrijas valdījumā"

TA-2689 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
32.§
Likumprojekts "Grozījums Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā"

TA-2038 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir ekonomikas ministrs.
 
33.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā privatizētā valsts vai pašvaldības īpašuma objekta jaunie īpašnieki veic iemaksas nodarbinātības speciālajā budžetā"

TA-2562 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
34.§
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošā dzīvokļa īpašuma Nr.66 Dammes ielā 2, Rīgā, nodošanu Rīgas pilsētas pašvaldības īpašumā"

TA-2499 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
35.§
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošo nekustamo īpašumu nodošanu pašvaldību īpašumā"

TA-2503 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
36.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamās mantas domājamo daļu Jelgavas ielā 6, Tukumā, Tukuma novadā, pārdošanu"

TA-2575 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
37.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamās mantas Stūrmaņu ielā 28, Rīgā, domājamo daļu pārdošanu"

TA-2577 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
38.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Alejas ielā 18/20, Liepājā, pārņemšanu valsts īpašumā"

TA-2578 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
39.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Pērkones ielā 32, Liepājā, nodošanu Liepājas pilsētas pašvaldības īpašumā un nekustamā īpašuma Alsungas ielā 29, Liepājā, pārņemšanu valsts īpašumā"

TA-217 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
40.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par notariālā izpildu akta paraugu"

TA-2266 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
41.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 6.marta noteikumos Nr.166 "Noteikumi par ziņām, kas ierakstāmas bāriņtiesu izdarīto apliecinājumu un citu darbību reģistrā, un reģistra vešanas kārtību""

TA-3032 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
42.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumos Nr.515 "Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem""

TA-2254 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
43.§
Likumprojekts "Grozījumi Valsts fondēto pensiju likumā"

TA-1836 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir labklājības ministrs.
 
44.§
Par Ministru kabineta 2012.gada 18.decembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.71 44.§) "Noteikumu projekts "Sociālās integrācijas valsts aģentūras nolikums"" 2.punktā dotā uzdevuma izpildi

TA-2939 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Ņemot vērā iesniegto informāciju, pagarināt Ministru kabineta 2012.gada 18.decembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.71 44.§) "Noteikumu projekts "Sociālās integrācijas valsts aģentūras nolikums"" 2.punktā dotā uzdevuma izpildes termiņu līdz 2013.gada 1.decembrim.

 
45.§
Informatīvais ziņojums "Par turpmāku valsts pabalstu izmaksas ierobežojumu noteikšanas pamatotību"

TA-2678 ____________________________________

(I.Jaunzeme, I.Viņķele, V.Dombrovskis)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu un atbalstīt tajā ietvertos secinājumus.
2. Labklājības ministrijai precizēt informatīvo ziņojumu, papildinot ar informāciju, ka nevienam valsts pabalstam aprēķina periods nav ilgāks par gadu, un līdz ar to iemaksu griesti pilnībā jau regulēs valsts pabalstu apmēru 2015.gadā, un precizēto ziņojumu iesniegt Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai noformēt informatīvo ziņojumu un nosūtīt to Saeimai.
4. Labklājības ministrijai izvērtēt turpmāku valsts pabalstu izmaksas ierobežojumu noteikšanas pamatotību un līdz 2014.gada 1.jūnijam iesniegt Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par ierobežojumu saglabāšanu.

 
46.§
Rīkojuma projekts "Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma pārņemšanu valsts īpašumā"

TA-2376 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
47.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 21.decembra noteikumos Nr.1164 "Ostas valsts kontroles kārtība""

TA-2509 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
48.§
Rīkojuma projekts "Par Rīgas pilsētas pašvaldības nekustamo īpašumu pārņemšanu valsts īpašumā"

TA-2591 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
49.§
Noteikumu projekts "Cilvēka audu un šūnu izmantošanas kārtība"

TA-1394 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
50.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 1.novembra noteikumos Nr.850 "Nacionālā veselības dienesta nolikums""

TA-3085 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
51.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 5.februāra noteikumos Nr.76 "Veselības inspekcijas nolikums""

TA-3086 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
52.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām""

TA-2622 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs.
 
53.§
Noteikumu projekts "Atkritumu tirgotāju un atkritumu apsaimniekošanas starpnieku reģistrācijas kārtība"

TA-2643 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
54.§
Noteikumu projekts "Zemes atpirkšanas iesnieguma pieņemšanas kārtība"

TA-2736 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
55.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 19.oktobra noteikumos Nr.817 "Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.1.2.4.aktivitātes "Augstas pievienotās vērtības investīcijas" projektu iesniegumu atlases otro un turpmākajām kārtām""

TA-3117 ____________________________________

(J.Spiridonovs, D.Pavļuts, V.Dombrovskis)

 

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2. Valsts kancelejai kopīgi ar Ekonomikas ministriju precizēt noteikumu projektu nemainot atbalstāmo nozaru loku un nepaplašinot to uz alus ražošanu. Precizēto noteikumu projektu sagatavot parakstīšanai.
3. Pieņemt zināšanai, ka 2.1.2.4.aktivitātes "Augstas pievienotās vērtības investīcijas" 1.kārtā neatbilstību un lauzto līgumu rezultātā atbrīvotā ERAF līdzfinansējuma summa ir 5 164 555 lati, kas atbilstoši Ministru kabineta 2013.gada 30.septembra rīkojumam Nr.447 "Grozījums darbības programmā "Uzņēmējdarbība un inovācijas"" ir novirzāma darbības programmas "Infrastruktūra un attīstība" aktivitāšu mērķu sasniegšanai.
4. Pieņemt zināšanai, ka 2.1.2.4.aktivitātes "Augstas pievienotās vērtības investīcijas" 2.kārtā neatbilstību un lauzto līgumu rezultātā atbrīvotā ERAF līdzfinansējuma summa ir 2 516 640 lati un valsts budžeta līdzfinansējuma summa ir 530 003 lati, kas atbilstoši Ministru kabineta 2013.gada 30.septembra rīkojumam Nr.447 "Grozījums darbības programmā "Uzņēmējdarbība un inovācijas"" ir novirzāma darbības programmas "Infrastruktūra un attīstība" aktivitāšu mērķu sasniegšanai.

 
56.§
Noteikumu projekts "Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.–2014.gada perioda programmas "Pētniecība un stipendijas" īstenošanas kārtība un divpusējas sadarbības fonda sagatavošanas vizīšu projektu iesniegumu atklāta konkursa nolikums"

TA-3103 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
57.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 9.novembra noteikumos Nr.1029 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu zivsaimniecības attīstībai atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā pasākumam "Ūdens faunas un floras aizsardzība un attīstība"""

TA-3108 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
58.§
Rīkojuma projekts "Grozījums darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājumā"

TA-3116 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
59.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2007.gada 6.marta rīkojumā Nr.134 "Par papildu finansējuma piešķiršanu Kohēzijas fonda projektam 2005/LV/16/C/PT/003 "Liepājas ostas pievedceļu rekonstrukcija Latvijā"""

TA-3111 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
60.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 25.marta noteikumos Nr.212 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.3.1.1.aktivitāti "TEN-T autoceļu tīkla uzlabojumi"""

TA-3112 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
61.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 15.septembra noteikumos Nr.743 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.2.1.2.aktivitāti "Tranzītielu sakārtošana pilsētu teritorijās"""

TA-3114 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
62.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 14.oktobra noteikumos Nr.857 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.3.1.3. aktivitāti "Lielo ostu infrastruktūras attīstība "Jūras maģistrāļu" ietvaros"""

TA-3115 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Atbalstīt finansējuma pārdali 878 238 latu apmērā Satiksmes ministrijas pārziņā esošai 3.3.1.3.aktivitātei "Lielo ostu infrastruktūras attīstība "Jūras maģistrāļu" ietvaros" no Satiksmes ministrijas pārziņā esošās 3.2.1.2.aktivitātes "Tranzītielu sakārtošana pilsētu teritorijās" virssaistību finansējuma 683 417 latu apmērā un no 3.3.1.1.apakšaktivitātes "TEN-T autoceļu tīkla uzlabojumi" virssaistību finansējuma 194 821 latu apmērā.
3. Pieņemt zināšanai, ka ar Ministru kabineta 2013.gada 18.jūnijā sēdes protokollēmuma (prot. Nr.35 55.§.) "Informatīvais ziņojums "Par pasākumiem AS "Liepājas metalurgs" radīto sociālekonomisko risku mazināšanai Liepājā 2013.–2014.gadam"" 2.punktu apstiprinātais pasākums, kas paredz 3.3.1.3.aktivitātes "Lielo ostu infrastruktūras attīstība "Jūras maģistrāļu" ietvaros" projektam "Liepājas ostas padziļināšana" novirzīt finansējumu 878 238 latu apmērā, var tikt īstenots ne tikai akciju sabiedrības "Liepājas metalurgs" maksātnespējas gadījumā, bet arī tiesiskās aizsardzības procesa ietvaros.

 
63.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-3041 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
Noteikt, ka rīkojumu paraksta finanšu ministrs (otrais paraksts).
 
64.§
Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta Atzinības raksta piešķiršanu"

TA-3095 ____________________________________

(I.Viņķele, V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
65.§
Rīkojuma projekts "Par V.Terentjeva atbrīvošanu no Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valdes locekļa amata"

TA-2451 ____________________________________

(Dž.Innusa, V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
66.§
Rīkojuma projekts "Par atļauju J.Hadarovičam savienot amatus"

TA-2889 ____________________________________

(Dž.Innusa, V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
67.§
Rīkojuma projekts "Par J.Hadaroviča iecelšanu Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valdes locekļa amatā"

TA-2452 ____________________________________

(Dž.Innusa, V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
68.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 26.septembra rīkojumā Nr.478 "Par Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valdi""

TA-2450 ____________________________________

(Dž.Innusa, V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
69.§
Informatīvais ziņojums "Par situāciju sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu reģionālajos vietējās nozīmes maršrutos 2013.gadā"

TA-3119 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Jautājuma izskatīšanu atlikt.
 
70.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 8.marta noteikumos Nr.175 "Recepšu veidlapu izgatavošanas un uzglabāšanas, kā arī recepšu izrakstīšanas un uzglabāšanas noteikumi""

TA-3100 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
71.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 23.marta noteikumos Nr.288 "Aptieku darbības noteikumi""

TA-3079 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
72.§
Likumprojekts "Grozījums likumā "Par svētku, atceres un atzīmējamām dienām""

TA-2707 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir iekšlietu ministrs.
 
73.§
Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali starp Iekšlietu ministrijas budžeta programmām, apakšprogrammām un pasākumiem 2013.gadā"

TA-3097 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
74.§
Rīkojuma projekts "Par Latvijas Nacionālā valsts sporta centra "Mežaparks" un Tenisa centra "Lielupe" rekonstrukcijas projektiem paredzēto valsts budžeta ilgtermiņa saistību pārdali"

TA-3066 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Jautājuma izskatīšanu atlikt.
 
75.§
Rīkojuma projekts "Par Murjāņu sporta ģimnāzijas esošo būvju rekonstrukcijas un multifunkcionālas slēgtas sporta manēžas būvniecības projekta īstenošanu"

TA-3068 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Jautājuma izskatīšanu atlikt.
 
76.§
Rīkojuma projekts "Par I.Pētersoni"

TA-3141 ____________________________________

(I.Liepa, A.Vilks, D.Pavļuts, V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
77.§
Informatīvais ziņojums "Par laika periodā no 2013.gada 1.augusta līdz 2013.gada 30.septembrim paveiktajiem un nākamajā atskaites periodā plānotajiem uzdevumiem Eiropas vienotās valūtas ieviešanai Latvijā"

TA-3091 ____________________________________

(D.Kalsone, V.Dombrovskis)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Ministrijām:
2.1. organizēt līdz 2013.gada 29.oktobrim valsts kapitālsabiedrību pievienošanos euro projekta iniciatīvai "Godīgs eiro ieviesējs";
2.2. nodrošināt skaidrojuma iesniegšanu Finanšu ministrijā par valsts kapitālsabiedrībām, kas neplāno pievienoties iniciatīvai "Godīgs eiro ieviesējs" līdz 2013.gada 29.oktobrim.
3. Finanšu ministrijai apkopot šā protokollēmuma 2.punktā minēto informāciju un iesniegt to Valsts kancelejā līdz 2013.gada 5.novembrim.
4. Valsts kancelejai nosūtīt informatīvo ziņojumu un šo protokollēmumu Saeimai.

 
78.§
Informatīvais ziņojums "Par elektroniskā paraksta un elektroniskās identifikācijas pārrobežu savstarpējo izmantojamību"

TA-2977 ____________________________________

(G.Ozols, V.Dombrovskis)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai līdz 2013.gada 31.decembrim izvērtēt iespēju piedalīties pārrobežu sadarbības projektā e-SENS (Electronic Simple European Networked Service), lai elektroniskā veidā attīstītu publiskās pārvaldes savstarpējo sadarbību Eiropas Savienībā, un nepieciešamības gadījumā sagatavot informatīvo ziņojumu par turpmāko rīcību, tajā skaitā nepieciešamo finansējumu.
3. Visām ministrijām un to padotības iestādēm pieņemt zināšanai, ka, sūtot dokumentus uz Eiropas Savienības iestādēm, pēc iespējas izmantojami elektroniskie līdzekļi, vienlaikus dokumentu pavadvēstulei pievienojot aprakstu par elektroniskā paraksta pārbaudes iespējām.
4. Visām ministrijām un to padotības iestādēm pieņemt zināšanai, ka, plānojot un īstenojot pakalpojumu sniegšanas pilnveides un informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstības projektus, tajā skaitā 2014.–2020.gada struktūrfondu plānošanas perioda projektus, ir jāņem vērā Eiropas Savienības pārrobežu projektu rezultāti un jāvērtē to izmantošana, lai nodrošinātu ilgtspējīgu un Eiropas mērogā sadarbspējīgu risinājumu izveidi.

 
79.§
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Eiropadomes 2013.gada 24.-25.oktobra sanāksmei

TA-3124 ____________________________________

(K.Našeniece, V.Dombrovskis)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr.1 "Par 2013.gada 24.-25.oktobra Eiropadomē izskatāmajiem jautājumiem".
 
80.§
Informatīvais ziņojums "Par divpusējām sarunām ar Eiropas Komisiju"

TA-3133-IP ____________________________________

(J.Spiridonovs, V.Dombrovskis)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Latvijas Republikas Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietnieci Z.Liepiņu noteikt par Latvijas delegācijas vadītāju divpusējās sarunās ar Eiropas Komisiju 2013.gada 24.oktobrī Briselē.
3. Latvijas Republikas Pastāvīgās pārstāvniecības Eiropas Savienībā vadītājas vietniekam - vēstniekam J.Štālmeistaram, Labklājības ministrijas valsts sekretāra vietniekam I.Allikam, Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietniecei tiesu jautājumos I.Kucinai, Ārlietu ministrijas valsts sekretāra vietniecei Eiropas lietās M.Manikai, Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra vietniecei - Struktūrfondu un starptautisko finanšu instrumentu departamenta direktorei L.Sīkai, Finanšu ministrijas Fiskālās politikas departamenta direktoram N.Saksam, Ekonomikas ministrijas nozares padomniekam Latvijas Republikas Pastāvīgajā pārstāvniecībā Eiropas Savienībā Dz.Kauliņam, Ekonomikas ministrijas nozares padomniekam Latvijas Republikas Pastāvīgajā pārstāvniecībā Eiropas Savienībā A.Neimanim un Latvijas Republikas Pastāvīgās pārstāvniecības Eiropas Savienībā Mertens vietniecei B.Čāmānei pārstāvēt Latvijas Republiku divpusējās sarunās ar Eiropas Komisiju 2013.gada 24.oktobrī Briselē.

 
81.§
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Par Eiropas Komisijas paziņojumu par Ekonomikas un monetārās savienības sociālās dimensijas stiprināšanu"

TA-3134 ____________________________________

(I.Jaunzeme, V.Dombrovskis)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Labklājības ministrijas izstrādāto pozīciju par Eiropas Komisijas paziņojumu par Ekonomikas un monetārās savienības sociālās dimensijas stiprināšanu.

 
82.§
Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr.A420461413

TA-2722 ____________________________________

(J.Spiridonovs, V.Dombrovskis)

 

1. Apstiprināt Ekonomikas ministrijas iesniegto paskaidrojuma projektu Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namam lietā Nr.A420461413.
2. Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt paskaidrojumu Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namam.
3. Ja lietas Nr.A420461413 izskatīšana nenotiek rakstveida procesā, Ekonomikas ministrijai pilnvarot Ministru kabineta pārstāvjus tiesā.
 
83.§
Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr.A420465813

TA-2808 ____________________________________

(J.Spiridonovs, V.Dombrovskis)

 

1. Apstiprināt Ekonomikas ministrijas iesniegto paskaidrojuma projektu Administratīvās rajona tiesas Jelgavas tiesu namam lietā Nr.A420465813.
2. Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt paskaidrojumu Administratīvās rajona tiesas Jelgavas tiesu namam.
3. Ja lietas Nr.A420465813 izskatīšana nenotiek rakstveida procesā, Ekonomikas ministrijai pilnvarot Ministru kabineta pārstāvjus tiesā.
 
84.§
Informatīvais ziņojums "Par akciju sabiedrības "Citadele banka" pārvaldību"

TA-3073-DV ____________________________________

()

 

Dienesta vajadzībām
 
85.§

272-k ____________________________________

()

 

Dienesta vajadzībām
 

Sēdi slēdz plkst. 13.30


Ministru prezidents V.Dombrovskis

Valsts kancelejas direktore
E.Dreimane

Deklasificēts 2015.gada 15.maijā saskaņā ar Ekonomikas ministrijas 2015.gada 27.aprīļa vēstuli

Rīgā

Nr.55

2013.gada 22.oktobrī

 

 

 

 84.§

 Informatīvais ziņojums "Par akciju sabiedrības "Citadele banka" pārvaldību" 

 TA-3073-DV___________________________________________________________

(K.Lore, D.Pavļuts, V.Loginovs, A.Spridzāns, A.Vilks, Vj.Domborvskis, E.Dreimane, J.Bordāns, V.Dombrovskis)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu, t.sk. ziņojumā norādīto, ka valsts akciju sabiedrības „Privatizācijas aģentūra” (turpmāk – Privatizācijas aģentūra) izveidotā konkursa komisija, kuras sastāvā ir arī Ekonomikas ministrijas un Finanšu ministrijas pārstāvji, par valsts interesēm atbilstošāko finanšu konsultantu atzinusi „Societe Generale”, bet juridisko konsultantu – starptautisko advokātu biroju „Linklaters”, kā arī to, ka Privatizācijas aģentūra noslēgs līgumus ar konsultantiem, paredzot maksimālo līguma summu ar „Societe Generale” 2,5 miljoni eiro apmērā, savukārt ar „Linklaters” – 540 tūkstoši eiro apmērā.

2. Pieņemt zināšanai ekonomikas ministra sniegto informāciju, ka Ekonomikas ministrija iesniegs pievienošanai lietas materiāliem Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības bankas pārstāvju elektronisko apliecinājumu, ka Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības banka atbalsta akciju sabiedrības „Citadeles banka” pārdošanas finanšu konsultantu izvēli.

 Ministru prezidents V.Dombrovskis

Valsts kancelejas direktore E.Dreimane

Skatīt darba kārtību