Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 58

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.58

2013.gada 5.novembrī

 

Sēdi vada

Ministru prezidents

 -

 V.Dombrovskis

 

Piedalās:

Aizsardzības ministrs

-

A.Pabriks

Finanšu ministrs

-

A.Vilks

Iekšlietu ministrs

-

R.Kozlovskis

Izglītības un zinātnes ministrs

-

Vj.Dombrovskis

Labklājības ministre

-

I.Viņķele

Satiksmes ministrs

-

A.Matīss

Tieslietu ministrs

-

J.Bordāns

Veselības ministre

-

I.Circene

Zemkopības ministre

-

L.Straujuma

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Valsts kontroles pārstāvis

-

J.Gustiņš

Valsts kancelejas direktore 

-

E.Dreimane

Valsts kancelejas direktora vietnieks tiesību aktu lietās, Juridiskā departamenta vadītājs

 

-

S.Voldiņš

Valsts kancelejas direktora vietniece valsts pārvaldes un cilvēkresursu attīstības jautājumos, Valsts pārvaldes attīstības departamenta vadītāja


 -

E.Upīte

 

Protokolē

Dokumentu pārvaldības departamenta konsultante

 

Sēdi sāk plkst.12.00

-

L.Peinberga

1.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 10.marta noteikumos Nr.221 "Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu un cenu noteikšanu, ražojot elektroenerģiju koģenerācijā""

TA-2894 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
2.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 16.marta noteikumos Nr.262 "Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu, izmantojot atjaunojamos energoresursus, un cenu noteikšanas kārtību""

TA-2895 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
3.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 6.septembra noteikumos Nr.694 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.6.1.1.aktivitātes "Programmas vadības un atbalsta funkciju nodrošināšana", darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.4.1.1.aktivitātes "Programmas vadības un atbalsta funkciju nodrošināšana", darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.7.1.1.aktivitātes "Programmas vadības un atbalsta funkciju nodrošināšana" un 3.8.1.1.aktivitātes "Programmas vadības un atbalsta funkciju nodrošināšana" projektu iesniegumu atlases otro kārtu""

TA-3128 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
4.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumos Nr.952 "Kārtība, kādā sniedz un pārbauda informāciju par pievienotās vērtības nodokļa piemērošanu Eiropas Savienības struktūrfondu finansēto projektu ietvaros un pieņem lēmumu par pievienotās vērtības nodokļa iekļaušanu projektu attiecināmajās izmaksās""

TA-3046 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
5.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 7.decembra noteikumos Nr.1098 "Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem""

TA-2536 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
6.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 13.aprīļa noteikumos Nr.346 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.1.3.2.aktivitāti "Atbalsts vispārējās izglītības iestāžu tīkla optimizācijai"""

TA-3039 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
7.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 13.septembra noteikumos Nr.399 "Noteikumi par vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības programmu īstenošanas izmaksu minimumu uz vienu izglītojamo (gadā)""

TA-2480 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
8.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 12.maija noteikumos Nr.422 "Noteikumi par kārtību, kādā norāda informāciju par sporta pasākuma līdzfinansēšanu no valsts budžeta, un minētās informācijas saturu""

TA-3036 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
9.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 12.decembra noteikumos Nr.994 "Kārtība, kādā augstskolas un koledžas tiek finansētas no valsts budžeta līdzekļiem""

TA-2816 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
10.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2012.gada 9.oktobra noteikumos Nr.695 "Kārtība, kādā piešķir un finansē asistenta pakalpojumu izglītības iestādē""

TA-2998 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
11.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 29.maija noteikumos Nr.220 "Kārtība, kādā tiek piešķirts, atmaksāts un dzēsts studiju kredīts un studējošā kredīts no kredītiestādes līdzekļiem ar valsts vārdā sniegtu galvojumu""

TA-2812 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
12.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2001.gada 23.oktobra noteikumos Nr.445 "Kārtība, kādā no valsts budžeta līdzekļiem tiek piešķirts un atmaksāts studējošo kredīts""

TA-2813 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
13.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 9.oktobra noteikumos Nr.696 "Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.–2014.gada perioda programmas "NVO fonds" īstenošanas kārtība""

TA-2885 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
14.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 16.septembra noteikumos Nr.526 "Nelikumīgi izvesto mākslas un antikvāro priekšmetu atdošanas kārtība""

TA-2532 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
15.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 30.augusta noteikumos Nr.670 "Noteikumi par izpildu darbību veikšanai nepieciešamo izdevumu apmēru un to maksāšanas kārtību""

TA-2083 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
16.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 19.aprīļa noteikumos Nr.267 "Noteikumi par uzticama sertifikācijas pakalpojumu sniedzēja civiltiesiskās atbildības minimālo apdrošināšanas summu""

TA-2189 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
17.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 13.oktobra noteikumos Nr.1184 "Publiskās un privātās partnerības līgumu reģistrācijas un uzskaites kārtība""

TA-2261 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
18.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumos Nr.523 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.5.3.1.aktivitāti "Speciālistu piesaiste plānošanas reģioniem, pilsētām un novadiem"""

TA-3051 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
19.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 20.jūlijā noteikumos Nr.662 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.3.1.6.aktivitāti "Liepājas Karostas ilgtspējīgas attīstības priekšnoteikumu nodrošināšana"""

TA-3049 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
20.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumos Nr.522 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.5.3.2.aktivitāti "Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana"""

TA-3050 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
21.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 9.februāra noteikumos Nr.132 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā pasākumam "Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai (ietverot ar lauksaimniecību nesaistītu darbību dažādošanu)"""

TA-3023 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
22.§
Likumprojekts "Par Padomē sanākušo Eiropas Savienības dalībvalstu valdību pārstāvju Iekšējo nolīgumu par Eiropas Savienības palīdzības finansēšanu atbilstīgi daudzgadu finanšu shēmai laika posmam no 2014.gada līdz 2020.gadam saskaņā ar ĀKK un ES partnerattiecību nolīgumu un par finansiālas palīdzības piešķiršanu aizjūras zemēm un teritorijām, kurām piemēro Līguma par Eiropas Savienības darbību ceturto daļu"

TA-3082 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir ārlietu ministrs.
 
23.§
Noteikumu projekts "Latvijas Nacionālās akreditācijas padomes nolikums"

TA-2964 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
24.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 18.jūnija rīkojumā Nr.343 "Par nekustamā īpašuma "Ziemciems" Kazdangas pagastā, Aizputes novadā, nodošanu privatizācijai""

TA-2597 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
25.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 26.augusta rīkojumā Nr.508 "Par valsts dzīvojamo māju nodošanu privatizācijai""

TA-2785 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
26.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 30.marta noteikumos Nr.302 "Noteikumi par akcīzes nodokļa nodrošinājumiem""

TA-3146 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
27.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 31.oktobra noteikumos Nr.884 "Kārtība, kādā tiek veikta informācijas apmaiņa tiešo nodokļu jomā ar Eiropas Savienības dalībvalstīm un valstīm, ar kurām ir noslēgti starptautiskie līgumi par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu""

TA-2834 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
28.§
Par Ministru kabineta 2013.gada 28.maija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.32 39.§) "Likumprojekts "Grozījumi Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā"" 2.punktā dotā uzdevuma izpildi

TA-3094 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Ņemot vērā iesniegto informāciju, atzīt Ministru kabineta 2013.gada 28.maija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.32 39.§) 2.punktā doto uzdevumu par aktualitāti zaudējušu.

 
29.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 15.februāra noteikumos Nr.130 "Iedzīvotāju reģistrā iekļauto ziņu izsniegšanas kārtība""

TA-2797 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Jautājumu par papildu finansējuma piešķiršanu Iekšlietu ministrijai (Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei) noteikumu īstenošanai 2015.gadā ne vairāk kā 115 904 EUR apmērā izskatīt Ministru kabinetā kopā ar visu ministriju un citu centrālo valsts iestāžu jauno politikas iniciatīvu pieprasījumiem likumprojektu "Par valsts budžetu 2015.gadam" un "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2015., 2016. un 2017.gadam" sagatavošanas procesā.

 
30.§
Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali no Iekšlietu ministrijas budžeta programmām 07.00.00 "Ugunsdrošība, glābšana un civilā aizsardzība", 10.00.00 "Valsts robežsardzes darbība" un budžeta apakšprogrammām 06.01.00 "Valsts policija", 11.01.00 "Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde" uz Iekšlietu ministrijas budžeta apakšprogrammu 02.03.00 "Vienotās sakaru un informācijas sistēmas uzturēšana un vadība""

TA-2992 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
31.§
Likumprojekts "Par Liepājas Universitātes Satversmes grozījumiem"

TA-2806 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir izglītības un zinātnes ministrs.
 
32.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā piešķir valsts budžeta finansējumu, kas paredzēts jauniešu iniciatīvas un līdzdalības veicināšanai lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē, darbam ar jaunatni un jaunatnes organizāciju darbības atbalstam"

TA-2800 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
33.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 11.decembra noteikumos Nr.863 "Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras nolikums""

TA-2801 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
34.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par mantojuma apliecību paraugiem"

TA-2259 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
35.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par uzņēmējdarbības riska valsts nodevas apmēru, kā arī darbinieku prasījumu garantiju fondā un maksātnespējas procesa izmaksu segšanai ieskaitāmās nodevas daļu 2014.gadā"

TA-2908 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
36.§
Par Ministru kabineta 2011.gada 8.februāra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.8 30.§) "Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumos Nr.496 "Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība""" 2.punktā dotā uzdevuma atzīšanu par aktualitāti zaudējušu

TA-2969 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Ņemot vērā iesniegto informāciju, atzīt Ministru kabineta 2011.gada 8.februāra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.8 30.§) 2.punktā doto uzdevumu par aktualitāti zaudējušu.
 
37.§
Rīkojuma projekts "Par vienreizējā sociālā pabalsta piešķiršanu S.Mitkovai sakarā ar trīnīšu piedzimšanu"

TA-3247 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
38.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 2.septembra noteikumos Nr.716 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumam "Ražotāju grupas"""

TA-3249 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
39.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par piesārņojumu""

TA-2973 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs.
 
40.§
Par Ministru kabineta 2008.gada 5.augusta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.56 4.§) "Par Valsts robežsardzes Galvenās pārvaldes nodrošināšanu ar darbam piemērotām telpām un par turpmāko rīcību būvniecības nodrošināšanai Rīgā, Rūdolfa ielā 5" 6.punktā dotā uzdevuma izpildes termiņa pagarināšanu

TA-3001 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Ņemot vērā iesniegto informāciju, pagarināt Ministru kabineta 2008.gada 5.augusta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.56 4.§) 6.punktā dotā uzdevuma izpildes termiņu līdz 2014.gada 1.augustam.

 
41.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-3208 ____________________________________

(S.Liepiņa, U.Auniņa-Naumova, L.Šulca, V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
42.§
Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta Atzinības raksta piešķiršanu"

TA-3282 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
43.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 9.marta noteikumos Nr.224 "Noteikumi par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli""

TA-1539 ____________________________________

(A.Matīss, V.Dombrovskis)

 

Ņemot vērā satiksmes ministra priekšlikumu, jautājuma izskatīšanu uz divām nedēļām atlikt.
 
44.§
Likumprojekts "Šķīrējtiesu likums"

TA-1311 ____________________________________

(J.Bordāns, Vj.Dombrovskis, V.Dombrovskis)

 

Jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.
 
45.§
Likumprojekts "Grozījumi Civilprocesa likumā"

TA-1314 ____________________________________

(J.Bordāns, Vj.Dombrovskis, V.Dombrovskis)

 

Jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.
 
46.§
Noteikumu projekts "Ārstniecības riska fonda darbības noteikumi"

TA-3252 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Veselības ministrijai, Labklājības ministrijai, Tieslietu ministrijai, Aizsardzības ministrijai un Iekšlietu ministrijai noteikumu projektā paredzētos pasākumus 2014.gadā nodrošināt piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros.
3. Jautājumu par papildu valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu Veselības ministrijai 2015.gadā 486 061 EUR, 2016.gadā un 2017.gadā 515 301 EUR apmērā, tai skaitā ārstniecības riska maksājumu nodrošināšanai Ārstniecības riska fondā ārstniecības iestādēm, kurām noslēgts līgums par pakalpojumu sniegšanu, 2015., 2016.gadā un 2017.gadā ik gadu 284 574 EUR apmērā, Veselības inspekcijas darbības nodrošināšanai 2015.gadā 201 487 EUR apmērā, tai skaitā atlīdzībai 88 436 EUR apmērā, 2016. un 2017.gadā 230 727 EUR apmērā, tai skaitā atlīdzībai 88 436 EUR apmērā, skatīt Ministru kabinetā likumprojekta "Par valsts budžetu 2015.gadam" un likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2014., 2015. un 2016.gadam" sagatavošanas un izskatīšanas procesā kopā ar visu ministriju un centrālo valsts iestāžu priekšlikumiem jaunajām politikas iniciatīvām un iesniegtajiem papildu finansējuma pieprasījumiem atbilstoši valsts budžeta finansiālajām iespējām.
4. Jautājumu par papildu valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu ārstniecības riska maksājumu nodrošināšanai Ārstniecības riska fondā 2015.gadā, 2016.gadā un 2017.gadā Labklājības ministrijai 5297 EUR un Aizsardzības ministrijai 4287 EUR apmērā skatīt Ministru kabinetā likumprojekta "Par valsts budžetu 2015.gadam" un likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2015., 2016. un 2017.gadam" sagatavošanas un izskatīšanas procesā kopā ar visu ministriju un centrālo valsts iestāžu priekšlikumiem jaunajām politikas iniciatīvām un iesniegtajiem papildu finansējuma pieprasījumiem atbilstoši valsts budžeta finansiālajām iespējām.
5. Tieslietu ministrijai un Iekšlietu ministrijai noteikumos paredzētos pasākumus 2015.gadā, 2016.gadā un 2017.gadā nodrošināt piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros.

 
47.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumos Nr.1046 "Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība""

TA-3251 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
48.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 30. maija noteikumos Nr.446 "Komisijas PSRS totalitārā komunistiskā okupācijas režīma upuru skaita un masu kapu vietu noteikšanai, informācijas par represijām un masveida deportācijām apkopošanai un Latvijas valstij un tās iedzīvotājiem nodarīto zaudējumu aprēķināšanai nolikums""

TA-3268 ____________________________________

(J.Tomels, V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
49.§
Rīkojuma projekts "Par komisijas izveidi PSRS totalitārā komunistiskā okupācijas režīma upuru skaita un masu kapu vietu noteikšanai, informācijas par represijām un masveida deportācijām apkopošanai un Latvijas valstij un tās iedzīvotājiem nodarīto zaudējumu aprēķināšanai"

TA-3269 ____________________________________

(J.Tomels, V.Dombrovskis)

 

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Lai nodrošinātu pilnvērtīgu komisijas darbības turpināšanu, Valsts kancelejai viena mēneša laikā nodot Tieslietu ministrijai visus Valsts kancelejas rīcībā esošos komisijas materiālus gan papīra, gan elektroniskā formā.
 
50.§
Informatīvais ziņojums "Par ministriju un to padotībā esošo iestāžu pārskatiem "Par padarīto 2013.gada 1.pusgadā atbilstoši izvirzītajiem mērķiem administratīvā sloga mazināšanā un valsts pārvaldes efektīvākā darbībā""

TA-3262 ____________________________________

(E.Upīte, L.Straujuma, E.Dreimane, V.Dombrovskis)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Visām valsts pārvaldes iestādēm turpināt uzlabot iekšējo procesu efektivitāti, izvērtēt jaunu tiesību aktu izdošanas lietderību un pārskatīt esošo tiesību aktu aktualitāti un pamatotību.
3. Lai vienkāršotu lēmumu pieņemšanas procesu un mazinātu administratīvo slogu, Valsts kancelejai:
3.1. īstenot pasākumus valdības lēmumu pieņemšanas procesa modernizācijai, nodrošinot tiesību aktu projektu izstrādes un saskaņošanas procesa elektronizāciju un pieejamību sabiedrībai no priekšlikuma izstrādes līdz lēmuma pieņemšanai;
3.2. sadarbībā ar Valsts administrācijas skolu īstenot plānveidīgu valsts pārvaldē nodarbināto apmācību programmu, lai mazinātu administratīvo slogu un veidotu labvēlīgu vidi uzņēmējdarbībai, kā arī veicinātu „vienas pieturas aģentūras” principa un „klusēšanas – piekrišanas” principa ieviešanu publisko pakalpojumu nodrošināšanā.

 
51.§
Informatīvais ziņojums "Par situāciju sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanā reģionālajos vietējās nozīmes maršrutos 2013.gadā" un rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-3119 ____________________________________

(A.Lubāns, I.Stepanova, V.Valainis, P.Salkazanovs, A.Vilks, A.Matīss, V.Dombrovskis)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Finanšu ministrijai no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" piešķirt Satiksmes ministrijai 760 360 latu, lai nodrošinātu līdzekļu piešķiršanu plānošanas reģioniem sabiedriskā transporta pakalpojumu nepārtrauktībai reģionālajos vietējās nozīmes maršrutu tīkla maršrutos 2013.gada novembrī un decembrī – Vidzemes plānošanas reģionam – 421 255 latus un Zemgales plānošanas reģionam – 339 105 latus.
3. Vidzemes un Zemgales plānošanas reģioniem līdz 2013.gada 20.novembrim iesniegt Satiksmes ministrijai informāciju par veiktajiem pasākumiem, lai iekļautos 2013.gada valsts budžetā paredzētajā finansējuma apjomā, un Satiksmes ministrijai līdz 2013.gada 30.novembrim iesniegt attiecīgu informatīvo ziņojumu izskatīšanai Ministru kabinetā.
4. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
5. Saskaņā ar Ministru kabineta kārtības ruļļa 193.punktu atzīmēt, ka finanšu ministram A.Vilkam ir atšķirīgs viedoklis izskatītajā jautājumā, un tas ir šāds:
"Finanšu ministram ir atšķirīgs viedoklis par finansējuma piešķiršanu 760 360 latu apmērā Vidzemes un Zemgales plānošanas reģioniem, lai nodrošinātu līdzekļus sabiedriskā transporta pakalpojumu nepārtrauktībai reģionālo vietējās nozīmes maršrutu tīkla maršrutos 2013.gada novembrī un decembrī, jo Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma 11.panta pirmās daļas 3.punkts ir spēkā un paredz, ka zaudējumus pārvadātājiem kompensē no pašvaldību budžetu līdzekļiem reģionālo vietējās nozīmes maršrutu tīkla maršrutos par to sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījuma daļu, kura pārsniedz šo pakalpojumu nodrošināšanai paredzēto valsts budžeta līdzekļu ietvarus.
Saskaņā ar Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma 5.panta trešās daļas 6.apakšpunktu plānošanas reģionu kompetencē ir racionāli apsaimniekot no valsts budžeta un pašvaldību budžetiem sabiedriskajam transportam iedalītos finanšu līdzekļus.
Arī atbilstoši Likuma par valsts budžetu un finanšu vadību 46.panta „Atbildība par budžeta izpildi” pirmajā daļā noteiktajam budžeta finansētu institūciju, kas šā likuma izpratnē ir plānošanas reģioni (no valsts budžeta daļēji finansētas atvasinātas publiskas personas), vadītāji ir atbildīgi par budžeta līdzekļu efektīvu un ekonomisku izlietošanu atbilstoši paredzētajiem mērķiem. Saistības, kuras no budžeta finansētu institūciju vadītāji uzņēmušies attiecībā uz budžeta līdzekļiem bez asignējuma, pārsniedzot piešķirto asignējumu vai pilnvaras plānotajām saistībām nākotnē, nav uzskatāmas par valsts saistībām (46.panta ceturtā daļa).
Turklāt, atbilstoši Ministru kabineta apstiprinātajai kārtībai (2009.gada 22.decembra noteikumi Nr.1644) līdzekļus no budžeta programmas „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” piešķir valsts pamatbudžeta apropriācijās neparedzētiem izdevumiem katastrofu un dabas stihiju seku novēršanai u.c. neparedzētiem gadījumiem. Satiksmes ministrijas iesniegtais pieprasījums piešķirt plānošanas reģioniem līdzekļus, lai nodrošinātu sabiedriskā transporta nepārtrauktību reģionālo vietējās nozīmes maršrutu tīkla maršrutos neatbilst minētajā kārtībā noteiktajiem mērķiem. Likumā „Par valsts budžetu 2013.gadam” Satiksmes ministrijas budžeta ietvaros ir budžeta apakšprogramma 31.06.00 „Dotācija zaudējumu segšanai sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem”, kas izveidota Sabiedriskā transporta pakalpojumu likumā definētā mērķa izpildei – nodrošināt iedzīvotājiem pieejamus sabiedriskā transporta pakalpojumus.".

 
52.§
Rīkojuma projekts "Par humānās palīdzības sniegšanu Bulgārijas Republikai"

TA-3257 ____________________________________

(R.Kozlovskis, V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
53.§
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai, ar ko nosaka pasākumus sakarā ar Eiropas elektronisko sakaru vienoto tirgu un savienota kontinenta īstenošanu un groza Direktīvas 2002/20/EK, 2002/21/EK un 2002/22/EK un Regulas (EK) Nr.1211/2009 un (ES) Nr.531/2012"

TA-3280 ____________________________________

(E.Beļskis, V.Dombrovskis)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr.1 "Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai, ar ko nosaka pasākumus sakarā ar Eiropas elektronisko sakaru vienoto tirgu un savienota kontinenta īstenošanu un groza Direktīvas 2002/20/EK, 2002/21/EK un 2002/22/EK un Regulas (EK) Nr.1211/2009 un (ES) Nr.531/2012".

 

54.§
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Par Eiropas Savienības strukturālo un investīciju fondu Eiropas Teritoriālās sadarbības mērķa finansējuma sadalījumu pa programmām 2014.–2020.gada plānošanas periodā"

TA-3281 ____________________________________

(I.Kravale, V.Dombrovskis)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr.1 "Par Eiropas Savienības strukturālo un investīciju fondu Eiropas Teritoriālās sadarbības mērķa finansējuma sadalījumu pa programmām 2014.–2020.gada plānošanas periodā".
3. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai tehniski precizēt informatīvo ziņojumu un iesniegt Valsts kancelejā.
4. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai sagatavot un sniegt atbildi Eiropas Komisijai par Eiropas Savienības strukturālo un investīciju fondu Eiropas Teritoriālās sadarbības mērķa finansējuma sadalījumu pa programmām 2014.–2020.gada plānošanas periodā.

 

55.§
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Par projektu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, kas groza Direktīvu Nr. 2003/87/EK, ar kuru nosaka sistēmu siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijas kvotu tirdzniecībai Kopienā, ņemot vērā starptautiskās vienošanās par vienota globāla uz tirgu balstīta mehānisma piemērošanu emisijām no starptautiskās aviācijas darbībām ieviešanu 2020.gadā"

TA-3287 ____________________________________

(I.Prūse, V.Dombrovskis)

 

Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas projektu "Par projektu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, kas groza Direktīvu Nr.2003/87/EK, ar kuru nosaka sistēmu siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijas kvotu tirdzniecībai Kopienā, ņemot vērā starptautiskās vienošanās par vienota globāla uz tirgu balstīta mehānisma piemērošanu emisijām no starptautiskās aviācijas darbībām ieviešanu 2020.gadā".
 
56.§
Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr.A420481713

TA-3057 ____________________________________

(Dž.Innusa, V.Dombrovskis)

 

1. Apstiprināt Satiksmes ministrijas iesniegto paskaidrojuma projektu Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr.A420481713.
2. Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt paskaidrojumu Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namam.
 
57.§
Par Ministru kabineta 2013.gada 25.jūnija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.36 56.§) "Informatīvais ziņojums "Par Rīgas pils ugunsgrēka seku likvidēšanu"" 5.punktā dotā uzdevuma izpildes termiņa pagarināšanu

TA-3129 ____________________________________

(I.Upeniece, B.Strautmane, V.Dombrovskis)

 

1. Ņemot vērā iesniegto informāciju par Ministru kabineta 2013.gada 25.jūnija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.36 56.§) 5.punktā dotā uzdevuma izpildi, pagarināt tā izpildes termiņu līdz 2013.gada 25.decembrim.
2. Finanšu ministrijai, gatavojot iesniegšanai Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu atbilstoši Ministru kabineta 2013.gada 25.jūnija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.36 56.§) 5.punktā dotajam uzdevumam, iekļaut ziņojumā arī apdrošināšanas atlīdzības jautājumus.

 

58.§
Informatīvais ziņojums "Par grozījumu veikšanu AS "Tērvetes AL" atbalstāmo investīciju projektā "Tērvetes alus darītavas modernizācija un jauno produktu ieviešana ražošanā""

TA-3253 ____________________________________

(J.Pūce, V.Dombrovskis)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Atbalstīt akciju sabiedrības "Tērvetes AL" iesniegtos grozījumus atbalstāmo investīciju projektā "Tērvetes alus darītavas modernizācija un jauno produktu ieviešana ražošanā", kas paredz palielināt projekta ietvaros plānoto sākotnējo ilgtermiņa ieguldījumu apmēru līdz 4,61 miljonam latu.

 
59.§
Par kiberdrošības jautājumiem

____________________________________

(A.Pabriks, J.Sārts, V.Dombrovskis)

 

Pieņemt zināšanai sniegto informāciju.
 
60.§
Rīkojuma projekts "Par Publisko iepirkumu likuma nepiemērošanu"

TA-3229-DV ____________________________________

(I.Skujiņa, A.Matīss, A.Pabriks, V.Dombrovskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu (ierobežotas pieejamības informācija).
Valsts kancelejai redakcionāli precizēt rīkojuma projektu un sagatavot to parakstīšanai.
 

Sēdi slēdz plkst. 13.15


Ministru prezidents V.Dombrovskis

Valsts kancelejas direktora vietā -
Valsts kancelejas direktora vietniece
valsts pārvaldes un cilvēkresursu attīstības jautājumos,
Valsts pārvaldes attīstības departamenta vadītāja E.Upīte

Skatīt darba kārtību