Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 61

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.61

2013.gada 19.novembrī

 

Sēdi vada

Ministru prezidents

 -

 V.Dombrovskis

 

Piedalās:

Ekonomikas ministrs

-

D.Pavļuts

Finanšu ministrs

-

A.Vilks

Izglītības un zinātnes ministrs

-

Vj.Dombrovskis

Labklājības ministre

-

I.Viņķele

Satiksmes ministrs

-

A.Matīss

Tieslietu ministrs

-

J.Bordāns

Veselības ministre

-

I.Circene

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

E.Sprūdžs

Zemkopības ministre

-

L.Straujuma

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Valsts kontroles pārstāve

-

L.Karlsone

Valsts kancelejas direktore 

-

E.Dreimane
Juridiskā departamenta vadītāja vietniece

 -

S.Līce

 

Protokolē

Dokumentu pārvaldības departamenta konsultante

 

Sēdi sāk plkst.12.00

-

L.Peinberga

1.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 17.februāra noteikumos Nr.166 "Kārtība, kādā veidojamas, finansējamas un sagatavojamas Latvijas Nacionālo bruņoto spēku vienības, kas piedalās starptautiskajās operācijās un ātrās reaģēšanas spēkos""

TA-2803 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
2.§
Ieteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 6.decembra ieteikumos Nr.2 "Ieteikumi valsts nekustamā īpašuma vienotas pārvaldīšanas nodrošināšanai""

TA-3105 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto ieteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot ieteikumu projektu parakstīšanai.
 
3.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 21.decembra noteikumos Nr.1182 "Noteikumi par valsts statistikas pārskatu veidlapu paraugiem iepirkumu jomā un pārskatu iesniegšanas un aizpildīšanas kārtību""

TA-3106 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
4.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 10.janvāra noteikumos Nr.34 "Noteikumi par muitošanas režīma – preču iznīcināšana – piemērošanu""

TA-2996 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
5.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 27.janvāra noteikumos Nr.66 "Noteikumi par civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu apsardzes darbībā""

TA-2572 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
6.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 3.janvāra noteikumos Nr.26 "Noteikumi par kārtību, kādā piešķiramas naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā, un naudas balvu apmēru""

TA-2999 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
7.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 24.augusta noteikumos Nr.740 "Noteikumi par stipendijām""

TA-3157 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
8.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 21.oktobra noteikumos Nr.881 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.1.2.1.1.apakšaktivitāti "Atbalsts maģistra studiju programmu īstenošanai"""

TA-3188 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
9.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 24.marta noteikumos Nr.265 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.1.2.1.1.apakšaktivitāti "Augstākās izglītības iestāžu telpu un iekārtu modernizēšana studiju programmu kvalitātes uzlabošanai, tajā skaitā nodrošinot izglītības programmu apgūšanas iespējas arī personām ar funkcionāliem traucējumiem"""

TA-2962 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
10.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2000.gada 22.augusta noteikumos Nr.289 "Noteikumi par valsts nodevu par valsts valodas prasmes atestāciju profesionālo un amata pienākumu veikšanai""

TA-3170 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Lai precizētu tiesisko regulējumu attiecībā uz valsts nodevas samaksu par valsts valodas prasmes pārbaudi, Izglītības un zinātnes ministrijai sagatavot un izglītības un zinātnes ministram līdz 2014.gada 25.martam iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā noteikumu projektu par grozījumiem Ministru kabineta 2009.gada 7.jūlija noteikumos Nr.733 "Noteikumi par valsts valodas zināšanu apjomu un valsts valodas prasmes pārbaudes kārtību profesionālo un amata pienākumu veikšanai, pastāvīgās uzturēšanās atļaujas saņemšanai un Eiropas Savienības pastāvīgā iedzīvotāja statusa iegūšanai un valsts nodevu par valsts valodas prasmes pārbaudi", paredzot, ka minētajos noteikumos tiek iekļautas Ministru kabineta 2000.gada 22.augusta noteikumu Nr.289 "Noteikumi par valsts nodevu par valsts valodas prasmes atestāciju profesionālo un amata pienākumu veikšanai" normas.
 
11.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 11.marta noteikumos Nr.173 "Valsts pamatbudžeta valsts autoceļu fonda programmai piešķirto līdzekļu izlietošanas kārtība""

TA-2905 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
12.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 25.jūnija noteikumos Nr.644 "Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu īstenošanas, pārskatu iesniegšanas un pārbaudes kārtība""

TA-3263 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
13.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 2.augusta noteikumos Nr.608 "Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazinošu tehnoloģiju attīstīšana un pilotprojektu īstenošana" nolikums""

TA-3259 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
14.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 24.maija noteikumos Nr.408 "Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā" nolikums""

TA-3264 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
15.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 4.janvāra noteikumos Nr.12 "Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Atjaunojamo energoresursu izmantošana siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai" nolikums""

TA-3265 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
16.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 14.augusta noteikumos Nr.559 "Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai" nolikums""

TA-3266 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
17.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 12.maija noteikumos Nr.441 "Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Tehnoloģiju pāreja no fosilajiem uz atjaunojamajiem energoresursiem" nolikums""

TA-3267 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
18.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par speciālo līdzekļu veidiem un kārtību, kādā karavīri glabā, nēsā un lieto speciālos līdzekļus"

TA-3121 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
19.§
Likumprojekts "Par Latvijas Republikā ievēlēto Eiropas Parlamenta deputātu darbības finansēšanas kārtības likuma atzīšanu par spēku zaudējušu"

TA-3275 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir ārlietu ministrs.

 
20.§
Likumprojekts "Grozījumi Preču un pakalpojumu drošuma likumā"

TA-3137 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir ekonomikas ministrs.

 
21.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 22.decembra noteikumos Nr.1112 "Noteikumi par ieviešamās elektroenerģijas ražošanas jaudas apmaksas konkursu""

TA-3216 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
22.§
Rīkojuma projekts "Par kūrorta statusa piešķiršanu Jūrmalas pilsētas daļai"

TA-3093 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
23.§
Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objektu Tumes pagastā, Tukuma novadā, nodošanu privatizācijai"

TA-3059 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
24.§
Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objekta Nometņu ielā 60 un Nometņu ielā 62, Rīgā, nodošanu privatizācijai"

TA-3060 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
25.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2003.gada 16.septembra noteikumos Nr.529 "Konsultatīvās padomes "Izglītība visiem" nolikums""

TA-3209 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
26.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma "Spāres speciālā skola", Spārē, Amatas pagastā, Amatas novadā, nodošanu Amatas novada pašvaldības īpašumā"

TA-3151 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
27.§
Rīkojuma projekts "Par Ogres novada pašvaldības nekustamā īpašuma pārņemšanu valsts īpašumā"

TA-3165 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
28.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 17.jūnija noteikumos Nr.439 "Kārtība, kādā Latvijas Zvērinātu notāru padome sniedz pārskatu par zvērinātu notāru veiktajām darbībām""

TA-3075 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
29.§
Noteikumu projekts "Kārtība un apjoms, kādā personai, kurai ir tiesības uz aizstāvību, tikšanās laikā ar aizstāvi tiek nodrošināta tulka palīdzība"

TA-3152 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
30.§
Rīkojuma projekts "Par Maksātnespējas jautājumu konsultatīvās padomes sastāva apstiprināšanu"

TA-2279 ____________________________________

(J.Bordāns, V.Dombrovskis)

Ņemot vērā tieslietu ministra priekšlikumu, jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.
 
31.§
Rīkojuma projekts "Par valsts kustamās mantas nodošanu sabiedriskā labuma organizācijai – biedrībai "Aktīvās atpūtas centrs jauniešiem""

TA-3177 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
32.§
Likumprojekts "Grozījumi Meliorācijas likumā"

TA-3218 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir zemkopības ministrs.
 
33.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 3.augusta noteikumos Nr.714 "Meliorācijas sistēmas ekspluatācijas un uzturēšanas noteikumi""

TA-2698 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
34.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 12.februāra noteikumos Nr.88 "Meža inventarizācijas un Meža valsts reģistra informācijas aprites noteikumi""

TA-2697 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
35.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 9.novembra noteikumos Nr.909 "Kārtība, kādā izsniedz sertifikātu augu aizsardzības līdzekļu efektivitātes pārbaudes izmēģinājumu veikšanai""

TA-3127 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
36.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 17.jūnija noteikumos Nr.573 "Kārtība, kādā administrē Eiropas Lauksaimniecības garantiju fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Zivsaimniecības fondu, kā arī valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauksaimniecībai, lauku un zivsaimniecības attīstībai""

TA-3088 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
37.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 2.februāra noteikumos Nr.98 "Labturības prasības cāļu turēšanai un izmantošanai gaļas ražošanai""

TA-3250 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
38.§
Protokollēmuma projekts "Par iepirkuma Liepājas stacijas signalizācijas sistēmas modernizācija ar sliežu ceļu rekonstrukciju tehniskās specifikācijas izskatīšanu"

TA-3329 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informāciju.
2. Pieņemt zināšanai Tieslietu ministrijas un Valsts kancelejas atzinumu par līguma un tehnisko specifikāciju prasību atbilstību valsts interesēm plānotajā iepirkumā, kas apliecina, ka valsts intereses netiek skartas.
3. Pieņemt zināšanai Finanšu ministrijas atzinumu par tehnisko specifikāciju prasību atbilstību valsts interesēm no neattiecināmo izmaksu riska novēršanas aspekta, kas apliecina, ka plānotajā iepirkumā nepastāv Eiropas Savienības fondu projekta neattiecināmo izmaksu rašanās risks.
4. Pieņemt zināšanai, ka pasūtītājs VAS "Latvijas dzelzceļš" saglabā pilnu atbildību par nolikuma projektā ietverto prasību objektivitāti un pamatotību, izvēlētajiem saimnieciskajiem, tehniskajiem un citiem risinājumiem, kā arī par tādas informācijas atbilstību faktiskajai situācijai, uz kuras pamata nolikuma projekts izstrādāts vai kas tajā ietverta, tāpat par iepirkuma procesa nodrošināšanu atbilstoši normatīvajam regulējumam un neatbilstošo izmaksu nepieļaušanu.
 
39.§
Protokollēmuma projekts "Par iepirkuma Maģistrālā datu pārraides tīkla modernizācija tehniskās specifikācijas izskatīšanu"

TA-3330 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informāciju.
2. Pieņemt zināšanai Finanšu ministrijas, Tieslietu ministrijas un Valsts kancelejas viedokli par līguma un tehnisko specifikāciju prasību atbilstību valsts interesēm plānotajā iepirkumā, kas apliecina, ka valsts intereses netiek skartas.
3. Pieņemt zināšanai, ka pasūtītājs VAS "Latvijas dzelzceļš" saglabā pilnu atbildību par nolikuma projektā ietverto prasību objektivitāti un pamatotību, izvēlētajiem saimnieciskajiem, tehniskajiem un citiem risinājumiem, kā arī par tādas informācijas atbilstību faktiskajai situācijai, uz kuras pamata nolikuma projekts izstrādāts vai kas tajā ietverta, tāpat par iepirkuma procesa nodrošināšanu atbilstoši normatīvajam regulējumam un neatbilstošo izmaksu nepieļaušanu.
 
40.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumos Nr.242 "Satiksmes ministrijas nolikums""

TA-3402 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai (Valsts reģionālās attīstības aģentūra) apmaksāt datu centra pakalpojumus valsts informācijas sistēmai darbam ar Eiropas Savienības dokumentiem:
2.1. līdz 2014.gada 30.jūnijam Valsts reģionālās attīstības aģentūras īstenotā projekta "Valsts informācijas sistēmas darbam ar Eiropas Savienības dokumentiem izveidošana" darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes "Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība" ietvaros;
2.2. no 2014.gada 1.jūlija līdz 2016.gadam no valsts budžeta līdzekļiem, atbilstoši Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai Saeimā 2013.gada 7.novembrī pieņemtajā likumā "Par valsts budžetu 2014.gadam" un likumā "Par vidējā termiņa budžeta ietvaru 2014., 2015. un 2016.gadam" šim mērķim paredzētajiem līdzekļiem.
3. Jautājums par papildu līdzekļu piešķiršanu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, lai nodrošinātu Valsts informācijas sistēmas darbam ar Eiropas Savienības dokumentiem darbināšanu, tajā skaitā datu centra pakalpojumu apmaksu, 2016.gadā un turpmākajos gados līdz 2019.gada 1.jūlijam, izskatāms Ministru kabinetā likumprojekta "Par valsts budžetu 2016.gadam" un turpmāko gadu valsts budžeta projekta sagatavošanas un izskatīšanas procesā kopā ar visu ministriju un centrālo valsts iestāžu iesniegtajām jaunām politikas iniciatīvām, ņemot vērā valsts budžeta fiskālo telpu.
 
41.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1609 "Noteikumi par bērna kopšanas pabalsta un piemaksas pie bērna kopšanas pabalsta un vecāku pabalsta par dvīņiem vai vairākiem vienās dzemdībās dzimušiem bērniem apmēru, tā pārskatīšanas kārtību un pabalsta un piemaksas piešķiršanas un izmaksas kārtību""

TA-3015 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
42.§
Informatīvais ziņojums "Par Kultūras ministrijas padotībā esošās Rīgas Dizaina un mākslas vidusskolas radītajiem zaudējumiem valsts budžetā"

TA-894 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Pieņemt zināšanai, ka Kultūras ministrijas pārraudzībā esošā izglītības iestāde Rīgas dizaina un mākslas vidusskola piemērotās finanšu korekcijas rezultātā valsts budžetā 2012.gadam neatbilstoši ir veikusi izdevumus 9 652,98 latu apmērā.
3. Lai segtu Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (turpmāk – KPFI) finansējuma zaudējumus 9 652,98 latu apmērā, kas ir radušies saistībā ar Rīgas dizaina un mākslas vidusskolas neatbilstoši veiktajiem izdevumiem KPFI konkursa „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai valsts un pašvaldību profesionālās izglītības iestāžu ēkās” ietvaros, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai KPFI finansējumu 9 652,98 latu apmērā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pieprasīt atbilstoši faktiskajai naudas plūsmai no valsts budžeta programmas 80.00.00 „Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai” saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 5.maija noteikumu Nr.417 „Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai valsts un pašvaldību profesionālās izglītības iestāžu ēkās” nolikums”) 4.prim punktu.
4. Kultūras ministrijas pārraudzībā esošās Rīgas Dizaina un mākslas vidusskolas KPFI konkursa „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai valsts un pašvaldību profesionālās izglītības iestāžu ēkās” ietvaros radušās izmaksas pēc 2012.gada 1.septembra, kas sastāda 67660,46 latus, segt no valsts budžeta programmas 80.00.00 „Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai” līdzekļiem.
 
43.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 5.maija noteikumos Nr.417 "Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai valsts un pašvaldību profesionālās izglītības iestāžu ēkās" nolikums""

TA-3388 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
44.§
Rīkojuma projekts "Par Latvijas Republikas pārstāvju grupu Latvijas un Tadžikistānas Apvienotajā komitejā"

TA-3391 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
45.§
Par Latvijas-Krievijas ekonomiskās sadarbības Rīcības programmu Eiropas Savienības un Krievijas iniciatīvas "Partnerība modernizācijai" ietvaros

TA-3395 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto Latvijas – Krievijas ekonomiskās sadarbības Rīcības programmu Eiropas Savienības un Krievijas iniciatīvas "Partnerība modernizācijai" ietvaros (turpmāk – Rīcības programma).
2. Rīcības programmā turpmāk var tikt veikti grozījumi un papildinājumi, par kuriem tiek panākta vienošanās Latvijas – Krievijas Starpvaldību komisijas ekonomiskās, zinātniski-tehniskās, humanitārās un kultūras sadarbības jomā ietvaros. Ekonomikas ministrijai par veiktajām izmaiņām Rīcības programmā informēt Ministru kabinetu.
 
46.§
Rīkojuma projekts "Par palīdzības sniegšanu Filipīnām"

TA-3392 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
47.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2007.gada 18.decembra noteikumos Nr.877 "Valsts materiālo rezervju glabāšanas, uzskaites, atjaunināšanas, iznomāšanas, aizdošanas, realizācijas un norakstīšanas kārtība""

TA-3360 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
48.§
Rīkojuma projekts "Par mērķdotāciju sadalījumu pašvaldībām – pašvaldību izglītības iestādēm 2013.gadam"

TA-3401 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
49.§
Par iepirkuma "Valsts galvenā autoceļa A12 Jēkabpils – Rēzekne – Ludza – Krievijas robeža (Terehova) posma 83,00 – 96,60 km segas rekonstrukcija" atklāta konkursa nolikuma projekta, līguma projekta un tehniskās specifikācijas atbilstību valsts interesēm

TA-3406 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informāciju.
2. Pieņemt zināšanai Finanšu ministrijas, Tieslietu ministrijas un Valsts kancelejas viedokli, ka no līguma priekšmeta viedokļa plānotajā iepirkumā nepastāv neattiecināmo izmaksu rašanās risks.
3. Pieņemt zināšanai, ka pasūtītājs VAS "Latvijas Valsts ceļi" saglabā atbildību par iepirkuma procesa atbilstību normatīvajam regulējumam, tai skaitā par atklāta konkursa nolikuma projekta ietvaros izvēlēto saimniecisko, tehnisko un citu risinājumu, kas ietver arī atbildību par tādas informācijas atbilstību faktiskajai situācijai, pamatojoties uz kuru nolikums izstrādāts vai kas tajā ietverta, kā arī nolikuma prasību objektivitāti un pamatotību, ka minētais attiecas arī uz pienākumu novērst neattiecināmo izmaksu risku.
 
50.§
Informatīvais ziņojums "Par akciju sabiedrības "Latvijas valsts meži" dāvināšanai (ziedošanai) paredzēto finanšu apjomu un dāvināšanas (ziedošanas) kārtību 2013.gadā"

TA-3359 ____________________________________

(L.Straujuma, Vj.Dombrovskis, D.Pavļuts, A.Ozols, A.Matīss, V.Dombrovskis)

Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
 
51.§
Rīkojuma projekts "Par Transporta un sakaru institūta rektora vietas izpildītāja iecelšanu"

TA-3351 ____________________________________

(A.Kiopa, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
52.§
Rīkojuma projekts "Par uzdevumiem Eiropas Savienības strukturālo un investīciju fondu mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" 2014.-2020.gada plānošanas periodam vadības, uzraudzības un kontroles sistēmas ieviešanai"

TA-3309 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
53.§
Likumprojekts "Grozījumi Atkritumu apsaimniekošanas likumā"

TA-2824 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs.
 
54.§
Noteikumu projekts "Valsts informācijas sistēmu datu savietošanas kārtība nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanai"

TA-3389 ____________________________________

(U.Bisenieks, A.Kaļāne, L.Medina, M.Lazdovskis, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Līdz 2013.gada 13.decembrim:
2.1. Tieslietu ministrijai un Iekšlietu ministrijai nodrošināt to padotības iestāžu pārziņā esošo reģistru produkcijas datu nodošanu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai (Valsts reģionālās attīstības aģentūrai) akcepttestēšanas veikšanai, kuri saskaņā ar noteikumu projektu sniedzami Valsts reģionālās attīstības aģentūras pārziņā esošajam Valsts informācijas sistēmas savietotājam;
2.2. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai (Valsts reģionālās attīstības aģentūrai) nodrošināt Valsts informācijas sistēmas savietotājam iesniegto datu savietošanu akcepttestēšanas ietvaros, noteikumu projektā noteiktajā kārtībā.
3. Tieslietu ministrijai sadarbībā ar Finanšu ministriju sagatavot un līdz 2014.gada 1.jūlijam iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā priekšlikumus grozījumiem normatīvajos aktos par nekustamā īpašuma nodokļa objektam (dzīvojamām mājām neatkarīgi no tā, vai tās ir vai nav sadalītas dzīvokļu īpašumos, dzīvojamo māju daļām, telpu grupām nedzīvojamās ēkās, kuru funkcionālā izmantošana ir dzīvošana) piesaistītās zemes vienības noteikšanu.
 
55.§
Rīkojuma projekts "Par Latvijas Republikas pievienošanās sarunu Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijai darba grupas izveidi"

TA-3404 ____________________________________

(A.Sekacis, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
56.§
Pamatnostādņu projekts "Pamatnostādnes sociālo pakalpojumu attīstībai 2014.- 2020.gadam"

TA-3083 ____________________________________

(I.Jaunzeme, M.Sīmane, E.Šadris, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2. Labklājības ministrijai precizēt pamatnostādņu projektu, ņemot vērā Pārresoru koordinācijas centra priekšlikumus: iekļaujot atsauci uz diskriminācijas novēršanas un resocializācijas politikas plānošanas dokumentiem, kā arī par plānoto rīcību finansēšanas mehānismu un sniedzamā atbalsta sistēmas izmaiņām sociālo pakalpojumu un nepieciešamās infrastruktūras uzturēšanai, saskaņot projektu ar Pārresoru koordinācijas centru un iesniegt Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
4. Labklājības ministrijai sadarbībā ar Finanšu ministriju turpināt sarunas ar Eiropas Komisiju un, ja nepieciešams ex-ante nosacījumu izpildei, Labklājības ministrijai sagatavot un noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā priekšlikumus par attiecīgiem grozījumiem pamatnostādnēs.
 
57.§
Pamatnostādņu projekts "Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām īstenošanas pamatnostādnes 2014.-2020.gadam"

TA-3107 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
58.§
Informatīvais ziņojums "Par priekšlikumiem tiesiskajam regulējumam par atbalsta mehānismu personām ar invaliditāti"

TA-3098 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Labklājības ministrijai veikt pasākumus, lai atbalsta mehānisma izstrādi personām ar invaliditāti un atbalsta pakalpojuma finansēšanu nodrošinātu no labklājības nozarei plānotā Eiropas Savienības fondu finansējuma 2014.-2020.gada plānošanas periodā.
3. Labklājības ministrijai trīs gadus pirms Eiropas Savienības fondu finansējuma 2014.-2020.gadam plānošanas perioda beigām iesniegt Ministru kabinetā ziņojumu par veiktajiem un turpmāk plānotajiem pasākumiem atbalsta mehānisma izstrādē, īstenojot Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām 12.panta tiesisko regulējumu.
4. Ne vēlāk kā viena gada laikā pēc pilotprojekta īstenošanas pabeigšanas Labklājības ministrijai sadarbībā ar Tieslietu ministriju sagatavot un labklājības ministram iesniegt Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par priekšlikumiem Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām 12.panta īstenošanai.
5. Atzīt par aktualitāti zaudējušu Ministru kabineta 2012.gada 10.aprīļa sēdes protokollēmuma (prot. Nr.19 39.§) "Par Ministru kabineta 2011.gada 15.novembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.67 45.§) "Likumprojekts "Grozījumi Civillikumā"" un protokollēmuma (prot. Nr.67 46.§) "Likumprojekts "Grozījumi Civilprocesa likumā"" izpildi" 8.punktu.
 
59.§
Informatīvais ziņojums "Par Kohēzijas politikas fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda plānošanas dokumentu izstrādes progresu"

TA-3312 ____________________________________

(A.Eberhards, E.Sprūdžs, Vj.Dombrovskis, D.Pavļuts, A.Matīss, B.Bāne, I.Aleksandroviča, G.Lukstiņa, E.Cilinskis, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Finanšu ministrijai precizēt informatīvo ziņojumu, ņemot vērā ministrijas ierosinātos papildinājumus 5.1.apakšpunktā un 9.punktā, kā arī norādot 5.1.apkašpunktā, ka vērā tiek ņemtas arī Piekrastes telpiskās attīstības pamatnostādnes, un iesniegt precizēto informatīvo ziņojumu Valsts kancelejā.
3. Finanšu ministrijai, turpinot sarunas ar Eiropas Komisiju par Partnerības līguma Eiropas Savienības fondu ieviešanai 2014.–2020.gada plānošanas periodam un darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" projektu, ņemt vērā informatīvajā ziņojumā ietverto piedāvājumu finansējuma pārdalēm.
 
60.§
Informatīvais ziņojums "Par Latvijas un Amerikas Savienoto Valstu divpusējo ekonomisko attiecību aktivizēšanu un paplašināšanu"

TA-3279 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Ekonomikas ministrijai:
2.1. sadarbībā ar nozaru ministrijām un citām valsts institūcijām turpināt darbu informatīvā ziņojuma 4.sadaļā norādīto Latvijas un Amerikas Savienoto Valstu sadarbības virzienu īstenošanā, kā arī veicināt divpusējo ekonomisko un tirdzniecības sadarbību ziņojumā minētajās esošajās un potenciālajās sadarbības jomās, īpaši nozarēs ar augstu pievienoto vērtību.
2.2. sadarbībā ar Ārlietu ministriju turpināt sarunas ar Eiropas Komisiju par Latvijas divpusējo tirdzniecības un investīciju līgumu ar Amerikas Savienotajām Valstīm statusu;
2.3. izveidot Ekonomikas ministrijas darba grupu par visaptveroša Eiropas Savienības – Amerikas Savienoto Valstu tirdzniecības un investīciju līguma noslēgšanas sarunām, pieaicinot nozaru atbildīgos ekspertus, lai apzinātu Latvijas ekonomiskās intereses un nodrošinātu to ievērošanu līguma noslēgšanas sarunu laikā. Iekļaut līguma noslēgšanu Ekonomikas ministrijas Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē prioritātēs.
3. Jautājumu par papildu valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu Latvijas ģenerālkonsulāta atvēršanai Amerikas Savienotajās Valstīs 2018.gadā Ministru kabinetā skatīt kopā ar visu ministriju un centrālo valsts iestāžu jauno politikas iniciatīvu pieprasījumiem valsts budžeta projekta 2018.gadam sagatavošanas procesā.
4. Ārlietu ministrijai atbilstoši mērķim piešķirtajiem valsts budžeta līdzekļiem nodrošināt Latvijas ģenerālkonsulāta atvēršanu Amerikas Savienotajās Valstīs 2018.gadā.
5. Ārlietu ministrijai nodrošināt Latvijas goda konsulu tīkla paplašināšanu Amerikas Savienotajās Valstīs.
 
61.§
Informatīvais ziņojums "Par AS "Pasažieru vilciens" ritošā sastāva modernizāciju"

TA-3323 ____________________________________

(A.Brinkmanis, Dž.Innusa, E.Dreimane, D.Pavļuts, A.Matīss, I.Aleksandroviča, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Satiksmes ministrijai nodrošināt, lai tehniskajā specifikācijā dīzeļvilcienu ritošā sastāva modernizācijai tiktu iekļautas vispārpieņemtas prasības un lai netiktu nepamatoti sašaurināts iespējamo pretendentu loks.
 
62.§
Informatīvais ziņojums "Par Latvijas sociāli ekonomiskajai situācijai atbilstoša jauna augstākās izglītības finansēšanas modeļa izstrādes nepieciešamību un turpmāko rīcību tā sagatavošanai"

TA-3396 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Atbalstīt Izglītības un zinātnes ministrijas un Valsts izglītības attīstības aģentūras sadarbību ar Starptautisko Rekonstrukcijas un attīstības banku, slēdzot līgumu par pētījumu, kurā tiks izvērtēta starptautiskajā vidē izmantotu augstākās izglītības finansēšanas modeļu ietekme un sniegtas rekomendācijas valsts rīcībpolitikas izstrādei jauna augstākās izglītības finansēšanas modeļa ieviešanai Latvijā.
3. Noteikt, ka līgumam ar Starptautisko Rekonstrukcijas un attīstības banku par pētījuma veikšanu ir piemērojams Publisko iepirkumu likuma 3.panta otrās daļas 3.punktā minētais izņēmums.
4. Līguma izpildi nodrošināt Izglītības un zinātnes ministrijai piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros.
5. Izglītības un zinātnes ministrijai līdz 2014.gada 31.decembrim sagatavot un iesniegt noteiktā kārtībā izskatīšanai Ministru kabinetā koncepcijas projektu jauna augstākās izglītības finansēšanas modeļa ieviešanai.
 
63.§
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda neatbilstoši veiktiem izdevumiem līdz 2012.gada 31.decembrim, to iemesliem un izdevumu mazināšanas pasākumiem"

TA-3387 ____________________________________

(D.Grūberte, I.Liepa, V.Dombrovskis)

Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
 
64.§
Informatīvais ziņojums "Par ēnu ekonomikas apkarošanas pasākumu īstenošanā iesaistīto institūciju darbības rezultātiem 2013.gada deviņos mēnešos un šo pasākumu ietekmi uz nodokļu iekasēšanu"

TA-3408 ____________________________________

(M.Čakste, V.Dombrovskis)

Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
 
65.§
Rīkojuma projekts "Par ēnu ekonomikas apkarošanas pasākumu īstenošanā iesaistīto institūciju amatpersonu darbinieku motivēšanu un apropriācijas palielinājumam novirzāmo finansējuma apjomu"

TA-3405 ____________________________________

(M.Čakste, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
66.§
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda, Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta, Norvēģijas finanšu instrumenta un Latvijas un Šveices sadarbības programmas apguvi līdz 2013.gada 30.septembrim"

TA-3407 ____________________________________

(A.Eberhards, D.Grūberte, I.Aleksandroviča, A.Matīss, J.Pūce, G.Arāja, L.Medina, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Pieņemt zināšanai informatīvajā ziņojumā sniegto informāciju par veiktajiem precizējumiem darbības programmā „Uzņēmējdarbība un inovācijas” pēc Eiropas Komisijas 2013.gada 18.oktobra apsvērumu un iebildumu saņemšanas.
3. Ņemot vērā šī protokollēmuma 2.punktā minēto, Finanšu ministrijai divu nedēļu laikā pēc Eiropas Komisijas lēmuma pieņemšanas par grozījumu veikšanu darbības programmā „Uzņēmējdarbība un inovācijas” iesniegt Ministru kabinetā precizēto rīkojuma projektu par grozījumu veikšanu darbības programmā „Uzņēmējdarbība un inovācijas”.
4. Lai nodrošinātu Eiropas Padomes 2006.gada 11.jūlija Regulā (EK) Nr.1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu un atceļ Regulu (EK) Nr.1260/1999 minētā 1.mērķa 2007. – 2013.gada plānošanas perioda Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda (turpmāk – ES fondi) finansējuma apguvi, 2014.gada ietvaros atbildīgās iestādes nodrošina maksājumus finansējuma saņēmējiem par ES fondu līdzfinansējuma daļu kopā vismaz 587 572 643 latu (836 040 550 EUR) apmērā, t.sk.:
4.1. Eiropas Sociālā fonda ietvaros kopā vismaz 43 398 686 (61 750 766 EUR) latu apmērā:
4.1.1. Ekonomikas ministrija nodrošina maksājumus finansējuma saņēmējiem vismaz 7 246 356 latu (10 310 636 EUR) apmērā;
4.1.2. Finanšu ministrija nodrošina maksājumus finansējuma saņēmējiem vismaz 1 577 068 latu (2 243 966 EUR) apmērā;
4.1.3. Izglītības un zinātnes ministrija nodrošina maksājumus finansējuma saņēmējiem vismaz 13 838 009 latu (19 689 713 EUR) apmērā;
4.1.4. Labklājības ministrija nodrošina maksājumus finansējuma saņēmējiem vismaz 18 974 120 latu (26 997 740 EUR) apmērā;
4.1.5. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija nodrošina maksājumus finansējuma saņēmējiem vismaz 211 932 latu (301 552 EUR) apmērā;
4.1.6. Veselības ministrija nodrošina maksājumus finansējuma saņēmējiem vismaz 616 615 latu (877 365 EUR) apmērā;
4.1.7. Valsts kanceleja nodrošina maksājumus finansējuma saņēmējiem vismaz 962 205 latu (1 369 094 EUR) apmērā.
4.2. Eiropas Reģionālās attīstības fonda ietvaros kopā vismaz 245 562 783 latu (349 404 362 EUR) apmērā, izņemot Ekonomikas ministrijas pārziņā esošās aktivitātes darbības programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinājuma ietvaros, t.sk.:
4.2.1. Ekonomikas ministrija nodrošina maksājumus finansējuma saņēmējiem vismaz 26 020 742 latu (37 024 181 EUR) apmērā;
4.2.2. Finanšu ministrija nodrošina maksājumus finansējuma saņēmējiem vismaz 7 749 550 latu (11 026 616 EUR) apmērā;
4.2.3. Izglītības un zinātnes ministrija nodrošina maksājumus finansējuma saņēmējiem vismaz 62 681 909 latu (89 188 321 EUR) apmērā;
4.2.4. Kultūras ministrija nodrošina maksājumus finansējuma saņēmējiem vismaz 6 970 309 latu (9 917 856 EUR) apmērā;
4.2.5. Labklājības ministrija nodrošina maksājumus finansējuma saņēmējiem vismaz 458 321 latu (652 132 EUR) apmērā;
4.2.6. Satiksmes ministrija nodrošina maksājumus finansējuma saņēmējiem vismaz 56 081 917 latu (79 797 379 EUR) apmērā;
4.2.7. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija nodrošina maksājumus finansējuma saņēmējiem vismaz 67 269 903 latu (95 716 448 EUR) apmērā;
4.2.8. Veselības ministrija nodrošina maksājumus finansējuma saņēmējiem vismaz 19 831 351 latu (28 217 471 EUR) apmērā.
4.3. Kohēzijas fonda ietvaros kopā vismaz 238 873 724 latu (339 886 68 EUR) apmērā, t.sk.:
4.3.1. Ekonomikas ministrija nodrošina maksājumus finansējuma saņēmējiem vismaz 22 799 160 latu (32 440 282 EUR) apmērā;
4.3.2. Finanšu ministrija nodrošina maksājumus finansējuma saņēmējiem vismaz 1 012 156 latu (1 440 168 EUR) apmērā;
4.3.3. Satiksmes ministrija nodrošina maksājumus finansējuma saņēmējiem vismaz 136 556 145 latu (194 301 890 EUR) apmērā;
4.3.4. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija nodrošina maksājumus finansējuma saņēmējiem vismaz 78 968 657 latu (112 362 275 EUR) apmērā.
5. Ekonomikas ministrijas pārziņā esošās aktivitātes darbības programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinājuma ietvaros 2014.gada ietvaros nodrošināt maksājumus finansējuma saņēmējiem par ES fondu līdzfinansējuma daļu vismaz 67 258 491 latu (95 700 211 EUR) apmērā. Ņemot vērā iepriekšminēto, Ekonomikas ministrijai izstrādāt un līdz 2013.gada 13.decembrim iesniegt Finanšu ministrijā rīcības plānu konkrētu aktivitāšu/apakšaktivitāšu griezumā ar priekšlikumiem par iespējamajiem pasākumiem maksājumu veikšanas finansējuma saņēmējiem intensitātes palielināšanai 2014.gada pirmajos trīs ceturkšņos.
6. Ekonomikas ministrijai sadarbībā ar Latvijas investīciju un attīstības aģentūru un Izglītības un zinātnes ministrijai sadarbībā ar Valsts izglītības attīstības aģentūru veikt pasākumus, lai paātrinātu attiecināmo izdevumu maksājumu veikšanu 2013. un 2014.gadā darbības programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinājuma aktivitāšu ietvaros.
7. ES fondu finanšu instrumentu aktivitāšu (1.3.1.2.aktivitāte „Atbalsts pašnodarbinātības un uzņēmējdarbības uzsākšanai”; 2.2.1.1.aktivitāte „Ieguldījumu fonds investīcijām garantijās, paaugstināta riska aizdevumos, riska kapitāla fondos un cita veida finanšu instrumentos”, 2.2.1.3.aktivitāte „Garantijas komersantu konkurētspējas uzlabošanai”, 2.2.1.4.aktivitāte „Atbalsts aizdevumu veidā komersantu konkurētspējas uzlabošanai”) ietvaros 2014.gadā Ekonomikas ministrijai nodrošināt maksājumus un investīcijas riska kapitāla, aizdevumu un mezanīna veidā, kā arī sniegt garantijas par ES fondu līdzfinansējuma daļu kopā vismaz 18 249 159 latu 25 996 215 EUR) apmērā, t.sk.:
7.1. Eiropas Sociālā fonda 1.3.1.2.aktivitātes „Atbalsts pašnodarbinātības un uzņēmējdarbības uzsākšanai” ietvaros izsniegt aizdevumus ar procentu likmes subsīdiju vismaz 1 394 976 latu (1 984 872 EUR) apmērā;
7.2. Eiropas Reģionālās attīstības fonda finanšu instrumentu aktivitāšu ietvaros veikt ieguldījumus, izsniegt aizdevumus un noslēgt garantiju līgumus vismaz 16 854 183 latu (23 981 343 EUR) apmērā.
8. Apstiprināt informatīvā ziņojuma 4.pielikumā noteikto virssaistību dalījumu ES fondu aktivitātēm un noslēgto līgumu apjomu par virssaistību finansējumu.
9. Noteikt, ka atbildīgās iestādes un sadarbības iestādes nedrīkst apstiprināt ES fondu projektu iesniegumus un slēgt līgumus un vienošanās par projektu īstenošanu un apstiprināt projektu iesniegumus par virssaistību finansējuma daļu, par kuru nav izpildīts attiecīgā ceturkšņa noslēgto līgumu plāns attiecīgās aktivitātes ietvaros (informatīvā ziņojuma 4.pielikums) un ievēroti Ministru kabineta noteikumos par aktivitātes īstenošanu noteiktie projektu iesniegumu iesniegšanas termiņi, izņemot gadījumu, ja ir veikta projektu iesniegumu izvērtēšana un uzsākta lēmumu par projektu iesniegumu apstiprināšanu paziņošana finansējuma saņēmējiem.
10. ES fondu atbildīgajām iestādēm un sadarbības iestādēm, organizējot projektu iesniegumu atlasi, nodrošināt, ka līgumu par projektu īstenošanu slēgšana atbilstu informatīvā ziņojuma 4.pielikumā ietvertajam virssaistību finansējuma noslēgto līgumu ceturkšņu plānam.
11. Ņemot vērā Izglītības un zinātnes ministrijas sniegto informāciju par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.1.1.1.aktivitātes „Mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana profesionālās izglītības programmu īstenošanai” otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanu, Izglītības un zinātnes ministrijai izstrādāt un iesniegt Ministru kabinetā grozījumus Ministru kabineta 2013.gada 22.janvāra noteikumos Nr.51 „Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.1.1.1.aktivitāti „Mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana profesionālās izglītības programmu īstenošanai” otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanu”, nosakot, ka projektui iesniegumu atlase šīs kārtas ietvaros notiek līdz 2013.gada 27.decembrim.
12. Ņemot vērā šī protokollēmuma 11.punktā minēto, atzīt par aktualitāti zaudējušu Ministru kabineta 2013.gada 22.janvāra sēdes protokollēmuma (prot. Nr. 5, 24.§) 4. un 8. punktu.
13. Lai mazinātu ES fondu projektos konstatēto neatbilstoši veikto izdevumu apjomu, kas radušies nekvalitatīvas būvniecības dēļ (t.sk., kas rodas nekvalitatīvu objektu nodevumu, kā arī būvuzraugu, autoruzraugu, projektētāju un būvniecības ekspertu nekvalitatīva darba un nepietiekamas uzraudzības rezultātā), Ekonomikas ministrijai kā nozares atbildīgajai iestādei sadarbībā ar citām ES fondu administrēšanā iesaistītajām institūcijām, nepieciešamības gadījumā iesaistot būvniecības nozares ekspertus, līdz 2014.gada 30.jūnijam izstrādāt un iesniegt Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu, ietverot tajā izvērtējamu par konstatētajiem būvniecības kvalitātes trūkumiem, to rašanās iemesliem un sniegt priekšlikumus turpmākai rīcībai būvniecības nozares sakārtošanā un problēmjautājumu risināšanā.
14. Lai nodrošinātu Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2009. – 2014.gada perioda vadības likuma 15.panta 6. punktā un Pārejas noteikumu 2.punktā noteikto uzdevumu izpildi, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, Izglītības un zinātnes ministrijai un Ekonomikas ministrijai līdz 2013.gada 13.decembrim izstrādāt un iesniegt Ministru kabinetā noteikumu projektu par 2009. – 2014.gada perioda Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta līdzfinansētājās programmās plānoto atklāto konkursu izsludināšanu un projektu iesniegumu atlasi.
15. Lai nodrošinātu Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2009. – 2014.gada perioda finansējuma apguvi, noteikt, ka 2014.gadā programmu apsaimniekotāji nodrošina maksājumus programmu ietvaros par Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta līdzfinansējuma daļu kopā vismaz 15 505 350 latu (22 062 124 euro) apmērā, t.sk.:
15.1. Ekonomikas ministrija nodrošina maksājumus vismaz 3 036 397 latu (4 320 403 EUR) apmērā;
13.2.15.2. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija nodrošina maksājumus vismaz 3 049 925 latu (4 339 652 EUR) apmērā;
15.3. Kultūras ministrija nodrošina maksājumus vismaz 2 509 784 latu (3 571 101 EUR) apmērā;
15.4. Tieslietu ministrija sadarbībā ar Iekšlietu ministriju nodrošina maksājumus vismaz 2 475 332 latu (3 522 080 EUR) apmērā;
15.5. Sabiedrības integrācijas fonds nodrošina maksājumus vismaz 2 742 448 latu (3 902 152 EUR) apmērā;
15.6. Izglītības un zinātnes ministrija nodrošina maksājumus vismaz 1 457 945 latu (2 074 469 EUR) apmērā;
15.7. Finanšu ministrija nodrošina maksājumus vismaz 233 519 latu (332 267 EUR) apmērā.
16. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai atbilstoši 2013.gada 3.ceturksnī konstatētajiem būtiskākajiem pārkāpumiem Smiltenes novada domes īstenotajā projektā Nr.3DP/3.6.1.1.0/10/IPIA/VRAA/020 „Smiltenes pilsētas ielu kompleksā rekonstrukcija, 2.kārta” (konstatētas neatbilstības 186 111,97 LVL apmērā) izvērtēt rīcību ar valsts budžeta un finanšu instrumentu līdzekļiem, nepieciešamības gadījumā pieprasot papildu informāciju no attiecīgās atbildīgās iestādes un sadarbības iestādes.
17. Ņemot vērā šī protokollēmuma 16.punktā minēto, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai:
17.1. ja Smiltenes novada domes īstenotajā projektā konstatēti normatīvajos aktos noteikto normu pārkāpumi, kas apdraud tās turpmāko tiesisko un finansiālo darbību, lemt par turpmāko rīcību atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam;
17.2. sadarbībā ar Smiltenes novada domi nodrošināt neatbilstoši veikto izdevumu riska mazināšanas pasākumus, nepieciešamības gadījumā piesaistot attiecīgo atbildīgo iestādi un sadarbības iestādi;
17.3. trīs mēnešu laikā pēc šī protokollēmuma pieņemšanas informēt Finanšu ministriju par veiktā izvērtējuma rezultātiem, pieņemtajiem lēmumiem, kā arī veiktajām un plānotajām darbībām neatbilstību risku mazināšanā pašvaldību īstenotajos projektos kopumā.
18. Izglītības un zinātnes ministrijai sadarbībā ar Ekonomikas ministriju līdz 2013.gada 28.decembrim izstrādāt un iesniegt Ministru kabinetā priekšlikumu centralizētas zinātnisko pētījumu datubāzes izveidei, kuras ietvaros tiktu fiksēta informācija par zinātnisko pētījumu pasūtītājiem, līdzfinansējuma avotiem un finansējuma apjomu, zinātniskā pētījuma ietvaros iesaistītajām personām un pētījuma periodu.
19. Ņemot vērā informatīvajā ziņojumā sniegto informāciju par elektroniskās darba laika uzskaites sistēmas un atalgojuma daļas attiecināšanas ieviešanu ES fondu vadībā iesaistītajās institūcijās, uzskatīt par izpildītu Ministru kabineta 2012.gada 4.decembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.68, 34. §) 6.punktā doto uzdevumu.
20. Ņemot vērā informatīvajā ziņojumā sniegto informāciju, pieņemt zināšanai, ka informatīvais ziņojums par Eiropas Reģionālās attīstības fonda, Eiropas Sociālā fonda un Kohēzijas fonda vadības un kontroles sistēmu 2014. - 2020.gada plānošanas periodam Ministru kabinetā tiks iesniegts līdz 2013.gada 3.decembrim.
21. Finanšu ministrijai, ņemot vērā šo protokollēmumu, precizētu informatīvo ziņojumu un tā 4.pielikumu iesniegt Ministru kabinetā līdz 2013.gada 29.novembrim.


 
67.§
Likumprojekts "Veselības aprūpes finansēšanas likums"

TA-3191 ____________________________________

(I.Circene, E.Voļskis, P.Leiškalns, L.Ruškule, I.Ūbele, D.Mūrmane-Umbraško, A.Kaļāne, B.Bāne, A.Vilks, E.Dreimane, Vj.Dombrovskis, I.Viņķele, J.Citskovskis, D.Pavļuts, L.Medina, S.Sniķere, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Veselības ministrijai precizēt likumprojektu: 2.panta otrajā daļā svītrot tekstu par valsts budžeta finansējumu veselības aprūpei 4,5 procentu apmērā no iekšzemes kopprodukta, iekļaujot to anotācijā; svītrojot 11.panta otrajā daļā uzdevumu Ministru kabinetam noteikt kārtību, kādā valsts kompensē valsts veselības apdrošināšanas obligātās iemaksas par personām, kuras maksā patentmaksu par atsevišķu veidu saimnieciskās darbības veikšanu; ņemot vērā Tieslietu ministrijas priekšlikumus. Precizēto likumprojektu un anotāciju iesniegt Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījums likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli"" un likumprojektu "Grozījumi Ārstniecības likumā".
4. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir veselības ministrs.
5. Lūgt Saeimu izskatīt likumprojektu vienlaikus ar likumprojektu "Grozījums likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli"" un likumprojektu "Grozījumi Ārstniecības likumā" (likumprojektu pakete).
6. Pieņemt zināšanai Veselības ministrijas iesniegto Apvienoto Nāciju Organizācijas Augstās komisāres cilvēktiesību jautājumos Navenethemas Pillejas un ANO cilvēktiesību ekspertu darba grupas viedokļu (izteikti 2013.gada jūnijā) apkopojumu par Veselības ministrijas izstrādātās koncepcijas par plānveida veselības aprūpes pakalpojumu sasaisti ar nodokļu nomaksas faktu no cilvēktiesību aspekta:
"ANO Cilvēktiesību Augstā komisāre Navanethem Pillay augstu novērtējusi veselības ministres Ingrīdas Circenes iniciatīvu jau laikus iepazīstināt ANO ekspertus ar jauno Latvijas veselības apdrošināšanas koncepciju, kas paredz plānveida veselības aprūpes sasaisti ar personas nodokļu nomaksu.
Augstā komisāre izteica viedokli, ka Latvija varētu sniegt labu piemēru sekmīgai veselības aprūpes finansēšanas reformu īstenošanai. Augstā komisāre uzsvēra, ka Latvijas modelis varētu tikt izmantots kā labs piemērs citām valstīm, veicot uzlabojumus veselības aprūpes finansēšanas sistēmās.
Komisāre atzinīgi novērtēja faktu, ka tikšanās ar viņu un ANO cilvēktiesību ekspertu grupu par Latvijas Veselības ministrijas izstrādāto koncepciju tika organizēta savlaicīgi, lai tādejādi nodrošinātu cilvēktiesību ievērošanu izstrādājot un pieņemot tiesisko regulējumu.
ANO eksperti atzīmēja, ka koncepcijā paredzētais veselības aprūpes minimums pat pārsniedz to līmeni, kas nepieciešams, lai pienācīgi tiktu aizsargāti pacienti ar hroniskām saslimšanām un sociālā riska grupas. Eksperti uzsvēra, ka valstīm ir tiesības sniegt veselības aprūpes pakalpojumus saskaņā ar to noteiktajām prioritātēm valsts finansētās veselības aprūpes jomā.
Eksperti norādīja, ka daudzās valstīs veselības aprūpes finansēšana balstīta uz solidaritātes principu, t.i., organizējot veselības aprūpi, tiek ņemti vērā personas nomaksātie nodokļi. Tāpat tika uzsvērts, ka šī koncepcija paredz neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošināšanu arī tiem, kuras nemaksā personificēto ienākuma nodokli. Tādējādi ANO eksperti norāda, ka saistībā ar Veselības ministrijas prezentēto jauno veselības aprūpes koncepciju cilvēktiesību apdraudējumi netiek konstatēti.".

 
68.§
Likumprojekts "Grozījums likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli""

TA-3193 ____________________________________

(I.Circene, E.Voļskis, P.Leiškalns, L.Ruškule, I.Ūbele, D.Mūrmane-Umbraško, A.Kaļāne, B.Bāne, A.Vilks, E.Dreimane, Vj.Dombrovskis, I.Viņķele, J.Citskovskis, D.Pavļuts, L.Medina, S.Sniķere, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Veselības aprūpes finansēšanas likums" un likumprojektu "Grozījumi Ārstniecības likumā".
3. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir veselības ministrs.
4. Lūgt Saeimu izskatīt likumprojektu vienlaikus ar likumprojektu "Veselības aprūpes finansēšanas likums" un likumprojektu "Grozījumi Ārstniecības likumā" (likumprojektu pakete).
 
69.§
Likumprojekts "Grozījumi Ārstniecības likumā"

TA-3398 ____________________________________

(I.Circene, E.Voļskis, P.Leiškalns, L.Ruškule, I.Ūbele, D.Mūrmane-Umbraško, A.Kaļāne, B.Bāne, A.Vilks, E.Dreimane, Vj.Dombrovskis, I.Viņķele, J.Citskovskis, D.Pavļuts, L.Medina, S.Sniķere, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Veselības aprūpes finansēšanas likums" un likumprojektu "Grozījums likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli"".
3. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir veselības ministrs.
4. Lūgt Saeimu izskatīt likumprojektu vienlaikus ar likumprojektu "Veselības aprūpes finansēšanas likums" un likumprojektu "Grozījums likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli"" (likumprojektu pakete).
 
70.§
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības Kohēzijas politikas ministru neformālo sanāksmi 2013.gada 26.novembrī "

TA-3399 ____________________________________

(A.Eberhards, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Finanšu ministrijas valsts sekretāra vietniekam Eiropas Savienības Struktūrfondu un Kohēzijas fonda jautājumos A.Eberhardam pārstāvēt Latvijas Republiku Kohēzijas politikas ministru 2013.gada 26.novembra neformālajā sanāksmē.
 
71.§
Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Izglītības, jaunatnes, kultūras un sporta ministru padomes 2013.gada 25.-26.novembra sanāksmē izskatāmajos Kultūras ministrijas kompetencē esošajos jautājumos

TA-3386 ____________________________________

(G.Puķītis, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Izglītības, jaunatnes, kultūras un sporta ministru padomes 2013.gada 25.-26.novembra sanāksmei Kultūras ministrijas kompetencē esošajos jautājumos:
2.1. pozīcija Nr.1 "Par Padomes un Padomē sanākušo dalībvalstu valdību pārstāvju secinājumiem par mediju brīvību un plurālismu digitālajā vidē";
2.2. pozīcija Nr.2 "Par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai par no dalībvalsts teritorijas nelikumīgi izvestu kultūras priekšmetu atgriešanu".
3. Latvijas Republikas pastāvīgās pārstāvniecības Eiropas Savienībā vēstniekam J.Štālmeistaram pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Izglītības, jaunatnes, kultūras un sporta ministru padomes 2013.gada 25.-26.novembra sanāksmē Kultūras ministrijas kompetencē esošajos jautājumos.
 
72.§
Latvijas Republikas nostājas projekts uz Eiropas Komisijas 2013.gada 26.septembra formālo paziņojumu pārkāpumu procedūras lietā Nr.2013/0316

TA-3403-IP ____________________________________

(I.Liepa, V.Dombrovskis)

1. Apstiprināt Finanšu ministrijas sagatavoto Latvijas Republikas nostāju uz Eiropas Komisijas formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2013/0316.
2. Valsts kancelejai nostājas elektronisko versiju nosūtīt Tieslietu ministrijai.
3. Tieslietu ministrijai, izmantojot Eiropas Komisijas izveidoto un uzturēto notifikāciju sistēmu pārkāpuma procedūru lietās, nostāju nosūtīt Eiropas Komisijai.
 
73.§
Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas 2013.gada 25.-26.novembra Briselē, Beļģijā, Eiropas Savienības Izglītības, jaunatnes, kultūras un sporta ministru padomes sanāksmē izskatāmajos Izglītības un zinātnes ministrijas kompetencē esošajos jautājumos

TA-3416 ____________________________________

(A.Vahere, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas par 2013.gada 25.-26.novembra Eiropas Savienības Izglītības, jaunatnes, kultūras un sporta ministru padomē izskatāmajiem Izglītības un zinātnes ministrijas kompetencē esošajiem jautājumiem:
2.1. pozīcija Nr.2 "Par Padomes secinājumu projektu par starptautisko dimensiju Eiropas augstākajā izglītībā";
2.2. pozīcija Nr.1 "Par Padomes secinājumu projektu par efektīvu līderību izglītībā";
2.3. pozīcija Nr.1 "Par Eiropas Komisijas paziņojumu "Izglītības atvēršana – ikvienam paredzētas inovatīvas mācīšanas un mācību apguves metodes, izmantojot jaunās tehnoloģijas un atvērtos izglītības resursus" un politikas debati par atvērtajiem izglītības resursiem un digitālo mācīšanos īpaši jaunatnes bezdarba un sociālās iekļaušanas jautājumu risināšanā";
2.4. pozīcija Nr.1 "Par Padomes secinājumu projektu par to jauniešu sociālo iekļaušanu, kas nav iesaistīti ne darba tirgū, ne izglītībā, ne apmācībā";
2.5. pozīcija Nr.1 "Par Politikas debati par nākotnes Eiropas Savienības rīcības plānu jaunatnes jomā";
2.6. pozīcija Nr.1 "Par Padomes secinājumiem par sporta ieguldījumu ES ekonomikā un jo īpaši jaunatnes bezdarba un sociālās iekļaušanas jautājumu risināšanā";
2.7. pozīcija Nr.1 "Par priekšlikumu Padomes ieteikumam par veselību veicinošo fizisko aktivitāšu popularizēšanu starp nozarēm";
2.8. pozīcija Nr.1 "Par politikas debati "Laba pārvaldība sportā"".
3. Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretārei S.Liepiņai pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Izglītības, jaunatnes, kultūras un sporta ministru padomes 2013.gada 25.-26.novembra sanāksmē Izglītības un zinātnes ministrijas kompetencē esošajos jautājumos.
 
74.§
Informatīvais ziņojums "Par Latvijas valsts kredītreitingu, faktoriem, kas to ietekmē, un priekšlikumiem kredītreitinga uzlabošanai"

TA-3223-IP ____________________________________

(K.Āboliņš, V.Dombrovskis)

Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu (ierobežotas pieejamības informācija).
 
75.§
Informatīvais ziņojums "Par AS "Liepājas metalurgs" tiesiskā aizsardzības procesa pasākumu plāna īstenošanas gaitu

TA-3324-DV ____________________________________

()

Dienesta vajadzībām
 
76.§
Par Eiropas Cilvēktiesību tiesā izskatāmo lietu "Čalovskis pret Latviju"

303-k____________________________________

(K.Līce, L.Medina, J.Bordāns, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Ministru kabineta pārstāvim starptautiskajās cilvēktiesību institūcijās turpināt procesu lietā.
3. Ministru kabineta pārstāvim starptautiskajās cilvēktiesību institūcijās, sagatavojot valdības apsvērumus par lietas pieņemamību izskatīšanai un sūdzību būtību, iekļaut tajos Tieslietu ministrijas atzinumā minētos argumentus un saskaņot apsvērumus ar Tieslietu ministriju.
4. Ministru kabineta pārstāvim starptautiskajās cilvēktiesību institūcijās precizēt informatīvo ziņojumu, ņemot vērā Tieslietu ministrijas atzinumu, un iesniegt to Valsts kancelejā.
 
77.§
Informatīvais ziņojums "Par akciju sabiedrības "Citadele banka" pārvaldību"

TA-3397-DV ____________________________________

 

Dienesta vajadzībām
 

Sēdi slēdz plkst. 17.15


Ministru prezidents V.Dombrovskis

Valsts kancelejas direktore
E.Dreimane

 

Deklasificēts saskaņā ar Ekonomikas ministrijas 2015.gada 27.aprīļa vēstuli

Rīgā

Nr.61

2013.gada 19.novembrī

77.§

Par akciju sabiedrību „Citadele banka”

 TA-3397-DV ______________________________________________________

(J.Pūce, V.Dombrovskis)

 1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.

2. Ņemot vērā informatīvajā ziņojumā ietverto informāciju, atbalstīt Ministru kabineta 2013.gada 30.jūlija sēdē pieņemtā lēmuma (prot.Nr.41 116.§ 3.punkts) papildināšanu ar uzdevumu Ekonomikas ministrijai sadarbībā ar valsts akciju sabiedrību „Privatizācijas aģentūra” un akciju sabiedrību „Citadele banka” sagatavot nepieciešamo informāciju, lai Finanšu ministrija varētu iesniegt Eiropas Komisijai lūgumu pārskatīt saistības, kas izriet no akciju sabiedrības „Citadele banka” restrukturizācijas plāna attiecībā uz subordinētā aizdevuma atmaksu.

3. Atzīt, ka Ministru kabineta 2013.gada 16.jūlija sēdē (prot.Nr.40 48.§ 6.punkts) dotais uzdevums - finanšu ministram līdz 2013.gada 17.septembrim iesniegt Ministru kabinetā informāciju par sarunu gaitu ar Eiropas Komisiju - nav aktuāls.

4. Noteikt Ministru kabineta 2013.gada 30.jūlija sēdē (prot.Nr.41 116.§ 5.punkts) dotā uzdevuma - finanšu ministram iesniegt Ministru kabinetā informāciju par Eiropas Komisijai iesniegtā lūguma izskatīšanas gaitu - izpildes termiņu līdz 2014.gada 28.martam.

 

Ministru prezidents V.Dombrovskis

 Valsts kancelejas direktore E.Dreimane

 

Skatīt darba kārtību